Mijn kind gaat naar het mbo

Veelgestelde vragen

Direct naar het ouderportaal

OSIRIS

Ziekmelden
en verzuim

Ziekmelden
Inlog aanvragen ouderportaal 2e ouder of wijzigen e-mailadres
Aanvragen

Is inloggen op het ouderportaal nog niet gelukt?

Krijgt u bij het inloggen op het ouderportaal de melding Gebruikersaccount is niet gevonden? Klik dan hiernaast op de button Wachtwoord vergeten.

Informatie voor ouders/verzorgers

Uw kind volgt – binnenkort – een opleiding binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is anders en minder ‘schools’ dan u in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld vmbo of havo) gewend bent. Een student binnen het mbo is ouder en vanzelfsprekend meer zelfstandig en we verwachten dan ook een volwassen houding van onze studenten.

Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder/verzorger nauw betrokken bent en blijft bij de opleiding van uw kind. Ook willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden over wat er op school en binnen de opleiding gebeurt. En natuurlijk dat u goed inzicht heeft in de studievoortgang van uw kind. Daarom informeren wij u regelmatig en kunt u altijd contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider (slb’er). De belangrijkste onderwerpen zetten wij hieronder voor u als ouder/verzorger op een rij.

Inloggegevens ouderportaal
De inloggegevens voor het ouderportaal, van studenten die na de zomervakantie starten, worden vrijdag 23 augustus verstuurd per mail. 

Wat kunt u van ons verwachten?

Uiteraard goed onderwijs en goede begeleiding van onze studenten. Totdat uw zoon of dochter 18 jaar is – en hij of zij hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt -mag u verwachten dat wij u informeren over ontwikkelingen binnen de school en over de studieresultaten of mogelijk verzuim van uw zoon of dochter. Ook mag u van ons verwachten dat we goed bereikbaar zijn voor uw vragen, opmerkingen of eventuele klachten.

De ouder /verzorger die op het aanmeldformulier is vermeld, krijgt automatisch toegang tot het ouderportaal. Wilt u als tweede ouder/verzorger (met een ander emailadres) ook toegang tot het ouderportaal, vul dan dit formulier in om toegang  aan te vragen.

Wat verwachten wij van u?

Probeer uw zoon of dochter zo goed mogelijk te ondersteunen en te stimuleren zodat hij of zij het beste uit de opleiding haalt. Wees betrokken en zorg dat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen van uw zoon of dochter en de opleiding. Dat kan door e-mails, brieven en andere stukken van de school goed te lezen. Informeer ons als het niet goed gaat met uw zoon of dochter, voorkom ongeoorloofd verzuim en laat het ons weten wanneer uw zoon of dochter met een goede reden niet aanwezig is.

Veelgestelde vragen over het kiezen van een mbo-opleiding

De overstap naar het mbo is een grote stap in het leven van uw kind. En u bent natuurlijk ook nauw betrokken bij deze keuze. Hieronder staan een aantal vragen en antwoorden om u op weg te helpen bij dit proces.

Hoe help ik mijn zoon of dochter om een goede keuze te maken?

Het maken van een studiekeuze is best moeilijk. Uw zoon of dochter kan alleen al bij mboRijnland kiezen uit ruim 150 opleidingen. Neem er daarom goed de tijd voor. Wij zien dat leerlingen die er meer tijd in steken succesvoller zijn. Zij vallen minder snel uit en veranderen minder vaak van opleiding.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen echt een eigen keuze maken. Ouders of verzorgers spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol. Zij nemen vaak het eerste initiatief. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat hun zoon of dochter naar een open dag of proefles te gaat. Het geven van advies helpt natuurlijk ook enorm.  
Door verschillende scholen en opleidingen te bekijken via de websites krijgt u al veel informatie over de verschillende opleidingen, maar ook over bijvoorbeeld schoolkosten en begeleiding.
Kijk daarbij goed naar wat bij u zoon of dochter past, maar ook hoe de arbeidsmarkt – in uw regio – eruit ziet. Veel informatie hierover vindt u op of www.s-bb.nl of www.kiesmbo.nl.

