Veelgestelde vragen

Algemene vragen
 • Wat is het verschil tussen een BOL- en een BBL-opleiding?
 • Wanneer is de Open Dag?

  Wil je langskomen? Dat kan natuurlijk! Elk jaar hebben Open Dagen in november en februari. Ook hebben we het hele jaar door aanvullende voorlichtingsactiviteiten op onze locaties. Op de pagina mborijnland.nl/voorlichting vind je een overzicht van onze voorlichtingsactiviteiten.

 • Ik ben mijn diploma kwijt, wat nu?

  Verklaring afgelegd examen, wat is dat?
  Het kan voorkomen, dat je als oud-student van mboRijnland (of één van de rechtsvoorgangers) jouw diploma, cijferlijst of certificaat bent kwijtgeraakt, of van geslacht bent veranderd.
  Vraag dan een “Verklaring afgelegd examen” (VAE) aan. Dat is een document, waarin staat dat je daadwerkelijk een diploma/certificaat bij ons hebt behaald. De verklaring is geen nieuw diploma of certificaat, maar heeft wel dezelfde waarde.

  Kosten
  Aan het aanvragen van een “Verklaring afgelegd examen” zijn kosten verbonden.
  Die bedragen €72,- per verstrekte verklaring. Deze kosten hoef je pas te voldoen als je in aanmerking komt voor een VAE.
  Je ontvangt hiervoor een eenmalige machtiging.

  Periode voor 1997 of  na 2007 tot heden
  Ben je vóór 1997 of  2007 bij ons afgestudeerd, dan kun je via de website van DUO een verklaring aanvragen:

  – Verklaring aanvragen bij DUO

  Periode 1997 tot 2007
  Ben je afgestudeerd in de periode 1997 tot 2007, dan kan mboRijnland een verklaring verstrekken. Daartoe dien je het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Je ontvangt van ons een bevestigingsformulier en eenmalige machtiging als je in aanmerking komt voor een VAE.

  – Aanvraagformulier VAE: Verklaring afgelegd examen

 • Hoe ziet mijn lesrooster er uit?

  Op je persoonlijke startpagina staat je klascode vermeld. Met de klascode kun je jouw rooster checken.

  Wil je weten wanneer jouw lessen zijn?
  Klik dan hier om naar de roosters van mboRijnland te gaan.

  Let wel op: voor het inzien van de roosters heb je mboRijnland inloggegevens nodig.

 • Wanneer zijn de schoolvakanties?

  Voor een overzicht van alle schoolvakanties ga je naar mborijnland.nl/vakanties

 • Ik wil liever mijn opleiding op een andere locatie volgen

  Ben je nog geen student bij ons? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door via info@mborijnland.nl of bel 088 – 222 17 77. Als je al studeert bij mboRijnland geef je dit door aan je slb’er.

 • Wie is mijn studieloopbaanbegeleider (slb’er)?

  Uiterlijk in de eerste schoolweek hoor je wie jouw slb’er is.

 • Wat zijn keuzedelen?

  Bij je opleiding horen keuzedelen. Dit zijn aanvullende vakken die je volgt, naast de basisdelen die bij de opleiding horen. Je leest hier alles over keuzedelen

 • Hoe kan ik mijn pasje opladen met tegoed?

  Wanneer je een opleiding volgt bij mboRijnland, krijg je elk jaar €4,00 printtegoed. Wil je dit tegoed verhogen, ga dan op het mboRijnland Portaal naar de tegel Online opladen.

 • Wat kan ik op Schoolkassa?

  Via Schoolkassa kun je verschillende leermiddelen voor jouw opleidingen online betalen. Maar ook een kluisje huren op school.

 • Klaar met je studie? Meld dit tijdig bij DUO en voorkom een boete

  Ben je klaar met je studie en maak je gebruik van het studentenreisproduct, check dan goed op welke datum je je reisproduct moet inleveren of je studiefinanciering moet stoppen. Gebruik daarvoor de wijzigingshulp van DUO.

  Let op: De datum die op je diploma staat is de werkelijke uitschrijfdatum. Niet de datum van je diploma-uitreiking.

 • Hoe kan ik een kluisje huren?

  Via Schoolkassa kun je verschillende leermiddelen voor jouw opleidingen online betalen. Maar ook een kluisje huren op school.

 • Welke regeling is er voor minimagezinnen?

  Mbo-studentenfonds

  Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat een regeling waarmee gezinnen kunnen worden ondersteund die moeite hebben met het bekostigen van de leermiddelen van hun kind. De uitvoering van deze regeling heeft de minister bij de scholen belegd.
  Komt uw kind in aanmerking voor de regeling tegemoetkoming leermiddelen?

