Categorie archieven: Welzijn

mboRijnland, De Haagse Hogeschool en gemeente Zoetermeer werken samen aan goed opgeleide professionals in sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg 

De vraag naar goede professionals in de IT, Techniek en  Welzijn & Zorg blijft groeien. Daarom gaan het bedrijfsleven, onderwijspartners en de gemeente Zoetermeer samenwerken aan meer en betere leerplekken in Zoetermeer en de regio. Om ervoor te zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt en er sneller, meer en beter talent in de regio wordt ontwikkeld.

De Haagse Hogeschool, mboRijnland, de Centra voor Innovatief Vakmanschap (Smart Technology en Welzijn & Zorg) en de gemeente Zoetermeer bekrachtigen hun samenwerking in de Dutch Innovation Factory door de Uitvoeringsagenda voor verdieping van het beroepsonderwijs te ondertekenen.

De partners zetten zich in om een leven lang ontwikkelen, de doorlopende leerlijnen en vernieuwend (hybride) onderwijs in Zoetermeer en de regio verder te brengen. Het slimmer verbinden van meer opleidingen zal meer uitstroom van professionals in tekortsectoren moeten opleveren. Dit biedt kansen voor zowel jongeren, omscholers en bijscholers als werkgevers. Ook streven de partners ernaar de instroom van het mbo naar het hbo te laten groeien. 

Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur De Haagse Hogeschool: “De huidige arbeidsmarkttekorten in de IT, Techniek en Welzijn & Zorg zijn niet alleen een grote uitdaging voor het bedrijfsleven: het is een complex maatschappelijk vraagstuk. Een vraagstuk dat past bij onze maatschappelijke rol, waar De Haagse als opleider en als kennisinstituut impact wil hebben in co-creatie met onze partners. Samen met de gemeente Zoetermeer en het mboRijnland slaan we de handen ineen, niet alleen voor het opleiden van jongeren, maar ook in het om- en bijscholen van professionals die al werkzaam zijn.” 

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Samen met de gemeente, De Haagse Hogeschool en andere partners zorgen we voor een goede aansluiting van het onderwijs op de wensen en behoeften die leven op de arbeidsmarkt. Door dichtbij de ontwikkelingen te zitten kunnen we kwalitatief, actueel en innovatief onderwijs aanbieden, waardoor afgestudeerde studenten hun talenten direct kunnen inzetten voor de sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg.

Versterking (kennis)economie 

Nadat eind vorig jaar de samenwerkingsovereenkomst werd getekend, is er nu een uitvoeringsagenda opgesteld. Met deze uitvoeringsagenda hebben de samenwerkingspartners de visie en acties voor de komende 3 jaar vastgesteld. Het beroepsonderwijs in IT, Techniek, Welzijn & Zorg wordt verdiept en verbreed en de partners gaan maximaal inzetten op multidisciplinaire samenwerking. “Het beroepsonderwijs is ontzettend belangrijk voor de stad. Het versterkt de kenniseconomie, bevordert innovatie en trekt studenten en bedrijven aan,” licht wethouder economie Jan Iedema toe. “Deze gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt voor studenten en innovatieve IT-toepassingen voor het lokale bedrijfsleven.”

Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer 

Deze samenwerking in het Dutch Innovation Park (fysiek in de Dutch Innovation Factory: de Playground for Digital Innovators) doelt op uitbouw en versterking van het onderwijs. In de DIF werken de partners vanuit hun eigen kracht, maar steeds meer samen, aan innovatief en vernieuwend beroepsonderwijs en mooie innovaties in het bedrijfsleven. Zo vergroten we sneller de vijver aan beschikbaar talent en creëren we innovaties en new businesses. De activiteiten zullen in het bijzonder aansluiting zoeken op de uitbreiding van het beroepsonderwijs in IT en Techniek. Hierbij ligt ook speciale focus op het aantrekken en betrekken van meer lokale, regionale en landelijke bedrijven die actief zijn in de kernsectoren en samenwerken met bij- en omscholingstrajecten zoals WE-IT.

