Categorie archieven: Nieuwsbericht

mboRijnland studenten willen versoepeling voor jongeren

“Wij voelen ons gehoord door minister Ollongren”

Op donderdag 28 mei nam minister Kajsa Ollongren deel aan een online les van eerstejaars studenten Particulier Beveiliging en ging in gesprek met ze. Premier Rutte gaf een week eerder in de wekelijkse persconferentie al aan graag verschillende meningen te willen horen van de jongeren over de coronamaatregelen. Als vice-premier doet minister Ollongren nu actief een rondje langs jongeren om van henzelf te horen hoe zij denken over de 1,5 samenleving, met de 1,5 school in het bijzonder.

Spannend
Docent Bas Simons, was meteen enthousiast en nodigde de minister uit in zijn les. “Mijn studenten vonden het wel spannend” gaf Bas aan. Ondanks dat verliep het gesprek naar ieders tevredenheid en kwam de minister laagdrempelig over. De eerste vraag van de minister was: “Heeft de Coronacrisis een grote impact op jullie leven?” De studenten vertelden dat ze dachten dat het virus snel voorbij zou gaan. Nu het langer duurt missen ze familie en vrienden en het uitgaan naar de bioscoop, feestjes, restaurants en dergelijke. “Het leven is nu wel saai,” zegt Thomas.

Gemis
Vervolgens vroeg de minister: “Gaan jullie liever weer naar school?” Hierop zei de klas volmondig “Ja”. “We missen de klas, de saamhorigheid” zegt Jeroen. “Wij hebben een hechte band met elkaar!” Vervolgens gaven ze aan blij te zijn met de online lessen en hoe ze voorbereid werden op hun examens. De meeste examenresultaten zijn positief en dat kwam ook door de goede begeleiding!

Stage
“Waar maken jullie je druk om?”, vroeg de minister. De studenten noemden hier de stage. Daar zit voor beveiliging een behoorlijke stop op. “Maar mboRijnland toont begrip en denkt met ons mee in het zoeken naar oplossingen. We mogen waarschijnlijk uren maken om te beveiligen bij het handhaven van de RIVM-regels tijdens de afname van examens. Deze uren mogen we dan gebruiken als uren stage.” De minister gaf aan te verwachten dat er in het werkveld van de beveiliging weer meer ruimte zal gaan ontstaan doordat beveiliging nodig is als de economie weer meer op gang komt en er steeds meer versoepelingen aankomen.

Versoepeling voor jongeren
Tot slot vroeg ze: “Wat vinden jullie van de maatregelen? “ Thomas zei meteen: “We vinden dat de 1,5 meter maatregel afgeschaft kan worden voor jongeren onder de 18 jaar! Ook willen we dat er meer open gaat zoals de sportschool!” “Ik heb gehoord dat er jongeren van een studentenhuis een boete hebben gehad omdat ze met teveel bij elkaar zaten. Dit vind ik raar”, zei Lisa verontwaardigd. “Studenten in een studentenwoning moeten toch gezien worden als één gezin of huishouden?” Minister Ollongren zei afrondend: “Ik neem dit allemaal mee! Ik vond het een erg fijn gesprek en hartelijk bedankt voor jullie tijd en meningen”.

Wij worden gehoord
Docent Bas Simons: “Ik vind het een geweldig initiatief dat de minister hier tijd voor maakt en dat wij nu daadwerkelijk aan den lijve ondervinden dat er ook geluisterd wordt naar deze jongeren. Het is voor deze doelgroep van enorm belang dat ook zij zich gehoord voelen! Ik merk dat dit de studenten aangenaam verraste, ze zijn zichtbaar geraakt. Zeker een bezoek van een belangrijk persoon als minister Ollongren maakt dat ze zich bijzonder voelen. En dat gevoel doet mijn studenten zichtbaar goed! Juist in deze tijd van het coronavirus waarbij ze zonder klasgenoten thuis de lessen moeten volgen, is dit belangrijk voor ze merk ik als docent. Wij houden hier een goed gevoel aan over.”

Minister van Engelshoven bezoekt mboRijnland

Dinsdag 19 mei bracht minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, een werkbezoek aan mboRijnland. Aan het Bètaplein in Leiden sprak zij met conciërges, roostermakers en medewerkers van de facilitaire dienst, over de uitdagingen waarvoor zij staan bij de planning van de examens en de lessen, en de inrichting van de school naar 1,5 m maatstaven. Tweede onderdeel was een gesprek met studenten over de digitaal onderwijs, achterstanden in hun studie, praktijklessen via YouTube en extra ondersteuning die zij kunnen krijgen. Als laatste bezocht de minister een live examen. Twee studenten van de opleiding Assistent Horeca, Voeding en Voedingsstoffen stonden een lunch klaar te maken toen de minister binnenviel. Ongestoord werkten ze door en het goede nieuws is dat ze allebei geslaagd zijn!

