Categorie archieven: Verbinding

Tweede editie Groene Hart Conferentie: ‘Co-creatie werkt!’

Op 25 januari vond de tweede editie van de Groene Hart Conferentie plaats, een bijeenkomst voor leidinggevenden in het voortgezet (beroeps)onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De bijeenkomst werd georganiseerd door het voortgezet onderwijs Alphen aan den Rijn in samenwerking met mboRijnland.

Soepele overgang vo naar mbo

Doel van de conferentie was om met elkaar in gesprek te gaan over het versterken van de samenwerking tussen vo en mbo, met als specifieke focus een soepele overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo. De conferentie biedt een platform om belangrijke uitdagingen aan te pakken, zoals het gebrek aan onderwijspersoneel, het voorkomen van uitval en de vereiste transities op het gebied van onder andere energie, klimaat en zorg.

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Mooi om met zovelen uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen te komen. De uitdagingen waar we als samenleving en als regio en het onderwijs voor staan, kunnen we alleen met elkaar oplossen. Wij geloven in een sterk regionaal netwerk, dat zit in ons DNA.”

Dezelfde taal

In een tijd waarin de onderwijssector voor grote uitdagingen staat, is het van cruciaal belang dat het voortgezet onderwijs en het mbo de krachten bundelen. De Groene Hart Conferentie, met als titel ‘Co-creatie werkt!’, benadrukte onder andere het belang van goede basisvaardigheden, een goede begeleiding van leerlingen en studenten en het anders en efficiënter (samen)werken in het onderwijs. Alleen met gezamenlijke inspanningen en het spreken van dezelfde taal kunnen onderwijsinstellingen jongeren optimaal voorbereiden en begeleiden naar een passende vervolgopleiding en een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt. “Trek die schotten weg tussen vo en mbo”, aldus Jelsma.

Doorlopende leerlijnen

Een belangrijke ontwikkeling die tijdens de conferentie werd belicht, zijn de doorlopende leerlijnen. Hiervan werden inspirerende voorbeelden gedeeld zoals succesvolle regionale samenwerkingen in de techniek, horeca en logistiek tussen mboRijnland en middelbare scholen als Scala College, de Goudse Waarden, Coenecoop College, Yuverta, ’s Gravendreef College, Oranje Nassau College en Teylingen College-KTS. De samenwerkingen werpen hun vruchten af: meer leerlingen zijn gemotiveerd voor een vervolgopleiding en maken deze ook af.

Frank de Wit, bestuurder Scala College en Coenecoop College: “In alle sectoren zijn er helaas tekorten aan vakmensen en professionals. En op je weg om je te kwalificeren om zo’n vak uit te oefenen word je tussendoor ‘afgeleid’ door examens in het voortgezet onderwijs. Dat zou niet nodig hoeven zijn.”

Goede begeleiding en warme overdracht

Naast de doorlopende leerlijnen stond de Groene Hart Conferentie stil bij een goede begeleiding en warme overdracht van leerlingen en studenten bij het maken van weloverwogen keuzes voor vervolgonderwijs. Door middel van workshops en interactieve sessies deelden deelnemers hun kennis en ervaringen en gingen ze in gesprek om gezamenlijke oplossingen te vinden voor de complexe vraagstukken in het onderwijs.

Bovendien verkenden de scholen uitwisseling van personeel om de tekorten aan docenten het hoofd te bieden. Dit idee staat nog in de kinderschoenen, maar wordt gezien als een serieuze mogelijkheid.

Flexibel onderwijs

Ook Leven Lang Ontwikkelen (LLO) krijgt een steeds grotere plek in het middelbaar beroepsonderwijs: om actueel te blijven is het bijscholen, omscholen en herscholen van personeel essentieel. mboRijnland biedt voor een groot aantal opleidingen flexibel onderwijs aan in de vorm van losse modules en keuzedelen om aan de vraag van werkgevers, werknemers en studenten te voldoen.

De Groene Hart Conferentie 2024 was een inspirerende en vruchtbare dag van ontmoeting, verbinding en gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige aansluiting tussen onderwijsinstellingen onderling en die tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wil je meer weten over hoe je samenwerking tussen vo en mbo kunt organiseren? Neem dan contact op met Arjan van der Hoorn, ahoorn@mborijnland.nl.

