Categorie archieven: Vakmanschap

Henrike Karreman (OCW) bezoekt mboRijnland om te zien hoe mbo zorgt voor vakmensen van morgen

Vandaag bracht Henrike Karreman, directeur mbo van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een bezoek aan mboRijnland. Het bezoek is georganiseerd door de MBO Raad, Kwaliteitsnetwerk mbo en mboRijnland met als doel OCW te laten ervaren hoe het referentiewaarden gedachtegoed en het ordeningsmodel helpen om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te evalueren en verbeteren.

Toekomstbestendig onderwijs

De samenleving verandert in een razend tempo. De mbo-sector wil actuele opleidingen van kwaliteit aanbieden die meebewegen met de snel veranderende arbeidsmarkt, de maatschappelijke uitdagingen en innovaties. De MBO Raad en het Kwaliteitsnetwerk mbo delen de visie dat het beroepsonderwijs toekomstbestendig, wendbaar en innovatief moet zijn om te kunnen blijven inspelen op wat de samenleving en arbeidsmarkt vraagt en nodig heeft. Hoe borgt het mbo deze kwaliteit?

Open karakter en dialoog

Bij mboRijnland wordt al een tijd gewerkt met het referentiewaarden gedachtegoed. De instelling heeft vorig jaar ervaring opgedaan in een zogenaamde proeftuin, waarin het thema pedagogisch-didactisch handelen centraal stond.

Ruben Bostelaar (foto), onderwijskundig teamleider mboRijnland, licht toe hoe de peerreview hielp bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit: “Mijn team vanuit College Techniek & ICT nam deel aan de eerste proeftuin bij mboRijnland. Het gaf ons de kans ervaringen uit te wisselen met docenten en studenten van de opleiding Haarverzorging uit een ander college. Door het open karakter van de dialogen hebben beide onderwijsteams kunnen inzoomen op het pedagogisch- en didactisch handelen. Door deze proeftuin hebben we vervolgens in ons ICT-onderwijs de SCRUM-methode geïntegreerd binnen onze projecten, waardoor veel meer zichtbaar werd hoe onze studenten hun opdrachten aanpakten.”

Henrike Karreman ging met docenten, teamleiders, studenten en een leerwerkbedrijf in gesprek om meer te leren over dit model. Meer dan dertig mbo’s houden op dit moment zogenaamde ‘proeftuinen’ om te onderzoeken in hoeverre het model past, werkt en aansluit om de kwaliteit van opleidingen en leerroutes in kaart te brengen en te kijken wat nodig is om de kwaliteit te verbeteren. De ervaringen zijn tot nu toe zeer positief. 

Eigenaarschap onderwijsteams

“De kracht van het model is dat (onderwijs)teams vanuit eigenaarschap aan de slag gaan met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Er wordt vooral gekeken naar de knoppen waar het team zelf aan kan draaien om beter te worden waar nodig. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met collega’s van andere teams, andere mbo-instellingen, het werkveld, studenten. Dit maakt dat de kwaliteit van het onderwijs een thema van ons allemaal wordt”, aldus Mare Riemersma, Kwaliteitsnetwerk mbo (foto).

Het bezoek van OCW laat zien dat de overheid hecht aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs en onderstreept de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het Kwaliteitsnetwerk mbo, de MBO Raad en beleidsmakers om deze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren.

Henrike Karreman, directeur mbo bij OCW: “Het is mooi om vandaag te horen hoe de sector werkt aan onderwijskwaliteit. Het gedachtegoed en de beweging die hierbij hoort juichen we toe. Ook de komende tijd moeten we onderwijskwaliteit als gezamenlijke opgave centraal zetten.”

Het model

Het referentiewaarden gedachtegoed helpt de sector om vanuit eigenaarschap opleidingen aan te bieden van hoogwaardige kwaliteit die mee ontwikkelen met veranderingen in de omgeving. Het biedt continu inzicht in de stand en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit.

Studenten, docenten, teamleiders, directeuren, college van bestuur en het werkveld nemen met elkaar de kwaliteit van het onderwijs onder de loep.  Er wordt gekeken waar en hoe opleidingen nog beter kunnen worden ingericht en aansluiten op de wensen van studenten en het werkveld. Het eigenaarschap en de regie van het onderwijs staan  voorop; dit maakt het een lerend model, waarin open en transparante gesprekken plaatsvinden tussen verschillende teams van een instelling. De input van studenten en het werkveld zijn hierin van grote toegevoegde waarde en onmisbaar.

Dit is een ander model dan de tot nu toe veelgebruikte audit, die minder een ontwikkelingsgerichte en meer een controlerende functie heeft.

Meer informatie: https://www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl/referentiewaardenmodel/

Versnelde BBL-opleiding Verpleegkundige nu ook in Alphen aan den Rijn en Leiden

Per augustus 2024 biedt mboRijnland studenten de mogelijkheid om de BBL-opleiding Verpleegkundige (niveau 4) versneld te volgen in Alphen aan den Rijn en Leiden. Deze opleiding werd al aangeboden in Gouda en Zoetermeer.