Er was ook aandacht van de media. Hieronder vind je een overzicht van de publicaties.
(Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.)

Filmpje NOS stories

Informatie over het coronavirus

Deze pagina wordt continu geüpdatet

Onderwijs op afstand tot einde van dit studiejaar
Het College van Bestuur van mboRijnland heeft op 22 april besloten dat tot het einde van dit studiejaar de schoolgebouwen gesloten blijven voor regulier onderwijs. Studenten blijven dus onderwijs op afstand volgen. De examens van de studenten die dit jaar diplomeren gaan wel door. Hiervoor worden vanaf 11 mei de verschillende locaties tijdelijk opengesteld.
 
Op 6 mei gaf het kabinet in tijdens een persconferentie aan dat het mbo vanaf half juni weer open mag voor praktijklessen en examens. Omdat mboRijnland eerder al heeft besloten om vanaf 11 mei diplomakandidaten weer examen te laten doen, blijft dat ook zo. De examens voor deze studenten starten zoals eerder is aangegeven vanaf 11 mei. En ook op de tijden die zijn aangegeven. Hierbij is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en andere hygiënevoorschriften die gelden in deze tijd van corona.

Wat verandert vanaf half juni?
Het kabinet heeft ons ruimte gegeven om vanaf half juni ook andere examens in te plannen en daarnaast eventueel noodzakelijke praktijklessen. Zij ziet dat graag gebeuren tussen 11.00 – 15.00 uur. Dit om drukte in het openbaar vervoer tijdens de spits te vermijden. De bezetting van de gebouwen mag daarnaast maximaal 20% zijn. mboRijnland neemt de komende weken de tijd om te inventariseren hoe we dit in kunnen vullen. In de tussentijd gaat het digitaal onderwijs gewoon door zoals gepland.
 
Tot de zomervakantie geldt:
 • Onderwijs op afstand (online) in plaats van op school
 • Praktijkonderwijs – mogelijkheden om dit vanaf 15 juni weer deels op te pakken worden onderzocht, nadere info volgt rond 28 mei
 • Begeleiding op afstand (online)
 • Bpv (stage) binnen de bpv-bedrijven waar dat kan
 • BBL-studenten volgen richtlijnen leerwerkbedrijf
 • Examinering diplomakandidaten – vanaf 11 mei mogelijk binnen de verschillende locaties
 • Examinering overige mbo-studenten – mogelijkheden om dit vanaf 15 juni weer deels op te pakken worden onderzocht, nadere info volgt rond 28 mei
 • Examinering waar dat kan (vanaf 11 mei ook binnen de verschillende locaties)
 • Schoolexamens voor vavo-studenten gaan door (centrale examens zijn voor hen vervallen)
 • Intake van nieuwe studenten op afstand

_________________________________________________________________________________________

RIVM en ministeries leidend

De informatie van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn voor mboRijnland leidend. Bij het RIVM kun je terecht voor alle vragen over het virus zelf. Er staat een lijst met vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Gaat onze school dicht vanwege het coronavirus?

Gewijzigd: 22 april 15.00 uur

Het College van Bestuur van mboRijnland heeft besloten dat tot het einde van dit studiejaar de schoolgebouwen gesloten blijven. Studenten blijven dus onderwijs op afstand volgen. De examens van de studenten die dit jaar diplomeren gaan zoals gepland wel door. Hiervoor worden de verschillende locaties tijdelijk opengesteld.

Wordt de meivakantie verlengd?

Geplaatst: 1 april 17.00 uur

Ja, we verlengen de meivakantie met 1 week. Studenten hebben nu dus twee weken meivakantie: van 25 april tot 11 mei.

Gezondheid

Ik lees van alles over het virus. Welke site is betrouwbaar?

De juiste informatie vind je op de sites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom ook een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.  ​​​​​​​

Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?
Update: 7 mei 13.15 uur

Heb je verkoudheidsklachten en/of heb je koorts? Kom dan niet naar school maar blijf thuis. Neem zo nodig contact op met je huisarts of de GGD. Zij kunnen je ook informeren over de mogelijkheid om te testen op corona.

Kijk voor de meest recente adviezen op de site van het RIVM.

Wat als vaststaat dat een medewerker/student het coronavirus heeft?

​​​​​​​Als het virus ergens is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Welke maatregelen er worden genomen, is afhankelijk van dat protocol. Sluiting van een school of afdeling kan een maatregel zijn.

Leren op afstand

Waar vind ik meer info over les volgen 'op afstand'?

Via Microsoft Teams kun je les op afstand volgen. Hierover volgt binnenkort meer informatie via je slb’er.
Op het studentenportaal kun je alvast meer informatie bekijken met o.a. instructies en veelgestelde vragen.

