Doorstroomformulier

Wat is een doorstroomformulier?

Leerlingen, vo-scholen en mboRijnland zijn gebaat bij een soepele overstap van vo naar mbo. Om er voor te zorgen dat de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo goed verloopt, maken wij gebruik van een Digitaal Doorstroom Dossier. In dit dossier staat alles wat nodig is voor een soepele overgang van het vo naar het mbo. Dit dossier wordt gebruikt bij de intakeprocedure.

Digitaal Doorstroomdossier (DDD)

Aanmelders vanuit het VO binnen onze regio wordt via hun VO school gevraagd om een Digitaal Doorstroomdossier van Intergrip of VOROC in te vullen. Aanmelders vanuit het VO buiten onze regio of ongediplomeerde aanmelders vanuit een ander MBO school kan eveneens worden gevraagd om een doorstroomformulier in te vullen. Hiervoor verstrekken we aan deze aanmelders onderstaande instructie. Met deze instructie kan via Intergrip een Digitaal Doorstroomdossier worden geactiveerd. Wanneer een aanmelder onderstaande stappen heeft doorlopen en deel A heeft ingevuld, zal de mentor van wie het e-mailadres door de aanmelder is ingevuld een e-mail krijgen vanuit Intergrip waarin wordt gevraagd om deel B in te vullen. Nadat deel B is afgerond moet de aanmelder alleen nog accorderen, zoals voor alle Digitale Doorstroomdossiers gebruikelijk is.

Stappen activeren Digitaal Doorstroomdossier voor student

  • Ga naar: https://mijn.intergrip.nl/
  • Voor het aanmaken van een account kies je de optie die voor jou van toepassing is.
  • Er wordt vervolgens gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen.
  • Daarna ontvang je een email met een link om het account te bevestigen.
  • Na het klikken op de link in de email is het account bevestigd en kan er gestart worden met het invullen. Let op: de link is 24 uur geldig.
  • Vul het formulier in (deel A). Deel B moet worden ingevuld door de voormalige studieloopbaanbegeleider/mentor.
  • Jij krijgt vervolgens een e-mail met het verzoek om opnieuw in te loggen, waarna je deel B kunt doornemen en vervolgens accorderen.