Versneld
De versnelde opleiding Verpleegkundige duurt 2,5 tot 3 jaar, in plaats van de standaard 4 jaar. De exacte duur hangt af van de gevolgde vooropleiding. De student leer hier een breed scala aan vaardigheden die essentieel zijn in het verpleegkundig vak. Dit omvat onder andere het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, het begeleiden van patiënten en het coördineren van zorgtaken. Variërend van vaardigheden zoals het verzorgen van infusen, het toedienen van medicijnen en het toepassen van klinisch redeneren. Daarnaast komt branchekennis, wet- en regelgeving, conflicthantering en crisisinterventie aan bod. Sociale vaardigheden worden ook sterk benadrukt, omdat het als verpleegkundige cruciaal is om effectief te kunnen communiceren en om te gaan met diverse zorgvragers. 

Les op maat
Eén lesdag per week volgt de student beroepsspecifiek onderwijs, dat bestaat uit praktijkgerichte modules die direct toepasbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan infuus prikken, injecties geven en medicatie toedienen. Als zij-instromer volgt de student in het eerste halfjaar van de opleiding twee lesdagen per week. 

Locatie
Als de student voor de locatie Zoetermeer of Gouda kiest, dan start de opleiding in augustus. Kiest de student voor Leiden of Alphen aan den Rijn, dan word in de zomer bekend of de lessen plaatsvinden op de Breestraat of Ambonstraat. Dit is afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen.

Betrokken en deskundige docenten
Teamleiders Ilse Nugter, Irene Terpstra en Astrid Kalmeijer zijn enthousiast dat de BBL-opleiding Verpleegkundige nu naast Gouda en Zoetermeer ook versneld wordt aangeboden in Alphen aan den Rijn en Leiden. Teamleider Astrid vertelt: “We kunnen meer mensen opleiden binnen de zorg, omdat een student met – bijvoorbeeld – een VIG-diploma, versneld kan doorstromen. De student krijgt les van betrokken en deskundige docenten uit het werkveld. Wat van grote toegevoegde waarde is, is de ervaring met zorgtechnologie binnen de opleiding. Irene voegt toe: “Ons modulaire onderwijs maakt het eenvoudiger om de opleiding te verbreden, versnellen en verdiepen. Zo zijn studenten nog beter voorbereid op het beroep van verpleegkundige, wat de maatschappij ten goede komt.” 

Hackaton bij mboRijnland Zoetermeer: ICT-studenten duiken in wereld van softewareontwikkeling

Van maandag 22 tot en met 26 april organiseert mboRijnland een hackathon in de Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer. De hackaton is gericht op softwareontwikkeling en wordt georganiseerd voor eerstejaars ICT-studenten van de opleiding software developer. Wethouder Marijke van der Meer uit Zoetermeer opende de hackaton maandagmiddag.  

Meer IT-professionals nodig

De studenten die de opleiding volgen in Leiden, Gouda en Zoetermeer, kregen de keuze uit vijf boeiende casussen, variërend van zorghulp tot complexe IT-systemen. Daar gaan ze deze week met een groepje mee aan de slag. De wethouder benadrukte het belang van ICT voor de toekomst: “We hebben steeds meer ICT-experts nodig en die worden onder andere bij mboRijnland in Zoetermeer opgeleid. Er zijn volop arbeidsmarktkansen: deze hackaton biedt studenten een mooie kans om inzicht te krijgen in het beroep en de vraagstukken die ze zullen tegenkomen als ze in de ICT aan het werk gaan.”

Expertise en ervaring delen

Tijdens de hackaton zijn ook vier organisaties aanwezig: Metaverses, TU-Delft, de Digiwerkplaats en de gemeente Zoetermeer. Deze partners spelen niet alleen een rol in het leveren van een casus en de beoordeling van de projecten, maar delen ook hun expertise en ervaring met de studenten.

Jeroen Luitjes van Metaverses: “Wij hebben op dit moment een opdracht bij een grote landelijke opdrachtgever. Een van de middelen die we hiervoor nodig hebben, is uitgedacht, maar moet nog een werkend product worden. Deze hackathon is voor ons een ideale gelegenheid om vernieuwende ideeën van studenten echt in bedrijf te brengen.”

Naast het primaire doel om veel te leren, biedt deze hackaton een kans voor de studenten om waardevolle contacten te leggen met bedrijven, medestudenten en potentiële werkgevers. Bovendien lonkt een mooie beloning in de vorm van een studiereis naar Plymouth voor de winnaars.

Apo, student opleiding softeware developer: ““Ik heb al een aantal nieuwe mensen leren kennen, dat vind ik erg leuk. Deze opleiding biedt veel verschillende afstudeerrichtingen voor studenten die van computers houden. Zelf heb ik plannen om later met een vriend als programmeur te gaan werken.”

 Mini-hackaton voor middelbare scholen

Om ook leerlingen van het voortgezet de kans te geven kennis te maken met het vak van ICT-professional, hebben alle middelbare scholen in Zoetermeer een uitnodiging ontvangen voor een mini-hackathon. Een groepje leerlingen van Oranje Nassau College Clauslaan en een enthousiaste docent gaan de uitdaging aan.

Naast de hackathons vinden deze week ook twee workshops plaats, die de studenten kunnen volgen: één gericht op het gebruik van ChatGPT en de andere op DuckyTown, beide waardevolle tools op het gebied van IT en softwareontwikkeling.

