Categorie archieven: Nieuwsbericht

Samenwerking met Gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool, CIV Smart Technology en mboRijnland voor innovatief onderwijs

Samen met de gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool en het CIV Smart Technology ondertekende mboRijnland vandaag de intentieverklaring: samenwerken aan innovatief onderwijs. De partners leggen de ambitie vast in een intentieverklaring, om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven verder uit te bouwen en hiermee het lerend regionaal netwerk te versterken.

Samen aan de slag
De komende tijd werken alle partners verdere plannen uit. Met het tekenen van deze intentieverklaring geven de partners aan met elkaar een samenwerkingsagenda op te stellen waarbij het hybride leren de vorm is van innovatief onderwijs. Otto Jelsma, Voorzitter College van Bestuur mboRijnland: “Samenwerken in een technohub maakt het vak techniek niet alleen interessanter, maar zorgt er ook voor dat vakmanschap centraal blijft staan. Voor de steeds kritischer wordende student is het van belang om een opleiding te volgen die goed aansluit op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.”

mboRijnland partner in Duurzame retail samenwerking

De retail ondergaat momenteel een enorme transformatie. De coronacrisis heeft dit verder versterkt en versneld. De retailsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, innovatie, nieuwe vormen van dienstverlening en vernieuwing van businessmodellen. Ook de beschikbaarheid en ontwikkeling van medewerkers staat onder druk. Zo ook in de vier kernwinkelcentra van Leidschendam-Voorburg waar circa 500 retail- en horecaondernemers actief zijn. Daarom hebben ondernemers, onderwijs en gemeente Leidschendam-Voorburg de handen ineengeslagen om de uitdagingen en kansen aan te pakken. In september is gestart met de kwartiermakersfase met als doel begin 2021 de aftrap te geven voor een nieuwe organisatie. Een initiatief waar mboRijnland graag deel van uit maakt.

Publiek-private samenwerking (PPS) Retail
Ondernemers, onderwijs en overheid zetten samen in op een duurzame retail samenwerking in Leidschendam-Voorburg. Zij willen hiermee retailers helpen vernieuwender, adaptiever en gezonder te worden. Daarnaast willen zij zorgen voor aantrekkelijk en relevant onderwijs dat aansluit bij de laatste ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarmee helpen zij de winkelgebieden levendiger en aantrekkelijker voor hun klanten te worden en dat ook te blijven.

In de PPS Retail worden ondernemers en vastgoed vertegenwoordigd door MKB Leidschendam-Voorburg, Unibail Rodamco Westfield, ondernemersfondsen Leidschendam Centrum en Huygenskwartier Voorburg en winkeliersverenigingen De Julianabaan en Westfield Mall of the Netherlands. De onderwijspartners zijn mboRijnland, de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan, en overheidspartner is gemeente Leidschendam-Voorburg. De PPS Retail is geïnitieerd door het Platform Economie Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Programmateam PPS Retail
Het programmateam bestaat uit Leo Valk van MKB Leidschendam-Voorburg namens de ondernemers, namens het onderwijs Katrien van Hees van mboRijnland, Marie-Claire Gambon van ROC Mondriaan en Ronald Visser van Ondernemerschap & Retail Management van De Haagse Hogeschool en namens de overheid Jacq Cornelissen als centrummanager van de kernwinkelgebieden in Leidschendam-Voorburg. De organisatie wordt verder ingericht als een projectorganisatie die kan groeien naar een stichting. De PPS Retail heeft begin september subsidie aangevraagd bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het ministerie van Economische Zaken.

Katrien van Hees van mboRijnland over dit initiatief
“Trots om mede initiatiefnemer te zijn van dit samenwerkingsverband. In dit lerend regionaal netwerk willen we graag antwoorden vinden op de uitdagingen en kansen in de retail. Zo werken we binnen mboRijnland Economie mee aan een inclusieve en duurzame samenleving, waarbij ieder zijn talent kan ontwikkelen”.

Eerste Thema Lab: HYPE Lab in De Julianabaan
Op 5 oktober start het HYPE Lab waarin retailers samen met mbo- en hbo studenten en docenten van mboRijnland en TMO Fashion business school ontdekken op welke wijze digitale techniek en innovaties kunnen worden toegepast in hun winkel.

Een filmpje geeft een indruk van deze samenwerking in een retail lab

Hiernaast is ook contact gelegd met MKB-ondernemers in Leidschendam Centrum, Huygenskwartier en Westfield Mall of the Netherlands voor deelname aan verschillende labs. Het doel is om zoveel mogelijk retailers te ondersteunen bij de uitdagingen en kansen die zij ervaren.

