Categorie archieven: Nieuwsbericht

Kimberly Idsinga overall winnaar van de vakwedstrijd Bakkerij 2020

Donderdag 20 februari was een belangrijke datum voor de studenten van de bakkersopleidingen van mboRijnland in Leiden. Op deze dag presenteerden de studenten hun gemaakte producten voor de jury van de Vakwedstrijd Bakkerij 2020. Het thema van dit jaar was Olympische Spelen. De eerste-, tweede-, en derdejaarsstudenten lieten (in verschillende mate van herkenbaarheid) hun geleerde technieken en het thema terugkomen in hun producten van brood en banket. De moeilijkheidsgraad van de opdracht hing samen met het leerjaar.  

 Kimberly Idsinga kreeg uiteindelijk de meeste punten van de jury en is daarmee algemeen winnaar van de Vakwedstrijd Bakkerij 2020!

 Per categorie is een top 3 van winnaars gekozen:


Cat
egorie 100

1. Nick Jirka

2. Annika Mekken

3. Michelle Frantzen

Categorie 200

1. Gerco van Dijk

2. Maud Luijken

3. Julia Trompert

Categorie 300

1. Christiaan Eijermans

2. Owen Bruggeman

3. Yael van der Niet

Categorie 400

1. Monique v.d. Meer

2. Xiaojing Zhu

3. Lisa Hogewoning

Categorie 500

1. Jesse Zeijpveld

2. Arie de Vries

3. David Prada

Categorie 600

1. Kimberly Idsinga

2. Manon de Vries

3. Amy Ruijgrok

Wij feliciteren alle winnaars met deze mooie resultaten!

 

Solliciteren kun je leren

Sollicitatiegesprek

Eerstejaarsstudenten Economie uit Gouda gaan van 20 april t/m 10 juli 2020 op stage. Om een stageplaats te krijgen, moeten ze solliciteren bij het bedrijf waar ze ervaring op willen doen. Om de studenten de kneepjes van het vak te leren, waren er vrijdag 14 februari 17 enthousiaste praktijkopleiders/zakenrelaties uitgenodigd om met de studenten aan de slag te gaan.

De ochtend bestond uit 5 gesprekrondes van 30 minuten. Tijdens een gespreksronde werd een sollicitatiegesprek gevoerd met de student. Direct daarna kregen ze feedback op het gevoerde gesprek, de houding en de sollicitatiebrief met CV. Het geheel werd ondersteund door 3e-jaars studenten van de opleiding Managementassistent. Zij ontvingen zowel de ‘sollicitanten’ als de bedrijven die aan het project hebben meegewerkt en zorgden ervoor dat alles soepel verliep.

Hybride onderwijs
De sollicitatiegesprekken zijn onderdeel van een zes weken durend project dat is opgezet vanuit de Kwaliteitsagenda met als thema hybride onderwijs. Hierbij ontwikkelen het bedrijfsleven en de onderwijsinstelling samen de opleiding, zodat er een meer zichtbare koppeling tussen theorie en praktijk ontstaat. Studenten hebben daardoor een succesvoller vervolg op de arbeidsmarkt. “Goed initiatief. Op een leuke manier kan ik studenten een spiegel voorhouden zodat ze zelf ontdekken wat beter of anders kan, zonder dat je hen het voorkauwt,” zegt Ingrid van ’t Slot van DuchatO Business Support, een van de deelnemende bedrijven.

Docent Nederlands, Anja Vergeer en BPV-coördinator Annette Bakker die dit project organiseren, zijn blij met de grote opkomst van bedrijven. “Een geslaagde ochtend! De studenten hebben in een authentieke setting hun gesprekken gevoerd en kunnen nu met waardevolle feedback op zoek naar een geschikte stageplek.”

Weer geslaagden voor Gezonde Start

Geslaagden Gezonde Start

Het is weer gelukt: op 5 februari behaalde een groep van 18 studenten uit het 3de jaar Pedagogisch Werk in Woerden de certificering voor ‘Gezonde Start’. Regina Lalmahomed, geschoold docent Gezonde Kinderopvang leidde gedurende een lesperiode van 10 weken van 3 lesuren per week de cursus. Het certificaat is het bewijs van extra kennis en is een toevoeging op het reguliere lesprogramma van de studenten.

In de cursus ontwikkelen de studenten diverse inzichten waaronder: hoe leer je samen met ouders de kinderen een gezonde voedingsgewoonte- en leefstijl aan; aanbieden van een actieve, veilige- en uitdagende omgeving voor de kinderen waarmee de studenten ook leren bijdragen aan gezond opgroeien van de kinderen.

