Categorie archieven: Techniek & ICT

Eerste EMEU-netwerkconferentie in het Finse Jyväskylä een groot succes

Sinds een paar jaar neemt mboRijnland deel aan het EMEU-concept. EMEU staat voor European Mobility in Europe. In negen jaar is dit concept uitgegroeid tot een volwassen netwerk van EU-scholen uit Nederland, Engeland, Finland, Duitsland, Denemarken en Spanje. De scholen hebben in samenwerking met bedrijven en instellingen virtuele activiteiten en studiemodules ontwikkeld voor verschillende beroepssectoren. mboRijnland is momenteel met vijf opleidingen (Kinderopvang, Medewerker Maatschappelijke zorg, ICT, Automation en Bouwkunde) betrokken en dit aantal zal ongetwijfeld nog toenemen.

 

In nog geen anderhalf jaar tijd hebben bijna 1.500 studenten dankzij een EMEU-concept virtueel en/of fysiek de kans gekregen een internationale ervaring op te doen. Voor de opleiding Welzijn betekende dit concreet dat er studenten in het buitenland modules volgden met sprankelende Engelse titels als ‘Nature as an environment of growing’, ‘Health and wellbeing of children under 7’, ‘ICT in early years ‘, ‘National recommendations on physical education of children’.

 

mboRijnland heeft de module ‘Childparticipation’ ontwikkeld en zal in het voorjaar de module ‘Bilingualism’ aanbieden aan buitenlandse studenten. Daarnaast hebben vorig jaar ongeveer 75 Welzijn studenten deelgenomen aan een virtuele activiteit samen met studenten uit Engeland en Finland.

 

Tijdens de eerste EMEU-netwerkbijeenkomst van 26 tot 30 november 2019 werd voor alle betrokken partners nog eens duidelijk dat onafhankelijk de grootte van hun college, zij geweldige resultaten hebben geboekt op het gebied van leermobiliteit. Door de veertien beroepsteams is opnieuw gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw jaar van EMEU-activiteiten.

 

In 2020 wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om in een nieuw KA2-project (EMEU Cross-over) mbo-teams die al betrokken zijn in het huidige netwerk met elkaar te laten samenwerken zoals bijvoorbeeld Techniek en Gezondheidszorg, Horeca en Detailhandel en Sport en Welzijn. In oktober 2020 zal mboRijnland de netwerkbijeenkomst organiseren. De informatie over dit bijzondere concept is te vinden op www.em-eu.eu.

 

#VanGasLos-festival maakt studenten mboRijnland bewust van noodzaak duurzaamheid

Wat is jouw rol in de energietransitie? Dat was een van de belangrijkste vragen waar donderdag 31 oktober zo’n 200 studenten Techniek & ICT van mboRijnland mee aan de slag gingen. Deze studenten zijn immers de vakmensen die straks een belangrijke rol spelen in de realisatie van een co2 neutrale wereld. Doel van het #VanGasLos-festival is, bewustzijn creëren bij studenten over duurzaamheid, energietransitie en klimaat.

Onderwijs

Het festival was in de werkplaats van de opleidingen Motorvoertuigentechniek in Gouda. Directeur van het MBO College Techniek en ICT, Jan van Laake, opende het festival en sprak de studenten toe: “De techniek is medeverantwoordelijk door het ontstaan van de problemen die we nu zien op het gebied van vervuiling. Maar de techniek (en dus jullie), is ook degene die deze problemen kan helpen oplossen.”

Overheid

Wethouder Thierry van Vugt was ook aanwezig en benadrukte het grote belang van voldoende technisch opgeleide jongeren. Vervolgens stipte hij de grote uitdagingen aan die er in Gouda en de regio Midden-Holland zijn. “We zetten projecten op met studenten en bedrijven rond maatschappelijke uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van bodemdaling en energietransitie. Interessante opgaven en ook nog eens heel herkenbaar voor studenten.”

Ondernemers

Op het #VanGasLos-festival waren ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aanwezig. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van goede en innovatieve samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Jan van Laake bedankte dan ook het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland, gemeente Gouda, het ministerie van BZK, Generation Engergy, de Rabobank en de verschillende workshopgevers.

