Partners

De focus van mboRijnland richt zich op jongeren én de arbeidsmarkt in onze regio. U bent als bedrijf, instelling of gemeente voor ons dus een belangrijke partner. We leiden studenten op en bereiden hen voor op hun (werkzame) toekomst.

mboRijnland is daarmee dus een grote leverancier van uw toekomstige medewerkers. Om te zorgen dat er voor iedere student straks een juiste plaats is op de arbeidsmarkt én dat er voor uw bedrijf een medewerker klaar staat met voldoende en relevante kennis is voor ons samenwerking met u als bedrijf belangrijk.