Categorie archieven: Nieuwsbericht

Henrike Karreman (OCW) bezoekt mboRijnland om te zien hoe mbo zorgt voor vakmensen van morgen

Vandaag bracht Henrike Karreman, directeur mbo van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een bezoek aan mboRijnland. Het bezoek is georganiseerd door de MBO Raad, Kwaliteitsnetwerk mbo en mboRijnland met als doel OCW te laten ervaren hoe het referentiewaarden gedachtegoed en het ordeningsmodel helpen om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te evalueren en verbeteren.

Toekomstbestendig onderwijs

De samenleving verandert in een razend tempo. De mbo-sector wil actuele opleidingen van kwaliteit aanbieden die meebewegen met de snel veranderende arbeidsmarkt, de maatschappelijke uitdagingen en innovaties. De MBO Raad en het Kwaliteitsnetwerk mbo delen de visie dat het beroepsonderwijs toekomstbestendig, wendbaar en innovatief moet zijn om te kunnen blijven inspelen op wat de samenleving en arbeidsmarkt vraagt en nodig heeft. Hoe borgt het mbo deze kwaliteit?

Open karakter en dialoog

Bij mboRijnland wordt al een tijd gewerkt met het referentiewaarden gedachtegoed. De instelling heeft vorig jaar ervaring opgedaan in een zogenaamde proeftuin, waarin het thema pedagogisch-didactisch handelen centraal stond.

Ruben Bostelaar (foto), onderwijskundig teamleider mboRijnland, licht toe hoe de peerreview hielp bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit: “Mijn team vanuit College Techniek & ICT nam deel aan de eerste proeftuin bij mboRijnland. Het gaf ons de kans ervaringen uit te wisselen met docenten en studenten van de opleiding Haarverzorging uit een ander college. Door het open karakter van de dialogen hebben beide onderwijsteams kunnen inzoomen op het pedagogisch- en didactisch handelen. Door deze proeftuin hebben we vervolgens in ons ICT-onderwijs de SCRUM-methode geïntegreerd binnen onze projecten, waardoor veel meer zichtbaar werd hoe onze studenten hun opdrachten aanpakten.”

Henrike Karreman ging met docenten, teamleiders, studenten en een leerwerkbedrijf in gesprek om meer te leren over dit model. Meer dan dertig mbo’s houden op dit moment zogenaamde ‘proeftuinen’ om te onderzoeken in hoeverre het model past, werkt en aansluit om de kwaliteit van opleidingen en leerroutes in kaart te brengen en te kijken wat nodig is om de kwaliteit te verbeteren. De ervaringen zijn tot nu toe zeer positief. 

Eigenaarschap onderwijsteams

“De kracht van het model is dat (onderwijs)teams vanuit eigenaarschap aan de slag gaan met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Er wordt vooral gekeken naar de knoppen waar het team zelf aan kan draaien om beter te worden waar nodig. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met collega’s van andere teams, andere mbo-instellingen, het werkveld, studenten. Dit maakt dat de kwaliteit van het onderwijs een thema van ons allemaal wordt”, aldus Mare Riemersma, Kwaliteitsnetwerk mbo (foto).

Het bezoek van OCW laat zien dat de overheid hecht aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs en onderstreept de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het Kwaliteitsnetwerk mbo, de MBO Raad en beleidsmakers om deze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren.

Henrike Karreman, directeur mbo bij OCW: “Het is mooi om vandaag te horen hoe de sector werkt aan onderwijskwaliteit. Het gedachtegoed en de beweging die hierbij hoort juichen we toe. Ook de komende tijd moeten we onderwijskwaliteit als gezamenlijke opgave centraal zetten.”

Het model

Het referentiewaarden gedachtegoed helpt de sector om vanuit eigenaarschap opleidingen aan te bieden van hoogwaardige kwaliteit die mee ontwikkelen met veranderingen in de omgeving. Het biedt continu inzicht in de stand en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit.

Studenten, docenten, teamleiders, directeuren, college van bestuur en het werkveld nemen met elkaar de kwaliteit van het onderwijs onder de loep.  Er wordt gekeken waar en hoe opleidingen nog beter kunnen worden ingericht en aansluiten op de wensen van studenten en het werkveld. Het eigenaarschap en de regie van het onderwijs staan  voorop; dit maakt het een lerend model, waarin open en transparante gesprekken plaatsvinden tussen verschillende teams van een instelling. De input van studenten en het werkveld zijn hierin van grote toegevoegde waarde en onmisbaar.

Dit is een ander model dan de tot nu toe veelgebruikte audit, die minder een ontwikkelingsgerichte en meer een controlerende functie heeft.

