Aanmelding en Toelating

Van harte welkom bij mboRijnland. Fijn dat je voor ons kiest!

Heb jij je dromen en ambities al helder? Of kun je nog wel wat hulp gebruiken bij het maken van een keuze? Hoe dan ook: bij mboRijnland ben je meer dan welkom! Je maakt een keuze voor een nieuwe opleiding voor een of meer jaren. Alles gericht op jouw toekomst. De juiste keuze maken is dus heel belangrijk. Wij helpen je hier graag bij!
Kom daarom naar een van onze (online) voorlichtingsactiviteiten


Aanmelden voor opleidingen met nadere/aanvullende eisen bij mboRijnland

Voor alle mbo-opleidingen gelden vooropleidingseisen en verplichte instroomactiviteiten. De vooropleidingseisen zie je in de afbeelding hierboven.

Verplichte instroomactiviteiten zijn:

 • Online vragenlijst (Startmeter) – je ontvangt deze in een mail.
 • Telefonische/online uitnodigingen:
  – Een telefonisch of online welkom door een intaker
  – Een telefonisch/online of fysieke uitnodiging voor een intake
  – Soms een thuisopdracht
  – Soms een activiteit met een test/opdracht
 • Indien noodzakelijk/gewenst: een adviesgesprek met een adviseur van het Onderwijs Servicecentrum.

Hoe verloopt het aanmelden en inschrijven bij mboRijnland?
Voor een opleiding zonder aanvullende eisen of zonder een maximum aantal: zie de afbeelding bovenaan deze pagina.

Hoe gaat het dan met aanmelden en inschrijven bij een opleiding met aanvullende eisen?
We geven eerst uitleg over opleidingen met aanvullende eisen. mboRijnland kent vier soorten opleidingen met aanvullende eisen: dit betekent dat er gekeken wordt of je voldoet aan deze eisen. We geven van alle vier een voorbeeld.

Opleidingen met nadere eisen: dit geldt voor alle laboratoriumopleidingen.

Een ‘gewone’ mbo-opleiding Mbo-opleiding met ‘nadere’ eisen
een ‘gewone’ mbo opleiding
niveau 3, 3 jaar
mbo-opleiding
Allround Laborant – niveau 3, 3 jaar
Vooropleidingseisen:

· diploma vmbokaderberoepsgericht, gemengd of theoretisch

· overgangsbewijs naar havo/vwo4

· diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)

Vooropleidingseisen:

. diploma kaderberoepsgericht, gemengd of theoretisch MET WISKUNDE

· overgangsbewijs naar havo/vwo4 MET WISKUNDE

· diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)

Deze nadere eisen (wiskunde) gelden ook voor de opleidingen Biologisch Medisch Analist en Chemisch-Fysisch Analist.

Voor alle laboratoriumopleidingen gelden dus nadere eisen (wiskunde) – voor wat betreft de toelating is verder het toelatingsrecht van toepassing (maar dan met de eis Wiskunde).

Opleidingen die aanvullende eisen mogen stellen op aanwijzing van de minister: bij mboRijnland geldt dit voor 2 opleidingen:

Coördinator Sportinstructie, training en Coaching Sport- en bewegingsleider
 Vooropleidingseisen

· diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengd of theoretisch

· overgangsbewijs naar havo/vwo4

· diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).

Vooropleidingseisen

· diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengd of theoretisch

· overgangsbewijs naar havo/vwo4

· diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).

Aanvullende eisen
Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit
Aanvullende eisen
Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit

Deze eisen vallen binnen het toelatingsrecht. Er is dus niet eenzelfde soort opleiding beschikbaar zonder deze aanvullende eisen. Kijk goed bij de opleidingsinformatie wat de instroomactiviteiten inhouden en wanneer deze gepland zijn.

Verkorte opleidingen
Dit is een verkorte of versnelde versie van de ‘normale’ opleiding die je ook bij mboRijnland kunt volgen.

‘Gewone’ mbo-opleidingVerkorte of versnelde mbo-opleiding
Verpleegkundige
niveau 4, 4 jaar
Verpleegkundige (versneld)
niveau 4, 2,5 jaar
Vooropleidingseisen

· diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengd of theoretisch

· overgangsbewijs naar havo/vwo4

· diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).