Foto: studenten aan het werk in de Dutch Innovation Factory

 

Jorn Nieuwenhuis ambassadeur mboRijnland bij ‘Dit is mbo’

Student Jorn Nieuwenhuis, vorig jaar goudenmedaillewinnaar bij Skills The Finals in de categorie Patissier, vertegenwoordigt mboRijnland als ambassadeur bij ‘Dit is mbo Ambassadeurs 2024. Dit is een initiatief van de MBO Raad. Jorn heeft inmiddels zijn opleiding Patissier afgerond en volgt op dit moment de opleiding Zelfstandig Werkend Kok bij mboRijnland. 

 

Team Midden  
Alle ambassadeurs, die ieder hun eigen mbo-instelling vertegenwoordigen, zijn onderverdeeld in drie groepen: Noord, Midden en Zuid. Jorn maakt deel uit van team Midden samen met zeven andere studenten. Met elkaar werken zij de komende maanden aan de opdracht om op een creatieve manier te laten zien hoe essentieel vakmensen zijn voor onze samenleving.  

 

Jorn Nieuwenhuis: “Ik vind het een hele eer en erg leuk om ambassadeur voor mboRijnland te zijn. We hebben al een leuk idee bedacht om het mbo nog beter op de kaart te zetten.”

 

MBO Ambassadeursgala 
Tijdens het MBO Ambassadeursgala op maandag 13 mei krijgt elk team één minuut de tijd om hun idee te presenteren. Het winnende team krijgt de kans het idee uit te voeren bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 

 

Over ‘Dit is mbo’

In Nederland heeft 40% van de beroepsbevolking ooit een mbo-diploma behaald. Bijna 500.000 studenten worden door ruim 36.000 docenten en instructeurs opgeleid tot één van de 500+ beroepen in uiteenlopende sectoren. Met ‘Dit is mbo’ maken mbo-studenten en -docenten duidelijk hoe leuk én belangrijk het mbo is.

Goud, zilver en drie keer brons voor mboRijnland tijdens Skills Heroes vakwedstrijden

mboRijnland heeft vijf medailles gewonnen bij Skills The Finals, de vakwedstrijden voor het mbo. Dertien finalisten streden in verschillende vakgebieden om de titel ‘Beste van Nederland’. De gouden medaille ging naar Mounira El-Shaer voor haar uitstekende prestaties als Juridisch dienstverlener. Patissier Roos Buakhiaw ontving de zilveren medaille als kroon op haar werk en Lars van der Haven mocht brons mee naar huis nemen in de categorie Facilitair dienstverlener.  

Totaal overdonderd

Mounira (22)was overdonderd. Ze stond versteld dat ze goud had gewonnen. Al snel kwamen de tranen van blijdschap, net als bij haar begeleider Sara Giethoorn: “Ik ben zo trots op haar, echt geweldig, ik heb er geen woorden voor. Ik hoop dat Mounira beseft dat ze echt een topper is!” Op verschillende thema’s, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag en echtscheiding, bereidde de student uit Zoetermeer een advies voor, ging in gesprek met cliënten (acteurs) en presenteerde haar ideeën aan de jury.

Gisterenavond werden de winnaars bekendgemaakt tijdens een spetterende prijsuitreiking van Skills Heroes in de Brabanthallen in Den Bosch. Twee dagen lang trokken de finalisten alles uit de kast om hun talenten en skills te laten zien in de talloze opdrachten die ze voorgeschoteld kregen.

Inzet, passie en enthousiasme

Roos Buakhiaw (23) kwam zes jaar geleden vanuit Thailand in Nederland wonen. En nu staat ze te stralen op het podium. Roos maakte een prachtig showstuk in het thema ‘Taste of Asia’ met onder meer bamboestengels van witte chocolade, een Boeddhabeeldje met gouden details en een subtiel gedecoreerde lotusbloem. Haar docent en begeleider Wynand Starreveld: “De enorme inzet van Roos, haar passie voor het vak en haar enthousiasme hebben ervoor gezorgd dat ze zo’n geweldig resultaat heeft neergezet. Ook haar leerbedrijf Banketbakkerij Krijn Verdoes in Katwijk heeft veel betekend in de voorbereiding. Zij hebben Roos veel ruimte gegeven om te oefenen en zich te ontwikkelen.”

 

Veel geleerd

Lars van der Haven (20) kon het niet geloven toen hij zijn naam hoorde om naar het podium te komen. “Ik vond het een geweldige ervaring om aan zo’n grote wedstrijd in mijn vakgebied mee te doen en heb er heel veel van geleerd.” Lars schreef een adviesrapport voor een gemeente hoe zij duurzamer konden worden. “Hierbij heb ik een aantal plannen bedacht, getekend en gepresenteerd. Zo moest ik een ontmoetingsruimte inrichten, in combinatie met het onderwerp koffie. Om medewerkers kennis te laten maken met elkaar. Ook heb ik de hele eerste etage van het pand opnieuw moeten inrichten om de organisatie over te laten stappen naar ‘het nieuwe werken‘.