Waar vind ik meer informatie over de voorlichtingsactiviteiten van mboRijnland?

Op verschillende manieren kunt u als ouder informatie en voorlichting ontvangen over onze school en onze opleidingen. Bezoek samen met uw zoon of dochter een van onze voorlichtingsmomenten of vraag onze brochure aan. Daarnaast zijn onze beroepsspecifieke voorlichters vaak te vinden op een voorlichtingsmarkt op de school van uw zoon of dochter. Heeft u daarnaast nog vragen? Dan kunt altijd rechtstreeks met ons contact opnemen of via de decaan van de huidige school van uw zoon of dochter.

Hoe gaat de aanmelding en toelating?

Heeft uw zoon of dochter een opleiding gekozen? Laat hem of haar zich dan zo snel mogelijk digitaal aanmelden via de website. Hiervoor is het burgerservicenummer (BSN) op de ID-kaart of paspoort nodig. Daarna ontvangt uw zoon of dochter een bevestiging van de aanmelding en een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Uw zoon of dochter krijgt aan het begin van zijn studie een persoonlijk studiekeuzegesprek. Hierin onderzoeken we wat uw zoon of dochter kan, weet en wil. We nemen testen af en bespreken zijn of haar interesses en plannen. Samen met uw zoon of dochter zoeken we naar een opleiding die helemaal past bij zijn of haar talenten.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van studeren bij mboRijnland?

Wat voor ons telt, is wat uw zoon of dochter energie geeft. Het gaat om zijn of haar talenten, ambities en kansen. Wij zetten uw zoon of dochter in zijn of haar kracht. Bij mboRijnland gaat het om méér dan alleen mbo.

Bij ons leert uw zoon of dochter niet alleen een vak. Hij of zij ontwikkelt zich ook persoonlijk. En: wij helpen uw kind op zijn of haar plek terecht te komen.

Hoe we dat doen?

 1. Goede start: dankzij een uitgebreid studiekeuzegesprek komt uw kind op de juiste plek terecht.
 2. Persoonlijke begeleiding: met een vaste studieloopbaanbegeleider bespreekt uw kind regelmatig hoe het met hem gaat.
 3. Praktijkgericht: de lessen, trainingen en praktijkopdrachten zijn steeds gericht op het toekomstige beroep.
 4. Helder rooster: het jaar is verdeeld in vier periodes van tien weken. Uw kind leert in overzichtelijke studieblokken.
 5. Keuzedelen: uw kind kiest keuzedelen die passen bij zijn of haar interesses en ontwikkeling.

Veelgestelde vragen van ouders van studenten

Uw kind volgt een mbo-opleiding bij mboRijnland of gaat hier binnenkort mee beginnen. Hieronder staan een aantal veelvoorkomende vragen en antwoorden.

Ik wil contact met school, hoe kan dat het beste?

De studieloopbaanbegeleider (slb’er) is voor u als ouder het belangrijkste aanspreekpunt. Bij vragen over school of de opleiding of als u iets anders wilt bespreken wat belangrijk is voor de studievoortgang van uw zoon of dochter, kunt u altijd contact met hem of haar opnemen. Omdat de slb’er les geeft, kunt u het best en snelst een e-mail sturen. Aan het begin van het studiejaar ontvangt uw zoon of dochter de contactgegevens van zijn of haar slb’er.
Veel van onze opleidingen organiseren daarnaast een informatieavond voor ouders van de – nieuwe eerstejaars – studenten. U ontvangt op deze avond meer informatie over de opleiding en kan dan direct kennismaken met de slb’er.