Vooropleidingseisen

· diploma mbo-diploma VIG, MZ/VIG of ziekenverzorgende

Voor een verkorte of versnelde opleiding is er dus altijd een alternatief: de opleiding met de normale opleidingsduur. Voldoe jij niet aan de aanvullende eis voor de verkorte opleiding? Voor de ‘gewone’ opleiding geldt het toelatingsrecht.

Bijzondere of excellente opleidingen

‘Gewone’ mbo-opleidingBijzondere of excellente opleiding
Junior accountmanager
niveau 4, 3 jaar
International Business studies (Engelstalig)
niveau 4, 2,5 jaar
Vooropleidingseisen

·  diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengd of theoretisch

·  overgangsbewijs naar havo/vwo4

·  diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).

Vooropleidingseisen

· diploma vmbo Theoretische Leerweg, mbo niveau 3, overgangsbewijs naar havo/vwo 4

· voldoende beheersing van de Engelse taal

Bijzondere of excellente opleidingen zijn opleidingen die een bijzonder programma hebben en bijv. extra inspanning vragen omdat de opleiding verbreed of verdiept is.

In het voorbeeld: de opleiding International Business studies (Engelstalig)

 • Bij deze opleiding haal je twee diploma’s. Het diploma Junior Accountmanager en het internationaal erkende diploma BTEC Extended Diploma in Business Level 3. De aanvullende eis is tenminste vmbo TL en voldoende beheersing Engelse taal.
 • De ‘gewone opleiding’ is de opleiding Junior accountmanager: voor deze opleiding gelden de minimale vooropleidingseisen uit het toelatingsrecht.
 • Voor een bijzondere of excellente opleiding is dus altijd een alternatief: de ‘gewone’ opleiding met het ‘gewone’ programma. Voor die ‘gewone’ opleiding geldt het toelatingsrecht.

Hoe verloopt aanmelden en inschrijven bij aanvullende eisen?

Aanmelden
– Heb jij de juiste vooropleiding?
– Welke aanvullende eisen stelt de opleiding?
– De opleiding organiseert aanvullende verplichte instroomactiviteiten waarin beoordeeld wordt of je aan de minimale aanvullende eisen voldoet.

Je ontvangt direct een welkomstmail.
Je ontvangt ook een mail met een link naar de online vragenlijst, we zijn benieuwd naar jouw talenten en sterke kanten. Soms ontvang je een opdracht om thuis te maken (dit is dan een onderdeel van de aanvullende eisen).

(Telefonisch) welkom door een van onze intakers
Een intaker neemt binnen vijf werkdagen telefonisch contact met je op en geeft informatie over de vervolgstappen.

Hij zal jou ook informatie geven over de aanvullende eisen en de komende instroom-activiteiten. Soms (bijv. bij de nadere eis: wiskunde) kan de intaker al tijdens het telefoongesprek beoordelen of je voldoet aan de aanvullende eisen.

Voldoe je daar niet aan? Dan zal de intaker altijd met jou spreken over andere opleidingsmogelijkheden bij mboRijnland.

Kennismaken en studiekeuzeadvies (online of fysiek binnen 2 tot 4 weken)
Binnen 2 weken tot een maand vindt een (online) activiteit plaats

 • Soms een intakegesprek waarin de thuisopdracht wordt besproken en beoordeeld
 • Soms (praktische) instroomactiviteit: bijv. de matchdag bij de sportopleidingen

Deze instroomactiviteiten met aanvullende eisen zorgen er voor

 • dat jij kunt checken of de opleiding is zoals jij tevoren dacht
 • dat het intaketeam kan beoordelen of jij voldoet aan de aanvullende eisen
 • We geven een studiekeuzeadvies: daarin staat
 • of je voldoet aan de aanvullende eisen en of je dus geplaatst kunt worden

Dan vragen we of jij definitief kiest voor deze opleiding

 • we bespreken wat jij nodig hebt om de opleiding goed te kunnen volgen
 • als je niet geplaatst kunt worden omdat je niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden: dan helpen we je met de keuze voor een andere opleiding

Jij werkt naar je diploma toe
– We houden contact
– Je ontvangt de onderwijsovereenkomst
– Je levert de ondertekende onderwijsovereenkomst in
– We nodigen je uit voor een startbijeenkomst

Kijk op: mborijnland.nl/begin

 Startbijeenkomst voor de zomer
– Je ontmoet docenten en medestudenten.
– Je krijgt informatie over de start van de opleiding
– Je ontvangt de startbrief met belangrijke (inlog)gegevens

Je gaat beginnen bij mboRijnland!

