Categorie archieven: Zorg

Start mbo-studenten in nieuwe praktijkleerroute voor de zorg ‘Het Leerhuis’ in Gouda

Twintig studenten van mboRijnland starten een nieuwe praktijkleerroute ‘Het Leerhuis’ bij Zorgpartners Midden-Holland in Gouda. De BOL-studenten van de opleidingen Verzorgende IG (VIG) en Verpleegkundige volgen hun opleiding geheel in de praktijk. Dit traject is tot stand gekomen door een samenwerking tussen mboRijnland, Zorgpartners Midden-Holland en het CIV Welzijn & Zorg. 

Zorginstelling als leslokaal

De  enthousiaste eerste- en tweedejaarsstudenten starten op locaties De Hanepraij en Savelberg, twee centra voor ouderenzorg in Gouda. Op beide locaties is een leslokaal beschikbaar, waar docenten van mboRijnland de theorielessen geven. Het uitgangspunt is dat het leren van studenten plaatsvindt dichtbij de bewoners, dichtbij het zorgteam en op de werkplek. Praktijkvoorbeelden staan centraal in de lessen.

De theorie sluit naadloos aan op de praktijk, waardoor de complexe zorg beter te begrijpen is voor de student. Bovendien kan de student adequaat inspelen op praktijksituaties, omdat ze het geleerde direct in praktijk kunnen brengen. De studenten zijn ingeroosterd als boventallig. Dit betekent dat een student altijd gekoppeld is aan een gediplomeerd medewerker en de ruimte krijgt om rustig mee te kijken, te ervaren en te leren.

Leren en stage lopen tegelijk
De studenten lopen stage en leren vier dagen per week (maandag t/m donderdag) in een contextrijke leerwerkomgeving. Met de leervragen die studenten tegenkomen in de praktijk gaan ze in de theorielessen actief aan de slag. De docenten geven vier uur per dag les in een leslokaal in de zorginstelling. Daarnaast lopen  de studenten vier uur per dag stage in de zorg. Periodieke gesprekken met werkbegeleiders, praktijkopleiders en docenten zorgen ervoor dat de student centraal staat en het leerproces goed gemonitord wordt.

Doen en ervaren
Het spreekt studenten aan dat ze veel praktijkervaring opdoen op verschillende afdelingen. Menno: “Ik vind het leuk om ouderen te helpen, verzorgen en een goed gevoel te geven. Het leren in de praktijk past bij mij.”

“Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat deze meer persoonsgericht is en er meer begeleiding is. Van kleins af aan weet ik al dat ik de zorg in wil”, aldus Eva.

Jasper van Waardenburg, onderwijskundig teamleider College Welzijn en Zorg mboRijnland: “Studenten leren sneller door te doen en te ervaren. Ze leren continu in een unieke werkomgeving met een goed leerklimaat, omringd door werkbegeleiders, een praktijkopleider en docenten. Het is mooi dat in deze route nieuwe mogelijkheden, flexibel onderwijs en maatwerk centraal staan.“

Marlies Krijgsman en Esther de Waal zijn vanuit Zorgpartners Midden-Holland betrokken als praktijkopleiders. Marlies: “Na een goede voorbereiding en samenwerking tussen onderwijs en zorginstelling hebben we ontzettend veel zin om te starten met deze groep enthousiaste, gemotiveerde studenten. We verwachten ook dat onze bewoners zullen genieten van het contact met studenten.”

Regionaal samenwerkingsverband CIV Welzijn & Zorg richt zich met onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen en diverse gemeenten onder andere op groei en ontwikkeling van de zorgprofessionals. Het Leerhuis is hier een mooi voorbeeld van.

Ben je geïnteresseerd in deze praktijkleerroute? Voor meer informatie kun je een bericht sturen aan mschouwstra@mborijnland.nl(onderwijs) of opleidingen@zorgpartners.nl (praktijk).

Statushouders en studenten aan de slag in de zorg!

Alrijne Zorggroep, mboRijnland, VluchtelingenWerk en Gemeente Leiden gaan samenwerken in de zorg. De overeenkomst ‘Op je plek in de zorg’ houdt in dat deze maatschappelijke organisaties samenwerken om statushouders en studenten naar een baan in de gezondheidszorg te begeleiden. Een unieke kans voor de regio Leiden om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg.

Personeelstekort in de zorg te lijf 

In Nederland en ook in de regio Leiden is een groot tekort aan gekwalificeerd personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Volgens minister Helder van Volksgezondheid dreigt het personeelstekort van 56.000 mensen in 2023 op te lopen tot maar liefst 155.000 medewerkers in 2032. Dat kan tot grote problemen leiden bij kinderen, jongeren en volwassenen die zorg nodig hebben. Om die problemen te voorkomen, delen Alrijne Zorggroep en Gemeente Leiden de ambitie om statushouders, voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning, en studenten een leer-, woon- en werktraject in de zorg aan te bieden.

