Toelating

Toelating en plaatsing bij mboRijnland: je bent welkom bij mboRijnland, fijn dat je voor ons kiest.

In het vmbo of havo, Internationale Schakelklas, vavo of een andere vorm van onderwijs op je huidige school, heb je meestal lessen gehad over loopbaanorientatie en – begeleiding (LOB). Tijdens deze lessen heb je ook praktijkervaring opgedaan bij bijv. een stagebedrijf of een bedrijfsbezoek. De activiteiten die je hebt gedaan, de ervaringen die je hebt opgedaan, hoe je dit uiteindelijk vond …. Je hebt dit allemaal vermeld in je loopbaandossier. Deze ervaringen, dit document helpen je bij het maken van je keuze voor een mbo-opleiding.

Een mbo-opleiding leidt je op voor een beroep; maar je kunt ook doorstromen naar een hbo-opleiding.

Je bent  van harte welkom bij mboRijnland op de opleiding van jouw voorkeur. Wel moet je het juiste diploma behaald hebben. Ook moet je meedoen aan de verplichte intakeactiviteiten. Om zeker te zijn van plaatsing op de opleiding van jouw keuze, raden wij je aan om je voor 1 april aan te melden.

Let op: bij opleidingen met een maximum aantal plaatsen verloopt de plaatsing op volgorde van aanmelding. Bij opleidingen met aanvullende eisen moet je uiteraard ook aan deze eisen voldoen.

Het gaat om jouw toekomst. Wij willen graag dat je de juiste keuze maakt. Een keuze die bij je past en die er voor zorgt dat je een mooie toekomst tegemoet gaat.

Welke vooropleiding past bij welk niveau?

Opleidingen in het mbo hebben vier niveaus. Hieronder lees je welke minimale vooropleiding of toelatingseisen er zijn per niveau. Dit is bepaald door de overheid. Bij mboRijnland gelden dus dezelfde vooropleidings- en toelatingseisen als bij andere mbo-instellingen.

 Niveau

Minimale vooropleidingseisen en doorstroomvoorwaarden 

Niveau 4
Middenkader
Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg; Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

Diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding of niveau 3 vakopleiding

Niveau 4 SpecialistenopleidingDiploma mbo niveau 3 (vakopleiding) in eenzelfde beroep of beroepencategorie
Niveau 3
Vakopleiding
Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg; overgangsbewijs naar havo/vwo 4

Diploma mbo-opleiding niveau 2 basisberoepsopleiding

Niveau 2 BasisberoepsopleidingDiploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg,

Diploma Entreeopleiding

EntreeopleidingGeen vooropleiding

De aanmelder is op 1 augustus van het startjaar minimaal 16 jaar.

Wat zijn intakeactiviteiten?

Wij vinden het belangrijk dat we weten wat jouw dromen, ambities en interesses zijn. Om je beter te leren kennen, organiseert mboRijnland intakeactiviteiten. Hiermee helpen wij je om te checken of je de meest passende opleiding gaat volgen. Een voorbeeld is de Startmeter. Als jij je hebt aangemeld voor een opleiding krijg je een uitnodiging om de Startmeter in te vullen, een online vragenlijst waar je jouw beroepsinteresse, competenties, leerstijl en persoonlijkheid kunt aangeven.

Als opleidingen ook nog andere intakeactiviteiten organiseren, dan word je daarvoor uitgenodigd. Alle intakeactiviteiten zijn verplicht. We verwachten dus dat je hierbij aanwezig bent. Uiterlijk 1 februari of al eerder, staan de intakeactiviteiten ook per opleiding op deze website.

Persoonlijke aandacht

Iedereen is anders. Misschien heb je wat extra begeleiding nodig omdat je bijvoorbeeld in een moeilijke situatie zit of omdat je een beperking hebt. Dan gaan we met jou (en je ouders) in gesprek over wat je nodig hebt om de opleiding tot een succes te maken. Je krijgt dan een gesprek met een adviseur van het Onderwijs Servicecentrum om dit te bespreken. Het kan ook zijn dat je juist op zoek bent naar extra uitdaging. Je kunt dan vragen naar het excellentieprogramma of keuzedelen. Hiermee kun je je opleiding aanvullen.

Studiekeuzeadvies

Als je hebt deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteiten krijg je een studiekeuzeadvies. Hierin staat of wij denken dat je de juiste opleiding gekozen hebt. De opleiding die bij je past. Jouw ervaring (bij het vmbo of in je vrije tijd), jouw talenten en toekomstbeelden, je deelname aan intakeactiviteiten zijn onder meer input voor dit studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies gebruiken we voor jouw studieloopbaanbegeleiding als je bij mboRijnland studeert.

Heb je een buitenlands diploma of ben je anderstalig?

Dan hebben we een aparte toelatingsprocedure. Voor onze opleidingen moet je een bepaald niveau Nederlands beheersen.

Opleidingen met aanvullende eisen

Enkele opleidingen stellen aanvullende eisen. Ook hiervoor komen er regels vanuit de overheid. Je kunt dan denken aan een bepaald vak dat je tijdens je profiel vmbo moet hebben gevolgd (bijv. wiskunde of natuurkunde). Het kan ook zijn dat voor een opleiding een bepaalde creativiteit of fysieke bedrevenheid is vereist. mboRijnland kent enkele opleidingen die verkort zijn en/of extra verdieping bieden: ook deze opleidingen stellen extra eisen.

In bijgaand overzicht zie je alle opleidingen waar sprake is van extra eisen en/of een maximaal of minimaal aantal studenten.

Opleidingen met maximum aantal plaatsen

Een aantal opleidingen heeft een maximum aantal plaatsen. Bijvoorbeeld omdat er specifieke lokalen nodig zijn.

Voor de opleidingen waar dit voor geldt, vind je dit maximum aantal plaatsen op deze website, op de pagina van de opleiding.

We plaatsen je definitief als je de juiste vooropleiding hebt behaald en hebt meegedaan aan de intakeactiviteiten. Dit doen we op volgorde van aanmelding.