Brons voor Powered by wedstrijden

Sebastiaan Stehmann (22) nam brons mee naar huis voor zijn prestaties tijdens de Sport & Bewegen Powered by-wedstrijd, die mboRijnland drie weken geleden organiseerde in Adventure Valley Zoetermeer. Sebastiaan kreeg de opdracht om een skiles voor te breiden en daarna de les te geven aan een groepje basisschoolleerlingen uit groep 8. Elif Ulaş (18) en Meva Çetin (16), het koppel van de Powered by-wedstrijd Entree Horeca, Voeding en Voedingsindustrie ontvingen ook de bronzen medaille en waren daar superblij mee. Ook deze wedstrijd werd al eerder gehouden. Zij kregen de opdracht een aantal gerechten te maken, de tafel te dekken en de gerechten ook op te dienen. Elif: “Ik las het recept door en Meva deed de snijtechnieken, het mixen en roeren. We vormden echt een team samen.’ 

Belang van Skills Heroes

mboRijnland vindt het belangrijk om mee te doen aan Skills Heroes en ziet het als een kans voor zowel studenten als docenten om hun horizon te verbreden en hun talenten te ontwikkelen. Martin Janmaat, begeleider van Lars van der Haven: “Ik zie dat meedoen aan Skills Heroes zoveel oplevert. De studenten leren netwerken, ze doen contacten op met studenten van andere studierichtingen bij mboRijnland, maar ook met hun medefinalisten van andere mbo-scholen. Toen Lars aan dit avontuur begon was hij nog niet zo enthousiast, maar dat is afgelopen weken en helemaal de afgelopen dagen helemaal veranderd. Hij is ontzettend blij dat hij heeft meegedaan. Ben heel trots dat hij brons heeft behaald.”

Trots op skills

De afgelopen jaren is het imago van het mbo al enigszins verbeterd, mede door de inspanningen en de waardering van minister Dijkgraaf voor het mbo. Studenten met een mbo-opleiding worden echter nog steeds regelmatig ondergewaardeerd. Tijdens deze landelijke vakwedstrijden tonen de studenten zoveel vakmanschap, passie en talent. Met alle tekorten in onder andere de zorg, ICT, techniek, horeca en andere sectoren zijn gekwalificeerde mbo’ers zeer hard nodig. mboRijnland vindt het belangrijk dat goed vakmanschap met deze landelijke wedstrijden onder de aandacht worden gebracht. Mbo’ers mogen trots zijn op hun skills en vakkennis.

De winnaars van mboRijnland op een rij:

Mounira El-Shaer Juridisch dienstverlener Goud Zoetermeer
Saraphi (Roos) Buakhiaw Patissier Zilver Rijnsburg
Lars van der Haven Facilitair dienstverlener Brons Alphen aan den Rijn
Sebastiaan Stehmann Sport en Bewegen Powered by Brons Den Haag
Elif Ulaş en Meva Çetin Entree Horeca, Voeding of Voedingsindustrie Brons Leiden / Den Haag

Docenten Pluim

Als klap op de vuurpijl stond Nick van der Hoeven, docent koksopleiding mboRijnland en begeleider van finalist Lars Elsenbroek, als een van de drie genomineerden voor de Doecenten Pluim gisterenavond op het podium. “Een hele eer”, aldus Nick van der Hoeven. “Het podium is natuurlijk voor de studenten, maar het is mooi dat de begeleiding door de docenten via deze weg niet vergeten wordt.”

Het aftellen is begonnen voor finalisten Skills The Finals vanuit mboRijnland

Morgen starten de finalewedstrijden van Skills Heroes, dé landelijke vakwedstrijden voor het mbo. Alle studenten en hun begeleiders hebben de afgelopen maanden keihard getraind om tijdens Skills The Finals hun beste vaardigheden en talenten te laten zien. Ze strijden om de titel: ‘beste vakman/vakvrouw van Nederland’ in hun vakgebied.

Dertien studenten vertegenwoordigen mboRijnland tijdens Skills The Finals in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Hier wordt op 21 en 22 maart een groot aantal finalewedstrijden gehouden. Niet allemaal, want een paar finales hebben reeds plaatsgevonden. Die van Boulanger bijvoorbeeld. Omdat de benodigde ovens en al het andere materiaal onmogelijk naar de Brabanthallen kunnen worden vervoerd, werd deze finale al op 12 en 13 maart in Wageningen gehouden. Boulanger Tim van Beek uit Roelofarendsveen greep net naast het podium: “De finale was spannend. We stonden met de beste zes studenten Boulanger in de finale. De tijdslimiet die je meekrijgt voor het maken van je producten maakt het best stressvol. Maar het was een prachtige ervaring.”

De finalisten van Skills The Finals zijn:

 Wedstrijd/opleiding  Finalisten  Woonplaats
Facilitair dienstverlener Lars van der Haven Alphen aan den Rijn
Kok Lars Elsenbroek Zoetermeer
Patissier Roos Buakhiaw Rijnsburg
Boulanger Tim van Beek Roelofarendsveen
Juridisch dienstverlener Mounira El-Shaer Zoetermeer
Doktersassistent Marit van der Kroft Zoeterwoude
Verpleegkundige Jamie Peek De Hoef
Maatschappelijke zorg Nina van Brenk Nieuwkoop
Web developer Casper Visser Zoetermeer
ICT-beheerder Nick Hemmink Alphen aan den Rijn

Veel trainingsuren

De studenten hebben samen met hun begeleider en vaak ook samen of gesteund door klasgenoten, veel vlieguren gemaakt om zoveel mogelijk skills onder de knie te krijgen. Ook de verschillende stagebedrijven van de finalisten, zoals bv. Zeeman, Grant Thorton, Groene Hart Ziekenhuis en Ipse de Brugge Zorginstelling hebben een grote rol gespeeld in de voorbereidingen.

