Kosten

Lesgeld BOL-opleiding

Het studiejaar begint officieel op 1 augustus. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een voltijdopleiding? Dan moet je voor dat studiejaar lesgeld betalen aan DUO. Je ontvangt een factuur van DUO. Voor het schooljaar 2019-2020 is het lesgeld € 1.168,00.

Studiefinanciering

Voor 18-jarigen en ouder is er de Wet studiefinanciering. Informatie hierover kun je op je eigen school krijgen of bij het Onderwijs Servicecentrum van mboRijnland. Ook op de website www.duo.nl kun je meer informatie vinden.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Op deze pagina vind je meer informatie over het bestellen van je boeken: mborijnland.nl/schoolboeken.

Schoolkostenbeleid

Het schoolkostenbeleid gaat over wie welke kosten voor zijn rekening neemt. Bij mboRijnland geldt, dat schoolkosten voor de student geen drempel mogen zijn om de opleiding van zijn/haar keuze te gaan volgen. Voor studenten zijn er drie categorieën schoolkosten: wettelijk verplichte kosten, kosten voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige kosten. Hier vind je ons schoolkostenbeleid. Dat geeft je duidelijkheid over welke schoolkosten je moet betalen.

Cursusgeld BBL-opleiding

Het studiejaar begint officieel op 1 augustus. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder volg je een BBL-opleiding? Dan moet je voor dat studiejaar cursusgeld betalen aan mboRijnland. In het studiejaar 2019-2020 bedraagt het cursusgeld voor een niveau 1- of 2-opleiding € 243,00. Voor een niveau 3- of 4-opleiding betaal je voor 2019-2020 € 588,00. Je moet het cursusgeld betalen vóórdat je begint aan je lessen. Anders kun je niet worden toegelaten.

Cursusgeld via werkgever

Volg je een BBL-opleiding en betaalt jouw werkgever jouw cursusgeld? Laat dit ons weten via onderstaand formulier en stuur het ingevuld op naar:

mboRijnland
t.a.v. Studentzaken
Postbus 1317
2302 BH Leiden

Formulier verklaring student m.b.t. betaling cursusgeld door werkgever

Let op: je blijft als student altijd verantwoordelijk voor de betaling. Als jouw werkgever niet betaalt of zich aan de afspraken houdt, word jij alsnog aangesproken om het cursusgeld te betalen.

Betaling cursusgeld in meerdere termijnen

Het is mogelijk om het cursusgeld in meerdere termijnen te betalen. Download daarvoor onderstaand machtigingsformulier:

Machtigingsformulier betalingstermijnen

Meer weten?
Ben je al mboRijnland student? Dan vind je meer informatie over cursusgeld en teruggave op portaal.mborijnland.nl onder Studentinformatie > kosten