Klimaatakkoord van Parijs

De studenten werden vervolgens meegenomen in de uitdagingen die het klimaatakkoord van Parijs met zich meebrengt. De doelen die hierin worden gesteld lijken haast onhaalbaar. Het is daarom de uitdaging om hier creatieve oplossingen in te bedenken. Oplossing die juist door mbo-studenten (die vaak een nuchtere blik hebben en kennis van de nieuwste technieken) kunnen worden bedacht. Maya van de Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland gaf aan: “Twee jaar geleden wisten de meeste studenten nog niet dat we van gas los moeten in 2050. Als ik dit nu vraag is er bijna niemand meer die dit niet weet. We hebben in bewustzijn dus al veel stappen gezet.”

Serious Game Energie
De studenten konden vervolgens twee workshops volgen. Dit was in ieder geval het spelen van een Serious Game Energie dat is ontwikkeld door Generation Energy. Dit bordspel is een oefening waarbij je aan de slag gaat met het plaatsen van windturbines en hectares zonnevelden op de kaart van de regio Gouda of Leiden. De opgave is dan het behalen van de energiebehoefte van deze regio. De studenten konden met elkaar bekijken wat ze waar op de kaart plaatsten. Dit leverde interessante discussies op en soms zelfs ook oplossingen.

Keuzeworkshops

Naast het spel konden de studenten kiezen welke workshop ze nog wilden bezoeken. Zij konden kiezen uit: Hoe wordt Gouda aardgasvrij en wat doe jij? Hoe maak je oudere gebouwen aardgasvrij? Installeren via een slimme bril (Augmented Reality en Mixed Reality), een bezoek aan de demo-bus voor de workshop Installeren warmtepompen en Duurzame mobiliteit.

Over de kennis en het vakmanschap van deze studenten hoeven we ons geen zorgen te maken.

Techniek wordt de ruggengraat van de maatschappij

“Houd het technisch beroepsonderwijs overeind! Want we staan voor grote maatschappelijke uitdagingen op diverse gebieden ‒ klimaat, energie, zorg, infrastructuur, mobiliteit ‒ en techniek moet al die transities faciliteren. Techniek wordt de ruggengraat van de maatschappij.” Dit was de heldere boodschap van Doekle Terpstra, voorzitter Techniek NL tijdens de bijeenkomst ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’ op 7 februari.

Tijdens de bijeenkomst in het gebouw van mboRijnland in Gouda wordt duidelijk dat er wel een “gigantische uitdaging” ligt. Terpstra: “Zo’n 10-20 jaar geleden dachten we dat we er waren, met het technisch beroepsonderwijs. De ogen richtten zich op de routing mavo-havo, vwo en gymnasium. En het beroepsonderwijs werd beschouwd als ‘inferieur’. Bizar. Want intussen worden we steeds afhankelijker van goede vakmensen. Al die warmtepompen, oplaadpalen en toekomstige innovaties moeten namelijk wel door iemand worden aangelegd.”

Het imago van beroepsonderwijs

Het imago van het beroepsonderwijs moet dus veranderen. Bij leerlingen maar vooral ook bij hun ouders. Want vakmensen zijn nu én straks heel hard nodig in tal van sectoren. “In Duitsland hebben ze dat goed begrepen”, vertelt Terpstra.“Daar koesteren ze van oudsher vakmanschap en beroepsonderwijs. Wij in Nederland hebben vooral veel aandacht gegeven aan het algemeen vormend karakter van onderwijs. Maar wie nu kiest voor het technisch vmbo en mbo, kiest voor een toekomstbestendige baan. Dat moeten we echt tussen de oren krijgen. Anders zullen we die energietransitie nooit voor elkaar krijgen.”

Tekorten

Nu al signaleert Terpstra tekorten, die ‒ zo voorspelt hij ‒ alleen maar zullen oplopen. “We leiden mensen op van wie we nu weten dat ze straks geen plek zullen vinden omdat techniek nauwelijks meer in het pakket zit. En we laten het allemaal gebeuren.”