Meer informatie: https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/referentiewaardenmodel/

Studenten doen mee aan grote anti-terreuroefening van de Politie

Woensdag 15 mei was een bijzondere dag voor 120 van onze studenten van de opleidingen HTV, Beveiliger en Verpleegkunde uit Leiden, Alphen, Gouda en Woerden. Ze deden mee aan een grote crisisoefening van de Politie van de basiseenheid Hillegom-Lisse-Teylingen en andere hulpdiensten in de Keukenhof.

Ook waren zo’n twintig docenten aanwezig om deze studenten te begeleiden. Hier en daar waren nog wat bloeiende tulpen en narcissen te zien, maar verder was er geen toerist te bekennen in de inmiddels gesloten Keukenhof. Het in het voorjaar zo kleurige park werd binnen no-time het (strijd)toneel van een demonstratie (door onze studenten), een gesimuleerde terroristische aanslag op een VIP, een gijzeling, een schietpartij en een brand. En dat allemaal binnen twee uur.

Elke vier jaar houdt de politie zo’n oefening. Terecht en nodig volgens de politie, gezien de regelmatig dreigende situaties in onze huidige maatschappij. Voor onze studenten was het bijzonder, leerzaam en spannend om aan deze oefening mee te doen als ‘tegenspel’ voor de politie: ze figureerden als demonstrant, verpleegkundige in het gewondennest en toerist.

Bijzonder, leerzaam en spannend

Al in november is Marc Lander, docent HTV locatie Alphen aan den Rijn, gestart met het organiseren van deze dag vanuit mboRijnland. “Heel gaaf en bijzonder om mee te doen aan deze oefening. Die kans krijg je niet elke dag. Het was erg leuk om uit zoveel verschillende hoeken en locaties docenten te ontmoeten die ook bereid waren om deze dag tot een succes te maken. Voor de studenten echt een geweldige gelegenheid om te zien hoe het in een crisis aan toe gaat, een aantal van onze HTV-studenten wil ook doorstromen naar de Politieacademie, ze keken hun ogen uit. De studenten Verpleegkunde mochten meehelpen in het gewondennest en  moesten keuzes maken tussen leven en dood.”

Student Romy: “Het was net echt. Ik was binnen in het restaurant toen de gijzeling plaatsvond en er werd geschoten. Ik dacht dat ze op mij schoten, mijn hart klopte in mijn keel. Gelukkig kon ik na een sliding wegrennen naar buiten.”

Student Ben ligt een uur lang als ‘gewonde’ op de grond en kan de terroristische aanslag op de VIP van dichtbij ervaren. Hij roept meerdere malen om hulp, maar hij ligt in de ‘hot zone’, “veel te gevaarlijk voor de hulpdiensten om hem te komen helpen”, vertelt Irbis Wieffering, docent Beveiliger. Een drone en een helikopter cirkelen ondertussen boven de plaats des onheils. Ben moet wachten tot de DSI (speciale eenheid) de terroristen uitschakelt en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) de VIP via een veilige corridor het paviljoen uit loodsen, waarna hij wordt opgepikt door de politiehelikopter. Pas daarna krijgt Ben de hulp van de politie die hij nodig heeft.

Bij de molen (de laatste actiescène) wordt het nog even spannend: er wordt geschoten vanuit de molen. Een van de verdachten mengt zich daarna tussen de studenten om niet op te vallen voor de politie. Aan de politie de schone taak om de verdachte te ontmaskeren. Politieagenten met verhitte gezichten jagen studenten met de handen hoog op naar een plek verderop. Sommigen liggen moeten met hun handen hoog in het gras blijven liggen. Het is alsof je naar een film zit te kijken.

Leidsch Dagblad en Omroep West zijn ook aanwezig met verslaggevers, fotograaf en videoverslaggever om live verslag te doen van deze bijzondere oefening.

Lees hier het artikel in het Leids Dagblad

Lees hier het artikel en bekijk hieronder de video in de nieuwsuitzending van TV West op donderdag 16 mei.

 

Oege de Jong treedt per 1 januari 2025 terug als lid College van Bestuur mboRijnland

Per 1 januari 2025 treedt Oege de Jong terug als lid College van Bestuur bij mboRijnland; hij bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. Na ruim 15 jaar legt hij zijn functie neer als portefeuillehouder Bedrijfsvoering.

“Ik kijk terug op een fantastische periode als bestuurder bij mboRijnland en zijn rechtsvoorganger. Ik ben trots op de resultaten die we in de afgelopen jaren hebben behaald, zowel op het vlak van de bedrijfsvoering als het aanbieden van onderwijs. Bovendien kijk ik terug op een mooie samenwerking met al mijn collega’s; mede dankzij hun inzet en expertise hebben wij die mooie resultaten bereikt.”

Bram de Klerck, voorzitter Raad van Toezicht: “We zijn Oege zeer erkentelijk voor zijn essentiële bijdrage om van mboRijnland een (financieel) gezonde en toekomstbestendige organisatie te maken. Mede dankzij zijn daadkrachtige inzet heeft mboRijnland zowel kwalitatief als financieel grote stappen gezet in de bedrijfsvoerings- en onderwijsprocessen.”

