Categorie archieven: Nieuwsbericht

Samenwerking vmbo-school KTS en mboRijnland levert eerste diploma’s op

Op maandag 11 oktober vond de eerste diploma-uitreiking plaats van de doorlopende leerroute vmbo-mbo. Dit is een nieuwe samenwerking tussen het Teylingen College KTS in Voorhout en mboRijnland, Leiden. De feestelijke diploma-uitreiking vond plaats op de KTS en was niet alleen een bijzonder moment voor de studenten.

Tien studenten ontvingen het mbo-diploma niveau 2. Twee diploma’s Constructiewerker en acht diploma’s Uitvoerend bakker en Kok werden onder het genot van een hapje en een drankje aan de trotse studenten overhandigd. Gijs Vlieland, directeur van het MBO College Dienstverlening bij mboRijnland, ontving een ingelijste afbeelding met daarop alle geslaagden.

De afgelopen twee jaar hebben de bakkers en koks in hun vertrouwde omgeving les gehad van KTS-docenten. Voor de technische studenten gold dat zij de opleiding in één jaar konden afronden op de KTS. Dit was een primeur en heel bijzonder, want het is niet eerder voorgekomen dat er constructiewerkers les krijgen op een school als de KTS. Alle studenten liepen elke week twee dagen stage en maakten ook vast kennis met mboRijnland, waar ze, na het behalen van hun diploma, een mbo niveau 3-opleiding kunnen gaan volgen.

Het doel van de doorlopende leerroute is het opleiden van studenten in een vertrouwde omgeving, waardoor zij eerder kunnen doorstromen naar mbo niveau 3. De mbo niveau 2-opleiding op de KTS biedt studenten de mogelijkheid om de overgang naar een grote mbo-school uit te stellen. De klassen zijn klein en studenten kunnen extra ondersteuning krijgen als dat nodig is.

Nu de kop eraf is, zegt Adjunct-directeur van de KTS en Teamleider techniek Sebastiaan Baltes: “De technische studenten zijn blij dat zij de opleiding in één jaar hebben kunnen afronden en de KTS is verheugd over de goede samenwerking met mboRijnland.” Momenteel volgen dertien studenten de technische mbo-opleidingen van de KTS in samenwerking met mboRijnland. Dit studiejaar is er ook een doorlopende leerroute gestart voor de mbo niveau 2-opleiding Monteur elektrotechnische installaties.

Ook voor Arjan Houwaart, Teamleider van de afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie, was deze avond een belangrijk moment. Enkele jaren geleden werd er gestart met een pilot bij de koks waarbij de studenten na het eerste leerjaar van mbo niveau 2 op de KTS hun opleiding vervolgden bij mboRijnland. Nu, twee jaar later, is de samenwerking zo verfijnd dat de leerlingen hun volledige mbo niveau 2-opleiding op de KTS hebben kunnen afronden. Inmiddels zijn er weer twee nieuwe groepen gestart met hun mbo niveau 2-opleiding Uitvoerend bakker en Kok; achttien studenten in leerjaar 1 en dertien studenten in leerjaar 2.

Arjan Houwaart: “Het succes van de doorlopende leerroute vmbo-mbo is ontstaan door de drie pijlers: KTS, mboRijnland en het regionale bedrijfsleven”.

Alle opleidingen zijn BOL-opleidingen. BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Dit betekent dat studenten het grootste deel van de opleiding op school doorbrengen, maar ook stage lopen om praktijkervaring op te doen.

Artikel Leidsch Dagblad ‘mbo en vmbo samen in actie tegen schooluitval’
Naar aanleiding van de eerste gediplomeerden verscheen ook een artikel in het Leidsch Dagblad. Je leest het artikel, geschreven door Paul van der Kooij, hier.

Start samenwerking mboRijnland in Regionaal Mobiliteitsteam Holland Rijnland

Baan of inkomen kwijt? Het Regionaal Mobiliteitsteam helpt!