Eén ecosysteem van bedrijven en onderwijs

Het onderwijs en het bedrijfsleven moeten daarom worden samengebracht, bepleit Terpstra. “Ze moeten één ecosysteem gaan vormen.” Dat beaamt ook Jan van Laake, directeur Techniek & ICT mboRijnland. “We willen samen met bedrijven de toekomst in kijken: welke technologieën worden belangrijk, en hoe leiden we de leerlingen op? Want nu sleutelen we hier aan diesel, maar straks aan waterstof!” Hij vervolgt: “De grote vraagstukken spelen zich af buiten de school. Denk aan het openbaar vervoer, de nul-op-de-meterwoningen, het waterprobleem in Gouda, de groene daken. Daarom brengt mboRijnland het onderwijs naar buiten, in zogenaamde satellietlabs of living labs. In een living lab werken studenten samen met bedrijven aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk, op locatie. Het gaat meer en meer om het samenbrengen van disciplines. Om clusteren.”

Regionale aanpak: clusteren
‘Clusteren’ is ook het sleutelwoord in het voorstel voor een regionale aanpak van Teun van Bokhoven, voorzitter van Duurzaamheidsplatform Gouda. “Doekle Terpstra heeft de opgave geschetst. Van Jan van Laake hebben we gehoord hoe het onderwijs al actief is en naar buiten wil treden. Nu moeten we vervolgstappen maken! Want bedrijven worden geconfronteerd met enorme opgaven. De opleidingen in de regio, de skills en expertise van uitstromende leerlingen, moeten matchen met de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. En dat gaat niet zomaar gebeuren. Ik vraag u: kunnen we de ecosystemen waarover Doekle sprak niet clusteren in thema’s, en bedrijven en onderwijs binnen die thema’s in onze Goudse regio bij elkaar brengen?”

Wethouder Thierry van Vugt onderstreepte dit belang. En hij ziet de gemeente als een actieve partij om de verbinding tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versnellen. “Bij de uitvoering van nieuwe initiatieven op dit terrein kunnen jullie dus op steun van de gemeente rekenen”, zo stelde de wethouder.

Jaarconferentie succesvol CIV Smart Technology bij TU Delft

Blijf out of the box denken en vier successen. Dat was de boodschap van Maarten Steinbuch, hoogleraar op het gebied van hightech systemen. Zijn bevlogen rede was het hoogtepunt tijdens de Jaarconferentie van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology.

De Jaarconferentie van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology stond op woensdag 13 februari geheel in het teken van de inkleuring van het programma Smart Education 2019-2022. In het gebouw Xplore op de campus van de Technische Universiteit Delft kwamen zo’n 125 genodigden bijeen om te worden bijgepraat over de volgende fase van dit succesvolle CIV.

Stronteigenwijs zijn

Tijdens de conferentie nam Maarten Steinbuch de studenten, partners van het CIV en docenten en medewerkers mboRijnland mee in de hightech-wereld die zich ook de komende jaren enorm snel blijft ontwikkelen. Hij riep de studenten op om vooral ‘out of the box’ te blijven denken en niet te vergeten om ook je successen te vieren. Als voorbeeld liet hij zijn winning team zien dat al een paar keer de wereldkampioenschap robotvoetbal is geworden door creatief te denken.

Hij voorspelt dat ons onderwijs steeds meer individueel wordt en dat zeker de helft van de kennis via internet vergaard wordt. Nu doen we – bijvoorbeeld via het CIV – al veel projecten, maar dit zal nog meer gewoon worden. De kracht van onze Nederlandse mentaliteit – stronteigenwijs zijn en onze ‘peers’ belangrijker vinden dan de ‘baas’ – helpt ons om goed in teams te werken en zo vooraan te lopen in innovatie.

GREEN VILLAGE

Voor een dertigtal studenten van de opleiding Smart Technology bij mboRijnland begon de conferentie met een rondleiding in ‘The Green Village’. Dit is een proeftuin voor duurzame innovaties, op de campus van de TU Delft. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving. De studenten hebben ook een bezoek gebracht aan de locatie van de hyperloop.