Daarnaast werken mboRijnland en VluchtelingenWerk mee om het leer-, woon- en werktraject vorm te geven. Het project heeft twee doelen: 1) bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg in de regio Leiden en 2) statushouders laten inburgeren in de Nederlandse maatschappij door de taal te leren en een actief burger te worden en waar nodig te huisvesten.

“Deze samenwerking is een win-win-win-situatie”, vertelt wethouder Julius Terpstra van de Gemeente Leiden. “Het werkt voor zorgbehoevenden, voor statushouders, voor studenten en voor de Leidse samenleving als geheel! Prachtig om statushouders en studenten een combinatie te kunnen aanbieden van wonen, werken en leren. En dat tegelijkertijd.”

Ook Ivo van der Klei van Alrijne Zorggroep is enthousiast: “We willen er samen met andere verpleegzorginstellingen in de regio voor zorgen dat in 2026 minimaal 50% van de deelnemende statushouders en studenten een opleiding heeft afgerond richting zorg. Dat is minimaal mbo-niveau 1 of 2 met een focus op verpleeghuiszorg. Deze statushouders en studenten hebben daardoor een baangarantie voor minimaal 24 uur per week in de zorg. Alrijne Zorggroep hoopt dat veel studenten en statushouders ook na hun opleiding in de regio willen blijven wonen en werken, zodat het tekort aan zorgmedewerkers wordt verkleind.”

Loopbaanperspectief vergroten

Judith Geraedts, onderwijsdirecteur College Start-Up, voegt hieraan toe: “Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om het loopbaanperspectief van studenten te vergroten. Met deze samenwerking kunnen we bijdragen om statushouders en studenten een leer-, woon- en werktraject te bieden in de zorg. Dat is geweldig!”

Ruimte voor 105 wooneenheden

Het gebouw is al verbouwd om in eerste instantie de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne mogelijk te maken. In 2023 begint het traject om gefaseerd wooneenheden in te zetten voor alleenstaanden; studenten en statushouders die een opleiding (gaan) volgen voor een zorg(gerelateerd)beroep in de regio en werkende jongeren.

Wat betekent dit voor regio Leiden?

Er wordt een aanpak ontwikkeld, waarbij sprake is van een combinatie wonen & inburgeren en leren & werken in de zorg. De ambitie is om Leiden te positioneren als dé opleidingsregio voor de sector Zorg en Welzijn voor studenten en statushouders. We zien kansen om de hele regio rondom Leiden hierbij te betrekken.

Studenten mboRijnland krijgen mooie kans in Groene Hart Ziekenhuis

Tussen het Groene Hart Ziekenhuis en mboRijnland bestaat al een jarenlange samenwerking. Studenten werken en leren in de keuken, de bedrijfshygiëne of als voedingsassistent. Hoe ziet de samenwerking eruit? En hoe kan deze nog verder geprofessionaliseerd worden zodat het voor beide partijen waardevol blijft? 

Deze week brachten Judith Geraedts (directeur Start-Up), Oege de Jong (lid College van Bestuur), Arnold Blok (programmamanager CIV Leven Lang Flex) en onderwijskundig teamleider Ad van Dijk een bezoek aan het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Mirjam Terlouw en Corrie Vermeulen, die als instructeur en docent in het GHZ werken vanuit mboRijnland College Start-Up, vingen de delegatie op. Ze lieten met een helder filmpje en toelichting zien op welke uiteenlopende plekken in het ziekenhuis studenten van niveau 1 en 2 werken en inzetbaar zijn. Dat kan achter het buffet zijn in het personeelsrestaurant of in de logistiek om eten van de keuken naar de afdeling te brengen. Anderen maken eten klaar in de centrale keuken of werken in de bedrijfshygiëne. Weer anderen werken als voedingsassistent en nemen de maaltijdwensen op van de patiënten. In totaal leren en werken achttien studenten drie dagen per week in het ziekenhuis en volgen één generieke dag les bij mboRijnland in Gouda.

Iman, een van de studenten: “Ik ben bijna klaar met niveau 2 en ga straks door met de opleiding Verzorgende op niveau 3. Dat doe ik in een zorginstelling in Schoonhoven.” Drie jaar geleden kwam ze uit Spanje en heeft razendsnel Nederlands geleerd.

Vlnr: Arnold Blok, Judith Geraedts, Corrie Vermeulen, student Iman en Oege de Jong

“Het GHZ denkt echt mee”
Tijdens de rondleiding krijgt het MT een kijkje achter de schermen en in de keuken (letterlijk!) en spreekt met eerste- en tweedejaars studenten die de opleiding Servicemedewerker volgen.

