Aanmelding en toelating

Van harte welkom bij mboRijnland. Fijn dat je voor ons kiest!

Heb jij je dromen en ambities al helder? Of kun je nog wel wat hulp gebruiken bij het maken van een keuze? Hoe dan ook: bij mboRijnland ben je meer dan welkom! Je maakt een keuze voor een nieuwe opleiding voor een of meer jaren. Alles gericht op jouw toekomst. De juiste keuze maken is dus heel belangrijk. Kom daarom naar een van onze (online) voorlichtingsactiviteiten. Al je vragen zijn welkom. We helpen je graag met kiezen.
Weet je het nog helemaal niet? Neem dan contact met ons op voor een studieadviesgesprek.

Toelating

Iedereen is welkom! Je wordt in principe toegelaten tot de mbo-opleiding van je keuze als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Om toelatingsrecht te hebben tot een mbo-opleiding die na de zomer start, moet je je uiterlijk voor 1 april 2021 aanmelden voor je opleiding.
  • Je voldoet aan de vooropleidingseisen.
  • Je neemt deel aan de verplichte instroomactiviteiten.

Heb je geen Nederlands diploma of ben je anderstalig?

Dan hebben we een aparte toelatingsprocedure. We gaan met jou in gesprek: we bekijken jouw situatie en doen een kort onderzoek om te bepalen op welk mbo-niveau je kan beginnen.

Het toelatingsbeleid voor aanmelders die een buitenlands diploma hebben of die anderstalig zijn en geen Nederlands diploma hebben, houdt in dat we kijken naar:

  1. Behaalde diploma’s (in het buitenland): dan kijken we hoe jouw diploma gewaardeerd wordt.
  • Heb je geen diploma, dan begin je in de Entree-opleiding.
  • Je hebt in Nederland misschien een opleiding of traject gevolgd dat niet leidt tot een officieel diploma. De begeleider van die opleiding heeft jou een advies gegeven voor instroom in een bepaald niveau (Bijv. ISK, gemeentelijk voortraject). In dat geval beoordelen we in het toelatingsonderzoek wat mogelijk is. Misschien moet je hiervoor een capaciteitentest doen.
  1. Je beheersing van de Nederlandse taal.
  2. Vanaf niveau 2: je niveau rekenen.
  3. Bij niveau 4: je niveau Engelse taal.