Categorie archieven: Nieuwsbericht

Leven Lang Ontwikkelen van groot belang voor de arbeidsmarkt

De mbo-scholen Albeda, Da Vinci, mboRijnland, Mondriaan en Zadkine gaan samenwerken op het terrein van ‘’Leven Lang Ontwikkelen’’. Daartoe ondertekenden zij op 31 januari jl. in Den Haag een intentieovereenkomst. Met de ondertekening spreken zij af zich gezamenlijk in te spannen om de arbeidsmarkt te voorzien van goed (bij) geschoold personeel, nu en in de toekomst.

“We bundelen de krachten zodat door onze samenwerking voor bedrijven, instellingen en overheden via één loket leven lang ontwikkelen en flexibel opleiden optimaal uitgevoerd kan worden! We dragen op positieve wijze bij aan de ontwikkeling van onze regio”.

Foto van links naar rechts: Henrik Stevens (Da Vinci College), Marloes de Vries (Zadkine), Ron Kooren (Albeda), Hans Schutte (ROC Mondriaan) en Otto Jelsma (mboRijnland).

De redenen voor de mbo-scholen om samen te werken zijn talrijk vanwege kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt in vrijwel alle publieke en private sectoren. Deze tekorten lopen de komende jaren alleen maar op door een beroepsbevolking die wordt gekenmerkt door onder andere vergrijzing maar ook door een positief inkomend migratiesaldo. Er zijn nu al sterk technologische verschuivingen in werkprocessen, inclusief digitalisering op de werkvloer en er is sprake van een groep van naar schatting 1 miljoen personen in Nederland, die zou kunnen werken, maar onvoldoende geschoold is of anderszins niet aan het werk komt. De ’mbo-scholen zien het als hun belangrijke missie om antwoorden te geven op de vragen van het bedrijfsleven.

 

Studenten mboRijnland runnen woongroep van Careyn Weddesteyn in Woerden

mboRijnland werkt samen met zorginstelling Careyn Weddesteyn in Woerden. We zetten samen leerwerkarrangementen op waar studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende met elkaar een woongroep runnen. Het gaat om een mix van BOL- en BBL-studenten van mboRijnland, MBO Utrecht en hbo-studenten van verschillende leerjaren. Zij draaien in gemengde samenstellingen zowel dag-, avond- als weekenddiensten in een huis met 12 bewoners.  

Het doel van deze leerhuizen is het verhogen van het leerrendement voor de studenten en het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg van de bewoners. Linda Belletini, teamleider opleiding Verpleegkunde mboRijnland, is enthousiast: “We willen studenten opleiden tot medewerkers die goed en snel kunnen inspelen op de situatie en ook meer studenten een leerplaats kunnen bieden. Het traject zorgt voor een snellere zelfstandigheid van de student, die hiermee eigen regie heeft over zijn of haar leerproces. Kortom, een mooie manier van onderwijs in de praktijk.”

De studenten zijn verantwoordelijk voor het gehele zorgproces onder supervisie van gediplomeerde medewerkers. Iedere student heeft twee werkbegeleiders, een gediplomeerde collega en een ouderejaars student. De gediplomeerde werkbegeleider begeleidt de student bij het hele leerproces. De studenten volgen voorafgaand aan het traject een inwerkperiode waarmee ze in drieënhalve week worden voorbereid op hun start.

“Wat ik aan het werken en leren in het leerhuis zo waardeer, is dat we met een team van verschillende studenten samenwerken; mbo, hbo, bol, bbl uit verschillende leerjaren en ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor de bewoners”, vertelt een van de studenten.

Evelien Nap, docent Gezondheidszorg mboRijnland, vult aan: “Dit traject is van toegevoegde waarde, omdat we gezamenlijk kennis ontwikkelen en kennis delen voor het onderwijs en de praktijk. Daarmee verhogen we de kwaliteit van het onderwijs en de studenten zijn na hun opleiding direct inzetbaar in het werkveld.”

Ook voor zorginstelling Careyn zitten verschillende positieve kanten aan de samenwerking. Geja Lohman, locatiemanager Careyn Weddesteyn: “Het leerhuis biedt een veilig en innovatief leerklimaat aan de stagiaires van de opleidingen MBO Verpleegkundige en Verzorgende IG.”