TROTS

Een trotse Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur van mboRijnland, blikte tijdens de jaarconferentie terug op de eerste vier jaar van het CIV Smart Technology. “Vanaf de oprichting van het CIV zijn steeds meer zaken duidelijk geworden en vielen hierdoor op zijn plaats. Vooral het vertrouwen van de verschillende partijen – bedrijven, gemeente en overheid – heeft ertoe geleid dat het CIV staat waar het nu is. Een fantastisch resultaat dat we niet van tevoren konden voorspellen. Vooral de satellietlabs (onderwijs buiten de school) zijn de drager geworden en tegelijk het vliegwiel dat het CIV in volle vaart houdt. Een geweldig mooie ontwikkeling.” CIV Smart Technology is inmiddels een volgende fase ingegaan. Er is een stichting opgericht om de organisatie goed te borgen. Otto Jelsma sprak de wens uit dat we de energie vasthouden die we hebben weten te generen en kunnen continueren in deze volgende fase. Zo staan we klaar voor de komende vier jaar.

SMARTLIJNEN

De komende jaren wil MBO College Techniek & ICT het smart technology onderwijs verder verbreden en verdiepen naar een aantal smartlijnen: Smart Building, Smart Energy, Smart Industry, Smart Mobility, Smart Health, Smart Logistics. Jan van Laake is inmiddels directeur in de nieuwe stichting en tevens directeur MBO College Techniek & ICT. Hij stelde tijdens de jaarconferentie zijn projectorganisatie voor. “We gaan bezig met iets dat we nu nog niet precies weten. Dat is een enorme uitdaging. Hoe houden we onze kennis bij? Ik voorspel dat er steeds meer integratie binnen de techniek komt. Hier moeten wij ons onderwijs goed op voorbereiden. De smartlijnen zijn een middel waar we als onderwijs mee aan de slag kunnen, maar natuurlijk niet zonder het bedrijfsleven en de overheid.”
Ria van Oosterhout blijft tot 1 juli aan als programmamanager om te zorgen voor een goede overdracht. Jan van Laake nam van de gelegenheid gebruik om Ria van harte te bedanken voor haar enorme inzet de afgelopen jaren. Zij ontving een mooie bos bloemen en een groot applaus.

 

Op zoek naar smart oplossingen om toegankelijkheid binnenstad Gouda te verbeteren

Hoe kan de Goudse binnenstad beter bereikbaar worden voor mensen met een beperking? Dat is de vraag die de gemeente Gouda heeft voorgelegd aan studenten van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology, een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven, mboRijnland en de gemeente. Bij het project is ook de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) betrokken. Zij vroegen de gemeente Gouda bij de behandeling van de winkelvisie aandacht voor de toegankelijkheid van de binnenstad.

Met andere ogen

Een probleem door andere ogen laten bekijken, dat is waarom de gemeente Gouda studenten van CIV Smart Technology heeft gevraagd om mee te denken. Want, hoe kunnen we de binnenstad bereikbaarder maken voor mensen met een beperking, met de grote uitdaging van een historische binnenstad met bijvoorbeeld smalle straatjes, veel fietsen en uitstallingen van winkeliers? Studenten hebben dinsdag 5 februari zelf ervaren hoe het is om korte tijd met een beperking te moeten lopen door de binnenstad. In roelstoelen, met loopbeperkende protheses of met ‘blindbrillen’ en stokken hebben zij diverse routes door de Goudse binnenstad gelopen. En dat viel voor veel studenten niet mee. De komende weken gaan de studenten nadenken over creatieve en innovatieve oplossingen voor dit probleem.

Wethouder Thierry van Vugt: ‘De binnenstad is de parel van Gouda. Het is belangrijk dat alle inwoners en bezoekers van Gouda de binnenstad kunnen gebruiken en beleven. In de praktijk lopen mensen met een beperking soms letterlijk tegen obstakels aan waardoor dit voor hen veel lastiger is. Studenten van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology leren op een andere manier naar vraagstukken te kijken en slimme oplossingen te bedenken voor problemen. Zij gaan de binnenstad vanuit een andere bril bekijken en ik ben heel benieuwd naar hun ideeën om de toegankelijkheid van de binnenstad te verbeteren. Dat doen we in samenwerking met de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking. En uiteraard zullen we ook de binnenstadsondernemers hierbij betrekken.’

