Stagebedrijf

Een mbo-opleiding leidt op tot vakkracht. Het leren in de praktijk bij een bedrijf of instelling in de vorm van stage is een belangrijk en verplicht onderdeel van de opleiding. Stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd.

Studenten kunnen tijdens hun opleiding stage lopen bij een daarvoor erkend bedrijf of instelling. Een erkend leerbedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden, waardoor de kwaliteit en de veiligheid van de praktijkervaring zoveel mogelijk gewaarborgd is. Zo leiden we vakmensen op met goede vooruitzichten op een baan en sluit hun kennis goed aan op de eisen van u als bedrijf. Om leerbedrijf te worden moet u eerst een erkenning aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

De informatiegids beroepspraktijkvorming biedt u algemene informatie over de beroepspraktijkvorming voor zowel de BOL- als de BBL-student. Voor specifieke informatie en/of wensen over stages kunt u contact opnemen met mboRijnland Connect via telefoon: 088 297 8437 of e-mail: connect@mborijnland.nl.

Subsidieregeling

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student in een BBL-traject. Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks voor het mbo € 188,9 miljoen subsidie beschikbaar.