Samenwerking mboRijnland en BLOS Kinderopvang leidt in 1,5 jaar op tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

De kinderopvang heeft met grote personeelstekorten te maken. Om meer kwalitatief personeel op te leiden, werkt mboRijnland samen met BLOS Kinderopvang aan een verkort BBL-leertraject. Deze samenwerking is officieel vastgelegd in LLokaal bij mboRijnland Lammenschans. Mbo-studenten met een vakopleiding op zak, havisten en vwo’ers kunnen nu in 1,5 jaar tijd worden opgeleid tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Verkort leertraject

Het verkorte leertraject is erop gericht om meer studenten te stimuleren de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker te gaan doen. De BBL-opleiding duurt 1,5 jaar in plaats van de gangbare 3 jaar. De intensieve begeleiding op de werkvloer is een voorwaarde voor het slagen van dit verkorte traject. De verkorte opleiding wordt bekostigd door BLOS Kinderopvang, waar de studenten 3 á 4 dagen in de week werkzaam zijn tijdens de opleiding. De student krijgt 1 dag in de week les bij mboRijnland Leiden Lammenschans. Het verschil met de reguliere driejarige BBL-opleiding, is dat alle studenten in het verkorte traject op dezelfde werkplek zitten.

Samenwerking

De eerste bedrijfsklas met 22 studenten is inmiddels van start gegaan. Angelique, docent en kartrekker vanuit mboRijnland vertelt: “BLOS is een belangrijke samenwerkingspartner in onze regio en de samenwerking bevalt ontzettend goed. We zijn met de eerste klas gestart op 1 september en we zijn nu al de mogelijkheden aan het bekijken om in februari 2023 met een nieuwe klas te starten. Het is fantastisch om te zien hoe gemotiveerd onze studenten zijn. De leeftijden lopen uiteen van 20 tot 56 jaar en elke student heeft er heel bewust voor gekozen om dit verkorte traject te volgen. Met deze nieuwe samenwerking, het starten van een bedrijfsklas, willen we bijdragen aan het terugdringen van de personeelstekorten in deze sector.”

Ook BLOS is trots op de samenwerking: “Deze samenwerking is een mooi praktijkvoorbeeld hoe we als bedrijfsleven en mbo-instelling gezamenlijk bijdragen om de maatschappelijke noodzaak van het tekort aan gekwalificeerd personeel in de kinderopvang op te lossen, aldus Anoek Klein Swormink, Recruitment Director BLOS Kinderopvang.”

Omscholen

Patricia is 56 jaar en besloot zich om te scholen na jaren in de reisbranche te hebben gewerkt: “De afgelopen twee jaar is de reisbranche erg veranderd en ik heb twee passies; reizen en kinderen. Ik besloot mijn andere passie te volgen. Toen zag ik deze opleiding voorbijkomen en het feit dat ik het versneld kan doen trok mij over de streep. Ik ben erg enthousiast over de opleiding in combinatie met het werken bij de BSO van BLOS. De pedagogiekvakken die we tijdens de lessen bij mboRijnland krijgen, kan ik direct toepassen in de praktijk. Dat leert veel makkelijker en is ook een stuk leuker. Andersom kunnen we ook praktijksituaties in de klas bespreken en elkaars hulp vragen als je ergens tegen aanloopt. Het is wel weer wennen om fulltime bezig te zijn. Het werken en thuisstudie in combinatie met het volgen van lessen is heel pittig. Iedere student heeft er bewust voor gekozen dit verkorte leertraject te volgen, maar aanpoten is het zeker!”

Voor meer informatie over BLOS Kinderopvang: https://www.blos.nl/nl/

Nieuwe Beroepshavo-opleiding mboRijnland slaat brug tussen mbo en hbo

Op dinsdag 5 juli vierde mboRijnland één jaar Beroepshavo bij LLokaal in Leiden. Deze nieuwe onderwijsvorm brengt twee werelden bij elkaar: het MBO-beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. De Beroepshavo komt tegemoet aan studenten die hun praktische opleiding willen combineren met wat meer theoretische vakken. Doel is om het mbo en hbo nog beter op elkaar te laten aansluiten, zodat de doorstroming soepeler verloopt.

