Categorie archieven: Dienstverlening

10e editie Leidse Koningsspelen onder begeleiding van mboRijnland en voortgezet onderwijs

Op vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen plaats in Leiden. Tijdens deze 10e editie beleven ruim 6600 leerlingen van 24 Leidse basisscholen een feestelijke en sportieve ochtend. Studenten van de opleidingen Sport & Bewegen en Social Work van mboRijnland begeleiden de activiteiten samen met leerlingen van het voortgezet onderwijs (Bonaventura College, Leonardo College, Visser ’t Hooft, da Vinci College en het Marelandcollege).

Daarnaast zorgen mbo-studenten van de opleiding Veiligheid voor het ordelijk verloop van het verkeer, het stallen van de fietsen en het verplaatsen van grote groepen kinderen van het ene naar het andere sportveld. Ook studenten van de opleiding Verpleegkunde dragen hun steentje bij: zij assisteren het Rode Kruis bij de EHBO op de verschillende velden. In totaal zetten 350 studenten van mboRijnland zich in om deze dag tot een succes te maken.

Waardevolle praktijkervaring

Hans Kallenberg, docent Sport & Bewegen mboRijnland en initiatiefnemer Koningsspelen Leiden: “Voor de studenten is het belangrijk om de Koningsspelen mee te maken. Ze leren hoe een organisatie zo’n groot evenement uitvoert. Studenten ervaren in de praktijk hoe het is om met kinderen een hele ochtend op te trekken en verschillende spelletjes te doen. Sociale vaardigheden zijn in deze tijd erg belangrijk. Vaak staan studenten sceptisch tegenover het begeleiden van een sportdag. Ze moeten vroeg beginnen en daardoor vaak eerder hun bed uit dan gewoonlijk. Maar als ze de sportdag hebben begeleid zien ze wel waarom het opdoen van praktijkervaring zo waardevol is.”

“Er doen zelfs studenten examen tijdens de Koningsspelen”, vult Kallenberg aan. Zo’n vijftig tweedejaars studenten van de opleiding Sport & Bewegen doen examen in het organiseren van een kleinschalig evenement, het zogenaamde B1-K2-examen. “Dus voor de opleiding Sport & Bewegen is dit ook een belangrijk momentje”.

10e Leidse editie

De Koningsspelen in Leiden worden voor de 10e keer uitgevoerd in deze grote opzet. De 6646 kinderen uit het basisonderwijs doen mee aan diverse sport- en spelactiviteiten op maar liefst 40 voetbalvelden en 24 schoolpleinen. Kinderen ervaren dat het leuk is om samen met andere kinderen te spelen en te sporten. Zo zorgen de Koningsspelen voor verbinding, sportiviteit en een gezonde samenleving en dragen ze bij aan het versterken van de gemeenschap in Leiden.

De kleutergroepen spelen spelletjes op hun eigen schoolplein. De kinderen van de groepen 3 tot en met 7 zijn actief tijdens sport- en spelactiviteiten op een van de sportvelden in Leiden of in het Huigpark of Matilopark. De kinderen van groep 8 volgen clinics bij de verschillende sportverenigingen die de gemeente Leiden rijk is.

​Opening door wethouder Fleur Spijker

Fleur Spijker, wethouder Onderwijs gemeente Leiden, opent de Koningsspelen om 9.00 uur. De  honderden basisschoolleerlingen dansen de openingsdans “ZiggZagg” op het hoofdveld van voetbalvereniging Sporting Leiden onder leiding van de dansklas van het Leonardo College. Daarna dompelen de kinderen zich onder in een groot aantal verschillende sport- en spelactiviteiten. Deze bijzondere samenwerking tussen het primair, voortgezet, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de verbindende rol van mboRijnland maken de Koningsspelen in Leiden uniek.

