Categorie archieven: Sport & Bewegen

10e editie Leidse Koningsspelen onder begeleiding van mboRijnland en voortgezet onderwijs

Op vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen plaats in Leiden. Tijdens deze 10e editie beleven ruim 6600 leerlingen van 24 Leidse basisscholen een feestelijke en sportieve ochtend. Studenten van de opleidingen Sport & Bewegen en Social Work van mboRijnland begeleiden de activiteiten samen met leerlingen van het voortgezet onderwijs (Bonaventura College, Leonardo College, Visser ’t Hooft, da Vinci College en het Marelandcollege).

Daarnaast zorgen mbo-studenten van de opleiding Veiligheid voor het ordelijk verloop van het verkeer, het stallen van de fietsen en het verplaatsen van grote groepen kinderen van het ene naar het andere sportveld. Ook studenten van de opleiding Verpleegkunde dragen hun steentje bij: zij assisteren het Rode Kruis bij de EHBO op de verschillende velden. In totaal zetten 350 studenten van mboRijnland zich in om deze dag tot een succes te maken.

Waardevolle praktijkervaring

Hans Kallenberg, docent Sport & Bewegen mboRijnland en initiatiefnemer Koningsspelen Leiden: “Voor de studenten is het belangrijk om de Koningsspelen mee te maken. Ze leren hoe een organisatie zo’n groot evenement uitvoert. Studenten ervaren in de praktijk hoe het is om met kinderen een hele ochtend op te trekken en verschillende spelletjes te doen. Sociale vaardigheden zijn in deze tijd erg belangrijk. Vaak staan studenten sceptisch tegenover het begeleiden van een sportdag. Ze moeten vroeg beginnen en daardoor vaak eerder hun bed uit dan gewoonlijk. Maar als ze de sportdag hebben begeleid zien ze wel waarom het opdoen van praktijkervaring zo waardevol is.”

“Er doen zelfs studenten examen tijdens de Koningsspelen”, vult Kallenberg aan. Zo’n vijftig tweedejaars studenten van de opleiding Sport & Bewegen doen examen in het organiseren van een kleinschalig evenement, het zogenaamde B1-K2-examen. “Dus voor de opleiding Sport & Bewegen is dit ook een belangrijk momentje”.

10e Leidse editie

De Koningsspelen in Leiden worden voor de 10e keer uitgevoerd in deze grote opzet. De 6646 kinderen uit het basisonderwijs doen mee aan diverse sport- en spelactiviteiten op maar liefst 40 voetbalvelden en 24 schoolpleinen. Kinderen ervaren dat het leuk is om samen met andere kinderen te spelen en te sporten. Zo zorgen de Koningsspelen voor verbinding, sportiviteit en een gezonde samenleving en dragen ze bij aan het versterken van de gemeenschap in Leiden.

De kleutergroepen spelen spelletjes op hun eigen schoolplein. De kinderen van de groepen 3 tot en met 7 zijn actief tijdens sport- en spelactiviteiten op een van de sportvelden in Leiden of in het Huigpark of Matilopark. De kinderen van groep 8 volgen clinics bij de verschillende sportverenigingen die de gemeente Leiden rijk is.

​Opening door wethouder Fleur Spijker

Fleur Spijker, wethouder Onderwijs gemeente Leiden, opent de Koningsspelen om 9.00 uur. De  honderden basisschoolleerlingen dansen de openingsdans “ZiggZagg” op het hoofdveld van voetbalvereniging Sporting Leiden onder leiding van de dansklas van het Leonardo College. Daarna dompelen de kinderen zich onder in een groot aantal verschillende sport- en spelactiviteiten. Deze bijzondere samenwerking tussen het primair, voortgezet, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de verbindende rol van mboRijnland maken de Koningsspelen in Leiden uniek.

Basisscholen die meedoen:

 • Leidse Hout
 • Tweemaster
 • I. de Brug
 • Z.C. Orion
 • Arcade
 • Josephschool
 • Wereldwijzer
 • Stevenshofschool
 • Woutertje Pieterse
 • Apolloschool
 • Pionier
 • Anne Frank School
 • Dukdalf
 • Joppenszschool
 • Korte Vliet School
 • Mareland
 • Lucas van Leyden
 • Morskring
 • Auris de Weerklank
 • Kwintijn
 • L.S.
 • Leimundo
 • Pacelli
 • Zijlwijkschool

Mensen achter Koningsspelen

Het organisatiecomité van de Koningsspelen bestaat uit initiatiefnemer Hans Kallenberg (mboRijnland), Joey Wilmot (Incluzio Leiden) Stefan Gilbert (Incluzio Leiden), Martine Bruin (evenementenorganisatie Lucas van Leyden), John van den Helder (penningmeester van de Stichting Koningsspelen Leiden) en Jan Breedeveld (voorzitter van de Stichting Koningsspelen Leiden).