In Holland Rijnland is een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) gestart waarin mboRijnland een van de partners is. Mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, kunnen hier voor hulp en ondersteuning terecht.

Kansen vergroten en werkloosheid voorkomen
Het team helpt werkzoekenden met bijvoorbeeld intensieve begeleiding, sollicitatietraining, loopbaangesprekken, om- of bijscholing en praktijkleren in kansrijke sectoren als de zorg, logistiek, horeca en techniek. Daarnaast helpt het RMT werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en werkeloosheid te voorkomen. Eerder dit jaar ging mboRijnland al een samenwerking aan in het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal.

Eén loket
Het RMT is een samenwerking van gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, het beroepsonderwijs en de uitzendbranche. De bedoeling is dat werkzoekenden en mensen die zich willen laten om- of bijscholen bij één loket terechtkunnen. De samenwerking moet leiden tot betere dienstverlening.

Wethouder Yvonne van Delft (gemeente Leiden): “We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er liggen juist nu veel kansen voor mensen die tijdens de crisis hun baan of opdrachten zijn verloren. Zeker nu de corona-steunpakketten vanuit de Rijksoverheid worden afgebouwd, verwachten we dat meer mensen de hulp van het RMT goed kunnen gebruiken.

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Het beroepsonderwijs is een onmisbare schakel in deze samenwerking en faciliteert met actueel beroepsonderwijs waarbij we reageren op de wensen op de arbeidsmarkt vanuit werkgevers, werkzoekenden en de overheid. Het kan gaan om bij- of omscholing voor sectoren als de zorg, horeca of onderwijs, waar een tekort aan arbeidskrachten is. Onderwijs is daarnaast een belangrijke poot in de persoonlijke ontwikkeling van mensen: ontwikkeling zorgt ervoor dat mensen zelfrespect krijgen en daardoor meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.”

Voor werkzoekenden, zzp’ers, schoolverlaters zonder diploma
Het RMT richt zich op mensen die na 12 maart 2020 hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Er is speciale aandacht voor o.a. (ex) werknemers in sectoren waarin nu weinig werkgelegenheid is, zzp’ers die zich willen oriënteren op ander werk, schoolverlaters zonder diploma of startkwalificatie en mensen die extra steun nodig hebben om aan het werk te komen.

Landelijk initiatief
Het RMT is een initiatief van de Rijksoverheid. In heel Nederland zijn er 35 teams. Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De Regionale Mobiliteitsteams spelen daar dit jaar en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet €195 miljoen beschikbaar gesteld.

Regio Holland Rijnland
Onder het RMT Holland Rijnland vallen de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Meer weten over het RMT Kijk voor meer informatie en contact op www.rmthollandrijnland.nl.

mboRijnland lanceert virtuele tour voor studiekiezer

Het wervingsjaar voor mbo-opleidingen is weer gestart; mboRijnland pakt dit jaar uit met de lancering van een 3D platform met een virtuele tour langs alle zes locaties. Op elke locatie kan de studiekiezer een van de 86 opleidingsvideo’s bekijken. Zo kan de student in spé zich 24/7 laten voorlichten over de opleiding van zijn of haar keuze, gewoon thuis vanaf de bank. 

De virtuele tour door de school is een aanvulling op de traditionele open dagen die twee keer per jaar op locatie worden gehouden. De virtuele tour is interactief en on demand; de studiekiezer kan op elk gewenst moment van de dag (of nacht) door de school lopen en opleidingsvideo’s bekijken.

Loes Broekhof, directeur Centrum voor Strategie en Advies: “De wens bestond al langer om studiekiezers naast de fysieke open dagen ook via een digitale beleving voorlichting te geven over onze opleidingen. Door corona werd de behoefte aan een 3D platform steeds actueler en raakte het ontwerpproces in een stroomversnelling. We zijn enorm trots dat dit is gelukt. Iedereen die interesse heeft om een opleiding bij mboRijnland te volgen kan op elk moment van de dag een virtueel kijkje nemen op school.” 

