Categorie archieven: In het nieuws

Laat ouderen laagdrempelig zorgtechnologie ervaren

Op donderdag 12 november hebben studenten van mboRijnland en de Haagse Hogeschool de resultaten gepresenteerd van hun onderzoeken naar het gebruik van zorgtechnologie bij senioren. Belangrijkste uitkomst: geef senioren de kans om zorgtechnologie op een laagdrempelige manier te ervaren. De uitkomsten worden gebruikt bij de ontwikkeling van het experimenteerhuis zorgtechnologie in Zoetermeer.

Het onderzoek van de studenten richtte zich op de behoefte en het gebruik van zorgtechnologie bij senioren. Het onderzoek van de studenten Sociaalmaatschappelijk dienstverlener van mboRijnland laat zien dat een deel van de ouderen terughoudend is bij het gebruik van zorgtechnologie, ook al kan de technologie bijdragen aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Student Timo: “Ze zijn er wat onbekend mee. Wat is er allemaal? Wat is er mogelijk? Hoe werkt het eigenlijk? Die onbekendheid zorgt dat ze de technologie zelf niet snel gaan gebruiken.” De studenten concluderen daarbij dat het belangrijk is ouderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met zorgtechnologie. Het onderzoek van de studenten van de Haagse Hogeschool laat zien dat het hierbij belangrijk is dat de ouderen de technologie zelf kunnen ervaren. Proberen dus, met uitleg en ondersteuning.

Gebruikt voor ontwikkeling Experimenteerhuis
De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt voor het ontwikkelen van het experimenteerhuis zorgtechnologie in Zoetermeer. Deze mobiele woonkamer, die op het terrein van de Dutch Innovation Factory staat, is ingericht als een ‘huiskamer’. De ambitie van het project is om het zogenoemde experimenteerhuis te verplaatsen naar verschillende wijken in Zoetermeer, waar ouderen de huiskamer kunnen bezoeken, kennis kunnen maken met zorginnovatietechnologie en in gesprek kunnen gaan over hoe ze regie over hun leven kunnen houden. Het is de bedoeling dat de mobiele woonkamer in februari 2021 in gebruik genomen zal worden.

Wethouder Jan Iedema (Onderwijs en Innovatie): “We worden uiteindelijk allemaal een dagje ouder en dat brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van gezondheid en mobiliteit. Met de huidige technologie ontstaan er steeds meer mogelijkheden om voor een langere periode comfortabel thuis  te blijven wonen en recreëren. Door samen te werken brengen we de techniek naar de jongsenioren toe. Het stimuleren van deze en andere innovatielabs zorgt voor een betere aansluiting tussen het onderwijs in Zoetermeer en de vraag uit de praktijk.”

Vervolgonderzoek
Studenten Agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg van mboRijnland én Social Work van de Haagse Hogeschool starten in november met een vervolgonderzoek naar de wijze waar het experimenteerhuis het beste kan functioneren. Tegelijkertijd ontwikkelen studenten Technicus Engineering van mboRijnland prototypes spraak gestuurde technologie. Studenten ICT van mboRijnland ontwikkelen parallel daaraan een website voor de jongsenioren in Zoetermeer.

Unieke samenwerking
Het experimenteerhuis is een uniek samenwerkingsproject van de gemeente Zoetermeer, de Coalitie Slimmer Thuis, jongsenioren, de Haagse Hogeschool, mboRijnland en de Centra voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & zorg en Smart Technology. Het is onderdeel van het living lab zorginnovatie van de gemeente Zoetermeer. Hierin zoeken inwoners, onderwijs, de gemeente, maatschappelijke instellingen en ondernemers naar oplossingen voor de gevolgen van de vergrijzing in Zoetermeer. Slimme en bereikbare voorzieningen en technologie kan daarbij ondersteunen.

LLokaal is binnenkort hier voor iedereen die verder wil

LLokaal wordt de plek voor iedereen die zich een leven lang wil blijven ontwikkelen en duurzaam wil bijdragen aan de regionale arbeidsmarkt. LLokaal gelooft in een leven lang ontwikkelen. Dat geloven we niet alleen, dat doen we ook. We brengen regionale bedrijven, onderwijs en overheid samen met iedereen die verder wil.