Meriellen de Raa e Souza, projectleider Beroepshavo en teamleider vavo (per 1 augustus Next College): “Wij ervaarden dat er een doelgroep was die nu hun plek in ons onderwijssysteem niet kan vinden. We wilden graag voor hen een onderwijsvorm creëren. Een die past bij de havoleerling die overstapt van havo 3 of 4 naar het mbo en ook voor de mbo-student die op zoek is naar meer uitdaging op theoretisch vlak. Bij de Beroepshavo kun je twee tot drie vakken op havoniveau combineren met je mbo-4 beroepsopleiding. Denk daarbij aan vakken als Nederlands en wiskunde. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan begeleiding en vaardigheden ter voorbereiding op een eventuele doorstroom naar het hbo. In de beroepshavo wordt dit als één integraal programma aangeboden, niet als losse onderdelen, zoals vaak bij andere mbo-scholen in Nederland het geval is.”

Beroepshavo voor zeven opleidingen

Ook Judith Geraedts, directeur vavo (straks Next College) is trots op het resultaat: “Toen we vier jaar geleden met de eerste ideeën begonnen, wisten we niet dat we hier op uit zouden komen: een integrale onderwijsvorm die we na de zomer aan meer dan honderd studenten kunnen aanbieden voor zeven verschillende opleidingen.”

mboRijnland startte vorig jaar met de opleiding Technicus Engineering. Dat bleek een succes. Van de zestig nieuwe studenten Technicus Engineering meldden zich  zeventien aan voor de beroepshavo-variant. Eind augustus starten in totaal zeven opleidingen in de Beroepshavo-variant. Naast de opleiding Technicus Engineering zijn dit de opleidingen Onderwijsassistent, Software Developer, Junior Accountmanager, Medewerker Business Administration & Control, Medewerker Legal & HR Services en Medewerker Marketing & Communication.

“Nieuwe start naar de toekomst”

Steijn start na de zomer met Beroepshavo Technicus Engineering. Hij zou havo 4 een jaartje over moeten doen, maar mist de motivatie op een aantal vakken. Op de havo doet hij het Technasium met het vak Ontwerpen & Onderzoeken (O&O). Daar leert hij technische projecten doen, iets waar Steijn goed in is. Als Steijn daarover spreekt zie je hem opbloeien. “Ik zag het mbo eigenlijk niet zo zitten, totdat een vriend van mij, die op het mbo zit, erover vertelde. In dezelfde tijd vroegen mijn ouders of beroepshavo niet iets voor mij zou zijn. Hoe meer ik mij daarin verdiepte,  hoe meer ik voelde  dat dit voor mij de juiste opleiding is. Mijn nieuwe start naar de toekomst.”

Over de Beroepshavo van mboRijnland

Beroepshavo is een nieuwe opleidingsvariant van mboRijnland waarin studenten hun mbo-opleiding combineren met minimaal twee en maximaal drie certificaten op havoniveau. Dit studiejaar startte de eerste Beroepshavo voor de opleiding Technicus Engineering. Vanaf volgend jaar komen daar varianten bij voor de opleidingen Onderwijsassistent, Software Developer, Junior Accountmanager, Medewerker Business Administration & Control, Medewerker Legal & HR Services en Medewerker Marketing & Communication.

De Beroepshavo vergroot de kansen om door te stromen naar het hbo en is bedoeld voor leerlingen met een diploma vmbo-TL of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. De opleiding kan ook passen bij leerlingen met een havodiploma, die nog niet het juiste instroomprofiel hebben voor de keuze van hun vervolgopleiding. De havo-vakken in de beroepshavo worden gegeven door docenten van het vavo van mboRijnland. Kijk hier voor meer informatie over de Beroepshavo: https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/beroepshavo/

Geslaagde debatwedstrijd studenten Welzijn in Stadhuis van Zoetermeer

Afgelopen maandag 30 mei deden eerstejaars studenten mboRijnland van de opleiding Welzijn mee aan een debatwedstrijd in het stadhuis van Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer organiseert elk jaar een debatwedstrijd over actuele onderwerpen in samenwerking met het Debatbureau en mboRijnland.