122 opleidingen en 86 video’s
Met een 3D-viewer kan de bezoeker als het ware door het gebouw heen lopen. Met pijlen wordt de virtuele looprichting aangegeven. Je kunt door de gangen lopen en de praktijklokalen van binnen bekijken. Op verschillende plekken kan de studiekiezer een voorlichtingsfilmpje van zijn of haar keuze aanklikken over een van de 122 verschillende opleidingen die mboRijnland te bieden heeft.

Ook nu de open dagen gelukkig weer fysiek plaatsvinden blijft deze virtuele tour van toegevoegde waarde voor de student in spé. Door werk, afstand, tijdstip of andere redenen is niet iedereen in de gelegenheid de open dagen fysiek te bezoeken. Bovendien kan de bezoeker online snel naar verschillende locaties ‘hoppen’ en opleidingen en locaties met elkaar vergelijken, terwijl dat met de trein of auto veel meer tijd kost. De virtuele tour biedt uitkomst en vult de fysieke open dagen aan. Hiermee wordt de toekomstige student op maat bediend.

Open dag 1 november 
Voor de echte sfeerbeleving en de ontmoeting met studenten en docenten is uiteraard het advies om toch een open dag te bezoeken. De eerstvolgende open dag van mboRijnland is op maandagavond 1 november.

Kom naar spreekuur zorgtechnologie Experimenteerhuis

Hoe zorg je dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen? Robot Tessa en Robin kunnen daarbij helpen. Beide robots zijn aanwezig in het Experimenteerhuis Zorgtechnologie in Zoetermeer. Kom langs en maak kennis met de robots en andere moderne zorgtechnologie. Studenten Doktersassistent en Sociaal werk geven voorlichting.

Het Experimenteerhuis is een samenwerkingsproject van mboRijnland, Vierstroom thuiszorg, Mobile Care, CIV Welzijn en Zorg, gemeente Zoetermeer Haagse Hogeschool. Docenten, studenten, mantelzorgers, inwoners en zorgmedewerkers kunnen er kennis maken met moderne zorgtechnologie die daadwerkelijk in de zorg gebruikt wordt. Nieuwste aanwinsten zijn Robot Robin en Robot Tessa. Zijn zijn een geheugensteun voor ouderen met (lichte) dementie. Beide robots herinneren hen aan de dagelijkse taken, zoals medicijnen innemen, tandenpoetsen en avondeten. Zo ondersteunen Tessa en Robin thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers in de verzorging.

Spreekuur voor en door studenten
Studenten van de opleidingen Doktersassistent en Sociaal werk houden iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13 tot 15 uur in het Experimenteerhuis Zoetermeer een spreekuur over zorgtechnologie die ouderen en mantelzorgers daarbij kan helpen. Denk hierbij aan beeldbellen via televisie, digitaal bloeddruk meten, horloges die activiteiten meten, alarmknoppen en locatiemelders hebben en de mantelzorgapp Nettie. De studenten geven je de kans om te oefenen met deze zorgtechnologie. Ook gaan ze met je in gesprek over het belang van zorgtechnologie. Hoe kan het bijdragen aan meer welzijn en een betere gezondheid voor cliënten? Hoe kan het je werk in de zorg fijner en efficiënter maken? Welke nadelen zie je? Welke voordelen?

Dinsdag- en donderdagmiddag spreekuur
Het Experimenteerhuis kun je iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag bezoeken tussen 13.00 en 15.00 uur. Het bevindt zich op het terrein van de Dutch Innovation Factory, Bleiswijkseweg 37E Zoetermeer. Studenten houden dan een spreekuur. Kom vooral langs met collega’s en studenten. Aanmelden kan door een mail te sturen naar experimenteerhuis@civ-welzijnenzorg.nl

Algemene informatie
Voor achtergrondinformatie neem dan contact op met projectleider Marcel de Jong, 06 38280090 of mjong@mborijnland.nl

mboRijnland opent laagdrempelig Gezondheidsinformatiepunt

Het Gezondheidsinformatiepunt (GIP) opent met ingang van 29 september zijn deuren op de Breestraat in Leiden. Iedereen die dat wil kan hier naar binnen lopen voor advies of een korte gezondheidscheck. Studenten van de opleiding Doktersassistent runnen het centrum onder toeziend oog van een docent. Ze staan de bezoekers te woord, geven voorlichting, meten desgewenst het cholesterolgehalte of nemen de bloeddruk op. Indien nodig krijgt de bezoeker het advies om ter controle een afspraak met de huisarts te maken. Het Gezondheidspunt is drie dagen per week geopend van 10.00-16.00 uur. 