Mirjam Terlouw, instructeur bij mboRijnland: “Ik werk nu zes jaar met veel plezier in het Groene Hart Ziekenhuis. In het begin hadden we best behoorlijk wat uitdagingen. Studenten die bijvoorbeeld te laat kwamen of die soms wegbleven zonder afmelding. Daarnaast hebben gemerkt dat de Nederlandse taal spreken een must is in het ziekenhuis. Van deze ervaringen hebben we echt geleerd en ons beleid op aangepast. Nu werken er gemotiveerde studenten, waar het ziekenhuis van op aan kan. In zo’n traject is de samenwerking met de partner essentieel. Het Groene Hart Ziekenhuis denkt echt mee.”

Initiatiefnemer vanuit het GHZ is Jeroen Mulder, Hoofd Bedrijfshygiëne en Logistiek. Hij heeft de persoonlijke overtuiging dat iedereen een kans moet krijgen in het leven. Hij is zeer betrokken. Vanaf dag één heeft hij zich enorm ingezet om de samenwerking te laten slagen.

Geleerde lessen
Voorkomen moet worden dat het succes van deze samenwerkingen afhangt van één of twee personen. Het GHZ heeft dit nu geborgd met praktijkopleider en stagebegeleider Cindy Kerkhof. Zij werkt zeer nauw samen met Mirjam en Corrie.

Corrie Vermeulen, docent mboRijnland College Start-Up: “We kunnen alles tegen elkaar zeggen, de communicatie is open en transparant. Het is geweldig om als docent in zo’n dynamische omgeving als het ziekenhuis te werken. Heel anders dan op school.”

mboRijnland beweegt steeds meer toe naar samenwerkingen met het werkveld. Het GHZ wil graag onderzoeken of de samenwerking ook voor andere opleidingen zou kunnen worden uitgebreid. Flexibel en modulair onderwijs zijn de toekomst. De student wil steeds vaker meteen in een organisatie aan de slag om te ervaren hoe het beroep dat hij of zij voor ogen heeft er in de dagelijkse praktijk uitziet.

Symposium mentale gezondheid jongeren
Een andere mooie samenwerking is het symposium dat het Groene Hart Ziekenhuis op donderdag 22 juni samen met mboRijnland, het Hoornbeeck College en Voortijdig Schoolverlaters Gouda organiseert. Het symposium draagt de titel ‘Als ik het even niet meer weet’ en gaat over het mentale welzijn van jongeren. Jongeren hebben steeds vaker te kampen met een burn-out, prestatiedruk en depressie. Het symposium is bedoeld voor studenten, docenten, praktijkopleiders, zorgverleners, ouders en andere belangstellenden. Aanmelden kan via https://www.werkenbijghz.nl/symposium

Locatie: mboRijnland Gouda
Adres: Groen van Printerersingel 52
Tijd: 19.00-21.30 uur

Dag van de Zorg: ‘Onze zorg stopt nooit!’

Vandaag, 12 mei, is het de ‘Dag van de Zorg’. Ieder jaar staat deze dag in het teken van zorg en verpleging. Een dag waar medewerkers van zorginstellingen in het zonnetje worden gezet en daar doet mboRijnland aan mee! Vanochtend kwamen op locatie Zoetermeer – Van Doornenplantsoen docenten en studenten bij elkaar om een bijzondere foto vanuit de lucht te maken. 

Waarom de Dag van de Zorg?
De Dag van de Zorg, voorheen ‘Dag van de Verpleging’, bestaat sinds 1965 en wordt sinds 1974 wereldwijd gevoerd op de geboortedag van Florence Nightinghale, 12 mei. Zij was een Britse verpleegster en wordt gezien als grondlegger van de moderne verpleging. In het heden staat de Dag van de Zorg in het teken van waardering uiten naar zorgverleners. Student Ilse vertelt waarom de Dag van de Zorg zo belangrijk is: “De zorg draait altijd door en iedereen werkt keihard. Daarom mag iedereen die zich inzet voor onze zorg in het zonnetje worden gezet.”

Docenten en studenten komen samen
Vanochtend stond een grote groep docenten en studenten van mboRijnland stil bij het feit dat de zorg erg belangrijk is voor onze maatschappij. Onderwijskundig teamleider, Ilse Nugter en docent, Arianne Riedijk openden de ochtend met uitleg over de betekenis van de luchtfoto. De studenten en docenten vormden namelijk een infinity teken, want ‘Onze zorg stopt nooit! Student Jaimy deelde tips aan huidige en toekomstige zorg studenten: “Soms kan de opleiding zwaar zijn en kan het even te veel worden. Weet dat je niet de enige bent en zoek steun bij elkaar. Samen komen we verder!” 

