Bedrijven

Toekomst centraal

De inzetbaarheid van uw medewerkers stijgt door het vergroten van kennis en het vernieuwen van vaardigheden. Daarom biedt mboRijnland naast mbo-opleidingen ook contractonderwijs aan (‘bedrijfsopleidingen’). Door de vraag te signaleren die vandaag de dag op de werkvloer van bedrijven en instellingen leeft, passen we het onderwijs van morgen aan de nieuwe werkelijkheid aan. Daarmee verrijken we het onderwijs en biedt mboRijnland afgestudeerden op de arbeidsmarkt aan die goed op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. We streven daarbij naar een win-win-situatie. Dus ook nieuwe, toekomstige medewerkers worden hiermee geholpen.

Verbindingen maken sterk

mboRijnland Contractonderwijs / Leven Lang Ontwikkelen biedt maatwerkopleidingen aan de bedrijven waar we voor opleiden. Daardoor zijn we sterk verbonden aan het regionale bedrijfsleven en dus met het werkveld. We bouwen samen bruggen die het onderwijs verbinden met de arbeidsmarkt. Dit stimuleert tweerichtingsverkeer en uitwisseling en dit helpt ons het onderwijs nog beter te maken.

Dagelijks halen we de behoeften aan scholing en ontwikkeling op bij onze contacten in de organisaties om ons heen. Dat vertalen wij in scholingstrajecten voor de organisatie. Omgekeerd brengen we deze opgedane kennis en ervaring weer terug in het onderwijs. Zo zijn de studenten die straks hun studie bij mboRijnland afronden, nog beter voorbereid op de actualiteit.

Sectoren

Onze kracht ligt in de sectoren: Gezondheidszorg, Welzijn, Techniek, ICT, Start-Up, Hospitality en Retail. We hebben ruime ervaring in bijscholen, herscholen en omscholen in deze sectoren en op alle niveaus; van niveau 1 t/m 4.

Accountmanager als sparringpartner

De accountmanagers hebben een actieve rol in de sector waarvoor zij actief zijn. Zij helpen u bij het ontwikkelen van een scholingstraject en adviseren u ook over mogelijke financieringsbronnen. Ieder op zijn eigen vlak en met een sterke verbondenheid met uw sector. Uw accountmanager is een sparringpartner die met u samenwerkt aan de best passende oplossing.

Nederlandse taal als basis

Werknemers én werkgevers zijn gebaat bij heldere communicatie. Het spreken, lezen en schrijven van dezelfde taal is daarbij cruciaal.
“In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die moeite hebben met taal. Als je niet goed kunt lezen en schrijven ben je in veel opzichten minder zelfredzaam.” (bron: St. Lezen & Schrijven) Dit werkt ongetwijfeld door op de werkvloer. Misschien ook bij uw organisatie. Gelukkig is er iets aan te doen!

mboRijnland participeert in diverse samenwerkingsverbanden als het gaat om het terugdringen van de laaggeletterdheid. Neem contact op met ons om te weten te komen wat er voor uw organisatie mogelijk is.

Contact met onze accountmanagers