 

Beeld: mboRijnland

Foto (uitgelicht): Frank de Wit, bestuurder Scala College en Coenecoop College

Foto 1. Arjan van der Hoorn, onderwijsdirecteur mboRijnland

Foto 2: Marianne Molsbergen, onderwijskundig teamleider en ervaring met doorlopende leerlijnen

Foto 3: deelnemers tijdens een van de workshops

Studenten mboRijnland verzamelen cadeautjes voor onder de ‘weggeefboom’

Sinds een paar weken is een aantal studenten van mboRijnland druk bezig met een zelfbedacht project: ‘De weggeefboom’. Mensen uit de wijk kunnen bij pop-in De Kopermolen in Leiden speelgoed, spelletjes, doucheschuim, boeken en allerlei andere spullen inleveren die de studenten inpakken en onder de kerstboom leggen. De cadeautjes worden gesorteerd op leeftijd. Buurtbewoners die het niet zo breed hebben kunnen een cadeautje komen halen om onder hun eigen kerstboom te leggen.

De studenten hebben dit project bedacht om de buurt meer bij elkaar te brengen. Op deze manier willen ze mensen die misschien niet zoveel geld hebben om een kerstcadeau te kopen, blij maken met een cadeau van onder deze weggeefboom.

Het idee vanuit de studenten is ontstaan omdat er dit jaar vanuit het winkelcentrum geen kerstmarkt wordt georganiseerd. De studenten wilden toch graag iets leuks doen met kerst en zijn zelfstandig gaan brainstormen. Verschillende ideeën kwamen hieruit en uiteindelijk is dit samengevoegd tot het idee van de ‘weggeefboom’!

 

De studenten zijn druk bezig geweest met promotie. Zo hebben ze flyers gemaakt en uitgedeeld in de wijk en het winkelcentrum. Ook hebben ze contact gezocht met de wijkvereniging, zodat de flyer in de maandelijkse wijkkrantje werd geplaatst.

De studenten werken en leren bij organisatie Cardea in Leiden. Deze organisatie helpt kinderen, jongeren en gezinnen met complexe uitdagingen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkelen.

Het project loopt van 11 t/m 25 december. Mensen kunnen dagelijks bij de pop-in naar binnen lopen om spulletjes in te leveren. De studenten sorteren de cadeautjes op leeftijd en pakken het in.

Mochten er straks cadeautjes overblijven, dan gaan de studenten op zoek naar een passend project (bijvoorbeeld een AZC, De Voedselbank). Zo krijgen alle cadeautjes toch een mooie en zinvolle bestemming.

 

Over pop-in De Kopermolen

Pop-in De Kopermolen is een pop-up café in het winkelcentrum van de Merenwijk. Hier kan je terecht voor een kop koffie en tijdens de lunch een lekkere tosti. De pop-in is een samenwerking van De Haardstee, Cardea en Van der Vorm Vastgoed. De Haardstee heeft hier leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Cardea biedt jongeren, in samenwerking met mboRijnland, leerwerktrajecten aan.

Bezoek burgemeester Vroom aan mboRijnland locatie Leidschendam-Voorburg

Deze week bracht burgemeester Martijn Vroom van Leidschendam-Voorburg een bezoek aan locatie Fluitpolderplein in Leidschendam. Burgemeester Vroom is in maart 2023 aangetreden. Hij maakte voor het eerst nader kennis met mboRijnland en toonde veel interesse. Hij vond het fijn en belangrijk dat mboRijnland in Leidschendam-Voorburg is gevestigd, omdat het voor veel jongeren die beroepsonderwijs willen volgen prettig is dat hun opleiding dicht bij huis is.

De burgemeester kreeg een rondleiding en informatie over het aanbod van onze opleidingen. Daarnaast vertelde mboRijnland iets over de doorlopende leerlijn met het vmbo-onderwijs ’s Gravendreef, dat in hetzelfde gebouw is gevestigd. Een aantal vmbo-leerlingen kunnen in vijf jaar tijd een vmbo en mbo-4 opleiding voor junior accountmanager voltooien, waarna de mogelijkheid bestaat om verder te gaan op het hbo. Vanwege de nauwe samenwerking tussen vmbo en mbo kunnen jongeren op dezelfde school en met hun eigen docenten een mbo-opleiding starten. Dit zorgt voor een vloeiende overgang, een warme overdracht en behoud van jongeren voor het onderwijs.

Vervolgens ging het gesprek over de samenwerking in de regio. Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland, spreekt ieder jaar een keer met alle burgemeesters van onze vestigingsplaatsen. Een van de thema’s is onder andere de veiligheid op school. Bovendien is er aandacht voor het welbevinden en welzijn van jongeren. Ook daarin trekken de gemeenten en mboRijnland samen op.