Koningsspelen Leiden is te vinden op social media:

http://www.koningsspelenleiden.nl

Facebook: Koningsspelenleiden

Twitter: (@koningspelLdn #KSLeiden)

Eerste EMEU-netwerkconferentie in het Finse Jyväskylä een groot succes

Sinds een paar jaar neemt mboRijnland deel aan het EMEU-concept. EMEU staat voor European Mobility in Europe. In negen jaar is dit concept uitgegroeid tot een volwassen netwerk van EU-scholen uit Nederland, Engeland, Finland, Duitsland, Denemarken en Spanje. De scholen hebben in samenwerking met bedrijven en instellingen virtuele activiteiten en studiemodules ontwikkeld voor verschillende beroepssectoren. mboRijnland is momenteel met vijf opleidingen (Kinderopvang, Medewerker Maatschappelijke zorg, ICT, Automation en Bouwkunde) betrokken en dit aantal zal ongetwijfeld nog toenemen.

 

In nog geen anderhalf jaar tijd hebben bijna 1.500 studenten dankzij een EMEU-concept virtueel en/of fysiek de kans gekregen een internationale ervaring op te doen. Voor de opleiding Welzijn betekende dit concreet dat er studenten in het buitenland modules volgden met sprankelende Engelse titels als ‘Nature as an environment of growing’, ‘Health and wellbeing of children under 7’, ‘ICT in early years ‘, ‘National recommendations on physical education of children’.

 

mboRijnland heeft de module ‘Childparticipation’ ontwikkeld en zal in het voorjaar de module ‘Bilingualism’ aanbieden aan buitenlandse studenten. Daarnaast hebben vorig jaar ongeveer 75 Welzijn studenten deelgenomen aan een virtuele activiteit samen met studenten uit Engeland en Finland.

 

Tijdens de eerste EMEU-netwerkbijeenkomst van 26 tot 30 november 2019 werd voor alle betrokken partners nog eens duidelijk dat onafhankelijk de grootte van hun college, zij geweldige resultaten hebben geboekt op het gebied van leermobiliteit. Door de veertien beroepsteams is opnieuw gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw jaar van EMEU-activiteiten.

 

In 2020 wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om in een nieuw KA2-project (EMEU Cross-over) mbo-teams die al betrokken zijn in het huidige netwerk met elkaar te laten samenwerken zoals bijvoorbeeld Techniek en Gezondheidszorg, Horeca en Detailhandel en Sport en Welzijn. In oktober 2020 zal mboRijnland de netwerkbijeenkomst organiseren. De informatie over dit bijzondere concept is te vinden op www.em-eu.eu.

 

Minister Bruins op werkbezoek bij mboRijnland

Op maandag 11 maart bezocht minister Bruno Bruins onze vestiging aan de Strom Buysingstraat. Hij ging daar in gesprek met studenten en oud-studenten van de opleiding Sport en Bewegen. Bruins werd bijgepraat over het belang van sport en bewegen in ons dagelijks leven en over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt die je hebt als student van deze opleiding

De eerste presentatie, gegeven door derdejaars studenten, had als thema het vernieuwend onderwijs. Dit lieten de studenten zien aan de hand van een project waar zij op dit moment mee bezig zijn: het testen van de gezondheid van scholieren van het Bonaventura College. De tussentijdse rapportage toonde een min of meer zorgelijk beeld wat betreft lenigheid, uithoudingsvermogen, spierkracht etc. De taak aan onze studenten om daar een oplossing voor te bedenken. Waarvoor komt de jeugd van de bank of achter het scherm vandaan?

Tweede presentatie had als thema de veelzijdigheid van de opleiding Sport en Bewegen. Drie oud-studenten die inmiddels allemaal een eigen bedrijf hebben, waren bereid gevonden om dat uit te leggen aan de minister. Rode draad door de drie verhalen was, dat de opleiding deze oud-studenten had geholpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Wat kun je wel? Waar ligt je hart? En waarvoor kun je beter samenwerken met anderen? Ieder van hen was een eigen kant op gegaan, waarvan eentje zelfs helemaal buiten de branche. Hij heeft een callcenter waar hij rond de 100 medewerkers aanstuurt. En dat allemaal dankzij de opleiding Sport en Bewegen.

