Categorie archieven: Verbinding

Betere samenwerking mboRijnland en pro/vso-scholen voor instroom Entreeopleidingen

mboRijnland en vijftien praktijkonderwijsscholen (pro) en voortgezet speciaal onderwijs scholen (vso) in de regio Rijnland ondertekenden op 20 juni een convenant om de instroom van leerlingen naar de Entreeopleidingen te verbeteren. De ondertekening betekent een belangrijke stap in de samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen en is gericht op het optimaal ondersteunen van jongeren in hun onderwijsloopbaan.

Nadia Boswinkel, coördinator pro/vso mboRijnland: “De samenwerking tussen mboRijnland en de pro/vso-scholen heeft als doel de aansluiting tussen deze scholen en de Entreeopleidingen te bevorderen. Dit is cruciaal om voortijdig schoolverlaten terug te dringen en jongeren de kans te bieden een Entreeopleiding succesvol af te ronden. Door duidelijke afspraken en een goede afstemming willen we er met elkaar voor zorgen dat leerlingen de juiste loopbaanroute kiezen om hun studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Kansrijke toekomst

De toegevoegde waarde van dit convenant ligt in de gestructureerde en warme overdracht van leerlingen. Door nauw samen te werken met de toeleverende school wordt een gedetailleerd doorstroomadvies opgesteld, waardoor de jongere een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt.

“De samenwerking tussen mbo en pro/vso leidt tot een kansrijke toekomst voor leerlingen”, aldus Manon Huttinga en Dick Everts, directie Groene Hart Praktijkschool.

Jaarlijkse evaluatie

Om de voortgang van dit convenant te waarborgen, evalueren de betrokken partijen jaarlijks de resultaten en passen ze indien nodig het convenant aan. Dit structurele evaluatiemoment zorgt ervoor dat de samenwerking blijft aansluiten bij de behoeften van de leerlingen en de veranderende onderwijsomgeving. Met de gezamenlijke aanpak van mboRijnland en de pro/vso-scholen streven de instellingen ernaar om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Het initiatief is een belangrijke stap om de kansen van jongeren in de regio Rijnland te vergroten en hun weg naar een succesvolle carrière te ondersteunen.

De samenwerkende scholen zijn: mboRijnland, De Goudse Waarden, Futura College, Groene Hart praktijkschool, GSG Het Segment, Het Waterland, Kentalis, Leo Kanner P.C. Hooftcollege, Leo Kannerschool VSO, Pleysier College, Praktijkcollege Zoetermeer, Rijnstroom College, SWV De Delta, Teylingen College KTS, Vakcollege Rijnmond en VSO De Burcht.

Create Your Future bij mboRijnland: een evenement voor jongeren en werkgevers in Zoetermeer

Op 5 juni organiseerde mboRijnland in samenwerking met verschillende partners voor de tweede keer het evenement Create Your Future. Studenten van mboRijnland en andere jongeren uit Zoetermeer en Leidschendam waren uitgenodigd om een inspirerend programma te volgen dat onderwijs en arbeidsmarkt samenbrengt. Marijke van der Meer, wethouder Jeugd en Onderwijs, opende het evenement.

Create Your Future biedt een platform voor jongeren om direct in contact te komen met potentiële werkgevers voor een (bij)baan of stage en om hun carrièrekansen te verkennen. Voor werkgevers is het een mooie gelegenheid om gemotiveerde jonge talenten te ontmoeten.

Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC) leverde, net als vele andere partners, graag een bijdrage aan deze middag. Accountmanager Astrid van den Bergh, werkzaam bij het WSP: “mboRijnland is de specialist om jongeren de juiste opleiding aan te bieden en geeft hen daarmee de juiste tools mee. Vervolgens kunnen wij deze jongeren die aan het werk willen matchen. Het zit in ons DNA om de juiste match te maken. Het geeft ons energie om dit evenement samen met collega maatschappelijke partners te organiseren.”

Sollicitatie skills en personal branding

Verschillende partners en mboRijnland boden diverse workshops en lezingen aan die studenten en jongeren helpen hun sollicitatievaardigheden te verbeteren en een passende baan te vinden. De workshops varieerden van CV-building en sollicitatietraining tot netwerken en personal branding. De workshop: ’Jouw softskills uit games’ van I am progrezz was enorm populair. Er werd zelfs een extra workshop ingelast omdat studenten hierom vroegen. De slush puppies waren erg in trek net als de driehonderd muffins die studenten mboRijnland van restaurant Da’s mooi speciaal voor deze middag hadden gebakken. Daarnaast stonden lange rijen voor de foodtrucks van Esanachos en Golden Tulip.

Cindy van Kleeff, Adviseur arbeidsmarkt bij mboRijnland: “We leiden jongeren op voor de arbeidsmarkt. In de huidige arbeidsmarkt is netwerken en contact maken een belangrijk onderdeel. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen om onze studenten de gelegenheid te bieden zichzelf te leren presenteren en contact te maken met verschillende werkgevers en arbeidsmarktpartners. Daar is dit evenement een mooie leeromgeving voor.”

Create Your Future vond plaats in een feestelijke en festivalachtige sfeer. Het is de bedoeling dit event twee keer per jaar te organiseren. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Legendairs Brassband uit Den Haag, waar ook een oud-student deel van uitmaakt.

Aandacht voor jonge mantelzorger bij mboRijnland

Verzuim, uitval op school en gezondheidsklachten jonge mantelzorgers

Zoetermeer, 5 juni 2024 – 1 op de 4 jongeren onder de 27 zorgt voor een gezinslid dat ziek of verslaafd is, een beperking heeft of zorgen heeft en de Nederlandse taal niet machtig is. Tijdens de Week van de jonge mantelzorger (1 t/m 7 juni) besteedt mboRijnland aandacht aan deze studenten en bedankt hen persoonlijk. 

Studenten van het mbo geven aan het moeilijker te vinden hun mantelzorg en studie te combineren dan studenten van het hbo of wo. Ze hebben een hoger risico op verzuim en uitval, lagere uitstroom, gezondheidsklachten en een mindere kwaliteit van leven.

Huishouden, boodschappen, koken en zorgen

Sara is 19 jaar en doet de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Naast haar studie zorgt ze al anderhalf jaar voor haar zieke moeder van 65. “Mijn moeder heeft hartproblemen, een spierziekte en suikerziekte. Ik woon als enige van mijn broers en zussen nog thuis, dus het was voor mij logisch om voor haar te zorgen. Mijn vader is 86, dus hij kan helaas niet veel extra voor mijn moeder zorgen.”

Sara zorgt dat het huishouden op orde is, doet boodschappen, kookt en helpt haar moeder met douchen en aankleden. “Thuis wil ik aan school werken, maar ben ik nodig voor mijn moeder. Op school denk ik aan thuis. Dan denk ik weleens: wat als mijn moeder nu valt, dan is er niemand om haar te helpen.”

Voorlichting en hart onder de riem

Thea den Hertog, initiatiefnemer en studentadviseur bij mboRijnland: “Toen ik Sara sprak, besefte ze niet dat ze mantelzorger was. Dat is vaak zo, omdat een jongere het vaak vanzelfsprekend vindt. Ik zie hoe graag ze willen en proberen, maar soms is het gaandeweg teveel. Zeker op het mbo, waar ze hun zorg combineren met lange les- en stagedagen en een bijbaan. Ze doen zo hun best en zien alsnog hun dromen door hun handen glippen. Soms ervaren ze onbegrip en ze weten vaak niet dat ondersteuning mogelijk is of hoe ze hieraan moeten komen.”

Daarom gaan de studentadviseurs van mboRijnland op locatie Zoetermeer deze week alle klassen rond om aandacht te geven aan studerende mantelzorgers. Ze leggen kort uit wat mantelzorg is en wat hier allemaal bij komt kijken. Jonge mantelzorgers maken zich vaak meer zorgen en missen soms zorg, omdat er minder tijd en aandacht voor is.