BPV / Stage / BBL

Ik vermoed dat ik besmet ben met het coronavirus. Moet ik getest worden?

Geplaatst: 16 april 13.15 uur

Als je als stagiair of BBL-student vermoedt besmet te zijn met het coronavirus volg je de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Daarnaast geldt het beleid van het stage- of leerbedrijf of je wel of niet getest moet worden om je werkzaamheden voort te zetten.

Zorgstudenten

Zorgstudenten kunnen via hun stage verlenende organisatie of zorginstelling een formulier ophalen om in aanmerking te komen voor een test van de GGD (via een teststraat).

Ik loop nu stage. Gaat dit gewoon door?

Update: 7 mei 13.15 uur

Ja, alle stages gaan gewoon door.

Nu de kappers, beautysalons en later ook een deel van de horeca weer open mogen, kunnen de stages die ‘on hold’ waren gezet, ook weer doorgaan zoals gepland. Mits het bedrijf waar de studenten stagelopen natuurlijk de stagiairs kunnen en willen terugnemen. En de werkomgeving veilig is voor onze studenten. Studenten wordt gevraagd om hierover contact op te nemen met hun slb-er en af te stemmen met het bedrijf waar ze stagelopen. Samen wordt dan gekeken of het haalbaar is om de stage te vervolgen.

Ik ben BBL-student. Wat betekenen de maatregelen voor mij?

Voor jou betekent dit dat je leerwerkplek gewoon doorloopt. Je hebt een arbeidscontract met het bedrijf en je volgt hun beleid. Alle schoolactiviteiten worden op afstand (online) voortgezet. Je slb’er stemt dit met je af.

Mogen studenten naar het buitenland vertrekken?

Studiereizen naar risicogebieden gaan niet door. Op dit moment is het bij mboRijnland niet aan de orde. Wij houden de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten. Doe dat zelf echter ook. De reisadviezen van het ministerie vind je op www.nederlandwereldwijd.nl.

Examens

Gaan de examens door?

Update: 7 mei 13.15 uur

Examens van diplomakandidaten binnen het mbo worden vanaf 11 mei weer opgepakt. De mogelijkheden om examens van overige mbo-studenten vanaf 15 juni weer door te laten gaan worden onderzocht. Nadere info hierover volgt rond 28 mei.

De schoolexamens voor vavo-studenten gaan door. Centrale examens zijn voor hen vervallen.

Welke examens gaan door en vanaf wanneer?

Update: 7 mei 13.15 uur

Binnen het mbo kennen we veel verschillende type examens. Hieronder geven we aan voor welk examen welke afspraak geldt.

Vanaf 6 april:

 • Mondelinge examens kunnen digitaal via Microsoft Teams worden afgenomen. Examens worden ingepland.
 • Inleveren examenopdrachten via Microsoft Teams mogelijk.
 • Examens binnen de beroepspraktijk zijn mogelijk en kunnen worden ingepland. Eventueel wordt gekozen voor een alternatief als dit binnen de beroepspraktijk niet mogelijk is.
 • Examens Keuzedelen en Rekenen kunnen worden ingepland.

Vanaf 11 mei:

 • Centrale examens (mbo) kunnen worden ingepland en vinden op school plaats.
 • Simulatie praktijkexamens kunnen worden ingepland en vinden op school plaats. (Voor studenten van de Middelbare Laboratoriumopleiding wordt nog gekeken of dit binnen het gebouw van de Hogeschool Leiden mogelijk is.)

Vanaf 15 juni:

 • De mogelijkheden om examens van mbo-studenten die nog niet afstuderen vanaf 15 juni weer door te laten gaan worden onderzocht. Nadere info hierover volgt rond 28 mei.

Overig:

 • Op het doorgaan of inplannen van branche-examens hebben wij geen invloed.
Wanneer hoor ik of mijn examen is ingepland?

Geplaatst: 3 april 18.00 uur

 

Via het examenbureau en/of je slb’er hoor je uiterlijk 17 april de eerste opzet van de planning van jouw examen(s).
Gaan de vavo-examens door?

Gewijzigd: 1 april 17.00 uur

Nee, van 24 maart tot 6 april zijn er geen schriftelijke en mondelinge examens voor vavo. ​Het kabinet heeft besloten dat de eindcijfers vmbo, havo en vwo worden bepaald op basis van de resultaten van de schoolexamens. Zo wordt bepaald of een student zijn certificaat/diploma heeft gehaald. Voor jullie betekent dit, dat het merendeel van de toetsen van SE3 komende periode (tot 6 juni) plaatsvinden.
Momenteel bepalen we de planning van het vervolg van het examenprogramma. Zodra hierover meer bekend is informeren we onze studenten hierover. Er komt een aangepaste landelijke slaag-zak regeling, waarin ook een herkansingsregeling wordt meegenomen.