Lars Elsenbroek, finalist opleiding Zelfstandig Werkend Kok in Gouda: “Ik heb er best veel uurtjes in gestoken. Met mijn begeleider Nick van der Hoeven heb ik veel geoefend tijdens de praktijklessen op school. Daarnaast heb ik me verdiept in het maken van brood, dat is namelijk een onderdeel van de wedstrijd. Verder heb ik van mijn stagebedrijf restaurant Hofstede Meerzigt veel ruimte gekregen om te oefenen voor Skills. Ik ben er klaar voor en heb heel veel zin in de finales.”

Winnaars Powered by-wedstrijden al bekend

Dit jaar deed mboRijnland mee aan twee ‘Powered by’ wedstrijden. Beide wedsstrijden zijn al gehouden en beide hebben winnaars opgeleverd voor mboRijnland. De Haagse Sebastiaan Stehmann, student Sport & Bewegen mboRijnland: “De wedstrijd verliep goed. Ik had er wel een goed gevoel over. Ik had ‘skiën’ geloot, een van mijn favoriete sporten. Eerst moest ik de les voorbereiden. Daarna gaf ik de skiles bij SnowWorld, de indoor skibaan in Zoetermeer, aan een groepje kinderen van basisschool De Oranjerie. Een aantal kinderen had nog nooit geskied. Dat was best pittig.” Sebastiaan was supertrots toen hij aan het einde van de dag hoorde dat hij op het podium staat vrijdagavond. Wie brons, zilver of goud mee naar huis mag nemen, blijft nog even spannend. Dat wordt tijdens de prijsuitreiking van Skills The Finals bekendgemaakt.

Twee Entree-studenten van mboRijnland deden mee aan de Powerd by-wedstrijd Horeca, Voeding of Voedingsindustrie. Elif Ulaş en Meva Çetin, het finalistenkoppel uit resp. Leiden en Den Haag, bemachtigden ook een podiumplaats. Ze maakten heerlijke gerechten die er ook nog eens prachtig uitzagen. Ook zij horen vrijdagavond in de Brabanthallen of ze een bronzen, zilveren of gouden medaille mee naar huis nemen.

Docent Nick van der Hoeven genomineerd

Afgelopen week werd Nick van der Hoeven, docent koksopleiding mboRijnland en begeleider van Lars Elsenbroek, verrast met een telefoontje van WorldSkills: “Om heel eerlijk te zijn wist ik eigenlijk niets van de Docenten Pluim tot ik het bericht kreeg dat ik ervoor genomineerd ben en zelfs in de top drie sta! Eigenlijk is het podium natuurlijk bedoeld voor de finalisten, maar het is mooi dat de begeleiding door de docenten via deze weg niet vergeten wordt. Ik vind het dan ook een hele eer om voor de Docenten Pluim genomineerd te zijn. Al ben ik niet iemand die graag in de belangstelling staat”, voegt hij er bescheiden aan toe.

Docenten spelen een essentiële rol in de begeleiding van studenten. Ze zijn de stille krachten die inspireren, uitdagen en ondersteunen, waardoor studenten kunnen excelleren in hun vak. Vorig jaar begeleidde Van der Hoeven twee gouden medaillewinnaars, Jorn Nieuwenhuis en Laura van Oort, op weg naar EuroSkills in Gdansk. Al zijn vrije uurtjes bracht hij door met deze twee studenten, de een in de race voor Patisserie, de ander voor Gastheer/Gastvrouw. Beiden ontvingen een ‘Medaillon for Excellence’ in Polen, een prachtige bekroning op hun geweldige prestaties én die van Nick van der Hoeven, hun begeleider en steun en toeverlaat. Van der Hoeven begeleidt dit jaar dus Lars Elsenbroek uit Zoetermeer, die vorig jaar tijdens een internationale wedstrijd in Litouwen, al een gouden medaille won voor zijn kookkunsten.

Kom kijken, aanmoedigen en beleven 
Skills The Finals vindt op 21 en 22 maart plaats in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Het is indrukwekkend om te zien met hoeveel passie de beste studenten in hun vak aan het werk zijn. De toegang is gratis.

WorldSkills in september in Lyon (Frankrijk)

De goudenmedaillewinnaars van Skills The Finals kunnen zich na vrijdagavond meteen gaan voorbereiden op de WorldSkills. De 47e editie vindt van 10 tot 15 september plaats in Lyon, Frankrijk. In Lyon zullen meer dan 1.500 deelnemers uit meer dan 65 landen en regio’s samenkomen om te strijden in 62 verschillende beroepenwedstrijden. Van bloembinden tot lassen, bouwtimmeren, mechatronica, webtechnologieën en patisserie.

Minister Dijkgraaf (OCW) nieuwsgierig naar aanpak basisvaardigheden bij mboRijnland

Op 18 maart bezocht demissionair minister Dijkgraaf (OCW) mboRijnland locatie Breestraat in Leiden. Hij bracht een werkbezoek in het kader van de aanpak basisvaardigheden in het mbo en woonde een rekenles bij. Daarna ging hij in gesprek met een aantal docenten en studenten.

