Categorie archieven: Nieuwsbericht

Bootcamp succesvol afgerond

Kelly en Petra tijdens de bootcamp

Bij bootcamp denk je meteen aan sportprestaties, buitenlucht en je hoofd leegmaken. Hoe anders verliep de bootcamp die Kelly Schlagwein en Petra Kablan, beiden student pedagogisch medewerker niveau 3, hebben gedaan. Dit was een weekend van binnen zitten, nadenken, discussiëren en concretiseren. Niet meteen iets waarvan je denkt dat een student daar zijn of haar weekend aan wil opofferen. Waarom Kelly en Petra dan wel?

Kelly vertelt: “Dit bootcamp ging over kansengelijkheid in het onderwijs. Dat sprak me erg aan. Iedereen denkt dan meteen aan studenten met een buitenlandse achtergrond. Maar ik heb er zelf ook mee te maken. Mijn ouders wisten allebei niet wat voor opleidingsmogelijkheden er allemaal waren. Daardoor ben ik helemaal onderaan begonnen. Ik weet nu, dat ik hoger in had kunnen stappen en dan had ik nu al niveau 4 afgerond kunnen hebben. Ik wil zorgen dat studenten na mij wél meteen op het goede niveau beginnen en hun kansen kunnen pakken.” “Ik ben eigenlijk met hetzelfde idee ingestapt”, vult Petra aan “dus toen hebben we besloten om samen te gaan.”

Ministerie van OCW

De bootcamp is een initiatief van het ministerie van OCW. Doel was antwoorden te vinden op vragen als: hoe maken we het mbo uitdagend en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat afkomst, geslacht en achtergrond niet bepalend zijn of jij een diploma haalt of een stage vindt? Hoe regelen we dat elke student zich volop gewaardeerd en begrepen voelt? Het ministerie riep studenten, docenten, beleidsmakers en andere geïnteresseerden op om hierover na te denken. “Het was wel jammer dat er zo weinig studenten waren,” begint Petra. “Dat viel wat tegen. En de studenten díé er waren, kwam ook niet uit het mbo.” “In het begin voelde ik me ook echt dom,” onderbreekt Kelly haar. “Ik zat met allerlei professoren en masterstudenten in een groep. Maar na een tijdje durfde ik ook mijn mond open te doen hoor.” “In mijn groep vonden ze het fijn dat ik erbij zat,” vult Petra aan, “juist omdat ik uit het mbo kwam en deze bootcamp over het mbo ging. Dan moet je ook niet al te moeilijke woorden gebruiken, want dan hebben we er niets aan.”

Van droom tot concreet plan

De deelnemers aan de bootcamp volgden een vooraf uitgezet pad: zaterdagochtend begonnen ze met hun dromen op de schrijven en zondagmiddag moest er een concreet plan liggen. Petra en Kelly zaten tot hun verdriet niet in hetzelfde groepje. Maar goed, daar leer je weer van. Petra: “Iedereen volgde concrete stappen. Op zaterdag waren de eerste vijf stappen gezet en zo werden de dromen steeds concreter. De dingen die echt niet te realiseren waren, werden er uitgehaald. En bij elke stap werd het plan van aanpak concreter.”

Wat je niet ziet, dat weet je ook niet

Wat waren de onderwerpen van de groepen van de studenten? Petra: “Bij ons ging het om kansenblindheid. Als je niet ziet dat er bepaalde mogelijkheden zijn, dan zie je ook niet de kansen die eraan verbonden zijn. Met ons plan willen we laten zien welke kansen er zijn en hoe je die moet pakken.” “Bij ons ging het om het opzij zetten van je vooroordelen,” vult Kelly aan. “Of je er in ieder geval bewust van zijn, dat je vaak vanuit een vooroordeel naar iemand kijkt. Leraren en docenten moeten zich bewust zijn dat elke student in beginsel evenveel potentie heeft. Ons plan gaat erover dat we de leraren en docenten handvatten kunnen geven om die potentie eruit te halen.”