In overleg met het College van Bestuur en een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad gaat de Raad van Toezicht de komende maanden op zoek naar een goede opvolger voor Oege de Jong. Het streven is om dit op of rond 1 januari 2025 afgerond te hebben.

Versnelde BBL-opleiding Verpleegkundige nu ook in Alphen aan den Rijn en Leiden

Per augustus 2024 biedt mboRijnland studenten de mogelijkheid om de BBL-opleiding Verpleegkundige (niveau 4) versneld te volgen in Alphen aan den Rijn en Leiden. Deze opleiding werd al aangeboden in Gouda en Zoetermeer.

Versneld
De versnelde opleiding Verpleegkundige duurt 2,5 tot 3 jaar, in plaats van de standaard 4 jaar. De exacte duur hangt af van de gevolgde vooropleiding. De student leer hier een breed scala aan vaardigheden die essentieel zijn in het verpleegkundig vak. Dit omvat onder andere het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, het begeleiden van patiënten en het coördineren van zorgtaken. Variërend van vaardigheden zoals het verzorgen van infusen, het toedienen van medicijnen en het toepassen van klinisch redeneren. Daarnaast komt branchekennis, wet- en regelgeving, conflicthantering en crisisinterventie aan bod. Sociale vaardigheden worden ook sterk benadrukt, omdat het als verpleegkundige cruciaal is om effectief te kunnen communiceren en om te gaan met diverse zorgvragers. 

Les op maat
Eén lesdag per week volgt de student beroepsspecifiek onderwijs, dat bestaat uit praktijkgerichte modules die direct toepasbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan infuus prikken, injecties geven en medicatie toedienen. Als zij-instromer volgt de student in het eerste halfjaar van de opleiding twee lesdagen per week. 

Locatie
Als de student voor de locatie Zoetermeer of Gouda kiest, dan start de opleiding in augustus. Kiest de student voor Leiden of Alphen aan den Rijn, dan word in de zomer bekend of de lessen plaatsvinden op de Breestraat of Ambonstraat. Dit is afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen.

Betrokken en deskundige docenten
Teamleiders Ilse Nugter, Irene Terpstra en Astrid Kalmeijer zijn enthousiast dat de BBL-opleiding Verpleegkundige nu naast Gouda en Zoetermeer ook versneld wordt aangeboden in Alphen aan den Rijn en Leiden. Teamleider Astrid vertelt: “We kunnen meer mensen opleiden binnen de zorg, omdat een student met – bijvoorbeeld – een VIG-diploma, versneld kan doorstromen. De student krijgt les van betrokken en deskundige docenten uit het werkveld. Wat van grote toegevoegde waarde is, is de ervaring met zorgtechnologie binnen de opleiding. Irene voegt toe: “Ons modulaire onderwijs maakt het eenvoudiger om de opleiding te verbreden, versnellen en verdiepen. Zo zijn studenten nog beter voorbereid op het beroep van verpleegkundige, wat de maatschappij ten goede komt.” 

Hackaton bij mboRijnland Zoetermeer: ICT-studenten duiken in wereld van softewareontwikkeling

Van maandag 22 tot en met 26 april organiseert mboRijnland een hackathon in de Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer. De hackaton is gericht op softwareontwikkeling en wordt georganiseerd voor eerstejaars ICT-studenten van de opleiding software developer. Wethouder Marijke van der Meer uit Zoetermeer opende de hackaton maandagmiddag.  

Meer IT-professionals nodig

De studenten die de opleiding volgen in Leiden, Gouda en Zoetermeer, kregen de keuze uit vijf boeiende casussen, variërend van zorghulp tot complexe IT-systemen. Daar gaan ze deze week met een groepje mee aan de slag. De wethouder benadrukte het belang van ICT voor de toekomst: “We hebben steeds meer ICT-experts nodig en die worden onder andere bij mboRijnland in Zoetermeer opgeleid. Er zijn volop arbeidsmarktkansen: deze hackaton biedt studenten een mooie kans om inzicht te krijgen in het beroep en de vraagstukken die ze zullen tegenkomen als ze in de ICT aan het werk gaan.”

Expertise en ervaring delen

Tijdens de hackaton zijn ook vier organisaties aanwezig: Metaverses, TU-Delft, de Digiwerkplaats en de gemeente Zoetermeer. Deze partners spelen niet alleen een rol in het leveren van een casus en de beoordeling van de projecten, maar delen ook hun expertise en ervaring met de studenten.

Jeroen Luitjes van Metaverses: “Wij hebben op dit moment een opdracht bij een grote landelijke opdrachtgever. Een van de middelen die we hiervoor nodig hebben, is uitgedacht, maar moet nog een werkend product worden. Deze hackathon is voor ons een ideale gelegenheid om vernieuwende ideeën van studenten echt in bedrijf te brengen.”