Minister Dijkgraaf: “Basisvaardigheden vormen echt de basis. Niet alleen omdat het studenten op weg helpt tijdens hun studie, maar ook omdat goed kunnen rekenen, lezen, en schrijven studenten in staat stelt om te blijven leren in een snel veranderende wereld. Het is mooi om te zien hoe mboRijnland met hun flexibele leermethoden aandacht heeft voor wat studenten écht nodig hebben. Zo dragen zij bij aan een sterke en gelijke basis voor iedere student.”

Niveau basisvaardigheden zorgwekkend

Uit onderzoek* blijkt dat Nederlandse jongeren steeds slechter zijn in basisvaardigheden. Dit past in een breder beeld van de Nederlandse samenleving: ongeveer 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar heeft bijvoorbeeld moeite met de Nederlandse taal. Hun niveau ligt onder het eindniveau van het vmbo of mbo-niveau 2 en 3. Bovendien heeft een op de drie jongeren weinig burgerschapskennis. Een zorgwekkende ontwikkeling. mboRijnland wil het tij keren en is goed op weg met de projectgroep Basisvaardigheden.

Jacqueline Gorissen, projectleider Basisvaardigheden bij mboRijnland: “Ons doel is het verhogen van het beheersingsniveau van de basisvaardigheden van onze studenten, zodat zij beter kunnen deelnemen op school, in de maatschappij en in het bedrijfsleven. We willen de onderwijskwaliteit van deze vaardigheden verbeteren door bijvoorbeeld docenten beter voor te bereiden op wat studenten nodig hebben.”

Aansprekend onderwijs

Bij mboRijnland vallen Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap onder de basisvaardigheden. Deze vakken zijn doorgaans niet populair onder de studenten. Studenten vinden de vakken vaak saai, moeilijk of oninteressant en zien vaak het nut er niet van in. Deze vakken zijn echter verplicht en worden afgesloten met een examen, terwijl studenten primair naar het mbo komen om een vak te leren. Tijd voor een andere aanpak, vindt de projectgroep.

Gorissen: “De basisvaardigheden moeten een grotere plaats krijgen in de opleiding. Wij willen de basisvaardigheden nadrukkelijker integreren in de beroepsvakken en streven naar nieuwe, aansprekende vormen van onderwijs die aansluiten bij de interesse en behoeften van de studenten. Dit pakken we mboRijnland breed aan.”

Flexibel en modulair onderwijs

Op dit moment is mboRijnland bezig met een herinrichting van het onderwijs in modules. Dit gaat stap voor stap. Over een paar jaar worden alle opleidingen flexibel en modulair aangeboden. Dit biedt kansen voor de basisvaardigheden, volgens Gorissen. “Op termijn is ons streven dat de basisvaardigheden in het hele leertraject terugkomen én als losse modules worden aangeboden, aansluitend bij het niveau van de student.”

Gepersonaliseerd onderwijs aanbieden is een van de speerpunten van mboRijnland. “Heeft de student alle lesstof van de basisvaardigheden onder de knie? Dan kan de student het examen afleggen. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar flexibel examineren gebeurt nog te weinig”, aldus Gorissen.

Battle basisvaardigheden

Daarnaast moeten de basisvaardigheden weer leuk en uitdagend worden, vindt de projectgroep. Zo organiseerde mboRijnland eind januari op een van zijn locaties de Battle Basisvaardigheden in samenwerking met Malmberg. Een wedstrijd in basisvaardigheden tussen studenten van verschillende klassen. In een voorronde en afsluitende finale gingen studenten met elkaar de strijd aan om de beste te worden in de basisvaardigheden. “Door de inzet van zo’n spelelement vonden de studenten het hartstikke leuk om mee te doen. Het was een groot succes. Volgend jaar organiseren we de wedstrijd op al onze locaties”, vertelt Gorissen.”

Kaderbrief ‘Aanpak basisvaardigheden mbo’

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Masterplan Basisvaardigheden voor het voortgezet onderwijs opgesteld. In navolging daarvan heeft het ministerie van OCW een Kaderbrief Aanpak basisvaardigheden mbo opgesteld. Dit leidde bij mboRijnland tot de oprichting van de projectgroep Basisvaardigheden.

De projectgroep neemt deel aan veldsessies vanuit het ministerie en heeft contact met het expertisepunt van de MBO Raad. De focus van de projectgroep ligt komend jaar allereerst op een grotere verbinding en samenwerking tussen docenten basisvaardigheden mboRijnland breed. Daarnaast streeft de projectgroep naar integratie en zichtbaarheid van de basisvaardigheden in het beroepsgericht onderwijs. Verder worden de mogelijkheden van het modulair onderwijs van de basisvaardigheden verkend. “Ten slotte is een goede verbinding en afstemming tussen vo, mbo en hbo essentieel om een goed niveau van de basisvaardigheden te bewerkstelligen, voordat de student de arbeidsmarkt op gaat”, besluit Gorissen.

 * Staat van het onderwijs (2022), Inspectie van het Onderwijs (2022) en Staat van het onderwijs (2023), Inspectie van het Onderwijs (2023)

Bekijk hier de video Battle Basisvaardigheden mboRijnland (locatie Alphen aan den Rijn).