Opleidingen met een maximum aantal plaatsen
Sommige opleidingen hebben een maximum aantal plaatsen. Het gaat om opleidingen waarin de kans op stage/ leerbaan of kans op werk (na de opleiding) klein is. Het kan ook gaan om opleidingen waar de school maar een beperkt aantal opleidingsplaatsen heeft vanwege bijv. een beperkt aantal plekken in praktijklokalen.

Bij mboRijnland hebben de volgende opleidingen een maximum aantal:

Handhaver Toezicht en Veiligheid64 plaatsen in Gouda en 26 plaatsen in Alphen a/d Rijn
Allround Laborant
Let op: deze opleiding heeft ook nadere eisen: namelijk wiskunde
24 plaatsen
Biologisch-medisch Analist en Chemisch-fysisch Analist
Let op: deze opleiding heeft ook nadere eisen: namelijk wiskunde
samen 96 plaatsen
Biologisch medisch Analist en Chemisch-fysisch Analist (versnelde opleiding)
Let op: deze opleiding heeft ook aanvullende eisen
24 plaatsen
 

Hoe verloopt aanmelden en inschrijven bij een opleiding met een max aantal en een opleiding met een maximum aantal en aanvullende eisen?
De mogelijkheid om aan te melden is gestart op 1 november: een maand nadat het toelatingsbeleid van de opleiding op de website is gepubliceerd.

Stap in het instroomprocesOpleiding met een maximum aantal plaatsen:Opleiding met een maximum aantal plaatsen EN aanvullende eisen
Aandacht voor tijdige aanmeldingHoofdregel: plaatsing op volgorde van aanmeldingHoofdregel: op volgorde van aanmelding,

· Daarbinnen eerst kijken of voldaan wordt aan de aanvullende eisen.

· Vervolgens op volgorde van aanmelding plaatsen.

Aanmelden (op jouw aanmelding zien we de dag, datum en tijd staan)

Meld je tijdig aan.

Heb jij de juiste vooropleiding?

Doe je mee aan de instroomactiviteiten?

Aanmelden (op jouw aanmelding zien we de dag, datum en tijd staan)

Meld je tijdig aan.

Heb jij de juiste vooropleiding?

Welke aanvullende eisen stelt de opleiding?

De opleiding organiseert aanvullende verplichte instroomactiviteiten waarin beoordeeld wordt of je aan de minimale aanvullende eisen voldoet.

Je ontvangt direct een welkomstmail.

Je ontvangt ook een mail met een link naar de online vragenlijst, we zijn benieuwd naar jouw talenten en sterke kanten.

Je ontvangt direct een welkomstmail.

Je ontvangt ook een mail met een link naar de online vragenlijst, we zijn benieuwd naar jouw talenten en sterke kanten.

Je ontvangt een opdracht om thuis te maken (dit is een onderdeel van de aanvullende eisen).

(Telefonisch) welkom (< 5 dagen) door een van onze intakers

Een intaker neemt telefonisch contact met je op en geeft informatie over de vervolgstappen.

Hij zal jou informatie geven over de komende instroomactiviteiten.

(Telefonisch) welkom (< 5 dagen) door een van onze intakers

Een intaker neemt telefonisch contact met je op en geeft informatie over de vervolgstappen.

Hij zal jou ook informatie geven over de aanvullende eisen en de komende instroom-activiteiten. Soms (bijv. bij de nadere eis: wiskunde) kan de intaker al tijdens het telefoongesprek beoordelen of je voldoet aan de aanvullende eisen.

Voldoe je daar niet aan? Dan zal de intaker altijd met jou spreken over andere opleidingsmogelijkheden bij mboRijnland.

Kennismaken en studiekeuzeadvies (online of fysiek binnen 2 tot 4 weken)

Binnen 2 weken tot een maand vindt een (online) instroomactiviteit plaats:

· een intakegesprek met een (praktische) instroomactiviteit

Deze instroomactiviteiten zorgen ervoor dat jij kunt checken of de opleiding is zoals jij tevoren dacht.