Naast het primaire doel om veel te leren, biedt deze hackaton een kans voor de studenten om waardevolle contacten te leggen met bedrijven, medestudenten en potentiële werkgevers. Bovendien lonkt een mooie beloning in de vorm van een studiereis naar Plymouth voor de winnaars.

Apo, student opleiding softeware developer: ““Ik heb al een aantal nieuwe mensen leren kennen, dat vind ik erg leuk. Deze opleiding biedt veel verschillende afstudeerrichtingen voor studenten die van computers houden. Zelf heb ik plannen om later met een vriend als programmeur te gaan werken.”

 Mini-hackaton voor middelbare scholen

Om ook leerlingen van het voortgezet de kans te geven kennis te maken met het vak van ICT-professional, hebben alle middelbare scholen in Zoetermeer een uitnodiging ontvangen voor een mini-hackathon. Een groepje leerlingen van Oranje Nassau College Clauslaan en een enthousiaste docent gaan de uitdaging aan.

Naast de hackathons vinden deze week ook twee workshops plaats, die de studenten kunnen volgen: één gericht op het gebruik van ChatGPT en de andere op DuckyTown, beide waardevolle tools op het gebied van IT en softwareontwikkeling.

Foto: studenten aan het werk in de Dutch Innovation Factory

 

Jeffrey van Meerkerk benoemd als lid Raad van Toezicht mboRijnland

Per 1 april 2024 is een nieuw lid benoemd voor de Raad van Toezicht van mboRijnland. Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van een van de leden was een vacature ontstaan.

In de vergadering van de Raad van Toezicht van 2 april 2024 is Jeffrey van Meerkerk benoemd als lid van de Raad van Toezicht mboRijnland en de remuneratiecommissie. Jeffrey van Meerkerk is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad van mboRijnland. Hij volgt Hugo Fernandes Mendes op die per 31 december 2023 afscheid heeft genomen.

Jeffrey van  Meerkerk is directeur Strategische Relaties bij de ManpowerGroup Nederland. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van complexe Human Capital vraagstukken, duurzaamheidsvraagstukken (ESG) en het organiseren van strategische stakeholderrelaties.  Jeffrey is 50 jaar en een voormalig mbo-student. Hij is maatschappelijk betrokken en draagt in zijn werkzaamheden bij aan gendergelijkheid en bewuste inclusie. Deze betrokkenheid past goed bij de missie van mboRijnland ‘Wij leiden op voor een duurzame en inclusieve samenleving’.

Jolanda Boere, voorzitter ondernemingsraad: “De ondernemingsraad heeft Jeffrey voorgedragen omdat hij in het gesprek naar voren kwam als zeer gedreven. Hij ziet het belang van goed mbo-onderwijs en wil daar graag zijn bijdrage aan leveren. Ook heeft hij ervaring met medezeggenschap en wil hij zich inzetten voor het verbeteren van het contact tussen de medezeggenschap en de Raad van Toezicht.“

Jeffrey van Meerkerk: “Als voormalig mbo-student ben ik enorm trots op deze benoeming. De waarde van het mbo wordt helaas nog onvoldoende (h)erkend. De arbeidsmarkt kan niet functioneren zonder goed opgeleide vakmensen. Er is een groot en structureel tekort. Wat mij betreft staat mbo voor praktisch hoog opgeleid. Dit mag veel meer uitgedragen worden.”

Kenniscafé Leiden: Hoe bevorderen we positieve welzijn studenten?

Op dinsdag 16 april vond het derde Kenniscafé plaats van het Leiden Healthy Society Center, met als thema studentenwelzijn. Medewerkers van onderwijs- en welzijnsinstellingen, gemeente, maar ook studenten gingen bij LEF in Leiden zelf aan de slag met dit onderwerp. Onder meer met het Lifeskills spel en zij luisterden naar het indrukwekkende verhaal van gastspreker Nick Bats die door een motorongeluk in een rolstoel belandde. “Durf je kwetsbaar op te stellen en vraag om hulp.” 

Steeds meer studenten hebben moeite om alle ballen in de lucht te houden. Het studentenwelzijn staat alsmaar onder druk. Demissionair minister Dijkgraaf (onderwijs) komt daarom met een aanpak om het welzijn van studenten in het mbo, hbo en wo te versterken, samen met studenten en instellingen. Ook Leiden Healthy Society Center wil meer doen om het studentenwelzijn te bevorderen.

In zijn openingswoord stond gastheer Arjan van der Hoorn, directeur College Welzijn en Zorg bij mboRijnland, stil bij de missie van het Leiden Healthy Society Center: “Een bijdrage leveren aan het bevorderen van welzijn en gezondheid, dat kun je niet alleen. Je maakt het sterker als je de handen ineenslaat en zichtbaar maakt wat je doet. Het kenniscafé is daar een mooi voorbeeld van, dit keer geïnitieerd door mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg met medewerking van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden. Jullie leveren een bijdrage aan deze missie door hier vandaag aan deel te nemen.”