“We bedanken deze studenten heel bewust voor wie ze zijn en wat ze doen. En we nodigen hen uit om hun zorgen te delen met hun studieloopbaanbegeleider, docent of adviseurs op school. Zodat we kunnen luisteren en kunnen meedenken wat hen helpt. We geven daarna iedereen een bedankkaart met lolly. Het is bijzonder om te zien dat het sommige studenten echt raakt. Sommigen geven ter plekke aan dat zij ook mantelzorger zijn”, aldus Den Hertog.

Hulp bij de studie

Sinds de situatie van Sara bekend is bij de studentadviseur krijgt ze ondersteuning. “De adviseur denkt met me mee, zodat ik mijn studie beter kan volhouden en het ook beter gaat met mijzelf. Ik heb nu bijvoorbeeld een minder druk lesrooster en ik heb elke week een gesprek met een coach die naar me luistert en me helpt met mijn planning. Maar ook meegaat naar afspraken als steun.”

Sara: “Vorig studiejaar wist nog niemand van mijn situatie als jonge mantelzorger. Mijn docenten dachten toen dat ik lui was, omdat ik mijn schoolwerk nooit af had en regelmatig niet of te laat op school kwam. Sinds kort weet ik dat ik mantelzorger ben en ben ik hier meer open over. Ik ervaar dat ze me steunen en weten dat ik allesbehalve lui ben, maar dat ik veel met mijn moeder bezig ben. Ik ben heel blij dat ik nu hulp krijg.”

Breed hulpaanbod jonge mantelzorgers

mboRijnland heeft bij de gemeente Zoetermeer subsidie aangevraagd rondom extra ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Locatieverantwoordelijke Desiree Pot: “Het zou geweldig zijn als onze school, gemeente en partijen in het sociaal domein met deze subsidie samen een passend aanbod voor deze grote groep jonge mantelzorgers kunnen creëren, zoals dat nu ook al bestaat voor seniore mantelzorgers.”

Lees hier het hele interview met Sara.

Henrike Karreman (OCW) bezoekt mboRijnland om te zien hoe mbo zorgt voor vakmensen van morgen

Vandaag bracht Henrike Karreman, directeur mbo van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een bezoek aan mboRijnland. Het bezoek is georganiseerd door de MBO Raad, Kwaliteitsnetwerk mbo en mboRijnland met als doel OCW te laten ervaren hoe het referentiewaarden gedachtegoed en het ordeningsmodel helpen om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te evalueren en verbeteren.

Toekomstbestendig onderwijs

De samenleving verandert in een razend tempo. De mbo-sector wil actuele opleidingen van kwaliteit aanbieden die meebewegen met de snel veranderende arbeidsmarkt, de maatschappelijke uitdagingen en innovaties. De MBO Raad en het Kwaliteitsnetwerk mbo delen de visie dat het beroepsonderwijs toekomstbestendig, wendbaar en innovatief moet zijn om te kunnen blijven inspelen op wat de samenleving en arbeidsmarkt vraagt en nodig heeft. Hoe borgt het mbo deze kwaliteit?

Open karakter en dialoog

Bij mboRijnland wordt al een tijd gewerkt met het referentiewaarden gedachtegoed. De instelling heeft vorig jaar ervaring opgedaan in een zogenaamde proeftuin, waarin het thema pedagogisch-didactisch handelen centraal stond.

Ruben Bostelaar (foto), onderwijskundig teamleider mboRijnland, licht toe hoe de peerreview hielp bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit: “Mijn team vanuit College Techniek & ICT nam deel aan de eerste proeftuin bij mboRijnland. Het gaf ons de kans ervaringen uit te wisselen met docenten en studenten van de opleiding Haarverzorging uit een ander college. Door het open karakter van de dialogen hebben beide onderwijsteams kunnen inzoomen op het pedagogisch- en didactisch handelen. Door deze proeftuin hebben we vervolgens in ons ICT-onderwijs de SCRUM-methode geïntegreerd binnen onze projecten, waardoor veel meer zichtbaar werd hoe onze studenten hun opdrachten aanpakten.”

