Subsidies

Subsidiemogelijkheden voor bedrijven

De overheid stimuleert werkgevers om hun medewerkers opleidingen of trainingen te laten volgen. Wilt u uw medewerkers ook arbeidsrelevant houden? Er zijn diverse subsidieregelingen en fiscale voordelen beschikbaar zodat u als organisatie niet alles zelf hoeft te bekostigen. Wij hebben de meest voorkomende voor u op een rij gezet. Heeft u een specifieke subsidievraag? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag.

Subsidievraag

Subsidie Praktijkleren (SPL)

Aanvraagtermijn: startdatum wisselt
Doelgroep: Werkgevers
Aanvragen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidie voor praktijkleren mogelijk interessant voor u. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Om professionals in de arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij het benutten van de mogelijkheden van bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo, hebben de Programmaraad en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven SBB een processtappenplan ontwikkeld met veel praktische informatie en uitleg. Bekijk het stappenplan online.

Opleidings- en Ontwikkelfondsen
Aanvraagtermijn: Jaarlijks
Doelgroep: Werkgevers
Voor diverse branches zijn er scholingsfondsen die u de mogelijkheid bieden uw medewerkers op te leiden. Deze fondsen zorgen ervoor dat het niveau van uw medewerkers op peil blijft. Bent u benieuwd of er binnen uw sector subsidiemogelijkheden zijn? Kijk dan op de website van de Opleidings- en Ontwikkelfondsen of vraag ons naar de mogelijkheden.

 

SectorplanPlus (speciaal voor Zorg en Welzijn)

Aanvraagtermijn: tot en met 2022
Doelgroep: Werkgevers in de zorg en welzijn
Aanvragen: SectorplanPlus
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 – 2022) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidie is speciaal voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, bijscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders. Bekijk meer informatie op de website van SectorplanPlus.

 

Tel mee met Taal

Aanvraagtermijn: met ingang van 01-01-2023
Doelgroep: Werkgevers in Nederland of Caribisch Nederland
Aanvragen: Tel mee met Taal
Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Als werkgever kunt u subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van uw werknemers als uw organisatie werkzaam is in Nederland of Caribisch Nederland. Bekijk de mogelijkheden op de website van Tel mee met Taal.

 

NL Leert Door Sectoraal Maatwerk

Doelgroep: Voor iedereen tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd
Via de subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing en begeleiding bieden aan (toekomstige) werkenden in de sector

B.v. NL Leert door zorg

Doel: stimuleren van om- en bijscholing in de zorg
Aanvraagtermijn: Zolang het budget strekt, tot eind 2022
Doelgroep: Voor bestaande zorgmedewerkers en zij-instromers
Heb je medewerkers in jouw bedrijf of instelling die hun kennis willen verbreden op gebied van zorg en welzijn, voeding of gastvrijheid in de zorg? Of heb je iemand die wil beginnen in de zorg, maar zijn of haar diploma’s nog niet heeft? Dan is de subsidie NL leert door scholing wat voor jou – en je werknemer. Met deze subsidie kunnen je (toekomstige) werknemers een gratis opleiding volgen die past bij hun werk.”

SLIM

Aanvraagtermijn: mkb-ondernemingen kunnen SLIM subsidie aanvragen van 1 september tot en met 30 september 2022
Doelgroep: mkb bedrijven of een groep van samenwerkende bedrijven en samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector
Aanvragen: SLIM
De overheid ziet de noodzaak van het ontwikkelen van medewerkers in en stelde daarom de SLIM-subsidie in 2021 beschikbaar om allerlei initiatieven in te zetten gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

 

N.B. We proberen je een helder en actueel overzicht te geven van de verschillende scholingssubsidies. Je kunt aan dit overzicht echter geen rechten ontlenen.

 

Belastingvoordeel

Mogelijk kunt u profiteren van belastingvoordeel als u de opleiding van uw werknemers betaalt. Kijk hiervoor verder op deze pagina van de Belastingdienst.
Naast bovenstaande regelingen kunt u ook onderstaande websites bekijken voor meer informatie en de beschikbare regelingen: