Dit kan in de vorm van een workshop of een training zijn, of een uitgebreid traject met kennis- en vaardigheidstoetsen, of met begeleiding op de werkvloer. We vinden voor de medewerkers van uw bedrijf of instelling de beste oplossing.
We hebben jarenlange ervaring op het gebied van scholing en maken daar gebruik van. We kijken naar ons huidige onderwijsaanbod of ontwikkelen nieuwe trajecten. Hierbij zetten we de best passende trainers in. Samen ontwikkelen we een traject dat precies is zoals u wenst en bij u en uw medewerkers past.

Kwaliteitsborging

We monitoren onze kwaliteit voortdurend. We evalueren elke training en bespreken de ervaringen met de opdrachtgever. Met u dus. Zo kunnen we verbeteringen inzetten en houden we de kwaliteit hoog. In 2019 kregen we van de deelnemers van Contractonderwijs een mooi rapportcijfer; een 7,8. Iets waar we erg trots op zijn! De deskundigheid van de docent en de ruimte die geboden werd voor individuele vragen, scoorden in 2019 over het geheel genomen het hoogst. Beide een 4,4 op een 5-puntsschaal. Dus een 8,8 als cijfer.

Bekijk opleidingsaanbod

Toekomst centraal

De inzetbaarheid van uw medewerkers stijgt door het vergroten van kennis en het vernieuwen van vaardigheden. Daarom biedt mboRijnland naast mbo-opleidingen ook contractonderwijs aan (‘bedrijfsopleidingen’). Door de vraag te signaleren die vandaag de dag op de werkvloer van bedrijven en instellingen leeft, passen we het onderwijs van morgen aan de nieuwe werkelijkheid aan. Daarmee verrijken we het onderwijs en biedt mboRijnland afgestudeerden op de arbeidsmarkt aan die goed op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. We streven daarbij naar een win-win-situatie. Dus ook nieuwe, toekomstige medewerkers worden hiermee geholpen.

Verbindingen maken sterk

mboRijnland Contractonderwijs / Leven Lang Ontwikkelen biedt maatwerkopleidingen aan de bedrijven waar we voor opleiden. Daardoor zijn we sterk verbonden aan het regionale bedrijfsleven en dus met het werkveld. We bouwen samen bruggen die het onderwijs verbinden met de arbeidsmarkt. Dit stimuleert tweerichtingsverkeer en uitwisseling en dit helpt ons het onderwijs nog beter te maken.

Dagelijks halen we de behoeften aan scholing en ontwikkeling op bij onze contacten in de organisaties om ons heen. Dat vertalen wij in scholingstrajecten voor de organisatie. Omgekeerd brengen we deze opgedane kennis en ervaring weer terug in het onderwijs. Zo zijn de studenten die straks hun studie bij mboRijnland afronden, nog beter voorbereid op de actualiteit.

Sectoren

Onze kracht ligt binnen de sectoren: Gezondheidszorg, Welzijn, Techniek, ICT, Start-Up, Hospitality en Retail. We hebben ruime ervaring in bijscholen, herscholen en omscholen in deze sectoren en op alle niveaus; van niveau 1 t/m 4.

Accountmanager als sparringpartner

De accountmanagers hebben een actieve rol binnen de sectoren waarvoor zij werken. Zij helpen u bij het ontwikkelen van een scholingstraject en adviseren u ook over mogelijke financieringsbronnen. Ieder op zijn eigen vlak en met een sterke verbondenheid met uw sector. Uw accountmanager is een sparringpartner die met u samenwerkt aan de best passende oplossing.

Nederlandse taal als basis

Werknemers én werkgevers zijn gebaat bij heldere communicatie. Het spreken, lezen en schrijven van dezelfde taal is daarbij cruciaal.
“In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die moeite hebben met taal. Als je niet goed kunt lezen en schrijven ben je in veel opzichten minder zelfredzaam.” (bron: St. Lezen & Schrijven) Dit werkt ongetwijfeld door op de werkvloer. Misschien ook bij uw organisatie. Gelukkig is er iets aan te doen!

mboRijnland participeert in diverse samenwerkingsverbanden als het gaat om het terugdringen van de laaggeletterdheid. Neem contact op met ons om te weten te komen wat er voor uw organisatie mogelijk is.

Contact met onze accountmanagers

SLIM subsidie voor MKB bedrijven

De coronatijd vergroot de urgentie om uw bedrijf voor te bereiden op de economische uitdagingen en om goed te kunnen inspelen op de snelle technologische en marktontwikkelingen. Deze uitdagingen vragen nieuwe kennis, competenties, wijze van organiseren, etc. Deze subsidieregeling is door de overheid bedoeld om uw bedrijf te helpen om zich continu te blijven ontwikkelen. Dit vraagt om een goed beeld van uw ontwikkelingsopgave en passend onderwijs. De subsidieaanvraag en de ontwikkelingsopgave worden door de subsidieaanvrager georganiseerd. Kortom: u wordt hierin ontzorgd en gefaciliteerd in deze drukke tijd.
 
Hoe doe je mee?
Voldoende bedrijven doen al mee in de subsidieaanvraag om deze mogelijk te maken. Deze aanvraag wordt namelijk 1 juli 2020 al gedaan. Toch helpt het om uw interesse samen uw ontwikkelingsbehoefte te bepalen aan ons door te geven, omdat het voor ons beiden van belang is dat ons onderwijsaanbod matcht met uw vraag. Daarnaast kan de overheid kiezen voor meer inschrijfdata. 
 
Als mboRijnland doen we mee in de aanvraag met het bedrijf Codename Future. mboRijnland kent Codename Future goed als educatieve uitgeverij. mboRijnland voert de regie voor de uitvraag om de regionale ontwikkelingsbehoefte in kaart te brengen. Het in kaart brengen van deze behoefte behoort tot onze vaste activiteiten.