Henrike Karreman ging met docenten, teamleiders, studenten en een leerwerkbedrijf in gesprek om meer te leren over dit model. Meer dan dertig mbo’s houden op dit moment zogenaamde ‘proeftuinen’ om te onderzoeken in hoeverre het model past, werkt en aansluit om de kwaliteit van opleidingen en leerroutes in kaart te brengen en te kijken wat nodig is om de kwaliteit te verbeteren. De ervaringen zijn tot nu toe zeer positief. 

Eigenaarschap onderwijsteams

“De kracht van het model is dat (onderwijs)teams vanuit eigenaarschap aan de slag gaan met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Er wordt vooral gekeken naar de knoppen waar het team zelf aan kan draaien om beter te worden waar nodig. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met collega’s van andere teams, andere mbo-instellingen, het werkveld, studenten. Dit maakt dat de kwaliteit van het onderwijs een thema van ons allemaal wordt”, aldus Mare Riemersma, Kwaliteitsnetwerk mbo (foto).

Het bezoek van OCW laat zien dat de overheid hecht aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs en onderstreept de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het Kwaliteitsnetwerk mbo, de MBO Raad en beleidsmakers om deze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren.

Henrike Karreman, directeur mbo bij OCW: “Het is mooi om vandaag te horen hoe de sector werkt aan onderwijskwaliteit. Het gedachtegoed en de beweging die hierbij hoort juichen we toe. Ook de komende tijd moeten we onderwijskwaliteit als gezamenlijke opgave centraal zetten.”

Het model

Het referentiewaarden gedachtegoed helpt de sector om vanuit eigenaarschap opleidingen aan te bieden van hoogwaardige kwaliteit die mee ontwikkelen met veranderingen in de omgeving. Het biedt continu inzicht in de stand en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit.

Studenten, docenten, teamleiders, directeuren, college van bestuur en het werkveld nemen met elkaar de kwaliteit van het onderwijs onder de loep.  Er wordt gekeken waar en hoe opleidingen nog beter kunnen worden ingericht en aansluiten op de wensen van studenten en het werkveld. Het eigenaarschap en de regie van het onderwijs staan  voorop; dit maakt het een lerend model, waarin open en transparante gesprekken plaatsvinden tussen verschillende teams van een instelling. De input van studenten en het werkveld zijn hierin van grote toegevoegde waarde en onmisbaar.

Dit is een ander model dan de tot nu toe veelgebruikte audit, die minder een ontwikkelingsgerichte en meer een controlerende functie heeft.

Meer informatie: https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/referentiewaardenmodel/

Leidse studenten van project Leren met de Stad tonen impact met rondreizende expositie

Het Leidse onderwijsprogramma ‘Leren met de Stad’ voor studenten van mboRijnland, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden, reist rond met een tentoonstelling: ‘Presenteren met de Stad’. Dit is het halfjaarlijkse evenement dat de impact van Leidse hbo-, wo- en mbo-studenten in de schijnwerpers zet. Deze keer niet in de vorm van een markt, maar met een rondreizende expositie door Leiden: ‘Presenteren met de Stad On Tour’.

De tentoonstelling is 6 februari gestart bij Hogeschool Leiden en al langs Universiteit Leiden en het Stadhuis gereisd. Vanaf 20 maart is de tentoonstelling te zien bij mboRijnland, locatie Lammenschans/Bètaplein. Leren met de Stad is een samenwerking van Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, mboRijnland en gemeente Leiden.

Maatschappelijke uitdagingenGedurende dit semester hebben studenten zich gewijd aan verschillende maatschappelijke thema’s, waaronder onderzoek naar het buitenspeelgedrag van kinderen, de Sporen van Leidens Ontzet dat dit jaar 450 jaar geleden is, evenals thema’s zoals sociale cohesie, behoeften van jonge mantelzorgers en financiële zelfredzaamheid. ‘Presenteren met de Stad On Tour’ biedt een breed publiek de kans om de impact van studenten aan de stad Leiden te bekijken.