Als laatste werd de minister bijgepraat over de aanpak van de Leidse Koningsspelen en de verwevenheid daarmee met mboRijnland. Er volgenden geanimeerde gesprekken tussen minister, studenten en docenten. Inzichten werden uitgewisseld en opdrachten meegegeven aan ‘Den Haag’.

Beleef locatie Storm Buysingstraat

De vernieuwde schoollocatie van mboRijnland aan de Storm Buysingstraat 18C in Leiden zet op 2 juni, de Dag van de Bouw, de deuren open.

Bouwer Giesbers legt de laatste hand aan het gebouw dat mboRijnland vanaf volgend schooljaar weer gaat gebruiken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om op zaterdag 2 juni tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje te komen nemen op de bouwplaats.

De vernieuwing van de locatie maakt het mogelijk hier kleinschalig en persoonlijk onderwijs te verzorgen. Op de locatie Storm Buysingstraat zijn vanaf augustus 2018 de opleidingen Uiterlijke Verzorging, Sport & Bewegen, Orde & Veiligheid, Medewerkersopleidingen Facilitair, Zorg en Recreatie (Dienstverlening niveau 2)volwassenenonderwijs (VAVO) en Entree gehuisvest.

Bouwer en architect

Bouwbedrijf Giesbers en TenW architecten zijn aanwezig en verzorgen rondleidingen en presentaties over dit Design & Build-project. In het ontwerp van april 2017 is veel aandacht besteed aan de detaillering van de gevels en aan de beleving van het gebouw. Bouwer en architect nodigen je van harte uit om te voelen hoe je dit gebouw kan beleven.

7.700 leerlingen basisscholen sporten tijdens Koningsspelen

De Koningsspelen Leiden op 20 april zijn een geweldig feest geworden. 7.700 leerlingen uit het basisonderwijs deden enthousiast mee aan diverse sport- en spelactiviteiten op veertig voetbalvelden en dertig schoolpleinen. De activiteiten werden begeleid door studenten van mboRijnland en leerlingen van middelbare scholen en hbo. Echt een dag voor het door het onderwijs.

De Koningsspelen werden om negen uur geopend door burgemeester Henri Lenferink. Daarna dansten honderden basisschoolleerlingen op het hoofdveld van voetbalvereniging Lugdunum de fitlala. Daarna dompelden de kinderen zich onder in een groot aantal verschillende sport- en spelactiviteiten. Ze werden hierbij begeleid door studenten van mboRijnland en het hbo en leerlingen van middelbare scholen. Jeanette, student Onderwijsassistent van mboRijnland, was één van hen. ‘Dat samenspelen is belangrijk voor de kinderen. Zo leren ze elkaar op een andere manier kennen.’ Max, een klasgenoot van haar beaamt dat: ‘Het is geweldig om de kinderen hierbij te begeleiden.’ Zijn gezicht straalt, maar langer praten kan niet: een jongetje vraagt met opgewonden stem wat hij precies moet doen. 

Sport en spel grotere rol in sociaal domein

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, hecht grote waarde aan de Koningsspelen. “Bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Daar kun je niet vroeg aan beginnen. Bovendien is het leuk om met andere kinderen te spelen.’ Ook ziet hij de Koningsspelen als een symbool van verbondenheid met het Koningshuis. ‘Die verbondenheid vertaalt zich ook naar verbondenheid in de stad. De Koningsspelen zorgen dat alle kinderen erbij horen en van waarde zijn. Tijdens de sport- en spelactiviteiten verdwijnt het onderscheid tussen mensen. Iedereen is dan gelijk.’

Paul Dirks, wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid, wil sport en bewegen daarom graag een grotere rol in het sociale domein geven: ‘De kracht van sport- en bewegingsactiviteiten is groot. Sport en spel kunnen mensen werkelijk bij elkaar brengen, kinderen van verschillende buurten, scholen, culturele achtergrond. Het helpt bij het voorkomen van segregatie en kan daarmee een grote rol spelen bij het leefbaarder maken van de stad.’ De activiteiten tijdens de Koningsspelen wil hij daarom breder trekken. ‘We krijgen als gemeente steeds meer taken, met name als het gaat om de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Laten we daar sport en spelactiviteiten een rol bij geven. Die kunnen bijdragen aan preventie van sociale problemen en gezondheidsklachten.’ Hij wil daar een verbindende rol bij spelen. ‘Ik zie voor de gemeente echt een rol weggelegd voor het samenbrengen van scholen, wijkcentra en sportverenigingen. ‘Sport en spel kan een enorme spin-off hebben voor de leefbaarheid van de samenleving.’

