Bestuur en toezicht

Bij mboRijnland zijn bestuur en toezicht gescheiden. Het College van Bestuur bestuurt mboRijnland en de toezichthoudende rol is belegd bij de Raad van Toezicht.

College van Bestuur

De College van Bestuur van mboRijnland bestaat uit Otto Jelsma (voorzitter), Saskia Schenning en Oege de Jong.

Otto Jelsma

Otto Jelsma is voorzitter van het College van Bestuur. Hij houdt zich binnen mboRijnland bezig met:

Beleidsterreinen:

 • Koers, strategisch beleid
 • Innovatie
 • Onderwijs & Arbeidsmarkt
 • Public Affairs, landelijk & gemeentelijk
 • Integrale Veiligheid
 • (Management) Development

MBO Colleges:

 • Techniek & ICT
 • Gezondheidszorg
 • Welzijn

Strategische stafdienst:

 • Onderwijs & Kwaliteit

Medezeggenschapsorganen:

 • Ondernemingsraad
 • Studentenraad
 • Vakbonden

Saskia Schenning

Saskia Schenning is lid van het College van Bestuur.
Zij houdt zich binnen mboRijnland bezig met:

Beleidsterreinen:

 • VSV
 • Begeleiding (OSC)
 • Zorgstructuur
 • Internationalisering

MBO Colleges:

 • Economie
 • Start-Up
 • Dienstverlening
 • VAVO
 • Onderwijs servicecentrum

Oege de Jong

Oege de Jong is lid van het College van Bestuur.
Hij houdt zich binnen mboRijnland bezig met:

Beleidsterreinen:

 • Vastgoed
 • Facilitaire zaken
 • ICT
 • Financiën
 • Human Resources Management
 • Planning & Control
 • Marketing & Communicatie

MBO Colleges:

 • Contractonderwijs

Stafdiensten: 

 • Planning & Control
 • Human Resources Management
 • Marketing & Communicatie

Shared Service Centers:

 • Administraties
 • Facilitaire Dienstverlening & ICT

Raad van Toezicht

De Raad is toezichthouder, werkgever en adviseur van het College van Bestuur. Daarbij horen onder andere de volgende taken.

Taken

De Raad van Toezicht:

 • keurt het algemeen beleid, opgesteld op basis van het koersdocument, goed
 • houdt toezicht op het algemeen beleid van het het College van Bestuur;
 • houdt toezicht op de algemene gang van zaken in het mboRijnland;
 • verleent goedkeuring aan de begroting en de jaarrekening;
 • voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur;
 • fungeert als klankbord voor het College van Bestuur;

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • mevrouw Y. Shitrit (voorzitter)
 • de heer H.K. Fernandes Mendes
 • de heer R. van Leeuwen
 • mevrouw. J. Snippe
 • mevrouw A. Th. van der Wal
 • de heer A.B.C. de Klerck