Eerste geïntegreerde leerroute in Zoetermeer voor opleiding Servicemedewerker mboRijnland gestart

Vmbo-leerling kan in 1,5 jaar mbo-2 opleiding Servicemedewerker afronden

22 maart 2023 – In Zoetermeer is de eerste geïntegreerde leerroute een feit. Vmbo-leerlingen van Oranje Nassau College Clauslaan (ONC Clauslaan) zijn in hun vierde jaar gestart met een mbo-opleiding niveau-2 voor Servicemedewerker bij mboRijnland.

Marianne Molsbergen, programmamanager vanuit mboRijnland: “We zijn trots dat het is gelukt om met elkaar een mooi aanbod te maken voor deze geïntegreerde leerroute. Een betere aansluiting tussen vmbo en mbo was het uitgangspunt. Tegelijkertijd zagen we dat de huidige generatie jongeren een andere leerbehoefte heeft. Er is duidelijk meer behoefte aan leren door te doen, in plaats van het cognitieve leren in de schoolbanken. Het dichterbij halen van het beroepsonderwijs is daarin een logische en passende stap.”

Tijdwinst

De leerling stroomt voortijdig door naar het mbo en wint daardoor tijd. Het behalen van een vmbo-diploma in deze route mag, maar is niet verplicht. Dat is zowel voor de student een voordeel, maar ook voor de arbeidsmarkt die staat te springen om personeel in deze tijd van tekorten. Hoe eerder een gediplomeerde arbeidskracht beschikbaar is, hoe beter.

Doordat het onderwijsprogramma van de mbo-opleiding in nauwe samenwerking met teamleiders en docenten van ONC Clauslaan en mboRijnland tot stand is gekomen, sluit de opleiding naadloos aan. In het eerste halfjaar begeleiden zowel docenten van het vmbo als het mbo de studenten. Dat werkt goed.

Ruggensteuntje

Elly Smit, docent Zorg & Welzijn op ONC Clauslaan en overstapcoach licht toe: “Het eerste halfjaar trekken de begeleidende collega’s van het vmbo en mbo samen op met de studenten. Dat blijkt een succes. Twee studenten hebben bijvoorbeeld gebruikgemaakt van net dat ruggensteuntje om vanuit de vertrouwde omgeving van ONC Clauslaan door de beginfase van het mbo heen te komen. Maar er zijn ook leerlingen die na het afscheid van ONC Clauslaan niet meer zijn teruggekeerd op het oude nest. Zij zijn uitgevlogen en doen het goed!”

Doorlopende en geïntegreerde leerroute

Sinds 1 augustus 2020 kunnen vmbo- en mbo-instellingen gezamenlijk een doorlopende leerroute of een geïntegreerde leerroute aanbieden om een goede aansluiting van vmbo naar mbo te bevorderen. De doorlopende leerroute begint nadat de leerling twee jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf dat moment worden mbo en vo gecombineerd tot een onderwijsprogramma. De leerling behaalt een vmbo-diploma én een mbo-diploma.

De geïntegreerde leerroute begint nadat de leerling twee jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf het derde leerjaar volgt de leerling/student een onderwijsprogramma dat wordt afgesloten met alleen een mbo-diploma niveau 2. Het behalen van een vmbo-diploma is niet verplicht.

Samenwerking

Zeven leerlingen zijn in februari met de geïntegreerde leerroute gestart, het tweede instroommoment op het mbo. Zes leerlingen hebben een Welzijn & Zorg profiel en één een Economie profiel. De voorbereidingen van mboRijnland en ONC Clauslaan zijn in februari 2022 gestart.

Marianne Molsbergen: “We hebben eerst geïnvesteerd in elkaar leren kennen en elkaars ‘taal’ te verstaan. Toen de contouren van het landschap duidelijk werden konden we gezamenlijk gaan inkleuren. Deze laatste fase verliep uiteindelijk het snelst. Ik heb ervaren dat het werken aan doorlopende leerlijnen meer een samenwerkingsvraagstuk is dan een onderwijsontwerp vraagstuk.”

In deze geïntegreerde leerroute gaan de studenten eerder aan de slag in de beroepspraktijk. Al na tien weken gaan ze twee dagen per week leren in de praktijk. Zo ontwikkelen ze praktijkgerichte vaardigheden en kunnen ze een theoretisch vak waar ze tegenaan hikken even laten liggen. Er is meer ruimte voor differentiatie.

Betekenisvol onderwijstraject

Marianne Molsbergen is het meest trots op de co-creatie: “Het organisatie-overstijgend bouwen aan het realiseren van een betekenisvol onderwijstraject. In gezamenlijkheid.”