Hoe meld ik mijn zoon of dochter ziek?

mboRijnland gaat er van uit dat studenten (tijdig) aanwezig zijn bij alle onderwijsactiviteiten, inclusief stage (beroepspraktijkvorming). U als ouder kunt daaraan bijdragen door uw zoon/ dochter te stimuleren naar school te gaan. Komt u vooral ook mee naar kennismakingsbijeenkomsten en/ of ouderavonden
Ons verzuimbeleid is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen en het verlagen van verzuim. We vinden het belangrijk dat de student er is. Samen met u en uw zoon of dochter spannen we ons in voor: Schitteren door AANwezigheid. Onze boodschap bij verzuim is: ‘We missen je als je er niet bent’. Zijn onze studenten zonder geldige reden afwezig en zijn zij niet tijdig afgemeld, dan staan zij geregistreerd als ongeoorloofd afwezig.

Is uw zoon of dochter ziek en nog geen 18 jaar?  Dan moet u hem of haar persoonlijk afmelden in het ouderportaal.

U heeft van mboRijnland een mail ontvangen om uw ouderaccount te activeren. Klikt u op de link en voert u hier uw e-mail adres in en klik dan op Verzenden. Klikt u voor de eerste keer op deze link gebruik een laptop of desktop.

Direct inloggen in het ouderportaal kan via inloggen ouderportaal Osiris

Aan- en afwezigheid – wie doet wat?
Meer informatie over ziekte- en verzuim melden vindt u hier:
Informatie MBO
Informatie VAVO

In de kolom ‘ouders / wettelijke vertegenwoordigers’ leest u wanneer wij verwachten dat u een afwezigheidsmelding of een verlofaanvraag doet. Ook de termijnen staan vermeld. Wilt u deze informatie aandachtig doornemen? Is uw kind ouder dan 18 jaar, dan doet hij dit zelf via het studentportaal

Op de placemat kunt u verder ook lezen hoe wij omgaan met meldingen naar de Leerplichtambtenaar of het RMC. Tenslotte ziet u ook hoe verzuim terugkomt in de voortgangsadviezen van uw zoon of dochter.

Afwezigheid melden of verlof aanvragen
Op de achterzijde van de placemat aan- en afwezigheid bij mboRijnland (bekijk placemat MBO of placemat VAVO) ziet u de inhoud van het ouderportaal. Ook staat er beschreven welke afwezigheid u kunt melden en in welke situaties u verlof kunt aanvragen. Neemt u de genoemde termijnen in acht.

Bij een tijdige verlofaanvraag krijgt u een goedkeuring of een afwijzing (met toelichting). Is uw zoon of dochter bij een afwijzing toch afwezig, dan registreren wij dit als ongeoorloofd verzuim. Bekijk de beknopte handleiding Ouderportaal.

Houd er rekening mee dat uw aanvraag handmatig verwerkt wordt en dat het dus enige tijd kan duren voordat uw inlog is aangemaakt.

Voor vragen over inloggen ouderportaal of voor technische vragen kunt u mailen naar studentzaken@mborijnland.nl

Verlof vragen:
In andere gevallen vraagt u uiterlijk 5 werkdagen van te voren toestemming om afwezig te zijn via het ouderportaal bij de slb’er van uw zoon/dochter.
In het geval dat u vakantie wilt buiten de gewone vakanties om dan vraagt u uiterlijk 2 werkweken (10 werkdagen) van tevoren toestemming.

Bij het wel of niet verlenen van toestemming dient mboRijnland zicht te houden aan wettelijke verlofregels.

 • De slb’er laat binnen 5 werkdagen weten of er een akkoord gegeven is op de verlofaanvraag. Is de verlofaanvraag afgewezen en is uw zoon/dochter afwezig dan geldt dit als ongeoorloofd verzuim. In het ouderportaal is te zien of de aanvraag voor verlof is afgehandeld.
 • Ziekmelden en verlof vragen als uw zoon/dochter op stage is, gaat op dezelfde manier, ook via het ouderportaal, bovendien meldt u uw zoon/dochter ook altijd af bij het stagebedrijf.

Heeft u vragen over het ouderportaal?