Foto’s: studenten aan het werk in leerhuis

Foto header: Arjan van der Hoorn (mboRijnland) en Geja Lohman (Careyn) bevestigen samenwerking met ondertekening overeenkomst

Start leertraject Thuiszorg Leerweg: werken en leren in de praktijk op mbo-niveau

Op 19 januari is de Thuiszorg Leerweg gestart in Zoetermeer, een nieuw BBL-traject. Deelnemers volgen gedurende anderhalf jaar een mbo niveau-1 opleiding bij mboRijnland en werken tegelijkertijd minimaal 16 uur per week als huishoudelijke hulp bij een thuiszorgorganisatie. Thuiszorg Leerweg is een samenwerking tussen mboRijnland, De Binnenbaan, Alcura, Vierstroom Hulp Thuis, Thuiszorg Inis, BTO thuiszorg.

Judith Geraedts, directeur College Start-Up mboRijnland: “Ik ben blij en trots dat we met dit initiatief de krachten kunnen bundelen. Met dit nieuwe traject komen we tegemoet aan de behoefte aan gediplomeerde arbeidskrachten in de thuiszorg. Tegelijkertijd kunnen deelnemers al werkend in de praktijk leren en onderwijs volgen om een diploma te halen. Dit versterkt hun positie en kansen op de arbeidsmarkt.”

Volgens wethouder Marijke van der Meer (Onderwijs) is dit traject een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden voor zowel jongeren als bestaande werknemers om het vak te leren. “Goed opgeleide thuiszorgmedewerkers zijn hard nodig, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Doordat de werkgevers nauw samenwerken met het onderwijs wordt de opleiding precies wat het zijn moet. En door dit soort praktijkopleidingen zorgen we ervoor dat zo min mogelijk mensen aan de kant blijven staan.”

Hoe ziet traject eruit?

Naast algemene vakken, zoals Nederlands en Rekenen, leren de deelnemers over wat ze tegenkomen in de praktijk: juist gebruik van schoonmaakmiddelen en huishoudelijke apparaten, sociale vaardigheden, de omgang met cliënten, hoe kun je zien of het wel of niet goed gaat met ze, hoe kun je dementie herkennen. De cliënten zijn vaak ouderen. De groep deelnemers bestaat uit bestaande werknemers die in dienst zijn bij de deelnemende bedrijven en nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie en daarnaast uit nieuwe werknemers die vanuit De Binnenbaan worden aangeleverd.

Deelnemers krijgen een contract van ten minste 20 uur, waarbij ze 16 uur werkzaam zijn bij de werkgever en 8 uur scholing volgen bij mboRijnland in Zoetermeer. Ook bestaat de mogelijkheid voor anderstaligen om aanvullend Nederlandse les te volgen. De opleiding duurt 1,5 jaar en wordt door de werkgever betaald.

Ook Patrick Verhoef, algemeen directeur De Binnenbaan, is blij met Thuiszorg Leerweg: “Ondanks dat het aantal openstaande vacatures zich al tijden op recordhoogte bevindt, staan er nog steeds mensen aan de kant. Deze krappe arbeidsmarkt vraagt om een vernieuwing om juist deze mensen aan het werk te krijgen. In samenwerking met onderwijs en ondernemers heeft De Binnenbaan de Groenacademie en de Logistieke Leerweg al eerder opgericht om hierop in te spelen. Ik ben zeer trots dat we het aanbod bedrijfsscholen nu in samenwerking met vier ondernemers, mboRijnland en De Binnenbaan hebben uitgebreid met de Thuiszorg Leerweg. Deze nieuwe opleiding biedt door de laagdrempeligheid werkzoekenden de mogelijkheid om een diploma te halen in een kansrijke sector en duurzaam de arbeidsmarkt (weer) te betreden.”

Marijke Kolen, Manager Thuisondersteuning bij Vierstroom Hulp Thuis: “De vraag naar zorg groeit en groeit. Er lopen mensen met een groot zorghart rond, maar die hebben nooit de kans gekregen om een diploma te halen. Hoe gaaf voor hen en ons is deze eerste opstap en misschien nog wel een opstap naar meer. Zo dragen we een mooi stukje bij aan de urgentie van de problematiek, nu en in de toekomst.”