Waardevolle gesprekken

Het derde kenniscafé was niet een middag van alleen luisteren, maar ook vragen stellen en praten over welzijn aan de hand van verschillende spellen. Nadia Mansouri, Universiteit Leiden, trapte af met de verdiepende ijsbreker What’s your story? Wanneer voel jij dat je leeft? Welke kwaliteiten waardeer jij in iemand anders? Best diepgaand, maar het leverde meteen waardevolle gesprekken op. En vooral handige tools hoe je het gesprek met studenten aan zou kunnen gaan.

Gastspreker Nick Bats, kreeg de zaal vrij snel compleet stil. Niemand uit zijn omgeving had verwacht dat hij een ernstig motorongeluk zou overleven. Gebroken ribben, gebroken kaak en het ergste, een gebroken rug. Hij belandde in een rolstoel, waar hij vandaag de dag nog steeds in zit. “Toen ik wakker werd uit mijn coma, nam ik zelf de leiding over mijn leven. Het is niet erg om je kwetsbaar op te stellen.”

Nick wilde altijd marinier worden. Nu werkt hij als vrijwilliger van mboRijnland bij het project Bus63 van CIV Welzijn & Zorg in Zoetermeer. Ook bezoekt hij scholen om zijn verhaal te vertellen. Dat doet hij graag. Waarom? “Iedereen krijgt met tegenslagen te maken in zijn leven. Daar kan je veel van leren, maar dan moet je er wel voor openstaan. Heb de moed om toe te geven dat je hulp nodig hebt.”

Lifeskills spel

Na deze woorden was het tijd voor het volgende spel. Hogeschool Leiden heeft samen met studenten het bordspel ‘Lifeskills’ ontwikkeld. Aan de hand van opdrachten ga je competitief aan de slag, en écht met elkaar in gesprek. Bij dit pakket horen ook themalessen over onder andere sociaal bewustzijn en relatievaardigheden. Henriëtte Martens: “Wij trainen de leraren, zodat zij de lessen kunnen geven. Zo wordt het iets van hen. Het mooie is dat we resultaat zien op de scholen waar dit wordt gebruikt, er is bijvoorbeeld minder pestgedrag.”

Tot slot wilde Arjan weten welk inzicht de deelnemers die middag hadden opgedaan, maar ook wat een ieder ermee gaat doen? De reacties waren verschillend. “Ik zou wel willen doorpraten over de academische veerkracht van studenten, daar ga ik mijn netwerk voor gebruiken.” Of, “welke vaardigheden hebben studenten nodig, dat ga ik inventariseren.” Ook waren er vragen over het Lifeskills spel. “Op welke wijze gaat dit bijdragen aan welzijnsbevordering van studenten?” Die actie is makkelijk; contact opnemen met Hogeschool Leiden. Eén van de aanwezige studenten reageerde ook: “Het is belangrijk dat je je kwetsbaar kan opstellen, het helpt als er iemand naar je luistert en een terugkoppeling geeft. Mentaal bewustzijn, praat daarover, je weet nooit wat er in iemands hoofd omgaat.”

Leiden Healthy Society Center en de kenniscafés

Het Leiden Healthy Society Center verbindt kennis, initiatieven en vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn en stimuleert samenwerking. Met de kenniscafés wil het Leiden Healthy Society Center verschillende organisaties in Leiden met elkaar in contact brengen om interdisciplinaire samenwerking te bevorderen en zo gezondheidsvraagstukken in de stad te kunnen oplossen. mboRijnland is partner van het Leiden Healthy Society Center.

Kijk hier voor meer informatie.

Save the date

Op zaterdag 22 juni presenteert het Leiden Healthy Society Center hét Kennisfestival over gezondheid en welzijn in de Hooglandse Kerk, van 13:00 en 17:00 uur. Om 14:00 uur openen wij feestelijk de Life Sciences & Health Week, afgekort de LSH-week.

Kom langs en ontdek wat er allemaal in Leiden gebeurt op gebied van gezondheid en welzijn. Hoe kun jij lekker lang en leuk leven in Leiden? Doe de welzijnscheck, onderzoek je eigen beweeggedrag en verbeter je gezondheid met virtual reality en nog veel meer! De activiteiten zijn geschikt voor alle leeftijden. Toegang is gratis.

60 jaar laboratoriumonderwijs in Leiden: ‘Overal waar een lab is, vind je onze studenten’

Het laboratoriumonderwijs van Hogeschool Leiden en mboRijnland viert dit jaar het 60-jarig jubileum. Analisten, laboranten en chemici vormen een belangrijke spil in het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Volgens docenten van de opleidingen is de relevantie van dit onderwijs groter dan ooit. 