Gezonde Kinderopvang
De docenten van mboRijnland Welzijn vinden dit onderdeel zo ter zake doen, dat er cursusonderdelen van Gezonde Start in het leerplan zijn opgenomen. In de training in Woerden zijn extra middelen vrijgemaakt om de training in zijn geheel aan te bieden, om zo de studenten in de gelegenheid te stellen een waardig certificaat te halen. Een aantal docenten van Welzijn zijn door de organisatie Gezonde Kinderopvang opgeleid als ROC docent Gezonde Kinderopvang.

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. De ministeries zetten in op het ondersteunen van kinderopvang wat betreft gezonde leefstijl, zodat kinderen in een gezonde en veilige omgeving opgroeien en er structureel aandacht is voor gezonde leefstijl. Om dit doel te bereiken zijn in 2015, in opdracht van VWS, de scholing ‘Een Gezonde Start’ en de Aanpak Gezonde Kinderopvang ontwikkeld. Na een pilotjaar is in 2017 gestart met het breed uitrollen van Gezonde Kinderopvang.

Deze studenten gaan voor goud

De finalisten

Van 4 tot en met 6 maart 2020 is Leeuwarden het centrum van talentvol vakmanschap in Nederland. Tijdens deze drie dagen is in WTC Expo de vijfde editie van Skills The Finals, het NK voor beroepskrachten. Zo’n 1.000 deelnemers uit het (v)mbo gaan met elkaar de strijd aan in ruim 50 vakwedstrijden. Wie wordt de beste van Nederland in zijn of haar vakgebied?

Team mboRijnland
Acht studenten van mboRijnland hebben zich in zeven verschillende vakgebieden geplaatst voor de finale van de mbo vakwedstrijden Skills Heroes. Dat zijn:

NaamOpleiding
Gideon VoorwindenBoulanger
Charlotte Laméris
Daniëlle Middel
Handhaver
(2 studenten 1 team)
Willemijn BakkerPatissier
Caspar SmildeJuridisch Dienstverlener
Charlotte ArtsVerkoopspecialist
Floor MertensDoktersassistent
Oguzhan ArikanICT-beheerder

De studenten zijn super gemotiveerd en zetten alles op alles om met een medaille naar huis te gaan. Ze zien hun deelname als een mooie kans ter voorbereiding op hun examens en het staat ook nog eens goed op hun CV.

Kennismakingsdiner
Op donderdag 13 februari kwamen alle finalisten met hun docent of begeleider samen voor een etentje in restaurant Schoolbord op het Bètaplein in Leiden. De finalisten werden door het College van Bestuur persoonlijk toegesproken en na de succeswensen werd het hen teamtenue overhandigd.

Kweekvijver arbeidsmarkt
De Skills Talents (vmbo) en Skills Heroes (mbo) vakwedstrijden worden georganiseerd om het belang van vakmanschap voor Nederland te onderstrepen, het beroepsonderwijs te promoten en jong, aanstormend vaktalent een podium te bieden hun ontwikkeling te tonen. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met de campagne `Dit is MBO’ van de MBO Raad. Tegelijk zijn de vakwedstrijden een kweekvijver voor de arbeidsmarkt om nieuwe werknemers te spotten. Want Nederland kent een tekorten in diverse sectoren van de arbeidsmarkt. Vakprofessionals zijn het fundament van werkend Nederland.

Wij wensen Skills team mboRijnland méér dan succes tijdens Skills The Finals!

mboRijnland springt met nieuwe opleiding in gat kinderopvang

Lessituatie

mboRijnland start als eerste mbo van Nederland met de versnelde opleiding tot Sport- en Bewegingsleider. De opleiding gaat in het nieuwe studiejaar, september 2020 van start. Studenten kunnen zich vanaf vandaag inschrijven. Hiermee komt mboRijnland tegemoet aan de vraag uit de markt. Sportieve activiteiten nemen een steeds prominentere plek in binnen de kinderopvang. Organisaties zien daardoor een grote meerwaarde van duaal opgeleide medewerkers. Zij zijn zowel pedagogisch als sportief opgeleid. Jordy Gijsberts, docent Sport & Bewegen bij mboRijnland: “De studenten kunnen met deze opleiding kinderen kwalitatief goed laten bewegen én ze vergroten tegelijkertijd hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.”