Programma kick-off

Vandaag vond het formele startsein plaats van de Thuiszorg Leerweg. Deelnemers volgden in de ochtend onderwijs, ‘s middags waren zij samen met de werkgevers uitgenodigd bij mboRijnland om de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst (POK) te ondertekenen. Daarnaast hielden Judith Geraedts, directeur College Start-Up mboRijnland en Marijke van der Meer, wethouder gemeente Zoetermeer, een korte speech. Het feestelijke moment werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Studenten Patissier en Boulanger door naar Skills The Finals!

Van maandag tot en met donderdag (16 t/m 19 jan) vonden de Skills Heroes kwalificatiewedstrijden van de opleidingen Patissier en Boulanger plaats in Gouda en Leiden. Studenten uit heel Nederland kwamen naar mboRijnland om te strijden voor een plek in Skills The Finals.

Student Jorn

Jorn, Patissier
Student Jorn Nieuwenhuis deed mee aan de kwalificatiewedstrijd Patissier namens mboRijnland. Jorn is een student met veel passie voor zijn vak. Afgelopen jaar is hij speciaal van Overijsel naar Den Haag verhuisd voor het vak. Waarom naar Den Haag? Volgens Jorn krijg je bij mboRijnland les van échte patissiers en zitten aan deze kant van het land de mooiste patissierszaken.

Kwalificatiewedstrijd Patissier
Tien studenten uit het hele land, van Friesland tot Eindhoven, waren maandag en dinsdag aanwezig in Gouda voor de wedstrijd. De studenten leverden werk af van hoog niveau. Drie juryleden uit het vak beoordeelden het werk van de studenten. Nienke Schaap, oud-student Patissier bij mboRijnland, zat ook in de jury. Uiteindelijk kregen acht studenten te horen dat ze door zijn naar Skills The Finals. En we hebben goed nieuws, want onze student Jorn is ook door!

Jorn: “ik ben heel erg blij en heb superveel zin om te knallen tijdens Skills The Finals.”

Student Jelle

Jelle, Boulanger
Student Jelle van Middelkoop deed mee aan de kwalificatiewedstrijd Boulanger namens mboRijnland. Jelle is tweedejaarsstudent en heeft prachtige producten afgeleverd, waaronder een Hollandse windmolen als showstuk.

Kwalificatiewedstrijd Boulanger
Voor de kwalificatiewedstrijd Boulanger zijn acht studenten naar Leiden afgereisd. Ook deze studenten kwamen uit heel Nederland. Door twee last minute afzeggingen bleven er nog maar acht studenten over, waardoor ze automatisch allemaal door zijn naar Skills The Finals. De kwalificatiewedstrijd was daarom een nuttige oefening.

mboRijnland en Skills Heroes
mboRijnland doet dit jaar met 22 opleidingen mee aan Skills Heroes. Deze week vonden ook de kwalificatiewedstrijden van de opleidingen Lasser en Bedrijfsadministrateur plaats. Studenten Mika ten Berge, Bart Cok en Cindy Wolvers hebben daar hun kunsten laten zien. Binnenkort horen ze of ze door zijn naar Skills The Finals.

Officiële opening Giftstore, Da’s Mooi en KinderPlaza in Stadshart Zoetermeer

Studenten mboRijnland runnen cadeaushop, restaurant en speelplek voor kinderen

Op woensdag 18 januari vond de officiële opening plaats van Warande Zoetermeer. Hier runnen studenten van mboRijnland cadeaushop de Giftstore, restaurant Da’s mooi diner en speelplek KinderPlaza. De opening is door corona een paar keer uitgesteld. Eindelijk is het moment daar en vieren we de start van dit mooie traject met elkaar.  

Jan Iedema, wethouder gemeente Zoetermeer en Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland, knipten samen met studenten het lintje door waarmee de opening een feit was. Winkelend publiek en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen aan de Warande (in het Stadshart).

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Om een vak te leren werkt leren in de dagelijkse praktijk het beste. Onder toeziend oog van deskundige docenten krijgen studenten de kans om hun sociale vaardigheden te oefenen in contact met het winkelend publiek en leren ze hoe ze creatieve oplossingen kunnen bedenken voor onverwachte situaties die zich voordoen. We zijn erg blij dat we onze studenten deze levensechte leeromgeving kunnen bieden in samenwerking met de gemeente Zoetermeer.”

Jan Iedema, wethouder Zoetermeer: “Fijn om een plek te hebben midden in het centrum waar studenten kunnen leren in de praktijk en tegelijkertijd levendigheid toevoegen aan het Stadshart.”