Regionaal samenwerken
De samenwerking dient een duidelijke meerwaarde voor alle partners te hebben, zowel op korte als lange termijn. De komende jaren wil de PPS Retail uitgroeien tot een samenwerking die de vier winkelgebieden overstijgt en ook regionaal betekenis heeft voor retailers en winkelgebieden.

mboRijnland pleit samen met Alphense VOA-leden voor duurzaamheid in corona-herstelplannen

Met het ondertekenen van de verklaring roepen de deelnemers de overheid op om duurzaamheid als hoeksteen te nemen bij de COVID-19 herstelplannen. De VOA (Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn) XL-leden gaan samen met de VOA het thema verder inhoudelijk uitwerken.

Veel ondernemers zijn door de coronacrisis in de (financiële) problemen geraakt. Hierdoor zijn zij, maar ook overheden, geneigd te focussen op economisch herstel en de aandacht voor duurzaamheid te temperen. Hoewel dat te begrijpen is, roept de Dutch Sustainable Growth Coalition het bedrijfsleven en de overheid op om juist nú te investeren in duurzaamheid. De VOA deelt deze ambitie en besloot daarom in juli om deze landelijke oproep een Alphens karakter te geven. mboRijnland deelt deze ambitie ook en heeft de verklaring daarom samen met 39 anderen VOA XL-leden ondertekend.

Van beveiliger, naar handhaver en nu hoofdagent, Lisanne deed het!

Als er iemand is die van jongs af aan al wist wat ze wilde worden, dan is het Lisanne Fons (24) wel. Als kind droomde ze al van een toekomst bij de politie. De weg hier naartoe was niet vanzelfsprekend. Lisanne begon op het speciaal onderwijs waar ze haar vertelden dat een carrière als politieagent het niet ging worden, maar niks hield Lisanne tegen. Via verschillende opleidingen op mboRijnland is ze recent met vlag en wimpel geslaagd voor de politieacademie. Nu staat Lisanne dagelijks op straat als hoofdagent, haar droombaan.

De weg naar je droom
De wens voor een baan met wat actie heeft Lisanne niet van een vreemde. Haar vader zit in de beveiliging, dus was het een mooie start om te beginnen met de opleiding Particulier Beveiliger niveau 2 in Zoetermeer. Dit was een goede eerste zet, maar Lisanne wilde meer. De volgende stap werd de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid in Alphen aan den Rijn. Hier zat Lisanne al meer op haar plek, zoals ze zelf zegt: “het gaf me de bevestiging dat het hierna echt tijd was voor de politieacademie”.

Op de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid raakte Lisanne gewend aan het lopen in uniform en mensen aanspreken op straat. De opleiding ging haar goed af en ze mocht meedoen aan het speciale politietraject, waardoor je de versnelde opleiding tot hoofdagent aan de politieacademie volgt. Tijdens het traject stoomden ze Lisanne klaar om te solliciteren bij de academie.

De weg naar de politieacademie is allesbehalve makkelijk. Je moet verschillende testen halen, zoals de sporttest, capaciteitentest en ook de rekentoets. Rekenen is iets waar Lisanne altijd al moeite mee had, een flinke uitdaging dus. Bij haar eerste poging lukte niet, maar na wat bijlessen was de tweede toelating een succes!

De politieacademie
Op de politieacademie zat Lisanne helemaal op haar plek. Het eerste jaar sloeg ze over, want over het verkeer en het opnemen van bekeuren had ze al de nodige ervaring opgedaan door haar tijd bij Handhaving. Toch was het soms nog best wel even spannend. Er zijn veel examens en voor de meeste heb je maar drie kansen, het was soms dus best hard bikkelen. Als proef op de som schreef Lisanne een scriptie. Dat ging van een leien dakje, en zo studeerde ze zelfs tweeënhalve maand eerder dan verwacht af.

Hoofdagent Lisanne
De droom van Lisanne is werkelijkheid geworden, ze is hoofdagent! Dagelijks is ze bezig met 112-meldingen en noodhulp op de fiets of in de auto. In oktober wordt ze officieel geïnstalleerd en beëdigd. Daar kijkt ze erg naar uit, zo zegt ze zelf: “dan weet ik zeker dat ze het nooit meer van me afpakken”.

Terugkijkend op je studiejaren
“Vooral veel genoten”, is wat Lisanne zegt als we haar vragen hoe ze terugkijkt op haar studiejaren. Met de juiste begeleiding op het mbo en gedreven docenten, sloot de overgang van mboRijnland naar de politieacademie goed aan. Ze geeft aan dat het een lange weg was, maar dat je met de juiste instelling en motivatie overal komt. Een ander hoogtepunt uit Lisanne haar studietijd is dat ze in 2016 is verkozen tot ‘Uitblinker van het mbo’, dat maakte haar ambassadeur van het middelbaar beroepsonderwijs.