Studenten Ilse en Jaimy
Ilse Nugter en Arianne Riedijk

 

mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland starten nieuwe praktijkleerroute in Gouda

In september 2023 start een nieuwe praktijkleerroute in de vorm van een leerhuis voor BOL-studenten van de opleidingen Verzorgende IG en Verpleegkundige. Het is een geheel nieuwe vorm van opleiden waarin de studenten de hele opleiding in de praktijk volgen. De pilot start op de locaties De Hanepraij en Savelberg in Gouda en er is plek voor 20 studenten. De nieuwe praktijkleerroute is een samenwerking tussen mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland.

Betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
De nieuwe vorm van onderwijs die deze BOL-studenten krijgen is ontstaan vanuit de behoefte van zowel het werkveld als de student. Marianne Schouwstra, projectleider en docent Verpleegkunde mboRijnland: “De studenten van nu leren graag in de praktijk, op de werkvloer. Ze willen de geleerde theorie graag meteen in de praktijk kunnen brengen. Tegelijkertijd loopt het werkveld er nu soms tegenaan dat studenten tijdens een stage nog niet de theorie hebben gehad die in dat specifieke werkveld nodig is. Of dat de theorie die in het begin van de opleiding is geleerd enigszins is weggezakt. In dit traject wordt alle theorie van de opleiding op een flexibele manier aangeboden, afgestemd op wat op dat moment nodig is in het werk.”

Werken en leren tegelijk
Het leerhuis is een hybride leeromgeving. Dit betekent dat onderwijs en praktijk met elkaar zijn verbonden en verweven. De geleerde theorie wordt een-op-een toegepast in de praktijk. De student formuleert leervragen door het zien, ervaren en doen in de praktijk en gaat hier actief mee aan de slag tijdens de theorielessen. De student ontwikkelt onderzoekende en ondernemende vaardigheden die passen bij de toenemende complexe zorgvraag.

De studenten werken en leren vier dagen per week (maandag t/m donderdag) aan actuele vraagstukken in een contextrijke leerwerkomgeving bij Zorgpartners. De docenten geven vier uur per dag les in een leslokaal in de zorginstelling. Er wordt praktijkgericht lesgegeven en de leervragen van de student en de praktijksituatie vormen het vertrekpunt van de praktijkgerichte lessen. Daarnaast werken de studenten vier uur per dag in de zorginstelling.

Marlies Krijgsman en Esther van Dijk zijn vanuit Zorgpartners Midden-Holland betrokken als praktijkopleiders. Marlies Krijgsman: “Het leerhuis is een mooie manier om studenten vanaf de start van de opleiding vertrouwd te maken met de omgang met bewoners in de zorginstelling, die op veel gebieden afhankelijk zijn van zorg. Door het leerhuis kan veel beter gekeken worden naar individuele leertrajecten van studenten, zodat ieder in zijn eigen tempo kan leren. Bovendien leert de ervaring dat bewoners genieten van de omgang met studenten. Zorgpartners Midden-Holland vindt het belangrijk om te investeren in nieuwe manieren van opleiden en het aantrekken van medewerkers voor de zorg.”

De samenwerkingspartners hopen in dit jaar veel ervaring op te doen en de praktijkleerroute uit te breiden naar meer locaties van Zorgpartners.

Begeleiding
Wat de studenten leren in de praktijk bespreken ze dagelijks met hun docent, werkbegeleider en medestudenten in het leerhuis. Zo wordt de theorie concreet, herkenbaar en toepasbaar. Het uitgangspunt is dat leren van studenten plaatsvindt dichtbij de bewoner, dichtbij het team en op locatie.

Jasper van Waardenburg, onderwijskundig teamleider College Welzijn en Zorg mboRijnland: “Het leerhuis is een mooi voorbeeld van de manier waarop mboRijnland samen met het werkveld vernieuwend onderwijs aanbiedt dat beter aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. We leiden studenten op voor een duurzame loopbaan. Juist binnen het beroepsonderwijs is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk gebeurt buiten de muren van het schoolgebouw en zich verplaatst naar de actuele praktijk om nog beter aan te sluiten bij de werkzaamheden en innovaties die daar plaatsvinden.”

Ben je geïnteresseerd in deze praktijkleerroute? Voor meer informatie kun je een bericht sturen aan m.schouwstra@mborijnland.nl (onderwijs) of marlies.krijgsman@zorgpartners.nl (praktijk).

Living Lab Zorg & Technologie van de toekomst in regio Midden-Holland

Zorgpartners Midden-Holland, mboRijnland en Campus Gouda geven het Experience Lab een vervolg in een Living Lab Zorg & Technologie van de toekomst. In het uitgebrachte bidbook, een routekaart, lichten de partners hun plannen toe. De zorg is dringend op zoek naar medewerkers en heeft ook zorgprofessionals nodig die technologie kunnen toepassen in hun werk. Wethouder Zorg Anna van Popering, gemeente Gouda: “Nu is de tijd om door te pakken met het opleiden van de zorgprofessionals van de toekomst. Dat kunnen we niet alleen. Mooi als we met verschillende partijen uit regio Midden-Holland samen bouwen aan toekomstige zorg.”

De komende periode werken Zorgpartners Midden-Holland, mboRijnland en Campus Gouda aan de doorontwikkeling naar een Living Lab Zorg & Technologie van de Toekomst. Een fysieke plek waar studenten en medewerkers zich kunnen voorbereiden op de zorg van de toekomst. In het vorig jaar geopende Experience Lab in de Rietkraag van Zorgpartners Midden-Holland ervaren, ontdekken en onderzoeken studenten en zorgmedewerkers wat zorgtechnologie is en hoe ze dit kunnen toepassen. Dit fysieke lab, een samenwerking tussen Zorgpartners Midden-Holland, ZWconnect, mboRijnland, Hoornbeeck College, CIV Smart Technology, CIV Welzijn & Zorg en Campus Gouda, smaakt naar meer.

Dick van Duijn, lid van Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland: “Zorgtechnologie helpt onze cliënten met zelfredzaamheid en ondersteunt onze medewerkers. Dat is nodig om in te spelen op de zorgvragen van nu en de toekomst. We zijn blij dat we met de partners in de regio een volgende stap maken met het Living Lab Zorg & Technologie van de toekomst. In een inspirerende ruimte vol met zorgtechnologie blijven we digitaal vernieuwend werken. We versterken elkaar door samen kennis en ervaring te delen, te testen en te onderzoeken.”

Arjan van der Hoorn, directeur College Welzijn en Zorg bij mboRIjnland: “Om goed te kunnen anticiperen op de mogelijkheden in de toekomst is het nodig om nu te experimenteren. Dat kan niet zonder de samenwerking met partners in het veld.”

In het bidbook laten mboRijnland, Campus Gouda en Zorgpartners Midden-Holland weten dit Living Lab Zorg & Technologie breed op te zetten met meerdere partners. Zij bouwen zo vanuit een open samenwerkingswijze verder aan een coalitie rondom zorg & technologie. Van Popering: “De zorg, maar ook onderwijs is van ons allemaal. Om voorbereid te zijn op de toekomst, moeten we vandaag de handen ineen slaan.”

Wil je weten hoe het Living Lab Zorg & Technologie van de Toekomst eruit komt te zien? Bekijk hier het bidbook.

Meer weten over het Experience Lab? Sluit op donderdag 23 februari tussen 14.30 en 15.30 uur aan bij onze online activiteit Lessons learned Living Labs Zorg & Technologie tijdens de Slimme Zorgestafette.

Studenten mboRijnland runnen woongroep van Careyn Weddesteyn in Woerden

mboRijnland werkt samen met zorginstelling Careyn Weddesteyn in Woerden. We zetten samen leerwerkarrangementen op waar studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende met elkaar een woongroep runnen. Het gaat om een mix van BOL- en BBL-studenten van mboRijnland, MBO Utrecht en hbo-studenten van verschillende leerjaren. Zij draaien in gemengde samenstellingen zowel dag-, avond- als weekenddiensten in een huis met 12 bewoners.  

Het doel van deze leerhuizen is het verhogen van het leerrendement voor de studenten en het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg van de bewoners. Linda Belletini, teamleider opleiding Verpleegkunde mboRijnland, is enthousiast: “We willen studenten opleiden tot medewerkers die goed en snel kunnen inspelen op de situatie en ook meer studenten een leerplaats kunnen bieden. Het traject zorgt voor een snellere zelfstandigheid van de student, die hiermee eigen regie heeft over zijn of haar leerproces. Kortom, een mooie manier van onderwijs in de praktijk.”

De studenten zijn verantwoordelijk voor het gehele zorgproces onder supervisie van gediplomeerde medewerkers. Iedere student heeft twee werkbegeleiders, een gediplomeerde collega en een ouderejaars student. De gediplomeerde werkbegeleider begeleidt de student bij het hele leerproces. De studenten volgen voorafgaand aan het traject een inwerkperiode waarmee ze in drieënhalve week worden voorbereid op hun start.

“Wat ik aan het werken en leren in het leerhuis zo waardeer, is dat we met een team van verschillende studenten samenwerken; mbo, hbo, bol, bbl uit verschillende leerjaren en ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor de bewoners”, vertelt een van de studenten.

Evelien Nap, docent Gezondheidszorg mboRijnland, vult aan: “Dit traject is van toegevoegde waarde, omdat we gezamenlijk kennis ontwikkelen en kennis delen voor het onderwijs en de praktijk. Daarmee verhogen we de kwaliteit van het onderwijs en de studenten zijn na hun opleiding direct inzetbaar in het werkveld.”