LLokaal oriënteert, test, bemiddelt en matcht. We zijn de springplank voor zowel organisaties als medewerkers met dromen. Van student tot door de wol geverfde expert. We werken samen met partners die innovatief en modulair onderwijs bieden dat aansluit op de arbeidsmarkt. Onze missie? Een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen zich blijft ontwikkelen.

Wat gaat LLokaal precies doen voor haar klanten (doelgroepen)?

 • LLokaal ondersteunt studenten, werkenden en werkzoekenden bij de beroepskeuze;
 • LLokaal begeleidt bij de opleidingskeuze van regionale onderwijsinstellingen;
 • LLokaal faciliteert en stimuleert innovatief onderwijs voor de regio;
 • LLokaal organiseert expo’s, workshops en evenementen;
 • LLokaal brengt lokale bedrijven, overheid, onderwijsinstellingen, medewerkers, werkzoekenden en studenten samen.

Waar vind je ons en wat vind je bij LLokaal?
LLokaal krijgt een fysieke plek in De Plint op locatie Lammenschans van mboRijnland in Leiden. Het is een plek waar we met bedrijven, instellingen en mensen met een scholingsvraag in gesprek gaan. De plek biedt ook een mogelijkheid voor onderwijs. Zo geven we mensen de kans om de experience ruimte te ervaren. Daarnaast vind je bij LLokaal winkels (interne partners) waar we mee samenwerken:

 • Multimedia studio Spread: helpt opleidingen met digitalisering en profilering;
 • Stagebureau: versterkt relaties in het werkveld en vergoot het stageaanbod;
 • Academie: biedt passende trainingen aan om slimmer te werken en ondersteunt in de ontwikkeling van innoverend modulair onderwijs;
 • Oriëntatie & Matching: ‘blije gesprekken’ met gecertificeerde loopbaanadviseurs voor het ontdekken van talenten en mogelijkheden en voor het zetten van concrete stappen richting een opleiding of werkplek.

Samen met onze externe partners geven we invulling aan een regionaal mobiliteitscentrum ten behoeve van een lerend regionaal netwerk. LLokaal ontwikkelen we in samenwerking met onder andere het UWV, SBB, Talent op Maat en het Leerwerk loket.

Wat doet LLokaal voor mboRijnland?
De verkoopdienst van College Contractonderwijs wordt ondergebracht bij team LLokaal. Op die manier wordt LLokaal een netwerk van knooppunten van onderwijs en werk. De verkoop van LLO-onderwijs vindt bij LLokaal plaats door middel van ‘oriënterende gesprekken’. Deze gesprekken tussen LLO-studenten en bedrijven kunnen bij LLokaal gevoerd worden. De oriëntatiegesprekken van het LLokaal-team leiden tot keuze voor onderwijs, stage en werk. Het oriëntatieproces is een combinatie van persoonlijke en reflecterende gesprekken die worden afgewisseld met visuele en praktijkervaringen. Hierdoor maakt de LLO-student duurzame keuzes.

LLokaal als leerwerkbedrijf
LLokaal biedt ook plek voor studenten als leerwerkbedrijf. Zo kan de student bij de backoffice en het horeca-gedeelte van LLokaal als leerwerkstudent terecht. Op die manier krijgt de student de mogelijkheid om meer te leren over de praktijk van de gekozen studierichting.

Wanneer en hoe gaat LLokaal van start?
De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt. Om een tipje van de sluier op te lichten, is de landingspagina van LLokaal al online gegaan, zie: www.llokaal.nl. We verwachten eind 1e kwartaal 2021 met de gehele website live te gaan. Zodra de website klaar is, trappen we officieel af met een regionale introductiecampagne.

Omdat de verbouwing van ruimte De Plint nog niet af is, draait er op dit moment een pop-up versie van LLokaal in ruimte B0.13 op locatie Lammenschans van mboRijnland. Hier kun je daadwerkelijk al langskomen: natuurlijk helemaal Corona-proof! LLokaal in de ruimte De Plint op locatie Lammenschans gaat officieel (fysiek) open in september 2021. Ook denken we al na over een tweede vestiging op één van onze andere locaties. De pop-up versie hiervan start in 2021.

mboRijnland en PLNT starten samenwerking om ondernemerschap onder mbo studenten te stimuleren

mboRijnland en PLNT Leiden Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap starten een samenwerking om ondernemerschap onder mbo-studenten te stimuleren. Door het kersverse partnerschap sluiten de regionale onderwijsinstellingen meer op elkaar aan. Hierdoor ontstaat een doorlopende leerlijn op gebied van ondernemerschap van het mboRijnland met Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden. Het onderwijs wordt door PLNT verrijkt met ondernemerschapsvaardigheden. Ook krijgen studenten met de ambitie om een eigen bedrijf te starten professionele begeleiding. Zo speelt onderwijs zich óók af buiten de schoolmuren.