Hoe nu verder?

Het weekend ‘op de hei’ heeft veel plannen opgeleverd. Maar wat gaat daar nou mee gebeuren? De meeste plannen worden ook echt getest in het onderwijs, bij verschillende scholen en instellingen. En na twee jaar wordt gekeken of de plannen ook echt helpen. En Kelly en Petra, wat vinden zij er allemaal van? “Het was echt interessant om mee te maken. Wij kunnen er nu niets mee doen, maar in de toekomst natuurlijk wel. Kansengelijkheid is bij pedagogiek belangrijk, omdat daarin de ontwikkelkansen van een kind centraal staan. Daar hebben we nu meer inzicht in gekregen en we kunnen in de toekomst natuurlijk zelf met deze oplossingen aan de gang gaan.” Op de vraag of ze een volgende keer weer mee zouden doen aan zo’n project klinkt uit beide monden een volmondig ‘ja’. Kelly en Petra zitten nog steeds in de appgroepjes van hun werkgroep en gaan in december nog naar een terugkommiddag. Dan is het waarschijnlijk helemaal afgerond.

 

Krullen & Kleuren voor de Kerst?

Uw nagels strak in de lak. Uw wenkbrauwen mooi in vorm, een schoonheidsbehandeling of een ontspannende massage? Of liever uw haren wassen, knippen & drogen, een permanent of uw haar kleuren? Door deel te nemen aan de Beautyweek van mboRijnland steunt u meteen het goede doel. Op die manier krijgt u het echte Kerstgevoel.

Jaarlijks houdt mboRijnland een Beautyweek in de aanloop naar Kerstmis. Dit jaar is de beautyweek van maandag 16 december t/m woensdag 18 december op onze vestigingen aan de Storm Buysingstraat 18 c in Leiden en aan de Groen van Prinsterersingel 52 in Gouda. En altijd is er een goed doel aan verbonden waar de opbrengsten naar toe gaan. Dit jaar gaat de opbrengst van de beautybehandelingen naar Xenia Hospice en die van de kappers gaat naar Stichting Haarwens.

Koopje
Tegen zwaar gereduceerde prijzen staan onze studenten van de opleiding Uiterlijke Verzorging weer klaar. Een kijkje in de prijslijst: haarverzorging wassen, knippen en drogen 7,50 euro. Permanenten 24,50 en kleuren uitgroeibehandeling 20,00 euro. Of liever een schoonheidsbehandeling nagels lakken met gellak voor 12,50 euro, pedicurebehandeling voor 10,00 en een gezichtsbehandeling van 90 minuten inclusief gezichtsmassage voor 20,00. Natuurlijk ontbreekt ook de docent niet bij de behandelingen; u bent in goede handen. Meld u snel aan, bel naar ons klantcontactcentrum 071 – 222 17 77 en vraag naar het secretariaat van Uiterlijke Verzorging. Mailen kan ook naar beautydagen@mborijnland.nl. Elk jaar brengt de actie enkele duizenden euro’s op.

Lukt het u niet in deze drukke periode, dan zien we u graag op een ander moment langskomen bij een van onze opleidingen. Wij zoeken nog steeds naar modellen voor onze opleidingen. Vraag naar de mogelijkheden voor een kappersbehandeling via hairleiden@mborijnland.nl of hairgouda@mborijnland.nl. Voor informatie over onze schoonheidsbehandelingen kunt u terecht bij beautyleiden@mborijnland.nl of beautygouda@mborijnland.nl.

mboRijnland sluit beheer- en onderhoudsovereenkomst met BAM

De overeenkomst is getekend

BAM Bouw en Techniek – Regio Zuidwest gaat in opdracht van mboRijnland het beheer en onderhoud uitvoeren aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties van alle locaties.