Kinderen hebben vaak weinig kwalitatief goede beweegmomenten en dat gaat ten koste van de algemene ontwikkeling en gezondheid. Door alle kinderen die naar de kinderopvang of de buitenschoolse opvang gaan op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met sport en spel, dragen de duaal geschoolde medewerkers bij de oplossing voor dit maatschappelijke probleem. Steffe Smit van kinderopvangorganisatie Yellowbellies zegt hierover: “Wij richten ons erop om kinderen te inspireren een gezondere levensstijl aan te nemen. Dat doen we door hen enthousiast te maken voor sport. Wij merken dat collega’s die zowel pedagogisch als sportief zijn opgeleid, de beste resultaten boeken.”

De versnelde opleiding is bedoeld voor gespecialiseerd pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Zij volgen 1,5 jaar een versnelde opleiding Sport- en Bewegingsleider. Hierdoor stijgt het niveau van de sportieve activiteiten en krijgen kinderen meer plezier in bewegen. Op deze manier dragen de medewerkers bij aan een zichtbaar gezondere leefstijl en een goed lichaamsgewicht. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat de kinderen zich beter kunnen concentreren.

Tijdens de opleiding Sport- en Bewegingsleider leren studenten alles over het begeleiden van andere mensen bij sporten. Zij leren instructies geven en lesgeven, gericht op sport en bewegingsactiviteiten; opzetten en uitvoeren van sport- en bewegingsactiviteiten, zowel een-op-een als in groepen; sportlessen en -toernooien organiseren. De fysieke gezondheid van mensen staat hierbij centraal. Daarbij is het belangrijk dat de studenten goed kunnen samenwerken. Student Dustin, werkzaam in de kinderopvang vanuit zijn studie Sport & Bewegen, heeft hier al ervaring mee: “Ik vind het fijn om onderdeel te zijn van een gezondere levensstijl en motorische ontwikkeling van kinderen. Ik zie aan het einde van de dag dat als de kinderen mee moeten met hun ouders, ze toch best graag willen blijven. Dat zegt mij genoeg.”

Naar de opleiding

Kom naar de mini-conferentie Kwaliteitszorg-Kwaliteitscultuur

Wil jij ook direct inzicht in de resultaten van je team? En inzicht in hoeverre je team zelfstandig de eigen kwaliteit bewaakt? Kom dan naar de miniconferentie Kwaliteitszorg-Kwaliteitscultuur. Daar leer je meer over het Teamportret. Een ontwikkelmodel voor teams binnen het onderwijs. Van docententeams tot de directieteams.

Teamportret

Het teamportret bestaat uit vier stappen: het opstellen van het portret per team, bepalen van de benodigde ondersteuning en de inrichting van deze ondersteuning, begeleiden van de uitvoering en als laatste effectmeting, evaluatie en bijsturing. Het resultaat is dat teams, leidinggevenden én het bestuur inzicht krijgen in de kwaliteit van de verschillende teams. De teams nemen zelf de regie over de eigen kwaliteit en de teams komen actief en effectief tot verbetering. Door het inzicht dat verkregen is door het teamportret te gebruiken, wordt de kwaliteit van het onderwijs verhoogd.

Programma

Op de miniconferentie ga je zelf aan de slag met het teamportret en hoor je uit de praktijk de bevindingen van een team dat aan de slag is gegaan met het Teamportret. De miniconferentie is op donderdag 13 februari, in het Atelier van onze vestiging Leiden Lammenschans, Bètaplein 18. Het programma is als volgt:

15.30   inloop

16.00   welkom door Ricardo Winter en Norbert Rens

16.15   uitleg over het teamportret, manier van toepassen en zelf aan de slag met het teamportret

18.30   buffet

19.30   einde programma

 

Aanmelden

Deze middag wordt georganiseerd door mboRijnland en UPD, een bureau dat operationele resultaten van organisaties en instellingen verbetert. Deelname is kosteloos. Je moet je wel even opgeven. Dat kan via deze link. Daar kun je ook informatie over het teamportret downloaden.

We zien je graag op 13 februari.

PoëzieParkoers laat studenten uitblinken in ‘taal op de millimeter’

Datum: vrijdag 17 januari. Plaats: Breestraat Leiden. Actie: Declameren van je eigen gedicht. Voor zeven studenten was dat de afsluiting van het PoëzieParkoers 2019. Voor de vierde keer werd dit parkoers georganiseerd door docent Nederlands, Harry van Steenvoorden. Deelnemers waren studenten gezondheidszorg en welzijn en het thema van het jaar ‘Dit is mijn plek. Hier ben ik thuis’. Deze week wordt onder meer georganiseerd om de jeugd eens uit de vluchtige taal van de sociale media te halen en ze kennis te laten maken met het gedicht, een ‘taalconcentraat’ zoals de enthousiaste bedenker het zelf zegt. De 29 beste gedichten werden als poster door het gebouw opgehangen en vormde zo een tentoonstelling die men kon bezoeken.