Basisscholen die meedoen:

 • Leidse Hout
 • Tweemaster
 • I. de Brug
 • Z.C. Orion
 • Arcade
 • Josephschool
 • Wereldwijzer
 • Stevenshofschool
 • Woutertje Pieterse
 • Apolloschool
 • Pionier
 • Anne Frank School
 • Dukdalf
 • Joppenszschool
 • Korte Vliet School
 • Mareland
 • Lucas van Leyden
 • Morskring
 • Auris de Weerklank
 • Kwintijn
 • L.S.
 • Leimundo
 • Pacelli
 • Zijlwijkschool

Mensen achter Koningsspelen

Het organisatiecomité van de Koningsspelen bestaat uit initiatiefnemer Hans Kallenberg (mboRijnland), Joey Wilmot (Incluzio Leiden) Stefan Gilbert (Incluzio Leiden), Martine Bruin (evenementenorganisatie Lucas van Leyden), John van den Helder (penningmeester van de Stichting Koningsspelen Leiden) en Jan Breedeveld (voorzitter van de Stichting Koningsspelen Leiden).

Koningsspelen Leiden is te vinden op social media:

http://www.koningsspelenleiden.nl

Facebook: Koningsspelenleiden

Twitter: (@koningspelLdn #KSLeiden)

Eerste geïntegreerde leerroute in Zoetermeer voor opleiding Servicemedewerker mboRijnland gestart

Vmbo-leerling kan in 1,5 jaar mbo-2 opleiding Servicemedewerker afronden

22 maart 2023 – In Zoetermeer is de eerste geïntegreerde leerroute een feit. Vmbo-leerlingen van Oranje Nassau College Clauslaan (ONC Clauslaan) zijn in hun vierde jaar gestart met een mbo-opleiding niveau-2 voor Servicemedewerker bij mboRijnland.

Marianne Molsbergen, programmamanager vanuit mboRijnland: “We zijn trots dat het is gelukt om met elkaar een mooi aanbod te maken voor deze geïntegreerde leerroute. Een betere aansluiting tussen vmbo en mbo was het uitgangspunt. Tegelijkertijd zagen we dat de huidige generatie jongeren een andere leerbehoefte heeft. Er is duidelijk meer behoefte aan leren door te doen, in plaats van het cognitieve leren in de schoolbanken. Het dichterbij halen van het beroepsonderwijs is daarin een logische en passende stap.”

Tijdwinst

De leerling stroomt voortijdig door naar het mbo en wint daardoor tijd. Het behalen van een vmbo-diploma in deze route mag, maar is niet verplicht. Dat is zowel voor de student een voordeel, maar ook voor de arbeidsmarkt die staat te springen om personeel in deze tijd van tekorten. Hoe eerder een gediplomeerde arbeidskracht beschikbaar is, hoe beter.

Doordat het onderwijsprogramma van de mbo-opleiding in nauwe samenwerking met teamleiders en docenten van ONC Clauslaan en mboRijnland tot stand is gekomen, sluit de opleiding naadloos aan. In het eerste halfjaar begeleiden zowel docenten van het vmbo als het mbo de studenten. Dat werkt goed.

Ruggensteuntje

Elly Smit, docent Zorg & Welzijn op ONC Clauslaan en overstapcoach licht toe: “Het eerste halfjaar trekken de begeleidende collega’s van het vmbo en mbo samen op met de studenten. Dat blijkt een succes. Twee studenten hebben bijvoorbeeld gebruikgemaakt van net dat ruggensteuntje om vanuit de vertrouwde omgeving van ONC Clauslaan door de beginfase van het mbo heen te komen. Maar er zijn ook leerlingen die na het afscheid van ONC Clauslaan niet meer zijn teruggekeerd op het oude nest. Zij zijn uitgevlogen en doen het goed!”

Doorlopende en geïntegreerde leerroute

Sinds 1 augustus 2020 kunnen vmbo- en mbo-instellingen gezamenlijk een doorlopende leerroute of een geïntegreerde leerroute aanbieden om een goede aansluiting van vmbo naar mbo te bevorderen. De doorlopende leerroute begint nadat de leerling twee jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf dat moment worden mbo en vo gecombineerd tot een onderwijsprogramma. De leerling behaalt een vmbo-diploma én een mbo-diploma.

De geïntegreerde leerroute begint nadat de leerling twee jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf het derde leerjaar volgt de leerling/student een onderwijsprogramma dat wordt afgesloten met alleen een mbo-diploma niveau 2. Het behalen van een vmbo-diploma is niet verplicht.

