Partners

De focus van mboRijnland richt zich op jongeren én de arbeidsmarkt in onze regio. U bent als bedrijf, instelling of gemeente voor ons dus een belangrijke partner. We leiden studenten op en bereiden hen voor op hun (werkzame) toekomst.

mboRijnland is daarmee dus een grote leverancier van uw toekomstige medewerkers. Om te zorgen dat er voor iedere student straks een juiste plaats is op de arbeidsmarkt én dat er voor uw bedrijf een medewerker klaar staat met voldoende en relevante kennis is voor ons samenwerking met u als bedrijf belangrijk.

Flexibel onderwijs met maatwerktrajecten voor volwassenen

mboRijnland biedt verschillende trainingen aan van goede kwaliteit, flexibel en aansluitend op de ervaringen en behoeftes van volwassen studenten. Samen brengen we de scholingsbehoefte in kaart en werken we aan een passende invulling.

Bekijk aanbod contractonderwijs

Bekijk aanbod

Meer informatie voor bedrijven

Lees meer