De gebouwen, totaal circa 94.000 m2 BVO, bieden ruimte aan circa 18.000 studenten en circa 1.700 medewerkers. Binnen drie jaar willen beide organisaties het energiegebruik in de gebouwen met tien procent verminderen. Daarvoor tekenden O. de Jong, lid van het College van Bestuur mboRijnland, en de heer M. de Jonge, directeur BAM Bouw en Techniek – Regio Zuidwest, op 22 november een overeenkomst.

BAM won de openbare aanbesteding op basis van de beste EMVI-inschrijving. Het contract gaat in per 1 januari 2020 en heeft een looptijd van zeven jaar. BAM en mboRijnland hebben aanvullende raamafspraken gemaakt voor toekomstige werkzaamheden, verbouwingen, renovaties en verduurzaming voor de locaties Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.

Energie besparen en comfort verbeteren

BAM en mboRijnland hebben afgesproken dat ze het energiegebruik in de gebouwen binnen drie jaar met tien procent willen verminderen. Dat past bij het duurzaamheidsstreven van beide organisaties. BAM realiseert deze energiereductie met behulp van BAM Building Analytics en het verkregen inzicht in de prestaties van de gebouwen. Voorspellend onderhoud en innovatie gaan hierbij hand in hand. BAM kan het energieverbruik verminderen, verspilling voorkomen en het comfort verbeteren door beschikbare data te analyseren en met behulp van verschillende algoritmes de gebouwen op een voorspellende wijze te onderhouden. Zo worden de panden van mboRijnland duurzaam en toekomstbestendig.

Rijnlandse samenwerking

mboRijnland en BAM creëren tijdens de uitvoering van dit contract ontwikkelingsmogelijkheden voor de studenten. De onderwijsinstelling betrekt studenten bij de innovaties en verbeteringen en biedt hen de kans om optimalisaties aan te dragen. BAM ondersteunt dit en begeleidt stages en opdrachten om studenten te laten groeien tot echte vakmensen.

 

“We spreken al veel meer elkaars taal”

Om bij Grey Valley op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer te komen, moet je een slagboom passeren. Alsof die een overgang markeert. De wereld van nu en gisteren laat je even achter je. Die van morgen – innovatie – rijd je tegemoet. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg heeft deze plek gekozen voor de vierde werkconferentie in zijn bestaan. Een mooie locatie om vooruit te kijken en om inspiratie op te doen.

De ontvangstruimte van Grey Valley vult zich op donderdagmiddag 14 november snel met netwerkende mensen. Annette van Krimpen, programmadirecteur CIV Welzijn en Zorg, kan ervan genieten. Juist hiervoor zijn deze werkconferenties in het leven geroepen. Maar natuurlijk biedt het CIV ook vandaag weer een boeiend programma, waarvoor Annette in haar openingsspeech de aandacht vraagt. 

Eerst mag zij met veel trots de gloednieuwe website www.civ-welzijnenzorg.nl presenteren, waar iedereen informatie vindt over de proposities en de projecten van het CIV. Daarna geeft zij het woord aan Bernd van Damme, de oprichter en directeur van Sativus Consulting. Hij weet de aanwezigen te triggeren met bijvoorbeeld een uitspraak van de in 2011 overleden Steve Jobs, medeoprichter en topman van Apple: ‘It’s more fun to be a pirate than to join the navy.’

Drijfveer voor innovatie

Bernd is een ondernemer pur sang. Hij had als 16-jarige al zijn eerste bedrijf. Uit ervaring weet hij hoeveel kansen innovatief denken creëert. Eerlijk vertelt hij over zijn successen én zijn mislukkingen. Over hoe je als organisatie een dodo wordt en hoe een giraffe. De dodo is niet meer. De giraffe ziet nog steeds kansen. Houdt het overzicht. Biedt problemen het hoofd en onderzoekt het onbekende.