 • Inhoudelijke of functionele vragen over het ouderportaal kunt u stellen aan de slb’er van uw zoon of dochter. Uw vindt de gegevens van de slb’er in het ouderportaal.
 • Voor vragen over inloggen ouderportaal of voor technische vragen kunt u mailen naar studentzaken@mborijnland.nl
Mijn zoon of dochter heeft extra begeleiding nodig. Hoe bespreek ik dit?

Voor sommige ouders en jongeren is het al bekend dat er extra begeleiding nodig gaat zijn bij het volgen van een studie, bijvoorbeeld door dyslexie of dyscalculie, maar ook topsport kan om begeleiding op maat vragen. Daarom vragen wij al bij de aanmelding voor een opleiding om dit aan te geven. Tijdens het intakegesprek, dat volgt na de aanmelding, wordt dit verzoek tot extra begeleiding uitgebreid besproken. Het is daarom wenselijk dat u als ouder bij dit eerste intakegesprek aanwezig bent.

Heeft uw zoon/dochter extra begeleiding nodig tijdens zijn of haar studie en komt dit pas tijdens de studie bij mboRijnland naar voren? Dan is de studieloopbaanbegeleider (slb’er) het eerste aanspreekpunt op school. Hij/zij ondersteunt en coacht uw zoon/dochter en kan in overleg met uw zoon/dochter bij complexe (multi)problematiek ons Onderwijs Servicecentrum inschakelen.

Meer informatie

Waar kan ik het rooster van mijn zoon of dochter zien?

Is uw kind nog geen 18 jaar? Dan kunt u met uw account voor het ouderportaal inloggen. Is uw kind jonger dan 18 jaar en heeft u nog geen inlog voor het ouderportaal? 

Houd er rekening mee dat uw aanvraag handmatig verwerkt wordt en dat het dus enige tijd kan duren voordat uw inlog is aangemaakt.

Waar kan ik de cijfers/resultaten van mijn zoon of dochter zien?

Vraag aan uw zoon/dochter de gebruikersnaam en wachtwoord voor het portaal. Hiermee kunt u ook inloggen in Osiris. Daar vindt u de cijfers van uw zoon/dochter.

Is uw kind nog geen 18 jaar? Dan heeft u aan het begin van de studieperiode van uw kind als het goed is een E-mail ontvangen met uw inloggegevens voor het ouderportaal van mboRijnland. Bekijk de beknopte handleiding Ouderportaal.

Houd er rekening mee dat uw aanvraag handmatig verwerkt wordt en dat het dus enige tijd kan duren voordat uw inlog is aangemaakt.

Waar vind ik de belangrijkste documenten van de opleiding van mijn zoon of dochter?

Verschillende officiële documenten zijn van belang voor uw zoon of dochter. In deze documenten zijn de afspraken vastgelegd die we met elkaar maken. Dit zijn:

 • Onderwijsovereenkomst (OOK)
 • Praktijkovereenkomst (POK)
 • STOER
 • Periodewijzer (jaarplanning)
 • Studentenstatuut
 • Klachtenroute
 • Examenreglement
 • Examenhandboek

Deze documenten zijn te vinden op het portaal.

Alle informatie over de opleiding is terug te vinden in de STOER (Studiegids en OER). In de STudiegids staat algemene informatie over school. De OER beschrijft alles over:

 • Onderwijs (wat uw zoon of dochter leert, de begeleiding, het toekomstige beroep, de regels binnen school en op de bpv)
 • Examinering (examenonderdelen en eisen om het diploma te halen) De STOER is geldig per cohort en is voor de hele opleiding van toepassing.

De laatste versie van de STOER is te vinden op het portaal.

Een aantal van deze genoemde documenten (zoals het Studentenstatuut en de STOER) zijn ook te vinden bij Regels en afspraken.

Welke regeling is er voor minimagezinnen?