  Uw situatie sluit aan bij de volgende regels:

  1. De student is minderjarig (hij of zij was geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding in studiejaar 2022-2023 op 1 augustus 2023).
  2. De student is in studiejaar 2022-2023 ingeschreven in een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding.
  3. Uw financiële situatie – als wettelijke vertegenwoordiger van de student – is door de gemeente, Stichting Leergeld, of Stichting Meedoen beoordeeld. En de instantie verklaart, dat u in aanmerking komt voor de regeling.
  4. De aanvragen voor de instroom 1 augustus 2022 moeten vóór 31 december 2022 ingediend zijn; de aanvragen voor de instroom 1 februari 2023 moeten vóór 30 juni 2023 ingediend zijn om in aanmerking te komen voor uitbetaling.

  Waarvoor kunt u volgens de regeling een vergoeding ontvangen?

  U kunt een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van leermiddelen. Leermiddelen zijn de vereiste middelen voor het volgen van het onderwijs en het afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, licenties, laptop, messensets, kappersbenodigdheden, werkkleding enz.

  De vereiste leermiddelen worden na toekenning door mboRijnland aangeschaft. Voor het aanschaffen van verplichte werkkleding zijn er pasdagen.

  Hoe verloopt de procedure om gebruik te maken van de regeling?
  a. Als de leermiddelen al zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U voegt toe:
  Kopie van de aankoopbonnen/ factuur van het huidige studiejaar
  Betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift)
  Verklaring van een van bij punt 3. genoemde instanties
  Let op: schaf je zelf een laptop aan, dan mag het aankoopbedrag van de laptop maximaal 25% hoger zijn dan de voucherwaarde.
  Je krijgt alleen de voucherwaarde van de laptop vergoedt.
  Is het aankoopbedrag van de laptop hoger dan 25% van de voucherwaarde, dan wordt de laptop niet vergoed. 

  b. Als de leermiddelen nog niet zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van het aanbod. Verklaring van een van onder punt 3. genoemde instanties toevoegen, indien al in bezit.
  Indien niet in bezit: u dient een aanvraag in bij een van de instanties in uw eigen woonplaats om een ‘inkomenstoets’ (http://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/). Het is belangrijk dat u de Stichting Leergeld toestemming geeft om de resultaten van de inkomenstoets te delen met Studentenzaken van mboRijnland.

  Studentenzaken van mboRijnland controleert:

  • Of de student voldoet aan de criteria om deel te nemen aan deze regeling
  • Of de aangevraagde leermiddelen vereist zijn gesteld voor de opleiding
  • Of de aanvraag compleet is
  • Of de aanvrager de verklaring heeft aangeleverd door de gemeente of stichting.

  Als dat allemaal in orde is, wordt uw aanvraag verder behandeld door Studentenzaken.

  LET OP! Voor huidig studiejaar gelden de volgende sluitingsdata:

  • Instroom augustus 2022: de aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2022;
  • Instroom februari 2023: de aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2023.

  Onderaan dit bericht staat een link naar het aanvraagformulier dat u kunt gebruiken om de aanvraag in gang te zetten.

  Wij hopen dat wij u goed hebben geïnformeerd over de regeling van het ministerie en hoe u daarvan gebruik kunt maken.
  Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met Studentenzaken via studentzaken@mborijnland.nl

  Aanvraagformulier leermiddelen (minimagezinnen)

 • Kan ik extra begeleiding of ondersteuning krijgen tijdens mijn opleiding? (passend onderwijs)

  Ja, dat is mogelijk via ons Onderwijs Service Centrum (OSC). Klik hier voor meer informatie.

 • Ik wil graag stoppen met mijn opleiding (uitschrijven). Hoe doe ik dat?

  Indien je nog niet bent gestart, verzoeken we je een e-mail te sturen aan info@mborijnland.nl onder vermelding van je naam, geboortedatum, studentnummer en de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven.
  Ben je al begonnen met je opleiding? Dan geef je dit eerst aan bij je SLB’er.

Informatie over de start van het studiejaar
ICT
Schoolkosten
 • Wat is het lesgeld voor een BOL-opleiding?

  De kosten kunnen per opleiding verschillen. Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je een indicatie van de schoolkosten.

 • Wat kost mijn opleiding?

  De kosten kunnen per opleiding verschillen. Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je een indicatie van de schoolkosten.

 • Wat is het cursusgeld voor een BBL-opleiding?

  De kosten kunnen per opleiding verschillen. Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je een indicatie van de schoolkosten.

 • Kan ik mijn cursus- of lesgeld ook in termijnen betalen?

  BOL
  Wanneer je het lesgeld (BOL-opleiding) in termijnen wilt betalen, dien je contact op te nemen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind je hierover meer informatie.

  BBL
  Het is mogelijk om het cursusgeld (BBL-opleiding) in drie termijnen te betalen.
  Op de pagina mborijnland.nl/kosten vind hierover meer informatie.

 • Wat zijn de regelingen voor studiefinanciering?