Deze vrijdag was de afsluiting. De studenten werden welkom geheten door stadsdichter Marianne van Velzen. De studenten kende haar al want zij had een les verzorgd in het voordragen van een gedicht. Allereerst werd de jury-prijs uitgereikt. Helaas was de winnares, Neheh Bagura met het gedicht ‘Mijn plek was …’, niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Als beloning droeg Marianne van Velzen het gedicht voor aan de aanwezigen. Dit gedicht had gewonnen “Omdat het gedicht me raakte, me verraste, me op het verkeerde been zette en me dwong om het nog een keer te lezen.”

Daarna volgenden de voordrachten van de studenten. Allemaal een heel ander gedicht, allemaal met een heel ander gevoel geschreven maar allemaal goed gedeclameerd. Het was inmiddels tijd voor de Publieksprijs. Hiervoor hadden de studenten al kunnen stemmen. Uit de vijf gedichten waarop veel gestemd is, werd uiteindelijk met kop en schouders Lucifer (pseudoniem voor Wouter Zandbergen) de winnaar, met zijn gedicht ‘De Hel’. Een heel persoonlijk en mooi verwoord relaas over zijn leven dat niet altijd even makkelijk is. “Ik vind deze tekst niet depressief”, vindt hij er zelf van.

De laatste prijs die deze middag vergeven werd, was voor het declameren van het gedicht. Alle aanwezigen konden via hun telefoon ter plekke stemmen. Unaniem vond het publiek dat deze prijs naar Dominique Boormans moest gaan met haar gedicht ‘Lieve mama’. Wellicht geïnspireerd door de aanwezigheid van haar moeder, rolde het gedicht recht uit haar hart en vol emotie de zaal in. Wat een declamatie!

Ook de pers was aanwezig deze middag. Een beeldreportage is te zien op De Leidse Glibber en een radioverslag op Sleutelstad. Ook het Leidsch Dagblad was aanwezig.

Actieweek mboRijnland Alphen aan den Rijn levert 5100 euro op

Overhandiging bedrag

Vrijdag 20 december 2019 werd na de laatste actie, een kerstbingo tijdens de lunch, het bedrag bekend dat de studenten Economie hebben opgehaald voor het opknappen van een school in Bosnië: 5.108,63 euro om precies te zijn. En er druppelen nog steeds kleine bedragen binnen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Toen haalden de studenten ruim 2.100 euro op. Jolanda van den Hoek, docent en medeorganisator van deze actieweek: “Wat een bedrag. Dit had ik echt nooit verwacht. Het is een heel geregel geweest maar zeker de moeite waard. Ik ben supertrots op onze studenten.”

Hulp hard nodig
Linda ter Steeg, voorzitter van stichting Out of Area, nam het bedrag symbolisch in ontvangst. Ook zij was blij verrast: “Dank jullie wel allemaal. Hier kunnen we echt wat mee doen. En ik benadruk nog maar eens, dat echt 100% van het ingezamelde geld ter plekke aan het opknappen van de school wordt besteed.” mboRijnland gaat al een aantal jaren naar Bosnië met Out of Area. Deze stichting zet zich in voor mensen in gebieden waar dat hard nodig is. Daarbij werken ze nauw samen met vrijwilligers uit Nederland, die letterlijk hun handen uit de mouwen steken en hun kennis ter beschikking stellen. Een groep studenten van mboRijnland gaat in april naar de stad Svitava om een school op te knappen. Deze school heeft slechts twee lokaaltjes, maar ontvangt kinderen tussen de 7 en 15 jaar uit 13 omliggende dorpen.

Verschillende acties
Afgelopen week sprokkelen de studenten het geld binnen door de organisatie van verschillende activiteiten. Zo gingen ze op pad met een theezakje om dat te ruilen naar een steeds mooier product. De geruilde artikelen werden tijdens de kerstbingo weer verloot. Studenten gingen op pad voor een ‘heitje voor een karweitje’, organiseerden een sporttoernooi, fitness, nagels lakken, maakten een escaperoom en hadden een fifa-spel geregeld.

Projectweek Beautydagen Uiterlijke Verzorging levert € 5.500,- op

Annet de Ruiter in de kappersstoel

Van 16 tot en met 18 december 2019 hebben studenten van de opleiding Uiterlijke Verzorging van mboRijnland inzet getoond tijdens de jaarlijks terugkerende Beautydagen. Deze dagen konden inwoners van regio Leiden en Gouda, waar de opleidingen worden gegeven, tegen gereduceerd tarief terecht bij toekomstige kappers en schoonheidsspecialisten voor een behandeling. De inkomsten van de kappers gaat dit jaar naar Stichting Haarwensen en die van de schoonheidsspecialisten naar Xenia Hospice Leiden. Al met al een mooie opbrengst.