En nu? Nieuwe dromen?
Lisanne gaat eerst lekker veel straatervaring opdoen, zoals ze dat bij de politie zeggen ‘de rugzak vullen’. Daarna gaat ze kijken wat bij haar past. In haar vrije tijd rijdt Lisanne veel motor, dus misschien is motoragent wel iets. Toch twijfelt ze daarover, want als motoragent werk je veel alleen en neem je ook beslissingen in je eentje. Voor nu geniet ze vooral van haar tijd als hoofdagent!

mboRijnland is opleider bij de Nationale Zorgklas

De Nationale Zorgklas is in april in het leven geroepen en sinds mei hebben bijna 200 deelnemers in 20 groepen het Online Trainingsprogramma gevolgd dat wordt verzorgd door vakdocenten. mboRijnland is als één van de opleiders verbonden aan de Nationale Zorgklas. Deelnemers zijn tevreden en enthousiast over het Trainingsprogramma en de vakdocenten en co-trainers geven voor de kwaliteit van de uitgevoerde Trainingsprogramma’s een 8 als gemiddelde score over 20 groepen.

Wat is de Nationale Zorgklas?

De Nationale Zorgklas is een nationaal platform voor de zorg, geïnitieerd en mogelijk gemaakt door landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties. De Nationale Zorgklas wil bijdragen aan een duurzame oplossing voor de arbeidskrapte en opleidingsvraagstukken in de zorg. Het biedt een oplossing door nieuw in te stromen medewerkers snel inzetbaar te maken voor ondersteuning in de zorg én door zittende medewerkers en herintreders versneld te kunnen inzetten op een hoger niveau.

Met een passend, laagdrempelig en versneld opleidingsaanbod biedt de Nationale Zorgklas een 1e stap en goede introductie voor mensen die tijdelijk in de zorg willen gaan werken of een carrièreswitch willen maken naar de zorg. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze ervaren vakdocenten zijn opgeleid tot Trainer van de Nationale Zorgklas en behoren daarmee tot de Online Trainerspool. In het Online Trainingsprogramma leiden zij deelnemers op een verantwoorde manier binnen 1 week op om aan de slag te gaan in de zorg. Het Trainingsprogramma wordt volledig digitaal verzorgd à la werkplekleren met veel interactie en is persoonlijk, aangenaam en in verbinding met de (toekomstige) werkpraktijk.

Na het opdoen van de essentiële kennis en richtlijnen in het Trainingsprogramma kan het volgen van opleidingsonderdelen in de vorm van mbo-certificaten een waardevolle aanzet zijn naar professionalisering in zorgtaken of een diploma.

Wilt u nieuwe medewerkers een goede en verantwoord introductie geven in de zorg? Of wilt u vrijwilligers en mantelzorgers bedanken voor hun inzet en hen breder inzetbaar maken? Meld hen dan aan voor het Trainingsprogramma, dan gaan wij u helpen!

Subsidiemogelijkheden

Door samenwerking met diverse overheidsinstanties is het Trainingsprogramma voor een groot deel of volledig subsidiabel via SectorplanPlus. Meer informatie vindt u in deze memo.

Als duurzaam opleidingsplatform is het essentieel om aan te sluiten bij de actuele behoefte van het werkveld. De ‘etalage’ van de Nationale Zorgklas wordt mogelijk uitgebreid met mbo-certificaten op niveau 2 en 3, zodat volwassen zij-instromers versneld inzetbaar kunnen raken voor de zorg op basis van een OCW erkend certificaat. Ook wordt onderzocht of de vernieuwde scholing voor de BIG-herregistratie via de Nationale Zorgklas kan verlopen.

Persoonlijk advies
Heeft u vragen of wilt u advies over de Nationale Zorgklas?
Onze accountmanager Margot Röst helpt u graag.
Neem contact op via  contractonderwijs@mborijnland.nl of telefonisch 088 222 1772.

 

mboRijnland, Arriva, Rijnvicus en UWV verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt

Onlangs zijn onze studenten in het Arriva ServiceTeam in Zuid-Holland Noord van start gegaan. Samen met Rijnvicus, UWV en Arriva bieden we werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een opstap naar werk. Werkzoekenden worden via UWV en Rijnvicus geselecteerd en werken twee tot zes maanden bij het ServiceTeam. Via mboRijnland volgen ze een eenjarige entreeopleiding naar een diploma. Vervolgens stromen ze door naar een baan als buschauffeur, monteur, medewerker beveiliging, facilitaire zaken of schoonmaak. 