Samenwerking

Zeven leerlingen zijn in februari met de geïntegreerde leerroute gestart, het tweede instroommoment op het mbo. Zes leerlingen hebben een Welzijn & Zorg profiel en één een Economie profiel. De voorbereidingen van mboRijnland en ONC Clauslaan zijn in februari 2022 gestart.

Marianne Molsbergen: “We hebben eerst geïnvesteerd in elkaar leren kennen en elkaars ‘taal’ te verstaan. Toen de contouren van het landschap duidelijk werden konden we gezamenlijk gaan inkleuren. Deze laatste fase verliep uiteindelijk het snelst. Ik heb ervaren dat het werken aan doorlopende leerlijnen meer een samenwerkingsvraagstuk is dan een onderwijsontwerp vraagstuk.”

In deze geïntegreerde leerroute gaan de studenten eerder aan de slag in de beroepspraktijk. Al na tien weken gaan ze twee dagen per week leren in de praktijk. Zo ontwikkelen ze praktijkgerichte vaardigheden en kunnen ze een theoretisch vak waar ze tegenaan hikken even laten liggen. Er is meer ruimte voor differentiatie.

Betekenisvol onderwijstraject

Marianne Molsbergen is het meest trots op de co-creatie: “Het organisatie-overstijgend bouwen aan het realiseren van een betekenisvol onderwijstraject. In gezamenlijkheid.”

Studenten mboRijnland helpen als boa en beveiliger bij verkiezingen en stemmen tellen

Op 15 en 16 maart helpen ruim honderd studenten van mboRijnland voor het derde jaar op rij mee aan het in goede banen leiden van de verkiezingen in Alphen aan den Rijn en Leiden. Nadat de studenten tijdens corona in maart 2021 succesvol bijdroegen aan het veilig stemmen met inachtneming van de coronamaatregelen, hebben de gemeenten hen vorig jaar en dit jaar opnieuw gevraagd om te helpen. Dit jaar wordt gestemd voor de Provinciale Staten en Waterschappen.

“Voor de eerstejaars studenten is het de eerste keer dat ze in uniform optreden in de publieke ruimte. Ze vervullen de rol van gastheer/gastvrouw, vragen aan de bezoekers of ze hun stembiljet en ID-bewijs bij zich hebben. Daarnaast hebben ze de taak om op te letten of er geen verdachte situaties of onwenselijk gedrag zijn en houden ze toezicht op het ordelijk parkeren van auto’s en fietsen rondom het stembureau”, aldus Irbis Wieffering, docent Beveiliging bij mboRijnland en coördinator bij de verkiezingen in Leiden.

Stemmen tellen openbaar
Nieuw dit jaar is dat het tellen van de stemmen op donderdag 16 maart openbaar is. “De Hooglandse Kerk is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden die aanwezig willen zijn bij de telling in Leiden. Hier lopen derdejaars studenten rond om de veiligheid in de gaten te houden”, licht Wieffering toe.

In Alphen ondersteunen 38 studenten van de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid bij 38 stemlokalen in het centrum. Dat wil zeggen dat ze solo op een locatie staan. Ook hier vervullen de studenten de rol van gastheer/gastvrouw en begeleiden de bezoekers naar de juiste plek.

Anders dan in Leiden helpt een aantal tweedejaars studenten in Alphen aan den Rijn op donderdag niet bij het handhaven van de orde, maar bij het tellen van de stemmen in de Limeshal. Dit vindt plaats vanaf 8.00 uur. De telling is openbaar.

Mini-verkiezing
“De tweedejaars studenten mochten zichzelf vrijwillig aanmelden om te helpen bij de telling. In de lessen Loopbaan & Burgerschap is uitgebreid aandacht besteed aan de verkiezingen. De studenten hebben zich verdiept in de verschillende partijen en hun belangrijkste standpunten. In de klas hielden we ook een eigen mini-verkiezing. De studenten die vandaag en morgen een bijdrage leveren zijn goed op de hoogte welke uiteenlopende politieke standpunten in de samenleving leven. In hun rol op het stembureau nemen ze uiteraard een neutraal standpunt in. Ze staan daar uit naam van de gemeente”, vertelt docent Niels Vroege, docent HTV bij mboRijnland en coördinator bij de verkiezingen in Alphen aan den Rijn.

