Een practoraat is een expertiseplatform binnen mboRijnland waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Practoraten slaan een brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven.

Practoraten mboRijnland

Practoraat Research Lab
Practoraat Welzijn en Zorg 2030
CIV Smart Technology
Practoraat Leven Lang Flex
CIV Bio Sciences

Expertisecentra voor praktijkonderzoek

Een practoraat is een kennisplatform waarin docent-onderzoekers soms met een hoofdonderzoeker (practor) en specialisten uit de praktijk praktijkonderzoek doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. Doel is verbetering van het onderwijs en een goede aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen onderzoek en onderwijs en praktijk.