Wethouder Thierry van Vugt (links) kijkt hoe studenten zelf hindernissen ervaren.

Studenten aan de slag

Eerstejaars studenten van de opleiding Smart Technology van mboRijnland gaan de komende periode aan de slag met het bedenken van deze smart oplossingen die ook uitvoerbaar zijn. Allereerst starten zij met een brainstorm waarbij ze de ervaringen die dinsdag 5 februari zijn opgedaan goed kunnen gebruiken. Ook de verhalen van Michel van Lookeren en Carla Weller van de Goudse Adviesgroep voor mensen met een beperking (GAB) helpen hierbij. Michel vertelde bijvoorbeeld dat hij altijd blauwe schenen overhoudt aan een bezoek aan de stad omdat hij struikelt over fietsen en scooters.

Michel is slechtziend en vertelt aan de studenten: ‘In Gouda wonen zo’n 8.000-10.000 mensen met een beperking. Dit is een interessante doelgroep voor de winkeliers omdat ook zij behoefte hebben om bijvoorbeeld kaas of cd’s te kopen. Ik hoop dat jullie slimme out-of-the-box oplossingen bedenken zodat ik geen scheenbeschermers meer nodig heb om heelhuids door de stad te kunnen lopen.’ Hij is heel benieuwd naar de ervaringen en oplossingen van de studenten.

Carla zit in een rolstoel en vult hierop aan: ‘Ook wij willen normaal een drankje kunnen doen in de stad. Dit is nu niet vanzelfsprekend, ook niet in Gouda. We zijn afhankelijk van de stad en willen op voet van gelijkheid mee kunnen doen. Jullie kunnen ons daarbij helpen.’

Over zo’n week of tien weten we wat dit heeft opgeleverd en welke adviezen de studenten aan de gemeente Gouda geven.

Internationale netwerkorganisatie Engineering Mobility In Europe bij mboRijnland

Engineering Mobility In Europe (EMEU) organiseert 19 tot en met 22 november een bijeenkomst op locatie Lammenschans in Leiden. mboRijnland is partner binnen het internationale netwerk EMEU. Doel van EMEU is om mbo-studenten van zowel niveau 2, 3 en 4 een internationale ervaring (uitwisseling) aan te bieden binnen hun opleiding. Tijdens deze uitwisseling maken zij naast vakinhoudelijke kennis ook kennis met andere waardevolle culturele aspecten van het land waarmee wordt samengewerkt. MBO College Techniek & ICT is de afgelopen vier jaar nauw betrokken bij EMEU en inmiddels hebben zo’n 20 studenten een uitwisseling gedaan. Afgelopen twee jaar hebben ook de MBO Colleges Welzijn en Gezondheidszorg dit concept over genomen en EMEU4all opgericht.

Agnes Garib is als coördinator internationalisering binnen MBO College Techniek & ICT nauw betrokken bij het EMEU netwerk. ‘EMEU stelt ons in staat om in de toekomst alle studenten de mogelijkheid te bieden een korte stage in het buitenland te ervaren. Dit is echt een grote verrijking naast hun opleiding. Door het mogen hosten van deze bijeenkomst zijn wij als partner binnen de EMEU goed zichtbaar. Dit geeft hopelijk ook een impuls aan de teams om internationalisering te omarmen binnen het onderwijs.’

De stuurgroep van de EMEU komt ieder jaar bijeen en tijdens deze bijeenkomst spreken ook de VET-teams (Vocational Education and Training) hun programma door. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt door een van de partners georganiseerd. Dit jaar is mboRijnland de trotse gastheer van de vierdaagse. Dit zet mboRijnland internationaal positief op de kaart en biedt tegelijkertijd onze medewerkers de kans om de relaties met partnerscholen te verdiepen.

Eervolle vermelding
In het voorjaar van 2018 ontving de EMEU een eervolle vermelding van experts van het directoraat-generaal voor educatie, jeugd, sport en cultuur van de Europese commissie. ‘Een succesverhaal dat een bron van inspiratie is voor anderen’, aldus de commissie.

Meer weten over de EMEU? Kijk op http://em-eu.eu.