Uitbreiden rol
Het streven is dat volgend jaar ook een deel van de studenten achter de tafel op een stembureau zit. mboRijnland wil de rol van de studenten graag uitbreiden rondom de verkiezingen.

De boa’s en beveiligers in spé werken in twee shifts van een aantal uur. De vroege vogels staan vanaf 7.00 uur bij een stembureau tot 13.30 uur. Daarna neemt de volgende ploeg het over van 13.30 uur tot 21.30 uur ‘s avonds. In Leiden helpen de studenten op drie stembureaus: op Leiden Centraal Station, het Stadhuis en de Herengrachtkerk. In Alphen aan den Rijn staan de studenten op 38 stembureaus in het centrum. 

Opleiding Orde en Veiligheid mboRijnland ontwikkelt vakspecifieke edubadge veiligheidsfouillering en transportboeien

De opleiding Orde en Veiligheid (subteam beveiliging) van mboRijnland is de eerste mbo-opleiding die een vakspecifieke edubadge heeft ontwikkeld. Het is een gecombineerde edubadge voor veiligheidsfouillering en het aanslaan van transportboeien.

Irbis Wieffering, docent Orde & Veiligheid, rtgb docent en ontwikkelaar van deze edubadge: “Voor de opleiding Orde & Veiligheid worden deze vaardigheden niet getoetst tijdens het examen. Vanuit het werkveld is echter steeds meer vraag naar deze vaardigheden voor beveiligers, zowel in gevangenissen, maar ook steeds meer voor persoonsbeveiligers. Gezien de actuele ontwikkelingen in de beveiliging en moordaanslagen op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. der Vries, wordt veel meer gevraagd van particuliere beveiligers. Er is grote behoefte aan extra vaardigheden zoals het verzamelen van informatie, pre-observaties houden en verdachten aanhouden rondom de woning. Hierbij horen veiligheidsfouillering en het aanslaan van transportboeien.”

Streepje voor bij vervolgopleiding of stage
In Leiden krijgen alle eerstejaarsstudenten Orde & Veiligheid (beveiliging) les in deze vaardigheden. Ze kunnen een edubadge behalen op level 3, 4 of 5. Wieffering: “De studenten kregen bij ons al les in deze vaardigheden, ze konden alleen niet aantonen dat ze deze beheersten, omdat er tijdens het examen niet op getoetst wordt. Nu kunnen ze met de nieuw ontwikkelde edubadge laten zien op welk niveau ze veiligheidsfouillering en het aanslaan van transportboeien beheersen. Hiermee hebben ze een streepje voor als ze solliciteren voor een stage of voor een vervolgopleiding bij de Politieacademie of Marechaussee.”

Bij niveau 2 leidt mboRijnland de studenten op voor edubadge level 3. En bij niveau 3 wordt doorgewerkt naar level 4 of zelfs 5. Voor het laatste level wordt behoorlijk meer geëist. Het programma voor deze vaardigheden past binnen de praktijklessen van het eerste jaar.

Beloning voor extra vaardigheden
Edubadges zijn digitale certificaten waarmee studenten naast hun diploma of certificaat kunnen laten zien dat ze over extra kennis of vaardigheden beschikken, ook als deze niet direct gerelateerd zijn aan hun eigen opleiding. Hiermee kunnen studenten zich onderscheiden op de arbeidsmarkt. In mei 2021 reikte de school de eerste edubadges uit aan vier studenten voor algemene vaardigheden als ondernemendheid, wendbaarheid en kritisch denken.

Naast de 24 algemene badges die studenten van mboRijnland inmiddels kunnen behalen, heeft Orde & Veiligheid nu dus de eerste vakspecifieke edubadge ontwikkeld.

Belang eigen ontwikkeling en future skills
mboRijnland vindt het belangrijk dat studenten actief werken aan hun eigen ontwikkeling en stimuleert dit door het edubadges-programma. Het werken met edubadges is een relatief nieuwe ontwikkeling in het onderwijs in Nederland. De certificaten worden uitgegeven door SURF.