Ook voor zorginstelling Careyn zitten verschillende positieve kanten aan de samenwerking. Geja Lohman, locatiemanager Careyn Weddesteyn: “Het leerhuis biedt een veilig en innovatief leerklimaat aan de stagiaires van de opleidingen MBO Verpleegkundige en Verzorgende IG.”

Foto’s: studenten aan het werk in leerhuis

Foto header: Arjan van der Hoorn (mboRijnland) en Geja Lohman (Careyn) bevestigen samenwerking met ondertekening overeenkomst

Start leertraject Thuiszorg Leerweg: werken en leren in de praktijk op mbo-niveau

Op 19 januari is de Thuiszorg Leerweg gestart in Zoetermeer, een nieuw BBL-traject. Deelnemers volgen gedurende anderhalf jaar een mbo niveau-1 opleiding bij mboRijnland en werken tegelijkertijd minimaal 16 uur per week als huishoudelijke hulp bij een thuiszorgorganisatie. Thuiszorg Leerweg is een samenwerking tussen mboRijnland, De Binnenbaan, Alcura, Vierstroom Hulp Thuis, Thuiszorg Inis, BTO thuiszorg.

Judith Geraedts, directeur College Start-Up mboRijnland: “Ik ben blij en trots dat we met dit initiatief de krachten kunnen bundelen. Met dit nieuwe traject komen we tegemoet aan de behoefte aan gediplomeerde arbeidskrachten in de thuiszorg. Tegelijkertijd kunnen deelnemers al werkend in de praktijk leren en onderwijs volgen om een diploma te halen. Dit versterkt hun positie en kansen op de arbeidsmarkt.”

Volgens wethouder Marijke van der Meer (Onderwijs) is dit traject een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden voor zowel jongeren als bestaande werknemers om het vak te leren. “Goed opgeleide thuiszorgmedewerkers zijn hard nodig, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Doordat de werkgevers nauw samenwerken met het onderwijs wordt de opleiding precies wat het zijn moet. En door dit soort praktijkopleidingen zorgen we ervoor dat zo min mogelijk mensen aan de kant blijven staan.”

Hoe ziet traject eruit?

Naast algemene vakken, zoals Nederlands en Rekenen, leren de deelnemers over wat ze tegenkomen in de praktijk: juist gebruik van schoonmaakmiddelen en huishoudelijke apparaten, sociale vaardigheden, de omgang met cliënten, hoe kun je zien of het wel of niet goed gaat met ze, hoe kun je dementie herkennen. De cliënten zijn vaak ouderen. De groep deelnemers bestaat uit bestaande werknemers die in dienst zijn bij de deelnemende bedrijven en nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie en daarnaast uit nieuwe werknemers die vanuit De Binnenbaan worden aangeleverd.

Deelnemers krijgen een contract van ten minste 20 uur, waarbij ze 16 uur werkzaam zijn bij de werkgever en 8 uur scholing volgen bij mboRijnland in Zoetermeer. Ook bestaat de mogelijkheid voor anderstaligen om aanvullend Nederlandse les te volgen. De opleiding duurt 1,5 jaar en wordt door de werkgever betaald.

Ook Patrick Verhoef, algemeen directeur De Binnenbaan, is blij met Thuiszorg Leerweg: “Ondanks dat het aantal openstaande vacatures zich al tijden op recordhoogte bevindt, staan er nog steeds mensen aan de kant. Deze krappe arbeidsmarkt vraagt om een vernieuwing om juist deze mensen aan het werk te krijgen. In samenwerking met onderwijs en ondernemers heeft De Binnenbaan de Groenacademie en de Logistieke Leerweg al eerder opgericht om hierop in te spelen. Ik ben zeer trots dat we het aanbod bedrijfsscholen nu in samenwerking met vier ondernemers, mboRijnland en De Binnenbaan hebben uitgebreid met de Thuiszorg Leerweg. Deze nieuwe opleiding biedt door de laagdrempeligheid werkzoekenden de mogelijkheid om een diploma te halen in een kansrijke sector en duurzaam de arbeidsmarkt (weer) te betreden.”

Marijke Kolen, Manager Thuisondersteuning bij Vierstroom Hulp Thuis: “De vraag naar zorg groeit en groeit. Er lopen mensen met een groot zorghart rond, maar die hebben nooit de kans gekregen om een diploma te halen. Hoe gaaf voor hen en ons is deze eerste opstap en misschien nog wel een opstap naar meer. Zo dragen we een mooi stukje bij aan de urgentie van de problematiek, nu en in de toekomst.”