Studenten mboRijnland vinden oplossing voor aanbakken siroopwafels

Na 10 weken was het zover. Studenten van de studierichting Mechatronica presenteerden hun oplossingen voor het aanbakken van deeg en breken van siroopwafels. Deze uitdaging werd ingebracht door Jan Anker, eigenaar van Kamphuisen Siroopwafels in Gouda. Een opdracht uit de praktijk. Daar liepen de studenten wel voor warm.

“Dit is veel leuker dan naar school gaan,” vertelden de studenten enthousiast. “We mochten nu aan de slag met een echt probleem. Uit de praktijk. Dat is natuurlijk veel leuker dan in de les zitten. Je weet nu waar je het voor doet.” Trots presenteerden ze hun modellen uit de 3D printer en prototypes waarmee de problemen opgelost kunnen worden.

Peter Scheurwater teamleider Mechatronica en Smart Technology: “Dit soort projecten past in ons nieuwe onderwijssysteem van hybride onderwijs. Daarbij ga je naar school maar komt school ook naar jou toe. Op de plek waar jij werkt. Op die manier kunnen we heel gericht ingaan op de vragen van het bedrijf en van de studenten. In dit geval mochten de studenten een paar keer de fabriek van de heer Anker bezoeken. Ze maakten filmpjes en foto’s om precies te weten hoe de machines werkten. En met die informatie gingen ze op school aan de slag. Twee dagen in de week hebben ze hieraan kunnen werken en dat 10 weken lang.”

De studenten kwamen met verschillende oplossingen. Zo moet een ronddraaiende borstel de deegresten uit de oven halen. De haren van de borstel zijn van siliconen zodat ze de hitte uit de oven aankunnen. En ook voor de gebroken siroopwafels vonden de studenten oplossingen. Dat kan met een aanpassing van de bewegende band. Plaats deze in een hoek van 35 graden zodat er gebruik gemaakt wordt van de zwaartekracht. Eigenaar Jan Anker is tevreden en laat een paar oplossingen verder uitzoeken. Hij heeft zelfs de volgende opdracht voor mboRijnland al klaar: hologrammen voor zijn winkel zodat mensen niet aan zijn deur voorbij lopen.

Creatieve oplossingen ICT Challenge

Zet 30 creatieve ICT-studenten van mboRijnland bij elkaar, geef ze een uitdagende opdracht en laat ze vrij om een oplossing te bedenken. Je zult verbaasd staan met wat voor creatieve en goed uitvoerbare ideeën de studenten binnen 24 uur komen. En dat was precies wat woensdag 31 oktober en donderdag 1 november gebeurde tijdens de ICT Challenge in de ‘Week van het werk’ in Alphen aan den Rijn.

Deze jaarlijkse challenge werd voor de derde keer gehouden en het thema was dit keer ‘security’. Het bedrijf Hill Safety bedacht de opdracht en presenteerde deze aan het begin van de challenge aan de studenten. In het walhalla voor ICT-ers, de Esport Game Arena in Alphen, gingen de studenten van de opleidingen Applicatieontwikkeling en ICT- en netwerkbeheer uit Leiden, Gouda en Zoetermeer vervolgens in vier teams aan de slag.

 

Hackathon

De ICT Challenge heeft de vorm van een hackathon, een vorm waar softwareprogrammeurs elkaar ontmoeten om samen te programmeren. De studenten van verschillende leerjaren en niveaus werkten in gemengde teams samen aan ICT-oplossingen voor het vraagstuk.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Verschillende bedrijven waren aanwezig om inspirerende workshops te geven. Op deze manier wordt de verbinding onderwijs en bedrijfsleven echt gemaakt. De studenten kunnen zien welke vragen er spelen en kunnen direct kennis maken met bedrijven en organisaties uit de regio. Bedrijven kunnen op hun beurt op een laagdrempelige manier kennismaken met de medewerkers van morgen. Voor ons onderwijs betekent de ICT Challenge vooral een mogelijkheid om samen met het bedrijfsleven te werken aan onderwijsinnovatie. Stef Smits, teamleider Mediavormgeving bij mboRijnland: ‘Het is voor ons belangrijk om dit soort projecten ook buiten het reguliere onderwijs te doen, samen met het bedrijfsleven. Dit daagt studenten uit buiten de geijkte paden te denken, aan hand van cases. Zo komen ze vaak tot innovatieve ICT-oplossingen wat belangrijk is voor hun verdere carrière.’