Docent Marijn Knip samen met een student op een lab van Hogeschool LeidenMarijn Knip is docent bij de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van Hogeschool Leiden. Daar worden toekomstige analisten opgeleid die breed inzetbaar zijn. “Dat kan in een ziekenhuis zijn waar analisten zijn verbonden aan onderzoek of diagnostiek, maar bijvoorbeeld ook bij bedrijven, organisaties en onderzoeksinstituten die zich richten op schimmels, drinkwaterkwaliteit, sierteelt of voedselgewassen”, zegt Marijn. “Een ander voorbeeld is het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel, waar onderzoek naar water meer inzicht geeft in hoe het met trekvogels en bodemdieren op het wad gaat. Overal waar een lab bij komt kijken, vind je onze studenten terug.”

Docent Marijn Knip (r) samen met een student op een lab van Hogeschool Leiden. (foto: Patrice Börger)

Ontwikkelingen in het werkveld gaan razendsnel, mede door technieken en apparatuur die steeds geavanceerder, sneller en efficiënter werken. De hogeschool staat letterlijk en figuurlijk midden op het Leiden Bio Science Park (LBSP), de grootste life sciences campus van Nederland. “We zijn nu weer bezig om ons onderwijs te vernieuwen en daar proberen we veel bedrijven op het LBSP bij te betrekken. De vraag vanuit de sector passen we direct toe in ons onderwijs”, legt Marijn uit. Zo is onlangs een intentieverklaring ondertekend met Johnson & Johnson om nieuw talent op te leiden voor een life sciences-carrière. “De koppeling met het LBSP is ook terug te zien in stageplekken. Veel van onze studenten lopen in de buurt stage. De contacten tussen het werkveld en de hogeschool zijn echt heel goed.”

Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO)

De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek blaast niet als enige zestig kaarsjes uit. Ook de opleiding Chemie van Hogeschool Leiden en de opleiding Laboratoriumtechniek van mboRijnland bestaan zestig jaar. Studenten van mboRijnland volgen onderwijs op de campus en in de laboratoria van de hogeschool. “Nieuwsgierig, een kritische houding en dingen willen onderzoeken. Dat zijn eigenschappen die iedere MLO-student bezit en als analist of allround laborant nodig heeft”, aldus Rianne Veldt-Meijer, docent en practor bij de opleiding. “De studenten specialiseren zich uiteindelijk in de richting van chemie of biologie. Tijdens de opleiding krijgen ze beide kanten mee aan de hand van gastlessen, loopbaanoriëntatie, snuffelstages en opdrachten van bedrijven waarbij studenten onder meer monsters meten en data teruggeven aan het werkveld.”

Ook Rianne benadrukt de snelle ontwikkelingen in de sector en noemt daarbij onder meer artificial intelligence (AI), robotisering en de groeiende vraag naar analisten die kunnen programmeren. “Dat is één van de onderwerpen die ik met mijn practoraat oppak. Wat is de toekomst van een analist? Samen met bedrijven willen we daar een goed beeld van schetsen, zodat we de opleiding kunnen blijven innoveren. Duidelijk is wel dat je zonder analisten de kwaliteit van allerlei producten niet kunt waarborgen. Dan weet je niet of de uitslag die een dokter geeft wel klopt of dat je kraanwater veilig kunt drinken. Bij kwaliteitszorg heb je analisten nodig”, legt Rianne uit. Marijn voegt daaraan toe: “Studenten van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek worden opgeleid om een heel lab te runnen en protocollen op te stellen voor het gebruik van nieuwe apparatuur. Zo zie je dat studenten van deze twee opleidingen in een laboratorium niet zonder elkaar kunnen.”

Chemie: de kunst van het meten en maken

Al twintig jaar is docent Karsten Kaspers betrokken bij de opleiding Chemie van Hogeschool Leiden. Naast het lesgeven is Karsten bezig met vernieuwingen binnen de opleiding en het ontwikkelen van experimenten. “Wij leiden chemisch analisten op die om kunnen gaan met reacties en geavanceerde apparatuur. Veel mensen denken daarbij al snel aan het ontwikkelen van chemicaliën, maar het gaat ook om organisaties en bedrijven die bezig zijn met klimaatonderzoek, zaadveredeling, voeding, drinkwatercontrole en ook steeds meer in ziekenhuizen”, legt Karsten uit. “Chemie heeft een hele belangrijke rol om tot een duurzame samenleving te komen. Zo houden ze zich bijvoorbeeld bezig met produceren van bioplastics uit het snoeiafval van maïsplanten en het terugwinnen van fosfaat uit drinkwaterinstallaties.”