Het ServiceTeam voert verschillende werkzaamheden uit. Ze bieden extra hulp aan chauffeurs op drukke stations en haltes, ondersteunen bij marketingacties, voeren kleine technische checks uit en reinigen de bussen extra van binnen in de wasstraat op de vestigingen.

Leerwerktraject
Vanaf 31 augustus is het mogelijk om deelname aan het ServiceTeam te combineren met een entreeopleiding. We starten met een pilot van acht studenten die de hybride opleiding Dienstverlening en Zorg volgen. De praktijkervaring doen de studenten op bij Arriva in het ServiceTeam. De ambitie is om dit aantal te laten groeien naar minimaal zestien studenten per jaar.

Cynthia Romijn, teamleider hybride onderwijs mboRijnland: “Ik ben blij met deze samenwerking met uitzicht op een baan, waarbij onderwijs en werken wordt vormgegeven bij het leerwerkbedrijf. Deze hybride vorm is de toekomst.”

Opstap naar de arbeidsmarkt
Rijnvicus en UWV zijn ook samenwerkingspartners in dit project. Zij werven en selecteren gemotiveerde werkzoekenden met enige afstand tot de arbeidsmarkt voor het ServiceTeam. In het ServiceTeam maken zij kennis met het werk op en rond stations en in bussen en leren ze waar hun interesse en mogelijkheden liggen.

“Ik ben erg trots op alle betrokken partijen die hun nek uitsteken zodat werkzoekenden een mooie en passende baan vinden. Tijdens het leerwerktraject bij Arriva ontdekken de deelnemers wat bij hun past en kunnen zich verder ontwikkelen”, aldus wethouder Han de Jager van de gemeente Alphen aan den Rijn.

“Iedereen verdient een plek op de arbeidsmarkt. Daar zet UWV zich voor in. Dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we erg blij met de samenwerking met Arriva, mboRijnland en Rijnvicus”, Ardjan de Zwart, UWV regiomanager Holland Rijnland.

Koning Willem-Alexander spreekt studenten Mediavormgever

Op uitnodiging van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden maakten studenten Mediavormgever animaties voor de tentoonstelling Besmet!. Donderdag 16 juli opent koning Willem-Alexander de tentoonstelling en spreekt – op zijn nadrukkelijk verzoek – met drie studenten van mboRijnland die aan de animaties hebben meegewerkt.

Podium voor de mbo-student
Docent Marieke Huisman is maar wat trots op de studenten, zo zegt ze: “het is een podium dat onze studenten echt verdienen, ze hebben hard gewerkt. Het laat goed zien wat de mbo-student allemaal in zich heeft”. De animaties zijn gemaakt tijdens de coronacrisis, dus het thema was actueler dan ooit. Door corona kwamen de studenten thuis te zitten en moesten ze al hun creativiteit uit huis halen. Hierdoor zijn o.a. docenten en vaders ingeschakeld voor de voice-overs. Voor de tentoonstelling zijn drie animaties door de curator uitgekozen. In totaal zijn er door de studenten een stuk meer gemaakt, maar helaas moest er een selectie gemaakt worden.

Hoe is dit tot stand gekomen?
Vorig jaar hebben studenten van Mediavormgever animaties gemaakt voor Universiteit Leiden. Deze animaties vielen goed in de smaak. Zo goed dat de curator van Rijksmuseum Boerhaave contact zocht met de docenten die hiervoor verantwoordelijk waren. De curator kwam terecht bij de docenten Mediavorming Marieke Huisman en Sandra Christe. Met de vraag of de docenten en hun studenten aan de slag wilden om animaties voor de nieuwe tentoonstelling wilden maken wisten ze wel raad!

Hieronder vind je de drie animaties. In totaal werkten 19 studenten van de opleiding Mediavormgeving aan de animaties. De expositie ’Besmet!’ is te zien van 17 juli tot en met 9 januari 2022.

Zeven studenten halen diploma op in Gouda na succesvolle samenwerking School@Work

Groepsfoto studenten

Donderdag 9 juli ontvingen zeven trotse studenten hun School@Work diploma in Gouda. School@Work is de 1 jarige mbo-entreeopleiding van mboRijnland die (jong)volwassenen binnen een leer-werkomgeving opleidt tot een mbo niveau 1 diploma. De studenten hebben het afgelopen jaar intensief gewerkt om de kneepjes van hun gekozen vak te leren. Zo zegt student Francois “tijdens de opleiding heb ik geleerd om de heftruck te besturen, het leukste aan werken in een magazijn!”