Boundary crossings

Na de lezing van Bernd van Damme verdelen de aanwezigen zich over drie deelsessies. In de eerste spreekt Anne de Graaf over boundary crossings in het beroepsonderwijs. Anne is onderwijskundig ontwerper van rijke leeromgevingen, een van de mensen binnen De Leermeesters, een collectief van professionals die acteren op het snijvlak van leren en werken. “School en werkplek zijn beide belangrijk in het leren. Zij hebben wel verschillende logica’s. Werkplekleren is dus: je continu bewegen in een grensgebied. Door steeds verkennend die grenzen te passeren doen we kennis op.”

Aansluiten op behoeften

In een andere deelsessie vertelt Judith de Bie over de broodnodige innovatie in de (ouderen)zorgmarkt. Dan gaat het niet alleen over de slimme apparaten, maar ook over oplossingen die aansluiten op de behoeften van de gebruikers. Frank Coster, oprichter van Leading Care Technologies, geeft daarvan een mooi voorbeeld. Hij kwam met een slim horloge voor kinderen en dacht dat even aan te passen voor dementerende senioren. “Nou, dat werd dus niks. Toen hebben we een jaar lang gesproken met zorginstellingen en op basis van die input een andere interface ontwikkeld. Het resultaat is de Watchi, een smartwatch die handig is voor zowel de gebruiker als de mantelzorger.”

Alle partners als kenniskring

Practor CIV bij mboRijnland, Désiree Bierlaagh boeit haar gehoor met de plannen die het practoraat heeft. “We doen onderzoek vanuit de projecten die de CIV-partners hebben opgezet. Op die manier helpen we een onomkeerbare beweging in gang te zetten die een meerwaarde biedt voor de student, de docent en het werkveld. Het practoraat functioneert als een scharnier tussen de innovatie van de beroepspraktijk en de vernieuwing van het onderwijs.” Net als een lectoraat in het hbo heeft ook Désiree haar kenniskring. “Ik beschouw alle partners van het CIV als mijn kenniskring.”

Annette van Krimpen vertelt aan het einde van de dag dat ze blij is dat alle branches aanwezig zijn. “Vandaag hebben we nieuwe awareness gecreëerd. We zijn in het CIV begonnen met werkgevers die al projecten voor ogen hadden. Die ons nodig hadden om die uit te voeren. Nu laten werkgevers zich inspireren door de lopende projecten om iets heel nieuws te beginnen. Dat is prachtig.”

Klik hier voor de aftermovie.

Deze heroes strijden voor mboRijnland

Deelnemers Skills Heroes

Van november 2019 tot en met februari 2020 gaan maar liefst 20 studenten van 19 verschillende opleidingen van mboRijnland de strijd aan bij de Skills Heroes kwalificatiewedstrijden. Onlangs kwam team mboRijnland samen voor de eerste bijeenkomst. De studenten (en begeleiders) maakten kennis met elkaar en kregen informatie over de kwalificatiewedstrijden.

Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het mbo. De studenten strijden tijdens de kwalificatiewedstrijden tegen studenten in hun vakgebied van andere ROC’s. Per vakgebied gaan de beste 8 studenten door naar de Nationale finales in maart 2020, waar zij de beste van Nederland kunnen worden. De vakwedstrijden zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers en kunnen opgenomen worden in het onderwijsprogramma. Hierdoor maakt deelname aan Skills Heroes voor mbo-studenten een bijzondere, unieke nabootsing van de praktijk en een waardevolle voorbereiding op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op www.skillsheroes.nl.