Leren op de werkvloer
Warande Zoetermeer is een initiatief van mboRijnland en gemeente Zoetermeer waar studenten werken en leren in de praktijk. Studenten van de opleidingen Entree, Retail en Onderwijs & Kinderopvang zijn dagelijks aan de slag in de Giftstore, Da’s Mooi en KinderPlaza als onderdeel van hun opleiding. Tom Reinking, trainee teamleider College Welzijn mboRijnland: “KinderPlaza geeft de studenten een levensechte leersituatie waar ze de geleerde theorie in praktijk kunnen brengen onder begeleiding van een docent. In plaats van praten óver kinderen, praten de studenten nu mét kinderen. Kort geleden hebben we een poppenkastvoorstelling georganiseerd en gespeeld voor een groep enthousiaste peuters. De studenten konden hun vaardigheden toepassen die ze bij het vak Communicatie hebben geleerd.”

“Bij Da’s Mooi leren de studenten de basisvaardigheden die in de horeca nodig zijn. Van koffie zetten tot broodjes maken, kennis van hygiëne en de benodigde sociale vaardigheden. Leren op de werkvloer is van toegevoegde waarde omdat de studenten zo een stuk werkervaring opdoen, wat hen in de toekomst een voorsprong kan geven op de arbeidsmarkt”, aldus Tim Vlaardingerbroek, leermeester Horeca mboRijnland.

Bij de Giftstore maken de studenten kennis met alle onderdelen van Retail. Het inkopen van spullen, helpen van klanten, etaleren van stellingen en etalages en meedenken met social media uitingen. Jessie van Leeuwen, instructeur College Economie mboRijnland: “Wat de studenten leren op school kunnen ze meteen toepassen in de Giftstore. Daarnaast wordt de Giftstore ook gebruikt om praktijklessen te geven en examens te doen.”

Doel is om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en participatie in de samenleving. Ze krijgen de kans om zelfstandig en verantwoordelijk in de praktijk te werken en leren. De studenten voeren reguliere werkzaamheden uit in de horeca, verkoop en kinderopvang voor het winkelend publiek in Zoetermeer. Deze levensechte leeromgeving is van grote toegevoegde waarde voor het leerproces van de student.

mboRijnland organiseert eerste Groene Hart Conferentie voor versterken samenwerking VO en MBO

Vandaag organiseerde mboRijnland voor de eerste keer de Groene Hart Conferentie. Een bijeenkomst voor directeuren van VO-scholen in de regio en mboRijnland. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad verzorgde een keynote samen met Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad. 

Vervolgens namen de heren Tekin en Hagoort naast Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland, en Kees Vreugdenhil, bestuur Stichting Fioretti Teylingen, plaats in het rondetafelgesprek ‘Kansen voor de toekomst’. Hier werden thema’s als doorlopende leerroutes, voortijdig schoolverlaten, de afnemende instroom van mbo-studenten en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt besproken.

Otto Jelsma, mboRijnland: “Deze ontmoeting tussen vo en mbo is een mooie eerste stap in de verdere samenwerking. We hopen kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. We moeten het met elkaar doen om onze jongeren te begeleiden en zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden op weg naar een passende plek op de arbeidsmarkt.”

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad, voegt hieraan toe: “We willen de talenten van onze studenten optimaal benutten. Dat is hard nodig, aangezien onze samenleving staat te springen om mbo’ers. Een goede samenwerking tussen het vo en het mbo is cruciaal om ervoor te zorgen dat we talent op de best passende opleidingen krijgen”.

Na het plenaire gedeelte gingen collega’s van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs tijdens verschillende workshops met elkaar in gesprek.

 

Doorlopende leerroutes

Doel van deze dag is om de samenwerking tussen vo en mbo nog verder te versterken en te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen om deze verder uit te breiden. Afgelopen jaren zijn al mooie samenwerkingen ontstaan tussen mboRijnland en diverse vo-scholen, waar vmbo-leerlingen op hun eigen school een mbo-2 opleiding kunnen volgen met hun eigen docenten en in hun vertrouwde omgeving. Dat blijkt succesvol om vmbo-leerlingen te stimuleren een vervolgopleiding te volgen, wat hun kansen op de arbeidsmarkt versterkt.

