Categorie archieven: Economie

Jeans Centre en Blue School slaan handen ineen!

Vanaf 1 augustus is Jeans Centre de nieuwe partner van Blue School. Jeans Centre is een gerenommeerde speler in de fashion retail. Met ingang van komend schooljaar worden de Blue School studenten van ROC Mondriaan en mboRijnland in de Jeans Centre winkels opgeleid tot (Denim) Store Manager volgens een uniek onderwijsconcept.

Jeans Centre onderschrijft de onderwijsvisie van Blue School en wil graag een rol als opleider spelen in de branche. Daarom is Jeans Centre vanaf komend schooljaar de trotse samenwerkingspartner van Blue School. Loes Lieste, Retail Manager Jeans Centre: “Dit is een geweldige mijlpaal voor Jeans Centre. Samen met mijn retail team mogen we bijdragen aan het opleiden van de retailers van de toekomst! De winkel is niet alleen de plek waar de opleiding plaatsvindt, wij voelen ons ook verantwoordelijk om deze studenten een kick-start te geven in hun retail carrière. Werken en leren in een omgeving die studenten de ruimte geeft om echt te ervaren wat het inhoudt om Store Manager te worden. De positieve energie van de eerste kennismaking met de studenten is hopelijk een voorbode voor een succesvolle samenwerking.”

Studenten van Blue School volgen hun opleiding in verschillende Jeans Centre filialen, o.a.  in Westfield Mall of the Netherlands en in Delft Centrum. “Vanaf het allereerste begin is Jeans Centre betrokken geweest bij ons vernieuwende onderwijsconcept, waarin leren in de dagelijkse praktijk één van de belangrijkste uitgangspunten is”, licht Marie Claire Gambon, onderwijsdirecteur ROC Mondriaan toe. “We zijn blij dat we per 1 augustus nog intensiever gaan samenwerken en de continuïteit van het Blue School onderwijs gewaarborgd blijft”, vult Gijs Vlieland, directeur College Economie mboRijnland, aan.

Inspirerende leer- en werkplek

Jeans Centre biedt een inspirerende en actieve leer- en werkplek voor de eerste- en tweedejaars studenten van de mbo niveau 4 opleiding Retailmanager van beide mbo-instellingen. Door middel van uitdagende opdrachten en challenges (modules) brengen de studenten theorie en kennis direct in de praktijk. De studenten krijgen in de winkel een 100% realistisch beeld van de werksituatie en worden geacht vanaf dag één praktisch, initiatiefrijk en oplossingsgericht te werk te gaan.

Student Luca, ambassadeur Blue School: “Het allerleukste aan Blue School vind ik dat je veel eigen invulling hebt. Dus als je wilt stagelopen in het buitenland, wordt gekeken of dat mogelijk is. Verder ben je veel in de praktijk aan het leren en ik vind dat gewoon de beste manier.”

Geïnteresseerd? Kijk voor meer info op: www.blueschool.nl of bij de opleiding (Denim) Store Manager.

Samenwerking mboRijnland en Bouwcenter Goedhart stimulans voor logistieke sector Alphen aan den Rijn

Vlnr: Marc Schoorel, directeur College Economie, Jeroen Nederstigt, Teamleider bouwshop en magazijn en Gert-Jan Schotanus, wethouder Onderwijs Alphen aan den Rijn

Op 1 juli bekrachtigden mboRijnland en Bouwcenter Goedhart hun samenwerking met een feestelijk moment en een handtekening. Ook Gert-Jan Schotanus, de nieuwe wethouder Onderwijs in Alphen aan den Rijn, was aanwezig.  

Praktijkruimte op de werkvloer

De twee partijen vonden elkaar anderhalf jaar geleden midden in de coronaperiode. Wim Vogelzang (mboRijnland) en Jeroen Nederstigt (Bouwcenter Goedhart) spraken in september 2020 de intentie uit om studenten van de opleiding Logistiek een praktijkruimte te bieden in het magazijn van het bouwcentrum. Dit magazijn werd niet gebruikt door Goedhart, maar had wel alle mogelijkheden in zich om als praktijkruimte te dienen. De voordelen voor zowel het onderwijs als het bedrijf waren snel duidelijk; het magazijn en de materialen werden ter beschikking gesteld aan mboRijnland.

Groei aantal studenten Logistiek

Wim Vogelzang, onderwijskundig teamleider mboRijnland: “De studenten gaan een dagdeel per week naar Goedhart en leren daar in een echte werkomgeving wat ze als logistiek medewerker of teamleider moeten weten en doen. Deze praktijkgerichte aanpak heeft voor een enorme groei gezorgd in het aantal studenten. Vorig jaar waren er twintig BOL- en twintig BBL-studenten, nu zijn in totaal meer dan honderd studenten in het eerste jaar gestart, een groei van 250%.”

In het magazijn kunnen de studenten logistieke handelingen trainen. Ook wordt een van de praktijkexamens voor de opleiding nu bij Goedhart afgenomen. De samenwerking is een groot succes. Jeroen Nederstigt, Teamleider bouwshop en magazijn, Bouwcenter Goedhart: “Toen mboRijnland aanklopte met de vraag of hun studenten Logistiek hier praktijkervaring konden opdoen, wilden we graag meewerken. De praktijkruimte is hiervoor ideaal. Bovendien is het mooi om deze nieuwe generatie op de werkvloer te hebben rondlopen. Ze krijgen een kijkje in de keuken en wie weet blijven ze hier na hun opleiding wel werken.”

Goede aansluiting arbeidsmarkt

mboRijnland streeft voor alle opleidingen naar goede samenwerkingen met ondernemers in de sector. Het leren op de werkvloer (ook wel hybride onderwijs genoemd) is een van de pijlers in het beleid van de instelling. Zowel door de studenten en docenten, maar ook door het bedrijfsleven is dit van grote waarde. Op deze manier geven de partijen met elkaar het onderwijs vorm, zodat afgestudeerde studenten precies weten hoe het in de sector aan toe gaat en een goede aansluiting hebben op de arbeidsmarkt.

Gert-Jan Schotanus, wethouder Onderwijs: “Het bedrijfsleven en het onderwijs hebben de handen ineengeslagen om de tekorten op de arbeidsmarkt weg te werken. Door het praktijkonderwijs op de werkvloer te geven bij Goedhart wordt de opleiding aantrekkelijk voor studenten. Dat heeft al tot een grote stijging van het aantal studenten voor de opleiding Logistiek geleid. Een geweldig resultaat!”

Eerste studenten opleiding Logistieke Leerweg nemen diploma in ontvangst

Op woensdag 29 juni namen de allereerste kandidaten hun diploma van de opleiding Logistieke Leerweg in ontvangst. In september 2021 werd deze nieuwe opleiding feestelijk geopend op het Prismaterrein in Bleiswijk. Nu, een jaar later, hebben de eerste twaalf trotse deelnemers, variërend in leeftijd van 17 tot 50 jaar, hun diploma behaald. Een mijlpaal.

De kandidaten waren trots. Ron Sonneveld, een van de geslaagde deelnemers: “Ik ben zo blij. Ik was bang dat ik niet zou gaan halen, omdat ik zo lang niet in de schoolbanken heb gezeten. Maar het is gelukt!”

Ook Wim Vogelzang, coördinator opleiding Logistieke Leerweg mboRijnland, is supertrots op de deelnemers: “De meeste studenten die aan dit nieuwe initiatief meededen hebben nooit eerder een diploma behaald. Nu krijgen ze de kans en hebben ze de wil getoond in zichzelf te investeren, als werknemer en als mens. Grote bewondering heb ik daarvoor.”

 

Tekort arbeidskrachten

De logistieke sector is een innovatieve sector met veel kansen voor werkzoekenden, maar kampt met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. In de regio Zoetermeer werd voor deze sector tot vorig jaar geen BBL-opleiding op niveau 1 en 2 aangeboden. Werkbedrijf De Binnenbaan, mboRijnland, Lentiz | MBO Oostland en ondernemers sloegen de handen ineen om deze opleiding mogelijk te maken. Bij deze opleidingsvorm combineert de student één dag studie op school met vier dagen werken bij een bedrijf. Docenten van beide scholen leveren een bijdrage aan het vormgeven van de opleiding en coachen de studenten. Hierin werken de scholen intensief samen met de betrokken bedrijven.

Ook Marijke van der Meer, wethouder Onderwijs Zoetermeer was bij de diplomering aanwezig. “Opleidingen zoals deze zijn precies wat nodig is om mensen een kans te geven op een baan die ze leuk vinden en waar bedrijven ook echt op zitten te wachten. Ik steun dit initiatief van harte, een prachtig voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen ondernemers, de regio en het onderwijs.”