“Het was fijn om de burgemeester te mogen ontvangen. We hadden een vruchtbaar gesprek. Fijn om de burgemeester mee te nemen in de activiteiten en ontwikkelingen bij mboRijnland. En goed om samen verder te praten wat nog beter kan in onze samenwerking”, aldus Jelsma.

De burgemeester gaf aan zeer betrokken te zijn en kijkt uit naar een volgende ontmoeting.

Eerste mbo-studenten doen mee aan introductieweek EL CID Leiden

In studentenstad Leiden staat de introductieweek voor studenten, de EL CID, dit jaar ook open voor mbo-studenten. In de pilot voor aankomende zomer kunnen startende mbo-studenten meedoen aan een EL CID-dag op 17 augustus. De inschrijvingen voor deze EL CID-dag openen op maandag 15 mei. Na Utrecht en Leeuwarden heet Leiden mbo-studenten nu ook welkom tijdens de introductieweek.

 

Om te beginnen kunnen honderd aankomende mbo-studenten van mboRijnland en de Leidse instrumentmakers School (LiS) meedoen aan de EL CID. De introductieweek in Leiden wordt traditiegetrouw gehouden aan het begin van het studiejaar, dit jaar van 14 tot en met 18 augustus.

 

De week werd tot nu toe georganiseerd voor aankomend studenten van de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden. Deze onderwijsinstellingen geven de opdracht voor de organisatie van de introductieweek aan een wisselend bestuur van studenten. “We vinden het leuk om dit jaar ook mbo-studenten kennis te laten maken met de stad en het studentenleven. Als de pilot van deze zomer een succes is, wordt na de zomer met alle partijen gekeken wat er nog meer mogelijk is”, vertelt Canali Korkmaz als huidige voorzitter van het EL CID-bestuur.

 

Vakmanschap

Gijs Vlieland van mboRijnland in Leiden is enthousiast: “Het is belangrijk voor mbo-studenten dat ze gelijkwaardig worden gezien en behandeld aan hbo- en wo-studenten, zowel door studenten onderling als door bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We hebben álle talenten hard nodig, zowel theoretische kennis als vakmanschap. De deelname aan EL CID maakt duidelijk dat Leiden deze gedachte steunt en de daad bij het woord voegt.” “Studenten van de Leidse instrumentmakers School komen uit het hele land om bij ons te studeren”, vult LiS-directeur Stef Vink aan. “Ze gaan hier op kamers. Zij willen graag meedoen en integreren in Leiden en de EL CID past helemaal in dat plaatje.”

 

Missie

In de politiek leeft al langer de wens om mbo-studenten dezelfde rechten en plichten te geven als hbo- en wo-studenten. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) pleit voor een gelijkwaardige positie van het mbo naast het hbo en de universiteit. Ook wethouder Fleur Spijker (Studentenzaken) zei eerder: “Ik vind het belangrijk dat mbo-studenten ook aan de EL CID gaan deelnemen. De EL CID is voor veel studenten een waardevolle kennismaking met de stad Leiden, hun nieuwe onderwijsinstelling en het studentenleven en ik gun elke student een heel mooie studententijd.”

 

Aandacht

Tijdens de EL CID maken nieuwe studenten onder meer kennis met de studentenverenigingen van de stad. De deelnemende mbo’ers kunnen zich dit jaar bij een aantal verenigingen inschrijven. Sommige verenigingen laten nu nog alleen studenten van hogescholen en universiteiten toe. Sophia Wouda van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) licht toe: “Toelating van mbo-studenten is het afgelopen jaar onder de aandacht gebracht bij alle studentenverenigingen. Een aantal verenigingen laat ook mbo-studenten toe of werkt hieraan. Nog niet alle verenigingen zijn zover.”

 

De eerste stappen voor een gelijkwaardige start van aankomend studenten tijdens de introductietijd zijn te danken aan de samenwerking tussen de Leidse onderwijsinstellingen (mboRijnland, de Leidse instrumentmakers School (LiS), Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden), de EL CID-organisatie, de PKvV en de gemeente Leiden.


PLNT Leiden en mboRijnland verlengen samenwerking om ondernemerschap mbo’ers te stimuleren

PLNT Leiden en mboRijnland vinden de samenwerking van de afgelopen twee jaar succesvol. Daarom verlengen ze deze met nog eens twee jaar met de intentie tot een duurzame relatie. Studenten van mboRijnland kunnen bij PLNT Leiden programma’s volgen die hen helpen vanuit hun vakmanschap een eigen bedrijf op te zetten.

Zij volgen workshops samen met studenten van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de doorlopende leerlijnen tussen mbo, hbo en wo.