Henk Hagoort, voorzitter VO-raad: “Het is belangrijk om samen te werken aan het weghalen van de schotten tussen schoolsoorten. Dat is niet alleen goed voor een soepele overgang naar vervolgonderwijs, maar draagt ook bij aan het vergroten van kansengelijkheid voor leerlingen.”

Voortijdig schoolverlaten

Daarnaast is een belangrijk thema het voortijdig schoolverlaten. Om uiteenlopende redenen zijn er nog steeds vo-leerlingen en mbo-studenten die zonder startkwalificatie de school of opleiding verlaten. Na een daling van het percentage voortijdig schoolverlaters in 2019-2020 is het percentage in 2020-2021 weer licht gestegen. Van de vo-leerlingen maakt 0,42% (0,40% het jaar ervoor), de opleiding niet af, voor mbo-studenten ligt dit percentage op 4,94% tegen 4,60% in 2019-2020. In totaal ging het om 24.385 jongeren die zonder startkwalificatie de opleiding of school verlaat (Bron: ministerie OCW, maart 2022). Motivatieproblemen, psychische problemen, de naweeën van corona, verkeerde studiekeuze en liever werken dan in de schoolbanken zijn onderzochte redenen hiervoor.

Stip op de horizon

De bijeenkomst moet er onder meer toe leiden dat vo en mbo elkaar beter weten te vinden en dat vo en mbo samen kunnen zorgen voor een goede start van de jongeren op de arbeidsmarkt.

Foto: Vlnr: Adnan Tekin (MBO Raad), Henk Hagoort (VO-raad), Kees Vreugdenhil (Stichting Fioretti Teylingen) en Otto Jelsma (mboRijnland)

Ministerie van OCW bespreekt talentuitdagingen tijdens werkbezoek aan Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences

Samen aan de slag voor voldoende gekwalificeerde vakmensen op het Leiden Bio Science Park

Op woensdag 11 januari bracht Henrike Karreman, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een bezoek aan mboRijnland en Janssen Nederland, om meer te weten te komen over het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Bio Sciences op het Leiden Bio Science Park (LBSP).

Het werkbezoek stond in het teken van de onlangs verschenen LBSP Human Capital Agenda ‘Zonder talent geen groei’ en de vraag hoe het publiek private samenwerkingsverband CIV Bio Sciences hieraan een bijdrage kan leveren. Het CIV Bio Sciences richt zich op talentontwikkeling en innovatie van het bio sciences vakonderwijs op het LBSP. Het ministerie van OCW kende recentelijk een zogenaamde RIF-subsidie toe om de verbinding van het mbo-onderwijs met het bedrijfsleven te versterken.

Het werkbezoek startte bij het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) van mboRijnland, gevestigd in de Hogeschool Leiden. Karreman en haar collega’s gingen in gesprek met de aan CIV Bio Sciences verbonden organisaties en woonden een eerstejaars praktijkles chemie en biologie bij. Het tweede deel van het werkbezoek vond plaats bij Janssen Nederland, met onder meer een rondleiding door een laboratorium en een toelichting op de samenwerking tussen het bedrijf en het middelbaar beroepsonderwijs. Janssen is een van de initiatiefnemers en partners van CIV Bio Sciences, omdat zij grote waarde hecht aan de opleiding van nieuwe talenten in de Life Science en Health-sector.

Vliegwiel

Henrike Karreman, directeur Middelbaar Beroepsonderwijs van het ministerie van OCW: “Ik ben onder de indruk hoe de samenwerkende partijen op het LBSP de handen ineen willen slaan om aan de toekomstige vraag aan vooral mbo- en hbo-opgeleide medewerkers te voldoen. De toekenning van de mbo RIF-subsidie kan een vliegwiel zijn om innovatieve en flexibele onderwijsmethoden te ontwikkelen en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven een impuls te geven. Goed om te zien dat er zoveel enthousiasme is bij de partijen die de RIF-aanvraag ondersteunen. Ik wens hen allen veel succes.”

Otto Jelsma, voorzitter CIV Bio Sciences en bestuursvoorzitter mboRijnland: “Het was een eer om Henrike Karreman te ontvangen op het LBSP en met elkaar kansen en uitdagingen te bespreken. De vraag naar gediplomeerd mbo-personeel op het LBSP stijgt de komende jaren met bijna 50%. Reden om ons te buigen over de vraag hoe we voldoende aanwas krijgen en gekwalificeerde mbo-studenten opleiden om aan de arbeidsmarktbehoefte te voldoen.”

