Lesgeld BOL-opleiding

Het studiejaar begint officieel op 1 augustus. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een voltijdopleiding? Dan moet je voor dat studiejaar lesgeld betalen aan DUO. Je ontvangt een factuur van DUO. Voor studiejaar 2024-2025 is het lesgeld €1.419,-

Studiefinanciering

Voor 18-jarigen en ouder is er de Wet Studiefinanciering. Informatie hierover kun je op je eigen school krijgen of bij het Onderwijs Servicecentrum van mboRijnland. Ook op de website www.duo.nl kun je meer informatie vinden.

Kosten van boeken en onderwijsbenodigdheden

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Op deze pagina vind je meer informatie over het bestellen van je boeken.
Voor vavo: kijk op de kostenpagina van vavo voor meer informatie.

Schoolkostenbeleid

Het schoolkostenbeleid gaat over wie welke kosten voor zijn rekening neemt. Het geeft duidelijkheid over welke schoolkosten je moet betalen. Bij mboRijnland geldt, dat schoolkosten voor de student geen drempel mogen zijn om de opleiding van zijn/haar keuze te gaan volgen.  Hier vind je ons Beleid Schoolkosten mboRijnland.

Cursusgeld BBL-opleiding

Het studiejaar begint officieel op 1 augustus. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder volg je een BBL-opleiding? Dan moet je voor dat studiejaar cursusgeld betalen aan mboRijnland. In het studiejaar 2024-2025 bedraagt het cursusgeld voor een niveau 1- of 2-opleiding € 295,-. Voor een niveau 3- of 4-opleiding betaal je voor 2024-2025 € 715,-.

Cursusgeld via werkgever

Volg je een BBL-opleiding en betaalt jouw werkgever jouw cursusgeld? Laat dit ons weten via onderstaand formulier en stuur het ingevuld op naar overeenkomst@mborijnland.nl:
Formulier verklaring student m.b.t. betaling cursusgeld door werkgever

Let op: je blijft als student altijd verantwoordelijk voor de betaling. Als jouw werkgever niet betaalt of zich aan de afspraken houdt, word jij alsnog aangesproken om het cursusgeld te betalen.

Betaling cursusgeld in meerdere termijnen

Het is mogelijk om het cursusgeld in meerdere termijnen te betalen. Je ontvangt de factuur per post.
Wil je het cursusgeld in termijnen betalen?
Laat dit ons weten per e-mail: debiteuren@mborijnland.nl of telefonisch: 088-222 17 21
Wij maken dan een betalingsregeling voor je aan. Een bevestiging van de gemaakte afspraken ontvang je per mail.

Meer weten?

Ben je al mboRijnland student? Dan vind je meer informatie over cursusgeld en teruggave op portaal.mborijnland.nl onder Studentinformatie > Kosten

Teruggave cursusgeld BBL

Volledig of gedeeltelijk cursusgeld wordt automatisch terugbetaald indien:
• Je je hebt afgemeld voor de opleiding en geen lessen hebt gevolgd.
• Je een diploma hebt behaald voor 1 mei van hetzelfde studiejaar als de inschrijving.
• Je binnen mboRijnland overstapt naar een BOL-opleiding.
• Je binnen mboRijnland wijzigt van opleiding met een lager niveau waarvoor een ander cursusgeldtarief geldt.
• Bij overlijden.

Wanneer moet je een aanvraag zelf indienen voor (volledige of gedeeltelijke) teruggave cursusgeld?
• Als je wegens ernstige ziekte niet meer aanwezig kunt zijn.
• Als je wegens bijzondere familieomstandigheden niet meer aanwezig kunt zijn.

Onderstaand aanvraagformulier moet vóór 31 juli van het betreffende studiejaar ingevuld en ondertekend te worden en ter goedkeuring per e-mail verstuurd te worden naar Studentzaken.
De terugbetaling zal uitsluitend plaatsvinden op de rekening van degene die het cursusgeld heeft betaald.
Aanvraagformulier teruggave cursusgeld  BBL

Heb je recht op financiële hulp?

mboRijnland kan je helpen met het betalen van je schoolkosten. Wil jij weten of dit voor jou geldt? Kies hieronder wat op jou van toepassing is:

Lees hier wat de Rijksoverheid zegt over het studentenfonds.

Regeling Studentenfonds mboRijnland

Terugkoopregeling leermiddelen

Heb je boeken, licenties of andere leermiddelen moeten kopen, maar deze uiteindelijk niet gebruikt? Dan heb je misschien recht op teruggave van de kosten. Bekijk hier of je aan de voorwaarden voldoet >