Burgemeester Bezuijen opende de 11e editie van de debatwedstrijd, waarna de studenten met elkaar in debat gingen. Yvonne Bink (raadslid Zoetermeer Vooruit) en Francijn Brouwer (Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP) waren er ook en vormden de jury samen met Het Debatbureau.

Kritische denkvaardigheden
Leila Bouzian is docent en coördinator Burgerschap bij mboRijnland in Zoetermeer en vond het een zeer geslaagde ochtend. “Elk jaar doen eerstejaars studenten van de BOL-opleiding Welzijn mee aan dit debat. Vandaag gingen studenten met elkaar in debat over actuele maatschappelijke onderwerpen die hier lokaal in Zoetermeer spelen, zoals de veiligheid in de stad, rommel op straat, het tekort aan woningen voor jongeren en gezonde snacks in de kantine.”

Leila licht toe dat een debat een leuke werkvorm is om met kritische denkvaardigheden aan de slag te gaan. “Ik merk dat studenten graag meedenken, meepraten en invloed willen uitoefenen op zaken die hen raken. Dit debat biedt een mooi podium om met elkaar en de raadsleden van de gemeente in gesprek te gaan.”

Afwisselend en levendig debat
Na de eerste ronde volgt de finale van het debat. Team A en C strijden tegen elkaar en voeren voor- en tegenargumenten aan voor de stelling dat natuur opgeofferd moet worden voor woningbouw. Het debat is levendig, afwisselend en beide partijen voeren goeie argumenten aan. Lindsey (17 jaar) volgt de opleiding Onderwijsassistent en zit in het team dat door de jury als winnaar wordt uitgeroepen. “Ik vond het heel leerzaam om mee te doen. We hebben veel geoefend op school, maar om dan in zo’n raadszaal echt een debat te voeren is wel bijzonder. Ik heb zelf geen plannen om later iets met debatteren te gaan doen. Maar ik vind het wel interessant om een debat te volgen dat gaat over zaken waar ik mee te maken heb.”

Ook raadslid Yvonne Bink vond het erg leuk om mee te doen, zowel als jury van het debat, maar ook aan de gesprekken die tussendoor plaatsvonden over actuele onderwerpen. “Het is verrassend om te zien hoe mbo-studenten zich voorbereiden en hoe ze zich dan presenteren in de raadszaal, een omgeving waar ze normaal niet zijn, maar die wel veel kan bijdragen aan hun ontwikkeling. Interessant om te merken welke onderwerpen de studenten bezighouden, zoals de veiligheid op straat en de woningnood.”

Twaalf studenten onderweg naar Bolivia

Vandaag vliegt een groep van twaalf studenten en twee docenten naar Bolivia. Een deel van de groep gaat op expeditiereis en een ander deel van de groep gaat vijf weken stagelopen.

Op expeditie in Bolivia
Het programma dat de studenten daar ruim twee weken volgen is gericht op samenwerking, persoonlijke- en culturele ontwikkeling én natuurlijk de bijzondere buitenlandervaring. Wat voor gave dingen ze daar allemaal gaan doen? Kinderspeelplaatsen maken, verticale tuinen aanleggen, bomen planten en nog een heleboel meer.

Stagelopen in Bolivia
De studenten die stage gaan lopen, duiken onder in het Boliviaanse dagelijks leven. Ze geven Engelse les op een Boliviaanse school, organiseren activiteiten met kinderen bij een buitenschoolse opvang en helpen met koken en teambuildingsactiviteiten bij een opvang voor vrouwen.

De studenten gaan hun ervaringen ook filmen, dus binnenkort zie je hoe het ze in Bolivia bevalt!

Picaflor International organiseert deze bijzondere reis. De studenten volgden al een voorbereidend programma in Nederland.


De studenten zijn er klaar voor en hebben er zin in!