Ook Ida Haisma, directeur Stichitng LBSP, is blij met het bezoek van OCW en het gesprek dat plaatsvond: “Goed om het recente rapport ‘Zonder Talent geen groei’ ook onder de aandacht te kunnen brengen van het ministerie. In dat rapport komt duidelijk naar voren dat overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau intensiever moeten en kunnen samenwerken om de grote vraag naar talent op met name mbo-niveau te kunnen realiseren. Fijn dat OCW onze LBSP-aanpak inspirerend vond en een goed voorbeeld van een ‘best practice’ voor de rest van Nederland. De inspanningen van grote en kleine bedrijven en onderwijsinstellingen op het LBSP bewijzen dat het mogelijk is om de komende jaren groei voor het LBSP te blijven waarborgen.”

Talent aantrekken en flexibel onderwijs

Uit onderzoek onder 45 organisaties op het LBSP, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden, blijkt dat in 2027 30.000 medewerkers nodig zijn, terwijl er nu 20.000 mensen werken. Een forse stijging, terwijl de instroom in het mbo afneemt en de keuze voor bètatechniek laag is. De grootste uitdaging is dus om (toekomstige) medewerkers aan te trekken. De kennispartners kunnen vervolgens voor passend onderwijs zorgen. Verwacht wordt dat een nieuwe vraag ontstaat naar werkend leren (BBL-onderwijs) en naar flexibel, modulair en gepersonaliseerd onderwijs. In de Human Capital Agenda ‘Zonder talent geen groei’, tot stand gekomen in opdracht van de Hogeschool Leiden en Stichting LBSP, worden de uitdagingen en mogelijke oplossingen beschreven.

Van uitdaging naar oplossing

Het CIV Bio Sciences zet de onlangs verworven RIF-subsidie in om mede uitvoering te geven aan de adviezen uit de Human Capital Agenda LBSP. In de levendige gedachtewisseling met Karreman en collega’s passeerden de nodige dilemma’s en potentiële oplossingen de revue, die verder zullen worden opgepakt. Denk aan de promotie van bètatechniek of het delen van faciliteiten voor onderwijsdoeleinden.

Over CIV Bio Sciences

Eind 2020 namen mboRijnland, Stichting LBSP, Gemeente Leiden en Janssen Biologics het initiatief voor het CIV Bio Sciences. De publiek-private samenwerking heeft als doel het bio sciences werkveld en het vakonderwijs op het Leiden Bio Science Park goed op elkaar aan te sluiten, zodat voldoende up-to-date professionals worden opgeleid. Het initiatief wordt breed gedragen en bestaat uit mboRijnland, Hogeschool Leiden, ROC Midden Nederland, Techniek College Rotterdam, Leidse Instrumentmakers School, Janssen Biologics, BaseClear, Mimetas, Avery Dennison, CellPoint, Bristol Meyers Squibb, Eurofins PROXY Laboratories, Hal Allergy Group/ HALIX, Naturalis, Hoogheemraadschap van Rijnland, Leids Universitair Medisch Centrum, BioPartner Leiden, Technolab, Biotech Training Facility, Consortium Beroepsonderwijs, Randstad Nederland, Stichting LBSP, Ondernemersvereniging Bio Science Park, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Gemeente Leiden en Regio Holland Rijnland.

Bekijk voor meer informatie over het CIV Bio Sciences deze video en de website.

Foto: Janssen Nederland

mboRijnland, De Haagse Hogeschool en gemeente Zoetermeer werken samen aan goed opgeleide professionals in sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg 

De vraag naar goede professionals in de IT, Techniek en  Welzijn & Zorg blijft groeien. Daarom gaan het bedrijfsleven, onderwijspartners en de gemeente Zoetermeer samenwerken aan meer en betere leerplekken in Zoetermeer en de regio. Om ervoor te zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt en er sneller, meer en beter talent in de regio wordt ontwikkeld.

De Haagse Hogeschool, mboRijnland, de Centra voor Innovatief Vakmanschap (Smart Technology en Welzijn & Zorg) en de gemeente Zoetermeer bekrachtigen hun samenwerking in de Dutch Innovation Factory door de Uitvoeringsagenda voor verdieping van het beroepsonderwijs te ondertekenen.