Vavo

Wat als ik ziek ben tijdens een examen?

Geplaatst: 14 april 12.00 uur

Als je ziek bent tijdens je examen, dan meld je je vooraf af bij de examensecretaris van jouw locatie. Volg hiervoor ook de richtlijnen van het RIVM.

Als ik niet direct slaag, kan ik dan herkansen?

Geplaatst: 14 april 11.45 uur

Als je ziek bent tijdens een schoolexamen, dan kun je de gemiste toetsen inhalen tijdens de herkansingsweek van 26 t/m 29 mei.

Ook mag je na deelname aan de SE3 week 1 toets extra herkansen. De spelregels hiervoor zijn:

 • 2 keer herkansen als alle toetsen tijdens de toetsweek van 11-19 mei zijn gemaakt.
 • Studenten die toetsen mogen inhalen, kunnen dan nog 1 toets herkansen en wel op dinsdag 2 juni.

Het aanvragen voor de herkansingen kan je op 21-22-23 mei en 1 juni online via MyX doen (instructie volgt 11 mei).

Mocht je op 4 juni te horen krijgen dat je nog niet geslaagd bent, dan is er een gelegenheid om alsnog te slagen. Dit kan door een resultaatverbeteringstoets af te leggen. Deze toets gaat over de gehele PTA-stof van dit jaar van het betreffende vak en zal voor 50% meetellen in de berekening van het eindcijfer. Deze toets wordt voor de zomervakantie afgenomen, de planning hiervoor volgt later.
Heb je nog vragen, mail dan de examensecretaris van je locatie.
Wanneer zijn de schriftelijke examens van SE3?

Gewijzigd: 14 april 11.45 uur

Vanaf 11 mei zijn er weer schriftelijke toetsen van SE3 mogelijk in onze schoolgebouwen. Via je e-mail heb je hiervoor het rooster ontvangen. De indeling over de lokalen en de regels die tijdens de afname gelden ontvang je voor 11 mei.

Hoe ziet de planning van de examens eruit?

Geplaatst: 14 april 11.45 uur

Volgens de nieuwe richtlijnen hoor je uiterlijk op donderdag 4 juni of je geslaagd bent.

Wanneer hoor ik of ik geslaagd ben?
Geplaatst: 7 april 13.30 uur
 • 14 – 24 april: mondelinge examens op afstand via MS Teams, volgens afspraak met je vakdocent
 • 20 – 24 april: geroosterde lessen op afstand (uiterlijk einde van deze week in Eduarte)
 • 11 – 18 mei:  geroosterde lessen op afstand en vervolg van de schriftelijke toetsen van SE3 op school (toetsrooster ontvang je van de ​examensecretaris einde van de week)
 • 21 – 22 mei:  digitaal aanvragen studenten voor herkansen via Myx (nadere instructie volgt vanaf 11 mei)
 • 25 mei       :  inzage toetsen
 • 26 – 29 mei:  inhalen en herkansen. Je hebt de mogelijkheid om maximaal 2 toetsen naar keuze te herkansen. Dit geldt alleen als je geen toetsen hoeft in te halen, dan kan je 1 toets herkansen na 6 juni.​
Komt er nog een zak/slaag-regeling?

Geplaatst: 8 april 13.30 uur

Vandaag, woensdag 8 april, is de zak/slaag-regeling 2019-2020 vanuit het Ministerie van OCW vrijgegeven. Alle studenten ontvangen morgen, donderdag 9 april, een mail met de uitleg van de gevolgen van deze regeling en ook hun toets rooster voor SE3.
Kan ik me al aanmelden voor het nieuwe studiejaar?

Geplaatst: 7 april 14.00 uur

Ja, als je volgend jaar terug wilt komen om je opleiding af te ronden, kun je je vanaf nu opnieuw aanmelden voor het studiejaar 2020-2021. Een nieuwe aanmelding is nodig, omdat het Vavo werkt met jaarlijkse inschrijvingen. 

Aanmelden kan vanaf nu via www.mborijnland.nl/vavo​.

Na ontvangst van jouw aanmelding, word je uitgenodigd voor de intake en daar wordt besproken hoe een kansrijk vervolgtraject voor jou er komend jaar uitziet.​

Hoe zit het met het toetsen van de schakelvakken?

Geplaatst: 7 april 14.00

Over het vervolg van de schakelvakken en toetsen worden de studenten die het betreft 7 april​ met een aparte mail geïnformeerd.
Wanneer starten de mondelinge examens weer?