In 1,5 jaar twintig VIG’ers klaarstomen voor de zorg

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Versneld onderwijstraject mboRijnland, CIV Welzijn & Zorg en zorginstelling Respect wonen-zorg-welzijn groot succes 

Zoetermeer, 25 maart 2022 – Gisteren ontvingen twintig afgestudeerde VIG’ers hun diploma bij mboRijnland. Respect krijgt er twintig enthousiaste zorgmedewerkers bij. Dankzij een succesvol versneld traject, waarin het onderwijsprogramma in nauwe samenwerking tussen mboRijnland, CIV Welzijn & Zorg en zorginstelling Respect in Den Haag tot stand kwam.  

Net als in de hele zorgsector is ook bij Respect de vraag naar goed opgeleide mensen groot. Alle twintig deelnemers hebben gesolliciteerd op een vacature van Respect. Ze werden aangenomen en volgden de afgelopen 1,5 jaar in versneld tempo de BBL-opleiding Verzorgende IG (VIG) op locatie onder leiding van een docent van mboRijnland.

Patricia van der Neut, docent mboRijnland: “Het bijzondere aan deze samenwerking is dat op vraag van de zorginstelling een onderwijsprogramma op maat is gemaakt. Samen met experts uit het werkveld geef ik op locatie les. Zo krijgen de deelnemers bijvoorbeeld ook les van een diëtiste en een ergotherapeut van Respect.”

Zij-instromers snel en kwalitatief opleiden 

Eline Huisman, manager Opleiding Ontwikkeling & Recruitment Respect: “De kracht van dit traject is dat een gevarieerde groep deelnemers zonder ervaring in de zorg binnen 1,5 jaar tot volwaardig VIG’er is opgeleid. Respect ging op zoek naar een partner om zij-instromers snel en kwalitatief op te leiden tot VIG’er. mboRijnland kon via CIV Welzijn & Zorg, waar wij partner van zijn, dit traject binnen het reguliere stelsel aanbieden. Bovendien was er vanaf het eerste moment een klik met mboRijnland en het vertrouwen dat het traject succesvol zou zijn.” 

Plek gevonden 

De deelnemers komen uit verschillende hoeken, zoals een oud-werknemer van de visafslag die graag aan het werk wil in de zorg, een grafisch vormgever die besloot in de zorg te willen werken of een andere deelnemer die al in de zorg werkte als Helpende Plus en graag een vervolgopleiding tot Verzorgende wilde doen.  

Mike, één van de gediplomeerden: “Ik heb hiervoor bij een groothandel voor vis gewerkt. Dat zorgen heeft altijd in me gezeten. Ik ben heel empathisch. De advertentie voor de vacature en de informatiedag maakten me meteen enthousiast. Terecht, want de opleiding was meer dan ik had verwacht. Ik heb nu echt mijn plek gevonden en ga met plezier naar mijn werk. Ik wil ook zeker doorstuderen en de opleiding voor Verpleegkundige doen. Maar eerst ga ik aan de slag bij Respect met cliënten met een zware beperking. Daar heb ik echt zin in.” 

Enthousiasme werkt aanstekelijk 

Eline Huisman: “Ondanks dat een zij-instromer geen ervaring in de zorg heeft, is deze niet onervaren. Respect heeft veel plezier van de kwaliteiten die de deelnemers op andere vlakken meenemen. Het enthousiasme doordat men weloverwogen voor de zorg kiest, werkt aanstekelijk.” 

Petra, één van de nieuwe VIG’ers: “Ik kom uit de grafische sector en ben gestopt met werken toen ik moeder werd. Op zich is dit voor mij geen vreemde stap. Ik ben ook buddy geweest, dus dat zorgende zit er wel in, maar ik ben ook creatief. Ik ben blij dat ik deze stap heb gemaakt, het past bij me. Het omgaan met mensen, het ertoe doen. Het is een stukje waardering dat je krijgt tijdens je werk. Ik ga nu werken op de somatische afdeling, met mensen met een lichte beperking.”

De klas die gisteren hun diploma kreeg, is in september 2020 gestart. In september 2021 is de tweede lichting gestart en volgende week beginnen de sollicitatiegesprekken voor de klas die na de zomer start. Huisman: “Voor ons is dit geen project meer, wij geloven hierin, voor ons is het beleid. 