Leren op de werkplek

De deelnemende bedrijven betalen de opleiding en doordat de studenten in loondienst komen bij de werkgever, ontvangen zij direct salaris. Hierdoor is de Logistieke Leerweg niet alleen interessant voor werkzoekenden in een uitkeringspositie, maar ook voor werkzoekenden die zich willen laten omscholen. Daarnaast hebben enkele deelnemende bedrijven hun eigen gemotiveerde medewerkers de mogelijkheid geboden om een diploma te behalen via de Logistieke Leerweg.

Jan-Willem Bos, Thermofisher: “Vooral de weg naar het diploma toe is van meerwaarde. Daarnaast is de medewerker nu (nog) meer gemotiveerd nu hij of zij de extra stappen heeft gezet en zichzelf daarmee ontwikkeld heeft. We zien medewerkers die meer zelfvertrouwen hebben gekregen en daardoor meer mogelijkheden zullen aanpakken.”

Een aantal geslaagde deelnemers blijft bij het bedrijf waar ze al werken, een aantal start na de zomervakantie met de BBL-opleiding niveau 3 tot Logistiek teamleider. Dan begint weer een nieuwe klas aan deze opleiding. De ambitie is om op termijn ook niveau 4 aan te bieden. “We hebben ook plannen om een bedrijfsschool op te richten met KFC, Burger King en Starbucks. Het potentieel is enorm en daar willen we als mbo-instellingen graag een rol in spelen. Naast mbo-opleidingen kunnen we ook een training op maat geven. Denk bijvoorbeeld aan taalonderwijs voor anderstalige medewerkers”, aldus Wim Vogelzang.

In het najaar organiseren de scholen een netwerkbijeenkomst voor bedrijven op het Prismaterrein. “We willen graag nog meer bedrijven kennis laten maken met onze opleiding Logistieke Leerweg en de mooie kansen en ontwikkelmogelijkheden die deze opleiding biedt voor hen én hun werknemers”, aldus Cees de Jongh (Lentiz | MBO Oostland). Er zijn nog een paar plekken beschikbaar voor geïnteresseerde kandidaten in de groep die na de zomer start.

‘s Gravendreef College en mboRijnland starten verkort vmbo-mbo traject Economie

mboRijnland en het ‘s Gravendreef College starten een verkort vmbo-mbo traject, en geven hiermee gezamenlijk vorm aan de doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor Economie. Daartoe hebben de bestuurders Otto Jelsma (voorzitter CvB mboRijnland) en Peter Lamers (voorzitter CvB Stichting Spinoza Scholengroep) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het ’s Gravendreef College verzorgt binnen het vmbo-profiel Economie en Ondernemen een doorlopende leerlijn samen met de opleiding junior-accountmanager van het College Economie van mboRijnland.

CvB voorzitter mboRijnland Otto Jelsma ligt toe: “We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking. Een voordeel van dit traject is de soepele overgang van het vmbo naar het mbo. De mentor begeleidt de vmbo-leerlingen nog als zij al op het mbo zijn gestart. Zo kunnen zij gedurende hun tijd op de middelbare school langzaam wennen aan het mbo, gezien beide scholen zich in één gebouw bevinden, een unieke situatie. Leonie Drabbe, directrice ’s Gravendreef College, vult aan: “In heel Nederland zijn er maar weinig van dit soort samenwerkingen. Ik ben dan ook erg trots op dit nieuwe traject. Het biedt maatwerk voor ambitieuze vmbo leerlingen.”

Start nieuwe traject
In studiejaar 2021-2022 wordt gestart met het traject dat uniek is voor regio Haaglanden. In vijf jaar tijd kunnen studenten hun startbewijs voor toegang tot het hbo behalen, dit is een mooi alternatief voor de havo. De opleiding is uitermate geschikt voor de meer praktisch ingestelde student die houdt van een uitdaging en meer aankan. Na deze opleiding kan de leerling meerdere kanten op. Het is mogelijk om een hbo-opleiding te volgen of te kiezen voor een mbo-opleiding die meer gericht is op een bepaalde sector. Uiteraard kan de leerling na deze opleiding ook richting de arbeidsmarkt.