Geplaatst: 7 april 13.30 uur

De mondelinge examens starten weer vanaf dinsdag 14 april. Ze worden digitaal, via Microsoft Teams, afgenomen.​

Aanmelden

Ik heb mij aangemeld voor een nieuwe opleiding, wat nu?

Je ontvangt over je aanmelding per mail van ons meer informatie.

Ik heb binnenkort een geplande groepsbijeenkomst of studiekeuzegesprek. Gaat dit door?

Nee, al deze bijeenkomsten en gesprekken zijn geannuleerd. Als je staat aangemeld voor een opleiding en voldoet aan de wettelijke eisen en kader van mboRijnland word je nu direct ingeschreven bij de opleiding. Als je niet direct voldoet, nemen we contact met je op over je aanmelding. Je ontvangt binnenkort per mail meer informatie.

Contractonderwijs / Leven Lang Ontwikkelen

Loopt Contractonderwijs en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) gewoon door?

Gewijzigd: 22 april 15.00 uur

(See below for the English version)

 In navolging van de landelijke richtlijnen, blijven de locaties van mboRijnland gesloten tot het einde van dit studiejaar. In deze periode geven we ook geen onderwijs op locatie.

Trainingen die in deze periode plaats vinden zijn vervallen in de huidige vorm. Alle (aankomende) studenten hebben hierover bericht ontvangen. Zodra er nieuwe informatie is, worden zij opnieuw op de hoogte gesteld.

We rekenen op uw begrip en flexibiliteit in deze situatie. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen zijn, contacteer ons gerust via contractonderwijs@mborijnland.nl. Wilt u ons persoonlijk spreken; contractonderwijs is op maandag tot en met donderdag tussen 10:00 en 14:00 uur telefonisch bereikbaar via 088-222 1772.

Team contractonderwijs en Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

—–

Following the national guidelines, mboRijnland remains closed until at least till the end of this schoolyear. We also do not provide on-site education during this period.

Training that will take place in this period is canceled in its current form. All (upcoming) students have been informed by us. We will inform them if we have new information.

We are counting on your comprehension and flexibility in this situation. We hope to have informed you sufficiently. Should there be any questions, do not hesitate to contact us via contractonderwijs@mborijnland.nl. Would you like to speak to us personally; we are available on Mondays to Thursdays between 10:00 and 14:00 through 088-222 1772.

Goede sfeer, goede dynamiek en fantastische sprekers op Onlinemarketingcongres

Voor de vierde keer werd dinsdag 10 maart in theater Het Klooster in Woerden het Onlinemarketingcongres georganiseerd. Een evenement voor alle mboRijnland 1e-jaars studenten marketing, communicatie en evenementenorganisatie en Internationaal medewerker marketing, communicatie en evenementen uit de regio.

Organiserend docent Jeanette Zuiderent vertelt: “we willen onze studenten actief kennis laten maken met de beroepspraktijk en inspireren met alles wat te maken heeft met online marketing, videomarketing, social media en meer”. Samen met haar collega Thijs Biessels heeft ze een prikkelend programma neergezet met voor deze doelgroep zeer aansprekende gasten.

De presentatie was in handen van MC JR (Jermaine Berhoudt). Verschillende deskundigen waaronder Jaap van Zessen van ADonline, Joost van der Stel van PPCRN, Joost Fromberg van Kick Digital!, King Alert en Gamemeneer (Youtuber) deelden hun kennis over, ervaring met en passie voor online marketing.

Het doel van het congres was om de nieuwste en meest actuele informatie te delen. Er werd een interactief programma geboden, niet alleen luisteren naar de ervaringen en kennis van de sprekers maar ook actief deelnemen aan workshops. Studenten konden deelnemen aan de workshops elektronische muziek maken en een film/video maken. Ook was er een online marketing quiz en een nagelstudio.

Online marketing is overal
Voor toekomstig marketeers is het heel belangrijk om op de hoogte te zijn van de online omgeving.  Want online marketing is overal en altijd aanwezig. De ontwikkelingen gaan snel en zijn trendgevoelig. Digitale marketing veranderd steeds en er zullen in de toekomst verschillende nieuwe technieken worden gebruikt. Je moet steeds de veranderingen blijven volgen om op de hoogte te blijven op het gebied van online marketing.

mboRijnland werkt mee aan opleiden 3.000 extra IT’ers

Ondertekenaars WE IT

Er is een groot tekort aan IT’ers, ook in Zuid-Holland. Om meer IT’ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is WE IT opgericht. WE IT is een consortium van overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven. De officiële ondertekening van WE IT was op 10 maart op De Haagse Hogeschool. 

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten, werd juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord, dat werd ondertekend door 66 partijen en sectoren, omschrijft interventies voor de periode tot 2024.

