Categorie archieven: In het nieuws

Commissie Marcouch biedt rapport aan ministers aan bij mboRijnland Woerden

Op donderdag 2 november was mboRijnland locatie Woerden de plek voor een belangrijke bijeenkomst. De adviescommissie ‘Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde’ onder leiding van burgemeester Ahmed Marcouch overhandigde het rapport aan het kabinet. Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namen het rapport in ontvangst tijdens een bijeenkomst met 90 genodigden. 

De commissie deed onderzoek naar hoe het met onze democratie gaat. Een van de conclusies van het rapport is dat onze democratie niet voor iedereen werkt. Een deel van onze burgers voelt zich niet gezien of gehoord door de overheid. Het rapport geeft advies over hoe de afstand tussen overheid en burgers kan worden overbrugd en de verbinding kan worden versterkt.

Een van de aanbevelingen van het rapport is dat het vak Burgerschap geëxamineerd wordt. Nu geldt een inspanningsverplichting voor de studenten. 

RTL Nieuws (uitzending van donderdag 2 nov, 19.30u) maakte een reportage van een les Burgerschap met onze docent Hans Meinema en een aantal studenten. Zij werden naderhand ook bevraagd voor de camera. Een geweldige ervaring voor de studenten.

Studenten van de opleiding Servicemedewerker hielpen mee om de aula op tijd opgeruimd en ingericht te hebben en de bezoekers te begeleiden bij het parkeren. 

Bovendien was onze bestuursvoorzitter Otto Jelsma gevraagd om namens het mbo-onderwijs deel te nemen aan het panelgesprek. Hij gaf aan dat burgerschap verder reikt dan de lessen Burgerschap. “Het is een cultuur, een houding waarin we alle medewerkers en docenten meenemen en die in het DNA van onze onderwijsinstelling zit.”

Foto’s: Laila Khayame en mboRijnland

Start mbo-studenten in nieuwe praktijkleerroute voor de zorg ‘Het Leerhuis’ in Gouda

Twintig studenten van mboRijnland starten een nieuwe praktijkleerroute ‘Het Leerhuis’ bij Zorgpartners Midden-Holland in Gouda. De BOL-studenten van de opleidingen Verzorgende IG (VIG) en Verpleegkundige volgen hun opleiding geheel in de praktijk. Dit traject is tot stand gekomen door een samenwerking tussen mboRijnland, Zorgpartners Midden-Holland en het CIV Welzijn & Zorg. 

Zorginstelling als leslokaal

De  enthousiaste eerste- en tweedejaarsstudenten starten op locaties De Hanepraij en Savelberg, twee centra voor ouderenzorg in Gouda. Op beide locaties is een leslokaal beschikbaar, waar docenten van mboRijnland de theorielessen geven. Het uitgangspunt is dat het leren van studenten plaatsvindt dichtbij de bewoners, dichtbij het zorgteam en op de werkplek. Praktijkvoorbeelden staan centraal in de lessen.

De theorie sluit naadloos aan op de praktijk, waardoor de complexe zorg beter te begrijpen is voor de student. Bovendien kan de student adequaat inspelen op praktijksituaties, omdat ze het geleerde direct in praktijk kunnen brengen. De studenten zijn ingeroosterd als boventallig. Dit betekent dat een student altijd gekoppeld is aan een gediplomeerd medewerker en de ruimte krijgt om rustig mee te kijken, te ervaren en te leren.

Leren en stage lopen tegelijk
De studenten lopen stage en leren vier dagen per week (maandag t/m donderdag) in een contextrijke leerwerkomgeving. Met de leervragen die studenten tegenkomen in de praktijk gaan ze in de theorielessen actief aan de slag. De docenten geven vier uur per dag les in een leslokaal in de zorginstelling. Daarnaast lopen  de studenten vier uur per dag stage in de zorg. Periodieke gesprekken met werkbegeleiders, praktijkopleiders en docenten zorgen ervoor dat de student centraal staat en het leerproces goed gemonitord wordt.

Doen en ervaren
Het spreekt studenten aan dat ze veel praktijkervaring opdoen op verschillende afdelingen. Menno: “Ik vind het leuk om ouderen te helpen, verzorgen en een goed gevoel te geven. Het leren in de praktijk past bij mij.”

“Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat deze meer persoonsgericht is en er meer begeleiding is. Van kleins af aan weet ik al dat ik de zorg in wil”, aldus Eva.

Jasper van Waardenburg, onderwijskundig teamleider College Welzijn en Zorg mboRijnland: “Studenten leren sneller door te doen en te ervaren. Ze leren continu in een unieke werkomgeving met een goed leerklimaat, omringd door werkbegeleiders, een praktijkopleider en docenten. Het is mooi dat in deze route nieuwe mogelijkheden, flexibel onderwijs en maatwerk centraal staan.“

Marlies Krijgsman en Esther de Waal zijn vanuit Zorgpartners Midden-Holland betrokken als praktijkopleiders. Marlies: “Na een goede voorbereiding en samenwerking tussen onderwijs en zorginstelling hebben we ontzettend veel zin om te starten met deze groep enthousiaste, gemotiveerde studenten. We verwachten ook dat onze bewoners zullen genieten van het contact met studenten.”

Regionaal samenwerkingsverband CIV Welzijn & Zorg richt zich met onderwijs-, welzijns- en zorginstellingen en diverse gemeenten onder andere op groei en ontwikkeling van de zorgprofessionals. Het Leerhuis is hier een mooi voorbeeld van.

Ben je geïnteresseerd in deze praktijkleerroute? Voor meer informatie kun je een bericht sturen aan mschouwstra@mborijnland.nl(onderwijs) of opleidingen@zorgpartners.nl (praktijk).

mboRijnland viert liefde, vrijheid en gelijkheid tijdens eerste Pride Leiden

Zaterdag 2 september vond de eerste editie plaats van Pride Leiden. mboRijnland vaarde als trotse deelnemer mee met de botenparade. Dertig deelnemers, waaronder zowel medewerkers als studenten, vierden gezamenlijk de liefde en stonden voor vrijheid en gelijkheid in het ervaren en uitdragen van de liefde. 

Mogen zijn wie je bent 

mboRijnland heeft inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel staan. Op de boot prijkte een banner met de slogan ‘Bij mboRijnland mag je zijn wie je bent’. De mbo-instelling vindt het belangrijk dat medewerkers en studenten zich gezien en geaccepteerd voelen en dat er onderling respect is voor elkaars seksuele voorkeur, kleur, culturele en religieuze achtergrond en beperking. De onderwijsinstelling zet zich in voor inclusiviteit en diversiteit in het onderwijs en de samenleving.

Iedereen telt mee

“Bij mboRijnland omarmen we diversiteit”, aldus Susan Sants, voorzitter van de werkgroep Diversiteit, Inclusie en Gelijke Kansen (DIGK). “Verschillen tussen mensen zien we als mogelijkheden, niet als problemen die opgelost moeten worden. Met onze deelname aan Pride Leiden laten we zien dat we met ons onderwijs willen bijdragen aan de basis van een samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is. Iedereen krijgt de kans om zijn talenten te ontwikkelen. Samen vieren we dat we als organisatie stappen hebben gezet op het gebied van gelijkheid en inclusief werkgeverschap. Daarnaast blijven we ons bewust van het werk dat nog gedaan moet worden. Daarmee gaan we komend jaar weer vol energie aan de slag.”

Met de deelname aan Pride Leiden bevestigde mboRijnland zijn betrokkenheid bij het bevorderen van een cultuur van liefde, vrijheid en gelijkheid binnen en buiten het klaslokaal. Docent Hendrik de Knegt vertelt waarom hij het zo belangrijk vond om op deze boot te staan: ‘Er is nog steeds intolerantie in de maatschappij tegen lhbtqia+ personen. Daarnaast is het anders dan ‘standaard’ zijn, binnen het onderwijs nog steeds moeilijk. Het laten zien dat dit heel normaal is dat er ook docenten uit deze doelgroep bij mboRijnland werken, kan voor studenten een meerwaarde zijn. Dit geeft een gevoel van veiligheid en acceptatie.’

De botenparade was een groot feest. Meer dan twintig boten vaarde door de grachten van Leiden. Het lekkere weer zorgde voor nog meer gezelligheid en langs de kant stond honderden mensen aan te moedigen. Als mboRijnland zijn we trots dat wij onderdeel mochten maken van dit geweldige evenement.