Versnelde BBL-opleiding Verpleegkundige verwelkomt 18 nieuwe studenten

Eind januari hebben we 18 nieuwe studenten voor de versnelde BBL-opleiding tot Verpleegkundige in Zoetermeer mogen verwelkomen. Het zijn studenten uit allerlei verschillende branches: gehandicaptenzorg, verpleeghuis, thuiszorg en het ziekenhuis.

De versnelde opleiding stelt de student centraal en biedt gepersonaliseerd onderwijs. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met de vooropleiding en ervaringen van de student. Daarbij houden de docenten goed contact met de werkgevers van de studenten, zodat de best mogelijke begeleiding wordt ingezet. De studenten krijgen daarnaast ook de kans om hun onderwijs zelf vorm te geven door middel van keuzedelen.

De studenten zijn enthousiast en hebben er zin in. student Angelique: ‘het was leuk om kennis te maken met de hele klas. We hebben veel informatie gekregen. Ik heb zin om te beginnen!’ En ook student Damian sluit zich daar bij aan: ‘de introductie met rondleiding, kennismaking en inzage in de online studie heeft mij veel duidelijk gemaakt.’

Meer weten over de versnelde BBL-opleiding tot Verpleegkundige? Kijk hier.

Het Experience Lab van Campus Gouda is geopend

Op dinsdag 8 februari is het Experience Lab in zorginstelling De Rietkraag van Zorgpartners Midden-Holland officieel geopend. Een woonruimte is ingericht als plek waar studenten, zorgmedewerkers, docenten en cliënten leren en ervaren hoe ze zorgtechnologie kunnen toepassen in de zorg. Het Experience Lab is een concreet resultaat van een samenwerking tussen zorgorganisaties, onderwijs, overheid en regio Midden-Holland.

Extra handen aan het bed zijn meer dan ooit nodig. Daarnaast verandert de zorg door het gebruik van technologie in een razend tempo. Zorgpartners Midden-Holland, ZWconnect, mboRijnland, Hoornbeeck College, CIV Smart Technology, CIV Welzijn & Zorg en Campus Gouda springen hierop in met het Experience Lab. Studenten krijgen vernieuwend onderwijs; niet in de schoolbanken, maar in de praktijk. Studenten en werkenden in de zorg leren en werken samen en ervaren wat zorgtechnologie inhoudt, zoals zorgrobot Tessa. Deze robot helpt cliënten door het geven van instructies of het stellen van vragen. Een ander voorbeeld is de inzet van een druppelbril, waarmee cliënten zelf hun ogen kunnen druppelen.

Samen leren en werken
Marianne Straks, voorzitter Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland: “We zijn heel blij met de opening van het Experience Lab en deze samenwerking. Zorgtechnologie hebben we nodig om in te spelen op de zorgvragen van nu en de toekomst. Hierbij staat het welzijn van onze cliënten en de meerwaarde voor medewerkers voorop. We zien dat innovaties ons werk ondersteunen en beter maken. Dit geeft ook weer meer ruimte voor de menselijke kant van de zorg. Het is mooi om te zien dat we als partners in de regio veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.”

Wethouder zorg Corine Dijkstra en wethouder onderwijs Thierry van Vugt van de gemeente Gouda zien dit als een mijlpaal. Dijkstra: “In het Experience Lab laten we zien hoe leuk en uitdagend het is om te werken in de zorg. Ik ben er trots op dat alle betrokken partners hun handtekening hebben gezet zodat we in de toekomst het Experience Lab kunnen uitbreiden met nog meer mooie plannen.

Van Vugt vult aan: “Deze samenwerking met onderwijs, overheid, zorgorganisaties en bedrijven zorgt voor nieuwe innovaties die ook echt passen bij de praktijk waar de zorg mee te maken heeft. Zo leiden we met elkaar de toekomstige zorgprofessional op.”