Het edubadges-programma is ontstaan toen de onderwijsinstelling mogelijkheden zocht om het ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden (future skills) te stimuleren. Ron de Graaf, docent Bakkerij en Horeca en projectleider Future Skills, licht toe: “De badges kunnen op elk moment in de opleiding worden behaald. Dit hoort bij het gepersonaliseerd onderwijs waar mboRijnland naar streeft. Voor iedere vaardigheid bestaat een badge op level 3 en 4 waarmee een student zichzelf kan onderscheiden.”

Studenten Orde & Veiligheid ondersteunen politie bij inbraakpreventie

Op vrijdag 10 september hebben vier studenten Orde & Veiligheid de politie in Den Haag ondersteund bij de bestrijding van woninginbraken en het voeren van gesprekken met slachtoffers van woninginbraken.

Aanleiding is dat er veel inbraken zijn in de wijken Segbroek en Loosduinen. De politie onderneemt hierop actie en gaat de wijk in om met buurtbewoners en slachtoffers in gesprek te gaan. Daarbij kunnen ze de inzet van vrijwilligers goed gebruiken. mboRijnland heeft contact gezocht met de politie in Den Haag en aangeboden om te helpen. Zo is de samenwerking tot stand gekomen. Sinds mei 2021 zet de politie in op preventie van woninginbraken en daar sluit nu dus ook mboRijnland bij aan.

Inbraakpreventie vakantie
De inzet is gericht op preventie van woninginbraken tijdens de vakantieperiode. Zo bezoekt het team bijvoorbeeld bewoners die eerder slachtoffer zijn geworden van woninginbraak en voorzien hen evt. van advies en/of een flyer. De inzet wordt vanuit de politie ondersteund door social media, ketenpartners zoals de gemeenten Den Haag en een bus als Pop Up Bureau (Het PUB). De politie en studenten gaan met de fiets de wijk in.

Op deze manier leren de studenten in de praktijk en werken aan hun leerdoelen. Tegelijkertijd kunnen ze de politie Den Haag ondersteunen met deze gerichte actie om inbraak in de wijken Segroek en Loosduinen tegen te gaan.

Kort verslag van vrijdag 10 september
De studenten en docent werden welkom geheten door de OPCO (operationeel coördinator). Vervolgens vertelde de wijkagent wat de aandachtspunten zijn in zijn wijk. Daarna ging het team met de studenten op pad. Ze gingen op bezoek bij slachtoffers van woninginbraken en brachten camera’s in de buurt in beeld. Dit zijn camera’s die bij winkels, woonhuizen of gebouwen in de wijk hangen. Deze beelden kunnen de politie helpen informatie over de dader te verzamelen, zodat deze sneller kan worden aangehouden.

Bij één slachtoffer was zelfs drie keer in één week ingebroken! Door in gesprek te gaan met de bewoners werden verbanden tussen verschillende inbraken gezien. Zo was er een appartementencomplex (waarvan er meerdere in de wijk staan) waarvan bij vier verschillende appartementen één bepaalde deur werd opengebroken. Politie gaat nu onderzoeken of die bepaalde deur versterkt kan worden.

Kortom, een leerzame ervaring en dag voor onze studenten Orde & Veiligheid, waar leren in de praktijk centraal stond!

Studenten ondersteunen Politie Alphen aan den Rijn in aanpak fietsendiefstal preventie

Studenten Handhaving, Toezicht en Veiligheid van mboRijnland gaan samen met de politie aan de slag om fietsendiefstal in Alphen aan den Rijn tegen te gaan. De studenten, die onderwijs volgen op de locaties in Gouda en Alphen aan den Rijn, gaan in de maand juni en juli verschillende dagen met de politie op pad om fietsendiefstal in de stad terug te dringen en werken tegelijkertijd aan hun leerdoelen. De studenten leren onder andere over de verschillende vormen van diefstal, waar de diefstallen met name plaatsvinden en hoe mensen op het probleem attent kunnen worden gemaakt.

