Expertisecentra voor praktijkonderzoek

Een practoraat is een kennisplatform waarin docent-onderzoekers soms met een hoofdonderzoeker (practor) en specialisten uit de praktijk praktijkonderzoek doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. Doel is verbetering van het onderwijs en een goede aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen onderzoek en onderwijs en praktijk.

Practoraat Research Lab_Samenwerkend Leren&Innoveren

Research Lab is het platform voor praktijkonderzoek van mboRijnland. Aan de hand van een vastgestelde onderzoeksagenda voert Research Lab in samenwerking met docenten praktijkonderzoek uit met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het onderzoek van Research Lab heeft betrekking op mboRijnland-brede thema’s zoals, hybride onderwijs en gepersonaliseerd leren. Deze thema’s komen voort uit de strategische prioriteiten en de kwaliteitsagenda van mboRijnland. Het thema van het Practoraat, ‘Samenwerkend Leren en Innoveren’ geeft aan dat er naast de inhoudelijke vragen ook steeds aandacht is voor wat de manier van werken oplevert. Lees verder Research Lab in Dimensies.

Contact: researchlab@mborijnland.nl

Bekijk publicaties

Kijk voor meer updates op de Research Lab LinkedIn pagina