Wat is vavo?

Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op vavo kun je alsnog je diploma vmbo-tl, havo of vwo halen. Je kunt om verschillende redenen kiezen voor vavo:

• Als je gezakt bent biedt vavo je de mogelijkheid om alleen de vakken te doen die je nog niet behaald hebt zodat je alsnog je diploma kunt halen. De reeds behaalde vakken en de cijfers van de vakken die je nog gaat doen voegen we vervolgens samen tot één diploma. Vakken die je eerder behaald hebt, hoef je dus niet nog eens over te doen!
• Als je extra certificaten nodig hebt voor het doorstromen naar een of specifieke vervolgopleiding of hoger niveau
• Als je hogere cijfers nodig hebt
•Je wilt doorstromen naar een vervolgopleiding
• Als je je om persoonlijke redenen meer thuis voelt op het volwassenenonderwijs

Direct aanmelden via Nextcollege.nl

Vavo locaties

Bekijk locatie Gouda
Havo, Vwo
Groen van Prinsterersingel 52, Gouda

Bekijk locatie Leiden
Vmbo-tl, Havo, Vwo
Storm Buysingstraat 18C, Leiden

Bekijk locatie Woerden
Vmbo-tl, Havo
Polanerbaan 15, Woerden

Bekijk locatie Zoetermeer
Havo, Vwo
Van Doornenplantsoen 11, Zoetermeer

Heb je vragen over vavo, mail ons via vavo@mborijnland.nl of bel het vavo-telefoonnummer: 088 222 17 99.