Rijk Zwaan en mboRijnland tekenen samenwerkingsovereenkomst

Samen stageplaatsen en onderwijsontwikkeling mogelijk maken

Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan en het MLO Leiden, de laboratoriumopleidingen van mboRijnland intensiveren de onderlinge samenwerking door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst maken de organisaties afspraken over stageplaatsen en het samen ontwikkelen van onderwijs.

De samenwerking met Rijk Zwaan biedt studenten de kans om tijdens de opleiding kennis te maken met de praktijk van het werkterrein van Rijk Zwaan. Theoretische kennis wordt zo in de beroepscontext geplaatst en zorgt voor uitdagend onderwijs voor de veelal praktijkgerichte studenten.

In onze laboratoria doen we onderzoek op het gebied van biotechnologie, zaadkwaliteit en plantenziekten om onze veredeling te versnellen, de genetica van nieuwe eigenschappen te ontdekken en groentezaden van de allerbeste kwaliteit te kunnen leveren”, vertelt Ronald Driessen, Team Leader Seed Technology Research bij Rijk Zwaan.

Rijk Zwaan werkt graag samen met mboRijnland. “Laboranten zijn voor ons als bedrijf lastig te vinden. Door stages leren studenten het werkveld en ook ons bedrijf kennen. Soms is er van beide kanten een match en worden stagiairs uiteindelijk collega’s.

Voor stagiairs is Rijk Zwaan al langer een bekende en gewilde leerwerkplek. Ook voor de langere termijn zijn hierover nu afspraken gemaakt en dit is bijzonder waardevol. De noodzaak voor stageplaatsen is namelijk groot. Door de coronamaatregelen kunnen niet alle bedrijven meer stageplaatsen aanbieden. De samenwerking zorgt ervoor dat stageplaatsen voor de mbo-opleiding Allround Laborant en Analist bij Rijk Zwaan mogelijk blijven.