De opdracht: security

De opdracht van de ICT Challenge was ‘security’. Aangegeven werd dat de Esports Game Arena haar gebouw, inboedel en personeel beter wil beveiligen. Na een eerste onderzoek is gekozen voor een beveiligingssysteem van camera’s met gezichtsherkenning. Bij de entree is daarom een camera met computerscherm geplaatst. Zodra de camera een gezicht herkent, wordt een foto gemaakt en opgeslagen op een file-server. De bezoeker wordt geconfronteerd met zijn foto op het computerscherm en gevraagd zich te registreren en goedkeuring geven voor het gebruik van cameratoezicht.

Studenten kregen de opdracht een (web)applicatie te bedenken en te ontwerpen om verdere afhandeling hiervan te organiseren. Hierbij wordt nagedacht over het koppelen van gewenste functionaliteiten, zoals het uitlenen van apparatuur en het koppelen van bijvoorbeeld je rekeningnummer om een kopje koffie te kunnen bestellen. Hierbij kwam de nieuwe privacywet uiteraard ook ter sprake.

En de winnaar is…?

De challenge eindigde met een pitch. De vier groepen studenten presenteerden hun ideeën en ontwerp aan de jury, bestaande uit ondernemers uit het Alphense bedrijfsleven. Het team van student Paddy Natte kwam volgens de jury als winnaar uit de bus. ‘We zijn trots op alle teams. Laten we niet vergeten dat het eerstejaars zijn die hier de afgelopen twee dagen professioneel bezig zijn geweest.’ Doorslag voor de winnaar was het werkende camerabeeld. ‘Grandioos,’ aldus het juryrapport.

Student Paddy is trots. ‘Het waren twee leuke dagen. Je bent echt serieus bezig met een opdracht voor een bedrijf. Deze opdracht is echt van toegevoegde waarde voor het bedrijf.’

Ook Bas de Lange, van de Vereniging Ondernemers Alphen aan den Rijn kijkt met een goed gevoel terug op de ICT Challenge. ‘Voor ons ondernemers is dit heel tof om te doen. Dit is een goede manier om aan te sluiten bij het onderwijs. En leuk voor de studenten, ze zijn even uit de schoolbanken en bezig zijn in het werkveld. Een derde editie volgend jaar? Daar ga ik wel van uit.’

Studenten mboRijnland maken Palenstein Zoetermeer aardgasvrij

Studenten van mboRijnland zijn betrokken bij het aardgasvrij maken van de wijk Palenstein in Zoetermeer. Samen met bedrijven Stedin, Van Dorp Installaties, Dura Vermeer, woningcorporatie Vidomes, Bébouw Midreth en de gemeente Zoetermeer gaan zij aan de slag in het Living Lab Palenstein Aardgasvrij in Zoetermeer. Een unieke samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

De start van dit project vond plaats in het voormalige tankstation Tango, gelegen in Palenstein. De studenten van mboRijnland en vmbo-leerlingen van het Oranje Nassaucollege uit Zoetermeer werden op maandag rondgeleid in Palenstein. Zij volgen het programma 'The Next Generation Woonwijk' – een zogenaamd living lab, waarin mbo-studenten Smart Technology, Bouw, Installatietechniek en Elektro worden betrokken bij de energietransitie. Op 17 september konden ze met eigen ogen zien hoe deze wijk transformeert tot een aardgasvrije woonwijk. ​ 

Belangrijke rol studenten mboRijnland

De studenten van mboRijnland denken mee over de manier waarop de wijk sneller dan nu aardgasvrij gemaakt kan worden. Ook geven ze advies over de wijze waarop oudere gebouwen duurzaam gemaakt kunnen worden.​ Otto Jelsma, bestuursvoorzitter van mboRijnland, is blij met deze actieve rol: 'Ik zie deze vorm van onderwijs als de toekomst van het mbo. Natuurlijk krijgen studenten altijd een stukje onderwijs op school. Maar steeds meer zullen ze leren in projecten waarin gewerkt wordt aan maatschappelijk relevante thema's, zoals het klimaatakkoord en de energietransitie. Het is mooi dat studenten actief mee mogen en kunnen denken bij het aardgasvrij maken van Palenstein. Ik weet zeker dat studenten waardevolle ideeën hebben. Die horen de gemeente en energiemaatschappijen graag.'