Jan van Laake, directeur Techniek & ICT mboRijnland en accounthouder PLNT: “We zijn blij dat de samenwerking met PLNT Leiden zo goed bevalt. Meer dan 200 studenten hebben al verschillende workshops op gebied van ondernemerschap mogen volgen en dat aantal willen we graag uitbreiden. We willen studenten van al onze opleidingen de kans geven het ondernemerschap te ontdekken en te ontwikkelen.”

Ondernemend talent
Afgelopen twee jaar volgden vooral studenten van College Economie, Smart Technology en Gezondheid de workshops bij PLNT Leiden. PLNT BOOST is bijvoorbeeld een programma waarbij studenten tijdens verschillende workshops de basisvaardigheden van het ondernemerschap leren. Studenten met ambitie om een eigen bedrijf te beginnen krijgen les in onder andere het schrijven van een businessplan, het bouwen van een website en verkooptechnieken. Tegelijkertijd krijgen de mbo-talenten toegang tot de innovatieve startup-community van PLNT. Onderwijs, innovatie en ondernemerschap komen hier letterlijk samen.

Jordy, student opleiding Manager Retail, is enthousiast: “Bij PLNT leer ik mijn bedrijfsidee om te zetten naar werkelijkheid, dat is voor mij super waardevol.”

Uitbreiding mogelijkheden voor studenten
De samenwerking wordt de komende twee jaar uitgebreid met een aantal nieuwe programma’s. Zo kunnen de studenten lid worden van PLNT Students, de ondernemende studentenvereniging van Leiden en hebben ze de mogelijkheid om stage te lopen bij een van de startups binnen PLNT. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van de ruimtes bij PLNT om samen te werken aan hun business-idee en advies vragen aan de professionals van PLNT. Daarnaast kunnen studenten Bouw, Techniek en Smart Technology voor praktijkopdrachten op het gebied van duurzaamheid terecht op de projectlocatie The Field naast het station. Dit is een duurzame locatie met een demonteerbaar, circulair gebouwd paviljoen.

Bastiaan de Roo, directeur PLNT Leiden: “Ik vind het mooi om te zien hoe we middels deze samenwerking talenten van het mboRijnland al hebben kunnen bereiken en aanhaken op de programma’s en studenten-startup community. Ik verwacht dat hier de komende jaren nog veel meer ideeën werkelijkheid gaan worden en de talenten in een vroeg stadium samenwerken aan de uitdagingen van de toekomst.”

Lancering lente-editie Into Business Leiden

Woensdagavond lanceerde INTO business de Leidse lente-editie in LLokaal. Tijdens deze netwerkbijeenkomst spraken Leidse ondernemers met elkaar en medewerkers van LLokaal & mboRijnland over hoe we elkaar verder kunnen versterken.

Gijs Vlieland regio-verantwoordelijke directeur mboRijnland benadrukte nogmaals het belang om elkaar op te zoeken en en het aantrekken van jong talent ofwel ‘opleiden is het nieuwe werven’. Mooi dat voormalig student Wesley Sloos van SloosGroep BV het eerste magazine kreeg uitgereikt met een mooie cover story.

Sander van Ipenburg Grijpma zette uiteen waar LLokaal voor staat en in de lente-editie is hier ook over te lezen.

Verkiezingsdebat tussen studenten mboRijnland en Zoetermeerse politiek  

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vond op woensdag 23 februari een Verkiezingsdebat plaats tussen studenten mboRijnland en raadsleden van de gemeente Zoetermeer. Het debat stond in het teken van compassie, gelijke kansen en sociale uitsluiting. De middag werd georganiseerd door ILOZ in samenwerking met mboRijnland. Tijdens deze middag kregen alle politieke partijen de gelegenheid om in gesprek te gaan met mbo-studenten over het belang van een verbonden Zoetermeer. 

Flip Bakker, bestuurslid ILOZ: “De verkiezingen van 16 maart vallen midden in de nationale Week tegen discriminatie. Een goed moment voor een politiek statement. Compassie is dat je de ander behandelt zoals jezelf graag behandeld wilt worden. Is de gemeente Zoetermeer ook in de praktijk de inclusieve en compassievolle gemeente die ze wil zijn?”  

Over deze en andere vragen debatteerden studenten en raadsleden in een levendig debat.

Loes Janssen, locatiedirecteur mboRijnland Zoetermeer: “Het was voor onze studenten een enorme kans om met de lokale politieke partijen in debat te gaan over thema’s die hen persoonlijk bezighouden en raken. Dit zijn de voorzieningen in de wijk of de aandacht en geld voor jongerenactiviteiten in Zoetermeer. Fijn dat ze zich gehoord en gezien voelden door de lokale politici.”

Vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen in Zoetermeer, die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, gingen in debat met mbo-studenten over het belang van goed burgerschap, een verbonden samenleving en het bevorderen van gelijke kansen. Vragen die naar voren kwamen waren: Zijn er voldoende voorzieningen voor jongeren in Zoetermeer, zodat iedereen kan meedoen, wonen en recreëren? Hoe draagt het huidige beleid bij aan het tegengaan van sociale uitsluiting en het bevorderen van gelijke kansen? Wat zijn de plannen om Zoetermeer ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk te maken? Hoe denken jongeren over de tweedeling in de samenleving en welke oplossingen zien zij?

Cemil Yilmaz van IZI-solutions leidde het debat. Hij is een van de samenstellers van de Jongeren-verkiezingswijzer en ervaren in het modereren van jongeren(verkiezings)debatten.

Dank aan alle betrokkene die dit Verkiezingsdebat tot een succes hebben gemaakt!

Bij mboRijnland maken we content vóór en dóór studenten

Bij mboRijnland vinden we het belangrijk de student centraal te zetten en hun stem te horen. Om onze studenten (elkaar te laten) inspireren hebben we The Social Crew in het leven geroepen. The crew bestaat uit zes mboRijnland studenten van verschillende opleidingen en locaties. Ze gaan bewapend met een vlogkit op pad, om het reilen en zeilen binnen de school te laten zien aan hun medestudenten. Ze doen challenges met elkaar, laten zien wat mboRijnland zo speciaal maakt, gaan vloggen en medestudenten interviewen. Daarnaast wordt The Social Crew ingezet voor de werving van nieuwe studenten. Ze gaan langs bij Open Dagen en laten zien hoeveel verschillende opleidingen mboRijnland rijk is. Zo wordt er content voor en door de student gemaakt. 

 

Ontmoet The Social Crew

Kick-off CIV LEVEN LANG FLEX

Dinsdag 21 september was de kick off bijeenkomst met de partners van het Centrum Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex.

 

Erwin Heldoorn, programmanager CIV LLF opende de bijeenkomst. Klaske Apperloo, directeur College Start-Up mboRijnland benadrukte in haar korte speech: “We hebben jullie als partners keihard nodig in het realiseren van het doel van het CIV! In 2030 willen we 1000 studenten in een hybride leeromgeving hebben!”

 

Verbinding

Spreker Gabriel Anthonio, ervaren bestuurder in de zorg en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen maakte in een uur duidelijk hoe belangrijk de verbinding maken met jezelf en de ander is. Hij nam iedereen mee in de verdieping van persoonlijk en gedreven leiderschap. Wat werkt en wil je behouden, waar neem je afscheid van én wat je ga nieuw ontwikkelen.

Vervolgens zette Wenja Heusden en Anne van de Graaf (de Leermeesters) alle partners aan de slag om de kennis en opgedane ervaringen te delen met elkaar. 

Erwin sloot deze bijeenkomst met de groep te bedanken voor de goede startbijeenkomst. “Er is hiermee een mooie basis gelegd om het gezamenlijke doel verder te realiseren!”

 

vlnr: Erwin Heldoorn, Klaske Apperloo en Gabriel Anthonio

Ricardo Winter verrast met Koninklijke onderscheiding

Gisteren was het afscheid van Ricardo Winter. Als lid van het College van Bestuur bij mboRijnland heeft hij de afgelopen jaren veel voor het onderwijs betekend. Ricardo heeft zich jarenlang ingezet voor mbo-onderwijs, studenten, docenten en ondersteuners. Zijn afscheid is niet onopgemerkt gebleven. Naast mooie woorden van diverse personen die nauw met hem hebben samengewerkt, werd Ricardo verrast met een Koninklijke onderscheiding. De Leidse burgemeester Henri Lenferink mocht namens Zijne majesteit de Koning Ricardo Winter verrassen met de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester van Leiden Henri Lenferink: “Ricardo is niet alleen voor het vernieuwen om te vernieuwen, maar het moet er echt toe doen. Hij heeft een groot hart voor studenten die het minder hebben en zijn drijfveer is dat elk talent de beste plek verdient in de maatschappij.”

Ricardo: “Hou elkaar vast, wees verdraagzaam en zorg dat je dingen – ook als het moeilijk is  -met elkaar bespreekt. Wees oprecht naar je mensen toe en betrek je mensen. Je hebt docenten, medewerkers en conciërges keihard nodig om de school te dragen.”