 

Start nieuwe mbo-opleiding Groene Logistiek in samenwerking met Greenport Boskoop

mboRijnland, Yuverta en Greenport Boskoop starten in september een nieuwe mbo-opleiding Medewerker Groene Logistiek. De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met een tiental bedrijven in de Boskoopse boom- en plantenteelt. Op 17 april vond de feestelijke start plaats van deze samenwerking. 

De opleiding bestaat uit een combinatie van een leer- en werktraject in de logistiek bij een van de tien deelnemende bedrijven. De studenten gaan drie dagen aan de slag bij het bedrijf. De docenten coachen en begeleiden de student op de werkplek. Daarnaast heeft de student een lesdag op school bij mboRijnland of Yuverta in Alphen aan den Rijn. Tijdens de lesdag worden de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap gegeven en theorielessen.

Isabella Wolfert, teamleider opleiding Logistiek mboRijnland: “Niet in de schoolbanken, maar leren bij een bedrijf in de Greenport, hoe leuk is dat! Leren in het bedrijf doet de student onder begeleiding van iemand van het bedrijf en er is een docent van school aanwezig. Een logistieke opleiding middenin het groen. Fantastisch toch!”

Ook de studenten zijn enthousiast: “Ik leer meer op het bedrijf dan op school”, aldus Menno Schotanus (Yuverta).

Unieke opleiding

De opzet van deze opleiding is uniek, omdat het onderwijs aan de student op school én in het bedrijf wordt gegeven. Niet alleen praktijkbegeleiders, zoals bij de stage, maar ook vakdocenten ondersteunen de studenten in het bedrijf. Studenten ontwikkelen zich op deze manier optimaal omdat zij de beroepskennis direct toepassen in hun werk.

Anja van Tilburg, projectleider onderwijs & arbeidsmarkt bij Greenport Boskoop: “Dat er ook veel werk is in de logistiek bij de bedrijven in de Greenport, is voor vele jongeren onbekend. Terwijl het heel leuke en afwisselende functies zijn. Elke dag is anders en er is veel te leren. De nieuwe opleiding is een mooie manier om de praktijk dicht bij het onderwijs te brengen.”

De opleiding wordt gegeven op niveau 2 en start in september 2023. Meer informatie vindt u op de website.

Interview Angela van Steijn: afscheid van mboRijnland na 40 jaar

‘Op 23 maart 1981 kreeg ze haar eerste aanstelling als lerares in naaldvakken en textiele vormgeving. 40 jaar later neemt ze afscheid als directeur Onderwijs van mboRijnland’

Dat is de introductie van Angela van Steijn in de studio van radio Sleutelstad. Angela was gisteren te gast en werd geïnterviewd over haar aankomende afscheid bij mboRijnland.

Je luistert het gehele interview hier terug.

Rijk Zwaan en mboRijnland tekenen samenwerkingsovereenkomst

Samen stageplaatsen en onderwijsontwikkeling mogelijk maken

Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan en het MLO Leiden, de laboratoriumopleidingen van mboRijnland intensiveren de onderlinge samenwerking door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst maken de organisaties afspraken over stageplaatsen en het samen ontwikkelen van onderwijs.

De samenwerking met Rijk Zwaan biedt studenten de kans om tijdens de opleiding kennis te maken met de praktijk van het werkterrein van Rijk Zwaan. Theoretische kennis wordt zo in de beroepscontext geplaatst en zorgt voor uitdagend onderwijs voor de veelal praktijkgerichte studenten.

In onze laboratoria doen we onderzoek op het gebied van biotechnologie, zaadkwaliteit en plantenziekten om onze veredeling te versnellen, de genetica van nieuwe eigenschappen te ontdekken en groentezaden van de allerbeste kwaliteit te kunnen leveren”, vertelt Ronald Driessen, Team Leader Seed Technology Research bij Rijk Zwaan.

Rijk Zwaan werkt graag samen met mboRijnland. “Laboranten zijn voor ons als bedrijf lastig te vinden. Door stages leren studenten het werkveld en ook ons bedrijf kennen. Soms is er van beide kanten een match en worden stagiairs uiteindelijk collega’s.

