Veelgestelde vragen

Algemene vragen
 • Wanneer is de Open Dag?

  Wil je langskomen? Dat kan natuurlijk! Elk jaar hebben Open Dagen in november en februari. Ook hebben we het hele jaar door aanvullende voorlichtingsactiviteiten op onze locaties. Op de pagina mborijnland.nl/voorlichting vind je een overzicht van onze voorlichtingsactiviteiten.

 • Wat is het verschil tussen een BOL- en een BBL-opleiding?
 • Ik wil liever mijn opleiding op een andere locatie volgen

  Ben je nog geen student bij ons? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door via info@mborijnland.nl of bel 088 – 222 17 77. Als je al studeert bij mboRijnland geef je dit door aan je slb’er.

 • Wanneer zijn de schoolvakanties?

  Voor een overzicht van alle schoolvakanties ga je naar mborijnland.nl/vakanties

 • Klaar met je studie? Meld dit tijdig bij DUO en voorkom een boete

  Ben je klaar met je studie en maak je gebruik van het studentenreisproduct, check dan goed op welke datum je je reisproduct moet inleveren of je studiefinanciering moet stoppen. Gebruik daarvoor de wijzigingshulp van DUO.

  Let op: De datum die op je diploma staat is de werkelijke uitschrijfdatum. Niet de datum van je diploma-uitreiking.

 • Ik wil graag stoppen met mijn opleiding (uitschrijven). Hoe doe ik dat?

  Indien je nog niet bent gestart, verzoeken we je een e-mail te sturen aan info@mborijnland.nl onder vermelding van je naam, geboortedatum, studentnummer en de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven.
  Ben je al begonnen met je opleiding? Dan geef je dit eerst aan bij je SLB’er.

 • Heb ik recht op financiële hulp?

  Financiële hulp: jonger dan 18 jaar

  Wat zijn de voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen?

  • De student is op 1 augustus van het studiejaar nog geen 18 jaar.
  • De student staat ingeschreven voor een voltijd BOL opleiding bij het mboRijnland.
  • De student beschikt over een verklaring van stichting leergeld of een gemeentepas.

  Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag:

  Voorbeeld verklaring Stichting Leergeld
  • Of een gemeentepas
  Voorbeeld Ooievaarspas (gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk)

  • En je boekenpakketnummer hebben we nodig.

  Ik heb mijn leermiddelen al besteld en betaald, maar ik val onder deze regeling. Wat moet ik doen?

  Lever de volgende documenten aan:

  • Factuur van de leermiddelenleverancier
  • Bankafschrift
  Voorbeeld bankafschrift

  Wanneer moet ik mijn aanvraag voor hulp bij financiering hebben ingediend?

  • Doe de aanvraag binnen vier maanden nadat je bent gestart met je opleiding.
  • Ieder studiejaar moet er een nieuwe aanvraag worden gedaan.

  Aanvraag indienen >

 • Ik ben mijn diploma kwijt, wat nu?

  Verklaring afgelegd examen, wat is dat?
  Het kan voorkomen, dat je als oud-student van mboRijnland (of één van de rechtsvoorgangers) jouw diploma, cijferlijst of certificaat bent kwijtgeraakt, of van geslacht bent veranderd.
  Vraag dan een “Verklaring afgelegd examen” (VAE) aan. Dat is een document, waarin staat dat je daadwerkelijk een diploma/certificaat bij ons hebt behaald. De verklaring is geen nieuw diploma of certificaat, maar heeft wel dezelfde waarde.

  Kosten
  Aan het aanvragen van een “Verklaring afgelegd examen” zijn kosten verbonden.
  Die bedragen €72,- per verstrekte verklaring. Deze kosten hoef je pas te voldoen als je in aanmerking komt voor een VAE.
  Je ontvangt hiervoor een eenmalige machtiging.

  Periode voor 1997 of na 2007 tot heden
  Ben je vóór 1997 of  2007 bij ons afgestudeerd, dan kun je via de website van DUO een verklaring aanvragen:

  – na 2007 tot heden: Verklaring aanvragen bij DUO
  – voor 1997: Verklaring aanvragen via DUO (voor 1997)

  Periode 1997 tot 2007
  Ben je afgestudeerd in de periode 1997 tot 2007, dan kan mboRijnland een verklaring verstrekken. Daartoe dien je het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Je ontvangt van ons een bevestigingsformulier en eenmalige machtiging als je in aanmerking komt voor een VAE.