De deelnemers zijn: Noa de Reus – Apothekersassistent, Beau den Heijer (reserve: Robin van Kralingen) – Applicatie- en mediaontwikkelaar, Mitchell Ket (reserve Tom Arnold) – Bedrijfsadministrateur, Daan Jaspers – Beveiliger, Gideon Voorwinden – Boulanger, Naomi de Jager (reserve: Lieke Werkhoven) – Directiesecretaresse, Floor Mertens – Doktersassistent, Geroni Kakiaij – Gastheer/Gastvrouw, Charlotte Laméris en Daniëlle Middel – Handhaver toezicht en veiligheid, Oguzhan Arika – ICT-beheerder, Caspar Smilde – Juridisch dienstverlener, Sedef Khalid – Kapper, Louiza Kruiswijk (reserve: Roy Baak) – Kok, Wim Hoogkamer (reserve: Yorick van Urk) – Lasser MAG/BMBE, Willemijn Bakker (reserve: Max Vermeer) – Patissier en Daan Pennings (reserve: Kim Schuurmans) – Schoonheidsspecialist.

mboRijnland wenst hen heel veel succes. Zet ‘em op!

Gefeliciteerd Linda!

Bekendmaking winnaar

De buit is binnen. Linda Veldhuijzen van Zanten is eerste geworden en mag zich een jaar lang High Impact Teacher noemen. “Met dank aan alle mensen die op mij gestemd hebben. Vooral veel stemmen uit de regio’s Gouda en Zoetermeer bleek achteraf.” Linda ontving een mooie glazen award en een geldprijs. Die mag zij inzetten voor scholing of training van haarzelf en haar team. “Omdat ik deze prijs graag samen met mijn team wil delen, gaan we komende tijd kijken wat voor training er bij ons zou passen.”

Wat houdt de prijs in?

Allereerst mag Linda zich nu een jaar lang ‘High Impact Teacher Nederland’ noemen. Daarnaast krijgt zij komend jaar zitting in de Raad van Advies van het bedrijf dat de prijs in het leven heeft geroepen. Voor dit bedrijf, OAB Dekkers, gaat Linda een blog schrijven over lesgeven in het mbo en mag zij deelnemen aan alle activiteiten die dit bedrijf dit jaar organiseert. “Wat ik hier leuk aan vind, is dat de bijeenkomsten echt gaan over goed onderwijs, kwaliteitsverbeteringen en het contact tussen student en docent,” vertelt Linda. “Ik kijk dus uit naar deze bijeenkomsten, omdat ik ze erg inspirerend vind en met praktische tips terugkom. Die ik dan weer direct kan toepassen in mijn lessen en bij de begeleiding van studenten.”

Inspirerend

Op het High Impact Teaching Event werd vooral kennis gedeeld over hoe een docent goede lessen kan geven. Dr. Paul Delnooz gaf vier randvoorwaarden aan om goed les te kunnen geven: Leiding > de docent moet vertrouwen hebben van de leidinggevende; Taakkenmerken > de lessen moeten uitdagend zijn, met autonomie en verantwoordelijkheid voor de student; Inspraak > de student moet invloed hebben op de inhoud van de les en de docent moet minder bezig zijn met procedures en efficiëntie en Organisatiekenmerken > een docent moet geen hiërarchie ervaren binnen de organisatie, maar inspraak hebben in de taken die hij moet doen. Daarnaast is het wenselijk voor een docent dat een organisatie een beloningssysteem inricht, zodat excellente docenten daadwerkelijk waardering krijgen voor inspanningen die zijn doen.

Linda besluit “Misschien zijn bovenstaande punten een mooie ingang om als team met de leidinggevenden eens stil te staan de vraag ‘Hoe doen wij dat nu eigenlijk?’. En ‘Wat zou ik nodig hebben om een betere les te kunnen geven?’ Ik heb voldoende inspiratie opgedaan om de komende tijd weer flink aan de slag te gaan.”

In dit filmpje zie je de bekendmaking van de prijs.