  Studiefinanciering

  Voor 18-jarigen en ouder is er de Wet Studiefinanciering. Verdere informatie hierover kun je op je eigen school krijgen of bij ons Onderwijs Servicecentrum. Ook op de website www.duo.nl kun je meer informatie vinden.

  Kijk voor een volledig overzicht van kosten en financieringen op onze pagina Kosten.

 • Klaar met je studie? Meld dit tijdig bij DUO en voorkom een boete

  Ben je klaar met je studie en maak je gebruik van het studentenreisproduct, check dan goed op welke datum je je reisproduct moet inleveren of je studiefinanciering moet stoppen. Gebruik daarvoor de wijzigingshulp van DUO.

  Let op: De datum die op je diploma staat is de werkelijke uitschrijfdatum. Niet de datum van je diploma-uitreiking.

 • Welke regeling is er voor minimagezinnen?

  Mbo-studentenfonds

  Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bestaat een regeling waarmee gezinnen kunnen worden ondersteund die moeite hebben met het bekostigen van de leermiddelen van hun kind. De uitvoering van deze regeling heeft de minister bij de scholen belegd.
  Komt uw kind in aanmerking voor de regeling tegemoetkoming leermiddelen?

  Uw situatie sluit aan bij de volgende regels:

  1. De student is minderjarig (hij of zij was geen 18 jaar bij aanvang van de opleiding in studiejaar 2022-2023 op 1 augustus 2023).
  2. De student is in studiejaar 2022-2023 ingeschreven in een BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding.
  3. Uw financiële situatie – als wettelijke vertegenwoordiger van de student – is door de gemeente, Stichting Leergeld, of Stichting Meedoen beoordeeld. En de instantie verklaart, dat u in aanmerking komt voor de regeling.
  4. De aanvragen voor de instroom 1 augustus 2022 moeten vóór 31 december 2022 ingediend zijn; de aanvragen voor de instroom 1 februari 2023 moeten vóór 30 juni 2023 ingediend zijn om in aanmerking te komen voor uitbetaling.

  Waarvoor kunt u volgens de regeling een vergoeding ontvangen?

  U kunt een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van leermiddelen. Leermiddelen zijn de vereiste middelen voor het volgen van het onderwijs en het afleggen van het examen. Dat zijn bijvoorbeeld boeken, licenties, laptop, messensets, kappersbenodigdheden, werkkleding enz.

  De vereiste leermiddelen worden na toekenning door mboRijnland aangeschaft. Voor het aanschaffen van verplichte werkkleding zijn er pasdagen.

  Hoe verloopt de procedure om gebruik te maken van de regeling?
  a. Als de leermiddelen al zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U voegt toe:
  Kopie van de aankoopbonnen/ factuur van het huidige studiejaar
  Betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift)
  Verklaring van een van bij punt 3. genoemde instanties
  Let op: schaf je zelf een laptop aan, dan mag het aankoopbedrag van de laptop maximaal 25% hoger zijn dan de voucherwaarde.
  Je krijgt alleen de voucherwaarde van de laptop vergoedt.
  Is het aankoopbedrag van de laptop hoger dan 25% van de voucherwaarde, dan wordt de laptop niet vergoed. 

  b. Als de leermiddelen nog niet zijn aangeschaft:
  U dient het aanvraagformulier in bij Studentenzaken. U geeft aan dat u gebruik wilt maken van het aanbod. Verklaring van een van onder punt 3. genoemde instanties toevoegen, indien al in bezit.
  Indien niet in bezit: u dient een aanvraag in bij een van de instanties in uw eigen woonplaats om een ‘inkomenstoets’ (http://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/). Het is belangrijk dat u de Stichting Leergeld toestemming geeft om de resultaten van de inkomenstoets te delen met Studentenzaken van mboRijnland.

  Studentenzaken van mboRijnland controleert:

  • Of de student voldoet aan de criteria om deel te nemen aan deze regeling
  • Of de aangevraagde leermiddelen vereist zijn gesteld voor de opleiding
  • Of de aanvraag compleet is
  • Of de aanvrager de verklaring heeft aangeleverd door de gemeente of stichting.

  Als dat allemaal in orde is, wordt uw aanvraag verder behandeld door Studentenzaken.

  LET OP! Voor huidig studiejaar gelden de volgende sluitingsdata:

  • Instroom augustus 2022: de aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2022;
  • Instroom februari 2023: de aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni 2023.

  Onderaan dit bericht staat een link naar het aanvraagformulier dat u kunt gebruiken om de aanvraag in gang te zetten.

  Wij hopen dat wij u goed hebben geïnformeerd over de regeling van het ministerie en hoe u daarvan gebruik kunt maken.
  Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met Studentenzaken via studentzaken@mborijnland.nl

  Aanvraagformulier leermiddelen (minimagezinnen)

Geen resultaten gevonden