Lees hier de kaderbrief Aanpak basisvaardigheden mbo.

Leidse studenten van project Leren met de Stad tonen impact met rondreizende expositie

Het Leidse onderwijsprogramma ‘Leren met de Stad’ voor studenten van mboRijnland, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden, reist rond met een tentoonstelling: ‘Presenteren met de Stad’. Dit is het halfjaarlijkse evenement dat de impact van Leidse hbo-, wo- en mbo-studenten in de schijnwerpers zet. Deze keer niet in de vorm van een markt, maar met een rondreizende expositie door Leiden: ‘Presenteren met de Stad On Tour’.

De tentoonstelling is 6 februari gestart bij Hogeschool Leiden en al langs Universiteit Leiden en het Stadhuis gereisd. Vanaf 20 maart is de tentoonstelling te zien bij mboRijnland, locatie Lammenschans/Bètaplein. Leren met de Stad is een samenwerking van Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, mboRijnland en gemeente Leiden.

Maatschappelijke uitdagingenGedurende dit semester hebben studenten zich gewijd aan verschillende maatschappelijke thema’s, waaronder onderzoek naar het buitenspeelgedrag van kinderen, de Sporen van Leidens Ontzet dat dit jaar 450 jaar geleden is, evenals thema’s zoals sociale cohesie, behoeften van jonge mantelzorgers en financiële zelfredzaamheid. ‘Presenteren met de Stad On Tour’ biedt een breed publiek de kans om de impact van studenten aan de stad Leiden te bekijken.

Data ‘Presenteren met de Stad On Tour’ in Leiden6 februari                                Openingsmoment Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11

6 februari – 20 februari           Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11

21 februari – 1 maart              Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen

9 maart – 19 maart                 Stadhuis, ingang Vismarkt

20 maart – 3 april                  mboRijnland, Bètaplein 18 – Grand Café LLokaal (begane grond)

4 april – 16 april                      B+C Bibliotheek, Nieuwstraat 4

Overige data en locaties worden later bekend gemaakt.

Skills Heroes-wedstrijden Sport & Bewegen bij mboRijnland Zoetermeer

Op 8 maart vond de Skills Heroes ‘Powered by’ wedstrijd van Sport & Bewegen plaats bij mboRijnland Zoetermeer. Ronald Weerwag, wethouder Sport, opende deze wedstrijd, waaraan negen finalisten van de opleiding Sport & Bewegen van negen verschillende mbo’s uit het hele land meededen. 

Les voorbereiden en uitvoeren

De studenten trokken ’s ochtends een lootje voor welke van de vier sporten volleybal, padel, skiën of klimmen zij een lesprogramma gingen maken. Vijf studenten gingen meteen met de voorbereiding aan de slag. Een paar uur later gaven ze deze les aan scholieren van basisschool De Oranjerie. ‘s Middags gingen de overige vier finalisten aan de slag. De wedstrijd werd beoordeeld door de officiële jury van Skills Heroes, de vakwedstrijden voor mbo-studenten, die jaarlijks plaatsvinden.

Begin van de avond maakte de jury bekend welke studenten bij de beste drie zijn geëindigd. Sebastiaan Stehmann (foto), onze student Sport & Bewegen, is in elk geval één van de winnaars! Bekijk hier het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=g-oMWzSIfXo.

De winnaars zijn uitgenodigd voor de prijsuitreiking van Skills The Finals op 22 maart in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Daar horen ze of ze een gouden, zilveren of bronzen medaille hebben gewonnen. Het blijft nog even spannend dus.

Twee ‘Powered by’ wedstrijden mboRijnland

Dit jaar doet mboRijnland mee aan twee ‘Powered by’ wedstrijden. De wedstrijd voor het onderdeel Sport & Bewegen hebben docenten van mboRijnland helemaal bedacht en uitgeschreven en werd bij mboRijnland georganiseerd.

Jordy Gijsberts, onderwijskundig teamleider Sport & Bewegen mboRijnland: “In juni vorig jaar zijn we al gestart met de voorbereidingen voor deze wedstrijd. We zijn trots dat het is gelukt en we vrijdag negen sportieve toppers mogen verwelkomen bij mboRijnland Zoetermeer. We hopen dat het onderdeel Sport & Bewegen snel wordt toegevoegd aan de officiële 60 wedstrijdonderdelen van Skills Heroes. Want Sport & Bewegen kan natuurlijk niet ontbreken!”

mboRijnland wil, met steun van de andere mbo’s in Nederland die de opleiding Sport & Bewegen aanbieden, laten zien dat het onderdeel Sport & Bewegen ook officieel onderdeel moet uitmaken van de Skills Heroes wedstrijden. Als deze ‘Powered by’ wedstrijd een succes is, maakt dit de kans groter dat dit onderdeel binnenkort officieel wordt toegevoegd aan de Skills wedstrijden. Sebastiaan Stehman is finalist vanuit mboRijnland. Hij heeft hard getraind voor deze wedstrijd en kijkt ernaar uit.

Podiumplaats mboRijnland

De andere ‘Powered by’ wedstrijd voor Entree-studenten Horeca vond plaats op donderdag 29 februari bij Deltion College in Zwolle. Elif en Meva, het finalistenkoppel van mboRijnland, bemachtigden een podiumplaats. Het is nog even afwachten of ze brons, zilver of goud hebben gewonnen. Dat horen de dames ook op 22 maart in ‘s-Hertogenbosch.

