Veelgestelde vragen

Algemene vragen
Informatie over de start van het studiejaar
ICT
Schoolkosten
 • Wat is het lesgeld voor een BOL-opleiding?

  De kosten kunnen per opleiding verschillen. Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je een indicatie van de schoolkosten.

 • Wat kost mijn opleiding?

  De kosten kunnen per opleiding verschillen. Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je een indicatie van de schoolkosten.

 • Klaar met je studie? Meld dit tijdig bij DUO en voorkom een boete

  Ben je klaar met je studie en maak je gebruik van het studentenreisproduct, check dan goed op welke datum je je reisproduct moet inleveren of je studiefinanciering moet stoppen. Gebruik daarvoor de wijzigingshulp van DUO.

  Let op: De datum die op je diploma staat is de werkelijke uitschrijfdatum. Niet de datum van je diploma-uitreiking.

 • Wat is het cursusgeld voor een BBL-opleiding?

  De kosten kunnen per opleiding verschillen. Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je een indicatie van de schoolkosten.

 • Kan ik mijn cursus- of lesgeld ook in termijnen betalen?

  BOL
  Wanneer je het lesgeld (BOL-opleiding) in termijnen wilt betalen, dien je contact op te nemen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je hierover meer informatie.

  BBL
  Het is mogelijk om het cursusgeld (BBL-opleiding) in drie termijnen te betalen.
  Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind hierover meer informatie.

 • Wat zijn de regelingen voor studiefinanciering?

  Studiefinanciering

  Voor 18-jarigen en ouder is er de Wet Studiefinanciering. Verdere informatie hierover kun je op je eigen school krijgen of bij ons Onderwijs Servicecentrum. Ook op de website www.duo.nl kun je meer informatie vinden.

  Kijk voor een volledig overzicht van kosten en financieringen op onze pagina Kosten.

 • Welke regeling is er voor minimagezinnen?

  Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen

  Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat een regeling waarmee gezinnen kunnen worden ondersteund die moeite hebben met het bekostigen van de leermiddelen van hun kind. De uitvoering van deze regeling heeft de minister bij de scholen belegd.
  Komt uw kind in aanmerking voor de regeling tegemoetkoming leermiddelen?

  Uw situatie sluit aan bij de volgende regels:

  1. De student is minderjarig (hij of zij was geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding in studiejaar 2021-2022 op 1 augustus 2021).
  2. De student is in studiejaar 2021-2022 ingeschreven in een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding.
  3. Uw financiële situatie – als wettelijke vertegenwoordiger van de student – is door de gemeente, Stichting Leergeld, of Stichting Meedoen beoordeeld. En de instantie verklaart, dat u in aanmerking komt voor de regeling.
  4. De aanvragen voor de instroom 1 augustus 2021 moeten vóór 31 december 2021 ingediend zijn; de aanvragen voor de instroom 1 februari 2022 moeten vóór 30 juni 2022 ingediend zijn om in aanmerking te komen voor uitbetaling.

  Waarvoor kunt u volgens de regeling een vergoeding ontvangen?

  U kunt een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van leermiddelen. Leermiddelen zijn de vereiste middelen voor het volgen van het onderwijs en het afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, licenties, laptop, messensets, kappersbenodigdheden, werkkleding enz.

  De vereiste leermiddelen worden na toekenning door mboRijnland aangeschaft. Voor het aanschaffen van verplichte werkkleding zijn er pasdagen.

  Hoe verloopt de procedure om gebruik te maken van de regeling?
  a. Als de leermiddelen al zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U voegt toe:
  Kopie van de aankoopbonnen/ factuur van het huidige studiejaar
  betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift)
  verklaring van een van bij punt 3. genoemde instanties
  b. Als de leermiddelen nog niet zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van het aanbod. Verklaring van een van onder punt 3. genoemde instanties toevoegen, indien al in bezit.
  Indien niet in bezit: u dient een aanvraag in bij een van de instanties in uw eigen woonplaats om een ‘inkomenstoets’ (http://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/). Het is belangrijk dat u de Stichting Leergeld toestemming geeft om de resultaten van de inkomenstoets te delen met Studentenzaken van mboRijnland.

  Studentenzaken van mboRijnland controleert:

  • Of de student voldoet aan de criteria om deel te nemen aan deze regeling
  • Of de aangevraagde leermiddelen vereist zijn gesteld voor de opleiding
  • Of de aanvraag compleet is
  • Of de aanvrager de verklaring heeft aangeleverd door de gemeente of stichting.

  Als dat allemaal in orde is, wordt uw aanvraag verder behandeld door Studentenzaken.

  LET OP! Voor huidig studiejaar gelden de volgende sluitingsdata:

  • Instroom augustus 2021: de aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2021;
  • Instroom februari 2022: de aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2022.

  Onderaan dit bericht staat een link naar het aanvraagformulier dat u kunt gebruiken om de aanvraag in gang te zetten.

  Wij hopen dat wij u goed hebben geïnformeerd over de regeling van het ministerie en hoe u daarvan gebruik kunt maken.
  Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met Studentenzaken via studentzaken@mborijnland.nl

  Aanvraagformulier leermiddelen (minimagezinnen)

Geen resultaten gevonden