Na aanmoedigende woorden van Jan Iedema en Otto Jelsma was het tijd voor de rondleiding door de wijk. De komende jaren moeten in Nederland duizenden huizen per maand aardgasvrij worden gemaakt. Ook in de wijk Palenstein wordt flink geïnvesteerd in verduurzaming. Het project heeft zelfs een voorbeeldrol in de metropool Rotterdam-Den Haag, waaronder Zoetermeer valt. 

Collega's van de toekomst

Onderweg op de route door Palenstein stonden op diverse plekken experts klaar van Stedin, Vidomes en Dura Vermeer om de studenten te woord te staan. Wat gebeurt er in de wijk en wat komt er allemaal kijken bij het verduurzamen van woningen? Eelco de Vink van Stedin: 'Hoe kunnen we ons net geschikt maken voor all-electric, waterstof of de combi warmte-elektra? En hoe krijgen we deze ombouw organisatorisch voor elkaar?' Hij benadrukte tenslotte hoe belangrijk de rol van de studenten is: 'Jullie zijn onze collega's van de toekomst.' Want werk is gegarandeerd, kregen de studenten te horen.

Iedereen wordt er beter van

De gemeente Zoetermeer en mboRijnland zijn partners van het samenwerkingsverband Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology en zetten zich in voor de continue ontwikkeling van onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven. Onder deze koepel is de samenwerking Living Lab Palenstein Aardgasvrij tot stand gekomen. Slim samenwerken werpt zijn vruchten af voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Jan van Laake, directeur van het MBO College Techniek & ICT: 'Van dit project heeft iedereen profijt. Docenten leren, bedrijven worden er beter van en kunnen meehelpen bij het opleiden van studenten, en we lossen maatschappelijke vraagstukken op.'

De studenten zijn enthousiast over het project. Chris, student van de brede opleiding Techniek niveau 2, heeft er zin in. 'Ik ben nieuwsgierig hoe verder gaat en hoe alles werkt. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar wat het ook is: ik ben er klaar voor.' 

Aandacht van Omroep West

Omroep West besteedde aandacht aan de bijeenkomst. Het item kun je hieronder zien – zie vanaf minuut 11:21.

OMroep West.png

​Penvoerder

mboRijnland is penvoerder van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology. De studenten die bij het project in Palenstein betrokken zijn, volgen allemaal een techniekopleiding bij mboRijnland. Meer informatie over deze opleidingen zijn te vinden via de webpagina: https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/techniek-ict/overzicht

​​

Eerste lichting vakkrachten klusbus gediplomeerd

Drie jaar geleden zijn de eerste studenten Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf bij mboRijnland gestart en dit jaar heeft de eerste lichting zijn diploma gehaald. De studenten hebben nu volop mogelijkheden zelf of bij een bedrijf allround-klusser te worden. Met hun eigen klusbus natuurlijk.

Ben jij een creatieve alleskunner en zoek je een afwisselende baan? Als Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf ben je van alle markten thuis.

Allround-klusser: waar werk je en wat doe je?
Je onderhoudt de binnen- en buitenruimtes van gebouwen, inclusief diverse technische installaties. Ook zorg je dat je opdrachten binnenhaalt en inplant. Dat doe je voor hotels, ziekenhuizen, recreatieparken, winkels, scholen, theaters, kantoren of zelfs dierentuinen.

Al deze locaties hebben een klusexpert nodig met een scherp technisch oog voor duurzame oplossingen. Meestal werk je voor de locatie zelf, maar je kunt ook aan de slag bij een onderhoudsbedrijf of als zelfstandige. Met dit diploma ben je bijna verzekerd van een baan, het is dan ook een snel groeiende opleiding. Verder leren kan ook, bijvoorbeeld tot Technisch Leidinggevende, een niveau 4 opleiding.