10e editie Leidse Koningsspelen onder begeleiding van mboRijnland en voortgezet onderwijs

Op vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen plaats in Leiden. Tijdens deze 10e editie beleven ruim 6600 leerlingen van 24 Leidse basisscholen een feestelijke en sportieve ochtend. Studenten van de opleidingen Sport & Bewegen en Social Work van mboRijnland begeleiden de activiteiten samen met leerlingen van het voortgezet onderwijs (Bonaventura College, Leonardo College, Visser ’t Hooft, da Vinci College en het Marelandcollege).

Daarnaast zorgen mbo-studenten van de opleiding Veiligheid voor het ordelijk verloop van het verkeer, het stallen van de fietsen en het verplaatsen van grote groepen kinderen van het ene naar het andere sportveld. Ook studenten van de opleiding Verpleegkunde dragen hun steentje bij: zij assisteren het Rode Kruis bij de EHBO op de verschillende velden. In totaal zetten 350 studenten van mboRijnland zich in om deze dag tot een succes te maken.

Waardevolle praktijkervaring

Hans Kallenberg, docent Sport & Bewegen mboRijnland en initiatiefnemer Koningsspelen Leiden: “Voor de studenten is het belangrijk om de Koningsspelen mee te maken. Ze leren hoe een organisatie zo’n groot evenement uitvoert. Studenten ervaren in de praktijk hoe het is om met kinderen een hele ochtend op te trekken en verschillende spelletjes te doen. Sociale vaardigheden zijn in deze tijd erg belangrijk. Vaak staan studenten sceptisch tegenover het begeleiden van een sportdag. Ze moeten vroeg beginnen en daardoor vaak eerder hun bed uit dan gewoonlijk. Maar als ze de sportdag hebben begeleid zien ze wel waarom het opdoen van praktijkervaring zo waardevol is.”

“Er doen zelfs studenten examen tijdens de Koningsspelen”, vult Kallenberg aan. Zo’n vijftig tweedejaars studenten van de opleiding Sport & Bewegen doen examen in het organiseren van een kleinschalig evenement, het zogenaamde B1-K2-examen. “Dus voor de opleiding Sport & Bewegen is dit ook een belangrijk momentje”.

10e Leidse editie

De Koningsspelen in Leiden worden voor de 10e keer uitgevoerd in deze grote opzet. De 6646 kinderen uit het basisonderwijs doen mee aan diverse sport- en spelactiviteiten op maar liefst 40 voetbalvelden en 24 schoolpleinen. Kinderen ervaren dat het leuk is om samen met andere kinderen te spelen en te sporten. Zo zorgen de Koningsspelen voor verbinding, sportiviteit en een gezonde samenleving en dragen ze bij aan het versterken van de gemeenschap in Leiden.

De kleutergroepen spelen spelletjes op hun eigen schoolplein. De kinderen van de groepen 3 tot en met 7 zijn actief tijdens sport- en spelactiviteiten op een van de sportvelden in Leiden of in het Huigpark of Matilopark. De kinderen van groep 8 volgen clinics bij de verschillende sportverenigingen die de gemeente Leiden rijk is.

​Opening door wethouder Fleur Spijker

Fleur Spijker, wethouder Onderwijs gemeente Leiden, opent de Koningsspelen om 9.00 uur. De  honderden basisschoolleerlingen dansen de openingsdans “ZiggZagg” op het hoofdveld van voetbalvereniging Sporting Leiden onder leiding van de dansklas van het Leonardo College. Daarna dompelen de kinderen zich onder in een groot aantal verschillende sport- en spelactiviteiten. Deze bijzondere samenwerking tussen het primair, voortgezet, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de verbindende rol van mboRijnland maken de Koningsspelen in Leiden uniek.

Basisscholen die meedoen:

 • Leidse Hout
 • Tweemaster
 • I. de Brug
 • Z.C. Orion
 • Arcade
 • Josephschool
 • Wereldwijzer
 • Stevenshofschool
 • Woutertje Pieterse
 • Apolloschool
 • Pionier
 • Anne Frank School
 • Dukdalf
 • Joppenszschool
 • Korte Vliet School
 • Mareland
 • Lucas van Leyden
 • Morskring
 • Auris de Weerklank
 • Kwintijn
 • L.S.
 • Leimundo
 • Pacelli
 • Zijlwijkschool

Mensen achter Koningsspelen

Het organisatiecomité van de Koningsspelen bestaat uit initiatiefnemer Hans Kallenberg (mboRijnland), Joey Wilmot (Incluzio Leiden) Stefan Gilbert (Incluzio Leiden), Martine Bruin (evenementenorganisatie Lucas van Leyden), John van den Helder (penningmeester van de Stichting Koningsspelen Leiden) en Jan Breedeveld (voorzitter van de Stichting Koningsspelen Leiden).

Koningsspelen Leiden is te vinden op social media:

http://www.koningsspelenleiden.nl

Facebook: Koningsspelenleiden

Twitter: (@koningspelLdn #KSLeiden)