Commissie Marcouch biedt rapport aan ministers aan bij mboRijnland Woerden

Op donderdag 2 november was mboRijnland locatie Woerden de plek voor een belangrijke bijeenkomst. De adviescommissie ‘Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde’ onder leiding van burgemeester Ahmed Marcouch overhandigde het rapport aan het kabinet. Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Karien van Gennip, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namen het rapport in ontvangst tijdens een bijeenkomst met 90 genodigden. 

De commissie deed onderzoek naar hoe het met onze democratie gaat. Een van de conclusies van het rapport is dat onze democratie niet voor iedereen werkt. Een deel van onze burgers voelt zich niet gezien of gehoord door de overheid. Het rapport geeft advies over hoe de afstand tussen overheid en burgers kan worden overbrugd en de verbinding kan worden versterkt.

Een van de aanbevelingen van het rapport is dat het vak Burgerschap geëxamineerd wordt. Nu geldt een inspanningsverplichting voor de studenten. 

RTL Nieuws (uitzending van donderdag 2 nov, 19.30u) maakte een reportage van een les Burgerschap met onze docent Hans Meinema en een aantal studenten. Zij werden naderhand ook bevraagd voor de camera. Een geweldige ervaring voor de studenten.

Studenten van de opleiding Servicemedewerker hielpen mee om de aula op tijd opgeruimd en ingericht te hebben en de bezoekers te begeleiden bij het parkeren. 

Bovendien was onze bestuursvoorzitter Otto Jelsma gevraagd om namens het mbo-onderwijs deel te nemen aan het panelgesprek. Hij gaf aan dat burgerschap verder reikt dan de lessen Burgerschap. “Het is een cultuur, een houding waarin we alle medewerkers en docenten meenemen en die in het DNA van onze onderwijsinstelling zit.”

Foto’s: Laila Khayame en mboRijnland