Programma kick-off

Vandaag vond het formele startsein plaats van de Thuiszorg Leerweg. Deelnemers volgden in de ochtend onderwijs, ‘s middags waren zij samen met de werkgevers uitgenodigd bij mboRijnland om de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst (POK) te ondertekenen. Daarnaast hielden Judith Geraedts, directeur College Start-Up mboRijnland en Marijke van der Meer, wethouder gemeente Zoetermeer, een korte speech. Het feestelijke moment werd afgesloten met een hapje en een drankje.

mboRijnland, De Haagse Hogeschool en gemeente Zoetermeer werken samen aan goed opgeleide professionals in sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg 

De vraag naar goede professionals in de IT, Techniek en  Welzijn & Zorg blijft groeien. Daarom gaan het bedrijfsleven, onderwijspartners en de gemeente Zoetermeer samenwerken aan meer en betere leerplekken in Zoetermeer en de regio. Om ervoor te zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt en er sneller, meer en beter talent in de regio wordt ontwikkeld.

De Haagse Hogeschool, mboRijnland, de Centra voor Innovatief Vakmanschap (Smart Technology en Welzijn & Zorg) en de gemeente Zoetermeer bekrachtigen hun samenwerking in de Dutch Innovation Factory door de Uitvoeringsagenda voor verdieping van het beroepsonderwijs te ondertekenen.

De partners zetten zich in om een leven lang ontwikkelen, de doorlopende leerlijnen en vernieuwend (hybride) onderwijs in Zoetermeer en de regio verder te brengen. Het slimmer verbinden van meer opleidingen zal meer uitstroom van professionals in tekortsectoren moeten opleveren. Dit biedt kansen voor zowel jongeren, omscholers en bijscholers als werkgevers. Ook streven de partners ernaar de instroom van het mbo naar het hbo te laten groeien. 

Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur De Haagse Hogeschool: “De huidige arbeidsmarkttekorten in de IT, Techniek en Welzijn & Zorg zijn niet alleen een grote uitdaging voor het bedrijfsleven: het is een complex maatschappelijk vraagstuk. Een vraagstuk dat past bij onze maatschappelijke rol, waar De Haagse als opleider en als kennisinstituut impact wil hebben in co-creatie met onze partners. Samen met de gemeente Zoetermeer en het mboRijnland slaan we de handen ineen, niet alleen voor het opleiden van jongeren, maar ook in het om- en bijscholen van professionals die al werkzaam zijn.” 

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Samen met de gemeente, De Haagse Hogeschool en andere partners zorgen we voor een goede aansluiting van het onderwijs op de wensen en behoeften die leven op de arbeidsmarkt. Door dichtbij de ontwikkelingen te zitten kunnen we kwalitatief, actueel en innovatief onderwijs aanbieden, waardoor afgestudeerde studenten hun talenten direct kunnen inzetten voor de sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg.

Versterking (kennis)economie 

Nadat eind vorig jaar de samenwerkingsovereenkomst werd getekend, is er nu een uitvoeringsagenda opgesteld. Met deze uitvoeringsagenda hebben de samenwerkingspartners de visie en acties voor de komende 3 jaar vastgesteld. Het beroepsonderwijs in IT, Techniek, Welzijn & Zorg wordt verdiept en verbreed en de partners gaan maximaal inzetten op multidisciplinaire samenwerking. “Het beroepsonderwijs is ontzettend belangrijk voor de stad. Het versterkt de kenniseconomie, bevordert innovatie en trekt studenten en bedrijven aan,” licht wethouder economie Jan Iedema toe. “Deze gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt voor studenten en innovatieve IT-toepassingen voor het lokale bedrijfsleven.”

Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer 

Deze samenwerking in het Dutch Innovation Park (fysiek in de Dutch Innovation Factory: de Playground for Digital Innovators) doelt op uitbouw en versterking van het onderwijs. In de DIF werken de partners vanuit hun eigen kracht, maar steeds meer samen, aan innovatief en vernieuwend beroepsonderwijs en mooie innovaties in het bedrijfsleven. Zo vergroten we sneller de vijver aan beschikbaar talent en creëren we innovaties en new businesses. De activiteiten zullen in het bijzonder aansluiting zoeken op de uitbreiding van het beroepsonderwijs in IT en Techniek. Hierbij ligt ook speciale focus op het aantrekken en betrekken van meer lokale, regionale en landelijke bedrijven die actief zijn in de kernsectoren en samenwerken met bij- en omscholingstrajecten zoals WE-IT.

‘Lessen van Lieke’ beleeft derde seizoen op YouTube, Insta en Tiktok

YouTube, Insta en TikTok als kanalen om je lesmateriaal te delen met mbo-studenten. Lieke Merkens, docent Verpleegkunde bij mboRijnland, maakt al voor het derde seizoen de YouTube-serie ‘Lessen van Lieke’ voor haar studenten en deelt dagelijks aansprekend onderwijsmateriaal op social media.