Een van de belangrijkste thema’s binnen het Human Capital Akkoord is digitalisering. Zowel binnen de IT-sector als in andere sectoren is er een groot tekort aan IT’ers. Vorig jaar steeg het aantal IT-vacatures met 27%. Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. Bovendien krijgen ook werkenden in andere functies steeds meer te maken met digitalisering.

Consortium van overheden, opleiders en bedrijfsleven
Daarom is de afgelopen maanden gewerkt aan een deelakkoord binnen het Human Capital Akkoord. Dat heeft geleid tot een consortium van ruim vijftien lokale overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven: WE IT. Dit consortium wil ervoor zorgen dat het aantal IT’ers groeit én dat werkenden in andere functies vertrouwd raken met IT. Opleiden, bijscholen en omscholen zijn daarbij essentieel. Daarvoor ondersteunt WE IT een aantal bestaande initiatieven in de provincie.

Er zijn negen deelprojecten die door WE IT worden versterkt of opgeschaald: ICT Praktijk Academie, Make IT Work, Techgrounds, The Young Digitals, TekkieWorden, Next Maritime Professional, Digitalisering MKB, Young Capital Next en een project voor het stimuleren van de bewustwording rondom cybersecurity. Voor de ondersteuning van deze projecten vraagt WE IT binnenkort subsidie aan bij Provincie Zuid-Holland. De pilotfase loopt tot en met 2021, daarna wordt WE IT mogelijk verlengd tot en met december 2023.

Ondertekenaars van WE IT zijn De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, Computrain/NCOI, ManpowerGroup, IT Campus Rotterdam, ICT Praktijkacademie, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Zoetermeer, TechGrounds, The Young Digitals, TekkieWorden, Young Capital Next, The Hague Security Delta en Economic Board Zuid-Holland.

‘3.000 extra IT’ers opleiden’
Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Taskforce Human Capital Akkoord, is blij met de ondertekening van WE IT: “Uit analyses blijkt dat er sectorbreed een groot tekort is aan goed geschoolde IT’ers. Vanuit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland zijn we dan ook hard aan de slag gegaan om hier werk van te maken. Ik ben erg tevreden dat we nu een deelakkoord hebben afgesloten waarin we de ambitie hebben om de komende jaren minimaal 3.000 extra IT’ers op te leiden voor alle relevante sectoren in Zuid-Holland.”

Namens De Haagse Hogeschool – penvoerder van WE IT – werd het deelakkoord ondertekend door Leonard Geluk: “Als publieke en private aanbieders van IT-onderwijs zijn we een consortium gestart om de handen ineen te slaan en samen te werken. Op deze manier hebben we een evenwichtig pakket aan initiatieven weten te bundelen: van het interesseren van een brede doelgroep voor IT, tot het opleiden van jongeren tot het omscholen van werkenden.”

Een van de bedrijven die deelneemt aan het consortium is Nationale Nederlanden. Ellen Vaneker, Manager People & Change Nationale-Nederlanden NL C&C: “Wij helpen collega’s binnen Nationale Nederlanden zo breed mogelijk inzetbaar te zijn en te blijven. In de wereld om ons heen zien we het belang van technologie steeds groter worden, daarom helpen wij collega’s onder andere om zich om te scholen tot IT’er zodat ze erna direct op een interne vacature kunnen solliciteren. Wij zijn erg blij met dit programma en denken dat dit ook voor andere bedrijven van toegevoegde waarde kan zijn.”

Haagse Digitale Human Capital Agenda
Naast het deelakkoord WE IT heeft de gemeente Den Haag het initiatief genomen voor een Haagse Digitale Human Capital Agenda. Digitalisering is een belangrijke transitie die invloed heeft op onze samenleving en het werk dat we vandaag de dag kennen. Om hier goed op in te spelen, hebben Haagse partners afspraken gemaakt om op lokaal niveau digitaal talent beter op te leiden. Dit sluit goed aan op het provinciale deelakkoord WE IT.

Podiumplekken voor mboRijnland

Maar liefst 8 mboRijnland studenten hebben afgelopen week mee gedaan aan de vijfde editie van het NK voor beroepen in het mbo: ‘Skills The Finals’. De finale vond plaats in het WTC Expo in Leeuwarden. In totaal deed mboRijnland mee aan zeven verschillende wedstrijden.

Charlotte Arts uit Zoetermeer, studente Verkoopspecialist heeft vrijdagavond 6 maart een zilveren medaille gewonnen. ‘Deelnemen aan Skills is een rollercoaster. De lat ligt hoog, daardoor leer je jezelf nog beter kennen. Ik heb geleerd dat je niet moet opgeven als je even een dip hebt. Wat als je doorzet kan het je zomaar een zilveren medaille opleveren!’.

