Begeleiding

Gemotiveerd en vol energie ben je met je studie begonnen? Je weet wat je wilt leren en wie je wilt zijn. Maar gedurende de opleiding merk je dat het niet zo goed gaat. Je hebt moeite met de lesstof, twijfelt of je wel op je plek zit of voelt je niet prettig in de groep. Misschien word je gepest of heb je een beperking of chronische ziekte die studeren lastiger maakt. Ook problemen thuis of persoonlijke problemen kunnen een reden zijn dat studeren niet zo lekker gaat. Wil je een afspraak maken voor een gesprek met één van onze begeleiders? Klik dan hier.

Trek aan de bel

Wacht niet te lang en bespreek jouw situatie met je studieloopbaanbegeleider. Als blijkt dat je meer hulp en begeleiding nodig hebt, neem dan contact op met het Onderwijs Servicecentrum. Meestal doe je dat in overleg met je studieloopbaanbegeleider. In elk schoolgebouw van mboRijnland zitten adviseurs van het Onderwijs Servicecentrum. Jij kunt daar – eventueel samen met je ouders of verzorgers – met je vragen en problemen terecht.

Passend Onderwijs

Het kan zijn dat je extra of intensieve ondersteuning nodig hebt om je studie te volgen. Of dat je aanpassingen bij toetsen en examens of speciale leer- of hulpmiddelen nodig hebt. We kijken dan samen met jou en (indien nodig) je ouder(s)/verzorger(s) welke ondersteuning nodig is. Het uitgangspunt is dat je succesvol de opleiding en examinering kunt volgen. Wij stellen met jou een ondersteuningsplan op. Daarin staat beschreven wat jij als student kunt doen, wat jouw studieloopbaanbegeleider voor jou kan betekenen en welke ondersteuning het Onderwijs Servicecentrum biedt.

Lees meer over de ondersteuningsmogelijkheden Passend Onderwijs

Dyslexie of dyscalculie

Op deze pagina lees je wat je van ons kan verwachten als je dyslexie of dyscalculie hebt en wat je zelf nog kan doen

Topprestatiebeleid

Het professioneel beoefenen van een sport of lid zijn van onze studentenraad kost veel inspanning en tijd. Voor topsporters zit dit in trainingen, wedstrijden en reizen. Voor leden van de studentenraad kosten overleggen, bijscholing, begeleiding, oriëntatie in de onderwerpen veel tijd. Kortom, je levert een topprestatie waarbij je werkt aan de ontwikkeling van je vakmanschap. Het gaat om vakmanschap in de sport, het ontwikkelen van competenties op het gebied van besturen en anderzijds het vakmanschap in het beroep. Om deze topprestaties te kunnen leveren, krijg je bij mboRijnland ondersteuning op het gebied van onderwijs, onderwijsdeelname, examinering, toetsen en begeleiding.

Wat voor hulp krijg je?

Naar het Onderwijs Servicecentrum gaan is een eerste stap in de goede richting. Wij luisteren naar jouw verhaal. Je vertelt wat er aan de hand is: je hebt bijvoorbeeld moeite met het plannen van je studie. Samen onderzoeken we wat de achterliggende oorzaak is. We helpen je zo goed mogelijk bij het vinden van een oplossing zodat plannen geen probleem meer hoeft te zijn. Vol energie kun je weer verder met je opleiding. Of je nu moeite hebt met plannen, op tijd komen of samenwerken: wij helpen je bij het verwezenlijken van jouw doelen.

We geven persoonlijke begeleiding en denken mee over je studiekeuze op het mbo en hbo. Dat doen we in de vorm van gesprekken en trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden of opkomen voor jezelf. Het kan ook zijn dat we je vragen een test te maken, zodat we meer weten over jouw interesses, competenties, persoonlijkheid of leervaardigheden. Op basis daarvan kunnen we je nóg beter helpen.

Als het nodig is brengen we je in contact met een schoolmaatschappelijk werker. Op alle locaties zijn die regelmatig aanwezig. Met een schoolmaatschappelijk werker heb je gesprekken over jezelf of de situatie waarin je zit. Altijd gaat het over problemen die in de weg zitten tijdens de opleiding.

Het kan ook zijn dat hulp van buitenaf wordt geregeld. In overleg nemen we contact op met een instelling die gespecialiseerde hulp biedt aan jongeren. Bijvoorbeeld het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) of de GGD.

Uitleg voor ouders en/of verzorgers

Neem contact op

Praat eerst met je studieloopbaanbegeleider over je problemen. Hij of zij brengt je in contact met het Onderwijs Servicecentrum. Maar je kunt ook zelf een afspraak maken via één van de onderstaande manieren:

Direct afspraak aanvragen

• Bel naar 088 222 1777 of mail info@mborijnland.nl. Je vraag wordt doorgezet naar het Onderwijs Servicecentrum op jouw onderwijslocatie.

• Ga langs bij de Infodesk op jouw locatie. Je vraagt dan waar je het Onderwijs Servicecentrum kunt vinden.