Oplossing tekort stageplekken
Het Gezondheidsinformatiepunt komt tegemoet aan meerdere behoeften. In de eerste plaats moeten de studenten meerdere keren stagelopen tijdens de opleiding. De vraag naar gediplomeerde doktersassistenten is groot. Desondanks zijn er weinig stageplaatsen. De praktijken willen wel graag opleiden, maar door het tekort aan personeel kunnen zij de studenten vaak niet de nodige praktijkbegeleiding bieden. In het GIP kunnen de studenten stagelopen.

Veilige leeromgeving
Ten tweede blijkt de overgang van school naar stage of werk vaak groot. Er wordt veel van de student verwacht en soms kan hij of zij dit niet allemaal overzien. Het GIP biedt een veilige leeromgeving waar de student kan oefenen in de nabijheid van een docent. Deze hybride leeromgeving binnen de school bereidt de studenten goed voor op deze overgang.

Laagdrempelige voorlichting en advies
In de derde plaats hoopt het GIP voor bezoekers een laagdrempelige plek te zijn waar voorlichting wordt gegeven over een gezonde leefstijl, eetgewoonten en advies hoe risico’s op gezondheidsproblemen zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.

Corina Kooiman, coördinator Gezondheidsinformatiepunt: “Iedere student wil graag leren in de praktijk. Het gezondheidsinformatiepunt biedt onze studenten een authentieke leerervaring en bevordert tegelijkertijd de leefstijl en gezondheid van de inwoners van Leiden.”

Geïnteresseerden kunnen langsgaan bij het Gezondheidsinformatiepunt van mboRijnland op Breestraat 46 of een afspraak maken via de website

Zij-instromers maken carrièreswitch naar de zorg

Samenwerking regio Gouda om meer zorgmedewerkers op te leiden

Een groep van zeventien zij-instromers zet deze week hun eerste stap in de zorg en start met de verkorte mbo-opleiding tot Verzorgende IG in Gouda. Tijdens hun studie werken zij als betaalde medewerkers in de zorg. Dit traject is een samenwerking tussen CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland, ZW Connect, Zorgpartners Midden-Holland, De Zevenster en De Vijverhof.

Het aantrekken van professionals uit andere sectoren is één van de manieren om in te spelen op de behoefte aan meer zorgmedewerkers. De zij-instromers maken een overstap uit allerlei andere branches zoals retail, horeca en zakelijke dienstverlening.

Isabelle Stein van de afdeling Opleidingen bij Zorgpartners Midden-Holland: “Zij-instromers kiezen voor de zorg, omdat ze op een andere manier van betekenis willen zijn voor de samenleving, een nieuwe uitdaging zoeken of zelf zorg hebben verleend aan familie en daardoor geïnspireerd zijn om de zorg in te gaan.”

Nieuwe stap
Een van de startende zij-instromers is Robert: “De zorg trekt me om zo van betekenis te kunnen zijn en andere mensen te kunnen helpen. Het lijkt me een heel dankbaar beroep en het is tegelijk een uitdaging om deze verandering in mijn carrière te maken. Na jarenlang voor grote bedrijven te hebben gefotografeerd, ga ik mij anders inzetten. Ik vind het een uitdaging om mezelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren. Doordat het een verkort programma is, je deze opleiding afrondt met een diploma en tevens aan het werk bent, was ik gelijk enthousiast. Zo kan ik werken en leren combineren!”

