Ons onderwijs

In ons onderwijs werken wij elke dag aan de toekomst van onze studenten en daarmee ook aan de toekomst van onze samenleving. We leggen met ons onderwijs de basis voor een inclusieve, duurzame samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is. Ons onderwijs is continu in ontwikkeling. Zo sluit het goed aan op de veranderingen in de arbeidsmarkt en spelen we in op (toekomstige) innovaties en de leer- en werkwijze van de student.

Kleinschalig georganiseerd
Bij mboRijnland is het onderwijs kleinschalig georganiseerd. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee de beste kwaliteit kunnen leveren. Studenten krijgen les van een klein docententeam, waardoor er persoonlijk contact met de studenten is en aandacht voor hun ontwikkeling. Onze docenten dragen niet alleen hun vakkennis over aan de studenten, maar indien nodig coachen zij hen ook door de opleiding heen. Bovendien heeft iedere student een persoonlijke studieloopbaanbegeleider (slb’er) en kunnen ze contact opnemen met het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Hier kunnen studenten terecht voor begeleiding, hulp of een luisterend oor.

Verschillende verschijningsvormen
Het onderwijs heeft steeds meer verschillende verschijningsvormen. Zo leren studenten al lang niet meer alleen in de klas, maar doen zij ook veel kennis en ervaring op in het werkveld. Steeds vaker gebeurt dit op innoverende locaties buiten de schoolmuren. Dit sluit heel mooi aan bij het beroepsonderwijs. Door deze nieuwe leervormen worden onze studenten nog beter en passender opgeleid voor een duurzame loopbaan. Als organisatie dragen wij tevens bij aan een leven lang ontwikkelen. Zo ontwikkelen we veel op maat gemaakte onderwijstrajecten in samenwerking met externe bedrijven, (onderwijs)instellingen en organisaties.

Flexibel ingericht
Bij mboRijnland is het onderwijs flexibel ingericht. Om snel in te kunnen spelen op actuele en regionale ontwikkelingen, actualiseren we ieder studiejaar het aanbod van keuzedelen. Studenten werken tegenwoordig steeds vaker binnen multidisciplinaire projecten en met studenten van het vmbo, hbo en wo samen. Zo spelen we (gezamenlijk) in op maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheidskwesties.

Samenwerkingen
We organiseren veel onderwijs binnen een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV), waar we gezamenlijk met verschillende bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen onderwijs ontwikkelen en aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn onze samenwerkingen binnen CIV Welzijn & Zorg, CIV Bio Sciences, CIV Smart Technology en CIV Leven Lang Flex. Daarnaast hebben we dergelijke samenwerkingen ook in andere vormen, zoals Campus Gouda en Retail Innovatie & Experience Campus. Daarmee kunnen we snel inspelen op de regionale vraag naar specifiek geschoolde werknemers. 

We bieden ruim 130 verschillende mbo-opleidingen aan binnen 23 verschillende studierichtingen: 

 • Assisterende in de Zorg
 • Autotechniek & Autoschade
 • Bakkerij
 • Bouw, Infra & Onderhoud
 • Entree
 • Facilitair
 • Horeca
 • ICT
 • Kappers & Schoonheidsverzorging
 • Laboratoriumtechniek
 • Legal & Finance 
 • Logistiek & Transport
 • Maatschappelijke Zorg
 • Marketing & Sales
 • Onderwijs & Kinderopvang
 • Retail & Ondernemen
 • Servicemedewerker
 • Sociaal Werk
 • Sport & Bewegen
 • Techniek
 • Toerisme & Recreatie
 • Veiligheid
 • Verpleegkunde & Verzorgende

Wij zijn méér dan mbo

Ons motto is: méér dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Wij moedigen studenten aan om passies en interesses te ontdekken. Ze leren hun eigen weg vinden in de samenleving en ontwikkelen zich tijdens hun studie daarnaast op persoonlijk vlak. Naast het verzorgen van mbo-opleidingen en Beroepshavo biedt mboRijnland ook voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) aan bij Next College. Ook draagt mboRijnland bij aan een leven lang ontwikkelen via het aanbieden van Contractonderwijs. Dit onderwijs bestaat uit maatwerkopleidingen, zoals cursussen, trainingen en opleidingen voor medewerkers van bedrijven en maatschappelijke instellingen 

Regio Rijnland

Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkelingen in regio Rijnland. Die bestaat uit de arbeidsmarktgebieden Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal, Midden- Holland en Midden-Utrecht. Het is de regio waarin we samenwerken met bedrijven, andere onderwijsinstellingen, politiek en maatschappelijke instellingen. Dat doen we vanuit onze twaalf vestigingen in: Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Waddinxveen, Woerden en Zoetermeer. 

Rijnlands werken

De naam mboRijnland verwijst niet alleen naar de regio, maar ook naar de Rijnlandse manier van werken. Hierin staan de waarden vakmanschap, vertrouwen en verbinding voorop. In onze Rijnlandse manier van werken geven we met passie, inclusiviteit en nieuwsgierigheid invulling aan ons werk. We hebben ruim 1.800 vaste collega’s met een schat aan ervaring en vakkennis. Wij stimuleren de groei en ontwikkeling van onze studenten en medewerkers. Ook ontwikkelen we ons onderwijs altijd in nauwe samenwerking met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Leren en ontwikkelen doe je namelijk samen.