Voorlichtings-kalender

Bekijk alle events

Brochure
mboRijnland

Magazine aanvragen

Decanenupdate
nieuwsbrief

Abonneren

Wet toelatingsrecht

Lees meer

Contactpersonen

Contactgegevens

Decanendag aanmelden

Direct aanmelden

Wij helpen uw leerlingen bij hun studiekeuze

Op school krijgen uw leerlingen lessen over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Wellicht hebben zij ook al praktijkervaring opgedaan bij een stagebedrijf of tijdens een bedrijfsbezoek. En misschien hebben zij ook al praktijklessen gevolgd. Al deze activiteiten dragen bij aan het beeld dat uw leerlingen hebben van de beroepen waarvoor zij kunnen worden opgeleid.
De volgende stap is de oriëntatie op een mbo-opleiding. Wij helpen uw leerlingen graag bij het vinden van een opleiding die aansluit bij zijn of haar interesses en ambities. Om uw leerlingen goed te kunnen helpen, hebben wij het studiekeuzeproces doorvertaald naar vier eenvoudige stappen: Kijk, Beleef, Kies, Begin! Bij iedere stap bieden we specifieke informatie en evenementen die de scholier helpen binnen deze stap in het keuzeproces. Van de eerste oriëntatie, tot het moment dat de scholier daadwerkelijk begint bij mboRijnland.

Bekijk hier de infographic


.

Voorlichtingsactiviteiten 2023-2024

Ook dit studiejaar kunnen uw leerlingen verschillende voorlichtingsactiviteiten bezoeken. Uiteraard zijn ook ouders, decanen en andere belangstellenden van harte welkom!

Download voorlichtingskalender (binnenkort beschikbaar)

Overzicht voorlichtingsactiviteiten

Open Dagen

Tijdens Open Dagen kunnen uw leerlingen de sfeer komen proeven. Zij kunnen studenten en docenten spreken en diverse workshops, demonstraties en presentaties bijwonen. Voor uw leerlingen is dit het moment om breed kennis te maken met ons opleidingsaanbod.

Beleefweek

Tijdens de Beleefweek krijgt een inkijk in onze lessen en er bestaat de mogelijkheid tot een rondleiding op onze locaties. Verschillende opleidingen bieden een divers aanbod van voorlichtingsactiviteiten, zowel online als offline. Zo leert de studiekiezer ons onderwijs echt kennen.

Proefstuderen

Tijdens Proefstuderen kunnen leerlingen zich verder verdiepen in een opleiding. Zij volgen een echte theorie- of praktijkles naar keuze. Dit doen zij samen met andere scholieren die een studiekeuze gaan maken. Deze beleving is enorm waardevol in het studiekeuzeproces. Proefstuderen kan de keuze bevestigen, of kan hen doen besluiten om zich nog verder te oriënteren.

Download hier de presentielijst voor Proefstuderen

Keuzebegeleidingsdag

Leerlingen die in maart nog geen studiekeuze hebben gemaakt, zijn van harte welkom tijdens de Keuzebegeleidingsdag. Hier kunnen zij voorlichters van alle opleidingen spreken, een studiekeuzetest maken en een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze studiekeuzeadviseurs.

Infomomenten

Tijdens Infomomenten kunnen uw leerlingen vragen stellen aan voorlichters. Over de vakken die zij krijgen, huiswerk of over stage bijvoorbeeld. Dit jaar bieden wij het Infomoment driemaal op locatie en driemaal online aan.

Open Huis

Tijdens het Open Huis kunnen uw leerlingen vragen stellen aan voorlichters op onze vestigingen. Over de vakken die zij krijgen, huiswerk of over stage bijvoorbeeld. Aanvullend hierop, krijgen studenten ook een indruk van het lesgebouw waar zij komen te studeren.

Nog meer beleven: Meelopen met een student

In overleg met het onderwijs kunnen uw leerlingen ook een dag(deel) meelopen met studenten. Dan krijgen ze informatie van een leeftijdsgenoot en ervaren zij hoe de opleiding is. Uw leerling volgt één of meerdere lessen en maakt kennis met docenten van de opleiding.

Als decaan kunt u een aanvraag doen bij de Communicatiecoördinator van de betreffende vestiging. In deze activiteit gaat het om persoonlijke aandacht en om maatwerk. Dit organiseren we in goed overleg; uw leerlingen kunnen immers ook Proefstuderen.

Persoonlijke instroom

Om erachter te komen of de opleiding bij de leerling past en om persoonlijk kennis te maken, organiseren we instroomactiviteiten. Verplichte instroomactiviteiten zijn de Startmeter en een studiekeuzegesprek en (als uw leerling extra ondersteuning nodig heeft) een adviesgesprek met het Onderwijs Servicecentrum. Sommige opleidingen organiseren ook andere instroomactiviteiten die te maken hebben met het beroep of de opleiding.

Met de instroomactiviteiten checkt de leerling dan nog één keer of hij bij zijn keuze blijft. In het loopbaangerichte studiekeuzegesprek kijken we naar wat de leerling nodig heeft om de opleiding met succes te doorlopen. Het gaat om vragen als: Welke (extra) ondersteuning heb je nodig? Wat zijn je talenten? Heb je extra uitdaging nodig? Waar kun je je op voorbereiden? Wat adviseren we jou? In of na dit gesprek krijgt uw leerling een studiekeuzeadvies.