Data ‘Presenteren met de Stad On Tour’ in Leiden6 februari                                Openingsmoment Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11

6 februari – 20 februari           Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11

21 februari – 1 maart              Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen

9 maart – 19 maart                 Stadhuis, ingang Vismarkt

20 maart – 3 april                  mboRijnland, Bètaplein 18 – Grand Café LLokaal (begane grond)

4 april – 16 april                      B+C Bibliotheek, Nieuwstraat 4

Overige data en locaties worden later bekend gemaakt.

Tweede editie Groene Hart Conferentie: ‘Co-creatie werkt!’

Op 25 januari vond de tweede editie van de Groene Hart Conferentie plaats, een bijeenkomst voor leidinggevenden in het voortgezet (beroeps)onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De bijeenkomst werd georganiseerd door het voortgezet onderwijs Alphen aan den Rijn in samenwerking met mboRijnland.

Soepele overgang vo naar mbo

Doel van de conferentie was om met elkaar in gesprek te gaan over het versterken van de samenwerking tussen vo en mbo, met als specifieke focus een soepele overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo. De conferentie biedt een platform om belangrijke uitdagingen aan te pakken, zoals het gebrek aan onderwijspersoneel, het voorkomen van uitval en de vereiste transities op het gebied van onder andere energie, klimaat en zorg.

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Mooi om met zovelen uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen te komen. De uitdagingen waar we als samenleving en als regio en het onderwijs voor staan, kunnen we alleen met elkaar oplossen. Wij geloven in een sterk regionaal netwerk, dat zit in ons DNA.”

Dezelfde taal

In een tijd waarin de onderwijssector voor grote uitdagingen staat, is het van cruciaal belang dat het voortgezet onderwijs en het mbo de krachten bundelen. De Groene Hart Conferentie, met als titel ‘Co-creatie werkt!’, benadrukte onder andere het belang van goede basisvaardigheden, een goede begeleiding van leerlingen en studenten en het anders en efficiënter (samen)werken in het onderwijs. Alleen met gezamenlijke inspanningen en het spreken van dezelfde taal kunnen onderwijsinstellingen jongeren optimaal voorbereiden en begeleiden naar een passende vervolgopleiding en een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt. “Trek die schotten weg tussen vo en mbo”, aldus Jelsma.

Doorlopende leerlijnen

Een belangrijke ontwikkeling die tijdens de conferentie werd belicht, zijn de doorlopende leerlijnen. Hiervan werden inspirerende voorbeelden gedeeld zoals succesvolle regionale samenwerkingen in de techniek, horeca en logistiek tussen mboRijnland en middelbare scholen als Scala College, de Goudse Waarden, Coenecoop College, Yuverta, ’s Gravendreef College, Oranje Nassau College en Teylingen College-KTS. De samenwerkingen werpen hun vruchten af: meer leerlingen zijn gemotiveerd voor een vervolgopleiding en maken deze ook af.

Frank de Wit, bestuurder Scala College en Coenecoop College: “In alle sectoren zijn er helaas tekorten aan vakmensen en professionals. En op je weg om je te kwalificeren om zo’n vak uit te oefenen word je tussendoor ‘afgeleid’ door examens in het voortgezet onderwijs. Dat zou niet nodig hoeven zijn.”

Goede begeleiding en warme overdracht

Naast de doorlopende leerlijnen stond de Groene Hart Conferentie stil bij een goede begeleiding en warme overdracht van leerlingen en studenten bij het maken van weloverwogen keuzes voor vervolgonderwijs. Door middel van workshops en interactieve sessies deelden deelnemers hun kennis en ervaringen en gingen ze in gesprek om gezamenlijke oplossingen te vinden voor de complexe vraagstukken in het onderwijs.

Bovendien verkenden de scholen uitwisseling van personeel om de tekorten aan docenten het hoofd te bieden. Dit idee staat nog in de kinderschoenen, maar wordt gezien als een serieuze mogelijkheid.

Flexibel onderwijs

Ook Leven Lang Ontwikkelen (LLO) krijgt een steeds grotere plek in het middelbaar beroepsonderwijs: om actueel te blijven is het bijscholen, omscholen en herscholen van personeel essentieel. mboRijnland biedt voor een groot aantal opleidingen flexibel onderwijs aan in de vorm van losse modules en keuzedelen om aan de vraag van werkgevers, werknemers en studenten te voldoen.