Over Skills Heroes

Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor het mbo. De studenten strijden tijdens de kwalificatiewedstrijden tegen studenten in hun vakgebied van andere ROC’s. Per vakgebied gaan de beste acht kandidaten door naar de finales in maart 2024, waar zij nationaal kampioen kunnen worden. De vakwedstrijden zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers en kunnen worden opgenomen in het onderwijsprogramma. Dit maakt deelname aan Skills Heroes voor mbo-studenten een bijzondere, unieke nabootsing van de praktijk en een waardevolle voorbereiding op de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op www.skillsheroes.nl

Finalisten mboRijnland bekend voor vakwedstrijden Skills Heroes

Dertien studenten van mboRijnland hebben de finales bereikt van de vakwedstrijden Skills Heroes. Zij vertegenwoordigen mboRijnland tijdens het grote evenement Skills The Finals dat op 21 en 22 maart wordt gehouden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze finales strijden ze om de titel: ‘beste vakman/vakvrouw van Nederland’ in hun vakgebied.  

De afgelopen maanden hebben mbo-studenten uit het hele land tegen elkaar gestreden in de kwalificatiewedstrijden. Hieruit zijn per vakgebied acht finalisten geselecteerd die eind maart in de Brabanthallen laten zien wat ze kunnen. De finalisten van mboRijnland, waaronder een team van twee studenten en twee runner-ups, komen uit diverse vakgebieden en regio’s.

Jamie Peek, finalist Verpleegkunde, zit in haar examenjaar én staat in de finale van Skills: “Ik had echt niet verwacht dat ik naar de finales zou gaan. Nadat ik voor mboRijnland bij de kwalificatiewedstrijden was geselecteerd, werd ik steeds fanatieker. Nu wil ik er ook gewoon voor gaan.” Jamie traint samen met haar begeleider tijdens de praktijkuren op school. Daarnaast heeft ze veel kennis opgedaan tijdens haar stage in het ziekenhuis. Gelukkig steunt het stagebedrijf waar ze nu werkt, Mariaoord in Vinkeveen, Jamie volop in de voorbereidingen.

De finalisten die voor mboRijnland uitkomen tijdens Skills The Finals:

 

Wedstrijd/opleiding

 

Finalisten

 

Woonplaats

Facilitair dienstverlener Lars van der Haven Alphen aan den Rijn
Kok Lars Elsenbroek Zoetermeer
Patissier Roos Buakhiaw Rijnsburg
Boulanger Tim van Beek Roelofarendsveen
Juridisch dienstverlener Mounira El-Shaer Zoetermeer
Doktersassistent Marit van der Kroft Gouda
Verpleegkundige Jamie Peek De Hoef
Maatschappelijke zorg Nina van Brenk Nieuwkoop
Web developer Casper Visser Zoetermeer
ICT-beheerder Nick Hemmink Alphen aan den Rijn
Lasser TIG Lisa Brama Roelofarendsveen Runner-up
Verkoopspecialist Thom Bakker Leidschendam  

Runner-up

Entree Horeca (team) Meva Cetin en Elif Ulas Den Haag / Leiden Powered by 29 feb Zwolle
Sport en Bewegen Sebastiaan Stehmann Den Haag Powered by 8 mrt mboRijnland Zoetermeer

 

Runner-up
Lisa Brama (Lasser TIG) en Thom Bakker (Verkoopspecialist) staan op de reservelijst. Mocht een van de acht finalisten in hun vakgebied uitvallen, dan mogen zij meedoen aan de finale.

Powered by

Dit jaar doet mboRijnland mee aan twee ‘Powered by’ wedstrijden. Een daarvan, de wedstrijd Sport & Bewegen, organiseert mboRijnland en vindt op 8 maart plaats in Zoetermeer. De ‘powered by’-wedstrijden zijn nieuwe wedstrijden die zich moeten bewijzen om officieel te worden toegevoegd aan de Skills Heroes wedstrijden. Op 8 maart strijden 11 deelnemers uit het hele land tegen elkaar. Daar volgen drie winnaars uit. Wie brons, zilver of goud mee naar huis mag nemen, wordt tijdens Skills The Finals bekendgemaakt. De andere ‘powered by’-wedstrijd waar mboRijnland aan meedoet, vindt plaats bij Deltion in Zwolle.

Een goede voorbereiding is het halve werk 
De afgelopen maanden hebben de finalisten in voorrondes en landelijke kwalificatiewedstrijden laten zien dat ze tot de beste acht van Nederland in hun vakgebied behoren. Om de studenten klaar te stomen voor de finale staat binnenkort een teambuildingdag op het programma. Hier leren ze elkaar beter kennen en volgen ze workshops hoe om te gaan met stress en krijgen ze tips en tricks over het houden van een aansprekende presentatie.

Kom kijken, aanmoedigen en beleven 
Skills The Finals vindt 21 en 22 maart plaats in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Het is indrukwekkend om te zien met hoeveel passie de beste studenten in hun vak aan het werk zijn. De toegang is gratis.

Foto (uitgelicht) Vlnr: Nick, Casper en Nina

Foto in bericht: Jamie Peek, verpleegkundige