Studenten Orde & Veiligheid ondersteunen politie bij inbraakpreventie

Op vrijdag 10 september hebben vier studenten Orde & Veiligheid de politie in Den Haag ondersteund bij de bestrijding van woninginbraken en het voeren van gesprekken met slachtoffers van woninginbraken.

Aanleiding is dat er veel inbraken zijn in de wijken Segbroek en Loosduinen. De politie onderneemt hierop actie en gaat de wijk in om met buurtbewoners en slachtoffers in gesprek te gaan. Daarbij kunnen ze de inzet van vrijwilligers goed gebruiken. mboRijnland heeft contact gezocht met de politie in Den Haag en aangeboden om te helpen. Zo is de samenwerking tot stand gekomen. Sinds mei 2021 zet de politie in op preventie van woninginbraken en daar sluit nu dus ook mboRijnland bij aan.

Inbraakpreventie vakantie
De inzet is gericht op preventie van woninginbraken tijdens de vakantieperiode. Zo bezoekt het team bijvoorbeeld bewoners die eerder slachtoffer zijn geworden van woninginbraak en voorzien hen evt. van advies en/of een flyer. De inzet wordt vanuit de politie ondersteund door social media, ketenpartners zoals de gemeenten Den Haag en een bus als Pop Up Bureau (Het PUB). De politie en studenten gaan met de fiets de wijk in.

Op deze manier leren de studenten in de praktijk en werken aan hun leerdoelen. Tegelijkertijd kunnen ze de politie Den Haag ondersteunen met deze gerichte actie om inbraak in de wijken Segroek en Loosduinen tegen te gaan.

Kort verslag van vrijdag 10 september
De studenten en docent werden welkom geheten door de OPCO (operationeel coördinator). Vervolgens vertelde de wijkagent wat de aandachtspunten zijn in zijn wijk. Daarna ging het team met de studenten op pad. Ze gingen op bezoek bij slachtoffers van woninginbraken en brachten camera’s in de buurt in beeld. Dit zijn camera’s die bij winkels, woonhuizen of gebouwen in de wijk hangen. Deze beelden kunnen de politie helpen informatie over de dader te verzamelen, zodat deze sneller kan worden aangehouden.

Bij één slachtoffer was zelfs drie keer in één week ingebroken! Door in gesprek te gaan met de bewoners werden verbanden tussen verschillende inbraken gezien. Zo was er een appartementencomplex (waarvan er meerdere in de wijk staan) waarvan bij vier verschillende appartementen één bepaalde deur werd opengebroken. Politie gaat nu onderzoeken of die bepaalde deur versterkt kan worden.

Kortom, een leerzame ervaring en dag voor onze studenten Orde & Veiligheid, waar leren in de praktijk centraal stond!