De Groene Hart Conferentie 2024 was een inspirerende en vruchtbare dag van ontmoeting, verbinding en gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige aansluiting tussen onderwijsinstellingen onderling en die tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wil je meer weten over hoe je samenwerking tussen vo en mbo kunt organiseren? Neem dan contact op met Arjan van der Hoorn, ahoorn@mborijnland.nl.

 

Beeld: mboRijnland

Foto (uitgelicht): Frank de Wit, bestuurder Scala College en Coenecoop College

Foto 1. Arjan van der Hoorn, onderwijsdirecteur mboRijnland

Foto 2: Marianne Molsbergen, onderwijskundig teamleider en ervaring met doorlopende leerlijnen

Foto 3: deelnemers tijdens een van de workshops

Studenten mboRijnland verzamelen cadeautjes voor onder de ‘weggeefboom’

Sinds een paar weken is een aantal studenten van mboRijnland druk bezig met een zelfbedacht project: ‘De weggeefboom’. Mensen uit de wijk kunnen bij pop-in De Kopermolen in Leiden speelgoed, spelletjes, doucheschuim, boeken en allerlei andere spullen inleveren die de studenten inpakken en onder de kerstboom leggen. De cadeautjes worden gesorteerd op leeftijd. Buurtbewoners die het niet zo breed hebben kunnen een cadeautje komen halen om onder hun eigen kerstboom te leggen.

De studenten hebben dit project bedacht om de buurt meer bij elkaar te brengen. Op deze manier willen ze mensen die misschien niet zoveel geld hebben om een kerstcadeau te kopen, blij maken met een cadeau van onder deze weggeefboom.

Het idee vanuit de studenten is ontstaan omdat er dit jaar vanuit het winkelcentrum geen kerstmarkt wordt georganiseerd. De studenten wilden toch graag iets leuks doen met kerst en zijn zelfstandig gaan brainstormen. Verschillende ideeën kwamen hieruit en uiteindelijk is dit samengevoegd tot het idee van de ‘weggeefboom’!

 

De studenten zijn druk bezig geweest met promotie. Zo hebben ze flyers gemaakt en uitgedeeld in de wijk en het winkelcentrum. Ook hebben ze contact gezocht met de wijkvereniging, zodat de flyer in de maandelijkse wijkkrantje werd geplaatst.

De studenten werken en leren bij organisatie Cardea in Leiden. Deze organisatie helpt kinderen, jongeren en gezinnen met complexe uitdagingen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkelen.

Het project loopt van 11 t/m 25 december. Mensen kunnen dagelijks bij de pop-in naar binnen lopen om spulletjes in te leveren. De studenten sorteren de cadeautjes op leeftijd en pakken het in.

Mochten er straks cadeautjes overblijven, dan gaan de studenten op zoek naar een passend project (bijvoorbeeld een AZC, De Voedselbank). Zo krijgen alle cadeautjes toch een mooie en zinvolle bestemming.

 

Over pop-in De Kopermolen

Pop-in De Kopermolen is een pop-up café in het winkelcentrum van de Merenwijk. Hier kan je terecht voor een kop koffie en tijdens de lunch een lekkere tosti. De pop-in is een samenwerking van De Haardstee, Cardea en Van der Vorm Vastgoed. De Haardstee heeft hier leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Cardea biedt jongeren, in samenwerking met mboRijnland, leerwerktrajecten aan.

Bezoek burgemeester Vroom aan mboRijnland locatie Leidschendam-Voorburg

Deze week bracht burgemeester Martijn Vroom van Leidschendam-Voorburg een bezoek aan locatie Fluitpolderplein in Leidschendam. Burgemeester Vroom is in maart 2023 aangetreden. Hij maakte voor het eerst nader kennis met mboRijnland en toonde veel interesse. Hij vond het fijn en belangrijk dat mboRijnland in Leidschendam-Voorburg is gevestigd, omdat het voor veel jongeren die beroepsonderwijs willen volgen prettig is dat hun opleiding dicht bij huis is.