Dan vragen we of jij definitief kiest voor deze opleiding

We geven een studiekeuzeadvies: daarin staat o.a.

–  we bespreken wat jij nodig hebt om de opleiding goed te kunnen volgen

–  tenslotte bekijken we of jouw aanmelding tijdig binnen wad en of jij direct een van de beschikbare plaatsen krijgt; of dat je op de wachtlijst komt.

Als je niet geplaatst kunt worden omdat de opleiding vol is, dan helpen we je met de keuze voor een andere opleiding.

We hanteren ook een wachtlijst: het kan zijn dat je dan alsnog met de opleiding kunt beginnen. Dit gaat op volgorde van aanmelding.

Kennismaken en studiekeuzeadvies (online of fysiek binnen 2 tot 4 weken)

Binnen 2 weken tot een maand vindt een (online) activiteit plaats

· een (praktische) instroomactiviteit: bijv. de match dag bij de sportopleidingen en/of

· een intakegesprek waarin de thuisopdracht wordt besproken en beoordeeld

Deze instroomactiviteiten met aanvullende eisen zorgen er voor

· dat jij kunt checken of de opleiding is zoals jij tevoren dacht

· dat het intaketeam kan beoordelen of jij voldoet aan de aanvullende eisen

We geven een studiekeuzeadvies: daarin staat

– of je voldoet aan de aanvullende eisen en of je in principe geplaatst kunt worden.

– dan vragen we of jij definitief kiest voor deze opleiding

–  we bespreken wat jij nodig hebt om de opleiding goed te kunnen volgen.

–  Tenslotte bekijken we of jouw aanmelding tijdig binnen was en jij recht hebt op een van de beschikbare plaatsen of dat je op de wachtlijst komt.

Als je niet geplaatst kunt worden, omdat je niet voldoet aan de aanvullende eisen of omdat de opleiding vol is: dan helpen we je met de keuze voor een andere opleiding.

We hanteren ook een wachtlijst: het kan zijn dat je dan alsnog met de opleiding kunt beginnen. Dit gaat op volgorde van aanmelding.

Jij werkt naar je diploma toe

· We houden contact

· Je ontvangt de onderwijsovereenkomst

· Je levert de ondertekende onderwijsovereenkomst in

· We nodigen je uit voor een startbijeenkomst

Kijk op: mboRijnland.nl/begin

Jij werkt naar je diploma toe

· We houden contact

· Je ontvangt de onderwijsovereenkomst

· Je levert de ondertekende onderwijsovereenkomst in

· We nodigen je uit voor een startbijeenkomst

Kijk op: mboRijnland.nl/begin

Startbijeenkomst voor de zomer

· Je ontmoet docenten en medestudenten.

· Je krijgt informatie over de start van de opleiding

· Je ontvangt de startbrief met belangrijke (inlog)gegevens

Startbijeenkomst voor de zomer

· Je ontmoet docenten en medestudenten.

· Je krijgt informatie over de start van de opleiding

· Je ontvangt de startbrief met belangrijke (inlog)gegevens

Je gaat beginnen bij mboRijnland!

Heb je geen Nederlands diploma of ben je anderstalig?
Dan hebben we een aparte toelatingsprocedure. We gaan met jou in gesprek: we bekijken jouw situatie en doen een kort onderzoek om te bepalen op welk mbo-niveau je kan beginnen.

Het toelatingsbeleid voor aanmelders die een buitenlands diploma hebben of die anderstalig zijn en geen Nederlands diploma hebben, houdt in dat we kijken naar:

 1. Behaalde diploma’s (in het buitenland): dan kijken we hoe jouw diploma gewaardeerd wordt.
 • Heb je geen diploma, dan begin je in de Entree-opleiding.
 • Je hebt in Nederland misschien een opleiding of traject gevolgd dat niet leidt tot een officieel diploma. De begeleider van die opleiding heeft jou een advies gegeven voor instroom in een bepaald niveau (Bijv. ISK, gemeentelijk voortraject). In dat geval beoordelen we in het toelatingsonderzoek wat mogelijk is. Misschien moet je hiervoor een capaciteitentest doen.
 1. Je beheersing van de Nederlandse taal.
 2. Vanaf niveau 2: je niveau rekenen.
 3. Bij niveau 4: je niveau Engelse taal.