De partners zetten zich in om een leven lang ontwikkelen, de doorlopende leerlijnen en vernieuwend (hybride) onderwijs in Zoetermeer en de regio verder te brengen. Het slimmer verbinden van meer opleidingen zal meer uitstroom van professionals in tekortsectoren moeten opleveren. Dit biedt kansen voor zowel jongeren, omscholers en bijscholers als werkgevers. Ook streven de partners ernaar de instroom van het mbo naar het hbo te laten groeien. 

Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur De Haagse Hogeschool: “De huidige arbeidsmarkttekorten in de IT, Techniek en Welzijn & Zorg zijn niet alleen een grote uitdaging voor het bedrijfsleven: het is een complex maatschappelijk vraagstuk. Een vraagstuk dat past bij onze maatschappelijke rol, waar De Haagse als opleider en als kennisinstituut impact wil hebben in co-creatie met onze partners. Samen met de gemeente Zoetermeer en het mboRijnland slaan we de handen ineen, niet alleen voor het opleiden van jongeren, maar ook in het om- en bijscholen van professionals die al werkzaam zijn.” 

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Samen met de gemeente, De Haagse Hogeschool en andere partners zorgen we voor een goede aansluiting van het onderwijs op de wensen en behoeften die leven op de arbeidsmarkt. Door dichtbij de ontwikkelingen te zitten kunnen we kwalitatief, actueel en innovatief onderwijs aanbieden, waardoor afgestudeerde studenten hun talenten direct kunnen inzetten voor de sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg.

Versterking (kennis)economie 

Nadat eind vorig jaar de samenwerkingsovereenkomst werd getekend, is er nu een uitvoeringsagenda opgesteld. Met deze uitvoeringsagenda hebben de samenwerkingspartners de visie en acties voor de komende 3 jaar vastgesteld. Het beroepsonderwijs in IT, Techniek, Welzijn & Zorg wordt verdiept en verbreed en de partners gaan maximaal inzetten op multidisciplinaire samenwerking. “Het beroepsonderwijs is ontzettend belangrijk voor de stad. Het versterkt de kenniseconomie, bevordert innovatie en trekt studenten en bedrijven aan,” licht wethouder economie Jan Iedema toe. “Deze gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt voor studenten en innovatieve IT-toepassingen voor het lokale bedrijfsleven.”

Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer 

Deze samenwerking in het Dutch Innovation Park (fysiek in de Dutch Innovation Factory: de Playground for Digital Innovators) doelt op uitbouw en versterking van het onderwijs. In de DIF werken de partners vanuit hun eigen kracht, maar steeds meer samen, aan innovatief en vernieuwend beroepsonderwijs en mooie innovaties in het bedrijfsleven. Zo vergroten we sneller de vijver aan beschikbaar talent en creëren we innovaties en new businesses. De activiteiten zullen in het bijzonder aansluiting zoeken op de uitbreiding van het beroepsonderwijs in IT en Techniek. Hierbij ligt ook speciale focus op het aantrekken en betrekken van meer lokale, regionale en landelijke bedrijven die actief zijn in de kernsectoren en samenwerken met bij- en omscholingstrajecten zoals WE-IT.

Landelijke Skills Heroes vakwedstrijd ICT-Beheerder bij mboRijnland

Vandaag en gisteren vond de Skills Heroes kwalificatiewedstrijd voor de opleiding ICT-Beheerder plaats op locatie Lammenschans in Leiden. Studenten uit het hele land kwamen naar Leiden om te strijden voor een plek in Skills The Finals.

mboRijnland is titelverdediger
Student Demian van Vugt doet mee aan de kwalificatiewedstrijd ICT-Beheerder namens mboRijnland. Het is niet nieuw voor hem, want vorig jaar deed hij ook mee én won hij goud op Skills The Finals. Ook dit jaar heeft hij flink geoefend en zet hij alles op alles om weer een medaille mee naar huis te nemen. Donderdag 22 december hoort hij of hij door is naar Skills The Finals.

We spraken Demian een week voor zijn kwalificatiewedstrijd. Het interview met hem is hier terug te lezen.