Leren in de beroepspraktijk
Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur bij mboRijnland: ‘’mboRijnland wil studenten zoveel mogelijk in de echte beroepspraktijk laten leren. Daarom werken we met bedrijven, instellingen en gemeenten samen in zogenoemde ‘Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s)’. Het CIV Welzijn & Zorg en het CIV Smart Technology zijn nu gestart met de eerste projecten van het Experience Lab waar studenten van mboRijnland aan de slag gaan met mooie onderwijsopdrachten. Ik ben erg blij met de stuwende kracht van de gemeente Gouda en de samenwerking met Zorgpartners Midden-Holland die de lancering van het Experience Lab mogelijk hebben gemaakt. In deze real life-omgeving kunnen studenten Zorg en studenten Techniek samen met zorgprofessionals leren en werken aan innovatieve, technologische toepassingen die tegemoetkomen aan de complexe zorgvraag in de dagelijkse praktijk.’’

Foto v.l.n.r. Ria Rozendaal, programmadirecteur CIV Welzijn & Zorg, Jacques Rozendaal opleidingsmanager Verpleegkunde en Dienstverlening bij het Hoornbeeck College, Corine Dijkstra, wethouder zorg gemeente Gouda, Jan van Laake, programmadirecteur CIV Smart Technology, Marianne Straks, voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners Midden-Holland, Coralie Elmont, directeur ZWconnect, Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur, mboRijnland

“Ik kan het niet accepteren dat het me gewoon niet lukt. Ik word er boos en verdrietig van.”

Kim Halverhout is een stralende verschijning van 17 jaar. Kim zit in het tweede jaar van de vierjarige opleiding Verpleegkundige bij mboRijnland in Alphen aan den Rijn. Kim heeft een zeldzame aandoening: lipoedeem. Dit zorgt voor extra vermoeidheid en pijn, waardoor Kim niet altijd het reguliere programma kan volgen. De school doet alles wat nodig is om Kim in haar eigen tempo en op passende wijze de opleiding af te ronden.

Diagnose na 3,5 jaar
“Ik was eigenlijk altijd vrij mager. Ik merkte dat ik aankwam en zou dat er met sporten en diëten wel even af krijgen. In mijn gezicht en taille lukte dat ook, maar op mijn benen bleef het zitten.” Kim ging elastische kousen gebruiken, maar merkte dat haar benen steeds dikker werden en later ook haar armen. Daarbij kreeg ze pijn.

De moeder van Kim vond op internet een vrouw met precies dezelfde klachten als Kim. Met dit verhaal gingen ze terug naar de dokter en na nog meer onderzoek en 3,5 jaar ellende en onzekerheid kreeg Kim de diagnose lipoedeem. Dit is een chronische vetverdelingsstoornis, met ophopingen van vet in heupen en benen. In anderhalf jaar kwam ze 30 kilo aan, vooral bij haar benen en later ook haar armen.

Boos en verdrietig
De impact op Kims leven is groot. “De laatste maanden, weken gaat het niet zo lekker. Mijn lichaam kan het eigenlijk niet meer aan. Van binnen wil ik heel veel en voel ik energie, maar mijn lichaam is kapot. Ik heb heel veel pijn en krampen. ” Kim loopt dit jaar twee dagen per week stage in de gehandicaptenzorg. Op knieën of hurken zitten gaat bijna niet meer. Kim merkt dat ze achteruit gaat.

“Eigenlijk moet ik een hele weekplanning maken, waarbij ik rekening houd met mijn beperkte energie, anders kan ik na een dag stage de volgende dag niet naar school of andersom. Als ik ’s avonds nog wil sporten moet ik ’s middags eigenlijk niks doen. Ik kan het gewoon niet accepteren dat het me gewoon niet lukt. Dat vind ik heel moeilijk. Ik word er boos en verdrietig van.”

