Categorie archieven: Verbinding

Eerste mbo-studenten doen mee aan introductieweek EL CID Leiden

In studentenstad Leiden staat de introductieweek voor studenten, de EL CID, dit jaar ook open voor mbo-studenten. In de pilot voor aankomende zomer kunnen startende mbo-studenten meedoen aan een EL CID-dag op 17 augustus. De inschrijvingen voor deze EL CID-dag openen op maandag 15 mei. Na Utrecht en Leeuwarden heet Leiden mbo-studenten nu ook welkom tijdens de introductieweek.

 

Om te beginnen kunnen honderd aankomende mbo-studenten van mboRijnland en de Leidse instrumentmakers School (LiS) meedoen aan de EL CID. De introductieweek in Leiden wordt traditiegetrouw gehouden aan het begin van het studiejaar, dit jaar van 14 tot en met 18 augustus.

 

De week werd tot nu toe georganiseerd voor aankomend studenten van de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden. Deze onderwijsinstellingen geven de opdracht voor de organisatie van de introductieweek aan een wisselend bestuur van studenten. “We vinden het leuk om dit jaar ook mbo-studenten kennis te laten maken met de stad en het studentenleven. Als de pilot van deze zomer een succes is, wordt na de zomer met alle partijen gekeken wat er nog meer mogelijk is”, vertelt Canali Korkmaz als huidige voorzitter van het EL CID-bestuur.

 

Vakmanschap

Gijs Vlieland van mboRijnland in Leiden is enthousiast: “Het is belangrijk voor mbo-studenten dat ze gelijkwaardig worden gezien en behandeld aan hbo- en wo-studenten, zowel door studenten onderling als door bedrijven, kennisinstellingen en overheden. We hebben álle talenten hard nodig, zowel theoretische kennis als vakmanschap. De deelname aan EL CID maakt duidelijk dat Leiden deze gedachte steunt en de daad bij het woord voegt.” “Studenten van de Leidse instrumentmakers School komen uit het hele land om bij ons te studeren”, vult LiS-directeur Stef Vink aan. “Ze gaan hier op kamers. Zij willen graag meedoen en integreren in Leiden en de EL CID past helemaal in dat plaatje.”

 

Missie

In de politiek leeft al langer de wens om mbo-studenten dezelfde rechten en plichten te geven als hbo- en wo-studenten. Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) pleit voor een gelijkwaardige positie van het mbo naast het hbo en de universiteit. Ook wethouder Fleur Spijker (Studentenzaken) zei eerder: “Ik vind het belangrijk dat mbo-studenten ook aan de EL CID gaan deelnemen. De EL CID is voor veel studenten een waardevolle kennismaking met de stad Leiden, hun nieuwe onderwijsinstelling en het studentenleven en ik gun elke student een heel mooie studententijd.”

 

Aandacht

Tijdens de EL CID maken nieuwe studenten onder meer kennis met de studentenverenigingen van de stad. De deelnemende mbo’ers kunnen zich dit jaar bij een aantal verenigingen inschrijven. Sommige verenigingen laten nu nog alleen studenten van hogescholen en universiteiten toe. Sophia Wouda van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) licht toe: “Toelating van mbo-studenten is het afgelopen jaar onder de aandacht gebracht bij alle studentenverenigingen. Een aantal verenigingen laat ook mbo-studenten toe of werkt hieraan. Nog niet alle verenigingen zijn zover.”

 

De eerste stappen voor een gelijkwaardige start van aankomend studenten tijdens de introductietijd zijn te danken aan de samenwerking tussen de Leidse onderwijsinstellingen (mboRijnland, de Leidse instrumentmakers School (LiS), Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden), de EL CID-organisatie, de PKvV en de gemeente Leiden.

PLNT Leiden en mboRijnland verlengen samenwerking om ondernemerschap mbo’ers te stimuleren

PLNT Leiden en mboRijnland vinden de samenwerking van de afgelopen twee jaar succesvol. Daarom verlengen ze deze met nog eens twee jaar met de intentie tot een duurzame relatie. Studenten van mboRijnland kunnen bij PLNT Leiden programma’s volgen die hen helpen vanuit hun vakmanschap een eigen bedrijf op te zetten.

Zij volgen workshops samen met studenten van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de doorlopende leerlijnen tussen mbo, hbo en wo.

Jan van Laake, directeur Techniek & ICT mboRijnland en accounthouder PLNT: “We zijn blij dat de samenwerking met PLNT Leiden zo goed bevalt. Meer dan 200 studenten hebben al verschillende workshops op gebied van ondernemerschap mogen volgen en dat aantal willen we graag uitbreiden. We willen studenten van al onze opleidingen de kans geven het ondernemerschap te ontdekken en te ontwikkelen.”

Ondernemend talent
Afgelopen twee jaar volgden vooral studenten van College Economie, Smart Technology en Gezondheid de workshops bij PLNT Leiden. PLNT BOOST is bijvoorbeeld een programma waarbij studenten tijdens verschillende workshops de basisvaardigheden van het ondernemerschap leren. Studenten met ambitie om een eigen bedrijf te beginnen krijgen les in onder andere het schrijven van een businessplan, het bouwen van een website en verkooptechnieken. Tegelijkertijd krijgen de mbo-talenten toegang tot de innovatieve startup-community van PLNT. Onderwijs, innovatie en ondernemerschap komen hier letterlijk samen.

Jordy, student opleiding Manager Retail, is enthousiast: “Bij PLNT leer ik mijn bedrijfsidee om te zetten naar werkelijkheid, dat is voor mij super waardevol.”

Uitbreiding mogelijkheden voor studenten
De samenwerking wordt de komende twee jaar uitgebreid met een aantal nieuwe programma’s. Zo kunnen de studenten lid worden van PLNT Students, de ondernemende studentenvereniging van Leiden en hebben ze de mogelijkheid om stage te lopen bij een van de startups binnen PLNT. Bovendien kunnen ze gebruikmaken van de ruimtes bij PLNT om samen te werken aan hun business-idee en advies vragen aan de professionals van PLNT. Daarnaast kunnen studenten Bouw, Techniek en Smart Technology voor praktijkopdrachten op het gebied van duurzaamheid terecht op de projectlocatie The Field naast het station. Dit is een duurzame locatie met een demonteerbaar, circulair gebouwd paviljoen.

Bastiaan de Roo, directeur PLNT Leiden: “Ik vind het mooi om te zien hoe we middels deze samenwerking talenten van het mboRijnland al hebben kunnen bereiken en aanhaken op de programma’s en studenten-startup community. Ik verwacht dat hier de komende jaren nog veel meer ideeën werkelijkheid gaan worden en de talenten in een vroeg stadium samenwerken aan de uitdagingen van de toekomst.”

Lancering lente-editie Into Business Leiden

Woensdagavond lanceerde INTO business de Leidse lente-editie in LLokaal. Tijdens deze netwerkbijeenkomst spraken Leidse ondernemers met elkaar en medewerkers van LLokaal & mboRijnland over hoe we elkaar verder kunnen versterken.

Gijs Vlieland regio-verantwoordelijke directeur mboRijnland benadrukte nogmaals het belang om elkaar op te zoeken en en het aantrekken van jong talent ofwel ‘opleiden is het nieuwe werven’. Mooi dat voormalig student Wesley Sloos van SloosGroep BV het eerste magazine kreeg uitgereikt met een mooie cover story.

Sander van Ipenburg Grijpma zette uiteen waar LLokaal voor staat en in de lente-editie is hier ook over te lezen.

Verkiezingsdebat tussen studenten mboRijnland en Zoetermeerse politiek  

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vond op woensdag 23 februari een Verkiezingsdebat plaats tussen studenten mboRijnland en raadsleden van de gemeente Zoetermeer. Het debat stond in het teken van compassie, gelijke kansen en sociale uitsluiting. De middag werd georganiseerd door ILOZ in samenwerking met mboRijnland. Tijdens deze middag kregen alle politieke partijen de gelegenheid om in gesprek te gaan met mbo-studenten over het belang van een verbonden Zoetermeer. 

Flip Bakker, bestuurslid ILOZ: “De verkiezingen van 16 maart vallen midden in de nationale Week tegen discriminatie. Een goed moment voor een politiek statement. Compassie is dat je de ander behandelt zoals jezelf graag behandeld wilt worden. Is de gemeente Zoetermeer ook in de praktijk de inclusieve en compassievolle gemeente die ze wil zijn?”  

Over deze en andere vragen debatteerden studenten en raadsleden in een levendig debat.

Loes Janssen, locatiedirecteur mboRijnland Zoetermeer: “Het was voor onze studenten een enorme kans om met de lokale politieke partijen in debat te gaan over thema’s die hen persoonlijk bezighouden en raken. Dit zijn de voorzieningen in de wijk of de aandacht en geld voor jongerenactiviteiten in Zoetermeer. Fijn dat ze zich gehoord en gezien voelden door de lokale politici.”

Vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen in Zoetermeer, die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, gingen in debat met mbo-studenten over het belang van goed burgerschap, een verbonden samenleving en het bevorderen van gelijke kansen. Vragen die naar voren kwamen waren: Zijn er voldoende voorzieningen voor jongeren in Zoetermeer, zodat iedereen kan meedoen, wonen en recreëren? Hoe draagt het huidige beleid bij aan het tegengaan van sociale uitsluiting en het bevorderen van gelijke kansen? Wat zijn de plannen om Zoetermeer ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk te maken? Hoe denken jongeren over de tweedeling in de samenleving en welke oplossingen zien zij?

Cemil Yilmaz van IZI-solutions leidde het debat. Hij is een van de samenstellers van de Jongeren-verkiezingswijzer en ervaren in het modereren van jongeren(verkiezings)debatten.

Dank aan alle betrokkene die dit Verkiezingsdebat tot een succes hebben gemaakt!

Bij mboRijnland maken we content vóór en dóór studenten

Bij mboRijnland vinden we het belangrijk de student centraal te zetten en hun stem te horen. Om onze studenten (elkaar te laten) inspireren hebben we The Social Crew in het leven geroepen. The crew bestaat uit zes mboRijnland studenten van verschillende opleidingen en locaties. Ze gaan bewapend met een vlogkit op pad, om het reilen en zeilen binnen de school te laten zien aan hun medestudenten. Ze doen challenges met elkaar, laten zien wat mboRijnland zo speciaal maakt, gaan vloggen en medestudenten interviewen. Daarnaast wordt The Social Crew ingezet voor de werving van nieuwe studenten. Ze gaan langs bij Open Dagen en laten zien hoeveel verschillende opleidingen mboRijnland rijk is. Zo wordt er content voor en door de student gemaakt. 

 

Ontmoet The Social Crew

Kick-off CIV LEVEN LANG FLEX

Dinsdag 21 september was de kick off bijeenkomst met de partners van het Centrum Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex.

 

Erwin Heldoorn, programmanager CIV LLF opende de bijeenkomst. Klaske Apperloo, directeur College Start-Up mboRijnland benadrukte in haar korte speech: “We hebben jullie als partners keihard nodig in het realiseren van het doel van het CIV! In 2030 willen we 1000 studenten in een hybride leeromgeving hebben!”

 

Verbinding

Spreker Gabriel Anthonio, ervaren bestuurder in de zorg en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen maakte in een uur duidelijk hoe belangrijk de verbinding maken met jezelf en de ander is. Hij nam iedereen mee in de verdieping van persoonlijk en gedreven leiderschap. Wat werkt en wil je behouden, waar neem je afscheid van én wat je ga nieuw ontwikkelen.

Vervolgens zette Wenja Heusden en Anne van de Graaf (de Leermeesters) alle partners aan de slag om de kennis en opgedane ervaringen te delen met elkaar. 

Erwin sloot deze bijeenkomst met de groep te bedanken voor de goede startbijeenkomst. “Er is hiermee een mooie basis gelegd om het gezamenlijke doel verder te realiseren!”

 

vlnr: Erwin Heldoorn, Klaske Apperloo en Gabriel Anthonio

Ricardo Winter verrast met Koninklijke onderscheiding

Gisteren was het afscheid van Ricardo Winter. Als lid van het College van Bestuur bij mboRijnland heeft hij de afgelopen jaren veel voor het onderwijs betekend. Ricardo heeft zich jarenlang ingezet voor mbo-onderwijs, studenten, docenten en ondersteuners. Zijn afscheid is niet onopgemerkt gebleven. Naast mooie woorden van diverse personen die nauw met hem hebben samengewerkt, werd Ricardo verrast met een Koninklijke onderscheiding. De Leidse burgemeester Henri Lenferink mocht namens Zijne majesteit de Koning Ricardo Winter verrassen met de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester van Leiden Henri Lenferink: “Ricardo is niet alleen voor het vernieuwen om te vernieuwen, maar het moet er echt toe doen. Hij heeft een groot hart voor studenten die het minder hebben en zijn drijfveer is dat elk talent de beste plek verdient in de maatschappij.”

Ricardo: “Hou elkaar vast, wees verdraagzaam en zorg dat je dingen – ook als het moeilijk is  -met elkaar bespreekt. Wees oprecht naar je mensen toe en betrek je mensen. Je hebt docenten, medewerkers en conciërges keihard nodig om de school te dragen.”

Kimberly Idsinga overall winnaar van de vakwedstrijd Bakkerij 2020

Donderdag 20 februari was een belangrijke datum voor de studenten van de bakkersopleidingen van mboRijnland in Leiden. Op deze dag presenteerden de studenten hun gemaakte producten voor de jury van de Vakwedstrijd Bakkerij 2020. Het thema van dit jaar was Olympische Spelen. De eerste-, tweede-, en derdejaarsstudenten lieten (in verschillende mate van herkenbaarheid) hun geleerde technieken en het thema terugkomen in hun producten van brood en banket. De moeilijkheidsgraad van de opdracht hing samen met het leerjaar.  

 Kimberly Idsinga kreeg uiteindelijk de meeste punten van de jury en is daarmee algemeen winnaar van de Vakwedstrijd Bakkerij 2020!

 Per categorie is een top 3 van winnaars gekozen:


Cat
egorie 100

1. Nick Jirka

2. Annika Mekken

3. Michelle Frantzen

Categorie 200

1. Gerco van Dijk

2. Maud Luijken

3. Julia Trompert

Categorie 300

1. Christiaan Eijermans

2. Owen Bruggeman

3. Yael van der Niet

Categorie 400

1. Monique v.d. Meer

2. Xiaojing Zhu

3. Lisa Hogewoning

Categorie 500

1. Jesse Zeijpveld

2. Arie de Vries

3. David Prada

Categorie 600

1. Kimberly Idsinga

2. Manon de Vries

3. Amy Ruijgrok

Wij feliciteren alle winnaars met deze mooie resultaten!

 

Eerste EMEU-netwerkconferentie in het Finse Jyväskylä een groot succes

Sinds een paar jaar neemt mboRijnland deel aan het EMEU-concept. EMEU staat voor European Mobility in Europe. In negen jaar is dit concept uitgegroeid tot een volwassen netwerk van EU-scholen uit Nederland, Engeland, Finland, Duitsland, Denemarken en Spanje. De scholen hebben in samenwerking met bedrijven en instellingen virtuele activiteiten en studiemodules ontwikkeld voor verschillende beroepssectoren. mboRijnland is momenteel met vijf opleidingen (Kinderopvang, Medewerker Maatschappelijke zorg, ICT, Automation en Bouwkunde) betrokken en dit aantal zal ongetwijfeld nog toenemen.

 

In nog geen anderhalf jaar tijd hebben bijna 1.500 studenten dankzij een EMEU-concept virtueel en/of fysiek de kans gekregen een internationale ervaring op te doen. Voor de opleiding Welzijn betekende dit concreet dat er studenten in het buitenland modules volgden met sprankelende Engelse titels als ‘Nature as an environment of growing’, ‘Health and wellbeing of children under 7’, ‘ICT in early years ‘, ‘National recommendations on physical education of children’.

 

mboRijnland heeft de module ‘Childparticipation’ ontwikkeld en zal in het voorjaar de module ‘Bilingualism’ aanbieden aan buitenlandse studenten. Daarnaast hebben vorig jaar ongeveer 75 Welzijn studenten deelgenomen aan een virtuele activiteit samen met studenten uit Engeland en Finland.

 

Tijdens de eerste EMEU-netwerkbijeenkomst van 26 tot 30 november 2019 werd voor alle betrokken partners nog eens duidelijk dat onafhankelijk de grootte van hun college, zij geweldige resultaten hebben geboekt op het gebied van leermobiliteit. Door de veertien beroepsteams is opnieuw gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw jaar van EMEU-activiteiten.

 

In 2020 wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om in een nieuw KA2-project (EMEU Cross-over) mbo-teams die al betrokken zijn in het huidige netwerk met elkaar te laten samenwerken zoals bijvoorbeeld Techniek en Gezondheidszorg, Horeca en Detailhandel en Sport en Welzijn. In oktober 2020 zal mboRijnland de netwerkbijeenkomst organiseren. De informatie over dit bijzondere concept is te vinden op www.em-eu.eu.

 

Benoeming Yardena Shitrit tot voorzitter Raad van Toezicht

Yardena Shitrit is op 5 maart jl. tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van mboRijnland. Zij volgt daarmee Bernard Fransen op, die per 1 december 2018 afscheid heeft genomen. Yardena was vanaf juni 2014 vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van ROC Leiden. Na de fusie tussen ID College en ROC Leiden werd zij lid van de Raad van Toezicht van mboRijnland, voor deze functie werd zij per juni 2018 herbenoemd.

Achtergrond
Yardena is sinds 2016 concerndirecteur Personeel & Organisatie bij de gemeente Amsterdam. Vanuit die functie is zij verantwoordelijk voor het personeelsbestand van zo’n 15.000 vaste medewerkers en 4.000 op inhuurbasis. In december 2017 won Yardena de vakjuryprijs bij de landelijke HR Top100-verkiezing (www.hrtop100.nl). Daarnaast is zij een ervaren toezichthouder. Op dit moment onder meer bij de Koninklijke Stichting Defensiemusea en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden.

Yardena heeft de totstandkoming van mboRijnland van dichtbij meegemaakt en draagt ons ROC een zeer warm hart toe. Zij wil graag samen met het bestuur en de Raad van Toezicht invulling geven aan het motto van mboRijnland: méér dan mbo.