Leren in de praktijk
De zij-instromers hebben naast enthousiasme en motivatie een mbo niveau-3 diploma nodig om te kunnen starten aan de opleiding. Ook gaan zij voor minimaal 24 uur per week aan de slag. Daarnaast is er één keer in de twee weken een studiedag op mboRijnland in Gouda. Hier is de mogelijkheid om ook praktijksituaties in te brengen. Tijdens de overige dagen zijn de studenten te vinden op hun werkplek. Er starten 14 zij-instromers in de verpleeghuizen De Hanepraij, Savelberg en De Prinsenhof van Zorgpartners Midden-Holland in Gouda. Twee zij-instromers gaan in De Zevenster in Zevenhuizen aan de slag en één zij-instromer in De Vijverhof in Capelle aan den IJssel. De werk- en praktijkbegeleiders zorgen voor goede begeleiding. Daarnaast maken de zij-instromers gebruik van een online leerplatform waar ze leren en op elkaar kunnen reageren. De opleiding duurt 18 maanden.

Elkaar versterken
CIV Welzijn & Zorg projectleider Mariet Wiltink vindt het uniek dat verschillende partijen elkaar hebben weten te vinden en samenwerken. “Het is een mooi voorbeeld van zowel hybride leren als Leven Lang Ontwikkelen. En dat doe je met elkaar.” Isabelle Stein vult aan: “Dit is een mooi traject voor werkenden en de zorg. De zij-instromers behouden hun inkomen en zijn snel inzetbaar voor de zorg. We verwachten dat deze nieuwe collega’s ook zorgen voor een nieuwe dynamiek en ideeën meebrengen die waardevol zijn voor de zorg.”

Belangstellenden voor dit zij-instroomtraject kunnen contact opnemen met Zorgpartners Midden-Holland via opleidingen@zorgpartners.nl, De Zevenster (onderdeel van WelThuis) via opleidingen@welthuis.nl of De Vijverhof via opleiden@hsbdevijverhof.nl. Je kunt dan ook op de hoogte gehouden worden over een volgend startmoment.

Kick-off CIV LEVEN LANG FLEX

Dinsdag 21 september was de kick off bijeenkomst met de partners van het Centrum Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex.

 

Erwin Heldoorn, programmanager CIV LLF opende de bijeenkomst. Klaske Apperloo, directeur College Start-Up mboRijnland benadrukte in haar korte speech: “We hebben jullie als partners keihard nodig in het realiseren van het doel van het CIV! In 2030 willen we 1000 studenten in een hybride leeromgeving hebben!”

 

Verbinding

Spreker Gabriel Anthonio, ervaren bestuurder in de zorg en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen maakte in een uur duidelijk hoe belangrijk de verbinding maken met jezelf en de ander is. Hij nam iedereen mee in de verdieping van persoonlijk en gedreven leiderschap. Wat werkt en wil je behouden, waar neem je afscheid van én wat je ga nieuw ontwikkelen.

Vervolgens zette Wenja Heusden en Anne van de Graaf (de Leermeesters) alle partners aan de slag om de kennis en opgedane ervaringen te delen met elkaar. 

Erwin sloot deze bijeenkomst met de groep te bedanken voor de goede startbijeenkomst. “Er is hiermee een mooie basis gelegd om het gezamenlijke doel verder te realiseren!”

 

vlnr: Erwin Heldoorn, Klaske Apperloo en Gabriel Anthonio

Feestelijke start nieuwe Logistieke Leerweg

In het logistieke hart van de regio Zoetermeer en Lansingerland is op het Prismaterrein de opleiding Logistieke Leerweg feestelijk geopend door wethouders Jan Iedema en Kathy Arends. Werkbedrijf De Binnenbaan, mboRijnland, Lentiz | MBO Oostland en ondernemers hebben met elkaar samengewerkt om de nieuwe opleiding mogelijk te maken. 