Voeg een onderzoekende geest, analytisch denken en flink wat creativiteit bij elkaar. Dat zijn de basiselementen die een student Chemie nodig heeft om te kunnen meten en maken. “Chemisten zijn vaak de eersten die iets proberen. Experimenten gaan nooit in één keer goed, dus dan heb je weer creatieve oplossingen nodig om verder te kunnen”, legt Karsten uit. “Zo hebben we dit jaar een project met honing van imkers uit de buurt. Alle bijenkolonies maken honing die een andere samenstelling heeft. Hoe kan dat? Komt dat door andere bloemen of echt doordat ze naar andere locaties toegaan? Dat soort vraagstukken zijn enorm interessant. Ik weet het antwoord als docent ook niet, dat pluis ik dan samen met de studenten uit.”

Benieuwd of middelbaar laboratoriumonderwijs bij je past? Kom naar een van onze voorlichtingsmomenten

Auteur: Mike Mourits, Hogeschool Leiden

Zorgchallenge Eten zonder handen van start in Experimenteerhuis Zoetermeer

Op dinsdag 2 april was de kick-off van het project Eten zonder handen in het Experimenteerhuis in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Meer dan honderd Technasium leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek en Oranje Nassau College Parkdreef, een aantal ICT studenten van De Haagse Hogeschool en studenten Verpleegkunde van mboRijnland innoveren, ontwikkelen en ontwerpen in dit gezamenlijke project rondom een eetrobot.

Tijdens de kick-off staat kennisdelen tussen de leerlingen en studenten centraal. Ze gaan verdeeld in verschillende workshops met elkaar in gesprek, maar ook met ervaringsdeskundigen. Want, eten zonder handen, daar weten Robin en Sana door hun spierziekte alles van. “Ik heb wel een robotarm, maar omdat deze heel traag werkt, is mijn eten na drie happen al koud”, vertelt Sana. Robin: “Soep eten of een tompouce is al helemaal niet te doen.” Ze zijn dan ook blij met de zorgchallenge Eten zonder handen. Een verzoek hebben ze ook: “We willen zelfstandig kunnen eten, zonder hulp van anderen. En het liefst ook buiten de deur.”

“Dit gaan we zeker tegenkomen in de praktijk”

Thomas, hbo student: “Er bestaan al eetrobots, maar wij willen een betere versie maken, denk aan het veilig en makkelijk mee kunnen nemen naar bijvoorbeeld een restaurant.” Naast het onderzoek van de hbo studenten, doorlopen de havo/vwo leerlingen hun eigen onderzoekstraject om tot een robotarm te komen. Jay, vierdejaars student Verpleegkunde mboRijnland, vindt de eetrobot een aanwinst voor de zorg en voor het onderwijs. “Het is een mooie uitvinding. Door dit project leren we tijdens onze opleiding hoe we hiermee moeten werken. Erg goed, want dit gaan we zeker tegenkomen in de praktijk.”

Vanuit het voortgezet onderwijs is docent Stefan Hollebrandse van het Oranje Nassau College blij met dit gezamenlijke project. “Onze leerlingen zien dat de opdrachten die ze op school maken ook echt een functie hebben, het wordt gekoppeld aan de praktijk. Bovendien worden ze op een actieve manier geconfronteerd met studenten van de opleidingen ICT en zorg.”

De leerlingen gaan de komende maanden zelf een prototype maken van een robotarm. Ze worden daarin begeleid door een aantal hbo-studenten ICT.

Toekomstige professionals

Onder aanvoering van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg zijn mboRijnland, Vierstroom Zorg Thuis, gemeente Zoetermeer, Mobile Care, Zoetermeer 2025, ZW Connect, Thuisleefgroep en De Haagse Hogeschool het Experimenteerhuis gestart. Een innovatieve plek waar studenten, zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers experimenteren met zorgtechnologie en de toepassing in het dagelijks leven.

Projectleider Arianne Riedijk: “Door de samenwerking tussen voortgezet onderwijs, mbo en hbo in dit project ‘Eten zonder handen’ leren de studenten en leerlingen van elkaar. Het is fantastisch dat leverancier Sarkow verschillende technologische innovaties heeft meegenomen, zoals de robotarm. Zo kunnen onze toekomstige professionals hiermee oefenen.”

Andere publicaties:

Artikel AD Haagsche Courant 

Artikel Omroep West

Omroep West video

Artikel Dutch Innovation Park

Studenten mboRijnland presenteren oplossingen om drugscriminaliteit te voorkomen

Een buurthuis gerund voor én door jongeren, peer-educatie op middelbare scholen, een opvoedcoach voor elk gezin of een basisinkomen voor jongeren. Dit is een greep uit de oplossingen die 40 studenten van mboRijnland tijdens het project Crimelabs hebben bedacht om drugscriminaliteit onder jongeren in Gouda te voorkomen.

Tijdens de slotbijeenkomst van Crimelabs op 27 maart pitchten 7 groepjes hun ideeën aan burgemeester Pieter Verhoeve van de gemeente Gouda, vertegenwoordigers van buurgemeenten en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en andere geïnteresseerden. Zij gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de ideeën.