De burgemeester kreeg een rondleiding en informatie over het aanbod van onze opleidingen. Daarnaast vertelde mboRijnland iets over de doorlopende leerlijn met het vmbo-onderwijs ’s Gravendreef, dat in hetzelfde gebouw is gevestigd. Een aantal vmbo-leerlingen kunnen in vijf jaar tijd een vmbo en mbo-4 opleiding voor junior accountmanager voltooien, waarna de mogelijkheid bestaat om verder te gaan op het hbo. Vanwege de nauwe samenwerking tussen vmbo en mbo kunnen jongeren op dezelfde school en met hun eigen docenten een mbo-opleiding starten. Dit zorgt voor een vloeiende overgang, een warme overdracht en behoud van jongeren voor het onderwijs.

Vervolgens ging het gesprek over de samenwerking in de regio. Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland, spreekt ieder jaar een keer met alle burgemeesters van onze vestigingsplaatsen. Een van de thema’s is onder andere de veiligheid op school. Bovendien is er aandacht voor het welbevinden en welzijn van jongeren. Ook daarin trekken de gemeenten en mboRijnland samen op.

“Het was fijn om de burgemeester te mogen ontvangen. We hadden een vruchtbaar gesprek. Fijn om de burgemeester mee te nemen in de activiteiten en ontwikkelingen bij mboRijnland. En goed om samen verder te praten wat nog beter kan in onze samenwerking”, aldus Jelsma.

De burgemeester gaf aan zeer betrokken te zijn en kijkt uit naar een volgende ontmoeting.

Eerste mbo-studenten doen mee aan introductieweek EL CID Leiden

In studentenstad Leiden staat de introductieweek voor studenten, de EL CID, dit jaar ook open voor mbo-studenten. In de pilot voor aankomende zomer kunnen startende mbo-studenten meedoen aan een EL CID-dag op 17 augustus. De inschrijvingen voor deze EL CID-dag openen op maandag 15 mei. Na Utrecht en Leeuwarden heet Leiden mbo-studenten nu ook welkom tijdens de introductieweek.

 

Om te beginnen kunnen honderd aankomende mbo-studenten van mboRijnland en de Leidse instrumentmakers School (LiS) meedoen aan de EL CID. De introductieweek in Leiden wordt traditiegetrouw gehouden aan het begin van het studiejaar, dit jaar van 14 tot en met 18 augustus.

 

De week werd tot nu toe georganiseerd voor aankomend studenten van de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden. Deze onderwijsinstellingen geven de opdracht voor de organisatie van de introductieweek aan een wisselend bestuur van studenten. “We vinden het leuk om dit jaar ook mbo-studenten kennis te laten maken met de stad en het studentenleven. Als de pilot van deze zomer een succes is, wordt na de zomer met alle partijen gekeken wat er nog meer mogelijk is”, vertelt Canali Korkmaz als huidige voorzitter van het EL CID-bestuur.

 

Vakmanschap

Gijs Vlieland van mboRijnland in Leiden is enthousiast: “Het is belangrijk voor mbo-studenten dat ze gelijkwaardig worden gezien en behandeld aan hbo- en wo-studenten, zowel door studenten onderling als door bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We hebben álle talenten hard nodig, zowel theoretische kennis als vakmanschap. De deelname aan EL CID maakt duidelijk dat Leiden deze gedachte steunt en de daad bij het woord voegt.” “Studenten van de Leidse instrumentmakers School komen uit het hele land om bij ons te studeren”, vult LiS-directeur Stef Vink aan. “Ze gaan hier op kamers. Zij willen graag meedoen en integreren in Leiden en de EL CID past helemaal in dat plaatje.”

 

Missie

In de politiek leeft al langer de wens om mbo-studenten dezelfde rechten en plichten te geven als hbo- en wo-studenten. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) pleit voor een gelijkwaardige positie van het mbo naast het hbo en de universiteit. Ook wethouder Fleur Spijker (Studentenzaken) zei eerder: “Ik vind het belangrijk dat mbo-studenten ook aan de EL CID gaan deelnemen. De EL CID is voor veel studenten een waardevolle kennismaking met de stad Leiden, hun nieuwe onderwijsinstelling en het studentenleven en ik gun elke student een heel mooie studententijd.”