Voor stagiairs is Rijk Zwaan al langer een bekende en gewilde leerwerkplek. Ook voor de langere termijn zijn hierover nu afspraken gemaakt en dit is bijzonder waardevol. De noodzaak voor stageplaatsen is namelijk groot. Door de coronamaatregelen kunnen niet alle bedrijven meer stageplaatsen aanbieden. De samenwerking zorgt ervoor dat stageplaatsen voor de mbo-opleiding Allround Laborant en Analist bij Rijk Zwaan mogelijk blijven.

170 studenten in actie om Tweede Kamer verkiezingen coronaproof en veilig te laten verlopen

Studenten Orde en Veiligheid ingezet op 48 locaties in Alphen en 15 locaties Leiden

Op 15, 16 en 17 maart helpen 170 studenten Orde & Veiligheid van mboRijnland om de Tweede Kamer verkiezingen coronaproof en op een veilige manier te laten verlopen. In Alphen aan den Rijn worden 90 studenten van de opleiding Particulier Beveiligen (PB) en Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV) ingezet, verdeeld over de 48 stemlocaties waaronder het gemeentehuis, de brandweerkazerne en het Archeon. In Leiden gaat het om 60 studenten van de opleiding Coördinator Beveiliging (CB) en Particulier Beveiliging (PB) die op 15 locaties aan het werk gaan. Daarnaast doen 20 CB’ers ook nog eens examen tijdens deze dagen. Uniek, omdat dit normaliter altijd binnen de schoolmuren plaatsvindt. 

Niels Vroege is docent HTV en vanuit mboRijnland coördinator voor de stembureaus in Alphen aan den Rijn: “We zijn enorm trots op onze eerstejaars studenten beveiliging dat ze tijdens deze verkiezingen zo’n belangrijke rol mogen vervullen. Het is de allereerste keer dat de studenten in de praktijk aan de slag kunnen. Waar ze normaal op een rommelmarkt of bij een voetbalwedstrijd ervaring opdoen, is in deze coronatijd weinig mogelijk. De verkiezingen zijn daarom een uitgelezen kans voor de studenten om het geleerde in de praktijk te brengen. Bovendien zijn de stembureaus enorm blij dat ze extra handen hebben om het stemmen in goede banen te leiden.”

Werkbezoek minister Ollongren
Vorige week woensdag konden twee studenten, Sami en Maaike, al even proefdraaien als beveiligers in Alphen aan den Rijn. Minister Kajsa Ollongren kwam toen op werkbezoek naar het stembureau in het gemeentehuis om te kijken hoe het eraan toe zal gaan tijdens de verkiezingen en of het stembureau aan de coronaproof is. Maaike: ”Het was een erg leuke eerste ervaring, waarbij we al een idee kregen hoe het er volgende week aan toe gaat op de stembureaus, wat de looproute is en waar we op moeten letten in het kader van de coronaregels en veiligheid. Ik ben blij dat ik al even in de praktijk heb gezien hoe straks allemaal gaat.”

Early voting
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunnen kwetsbaren zoals ouderen al terecht om hun stem uit te brengen. Dan is een beperkt aantal stembureaus in Alphen en Leiden bemenst, ook door studenten beveiliging. Op woensdag is er volledige bezetting en zijn alle 170 studenten aan het werk in beide steden. Dan sluiten ook nog studenten uit Gouda aan om de handen uit de mouwen te steken.

Examen doen tijdens de verkiezingen
Vakdocent beveiliging Irbis Wieffering is coördinator voor de stembureaus in Leiden. Hij is met het idee gekomen om de coördinatoren beveiliging (CB’ers) tijdens deze dagen examen te laten doen. “Normaal doen de CB’ers examen binnen de schoolmuren tijdens de Open Dag. Aangezien dit evenement dit jaar alleen online plaatsvond zijn we op zoek gegaan naar een andere mogelijkheid. Dat werden de verkiezingen. Hij licht toe: “Een totaal andere omgeving natuurlijk in het publieke domein met allerlei soorten mensen, dus dat geeft voor de studenten wel een extra dimensie aan het geheel. In Leiden is een bijvoorbeeld een stemlokaal ingericht op het Centraal Station, dus mensen uit het hele land kunnen daar hun stem uitbrengen.”