Oplossingen voorkomen drugscriminaliteit

Oplossingen om drugscriminaliteit onder jongeren te voorkomen, waren onder andere een buurthuis voor én door jongeren, een passender aanbod van (sport)activiteiten voor jongeren, voorlichting aan kinderen die de overstap maken naar de middelbare school door ervaringsdeskundige jongeren en betere ondersteuning voor ouders bij de opvoeding. Wat opviel is dat veel oplossingen van de studenten niet zijn gericht op repressie, maar juist op preventie, voorlichting en een fijnere omgeving om op te groeien. De bezoekers reageerden enthousiast op de ideeën van de studenten.

Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda: “Ik heb grote waardering voor de betrokkenheid en openheid van de studenten om het leven van jonge mensen veiliger en gezonder te maken. Ik heb zeer persoonlijke verhalen van hen gehoord, waaruit blijkt dat de stap naar drugsgebruik en drugsgerelateerde criminaliteit voor jongeren heel klein kan zijn. De ideeën van de studenten leveren weer nieuwe rolmodellen op, evenals nieuwe contacten en inspiratie.”

Els Tieman, directeur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid was ook enthousiast over de ideeën die werden gepresenteerd en onder de indruk van de verhalen: “Wij werken met veel gemeenten samen om jeugdcriminaliteit onder jongeren te voorkomen. De studenten hebben goede voorstellen gedaan, waar we echt iets mee kunnen doen, juist omdat ze zo goed op elkaar aansluiten. Ik neem de ideeën daarom mee naar Den Haag, zodat we daar op verder kunnen bouwen!”

Effectiever beleid door samenwerking met jongeren

Het project Crimelabs Gouda werd georganiseerd door de Gemeente Gouda, het RIEC Den HaagmboRijnlandYoung Perspectives en Kennisland. Het is opgezet vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om meer met jongeren samen te werken om effectief beleid te ontwikkelen ter voorkoming van jeugdcriminaliteit.

Waarom raken jongeren eigenlijk betrokken bij drugscriminaliteit? Met die vraag begon de zoektocht van de studenten naar oplossingen. Ze spraken met ervaringsdeskundige jongeren met een detentieverleden en deelden hun eigen ervaringen met het onderwerp. Zo kwamen ze tot de conclusie dat er vele achterliggende redenen zijn die jongeren richting criminaliteit duwen, zoals geldproblemen en armoede, een moeilijke thuissituatie, groepsdruk en verveling. Willen we jeugdcriminaliteit voorkomen, dan zullen we die oorzaken dus moeten aanpakken.

Jongeren ook betrekken bij vervolgstappen

De studenten werkten vervolgens in groepen oplossingen uit die zij toetsten bij Goudse jeugdorganisaties en pitchten tijdens de slotbijeenkomst. Dat leverde waardevolle gesprekken én concrete vervolgstappen op die een aantal studenten en professionals samen gaan zetten. De burgemeester en het RIEC nodigden een aantal jongeren uit om mee te praten en mee te denken in de vervolgstappen.

Het traject leidde niet alleen tot nieuwe inzichten voor beleidsmakers: het was ook nuttig en leerzaam voor de studenten zelf. Ze deden nieuwe vaardigheden op, voelden zich gehoord en serieus genomen, werden zich meer bewust van de gevolgen van drugscriminaliteit voor zichzelf en hun omgeving én versterkten de band met hun medestudenten: “Doordat we in dit project binnen de groep zoveel persoonlijke dingen met elkaar hebben gedeeld en sommigen van ons ook eigen ervaringen met drugs en criminaliteit hebben gedeeld, hebben we elkaar veel beter leren kennen. We zijn eerlijker en opener naar elkaar toe en daardoor veel hechter geworden”, aldus een van de studenten.

Iris den Hartog, beleidsmedewerker van het project Dealbreakers bij het RIEC Den Haag was vooral blij met de uitwisseling tussen jongeren en professionals van diverse organisaties: “De studenten hebben in korte tijd hele mooie en concrete plannen uitgewerkt en hebben op een hele krachtige manier persoonlijke verhalen, inzichten en oplossingen gedeeld met professionals. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren en beleidsmakers veel vaker met elkaar in gesprek moeten. We hebben elkaar nodig om het verschil te maken.”

In de media:

Lees het artikel van Omroep West en de artikelen in AD Groene Hart:

https://www.ad.nl/gouda/oplossingen-om-drugscriminaliteit-te-voorkomen-een-buurthuis-sportactiviteiten-of-opvoedcoach~af03fec8/

https://www.ad.nl/gouda/deze-studenten-bedenken-zelf-een-oplossing-voor-drugscriminaliteit-drugs-dealen-is-supermakkelijk~ad4a7959/