De logistieke sector is een innovatieve sector met veel kansen voor werkzoekenden, maar kampt met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. In de regio Zoetermeer werd voor deze sector tot voor kort geen BBL-opleiding op niveau 1 en 2 aangeboden. Bij deze opleidingsvorm combineert de student 1 dag studie op school met 4 dagen werken bij een bedrijf.

Hybride leren
Werkbedrijf De Binnenbaan bracht de partijen mboRijnland, Lentiz | MBO Oostland en meer dan 10 bedrijven met elkaar in contact om in dit gat te springen. Na enkele rondetafelgesprekken hebben de onderwijsinstellingen met de inbreng en ideeën van verschillende bedrijven een onderwijsprogramma samengesteld waarin studenten breed worden opgeleid tot logistiek medewerker. Zo ontstond de Logistieke Leerweg. “Deze nieuwe opleiding is een prachtig voorbeeld van een samenwerking tussen ondernemers, de regio en het onderwijs, waarin ieders kracht en expertise samenkomt in het toekomstbestendige programma dat we voor de studenten hebben ontwikkeld”, aldus Katrien van Hees (mboRijnland) en Cees de Jong (Lentiz | MBO Oostland).

Direct betaald werk
De deelnemende bedrijven betalen de opleiding en doordat de studenten in loondienst komen bij de werkgever, ontvangen zij direct salaris. Hierdoor is de Logistieke Leerweg niet alleen interessant voor werkzoekenden in een uitkeringspositie, maar ook voor werkzoekenden die zich willen laten omscholen. Daarnaast hebben enkele deelnemende bedrijven hun eigen gemotiveerde medewerkers de mogelijkheid geboden om een diploma te behalen via de Logistieke Leerweg. “Zonder betrokken ondernemers was deze onderwijsvorm niet mogelijk. Door te investeren in mensen en ze te begeleiden bij hun loopbaan bieden ze de leerlingen niet alleen praktijkervaring, maar vooral ook toekomstperspectief”, aldus Margriet van Driel (voorzitter van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal).

Start studenten
Op 15 september vindt de eerste lesdag plaats op de locatie van het Prismabedrijventerrein. De dertien studenten starten dan officieel met de opleiding die hen klaarstoomt voor de logistieke sector.  Wethouder Kathy Arends: ‘Eind september staan wij in Lansingerland stil bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN. Dit zie ik ook terugkomen bij de Logistieke Leerweg. We verzorgen onderwijs dat passend is bij wat leerlingen nodig hebben en aansluit op de arbeidsmarkt. Hiermee verminderen we ongelijkheid en geven we leerlingen een betere kans op een baan. Daarom ben ik enorm trots op dit initiatief en de partners die dit mogelijk hebben gemaakt.’

Toekomstdroom 
Jan Iedema (wethouder Onderwijs & Economie): “De ambitie van de deelnemende partijen aan de Logistieke Leerweg is om een doorlopende leerlijn van niveaus 1 t/m 4 (mbo) te realiseren, die op termijn wordt verruimd tot niveau 5 Associate Degree (mbo+). Hierdoor kunnen studenten zich na de niveaus 1 en 2 verder ontwikkelen. Door deze ambitie in combinatie met het ruime aanbod, wordt de Logistieke Leerweg dé logistieke opleider van de A12-corridor.”

Studenten krijgen voortaan les in videosolliciteren: ‘Grotere kans op stageplek’

Onze studenten krijgen voortaan les in videosolliciteren. Dat moet ervoor zorgen dat ze makkelijker een stageplek vinden. Het komt nog veel voor dat studenten worden afgewezen, op basis van hun sollicitatiebrief. En dat terwijl ze juist wél geschikt zijn. Met het videosolliciteren denken we de kansen om stageplekken te vinden te vergroten.

‘Er zijn nu meer stageplekken dan stagezoekers, en toch lukt het veel studenten niet om een plek te vinden. Daar willen we verandering in brengen’, zegt Klaske Apperloo, directeur MBO College Start-Up van mboRijnland. ‘Het komt omdat veel van onze studenten moeite hebben met het schrijven van een brief. Zo’n brief bevat dan toch fouten, en daar worden ze op afgewezen. Door een filmpje mee te sturen, kunnen ze zich veel beter presenteren.’