Leren in de praktijk
Voor de studenten is het belangrijk dat zij hun leerdoelen in de praktijk kunnen behalen. Een aantal van de leerdoelen bij de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid zijn een open houding aannemen en gezag uitstralen, veiligheid in acht nemen, de boodschap afstemmen op het publiek en controleren of er vanuit de ander begrip is voor wat er gezegd wordt. Niels Vroege, coördinator hybride leren bij mboRijnland: “In deze samenwerking met de politie werken onze studenten aan hun leerdoelen en doen zij tegelijkertijd praktijkervaring op. Dergelijke samenwerkingen, die wij hybride onderwijs noemen, proberen wij steeds vaker op te zoeken. Zo krijgen de studenten met actuele problematiek en ontwikkelingen in hun vakgebied te maken en tegelijkertijd helpen we de politie een handje mee.” Mike Mesker, politieagent in Alphen aan den Rijn: “We zien dat bij fietsendiefstal landelijk een lage aangiftebereidheid is. De MBO-studenten en de politiestudenten attenderen burgers hierop en leren hierbij hoe zij het beste contact kunnen leggen met de burger. Ze vergroten bewustwording ten aanzien van fietsendiefstal bij de burger, attenderen hen op het doen van aangifte en kunnen intussen werken aan uniformgewenning. Een mooie samenwerking wat ons betreft.”

Voordat de studenten in actie komen, ontvangen zij een briefing op het politiebureau in Alphen aan den Rijn. De studenten leren over de verschillende vormen van diefstal, waar de diefstallen met name plaatsvinden en hoe mensen op het probleem attent kunnen worden gemaakt. Nadat het plan van aanpak besproken is en de studenten weten waar ze op moeten letten, gaan ze een aantal uren samen met politiestudenten op pad. Zij zullen onder andere fietsers aanspreken, folders uitdelen en framenummers van fietsen controleren. De dag wordt afgesloten met een debriefing op het politiebureau.

Met trots, vertrouwen en lef op weg naar een lerend regionaal netwerk

 

Lees hier het e-zine om te kijken hoe we dat bij MBO College Dienstverlening doen

Bij mboRijnland wordt elke dag hard gewerkt aan het creëren van toekomstbestendig mbo-onderwijs. De toekomst van de studenten, maar ook van bedrijven en organisaties in de verschillende regio’s zijn hierbij gebaat. Hiervoor wordt het onderwijs gevormd in co-creatie met het bedrijfsleven, met als doel te leren van elkaars expertise en op de hoogte te blijven van alle ontwikkelen in het huidige werkveld. Zo versterken we samen met diverse initiatieven ons lerend regionaal netwerk. Leeromgevingen zijn niet langer gebonden aan school en leerdoelen worden steeds vaker in een hybride leeromgeving bereikt. En samen wordt er nóg meer bereikt dan alleen.

Blended Education – een combinatie van fysieke lessen en e-learning – is het afgelopen jaar in hoog tempo ontwikkeld en niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs. Mbo-docenten ondergaan zelf ook een transitie. In hoog tempo ontwikkelen zij hun rol van leercoach, zodat zij studenten nog beter kunnen begeleiden tijdens het gepersonaliseerde leertraject.  ​

In dit e-zine (digitaal magazine) worden vanuit het MBO College Dienstverlening succesverhalen vanuit dit college gedeeld. We leiden niet alleen een nieuwe generatie beroepsbeoefenaars op, maar leren hen ook de future skills die nodig zijn in een steeds veranderende wereld.  Met ons onderwijs leggen we de basis voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en van waarde is en iedereen de kans krijgt om zijn talenten te ontwikkelen.

Veel leesplezier!

Eerste EMEU-netwerkconferentie in het Finse Jyväskylä een groot succes

Sinds een paar jaar neemt mboRijnland deel aan het EMEU-concept. EMEU staat voor European Mobility in Europe. In negen jaar is dit concept uitgegroeid tot een volwassen netwerk van EU-scholen uit Nederland, Engeland, Finland, Duitsland, Denemarken en Spanje. De scholen hebben in samenwerking met bedrijven en instellingen virtuele activiteiten en studiemodules ontwikkeld voor verschillende beroepssectoren. mboRijnland is momenteel met vijf opleidingen (Kinderopvang, Medewerker Maatschappelijke zorg, ICT, Automation en Bouwkunde) betrokken en dit aantal zal ongetwijfeld nog toenemen.