Student Doktersassistent Floor Mertens uit Noordwijk (ZH) behaalde een bronzen medaille. Charlotte en Floor kijken terug op een geweldige en leerzame ervaring. Floor:‘Ik had het niet willen missen. Van schreeuwende patiënten die je moet geruststellen tot telefoongesprekken waarbij je de urgentie van klachten moet inschatten’. Ik raad het alle studenten zeker aan om deel te nemen aan de volgende editie van de Skills Heroes vakwedstrijden. Het is een goede voorbereiding op mijn examens, ik had het niet willen missen!’.

MBO CollegeVakwedstrijdStudentLocatie mboRijnlandWoonplaats StudentBehaalde plaats
MBO College DienstverleningBoulangerGideon VoorwindenLocatie mboRijnland GoudaMoerkapelle7e plaats
MBO College DienstverleningPatissierWillemijn BakkerLocatie mboRijnland Leiden BètapleinLeiden4e plaats
MBO College DienstverleningHandhaving Toezicht en VeiligheidCharlotte Laméris
Daniëlle Middel
Locatie mboRijnland Alphen aan den RijnCharlotte – De Zilk en Daniëlle – Hoofddorp4e plaats
MBO College GezondheidszorgDoktersassistentFloor MertensLocatie mboRijnland Leiden BreestraatNoordwijk ZH3e plaats
MBO College EconomieJuridisch dienstverlenerCaspar SmildeLocatie mboRijnland GoudaNieuwkoop7e plaats
MBO College EconomieVerkoopspecialistCharlotte ArtsLocatie mboRijnland GoudaZoetermeer2e plaats
MBO College Techniek & ICTICT-beheerderOguzhan ArikanLocatie mboRijnland Leiden BètapleinZoetermeer8e plaats

Aan Skills The Finals deden in totaal 414 mbo-studenten mee. Ze streden in 49 verschillende beroepen om de beste van Nederland te worden.

Skills The Finals is een van de jaarlijkse evenementen die in samenwerking met de MBO Raad en SBB onder de noemer ‘dit is mbo’ wordt ingezet voor de promotie van het beroepsonderwijs.

 

 

 

Bruggen bouwen tussen mbo en hbo

Voor het derde jaar op rij konden mbo-studenten bij de faculteit Educatie van de Hogeschool Leiden het excellentietraject doorstroom mbo-hbo volgen. Ter afsluiting ontvingen 21 studenten van mboRijnland tijdens een feestelijke bijeenkomst hun certificaat.

De studenten van mboRijnland werden allemaal persoonlijk toegesproken door docenten Loreen Filemon en Stefan Stoeken. Zij hebben de lessen verzorgd. Sommige studenten gaan na het afronden van hun mbo-opleiding de overstap maken naar een hbo-opleiding bij Hogeschool Leiden. De opleidingen Pabo, Sociaal Werk en de specialisatie Jeugd in Onderwijs passeerden de revue.

“Het doel van de module was het bouwen van een brug tussen het mbo en het hbo. Zo te zien is dat gelukt!”
Cristina Tanasa (mboRijnland) | coördinator van het excellentietraject

Doorstroom mbo-hbo
De doorstroommodule is in het leven geroepen omdat mbo-studenten wel eens de overstap willen maken naar het hbo, maar soms de hbo-studievaardigheden missen. Het doel is om de studenten een reëel beeld te geven van wat er van ze verwacht wordt bij een hbo-opleiding en hoe ze zich daar goed op kunnen voorbereiden. Ook onderzoeken de studenten welke hbo-opleiding het beste bij hen past. Er is daarnaast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden zoals presenteren en studeren.

Studieoriëntatie op de Leidse grachten.

Studenten van de Kansklas Zoetermeer oriënteren zich op een opleiding op de Leidse wateren. Met de vrijwillige medewerking van rederij Bootjes & Broodjes en tussen de vele regenbuien door, wordt 20 februari een unieke middag voor de studenten.

Eigenaar en oprichter Tinus vertelt over de uitdagingen van het opzetten van een eigen onderneming. Enthousiasme en het volgen van je passie, naast hard werken, zijn belangrijke vereisten, legt hij uit.

De oriënterende studenten, leren hoe ze een eigen onderneming kunnen opzetten. Daarin is voldoende interesse, een aantal van hen heeft plannen om zelf een bedrijfje op te zetten. Er is genoeg ruimte voor vragen over dit onderwerp en die zijn er ook; “Hoeveel startkapitaal heb je nodig?”, “Hoeveel kost zo’n boot!” en “Heb je veel concurrentie?”, “Welke opleiding heb je hier voor nodig?”, om er een aantal aan te halen. De studenten worden bediend met uit de praktijk genomen antwoorden.