Met de Hiretime-app kunnen studenten nu gemakkelijk al hun informatie invoeren en een video bijvoegen. ‘Natuurlijk moeten ze ook dan even over een drempel heen, om zo’n video te maken’, zegt docent Danny den Hartog. ‘Maar daar gaan we samen mee oefenen. En als er straks een student een stageplek heeft gevonden dankzij zo’n video, dan zul je zien dat de rest snel volgt.’

Geen geboren vlogger
‘Ik ben niet echt een geboren vlogger’, zegt student Parwiz Zaiuoigfa. Hij zoekt een stageplek als Servicemedewerker in de zorg. ‘Maar ik ga het toch proberen. Het helpt vast om de werkgever een goed beeld te geven van wie je bent.’ Zijn klasgenoot Tulsi Mangon is al flink aan het oefenen. ‘Ik vind het nog wel lastig! Ik ga liever gewoon met een werkgever in gesprek. Maar ik denk wel dat een video kan helpen om uitgenodigd te worden om kennis te maken. Dus ik ga het thuis, alleen op mijn kamer, nog een paar keer proberen.’

Studenten Orde & Veiligheid ondersteunen politie bij inbraakpreventie

Op vrijdag 10 september hebben vier studenten Orde & Veiligheid de politie in Den Haag ondersteund bij de bestrijding van woninginbraken en het voeren van gesprekken met slachtoffers van woninginbraken.

Aanleiding is dat er veel inbraken zijn in de wijken Segbroek en Loosduinen. De politie onderneemt hierop actie en gaat de wijk in om met buurtbewoners en slachtoffers in gesprek te gaan. Daarbij kunnen ze de inzet van vrijwilligers goed gebruiken. mboRijnland heeft contact gezocht met de politie in Den Haag en aangeboden om te helpen. Zo is de samenwerking tot stand gekomen. Sinds mei 2021 zet de politie in op preventie van woninginbraken en daar sluit nu dus ook mboRijnland bij aan.

Inbraakpreventie vakantie
De inzet is gericht op preventie van woninginbraken tijdens de vakantieperiode. Zo bezoekt het team bijvoorbeeld bewoners die eerder slachtoffer zijn geworden van woninginbraak en voorzien hen evt. van advies en/of een flyer. De inzet wordt vanuit de politie ondersteund door social media, ketenpartners zoals de gemeenten Den Haag en een bus als Pop Up Bureau (Het PUB). De politie en studenten gaan met de fiets de wijk in.

Op deze manier leren de studenten in de praktijk en werken aan hun leerdoelen. Tegelijkertijd kunnen ze de politie Den Haag ondersteunen met deze gerichte actie om inbraak in de wijken Segroek en Loosduinen tegen te gaan.

Kort verslag van vrijdag 10 september
De studenten en docent werden welkom geheten door de OPCO (operationeel coördinator). Vervolgens vertelde de wijkagent wat de aandachtspunten zijn in zijn wijk. Daarna ging het team met de studenten op pad. Ze gingen op bezoek bij slachtoffers van woninginbraken en brachten camera’s in de buurt in beeld. Dit zijn camera’s die bij winkels, woonhuizen of gebouwen in de wijk hangen. Deze beelden kunnen de politie helpen informatie over de dader te verzamelen, zodat deze sneller kan worden aangehouden.

Bij één slachtoffer was zelfs drie keer in één week ingebroken! Door in gesprek te gaan met de bewoners werden verbanden tussen verschillende inbraken gezien. Zo was er een appartementencomplex (waarvan er meerdere in de wijk staan) waarvan bij vier verschillende appartementen één bepaalde deur werd opengebroken. Politie gaat nu onderzoeken of die bepaalde deur versterkt kan worden.

Kortom, een leerzame ervaring en dag voor onze studenten Orde & Veiligheid, waar leren in de praktijk centraal stond!