Zeer tevreden
Thomas, student aan de kappersopleiding is enthousiast “Het is altijd leuk om met echte modellen te werken en al helemaal als je dat voor een goed doel doet. Ik ben nu vierdejaars en begeleid de jongerejaars. En als het heel druk wordt, dan ga ik zelf ook aan de slag. We krijgen deze dagen veel vragen over het kleuren van de haren.” Annet de Ruiter zit in de kappersstoel en wordt geknipt “Dit jaar wordt mijn haar niet gekleurd, ik kom nu alleen om geknipt te worden. Ik doe al jaren aan deze actie mee, samen met een vriendin. Ik kom nog steeds terug dus daaruit kun je concluderen dat de studenten het goed doen. Prima deal zo.”

Winny Damen komt net de schoonheidssalon uit. Haar gezicht nog rozig van de behandeling. Met een grote glimlach op haar gezicht laat ze weten dat de gezichtsbehandeling van anderhalf uur heerlijk was. “Ik hoorde van deze actie van een klant van mij. En het is me erg goed bevallen. Ik ga me zelfs aanmelden voor de modellenlijst. Dan kunnen de studenten op mij oefenen.” Kim Schuurmans, die Willy Damen heeft behandeld, staat te stralen bij deze mooie woorden. “Ja, heel leuk om te horen. Ik ben voor vandaag klaar en ga zo kijken op de kerstmarkt hier in de aula.”

Kerstmarkt
In de Leidse vestiging aan de Storm Buysingstraat was er in de aula ook een kerstmarkt en werden er in lokalen verschillende workshops gehouden. In de aula staan allerlei kraampjes. Sommige opgezet door studenten, anderen weer bemenst door de winkel zelf. Maartje, student toerisme, staat bij een marktkraam met Afrikaanse spullen. “Dit zijn spullen die gemaakt zijn door mensen uit Ghana die zijn verstoten door hun familie omdat ze een beperking hebben. Door deze te verkopen kunnen ze voor zichzelf zorgen. En tien procent van de opbrengst deze dagen, gaat naar de goede doelen. En er wordt nog best wat verkocht hoor.” Studenten konden deze week naast alle activiteiten ook nog verschillende workshops volgen. Van Sportief tot creatief tot het volgen van extra lessen als voorbereiding op de examens die er weer aan staan te komen. Beautydagen 2019 was een groot succes, de traditie zetten we zeker voort.

Expositie Poëzie Parkoers studenten mboRijnland Breestraat Leiden

Van 9 december tot en met 17 januari exposeren studenten van mboRijnland gedichten over het thema ‘Dit is mijn plek, hier ben ik thuis’ op de locatie Breestraat 46-48 in Leiden.

De studenten die opleidingen doen voor beroepen in de gezondheidszorg en de welzijnssector, volgen tijdens de lessen Nederlands een workshop poëzieschrijven met tips en adviezen van de Leidse stadsdichter Marianne van Velzen. Poëzie is taalvaardigheid op microniveau. Dat vraagt aan studenten een houding waarbij zij over ieder woord en iedere punt nadenken. Opperste concentratie dus. Ook leren de studenten metaforen te gebruiken die niet alleen in de poëzie voorkomen, maar ook in het alledaagse taalgebruik.

Origineel

Een selectie van de origineelste dertig gedichten is gedrukt op posterformaat en tentoongesteld in het gebouw aan de Breestraat. Bij elk gedicht is een korte tekst toegevoegd waarin de dichter(es) meer vertelt over zichzelf en het gedicht. De tentoonstelling, die onder de naam Poëzie Parkoers voor de vierde keer wordt georganiseerd, is dit jaar voor het eerst gedeeltelijk zichtbaar in de Breestraat. Een aantal posters worden geëxposeerd in lokalen op de begane grond en zijn voor het publiek zichtbaar.

Voordracht

Op vrijdag 17 januari 2020 declameren studenten van 13.00 tot 14.00 hun gedichten in de aula van het schoolgebouw. Studenten kiezen die dag de drie beste gedichten uit voor de publieksprijs en aan het einde van de voordrachten stemmen zij ter plekke, online, voor de beste voordracht. Die middag wordt ook de mogelijkheid geboden de complete tentoonstelling te bezoeken. Beide activiteiten zijn voor het publiek toegankelijk. Daarvoor kun je je aanmelden bij de heer Steenvoorden via hsteenvoorden@mborijnland.nl.