Dit kan in de vorm van een workshop of een training zijn, of een uitgebreid traject met kennis- en vaardigheidstoetsen, of met begeleiding op de werkvloer. We vinden voor de medewerkers van uw bedrijf of instelling de beste oplossing.
We hebben jarenlange ervaring op het gebied van scholing en maken daar gebruik van. We kijken naar ons huidige onderwijsaanbod of ontwikkelen nieuwe trajecten. Hierbij zetten we de best passende trainers in. Samen ontwikkelen we een traject dat precies is zoals u wenst en bij u en uw medewerkers past.

Kwaliteitsborging

We monitoren onze kwaliteit voortdurend. We evalueren elke training en bespreken de ervaringen met de opdrachtgever. Met u dus. Zo kunnen we verbeteringen inzetten en houden we de kwaliteit hoog. In 2019 kregen we van de deelnemers van Contractonderwijs een mooi rapportcijfer; een 7,8. Iets waar we erg trots op zijn! De deskundigheid van de docent en de ruimte die geboden werd voor individuele vragen, scoorden in 2019 over het geheel genomen het hoogst. Beide een 4,4 op een 5-puntsschaal. Dus een 8,8 als cijfer.

Bekijk opleidingsaanbod
Contact met onze accountmanagers

Toekomst centraal

De inzetbaarheid van uw medewerkers stijgt door het vergroten van kennis en het vernieuwen van vaardigheden. Daarom biedt mboRijnland naast mbo-opleidingen ook contractonderwijs aan (‘bedrijfsopleidingen’). Door de vraag te signaleren die vandaag de dag op de werkvloer van bedrijven en instellingen leeft, passen we het onderwijs van morgen aan de nieuwe werkelijkheid aan. Daarmee verrijken we het onderwijs en biedt mboRijnland afgestudeerden op de arbeidsmarkt aan die goed op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. We streven daarbij naar een win-win-situatie. Dus ook nieuwe, toekomstige medewerkers worden hiermee geholpen.

Benieuwd wat mboRijnland voor uw organisatie kan betekenen?

Bekijk de brochure voor werkgevers

Maatwerkmogelijkheden

Steeds meer maatwerk binnen het mbo. Dit is natuurlijk een prachtige ontwikkeling. mboRijnland biedt verschillende kwalitatieve cursussen en trainingen aan met maatwerkmogelijkheden. Het aanbod is flexibel en sluit aan op de ervaringen en behoeften van volwassen studenten. Met meer diversiteit is het belangrijk dat er een goed overzicht is waar snel de juiste informatie te vinden is. Op deze pagina van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat zo’n goed overzicht, verduidelijkt met een infographic waarop de verschillende bewijsstukken binnen het mbo staan. Per cursus of training wordt op de website aangegeven welk bewijsstuk wordt afgegeven. Benieuwd naar de maatwerkmogelijkheden? Neem contact met ons op.

Bekijk het opleidingsaanbod

Verbindingen maken sterk

mboRijnland Contractonderwijs / Leven Lang Ontwikkelen biedt maatwerkopleidingen aan de bedrijven waar we voor opleiden. Daardoor zijn we sterk verbonden aan het regionale bedrijfsleven en dus met het werkveld. We bouwen samen bruggen die het onderwijs verbinden met de arbeidsmarkt. Dit stimuleert tweerichtingsverkeer en uitwisseling en dit helpt ons het onderwijs nog beter te maken.

Dagelijks halen we de behoeften aan scholing en ontwikkeling op bij onze contacten in de organisaties om ons heen. Dat vertalen wij in scholingstrajecten voor de organisatie. Omgekeerd brengen we deze opgedane kennis en ervaring weer terug in het onderwijs. Zo zijn de studenten die straks hun studie bij mboRijnland afronden, nog beter voorbereid op de actualiteit.

Sectoren

Onze kracht ligt binnen de sectoren: Gezondheidszorg, Welzijn, Techniek, ICT, Start-Up, Hospitality en Retail. We hebben ruime ervaring in bijscholen, herscholen en omscholen in deze sectoren en op alle niveaus; van niveau 1 t/m 4.

Accountmanager als sparringpartner

De accountmanagers hebben een actieve rol binnen de sectoren waarvoor zij werken. Zij helpen u bij het ontwikkelen van een scholingstraject en adviseren u ook over mogelijke financieringsbronnen. Ieder op zijn eigen vlak en met een sterke verbondenheid met uw sector. Uw accountmanager is een sparringpartner die met u samenwerkt aan de best passende oplossing.

Nederlandse taal als basis

Werknemers én werkgevers zijn gebaat bij heldere communicatie. Het spreken, lezen en schrijven van dezelfde taal is daarbij cruciaal.
“In de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders die moeite hebben met taal. Als je niet goed kunt lezen en schrijven ben je in veel opzichten minder zelfredzaam.” (bron: St. Lezen & Schrijven) Dit werkt ongetwijfeld door op de werkvloer. Misschien ook bij uw organisatie. Gelukkig is er iets aan te doen!

mboRijnland participeert in diverse samenwerkingsverbanden als het gaat om het terugdringen van de laaggeletterdheid. Neem contact op met ons om te weten te komen wat er voor uw organisatie mogelijk is.

Contact met onze accountmanagers

Financieringsmogelijkheden

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden. Klik dan hier