Hoe ziet dit eruit?
mboRijnland maakt werk van haar ambitie: excellente studenten die willen ondernemen krijgen nu extra kans om zich te ontwikkelen. Het programma en de ondersteuning vanuit PLNT biedt mbo-studenten die mogelijkheid. Bestuursvoorzitter CvB mboRijnland Otto Jelsma licht toe: “Het lerend regionaal netwerk verder versterken is een belangrijke ambitie van ons. PLNT is dé plek waar studenten zich buiten de schoolmuren kunnen ontwikkelen in een professionele startup-omgeving. Onderwijs, innovatie en ondernemerschap komen hier letterlijk samen.” Andersom krijgt de startup-community van PLNT toegang tot jong ondernemend talent op het gebied van Smart Technology, Economie en Gezondheid. Bastiaan de Roo, directeur ondernemerschap van PLNT, is enthousiast over deze nieuwe samenwerking: ”Door de samenwerking met mboRijnland kan PLNT nog meer ondernemende studenten, innovatieve startups en andere partijen met elkaar verbinden. Zo ontstaat een plek waar ondernemende mbo-studenten met de reeds aanwezige hbo- en wo-talenten samenkomen. Dat is uniek en zorgt voor een interessante dynamiek die de Leidse regio nog innovatiever en ondernemender maakt.”

Benieuwd hoe zo’n samenwerking eruit ziet? Je ziet het in deze video.

Nieuwe samenwerking met oudste horeca- en bakkerijschool van Nederland

mboRijnland is een nieuwe samenwerking aangegaan, en wel met de oudste horeca- en bakkerijschool van Nederland: het Francois Vatel vmbo in Den Haag. Met de samenwerking is een doorlopende leerlijn voor de bakkersopleiding opgezet. Dit betekent dat leerlingen van het vmbo gestimuleerd worden om door te stromen naar de bakkersopleiding van mboRijnland, maar deze op het Francois Vatel volgen. Het Francois Vatel is een kleinschalige school met veel persoonlijk contact. Voor veel leerlingen is de stap naar een vervolgopleiding met duizenden studenten te groot, vandaar dat de opleiding op locatie van de vmbo-school wordt aangeboden. Het convenant is op 13 november ondertekend.

Marco van Wijngaarden, locatiedirecteur Francois Vatel: ‘Ik vind het mooi dat we door de actieve aansluiting met mbo-opleidingen een belangrijke stap hebben gezet om het onderwijs aan te bieden wat deze leerlingen zo hard nodig hebben!’

Interview Otto Jelsma voor platform ‘Groene Hart Werkt!’

mboRijnland is partner van Platform Groene Hart Werkt! Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, is geïnterviewd over de samenwerking.

Hoe geeft mboRijnland vorm aan de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven?
Een van de belangrijkste succesfactoren van PGHW! is het bevorderen van de ‘triple helix’-samenwerking. Een verband waarin de 3 O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) elkaar vinden. “Dat vinden wij als mboRijnland ook erg belangrijk”, zo start het gesprek met Otto Jelsma. “De handen in elkaar slaan om goed beroepsonderwijs met elkaar neer te zetten. Om de ontwikkelingssnelheid op technologisch gebied te kunnen bijhouden, is een samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk. Nieuwe technologieën, daar gaan wij voor. In overleg met alle partijen geven we een onderwijsproject vorm en nemen die op in ons curriculum. Mooie proefopstellingen bij bedrijven worden ingericht waar studenten praktijkkennis kunnen opdoen. Niet alleen voor onze studenten staat dit opleidingsprogramma open. Ook de medewerkers van de samenwerkende bedrijven zijn welkom.” “Daarnaast blijven wij in gesprek met de verschillende gemeenten. Zij kunnen de rol van aanjager of facilitator op
zich nemen en geven het project op die manier een impuls. Vaak sluit het aan bij de economische agenda van de
gemeente.” Otto legt uit dat zelfs binnen de beroepskolom, onze toeleveranciers zoals hij ze noemt, intensief wordt
samengewerkt. “Mooie inspirerende projecten kenmerken zich vaak door het feit dat er en multidisciplinair en multilevel wordt samengewerkt. De combinatie is de succesfactor.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen hierbij?
Het inrichten van het onderwijs op deze manier is op zich al een innovatie. “Het is daarbij van uitermate groot belang om hierbij een ‘stip op de horizon’ te formuleren met elkaar. Dat is de uitdaging. Samen stappen zetten richting die stip. Je moet dan ook wel de moed hebben als onderwijsinstelling om het curriculum niet helemaal in te vullen, zodat er ruimte blijft om projecten die voorbij komen gaandeweg in te voegen,” stelt Otto helder. “En daarbij moeten alle partijen elkaar goed verstaan. Het vertalen van de projecten naar een onderwijssituatie is van groot belang.”