Begrip van school
Als het even niet gaat, neemt Kim contact op met Lulu of Yvonne, haar slb’ers (studieloopbaanbegeleiders). Ze kijken dan samen wanneer ze kan inhalen wat op dat moment niet lukt, zoals een opdracht inleveren of een presentatie. “mboRijnland heeft veel begrip voor mijn situatie; mijn slb’ers denken mee hoe dingen anders kunnen, dat is erg fijn. Zoals in februari, als ik mijn eerste behandeling onderga, dat ik dan de lessen online kan volgen.” Ook haar stageplek is op de hoogte van haar situatie. “Als het een dag niet gaat, dan mag ik bijvoorbeeld meehelpen bij de dagbesteding.” Aan haar vrienden en vriendinnen laat Kim niet zoveel merken: “Ik wil gewoon meedoen en gezellig zijn. Dat is soms wel een valkuil.”

Opleiding op maat
Over de opleiding is Kim erg enthousiast. Die wil ze heel graag afmaken. In het eerste jaar heeft Kim stage gelopen in de ouderenzorg, nu in de gehandicaptenzorg. Ook al vindt Kim dit leuk, ze denkt dat haar hart meer ligt bij geboortezorg of helpen bij bevallingen, “maar ik houd alle opties open”, zegt Kim lachend. “Volgend jaar zijn er nog meer mogelijkheden voor stage”, vult Lulu aan, “bijvoorbeeld in het ziekenhuis of de GGZ, maar we kijken vooral wat past bij de situatie van Kim. Misschien dat het voor haar beter is om twee dagen per week stage te blijven lopen in plaats van de gebruikelijke drie.”

“We praten op dit moment nog niet over verlengen of vertragen van de studie, we kijken per leerjaar hoe Kim ervoor staat en wat Kim nog moet doen om haar diploma te halen. Haar beperking is niet richtinggevend, daar houden we alleen rekening mee. We zoeken naar het maximale en wat prettig is voor Kim in haar situatie. Zo moeten we bijvoorbeeld ook kijken hoe Kim herstelt van de behandelingen en hoe lang ze geen of minder intensief stage kan lopen.”

Crowdfunding voor liposuctie
Voor de liposuctiebehandelingen, waar Kim er in totaal zes van moet ondergaan, is veel geld nodig. De zorgverzekering vergoedt de behandelingen niet. De kapster van Kim startte eind september vorig jaar een crowdfunding actie. Inmiddels is ruim 11.000 euro opgehaald, maar de zes behandelingen kosten bij elkaar 25.000 euro, dus er is nog veel geld nodig.

Wil je Kim helpen, zodat ze haar opleiding kan afmaken en haar leven met minder pijn en meer energie kan leven? Via deze link kun je Kim steunen met een donatie voor haar operaties. 

#mogelijkmaker Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren

Niet alleen in de zorg is een personeelstekort, ook in de kinderopvang zijn extra handen nodig. Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een project ontwikkeld dat sneller dan normaal goede medewerkers aflevert. Hierin werken de organisaties Junis, Eigen&Wijzer en De Drie Ballonnen nauw samen met mboRijnland.

Pedagogische medewerkers op mbo niveau 3 halen, dankzij dit project versneld hun diploma op niveau 4. Ze doen dit in een hybride leertraject waarin de studie volledig samenvalt met de dagelijkse werkzaamheden in de kinderopvang. Veel medewerkers in de kinderopvang zijn doeners. Terwijl theorie ook een belangrijk onderdeel is en die moeten ze vervolgens kunnen omzetten en er naar handelen. Door dit maatwerktraject is praktijk verweven met de theorie. Een goed voorbeeld in de praktijk helpt immers om de theorie beter te begrijpen.

Zelfbewust
In dit traject zijn vakdocenten van mboRijnland één dagdeel per week aanwezig op de werkplek om de studenten educatief te begeleiden. De studenten kunnen daarnaast 24/7 gebruikmaken van het online Platform Feedback Community. Hierdoor ontwikkelen zij zich snel tot zelfbewuste medewerkers binnen de kinderopvang. Naar verwachting zal dit traject het tekort aan gekwalificeerd personeel helpen verkleinen binnen de deelnemende kinderopvangorganisaties.

Het traject Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren van CIV Welzijn & Zorg is een mooi voorbeeld van hybride onderwijs! Bij Junis is in september 2021 de vierde groep gestart.