 

Aandacht

Tijdens de EL CID maken nieuwe studenten onder meer kennis met de studentenverenigingen van de stad. De deelnemende mbo’ers kunnen zich dit jaar bij een aantal verenigingen inschrijven. Sommige verenigingen laten nu nog alleen studenten van hogescholen en universiteiten toe. Sophia Wouda van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) licht toe: “Toelating van mbo-studenten is het afgelopen jaar onder de aandacht gebracht bij alle studentenverenigingen. Een aantal verenigingen laat ook mbo-studenten toe of werkt hieraan. Nog niet alle verenigingen zijn zover.”

 

De eerste stappen voor een gelijkwaardige start van aankomend studenten tijdens de introductietijd zijn te danken aan de samenwerking tussen de Leidse onderwijsinstellingen (mboRijnland, de Leidse instrumentmakers School (LiS), Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden), de EL CID-organisatie, de PKvV en de gemeente Leiden.


PLNT Leiden en mboRijnland verlengen samenwerking om ondernemerschap mbo’ers te stimuleren

PLNT Leiden en mboRijnland vinden de samenwerking van de afgelopen twee jaar succesvol. Daarom verlengen ze deze met nog eens twee jaar met de intentie tot een duurzame relatie. Studenten van mboRijnland kunnen bij PLNT Leiden programma’s volgen die hen helpen vanuit hun vakmanschap een eigen bedrijf op te zetten.

Zij volgen workshops samen met studenten van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de doorlopende leerlijnen tussen mbo, hbo en wo.

Jan van Laake, directeur Techniek & ICT mboRijnland en accounthouder PLNT: “We zijn blij dat de samenwerking met PLNT Leiden zo goed bevalt. Meer dan 200 studenten hebben al verschillende workshops op gebied van ondernemerschap mogen volgen en dat aantal willen we graag uitbreiden. We willen studenten van al onze opleidingen de kans geven het ondernemerschap te ontdekken en te ontwikkelen.”

Ondernemend talent
Afgelopen twee jaar volgden vooral studenten van College Economie, Smart Technology en Gezondheid de workshops bij PLNT Leiden. PLNT BOOST is bijvoorbeeld een programma waarbij studenten tijdens verschillende workshops de basisvaardigheden van het ondernemerschap leren. Studenten met ambitie om een eigen bedrijf te beginnen krijgen les in onder andere het schrijven van een businessplan, het bouwen van een website en verkooptechnieken. Tegelijkertijd krijgen de mbo-talenten toegang tot de innovatieve startup-community van PLNT. Onderwijs, innovatie en ondernemerschap komen hier letterlijk samen.

Jordy, student opleiding Manager Retail, is enthousiast: “Bij PLNT leer ik mijn bedrijfsidee om te zetten naar werkelijkheid, dat is voor mij super waardevol.”

Uitbreiding mogelijkheden voor studenten
De samenwerking wordt de komende twee jaar uitgebreid met een aantal nieuwe programma’s. Zo kunnen de studenten lid worden van PLNT Students, de ondernemende studentenvereniging van Leiden en hebben ze de mogelijkheid om stage te lopen bij een van de startups binnen PLNT. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van de ruimtes bij PLNT om samen te werken aan hun business-idee en advies vragen aan de professionals van PLNT. Daarnaast kunnen studenten Bouw, Techniek en Smart Technology voor praktijkopdrachten op het gebied van duurzaamheid terecht op de projectlocatie The Field naast het station. Dit is een duurzame locatie met een demonteerbaar, circulair gebouwd paviljoen.

Bastiaan de Roo, directeur PLNT Leiden: “Ik vind het mooi om te zien hoe we middels deze samenwerking talenten van het mboRijnland al hebben kunnen bereiken en aanhaken op de programma’s en studenten-startup community. Ik verwacht dat hier de komende jaren nog veel meer ideeën werkelijkheid gaan worden en de talenten in een vroeg stadium samenwerken aan de uitdagingen van de toekomst.”