Op welke manier is circulariteit een onderwerp bij mboRijnland?
“mboRijnland is vooral op zoek naar samenwerking op het gebied van ‘nieuwe’ technologieen. Wij scharen circulariteit daar zeker onder. Met bedrijven zoals EverUse (Zoetermeer) en PLNT (Leiden) werken wij al nauw samen; zij ademen circulariteit. Daar vind je startups die zich richten op grote maatschappelijke vraagstukken aan de hand van nieuwe technologieën. Nieuw ondernemerschap in deze sector tot ontwikkeling brengen, daar leveren wij graag een bijdrage aan.” “Wellicht is het voor het platform ook nog interessant om de ambitie te koesteren dit soort startups te koppelen aan al die innovatieve projecten.” Een tip die de bestuursvoorzitter ons terloops meegeeft.

Welke rol kan PGHW! vervullen of heeft zij vervuld?
“Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, dat is de ambitie van mboRijnland. Samenwerken is daarin het sleutelwoord. Dat geldt ook voor het platform. Vandaar dat wij ons daaraan graag als partner verbonden hebben. Het PGHW! is een verbindende schakel tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Zij maakt dit concreet door het mogelijk maken van verschillende projecten. Ik vind zeker dat het platform daarom in stand moet blijven!” Otto ondersteunt zijn betoog met een paar voorbeelden: “Mooie projecten van het PGHW! waarbij wij als mboRijnland participeren, zijn bijvoorbeeld de H₂Onderwijs- en Demonstratiebus, de TechnoHUB in Woerden en de inrichting van stadslogistiek in Alphen aan den Rijn. Veel partners leveren een bouwsteentje voor een gezamenlijk bouwwerk; PGHW! is hierbij spreekwoordelijk gezien het cement; de verbinder. Zij kan soms nieuwe geldstromen aanboren die de bewegingen versterken. De bewegingen die het bouwwerk meer massa geven.”

Hoe onderscheidt mboRijnland zich van andere mbo scholen?
Persoonlijke aandacht is iets wat een kleinschalige onderwijsinstelling makkelijker kan bieden dan de grote spelers in het werkveld. “Wij zitten in een brede regio, maar zijn wel een kleinschalige onderwijsinstelling. Dat
maakt ons toch wezenlijk anders dan veel grootstedelijke mbo’s. Herkenbaarheid en ruime persoonlijke aandacht typeren onze instelling.” “Wij proberen betekenisvolle projecten een plek in ons onderwijssysteem te geven, ook bovenregionaal. Daar helpt het platform ons ook bij. Ik noem dat een lerend regionaal netwerk, een soort ecosysteem. Wij staan open voor de samenwerking, ook met onderwijsinstellingen om ons heen,” vertelt Otto vol enthousiasme.

Op welke manier versterkt het onderwijs van mboRijnland de (circulaire) economie en sociale cohesie in de regio?
Het antwoord op deze vraag laat niets te wensen over: “Dat gebeurt natuurlijk door middel van de projecten. De kernwaarden ‘vertrouwen’, ‘verbinding’ en ‘vakmanschap’ daar gaat het om. Horizontale verbindingen aangaan en vakmanschap voorop zetten. Dat is de manier waarop het onderwijs van mboRijnland de samenwerking omarmt en de cohesie in de regio een impuls geeft. Dat gaat natuurlijk niet zonder vertrouwen en daar hoort loslaten ook bij. Je zou kunnen zeggen wij geven zuurstof aan initiatieven die leiden naar de stip op de horizon. De toekomst begint vandaag.”