Wat in coronatijd begon als een manier om op afstand lesmateriaal in aansprekende vorm aan haar studenten en andere geïnteresseerden in de zorg aan te bieden, is uitgegroeid tot een succesvol format dat nu ook voor andere opleidingen wordt uitgerold. Naast de Lessen van Lieke starten in februari 2023 ook de Lessen van Robert, docent Technical Engineering. In april 2023 volgen de Lessen van Misha, docent Haarverzorging.

Waardevoller onderwijs
Lieke Merkens: “Het is waardevoller onderwijs; met de video’s maak ik beeldend waar de docent het in de les over heeft. Je ziet me aan het bed in interactie met de patiënt, ik verricht allerlei verpleegkundige handelingen en vertel waarom ik die doe; dit is van toegevoegde waarde op het bestaande lesmateriaal uit de boeken.”

Lieke plaatst naast haar video’s op YouTube en dagelijkse posts op Insta, ook materiaal op TikTok. Daar heeft ze inmiddels bijna 17.500 volgers. “TikTok is als een raket gegaan, ik ging zelfs viral met een video die wel 4,8 miljoen keer is bekeken over de hele wereld.”

Lessen van Robert in techniek
Inmiddels staat Lieke niet meer voor de klas, maar wijdt ze zich geheel aan het maken van lesmateriaal voor YouTube en de social mediakanalen. De Lessen van Lieke zijn zo goed ontvangen door zowel studenten als docenten en instellingen, dat het format is uitgebreid naar Lessen van Robert en Lessen van Misha.

Op 9 februari lanceert Robert Krens, docent Technical Engineering, zijn eerste video over werken in de Techniek. “We hebben gekozen voor techniek, omdat het voor veel studenten toch vaak een beetje abstract blijft hoe je werk er dan uitziet. Voor autotechniek kunnen mensen zich daar goed iets bij voorstellen. Ik ga als Technicus Engineering onder andere aan de slag bij een vliegtuigsimulatorenbedrijf en loop een dag mee met een bedrijf dat lichtplannen maakt voor de grootste horecazaken en discotheken van Nederland.”

Als derde opleiding is gekozen voor het kappersvak, omdat het zo goed en praktisch in beeld te brengen is. In april 2023 gaan de Lessen van Misha van start. Als docent Haarverzorging laat ze verschillende technieken in de praktijk zien, die als aanvullend lesmateriaal kunnen worden gebruikt.

Educatieve waarde
Lieke Merkens: “Ik ga in de eerste aflevering van dit seizoen aan het werk in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Mijn lesmateriaal heeft educatieve waarde, het is aanvullend materiaal waarmee je als student in gesprek kunt gaan met je docent. Daarnaast laat ik zien wat een mooi vak Verpleegkunde is. Er zijn veel mensen in de zorg nodig, dus hopelijk dragen mijn video’s bij aan een groeiend aantal studenten dat kiest voor Verpleegkunde.”

De video’s worden gemaakt in samenwerking met bedrijven uit de sector. “We doen het met de praktijk, we maken samen met de bedrijven waar ik kom onderwijs. Hiermee bouwen we ons netwerk uit en komen we in contact met interessante organisaties waar onze studenten mogelijk stage kunnen lopen en aan het werk kunnen”, licht Lieke toe.

Hoe het begon
De eerste serie Lessen van Lieke startte in studiejaar 2020-2021 en vond plaats in een soort huiskamer-setting. In gesprek met een professional werd bijvoorbeeld een kalfsbrein ontleed met tekst en uitleg. In het tweede seizoen wijzigde het format en ging Lieke, op verzoek van haar volgers, zelf naar de bedrijven toe en in de praktijk aan het werk. Ze laat uiteenlopende verpleegkundige handelingen zien. Zo ging Lieke bijvoorbeeld op bezoek bij de PI Scheveningen en verzorgde een schotwond van een gedetineerde. Het nieuwe format laat een dynamischer beeld zien en past beter bij de doelgroep. Eind studiejaar 2021-2022 is besloten om dit format verder uit te breiden naar andere opleidingen.

Over de Lessen van Lieke
Met de ‘Lessen van’ projecten delen de docenten dagelijks onderwijsmateriaal via hun eigen social mediakanalen. Eén keer in het jaar lanceren ze een YouTube-serie die bestaat uit drie afleveringen. Daarin gaan de docenten bij bedrijven aan de slag en laten de beroepspraktijk zien.

Lancering derde seizoen Lessen van Lieke: 7 februari

Lancering eerste seizoen Lessen van Robert: 9 februari

Lancering eerste seizoen Lessen van Misha: 11 april