Subsidies

Subsidiemogelijkheden voor bedrijven

De overheid stimuleert werkgevers om hun medewerkers opleidingen of trainingen te laten volgen. Wilt u uw medewerkers ook arbeidsrelevant houden? Er zijn diverse subsidieregelingen en fiscale voordelen beschikbaar zodat u als organisatie niet alles zelf hoeft te bekostigen. Wij hebben de meest voorkomende voor u op een rij gezet. Heeft u een specifieke subsidievraag? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag.

Subsidievraag

Subsidie Praktijkleren (SPL)

Aanvraagtermijn: 2 juni 2021 tot en met 16 september 2021
Doelgroep: Werkgevers
Aanvragen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidie voor praktijkleren mogelijk interessant voor u. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding. De Subsidieregeling Praktijkleren geldt voor alle MBO BBL maatwerk- en incompanyopleidingen van mboRijnland tot 1 januari 2023. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Om professionals in de arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij het benutten van de mogelijkheden van bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo, hebben de Programmaraad en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven SBB een processtappenplan ontwikkeld met veel praktische informatie en uitleg. Bekijk het stappenplan online.


Tijdelijke aanvulling
I.v.m. Covid-19 is er een tijdelijke aanvulling op deze subsidieregeling. De scholing via praktijkleren in het mbo wordt uitgevoerd in de derde leerweg. Het betreft niet door het ministerie van OCW bekostigde opleidingen. Het kan gaan om mbo-opleidingen gericht op het behalen van een diploma, certificaat of praktijkverklaring. Bekijk voor meer informatie de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

EVC-subsidie

Aanvraagtermijn: Jaarlijks
Doelgroep: Werkgevers
In veel gevallen wordt een deel van de kosten van een EVC-procedure of een EVP-procedure (ervaringsprofiel) vergoed. Dit geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd, met en zonder startkwalificatie. Voor kleine werkgevers bedraagt de vergoeding 100% (tot maximaal € 600,- voor een EVP en maximaal € 1.300,- voor een EVC). Voor werkgevers met meer dan 25 werknemers in dienst bedraagt de vergoeding 50% van de kosten (tot maximaal € 300,- voor een EVP en maximaal € 650,- voor een EVC).

 

Opleidings- en Ontwikkelfondsen

Aanvraagtermijn: Jaarlijks
Doelgroep: Werkgevers
Voor diverse branches zijn er scholingsfondsen die u de mogelijkheid bieden uw medewerkers op te leiden. Deze fondsen zorgen ervoor dat het niveau van uw medewerkers op peil blijft. Bent u benieuwd of er binnen uw sector subsidiemogelijkheden zijn? Kijk dan op de website van de Opleidings- en Ontwikkelfondsen of vraag ons naar de mogelijkheden.

 

SectorplanPlus (speciaal voor Zorg en Welzijn)

Aanvraagtermijn: tot en met 2022
Doelgroep: Werkgevers in de zorg en welzijn
Aanvragen: SectorplanPlus
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 – 2022) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidie is speciaal voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, bijscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders. Bekijk meer informatie op de website van SectorplanPlus.

 

Tel mee met Taal

Aanvraagtermijn: de aanvraagrondes voor 2021 zijn gesloten
Doelgroep: Werkgevers in Nederland of Caribisch Nederland
Aanvragen: Tel mee met Taal
Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Als werkgever kunt u subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van uw werknemers als uw organisatie werkzaam is in Nederland of Caribisch Nederland. Voor 2021 is de aanvraagronde helaas gesloten, schrijf u in voor de nieuwsbrief van Tel mee met Taal om op de hoogte te blijven. Bekijk de mogelijkheden op de website van Tel mee met Taal.

 

Tijdelijke subsidieregelingen i.v.m. COVID-19

Doelgroep: Werkgevers
Aanvragen: Overheid
De overheid heeft een steunpakket in werking gesteld in het kader van COVID-19. Deze tijdelijke regeling is bedoeld voor personen die hun baan kwijt dreigen te raken of zijn kwijtgeraakt door COVID-19 en kan ingezet worden voor:
– Het versterken van de arbeidsmarktpositie
– Arbeidsmarkoriëntatie en loopbaanbegeleiding
– Sollicitatievaardigheden
– Scholing (niet zijnde scholing via praktijkleren in het mbo)
– Begeleiding bij scholing
– Matching
– Maatwerkbudget
Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de overheid.

 

Belastingvoordeel voor uw werknemers

Wijs uw werknemers ook op de mogelijkheid om studiekosten af te trekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Onder studiekosten vallen het lesgeld, studieboeken, examengeld, trainingsdagen en dergelijke. Uw werknemer dient hierbij wel aan te kunnen tonen dat de studie van belang is voor zijn/haar beroep/carrière. De scholingsuitgaven moeten een drempelbedrag van € 250,- per jaar overschrijden en bevatten een maximum van € 15.000,- per jaar.
Naast bovenstaande regelingen kunt u ook onderstaande websites bekijken voor meer informatie en de beschikbare regelingen: