Categorie archieven: Inclusiviteit

mboRijnland viert liefde, vrijheid en gelijkheid tijdens eerste Pride Leiden

Zaterdag 2 september vond de eerste editie plaats van Pride Leiden. mboRijnland vaarde als trotse deelnemer mee met de botenparade. Dertig deelnemers, waaronder zowel medewerkers als studenten, vierden gezamenlijk de liefde en stonden voor vrijheid en gelijkheid in het ervaren en uitdragen van de liefde. 

Mogen zijn wie je bent 

mboRijnland heeft inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel staan. Op de boot prijkte een banner met de slogan ‘Bij mboRijnland mag je zijn wie je bent’. De mbo-instelling vindt het belangrijk dat medewerkers en studenten zich gezien en geaccepteerd voelen en dat er onderling respect is voor elkaars seksuele voorkeur, kleur, culturele en religieuze achtergrond en beperking. De onderwijsinstelling zet zich in voor inclusiviteit en diversiteit in het onderwijs en de samenleving.

Iedereen telt mee

“Bij mboRijnland omarmen we diversiteit”, aldus Susan Sants, voorzitter van de werkgroep Diversiteit, Inclusie en Gelijke Kansen (DIGK). “Verschillen tussen mensen zien we als mogelijkheden, niet als problemen die opgelost moeten worden. Met onze deelname aan Pride Leiden laten we zien dat we met ons onderwijs willen bijdragen aan de basis van een samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is. Iedereen krijgt de kans om zijn talenten te ontwikkelen. Samen vieren we dat we als organisatie stappen hebben gezet op het gebied van gelijkheid en inclusief werkgeverschap. Daarnaast blijven we ons bewust van het werk dat nog gedaan moet worden. Daarmee gaan we komend jaar weer vol energie aan de slag.”

Met de deelname aan Pride Leiden bevestigde mboRijnland zijn betrokkenheid bij het bevorderen van een cultuur van liefde, vrijheid en gelijkheid binnen en buiten het klaslokaal. Docent Hendrik de Knegt vertelt waarom hij het zo belangrijk vond om op deze boot te staan: ‘Er is nog steeds intolerantie in de maatschappij tegen lhbtqia+ personen. Daarnaast is het anders dan ‘standaard’ zijn, binnen het onderwijs nog steeds moeilijk. Het laten zien dat dit heel normaal is dat er ook docenten uit deze doelgroep bij mboRijnland werken, kan voor studenten een meerwaarde zijn. Dit geeft een gevoel van veiligheid en acceptatie.’

De botenparade was een groot feest. Meer dan twintig boten vaarde door de grachten van Leiden. Het lekkere weer zorgde voor nog meer gezelligheid en langs de kant stond honderden mensen aan te moedigen. Als mboRijnland zijn we trots dat wij onderdeel mochten maken van dit geweldige evenement.

 

Verkiezingsdebat tussen studenten mboRijnland en Zoetermeerse politiek  

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vond op woensdag 23 februari een Verkiezingsdebat plaats tussen studenten mboRijnland en raadsleden van de gemeente Zoetermeer. Het debat stond in het teken van compassie, gelijke kansen en sociale uitsluiting. De middag werd georganiseerd door ILOZ in samenwerking met mboRijnland. Tijdens deze middag kregen alle politieke partijen de gelegenheid om in gesprek te gaan met mbo-studenten over het belang van een verbonden Zoetermeer. 

Flip Bakker, bestuurslid ILOZ: “De verkiezingen van 16 maart vallen midden in de nationale Week tegen discriminatie. Een goed moment voor een politiek statement. Compassie is dat je de ander behandelt zoals jezelf graag behandeld wilt worden. Is de gemeente Zoetermeer ook in de praktijk de inclusieve en compassievolle gemeente die ze wil zijn?”  

Over deze en andere vragen debatteerden studenten en raadsleden in een levendig debat.

Loes Janssen, locatiedirecteur mboRijnland Zoetermeer: “Het was voor onze studenten een enorme kans om met de lokale politieke partijen in debat te gaan over thema’s die hen persoonlijk bezighouden en raken. Dit zijn de voorzieningen in de wijk of de aandacht en geld voor jongerenactiviteiten in Zoetermeer. Fijn dat ze zich gehoord en gezien voelden door de lokale politici.”

Vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen in Zoetermeer, die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, gingen in debat met mbo-studenten over het belang van goed burgerschap, een verbonden samenleving en het bevorderen van gelijke kansen. Vragen die naar voren kwamen waren: Zijn er voldoende voorzieningen voor jongeren in Zoetermeer, zodat iedereen kan meedoen, wonen en recreëren? Hoe draagt het huidige beleid bij aan het tegengaan van sociale uitsluiting en het bevorderen van gelijke kansen? Wat zijn de plannen om Zoetermeer ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk te maken? Hoe denken jongeren over de tweedeling in de samenleving en welke oplossingen zien zij?

Cemil Yilmaz van IZI-solutions leidde het debat. Hij is een van de samenstellers van de Jongeren-verkiezingswijzer en ervaren in het modereren van jongeren(verkiezings)debatten.

Dank aan alle betrokkene die dit Verkiezingsdebat tot een succes hebben gemaakt!

Studenten Zoetermeer ervaren tijdens expeditie wat pesten met je kan doen

Op maandag 1 oktober is de Expeditie VRIEND&VIJAND bij de Zoetermeerse vestiging van mboRijnland gestart. Studenten gaan op expeditie in vijf ‘confrontatiecontainers’ die op het schoolplein zijn geplaatst. In deze containers ervaren de studenten op een interactieve manier wat onder meer vooroordelen, pesten en uitsluiting met mensen kan doen. De expeditie wordt tot 19 oktober bezocht door alle eerstejaars studenten van het mbo.

Geconfronteerd met pest- en conflictsituaties

Expeditie VRIEND&VIJAND is een initiatief van Critical Mass. Zij hebben vijf zeecontainers omgebouwd tot uitdagende ontmoetingsplekken. In de containers worden studenten geconfronteerd met pest- en conflictsituaties op school en krijgen ze inzicht in de verschillende manieren om deze situaties op te lossen. Na het spel wordt met de studenten besproken hoe ze zich voelen, of de pest- en conflictsituaties herkenbaar is, wat ze anders zouden willen en wat ze daarvoor nodig hebben.

Bewust worden van eigen gedrag

In de Expeditie VRIEND&VIJAND worden studenten en medewerkers bewust van hun eigen gedrag en de invloed die dit heeft op de ander. ,,Dat draagt bij aan een veilige sfeer op de school,” vertelt Susan Sants veiligheidscoördinator van mboRijnland. ,,We vinden het van groot belang dat iedere student en medewerker zichzelf kan zijn en zich van waarde voelt. Inclusiviteit noemen we dat. Daarom creëren we een open sfeer op onze scholen. Onze insteek is dat alles bespreekbaar moet zijn. We letten op elkaar, we hebben een open setting.”

Nieuwe kans? Werkenderwijs leren voor fietsenmaker

Bij mboRijnland zijn vandaag veertien studenten gestart met een opleiding tot assistent-fietsenmaker. Omdat ze tegelijk met hun studie werkervaring opdoen, vergroten ze hun kans op een baan. De Zoetermeerse wethouder Jan Iedema (Onderwijs en EZ) was bij de start van de nieuwe opleiding aanwezig om de deelnemers veel succes te wensen.

De studenten – sommigen met een afstand tot de arbeidsmarkt – worden opgeleid tot assistent-mobiliteit en specialiseren zich in fietstechniek. De opleiding is tot stand gekomen door samenwerking met het lokale bedrijfsleven. De technieklessen worden gegeven bij werkleerbedrijf Ecoware in Zoetermeer. Bij verschillende fietsenwinkels in Zoetermeer en bij de Z-stal doen de studenten werkervaring op. De opleiding is opgezet samen met Innovam, DSW en U-stal. Na het behalen van hun diploma kunnen studenten doorleren voor de opleiding mobiliteit niveau 2 (elektrische fietsen, scooters en auto’s).

Innovam

Innovam werkt aan beter opgeleide professionals in de mobiliteitsbranche en verzorgt een breed spectrum aan trainingen en opleidingen. Ook richt Innovam zich op sales in een digitale wereld, personeelsbeleid en opleidingen voor de tweewielerbranche.

DSW

Sociaal Werkbedrijf DSW is een werkleerbedrijf. Bij DSW doen gemotiveerde medewerkers werkritme, kennis en ervaring op. Hierbij heeft DSW de mogelijkheden en niet de beperkingen van mensen voor ogen.

U-stal

U-stal biedt werkgelegenheid aan mensen die elders minder goed aan de slag kunnen komen. Zij werken al of niet in een gesubsidieerde baan of met een Persoonsgebonden Budget. In de tijd dat men werkzaam is bij U-stal doet men werkervaring op en krijgt men de kans om te leren. Daarmee vergroot men de kansen op een plek op de arbeidsmarkt.

mboRijnland

mboRijnland leidt ondernemende vakmensen op, die bijdragen aan een sociale samenleving en een sterke economie. Studenten leren bij mboRijnland een vak waar de samenleving echt iets aan heeft. mboRijnland heeft scholen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Bij mboRijnland staat vakmanschap, verbinding en vertrouwen centraal.

Succesvol eerste studiejaar bij innovatief Entree-onderwijs

36 studenten hebben afgelopen jaar mbo-onderwijs gevolgd waarbij hún capaciteiten centraal stonden. mboRijnland heeft met de leerbedrijven Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en DZB Leiden gezorgd dat de studenten een niveau 1- en niveau 2-opleiding konden volgen in hun eigen tempo. Dit heeft geresulteerd in een slagingspercentage van bijna 100% en zeer tevreden studenten.

Studenten volgden onderwijs dat mbo-niveau 1 (Entree) en 2 combineert. Leren in de praktijk en tegelijkertijd werkervaring opdoen speelt een belangrijke rol bij deze pilot genaam Start Up 1 2. Deze manier van onderwijs loopt in Nederland voorop en biedt onderwijs dat past bij de wensen en capaciteiten van de student. Het maakt studenten ondernemend en nieuwsgierig naar de eigen mogelijkheden. Ook stimuleert het ze om een diploma op een hoger niveau te ambieren dan ze eerder inschatten. Ook verbeteren ze, door meteen in de praktijk aan de slag te gaan, hun werknemersvaardigheden.

Leerbedrijven steken nek uit

DZB Leiden, het reïntegratiebedrijf van de gemeente Leiden, en het Groene Hart Ziekenhuis Gouda, hebben speciaal voor deze studenten leerwerktrajecten opgezet. Daarmee leveren zij hun bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van deze studenten, die daardoor hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

De succesfactoren: begeleiding en leertraject

Begeleiding van studenten en leren in de praktijk staan hoog in het vaandel. Wekelijks maken docenten afspraken met studenten over hun leerdoelen. Bij deze manier van onderwijs is geen sprake van leerjaren, maar van een leertraject dat past bij de capaciteiten van de student in hun eigen tempo. De Entree- en niveau 2-opleidingen lopen zo naadloos in elkaar over. Na de zomervakantie starten er vijf extra klassen.

Jongeren krijgen nieuwe kans bij Urban Act College Leiden

Jongeren die langere tijd van de radar zijn verdwenen en zich niet herkennen in het reguliere onderwijs, krijgen bij het Urban Act College de kans om hun verkopersdiploma te halen. Het Urban Act College in Leiden is een samenwerking tussen mboRijnland en Urban Act. Op dinsdag 10 juli 2018 is de samenwerking getekend. De doelstelling is om jaarlijks 40 jongeren de mbo-opleiding Entree of niveau 2 te laten volgen.

Urban Act en mboRijnland gaan in Leiden voor het eerst onderwijs aanbieden aan kwetsbare jongeren, die het niet lukt op reguliere wijze een diploma te halen. De inclusieve aanpak wordt breed gedragen binnen Leiden door onderwijs, gemeente en MKB. De achtergrond van deze jongeren varieert, maar door uiteenlopende problemen zijn zij tot op heden niet in staat geweest om hun opleiding af te ronden.

Expertise

mboRijnland verzorgt het onderwijs bij het Urban Act College in Leiden met de vereiste expertise en docenten om deze moeilijke doelgroep te onderwijzen. Urban Act begeleidt ze naar passend werk. Het Urban Act College in Leiden wordt voor deze pilot van één jaar gehuisvest bij het MBO College Entree op de Maresingel 3 Leiden.

Urban Act

Urban Act stelt zich ten doel het sociaal isolement van jonge mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie te doorbreken door hen passende scholing en uitzicht op werk te bieden. Urban Act doet dit door in de wijken kleinschalige leeromgevingen aan te bieden in de vorm van “Urban Act Colleges” in samenwerking met onderwijsinstellingen.

mboRijnland

mboRijnland leidt ondernemende vakmensen op, die bijdragen aan een sociale samenleving en een sterke economie. Studenten leren bij mboRijnland een vak waar de samenleving echt iets aan heeft. mboRijnland heeft scholen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Bij mboRijnland staat vakmanschap, verbinding en vertrouwen centraal.

Studenten adviseren SER over energietransitie

De SER ontvangt dinsdag 5 juni vijftig techniekstudenten van mboRijnland. De SER wil met de toekomstige bouwers, installateurs, monteurs en ict-ers in gesprek over hoe Nederland de Parijse klimaatdoelen kan halen. Hoe zorgen we voor voldoende geschoold personeel? Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig? Hoe verbouwen we straks 1.000 woningen per dag? 

 

De studenten onderzoeken bij de SER verschillende onderwerpen. Hoe maken we energienetten slimmer? Hoe maak je technische opleidingen aantrekkelijker? En hoe halen we honderden huizen per dag van het aardgas af? Aan het einde van de middag presenteren de studenten hun adviezen aan  SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

De SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Student Smart Technology Uitblinker mboRijnland 2018

Mike Burghout is de Uitblinker 2018 van mboRijnland. In een vol en warm theater in Alphen aan den Rijn eindigde hij woensdagavond als winnaar van vijf genomineerden. De student Smart Technology in Gouda maakte indruk met zijn droom om met slimme innovaties mensen te helpen. ‘Mikey, mikey’, klonk het luid uit de zaal bij de bekendmaking. ‘Ik ben super vereerd om uitblinker te zijn en ik ga mijn best doen om een fantastische ambassadeur van het mbo te zijn’, aldus de winnaar. Shelly Sterk presenteerde de feestelijke avond.

Tijdens de jaarlijkse Uitblinkersverkiezing van mboRijnland is het Groene Hart Ziekenhuis gekozen tot leerbedrijf van het jaar. Jeroen Mulder en Jolanda Schilt van het ziekenhuis zijn zeer gedreven om het beste in studenten naar boven te halen: ‘Stagiairs zijn de nieuwe medewerkers van de toekomst. Wat is er mooier dan jonge mensen de kans te geven echt in de praktijk te leren.’ Voor het Groene Hart Ziekenhuis is het een extra bijzonder jaar, omdat maar liefst twee docententeams het ziekenhuis hadden genomineerd. Andere leerbedrijven die genomineerd waren zijn: Zamensterk, Heineken Nederland, Competa BV en restaurant Zuiver.

Horecadocent Peter Berkhout docent van het jaar

Peter wil weten waar zijn studenten uithangen, appt met ze en belt als het nodig is (en hun ouders). ‘Ik wil studenten handvatten geven om goed te kunnen functioneren. Ze de kneepjes van het vak Gastvrijheid bijbrengen in breedste zin van het woord.’ Niet zo gek dat zijn studenten hem nomineerden. Door zijn betrokkenheid en vakmanschap besloot de jury Peter uit te verkiezen tot docent van het jaar 2018. De docenten José Boekestijn (Gezondheidszorg) en Corné van Pelt (Economie) waren ook genomineerd door hun studenten.

 

Landelijke Studentenuitblinker

Uitblinkers zijn mbo’ers die zich onderscheiden van hun studiegenoten, omdat ze tijdens hun opleiding of stage iets extra’s hebben gedaan. In 2017 was Jessie Bos Uitblinker en zij gaat de winnaar van 2018 komend jaar begeleiden. De Studentenuitblinker 2018 vertegenwoordigt mboRijnland bij het landelijke Ambassadeursgala van de MBO Raad. De Uitblinkersverkiezing is onderdeel van ‘Dit is mbo’ en wordt georganiseerd door de MBO Raad. Met de campagne Dit is mbo maken studenten, docenten en medewerkers uit de mbo-sector duidelijk wat het mbo is en hoe belangrijk beroepsonderwijs en vakmanschap zijn voor onze samenleving.

7.700 leerlingen basisscholen sporten tijdens Koningsspelen

De Koningsspelen Leiden op 20 april zijn een geweldig feest geworden. 7.700 leerlingen uit het basisonderwijs deden enthousiast mee aan diverse sport- en spelactiviteiten op veertig voetbalvelden en dertig schoolpleinen. De activiteiten werden begeleid door studenten van mboRijnland en leerlingen van middelbare scholen en hbo. Echt een dag voor het door het onderwijs.

De Koningsspelen werden om negen uur geopend door burgemeester Henri Lenferink. Daarna dansten honderden basisschoolleerlingen op het hoofdveld van voetbalvereniging Lugdunum de fitlala. Daarna dompelden de kinderen zich onder in een groot aantal verschillende sport- en spelactiviteiten. Ze werden hierbij begeleid door studenten van mboRijnland en het hbo en leerlingen van middelbare scholen. Jeanette, student Onderwijsassistent van mboRijnland, was één van hen. ‘Dat samenspelen is belangrijk voor de kinderen. Zo leren ze elkaar op een andere manier kennen.’ Max, een klasgenoot van haar beaamt dat: ‘Het is geweldig om de kinderen hierbij te begeleiden.’ Zijn gezicht straalt, maar langer praten kan niet: een jongetje vraagt met opgewonden stem wat hij precies moet doen. 

Sport en spel grotere rol in sociaal domein

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, hecht grote waarde aan de Koningsspelen. “Bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Daar kun je niet vroeg aan beginnen. Bovendien is het leuk om met andere kinderen te spelen.’ Ook ziet hij de Koningsspelen als een symbool van verbondenheid met het Koningshuis. ‘Die verbondenheid vertaalt zich ook naar verbondenheid in de stad. De Koningsspelen zorgen dat alle kinderen erbij horen en van waarde zijn. Tijdens de sport- en spelactiviteiten verdwijnt het onderscheid tussen mensen. Iedereen is dan gelijk.’

Paul Dirks, wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid, wil sport en bewegen daarom graag een grotere rol in het sociale domein geven: ‘De kracht van sport- en bewegingsactiviteiten is groot. Sport en spel kunnen mensen werkelijk bij elkaar brengen, kinderen van verschillende buurten, scholen, culturele achtergrond. Het helpt bij het voorkomen van segregatie en kan daarmee een grote rol spelen bij het leefbaarder maken van de stad.’ De activiteiten tijdens de Koningsspelen wil hij daarom breder trekken. ‘We krijgen als gemeente steeds meer taken, met name als het gaat om de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Laten we daar sport en spelactiviteiten een rol bij geven. Die kunnen bijdragen aan preventie van sociale problemen en gezondheidsklachten.’ Hij wil daar een verbindende rol bij spelen. ‘Ik zie voor de gemeente echt een rol weggelegd voor het samenbrengen van scholen, wijkcentra en sportverenigingen. ‘Sport en spel kan een enorme spin-off hebben voor de leefbaarheid van de samenleving.’

Uniek concept in Leiden

De Koningsspelen in Leiden zijn uniek. De hele dag wordt namelijk georganiseerd door mboRijnland, de Hogeschool Leiden en een groot aantal middelbare scholen. ‘Geweldig,’ vindt Lenferink. ‘Deze dag brengt iedereen in de stad bij elkaar.’ Nergens anders in Nederland worden de Koningsspelen op deze wijze georganiseerd.

Verbindende rol

mboRijnland vervult een belangrijke rol in de organisatie. Een geweldige dag, aldus Otto Jelsma, voorzitter van de Raad van Bestuur van mboRijnland. ‘Het is prachtig om te zien dat zoveel kinderen met elkaar met sport bezig zijn en onze studenten de kinderen begeleiden.'

Hans Kallenberg, docent bij mboRijnland en een van de organisatoren, is trots op de Koningsspelen. ‘Door alle activiteiten dragen we echt bij aan het versterken van de gemeenschap Leiden.’

In heel Nederland

De Koningsspelen vinden sinds 2013 in Nederland plaats. Op deze dag wordt voor alle kinderen in het basisonderwijs een vrolijke en gezellige sportdag georganiseerd. Het motto is: samen spelen, samen sporten en samen verbinden.

Project Klaver 4 begeleidt jongeren naar een gezondere leefstijl

Een uniek project om op een intensieve en innovatieve manier jongeren blijvend op gezond gewicht te krijgen, dat is Klaver 4. Twaalf jongeren tussen 12 en 15 jaar zijn oktober vorig jaar begonnen aan dit traject.

Er wordt gewerkt in teams van vier personen: twee jongeren met overgewicht, een student van het mboRijnland Sport & Bewegen en een student Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden. De teams maken hun eigen plan en komen twee keer per week samen. Bewegen en sporten staat voorop. Zo wordt er getraind in een sportschool, anderen leren boksen of gaan joggen. Daarnaast spreken de jongeren met hun coaches over wat ze kunnen doen om gezonde gewoontes aan te leren. Ook de ouders worden actief bij het project betrokken. Duurzaam veranderen van leefstijl op het gebied van voeding en beweging lukt het beste met voorbeeldgedrag, zo blijkt uit onderzoek.

ADO Den Haag – FC Twente

Na een half jaar hard werken aan een gezondere leefstijl is het tijd voor een uitje naar de eredivisiewedstrijd ADO Den Haag –Twente. Voor de meeste jongeren is het de eerste keer dat ze in een stadion komen. Ze kijken hun ogen uit. Deelnemer Kai komt vaker bij ADO. Hij draagt met trots de nummer 4 van de markante verdediger Tom Beugelsdijk.

Coach Caroline Bremmer, derdejaars student Sport & Bewegen, begeleidt samen met Nina van der Wel, student Toegepaste Psychologie, Abir en Assia. ‘Het is mooi om te zien hoe de jongeren zich ontwikkelen. Je merkt dat ze een band krijgen met elkaar. Ze helpen elkaar, juist op moeilijke momenten’, aldus Caroline.

Kilo’s

Sommige deelnemers zijn al heel wat overtollige kilo’s kwijtgeraakt. Caroline vertelt dat hier niet teveel nadruk op ligt. Bewegen staat centraal. Het eerste half jaar hebben we veel cardio gedaan in de sportschool. En nu het mooier weer wordt, gaan we lekker buiten voetballen’, aldus Caroline.

Stichting Zorg en Zekerheid

Anja Vollering is projectleider van Klaver 4. Zij is psycholoog en de bedenker van dit project. Het project wordt gefinancierd door stichting Zorg en Zekerheid. Ook Anja benadrukt dat gedragsverandering centraal staat, waarbij voorbeeldgedrag een belangrijke rol speelt. Te snel afvallen leidt tot het jojo-effect. Het beste is geleidelijk je leefstijl veranderen! ‘Maar enkele deelnemers deden wat aan sport, nu ligt dat percentage op 100%. En mooi meegenomen is dat tweederde op dit moment een lager BMI heeft dan vóór het project.’ Ze heeft net te horen gekregen dat het project volgend jaar waarschijnlijk een vervolg krijgt. ‘Dat is goed nieuws voor deze groep jongeren. Zij kunnen – als ze dat willen – deelnemer blijven en daarmee ondersteund worden in hun weg naar een duurzame, gezonde leefstijl’.

Of deelnemer Illias er volgend jaar bij is, weet hij nog niet. Hij heeft nu al veel geleerd over voeding, leef- en eetgewoonten.

Meer weten over het project Klaver 4?