mboRijnland verkent mogelijkheid tot CIV Bio Sciences met partners

Overheid, bedrijven en onderwijs werken samen aan Human Capital Agenda

Vandaag gaan mboRijnland, Stichting Leiden Bio Science Park, Gemeente Leiden en Janssen Biologics op zoek naar nieuwe partners voor een duurzame samenwerking in de regio. De partijen vinden het van groot maatschappelijk belang dat overheid, onderzoekers, ondernemers en het onderwijs op structurele schaal samenwerken om de toekomst van Life Sciences & Health veilig te stellen. Vandaag wordt een mogelijke start van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor Bio Sciences verkend, om zo vorm te geven aan de Human Capital Agenda.

mboRijnland opent Giftstore op De Warande in Stadshart Zoetermeer

Gisteren openden we de deuren van onze Giftstore op De Warande in het Stadshart. De winkel wordt gerund door studenten van de opleiding Economie van mboRijnland, zodat zij hier praktijkervaring op kunnen doen. De Giftstore is onderdeel van een groter project, waar we verschillende panden aan De Warande gebruiken om mbo-opleidingen aan de praktijk te koppelen. Het doel hiervan is de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun stap naar de arbeidsmarkt. Naast de Giftstore openen op den duur ook een American Diner genaamd Da’s mooi, Diner@school en KinderPlaza hun deuren. Binnen deze bedrijven zijn studenten van de opleidingen Entree en Welzijn actief als onderdeel van hun opleiding.

Ontwikkelen van hybride onderwijs
mboRijnland vindt het belangrijk om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en op participatie in de samenleving. Zo wil zij studenten een kans bieden om zelfstandig en verantwoordelijk in de praktijk aan de slag te gaan. Unibail Rodamco Westfield beheert de panden in het Stadshart, en vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en jongeren een kans te geven bij het uitoefenen van een beroep. Door middel van deze samenwerking bieden zij niet alleen mooie kansen en praktijkervaring aan de studenten, maar levert Zoetermeer ook een ander winkelconcept aan de bezoekers van het Stadshart. De opening van de Giftstore is onderdeel van een samenwerkingsproject tussen mboRijnland, OPOZ, De Voorleesexpress en Piëzo.

1 minuut stilte voor Franse docent Samuel Paty

Als mboRijnland staan ook wij stil bij de gruwelijke moord op de Franse docent Samuel Paty op vrijdag 23 oktober jl. Daarom nemen wij vandaag om 12.00 uur 1 minuut stilte in acht (tegelijkertijd gaat ook het luchtalarm, dit is voor iedereen het signaal om stilte te houden). Hiermee geven wij gehoor aan de oproep van onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven om vierkant achter onze docenten en de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting te staan. Het is belangrijk dat docenten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen, zodat onze studenten en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers, die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Daarom houden we om 12.00 uur 1 minuut stilte. We vragen al onze docenten, medewerkers en studenten om medeleven te tonen door samen met ons een minuut stil te zijn. Zo staan wij met elkaar voor onze medewerkers die zich inzetten voor de vorming van onze studenten, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan een ‘Inclusieve’ en ‘Duurzame’ samenleving.

Derdejaars student Rajjan geïnterviewd over studentenraad door Ministerie van OCW

Onze derdejaars student Rajjan El Alaoui is als lid van de studentenraad geïnterviewd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij laat op zijn eigen, enthousiaste manier zien hoe belangrijk het is om studenten een stem te geven in de besluiten die worden genomen.

Je leest het interview van Rajjan hieronder. Het gehele artikel vind je hier.

Rajjan El Alaoui (18)
Derdejaars student Internationaal Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementen (niveau 4)

Rajjan is een sociaal persoon die voortdurend het gesprek aangaat met anderen. Dat bracht hem er dan ook toe om lid te worden van de studentenraad. ‘Sinds het begin van mijn studietijd ben ik veel in gesprek met medestudenten. Zo kwam ik erachter wat er onder de jongeren speelt en met welke problemen zij te maken hebben. Daar wilde ik iets mee, ook omdat de studenten zelf vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun vragen of problemen. Zodoende ben ik vorig jaar lid geworden van de studentenraad. Ik wil onze studenten hiermee een stem geven in de besluiten die worden gemaakt.’