Vierde ICT Hackathon met succes afgerond

De uitdaging: ontwikkel een nieuwe en goed beveiligde toegangscontrole voor museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn. Appeltje, eitje voor mbo studenten ICT Beheer en Applicatieontwikkeling zou je denken. Wat het technische gedeelte betreft misschien wel, maar de uitdaging zat hem vooral in de samenwerking tussen de verschillende ICT studenten, inspelen op de klantvraag en dan ook nog eens op een locatie, buiten de vertrouwde schoolbanken. Archeon directeur Monique Veldman, en opdrachtgever, was in ieder geval onder de indruk: “Dit zijn de techneuten van de toekomst.”
Lees verder

Duurzame samenwerking tussen mboRijnland en LessGo

Onlangs tekenden mboRijnland en LessGo een samenwerkingscontract. De samenwerking is zowel op het terrein van onderwijs als op levering van goederen. LessGo levert slim en duurzaam goederentransport vanuit (grote) bedrijven naar Alphen aan den Rijn (plus omgeving) en omgekeerd.

Onderwijs
Op het gebied van onderwijs, gaat LessGo meewerken aan de ontwikkeling van zogenoemd hybride onderwijs. In het kort is dat onderwijs dat gegeven wordt in de werkomgeving waarvoor het vak opleidt. Op dit moment biedt LessGo al stageplaatsen aan studenten voor de opleiding ‘Junior Accountmanager’. En in de toekomst ontwikkelt het bedrijf samen met onder andere de opleiding Logistiek hybride onderwijs “Het mes snijdt zo aan twee kanten”, legt André Leeflang, docent expert ondernemen bij mboRijnland uit. “Wij krijgen er een mooi lesprogramma bij en LessGo is verzekerd van goed opgeleide (toekomstige) medewerkers.”

Logistieke uitdaging
“We gaan niet alleen mee in het ontwikkelen van onderwijs, maar ook in het verduurzamen van de levering van producten aan mboRijnland,” vult Iwan Blokker, oprichter van LessGo aan. Nu rijden vanuit allerlei leveranciers verschillende busjes af en aan naar de verschillende vestigingen van mboRijnland. “Met dit samenwerkingsverband zorgen wij ervoor dat alle leveranciers hun spullen bij ons in Alphen aan den Rijn aanleveren. En vanuit één punt herverdelen we die goederen over de locaties. Zo kan er in 1 levering zowel papier, meubilair als servies worden gebracht. Dat is in plaats van drie keer afzonderlijk rijden, nu één keer specifiek rijden. En dat is nog wel een logistieke uitdaging.”

Nieuwe combinatie
De uitdaging zit hem onder meer in het gegeven dat LessGo afhankelijk is van de bestaande leveranciers. Die moeten bereid zijn tot samenwerking. De eerste gesprekken zijn geweest en ook de eerste overeenkomsten getekend. Bij het stroomlijnen van de logistieke lijnen wordt de hulp van studenten Logistiek van mboRijnland ingezet. Zij gaan op termijn meedenken hoe de aanvoer en afvoer van producten loopt en wat voor soort opslag daarbij hoort. André Leeflang: “Dit is ook weer een mooi voorbeeld van hybride onderwijs. De komende tijd kijken we welke opleidingen of delen van opleidingen er nog meer ontwikkeld kunnen worden. Zo gaan we samen naar een duurzame samenleving en duurzaam onderwijs.”

Retailers toekomstige Westfield Mall of the Netherlands enthousiast over samenwerking met mboRijnland

Bij mboRijnland Leidschendam wordt sinds vorig jaar de in Nederland unieke mbo-opleiding Internationaal Manager Retail & Hospitality aangeboden. Na een vliegende start wordt nu ingezet op een nauwere samenwerking met het groeiende aantal winkels in het toekomstige Westfield Mall of the Netherlands. Op 12 november stond hiervoor de allereerste werkveldbijeenkomst op het programma.

Na de opening van de avond door wethouder Van Eekelen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, deed Bart Eleveld van mboRijnland uit de doeken hoe zij de samenwerking met de retailers voor zich ziet. Motto van de avond was ‘Samen investeren in jullie nieuwe collega’s’. mboRijnland wil door de samenwerking met de winkels minder in de schoolbanken opleiden en meer het echte werk laten zien aan de studenten. Hiermee moet de opleiding relevanter worden voor de studenten, worden ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt en krijgen de winkeliers toegang tot de kennis en kunde van deze studenten.