 

In nog geen anderhalf jaar tijd hebben bijna 1.500 studenten dankzij een EMEU-concept virtueel en/of fysiek de kans gekregen een internationale ervaring op te doen. Voor de opleiding Welzijn betekende dit concreet dat er studenten in het buitenland modules volgden met sprankelende Engelse titels als ‘Nature as an environment of growing’, ‘Health and wellbeing of children under 7’, ‘ICT in early years ‘, ‘National recommendations on physical education of children’.

 

mboRijnland heeft de module ‘Childparticipation’ ontwikkeld en zal in het voorjaar de module ‘Bilingualism’ aanbieden aan buitenlandse studenten. Daarnaast hebben vorig jaar ongeveer 75 Welzijn studenten deelgenomen aan een virtuele activiteit samen met studenten uit Engeland en Finland.

 

Tijdens de eerste EMEU-netwerkbijeenkomst van 26 tot 30 november 2019 werd voor alle betrokken partners nog eens duidelijk dat onafhankelijk de grootte van hun college, zij geweldige resultaten hebben geboekt op het gebied van leermobiliteit. Door de veertien beroepsteams is opnieuw gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw jaar van EMEU-activiteiten.

 

In 2020 wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om in een nieuw KA2-project (EMEU Cross-over) mbo-teams die al betrokken zijn in het huidige netwerk met elkaar te laten samenwerken zoals bijvoorbeeld Techniek en Gezondheidszorg, Horeca en Detailhandel en Sport en Welzijn. In oktober 2020 zal mboRijnland de netwerkbijeenkomst organiseren. De informatie over dit bijzondere concept is te vinden op www.em-eu.eu.

 

Beleef locatie Storm Buysingstraat

De vernieuwde schoollocatie van mboRijnland aan de Storm Buysingstraat 18C in Leiden zet op 2 juni, de Dag van de Bouw, de deuren open.

Bouwer Giesbers legt de laatste hand aan het gebouw dat mboRijnland vanaf volgend schooljaar weer gaat gebruiken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om op zaterdag 2 juni tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje te komen nemen op de bouwplaats.

De vernieuwing van de locatie maakt het mogelijk hier kleinschalig en persoonlijk onderwijs te verzorgen. Op de locatie Storm Buysingstraat zijn vanaf augustus 2018 de opleidingen Uiterlijke Verzorging, Sport & Bewegen, Orde & Veiligheid, Medewerkersopleidingen Facilitair, Zorg en Recreatie (Dienstverlening niveau 2)volwassenenonderwijs (VAVO) en Entree gehuisvest.

Bouwer en architect

Bouwbedrijf Giesbers en TenW architecten zijn aanwezig en verzorgen rondleidingen en presentaties over dit Design & Build-project. In het ontwerp van april 2017 is veel aandacht besteed aan de detaillering van de gevels en aan de beleving van het gebouw. Bouwer en architect nodigen je van harte uit om te voelen hoe je dit gebouw kan beleven.

Actuele thema’s belicht tijdens Veiligheidsdag mboRijnland

Van de moderne beveiliger wordt een grote dosis gastvrijheid verwacht. Hospitality met een modern woord. Maar hoever kun je daarin gaan als beveiliger? Waar houdt hospitality op en begint beveiligen? Het was een van de onderwerpen tijdens een boeiende Veiligheidsdag bij mboRijnland in Alphen aan den Rijn. Lees meer op de website van Beveiligingsnieuws.

Een betere wereld begint bij jou. Jij hebt een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Je vindt het ook belangrijk dat mensen zich veilig voelen. Daarom wil jij je inzetten voor meer veiligheid voor alle mensen. Je wilt leren omgaan met spannende situaties, mensen aanspreken en helpen om zich aan afspraken te houden. Je zoekt naar een uitdaging waarin je met mensen werkt en hen helpt.

Iets voor jou? Bij mboRijnland kun je ook diverse opleiding Orde & Veiligheid volgen. Klik voor meer informatie op: veiligheidsopleidingen.