De examenkandidaten zijn in totaal een maand bezig met hun examenopdracht. Ze bereiden draaiboeken en planningen voor, ze maken briefings voor de Particulier Beveiligers, de studenten die zij aansturen, ze worden drie dagen lang geobserveerd en beoordeeld in de praktijk en sluiten het examen af met een reflectieverslag en eindgesprek. Irbis: “Het is uniek dat onze studenten in deze setting examen doen en de eerste keer dat studenten van mboRijnland meehelpen om de verkiezingen in goede banen te leiden. We zijn enorm trots op ze.”

Onderzoek studenten Agogisch medewerker mboRijnland: neem de tijd om meerwaarde zorgtechnologie uit te leggen

Laat ouderen zelf testen en ervaren hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan hun zelfstandigheid. Het is daarbij belangrijk dat zorgverleners de tijd nemen om een concrete uitleg te geven. Het zijn belangrijke conclusies van een onderzoek van onze studenten Agogisch medewerker GGZ voor het Experimenteerhuis Zoetermeer.

Het experimenteerhuis is een mobiele buurtkamer waar (jong)senioren elkaar kunnen ontmoeten en samen met studenten en zorgmedewerkers kunnen praten over de zorgtechnologie, voorzieningen en begeleiding die nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig en gezond te wonen en te reizen.

Hoe motiveren voor zorgtechnologie
Onder begeleiding van docent Nellie Klaassen onderzochten de studenten Agogisch medewerker GGZ de vraag hoe je ouderen kunt motiveren om zorgtechnologie te ervaren en te beleven. Uit hun onderzoek blijkt dat ouderen wat weerstand tegen zorgtechnologie. Dit komt vaak door onwetendheid over de mogelijkheden. Ook zijn ze bang dat ze door het gebruik van zorgtechnologie minder sociale contacten hebben en vereenzamen.

Ervaren en duidelijke uitleg
De studenten onderzochten vervolgens hoe ze deze onbekendheid en angst kunnen wegnemen. Hun conclusie luidt dat het belangrijk is dat ouderen de zorgtechnologie zelf kunnen testen en ervaren. Daarbij is een persoonlijke, duidelijke en geduldige uitleg nodig, ondersteund met illustraties en filmpjes. Die voorlichting moet bij voorkeur gegeven worden door een leeftijdsgenoot die al positieve ervaringen heeft met de technologie. De zorgtechnologie moet bovendien passen bij de vraag en leefsituatie van de oudere. Het is daarbij aanbevelenswaardig om te beginnen met eenvoudige technologie.

Ook zorgverleners terughoudend
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ook zorgverleners terughoudend zijn om zorgtechnologie in hun werk te gebruiken. Ze zijn niet altijd goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en bang dat de technologie hun werk gaat overnemen. De studenten adviseren zorginstellingen daarom om de tijd te nemen om hun medewerkers te informeren over de waarde van zorgtechnologie voor hun werk en de postieve gezondheid van hun cliënten. “Jongere collega’s kunnen daarbij een belangrijke rol bij spelen. Die zijn vaak beter op de hoogte van de laatste ontwikkelingen”, aldus student Fekry Gadelrab.

Gemeente blij met uitkomsten
Vivianne Helderman, projectmanager Stedelijke Kenniseconomie van de gemeente Zoetermeer, sprak haar dank uit voor het onderzoek van de studenten. ‘Ze zijn van grote waarde voor het Experimenteerhuis en het streven van de gemeente om de senioren in de stad te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en werken. We hebben echt wat aan het onderzoek van de studenten!’

Experimenteerhuis
Het Experimenteerhuis is een samenwerkingsproject van de gemeente Zoetermeer, de Coalitie Slimmer Thuis, jongsenioren, de Centra voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & zorg en Smart Technology, de Haagse Hogeschool en mboRijnland en Het is onderdeel van het living lab zorginnovatie van de gemeente Zoetermeer. Hierin zoeken inwoners, onderwijs, de gemeente, maatschappelijke instellingen en ondernemers naar oplossingen voor de gevolgen van de vergrijzing in Zoetermeer.