Robbert de Nijs, teamleider Economie bij mboRijnland Leidschendam: “We bieden op onze locatie al geruime tijd internationale opleidingen aan. Na eerder al succesvol de opleiding Internationaal Medewerker Marketing & Evenementenorganisatie en International Business Studies te hebben opgestart, zijn we in 2018 begonnen met een compleet nieuwe retailopleiding, die de studenten nog meer uitdaging biedt en beter voorbereidt op werken in Leidschendam en Den Haag. Nu er steeds meer winkels in het vernieuwde winkelcentrum opengaan, is het moment aangebroken om intensiever met die winkeliers te gaan werken.”

Inschrijving geopend
De inschrijving voor de opleiding voor de start in augustus 2020 is inmiddels geopend. Shalini Ramdin, docent en projectleider van de nieuwe opleiding: “Afgelopen maandag werd de open dag drukbezocht door geïnteresseerde nieuwe studenten. Mocht je interesse hebben in deze opleiding, is het advies om niet te lang te wachten met inschrijven! Vanavond was het vooral fijn om te zien dat naast Unibail-Rodamco-Westfield ook retailers geloven in de richting die we met de nieuwe opleiding zijn ingeslagen.”

Onderwijsconferentie over gepersonaliseerd leren en breed opleiden

mboRijnland, ROC Aventus en Deltion College organiseren op 26 november een conferentie over gepersonaliseerd leren en breed opleiden. Er worden zes workshops gegeven. Ook kunnen docenten en andere onderwijsmedewerkers in gesprek gaan met vakgenoten. De bijeenkomst vindt plaats in het Wapen van Zoetermeer, Zegwaartseweg 31, Zoetermeer. 

Veranderingen

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs hebben niet langer baat bij het leren in een jaarsysteem. De wereld om hen heen vraagt flexibiliteit en daarnaast zien we in rap tempo beroepen verdwijnen of veranderen. Willen we onze studenten een goede kans op de arbeidsmarkt en in de maatschappij geven, dan moeten we als mbo inspelen op hun talenten en de vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben.

Gepersonaliseerd onderwijs

Dit vraagt een gepersonaliseerde aanpak van het onderwijs en wellicht bredere inzetbare beroepskrachten. Reden om samen te onderzoeken hoe we gepersonaliseerd leren en brede opleidingen vorm kunnen geven. Bij verschillende ROC’s zien we initiatieven ontstaan. Die initiatieven delen we tijdens de onderwijsconferentie.

Conferentie: ervaringen en initiatieven delen

Iedereen die betrokken is of wil worden bij gepersonaliseerd leren en breed opleiden is van harte welkom. Er worden verschillende workshops gegeven. Daarnaast kunnen alle deelnemers in gesprek gaan met vakgenoten. De conferentie is geen eenmalige gebeurtenis. Het is de bedoeling dat alle betrokkenen de komende jaren elkaar met regelmaat ontmoeten en inspireren.

Programma

Vanaf 14:30uur Ontvangst
15:00 uur  Plenaire opening
15:30 uur  Workshopronde1
16:30 uur  Workshopronde2
17:30 uur  Forumpanel
18:45 uur  Wrap Up vervolg
19:00 uur  Afsluiting, borrel en netwerken

Inspirerende workshops

Er worden zes workshops gegeven. Deze zijn te volgen in twee rondes.

1. Op weg naar doelgericht coachen op competentie en eigenaarschap
2. Gepersonaliseerd leren, dat doe je zo!
3. Wanneer mag je spreken over gepersonaliseerd onderwijs: wat doe je minimaal?
4. De expert gepersonaliseerd leren als spin in het web in jouw team
5. Van gepersonaliseerde droom naar………… vraag maar raak
6. Escape naar een nieuw inzicht op jouw bedrijfsvoering!

Lees de folder

Aanmelden voor de workshops