Trotse docent
Docent Olaf van Leeuwen is een trotse docent. Het was zijn eerste jaar als docent bij School@Work en gelijk een uitdagende door de coronacrisis. “Het is een behoorlijke uitdaging om lesstof die schools is voor onze studenten hybride te maken. Aan het begin van het jaar hebben de studenten en ik samen gezeten om te kijken waar hun passie ligt. Zo kwamen de studenten op de juiste werkplek terecht. Helaas gooide de coronacrisis wat roet in het eten: gedurende het schooljaar konden de studenten niet meer terecht op de werkplek. Alle lesstof kwam daardoor opeens weer uit de boeken, iets wat onze studenten niet gewend zijn. Daarom ben ik extra trots dat we ze nu alsnog kunnen uitzwaaien met een diploma op zak”. Ook Judith Brand, afdelingsmanager bij Promen is trots op de studenten: “De vaardigheden die zij leren op de werkvloer zijn niet uit een boekje te halen, werken leer je uiteindelijk gewoon in de praktijk. We zijn trots op deze zeven kanjers die ondanks corona toch weer een stapje op de arbeidsmarkt hebben gezet.”

En wat brengt de toekomst?
De meeste studenten hebben de smaak te pakken en gaan door naar een mbo-opleiding niveau 2.  Ieder zijn eigen richting op. Zo gaat een student het mooie vak van fietsenmaker leren, een ander door in de richting van grafisch vormgeven en hebben een paar studenten hun drift gevonden in de zorg. Eén student heeft zijn passie dit jaar in de horeca gevonden en gaat gelijk aan de slag, want zegt student Leon: “ik wilde meer leren over werken in de horeca en dat kon met School@Work heel goed”.

Samenwerking gemeenten, Promen en mboRijnland
Dat de studenten op de juiste plek terecht komen, komt doordat we binnen School@Work met partijen binnen de arbeidsmarktregio Midden-Holland de handen ineen slaan. Doel is om (jong) volwassenen een passende opleiding te bieden. Volgens de Goudse wethouder Rogier Tetteroo, voorzitter van de arbeidsmarktregio, is School@Work een prachtig voorbeeld van een succesvolle samenwerking waarin we met verschillende organisaties en overheden binnen onze arbeidsmarktregio werken aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Er zijn aankomend studiejaar nog plekken beschikbaar voor School@Work. Meer informatie vind je op de website of stuur voor meer informatie een e-mail naar projectcoördinator Caroline van Duijvenbode.

 

Succesvolle samenwerking School@Work: 11 jongeren halen diploma

Op donderdag 2 juli zijn de diploma’s uitgereikt aan de 11 jongeren die hebben deelgenomen aan het leerwerktraject School@Work. Dit leerwerktraject is een samenwerking tussen leerwerkbedrijf Rijnvicus en mboRijnland met als doel om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een mooie baan of vervolgopleiding. Deze jongeren hebben hun entreeopleiding (mbo niveau 1) succesvol afgerond.

Verder bouwen aan mooie toekomst
“In de afgelopen jaren zijn er al veel jongeren door School@Work doorgestroomd naar werk of onderwijs. De jongeren doen relevante werkervaring op en behalen hun entreeopleiding waarmee ze verder bouwen aan een mooie toekomst. Ik vind School@Work een prachtige vorm van hybride leren. School@Work zorgt ervoor dat deze jongeren niet tussen wal en schip vallen”, aldus wethouder de Jager uit Alphen aan den Rijn.

Komend schooljaar zijn er nog plekken beschikbaar voor School@Work. Meer informatie vind je op de website of stuur een mailtje naar de projectcoördinator Caroline van Duijvenbode.

Diplomering live te volgen via livestreams

Vanwege het coronavirus, kunnen onze studenten helaas geen familie en vrienden meenemen naar hun diplomering. Dat is natuurlijk een domper. Daarom hebben we besloten alle diplomeringen via een livestreamverbinding uit te zenden, zodat geliefden mee kunnen kijken.

Hoe volgen de genodigden de livestream?

  • Elke vestiging waar diploma’s worden uitgereikt, heeft een eigen link
  • Elke morgen verschijnt op deze pagina een aantal links naar de livestream(s) van die bepaalde locatie
  • Op de speciale pagina mborijnland.nl/diplomering2020 staat uitleg over hoe in te loggen op de livestream en staan de links naar de livestreams van diplomeringen.

LET OP: van de livestream worden geen opnames gemaakt, dus er kan niet teruggekeken worden.