En daar zit volgens Rajjan dan ook de kracht van medezeggenschap. ‘Wij adviseren het College van Bestuur over zaken die ons letterlijk aangaan. En dan komt het nog wel eens voor dat wij inzichten bieden waar het college zelf nog niet aan heeft gedacht. Of waar men zich totaal niet van bewust was.’ Rajjan noemt als voorbeeld de brieven die werden rondgestuurd over de nieuwe coronamaatregelen. De studentenraad kwam er geleidelijk achter dat de brieven niet goed werden gelezen. Ze waren vaak te lang, of niet duidelijk genoeg. ‘Dat hebben we toen aangekaart bij het college. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Zo hebben we op de website van mboRijnland een aparte pagina ingericht met het laatste coronanieuws. Hier kunnen studenten alle informatie terugvinden, kort en bondig. Maar ze kunnen hier bijvoorbeeld ook terecht voor tips en tricks. Over hoe je je studieplek het best kunt inrichten, of wat je kunt doen als je werkloos bent geraakt door de coronacrisis. We zitten er zelfs aan te denken om op deze pagina een live chat te openen, zodat studenten direct contact met ons kunnen opnemen.’

Naast een adviserende rol richting het college, heeft de studentenraad nog een andere belangrijke functie. Eentje die in deze ingewikkelde tijd misschien wel belangrijker is dan ooit. Rajjan: ‘Studenten zien ons soms ook als vertrouwenspersoon. Ze komen bij ons om hun problemen te delen, omdat ze het gevoel hebben dat wij hen beter begrijpen dan bijvoorbeeld een docent of begeleider.’ Volgens Rajjan was de communicatie tussen de school en de studenten altijd al een uitdaging, maar door corona is het nog uitdagender geworden. ‘Dat komt ook omdat veel praktijklessen zijn uitgevallen en les op afstand het nieuwe normaal is’, vertelt Rajjan. ‘Je merkt dat veel studenten hier moeite mee hebben en dat deze situatie veel stress veroorzaakt. Er zijn zelfs studenten die van de radar verdwijnen. Daar proberen wij dan ook vanuit de studentenraad contact mee te zoeken.’

Dat contact loopt niet altijd via officiële wegen. De studentenraad van mboRijnland zet bijvoorbeeld ook Whatsapp en Instagram in om studenten te bereiken. ‘We proberen social media echt in te zetten om te kijken wat er speelt. Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat veel jongeren in deze periode te maken hebben met motivatieproblemen en eenzaamheid. Iets wat we serieus moeten nemen. Zodoende kwam ik op het idee om een Webinar te organiseren met een inspirerende spreker, om studenten weer een boost te geven. Zowel de studenten, de raadsleden als het college gingen akkoord. Dus dat ben ik nu aan het organiseren.’

Hoewel Rajjan zijn studie dit jaar afrondt, hoopt hij anderen te inspireren om deel te nemen aan de studentenraad. Het is volgens hem niet alleen een mooie manier om iets te kunnen doen voor studenten, maar het geeft je ook veel nieuwe ervaringen. ‘Je leert natuurlijk hoe het is om in een bestuur te zitten, maar je bouwt daarnaast ook een netwerk op. Het is dus mooi dat je iets voor een ander kunt betekenen en dat je tegelijkertijd ook iets doet waar je zelf iets aan hebt. Dus bij deze wil ik dan ook zeggen: meld je aan voor de studentenraad.’

Vraag het huurgeld van je kluisje of openstaande bedrag schoolpas terug

Het schooljaar van 2019/2020 is door het coronavirus anders gelopen dan normaal. Je hebt misschien een kluisje gehuurd, dat je amper hebt gebruikt. Of je hebt geld op je schoolpas gezet dat ook niet is gebruikt.

Het College van Bestuur van mboRijnland heeft daarom het volgende besloten:

 1. Huur kluisje terug
  Alle studenten die in schooljaar 2019/2020 een kluisje hebben gehuurd, krijgen de helft van het geld terug. Het gaat om €7,50.
 2. Geld mboRijnland schoolpas terug
  Alle afgestudeerde studenten kunnen het openstaande bedrag dat op hun mboRijnland schoolpas staat, minus de €2,50 administratiekosten, terugvragen.

Geld terugvragen:
Stuur een e-mail naar schoolkassa@mborijnland.nl met alle onderstaande gegevens. Missen er gegevens, dan kunnen we het bedrag niet terug storten.

 • Voornaam + Achternaam
 • Studentnummer
 • Rekeningnummer (IBAN)

Je kan nog tot 31 december 2020 je geld terugvragen, daarna is het helaas niet meer mogelijk.