Ook ervaren de studenten dat het nuttig kan zijn in hun oriëntatie, om verder te kijken dan de informatie die ze hebben. De boot waarin het gesprek plaatsvindt, is het tastbare bewijs. Out of the box denken. Er zijn misschien meer mogelijkheden wat betreft opleiding en werk dan jullie weten”, vat Tinus samen.

Na deze op de praktijk gerichte les, is het tijd om te gaan varen met de elektrisch aangedreven boot. De eeuwenoude binnenstad van Leiden met de typische grachten en singels is het fraaie decor.

Schipper Peter heeft veel ervaring over hoe je met groepen (toeristen) omgaat en deelt die met de studenten. Vaardigheden over hoe om te gaan met groepen mensen en interculturele communicatie, worden vanaf het roer, beeldend besproken.

Natuurlijk worden een aantal beroemde Leidse verhalen op beeldende wijze uitgelegd, zoals die van Rembrandt, Leidens Ontzet, de ramp met het kruitschip en het macabere verhaal van Goeie Mie.

Met een ervaring rijker en vol inspiratie, gaan de studenten weer terug naar Zoetermeer.

Dank Bootje & Broodjes!
https://www.bootjesenbroodjes.nl/

 

Kimberly Idsinga overall winnaar van de vakwedstrijd Bakkerij 2020

Donderdag 20 februari was een belangrijke datum voor de studenten van de bakkersopleidingen van mboRijnland in Leiden. Op deze dag presenteerden de studenten hun gemaakte producten voor de jury van de Vakwedstrijd Bakkerij 2020. Het thema van dit jaar was Olympische Spelen. De eerste-, tweede-, en derdejaarsstudenten lieten (in verschillende mate van herkenbaarheid) hun geleerde technieken en het thema terugkomen in hun producten van brood en banket. De moeilijkheidsgraad van de opdracht hing samen met het leerjaar.  

 Kimberly Idsinga kreeg uiteindelijk de meeste punten van de jury en is daarmee algemeen winnaar van de Vakwedstrijd Bakkerij 2020!

 Per categorie is een top 3 van winnaars gekozen:


Cat
egorie 100

1. Nick Jirka

2. Annika Mekken

3. Michelle Frantzen

Categorie 200

1. Gerco van Dijk

2. Maud Luijken

3. Julia Trompert

Categorie 300

1. Christiaan Eijermans

2. Owen Bruggeman

3. Yael van der Niet

Categorie 400

1. Monique v.d. Meer

2. Xiaojing Zhu

3. Lisa Hogewoning

Categorie 500

1. Jesse Zeijpveld

2. Arie de Vries

3. David Prada

Categorie 600

1. Kimberly Idsinga

2. Manon de Vries

3. Amy Ruijgrok

Wij feliciteren alle winnaars met deze mooie resultaten!

 

Solliciteren kun je leren

Sollicitatiegesprek

Eerstejaarsstudenten Economie uit Gouda gaan van 20 april t/m 10 juli 2020 op stage. Om een stageplaats te krijgen, moeten ze solliciteren bij het bedrijf waar ze ervaring op willen doen. Om de studenten de kneepjes van het vak te leren, waren er vrijdag 14 februari 17 enthousiaste praktijkopleiders/zakenrelaties uitgenodigd om met de studenten aan de slag te gaan.

De ochtend bestond uit 5 gesprekrondes van 30 minuten. Tijdens een gespreksronde werd een sollicitatiegesprek gevoerd met de student. Direct daarna kregen ze feedback op het gevoerde gesprek, de houding en de sollicitatiebrief met CV. Het geheel werd ondersteund door 3e-jaars studenten van de opleiding Managementassistent. Zij ontvingen zowel de ‘sollicitanten’ als de bedrijven die aan het project hebben meegewerkt en zorgden ervoor dat alles soepel verliep.

Hybride onderwijs
De sollicitatiegesprekken zijn onderdeel van een zes weken durend project dat is opgezet vanuit de Kwaliteitsagenda met als thema hybride onderwijs. Hierbij ontwikkelen het bedrijfsleven en de onderwijsinstelling samen de opleiding, zodat er een meer zichtbare koppeling tussen theorie en praktijk ontstaat. Studenten hebben daardoor een succesvoller vervolg op de arbeidsmarkt. “Goed initiatief. Op een leuke manier kan ik studenten een spiegel voorhouden zodat ze zelf ontdekken wat beter of anders kan, zonder dat je hen het voorkauwt,” zegt Ingrid van ’t Slot van DuchatO Business Support, een van de deelnemende bedrijven.

Docent Nederlands, Anja Vergeer en BPV-coördinator Annette Bakker die dit project organiseren, zijn blij met de grote opkomst van bedrijven. “Een geslaagde ochtend! De studenten hebben in een authentieke setting hun gesprekken gevoerd en kunnen nu met waardevolle feedback op zoek naar een geschikte stageplek.”