Op weg naar versterkt beroepsonderwijs
In het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt ingezet op een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een toekomstbestendig, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van beroepsonderwijs in de regio. Om jongeren alle kansen te geven, is het streven dat de overgangen zo optimaal mogelijk verlopen. Voor de overgang vmbo-mbo wordt geadviseerd dat regio’s het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm geven. Zodat jongeren al in het voortgezet onderwijs met de praktijk in aanraking komen.

Doorlopende leerlijnen zorgen er bijvoorbeeld voor dat meer jongeren in staat zijn een startkwalificatie te behalen. Daarnaast zorgt het voor een minder harde ‘knip’ tussen vmbo en mbo, waardoor minder jongeren uitvallen. Als de leerlijnen beter op elkaar afgestemd zijn betekent dat ook dat er effectiever en efficiënter wordt opgeleid.

Cabaretier Farbod Moghaddam presenteert online show voor studiekeuzestress bij economie-opleidingen

Het is normaal al niet makkelijk om een vervolgopleiding te kiezen. Als je dan door de coronamaatregelen ook nog eens alles online moet doen, wordt de wirwar aan opleidingen en scholen alleen maar groter. Om overzicht te scheppen in deze chaos komt mboRijnland met een unieke online show: Farbod’s Studiekeuzehulp – Economie editie, gepresenteerd door cabaretier Farbod Moghaddam.

Farbod Moghaddam, winnaar van het Leids Cabaret Festival en bekend van het tv-programma Rambam, is de presentator van deze toffe studiekeuzeshow. In minder dan een uur neemt hij de kijkers mee langs alle opleidingen die er te kiezen zijn binnen het vakgebied Economie. Katrien van Hees, directeur van het college Economie bij mboRijnland: “We zien dat potentiële studenten vaak denken dat opleidingen binnen economie alleen maar over cijfers, berekeningen en statistieken gaan. Maar niets is minder waar. We hebben bijvoorbeeld ook schitterende opleidingen in de richtingen Marketing, Logistiek en Juridische dienstverlening.”

Daarnaast is het ook nog eens lastig om een beeld te vormen van waar je dan precies komt te werken. Van Hees vervolgt: “Want welke 15-jarige heeft al eens in een distributiecentrum van een grote winkelketen gestaan? Of weet precies hoe een werkdag van een Accountmanager eruit ziet? Dat zijn er niet veel.” Daarom gaat Else als sidekick van Farbod in de show de werkvloer op en doet zij verslag van de beroepen die je met de verschillende opleidingen kan worden. Zo krijgen de kijkers een gevoel bij de opleidingen en wordt de inhoud van de studies een stuk tastbaarder.

Farbod’s Studiekeuzehulp – Economie editie is te zien op donderdag 8 april 20:00 uur op het YouTube-kanaal van mboRijnland en via mborijnland.nl.

Opening student store Blue School

Studenten worden opgeleid in Westfield Mall of the Netherlands 

Vandaag opent student store Blue School officieel de deuren dat wil zeggen, vooral online. Vanwege de coronabeperkingen kan er alleen op afspraak gewinkeld worden in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Een winkelafspraak maken kan op www.blueschool.nl, de website inclusief webshop die vandaag gelanceerd is. Online en offline: de mbo studenten van ROC Mondriaan en mboRijnland gaan aan de slag in Blue School. Twee retail experts Yvo Sonneveld en Raymond van Uffelen zijn de ondernemers die dit unieke onderwijs- en winkelconcept vormgeven samen met retail studenten van de beide roc’s. Vanaf september start de eerste groep studenten die wordt opgeleid tot (Denim) Store Manager. Tot die tijd lopen huidige geselecteerde studenten stage bij Blue School. 

Ondernemen en opleiden
In Blue School gaan ondernemen en opleiden samen. De winkel is een student store met de focus op duurzame denim en wordt gerund door studenten onder leiding van twee van oorsprong Delftse retail experts Yvo Sonneveld (voorheen No 13) en Raymond van Uffelen (voorheen Ray Brandstore).

Yvo Sonneveld (41) heeft meer dan 20 jaar ervaring in de retail en in die jaren vijf kledingwinkels geëxploiteerd: ‘’Als puber was ik geen fan van school, maar ik ontdekte dat de combinatie van school en praktijk de juiste combinatie was. En dat is precies wat me zo aanspreekt in dit winkelconcept, waar leren en werken in de praktijk elkaar optimaal versterken.’’ 