Uniek concept in Leiden

De Koningsspelen in Leiden zijn uniek. De hele dag wordt namelijk georganiseerd door mboRijnland, de Hogeschool Leiden en een groot aantal middelbare scholen. ‘Geweldig,’ vindt Lenferink. ‘Deze dag brengt iedereen in de stad bij elkaar.’ Nergens anders in Nederland worden de Koningsspelen op deze wijze georganiseerd.

Verbindende rol

mboRijnland vervult een belangrijke rol in de organisatie. Een geweldige dag, aldus Otto Jelsma, voorzitter van de Raad van Bestuur van mboRijnland. ‘Het is prachtig om te zien dat zoveel kinderen met elkaar met sport bezig zijn en onze studenten de kinderen begeleiden.'

Hans Kallenberg, docent bij mboRijnland en een van de organisatoren, is trots op de Koningsspelen. ‘Door alle activiteiten dragen we echt bij aan het versterken van de gemeenschap Leiden.’

In heel Nederland

De Koningsspelen vinden sinds 2013 in Nederland plaats. Op deze dag wordt voor alle kinderen in het basisonderwijs een vrolijke en gezellige sportdag georganiseerd. Het motto is: samen spelen, samen sporten en samen verbinden.

Project Klaver 4 begeleidt jongeren naar een gezondere leefstijl

Een uniek project om op een intensieve en innovatieve manier jongeren blijvend op gezond gewicht te krijgen, dat is Klaver 4. Twaalf jongeren tussen 12 en 15 jaar zijn oktober vorig jaar begonnen aan dit traject.

Er wordt gewerkt in teams van vier personen: twee jongeren met overgewicht, een student van het mboRijnland Sport & Bewegen en een student Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden. De teams maken hun eigen plan en komen twee keer per week samen. Bewegen en sporten staat voorop. Zo wordt er getraind in een sportschool, anderen leren boksen of gaan joggen. Daarnaast spreken de jongeren met hun coaches over wat ze kunnen doen om gezonde gewoontes aan te leren. Ook de ouders worden actief bij het project betrokken. Duurzaam veranderen van leefstijl op het gebied van voeding en beweging lukt het beste met voorbeeldgedrag, zo blijkt uit onderzoek.

ADO Den Haag – FC Twente

Na een half jaar hard werken aan een gezondere leefstijl is het tijd voor een uitje naar de eredivisiewedstrijd ADO Den Haag –Twente. Voor de meeste jongeren is het de eerste keer dat ze in een stadion komen. Ze kijken hun ogen uit. Deelnemer Kai komt vaker bij ADO. Hij draagt met trots de nummer 4 van de markante verdediger Tom Beugelsdijk.

Coach Caroline Bremmer, derdejaars student Sport & Bewegen, begeleidt samen met Nina van der Wel, student Toegepaste Psychologie, Abir en Assia. ‘Het is mooi om te zien hoe de jongeren zich ontwikkelen. Je merkt dat ze een band krijgen met elkaar. Ze helpen elkaar, juist op moeilijke momenten’, aldus Caroline.

Kilo’s

Sommige deelnemers zijn al heel wat overtollige kilo’s kwijtgeraakt. Caroline vertelt dat hier niet teveel nadruk op ligt. Bewegen staat centraal. Het eerste half jaar hebben we veel cardio gedaan in de sportschool. En nu het mooier weer wordt, gaan we lekker buiten voetballen’, aldus Caroline.

Stichting Zorg en Zekerheid

Anja Vollering is projectleider van Klaver 4. Zij is psycholoog en de bedenker van dit project. Het project wordt gefinancierd door stichting Zorg en Zekerheid. Ook Anja benadrukt dat gedragsverandering centraal staat, waarbij voorbeeldgedrag een belangrijke rol speelt. Te snel afvallen leidt tot het jojo-effect. Het beste is geleidelijk je leefstijl veranderen! ‘Maar enkele deelnemers deden wat aan sport, nu ligt dat percentage op 100%. En mooi meegenomen is dat tweederde op dit moment een lager BMI heeft dan vóór het project.’ Ze heeft net te horen gekregen dat het project volgend jaar waarschijnlijk een vervolg krijgt. ‘Dat is goed nieuws voor deze groep jongeren. Zij kunnen – als ze dat willen – deelnemer blijven en daarmee ondersteund worden in hun weg naar een duurzame, gezonde leefstijl’.

Of deelnemer Illias er volgend jaar bij is, weet hij nog niet. Hij heeft nu al veel geleerd over voeding, leef- en eetgewoonten.

Meer weten over het project Klaver 4?