  – Aanvraagformulier VAE: Verklaring afgelegd examen

Informatie over de start van het studiejaar
ICT
Schoolkosten
 • Wat is het lesgeld voor een BOL-opleiding?

  De kosten kunnen per opleiding verschillen. Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je een indicatie van de schoolkosten.

 • Wat kost mijn opleiding?

  De kosten kunnen per opleiding verschillen. Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je een indicatie van de schoolkosten.

 • Wat is het cursusgeld voor een BBL-opleiding?

  De kosten kunnen per opleiding verschillen. Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je een indicatie van de schoolkosten.

 • Kan ik mijn cursus- of lesgeld ook in termijnen betalen?

  BOL
  Wanneer je het lesgeld (BOL-opleiding) in termijnen wilt betalen, dien je contact op te nemen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je hierover meer informatie.

  BBL
  Het is mogelijk om het cursusgeld (BBL-opleiding) in drie termijnen te betalen.
  Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind hierover meer informatie.

 • Klaar met je studie? Meld dit tijdig bij DUO en voorkom een boete

  Ben je klaar met je studie en maak je gebruik van het studentenreisproduct, check dan goed op welke datum je je reisproduct moet inleveren of je studiefinanciering moet stoppen. Gebruik daarvoor de wijzigingshulp van DUO.

  Let op: De datum die op je diploma staat is de werkelijke uitschrijfdatum. Niet de datum van je diploma-uitreiking.

 • Wat zijn de regelingen voor studiefinanciering?

  Studiefinanciering

  Voor 18-jarigen en ouder is er de Wet Studiefinanciering. Verdere informatie hierover kun je op je eigen school krijgen of bij ons Onderwijs Servicecentrum. Ook op de website www.duo.nl kun je meer informatie vinden.

  Kijk voor een volledig overzicht van kosten en financieringen op onze pagina Kosten.

 • Heb ik recht op financiële hulp?

  Financiële hulp: jonger dan 18 jaar

  Wat zijn de voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen?

  • De student is op 1 augustus van het studiejaar nog geen 18 jaar.
  • De student staat ingeschreven voor een voltijd BOL opleiding bij het mboRijnland.
  • De student beschikt over een verklaring van stichting leergeld of een gemeentepas.

  Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag:

  Voorbeeld verklaring Stichting Leergeld
  • Of een gemeentepas
  Voorbeeld Ooievaarspas (gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk)

  • En je boekenpakketnummer hebben we nodig.

  Ik heb mijn leermiddelen al besteld en betaald, maar ik val onder deze regeling. Wat moet ik doen?

  Lever de volgende documenten aan:

  • Factuur van de leermiddelenleverancier
  • Bankafschrift
  Voorbeeld bankafschrift

  Wanneer moet ik mijn aanvraag voor hulp bij financiering hebben ingediend?

  • Doe de aanvraag binnen vier maanden nadat je bent gestart met je opleiding.
  • Ieder studiejaar moet er een nieuwe aanvraag worden gedaan.

  Aanvraag indienen >

 • Wat wordt er vergoed aan financiële hulp?

  Welke leermiddelen worden er vergoed vanuit het mboRijnland fonds?

  Wij vergoeden de vereiste leermiddelen die nodig zijn om onderwijs te volgen en examens af te leggen:

  • Boeken en licenties voorgeschreven door de opleiding
  • Voorgeschreven sport/werkkleding en/ of werkschoenen
  • Overige materialen en gereedschappen (alleen als deze niet door mboRijnland in bruikleen worden aangeboden)
  • Verplichte excursies
  • Keuzedeelvak
  • Wanneer je niet over een laptop beschikt en deze wel nodig is voor de opleiding, ontvang je van ons een vouchercode waarmee je een laptop kan aanschaffen. Voor de meeste opleidingen is de waarde van de voucher 480,00 euro.

  Let op: schaf je zelf een laptop aan, dan mag het aankoopbedrag van de laptop maximaal 25% hoger zijn dan de voucherwaarde.
  Je krijgt alleen de voucherwaarde van de laptop vergoedt. Is het aankoopbedrag van de laptop hoger dan 25% van de voucherwaarde, dan wordt de laptop niet vergoed.

  Wat krijg je niet vergoedt?

  • Reiskosten en-of lesgeld vergoeden wij niet.
  • Leermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma worden niet vergoed.

  Let op! Wij vergoeden de leermiddelen voor één opleiding per studiejaar.

Onderwijs
Faciliteiten
Geen resultaten gevonden