Raymond van Uffelen(48) is ruim 20 jaar ondernemer waarvan meer dan 10 jaar ervaring in de retail:
‘’Mijn liefde voor jeans is ooit ontstaan bij mijn eerste weekend baantje bij The Way In. Dit noemde men in Delft toen een “blauwe winkel” vanwege de vele soorten spijkerbroeken. Hoe mooi is het om mijn ervaring in ondernemen en mijn passie voor jeans over te brengen aan de volgende generatie. Jeans zal altijd bestaan en behoeft een goed advies naar de klant toe. Dus ik kijk uit naar de toekomstige diamanten in de retail!”

Duurzaam
Bij Blue School krijgt duurzaamheid extra aandacht. Raymond van Uffelen zegt hierover: “Nog niet alle merken zien de noodzaak ervan maar de aandacht verschuift wel steeds meer naar het gebruik van sustainable en ecologische materialen. We gaan sowieso werken met Kings of Indigo en Kuychi, twee Nederlandse jeansmerken die al jaren hier in voorlopen en een voorbeeld zijn in de jeanswereld. Zij produceren gecertificeerde sustainable producten. Naast jeans verkopen wij uiteraard ook ‘gewone’ fashion als een t-shirt, sweater of jurkje. Bij Blue School slaag je prima voor een smart casual outfit.’’

Destination retail – retail in de toekomst
De Nederlandse retail verandert in razend tempo. Consumenten vinden persoonlijke aandacht en maatwerk steeds belangrijker. Klanten willen voelen dat het assortiment voor hen is gecreëerd. Als mensen naar fysieke winkels komen, verwachten ze goede service en een deskundig verkoopteam en destination retail beoogt dat. Daarnaast is het mede door de pandemie voor consumenten steeds belangrijker geworden om bewuste en duurzame keuzes maken. Hier speelt Blue School precies op in: Leisure, hospitality, duurzaamheid en beleving spelen in de opleiding een leidende rol.

Retail Innovatie & Experience Campus
In Blue School komt ook een Retail Informatiepunt waar ondernemers, werknemers, studenten en docenten met elkaar leren, kennis delen, onderzoeken en experimenteren. Blue School is als student store één van de ‘Labs’ van de Retail Innovatie & Experience Campus. De Retail Innovatie & Experience Campus is een publiek private samenwerking (PPS), waarin gemeente Leidschendam-Voorburg, ROC Mondriaan, mboRijnland, De Haagse Hogeschool, ondernemingsverenigingen en vastgoedonderneming Unibail Rodamco Westfield samenwerken. Het doel is om gezamenlijk als ondernemers, onderwijs en overheid al lerende te werken aan aantrekkelijke winkelgebieden met vernieuwende retailers. Blue School is onderdeel van deze campus.

Rick heeft een droom: vrachtwagenchauffeur worden

Nu nog op de heftruck, maar volgend jaar op de vrachtwagen. Dat is de droom van student Rick uit Alphen aan den Rijn. Aankomend studiejaar begint Rick aan onze nieuwe opleiding Logistiek+. De opleiding Logistiek+ stoomt studenten in anderhalf tot twee jaar klaar voor de logistieke sector en tegelijkertijd halen ze het groot rijbewijs.

De vraag naar vrachtwagenchauffeurs is nog steeds groot en de verwachting is dat dit de komende jaren blijft groeien. Onze student Rick werd door Omroep West geïnterviewd over zijn droom. Je kijkt het interview hier terug.

Studenten leren ondernemen met microkrediet

​​Studenten Management retail van mboRijnland in Alphen aan den Rijn doen mee aan het project Day for Change. Hiermee leren ze met behulp van microkrediet een onderneming op te zetten en deze ook echt te uit te voeren. De studenten doen ervaring op met ondernemerschap, microfinanciering en leren meer over de (relatieve) waarde van geld. Daarnaast is er ook oog voor ontwikkelingssamenwerking. De gemaakte winst gaat namelijk naar 15 ondernemende vrouwen in Noord-Bengal in India. Zij verkopen eten, kleding en accessoires. Met de bijdrage kunnen ze hun bedrijfsactiviteiten vergroten en hun economische positie versterken. 

Het project is een samenwerking tussen Rabobank Groene Hart Noord, Stichting Day for Change en mboRijnland. Lees in dit artikel van de Rabobank meer over dit maatschappelijk betrokken initiatief.