Rick heeft een droom: vrachtwagenchauffeur worden

Nu nog op de heftruck, maar volgend jaar op de vrachtwagen. Dat is de droom van student Rick uit Alphen aan den Rijn. Aankomend studiejaar begint Rick aan onze nieuwe opleiding Logistiek+. De opleiding Logistiek+ stoomt studenten in anderhalf tot twee jaar klaar voor de logistieke sector en tegelijkertijd halen ze het groot rijbewijs.

De vraag naar vrachtwagenchauffeurs is nog steeds groot en de verwachting is dat dit de komende jaren blijft groeien. Onze student Rick werd door Omroep West geïnterviewd over zijn droom. Je kijkt het interview hier terug.

Blue School verbindt ondernemerschap met onderwijs

Unieke student store als duurzaam en innovatief winkelconcept

In Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam wordt een uniek onderwijs- en  winkelconcept gelanceerd: Blue School. Onlangs ondertekenden de besturen van ROC Mondriaan en mboRijnland, twee retail experts en de Stichting Blue School hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. Blue School is een echte winkel waarin ondernemen en opleiden samengaan. Het onderwijs komt in alle facetten tot uiting in de winkel. Vanaf september start de eerste groep studenten die wordt opgeleid in Blue School. De fysieke winkel wordt op 18 maart officieel geopend, tijdens de Grand Opening van de Westfield Mall of the Netherlands.

Marie Claire Gambon (ROC Mondriaan) en Katrien van Hees (mboRijnland): “Deze samenwerking inspireert ons én geeft nieuwe inzichten om samen met bedrijven het retail onderwijs future proof te maken. Het is een prachtig voorbeeld van hybride onderwijs waarin ondernemerschap en onderwijs hand in hand gaan.”

Blue School – student store én experience lab
Blue School is een fysieke winkel en tevens leeromgeving in de nieuwe shopping mall in Leidschendam: Westfield Mall of the Netherlands. De winkel is een student store met de focus op duurzame denim en wordt gerund door studenten onder leiding van twee ondernemende retail experts. In de student store komt ook een Retail Informatiepunt waar ondernemers, werknemers, studenten en docenten met elkaar leren, kennis delen, onderzoeken en experimenteren.

Destination retail – retail in de toekomst
De Nederlandse retail verandert in razend tempo. Consumenten vinden persoonlijke aandacht en maatwerk steeds belangrijker. Klanten willen voelen dat het assortiment voor hen is gecreëerd. Als mensen naar fysieke winkels komen, verwachten ze goede service en een deskundig verkoopteam en destination retail beoogt dat. Daarnaast is het mede door de pandemie voor consumenten steeds belangrijker geworden om bewuste en duurzame keuzes maken. Hier speelt Blue School precies op in: leisure, hospitality, duurzaamheid en beleving spelen in de opleiding een leidende rol.

Sydney Koster, Design Manager bij Unibail-Rodamco-Westfield: “Met The Gallery hebben we een plek in de Mall ontworpen die volledig gericht is op destination retail. Er hebben inmiddels al mooie merken getekend voor een winkel in The Gallery. We wilden graag nóg een winkelconcept toevoegen waar de beleving van de consument voorop staat. In samenwerking met de roc’s is toen Blue School ontstaan, een opleiding speciaal voor destination retail. De Mall wordt een geheel nieuw concept in het Nederlandse retail landschap waarin de ervaring van de consument op één staat. We investeren daarom vol vertrouwen in het unieke onderwijsconcept Blue School.”

Retail Innovatie & Experience Campus
Blue School is als student store één van de ‘Labs’ van de Retail Innovatie & Experience Campus. De Retail Innovatie & Experience Campus is een publiek private samenwerking (PPS), waarin gemeente Leidschendam-Voorburg, ROC Mondriaan, mboRijnland, De Haagse Hogeschool, ondernemingsverenigingen en vastgoedonderneming Unibail Rodamco Westfield samenwerken. Het doel is om gezamenlijk als ondernemers, onderwijs en overheid al lerende te werken aan aantrekkelijke winkelgebieden met vernieuwende retailers. Blue School is onderdeel van deze campus.

Meer info over de opleiding vind je hier.