Kwalificatiewedstrijd  
Tijdens de kwalificatiewedstrijd voeren alle deelnemers een grote opdracht uit en laten daarmee hun skills zien aan een vakjury. De jury bepaalt wie tot de beste acht behoren en een plek in de finale verdienen. Veel deelnemers gaven aan dat ze het een pittige opdracht vonden. In Jip en Janneketaal omschreven bestond de opdracht dit jaar uit het bouwen van een omgeving waarin een bedrijf in combinatie met de cloud makkelijker kan (samen)werken.

mboRijnland en Skills Heroes
mboRijnland doet dit jaar met 22 opleidingen mee aan Skills Heroes. Eén student is al door naar Skills The Finals! Lianne Huegen, opleiding Juridisch Dienstverlener. Gefeliciteerd!

Kwalificaties vakwedstrijden Skills Heroes bij mboRijnland Leiden en Gouda

Op 20 en 21 december vinden de kwalificaties plaats van de Skills Heroes wedstrijden voor studenten ICT-beheerder bij mboRijnland op locatie Lammenschans in Leiden. Op 16 en 17 januari is locatie Gouda het toneel van de kwalificatiewedstrijden voor Patissier en op 19 en 20 januari vinden de kwalificaties van de opleiding Boulanger plaats in de praktijkruimte op locatie Lammenschans.

Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor mbo-studenten uit het hele land. Via een voorronde en een kwalificatiewedstrijd dingen mbo-studenten mee naar een plek in de finale. De beste acht studenten van Nederland in hun vakgebied gaan door en mogen hun skills laten zien tijdens Skills The Finals. De finaledagen vinden plaats op 23 en 24 maart in de RAI in Amsterdam.

Plek in de finale
Demian van Vugt (18), winnaar van de gouden medaille voor ICT-beheerder in 2021, doet dit jaar weer mee en gaat opnieuw de strijd aan met zijn vakgenoten: “Ik doe weer mee voor de ervaring en het staat goed op je CV. Ik wil laten zien wat ik kan en dat ik extra dingen buiten mijn studie durf te doen. Goud heb ik al. Of ik dit jaar nu zilver, brons of niks win, ik doe mee omdat ik het leuk vind en om de opleiding te promoten.”

Voor Juridische Dienstverlener heeft Lianne Huegen  uit Den Haag zich al geplaatst voor de finale. Tegelijk met de wedstrijd ICT-beheerder vindt in Tilburg de wedstrijd plaats voor de opleiding Evenementenorganisatie en Marketing & Communicatie. Hieraan doet Marit Bouman uit Kouderkerk mee.

mboRijnland doet in totaal met 22 opleidingen mee. Drie kwalificatiewedstrijden vinden bij mboRijnland plaats, de andere bij andere mbo-instellingen door het hele land. Het aantal deelnemers van de in totaal 50 wedstrijden varieert van 3 tot 27 deelnemers. Aan de kwalificaties voor ICT-beheerders doen 24 studenten mee. Voor de opleidingen Boulanger en Patissier doen 10 kandidaten mee. Per opleiding gaan acht deelnemers door naar de finale.

Kwalificatiewedstrijden Bètaplein Leiden en Groen van Prinsterersingel Gouda
De kwalificatiewedstrijden vinden van november t/m februari plaats bij mbo-instellingen door het hele land. Bij mboRijnland vinden de volgende kwalificatiewedstrijden plaats:

  • 20 en 21 december 2022
    Kwalificatiewedstrijden voor de opleiding ICT-beheerder, Bètaplein te Leiden. Student Demian van Vugt uit Den Haag, winnaar in 2021, vertegenwoordigt mboRijnland.
  • 16 en 17 januari 2023
    Kwalificatiewedstrijd voor de opleiding Patissier, Groen van Prinsterersingel te Gouda. Vanuit mboRijnland doet Jorn Nieuwenhuis uit Denekamp mee. Speciaal voor zijn opleiding verhuisde hij naar Den Haag. Vorig jaar won onze studente Michelle Frantzen een zilveren medaille.
  • 19 en 20 januari 2023

Kwalificatiewedstrijd voor de opleiding Boulanger, Bètaplein te Leiden. Student Jelle van Middelkoop uit Nieuwpoort gaat de strijd aan vanuit mboRijnland.

Sef Presser (docentbegeleider) en Demian van Vught (student)
Sef Presser (docentbegeleider) en Demian van Vught (student)
Wynand Starreveld (docentbegeleider) en Jorn van Nieuwenhuis (student)
Wynand Starreveld (docentbegeleider) en Jorn van Nieuwenhuis (student)