Wie gingen u voor?

mboRijnland Contractonderwijs werkt voor ziekenhuizen en verzorg- en verpleeghuizen, kinderopvangorganisaties, technische bedrijven, maar ook voor overheidsinstellingen. In allerlei scholingstrajecten in de regio kunt u ons tegenkomen. Ook zoeken wij regelmatig samenwerkingsverbanden op en leggen verbindingen tussen partijen om het onderwijs nog beter te maken. Kijk maar, zij gingen u onder andere voor:

Woensdagmiddag 10 januari was in de bibliotheek in Leidschendam de feestelijke ondertekening van het Taalakkoord Leidschendam-Voorburg 2018. mboRijnland is hier actief bij betrokken en behoorde tot een van de ondertekenaars. De aanpak van laaggeletterdheid is niet alleen een zaak van het onderwijs, maar heel veel instellingen kunnen, door samen te werken, helpen bij het verkleinen van het aantal laaggeletterden. Met het Taalakkoord geven de betrokken partijen aan een actieve rol te vervullen bij het oplossen van dit probleem. Ook in Zoetermeer is eind 2017 een Taalakkoord mede ondertekend door mboRijnland en is Contractonderwijs betrokken bij verschillende scholingstrajecten in de regio.

Een samengestelde groep uit het Groene Hart Ziekenhuis en Zorgpartners Midden-Holland slaagde erin om binnen 20 weken een flink niveauverhoging te behalen in de Nederlandse taal. Sommigen van niveau 1 naar 2 en anderen zelfs van niveau 2 naar 3. Met één dagdeel in de week, een coachgesprek en het vooral zelf bezig zijn met de Nederlandse taal, heeft hen tot dit mooie resultaat gebracht. Veel waardering werd uitgesproken over wat het traject de deelnemers heeft gebracht. Een waardevolle win-win-situatie, waar werknemers én werkgevers samen blij van worden.


Een mooi voorbeeld van een succesvol maatwerktraject in de techniek is de training die is aangeboden aan nieuwe medewerkers van de Vastgoed Onderhoud Centrale. Zowel vakinhoudelijke competenties als soft skills kwamen aan de orde. In het najaar van 2017 is het traject afgerond met de certificering (VOP NEN 3140) van de deelnemers. De evaluatie van dit traject was er eentje om in te lijsten…

In 2017 hebben we het voor elkaar gekregen dat álle medewerkers en de invallers bij de Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV) voldoen aan de kwalificatie-eis ‘Taal niveau 3F voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen’. Ook pedagogisch medewerkers van Norlandia Kinderopvang uit Voorschoten en Wassenaar, die samen met de pedagogisch medewerkers van de SKV mee hebben gedaan aan de Taaltrainingen zijn geslaagd. Top! Lees het volledige artikel op VoorschotenOnline.

In dit jaarverslag legt mboRijnland verantwoording af over de besteding van het educatiebudget van gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze gemeente heeft voor 2017 – net als eerdere jaren – de keuze gemaakt dit educatiebudget toe te vertrouwen aan mboRijnland. Wij bedanken de gemeente Leidschendam- Voorburg voor het gestelde vertrouwen in de uitvoering van taaltrajecten op basis van WEB-financiering.

 

Als u wilt, brengen wij u in contact met een goede relatie van ons die ervaring heeft opgedaan met onze werkwijze. Zij kunnen u dat nog veel beter vertellen dan wij!

Contact met onze accountmanagers