Mbo-studentenfonds

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat een regeling waarmee gezinnen kunnen worden ondersteund die moeite hebben met het bekostigen van de leermiddelen van hun kind. De uitvoering van deze regeling heeft de minister bij de scholen belegd.
Komt uw kind in aanmerking voor de regeling tegemoetkoming leermiddelen?

Uw situatie sluit aan bij de volgende regels:

 1. De student is minderjarig (hij of zij was geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding in studiejaar 2023-2024 op 1 augustus 2023).
 2. De student is in studiejaar 2023-2024 ingeschreven in een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding.
 3. Uw financiële situatie – als wettelijke vertegenwoordiger van de student – is door de gemeente, Stichting Leergeld. En de instantie verklaart, dat u in aanmerking komt voor de regeling. Voor inwoners van de gemeente Den Haag volstaat een kopie van de Ooievaarspas.
 4. De aanvragen voor de instroom 1 augustus 2023 moeten vóór 31 december 2023 ingediend zijn; de aanvragen voor de instroom 1 februari 2024 moeten vóór 30 juni 2024 ingediend zijn om in aanmerking te komen voor uitbetaling.

Waarvoor kunt u volgens de regeling een vergoeding ontvangen?

U kunt een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van leermiddelen. Leermiddelen zijn de vereiste middelen voor het volgen van het onderwijs en het afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, licenties, laptop, messensets, kappersbenodigdheden, werkkleding enz.

De vereiste leermiddelen worden na toekenning door mboRijnland aangeschaft. Voor het aanschaffen van verplichte werkkleding zijn er pasdagen.

Hoe verloopt de procedure om gebruik te maken van de regeling?
a. Als de leermiddelen al zijn aangeschaft:
U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U voegt toe:
Kopie van de aankoopbonnen/ factuur van het huidige studiejaar
betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift)
verklaring van een van bij punt 3. genoemde instanties
b. Als de leermiddelen nog niet zijn aangeschaft:
U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van het aanbod. Verklaring van een van onder punt 3. genoemde instanties toevoegen, indien al in bezit.
Indien niet in bezit: u dient een aanvraag in bij een van de instanties in uw eigen woonplaats om een ‘inkomenstoets’ (http://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/). Het is belangrijk dat u de Stichting Leergeld toestemming geeft om de resultaten van de inkomenstoets te delen met Studentenzaken van mboRijnland.

Studentenzaken van mboRijnland controleert:

 • Of de student voldoet aan de criteria om deel te nemen aan deze regeling
 • Of de aangevraagde leermiddelen vereist zijn gesteld voor de opleiding
 • Of de aanvraag compleet is
 • Of de aanvrager de verklaring heeft aangeleverd door de gemeente of stichting.

Als dat allemaal in orde is, wordt uw aanvraag verder behandeld door Studentenzaken.

LET OP! Voor volgend studiejaar gelden de volgende sluitingsdata:

 • Instroom februari 2024: de aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2024.
 • Instroom augustus 2024: de aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2024;

Onderaan dit bericht staat een link naar het aanvraagformulier dat u kunt gebruiken om de aanvraag in gang te zetten.

Wij hopen dat wij u goed hebben geïnformeerd over de regeling van het ministerie en hoe u daarvan gebruik kunt maken.
Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met Studentenzaken via studentzaken@mborijnland.nl

Aanvraagformulier leermiddelen (minimagezinnen)

Wanneer ontvang ik mijn inloggegevens voor het ouderportaal?

Wij kennen standaard één account toe aan de ouder/verzorger waarvan de zoon/dochter daadwerkelijk start bij mboRijnland. De voorwaarden voor een account is dat de zoon of dochter jonger is dan 18 jaar. De email om dit account te activeren wordt automatisch naar de ouder/verzorger gemaild nadat de onderwijsovereenkomst door student en ouder is getekend.

Is uw zoon of dochter 18 jaar of ouder en wilt u toch een account voor het ouderportaal? Bespreek dit dan met hem of haar voor toestemming.