Categorie archieven: In het nieuws

Blue School verbindt ondernemerschap met onderwijs

Unieke student store als duurzaam en innovatief winkelconcept

In Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam wordt een uniek onderwijs- en  winkelconcept gelanceerd: Blue School. Onlangs ondertekenden de besturen van ROC Mondriaan en mboRijnland, twee retail experts en de Stichting Blue School hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. Blue School is een echte winkel waarin ondernemen en opleiden samengaan. Het onderwijs komt in alle facetten tot uiting in de winkel. Vanaf september start de eerste groep studenten die wordt opgeleid in Blue School. De fysieke winkel wordt op 18 maart officieel geopend, tijdens de Grand Opening van de Westfield Mall of the Netherlands.

Marie Claire Gambon (ROC Mondriaan) en Katrien van Hees (mboRijnland): “Deze samenwerking inspireert ons én geeft nieuwe inzichten om samen met bedrijven het retail onderwijs future proof te maken. Het is een prachtig voorbeeld van hybride onderwijs waarin ondernemerschap en onderwijs hand in hand gaan.”

Blue School – student store én experience lab
Blue School is een fysieke winkel en tevens leeromgeving in de nieuwe shopping mall in Leidschendam: Westfield Mall of the Netherlands. De winkel is een student store met de focus op duurzame denim en wordt gerund door studenten onder leiding van twee ondernemende retail experts. In de student store komt ook een Retail Informatiepunt waar ondernemers, werknemers, studenten en docenten met elkaar leren, kennis delen, onderzoeken en experimenteren.

Destination retail – retail in de toekomst
De Nederlandse retail verandert in razend tempo. Consumenten vinden persoonlijke aandacht en maatwerk steeds belangrijker. Klanten willen voelen dat het assortiment voor hen is gecreëerd. Als mensen naar fysieke winkels komen, verwachten ze goede service en een deskundig verkoopteam en destination retail beoogt dat. Daarnaast is het mede door de pandemie voor consumenten steeds belangrijker geworden om bewuste en duurzame keuzes maken. Hier speelt Blue School precies op in: leisure, hospitality, duurzaamheid en beleving spelen in de opleiding een leidende rol.

Sydney Koster, Design Manager bij Unibail-Rodamco-Westfield: “Met The Gallery hebben we een plek in de Mall ontworpen die volledig gericht is op destination retail. Er hebben inmiddels al mooie merken getekend voor een winkel in The Gallery. We wilden graag nóg een winkelconcept toevoegen waar de beleving van de consument voorop staat. In samenwerking met de roc’s is toen Blue School ontstaan, een opleiding speciaal voor destination retail. De Mall wordt een geheel nieuw concept in het Nederlandse retail landschap waarin de ervaring van de consument op één staat. We investeren daarom vol vertrouwen in het unieke onderwijsconcept Blue School.”

Retail Innovatie & Experience Campus
Blue School is als student store één van de ‘Labs’ van de Retail Innovatie & Experience Campus. De Retail Innovatie & Experience Campus is een publiek private samenwerking (PPS), waarin gemeente Leidschendam-Voorburg, ROC Mondriaan, mboRijnland, De Haagse Hogeschool, ondernemingsverenigingen en vastgoedonderneming Unibail Rodamco Westfield samenwerken. Het doel is om gezamenlijk als ondernemers, onderwijs en overheid al lerende te werken aan aantrekkelijke winkelgebieden met vernieuwende retailers. Blue School is onderdeel van deze campus.

Meer info over de opleiding vind je hier.

Blended education in stroomversnelling binnen mboRijnland

Begin maart 2020 werd binnen mboRijnland het startschot gegeven voor het project Blended Education. Centrale vraag: ‘Hoe kunnen we het leereffect van onze student maximaliseren met de inzet van technologische innovaties’. Een belangrijk vraagstuk in het kader van de doelstellingen uit de kwaliteitsagenda. COVID-19 heeft dit vraagstuk in ongekende stroomversnelling gebracht. ‘Door urgentie gedreven heeft mboRijnland een nieuwe manier van lesgeven omarmd en nieuwe technologieën verkend. Het onderwijs heeft, met ondersteuning van dit project, enorme stappen gezet’, aldus College van Bestuurslid, Oege de Jong.

Visie op blended education
Als basis van het project is gewerkt aan het vormen en uitdragen van een gemeenschappelijke visie op blended education binnen mboRijnland. Hiervoor is het bestaande EMBED-model als hulpmiddel ingezet voor de verschillende colleges. Een gemeenschappelijke visie op blended education is een belangrijk startpunt voor de organisatie maar neemt niet weg dat de onderwijsteams en de colleges deze visie verder moeten concretiseren om tot een passende vertaling te komen. Projectleider Marko Schuuring benadrukt het belang om de visie kritisch te blijven evalueren om de aansluiting te houden met de technologische ontwikkelingen in de markt en de onderwijsbehoefte van de organisatie.

Van fysiek naar digitaal onderwijs
Om de verschuiving van fysiek naar digitaal onderwijs mogelijk te maken is geïnvesteerd in het ontwikkelen van een toegankelijke samenwerkingsomgeving in Teams. Vervolgens is deze omgeving verder doorontwikkeld tot een digitale leeromgeving voor studenten en docenten. Dankzij de inzet van sleutelgebruikers en de aanstelling van I-coaches – docenten die naast normale onderwijstaken ook de rol van technovator, adviseur en veranderaar hebben binnen de colleges – is het gelukt om tot een snelle en succesvolle uitrol van het onderwijs op afstand te komen.

Van synchroon naar asynchroon
Om docenten te stimuleren in het maken van educatieve video’s zijn op de verschillende locaties opname- en bewerkingsstudio’s ingericht. Ook zijn 500 lokalen voorzien van faciliteiten voor audio-streaming en daarnaast zijn enkele lokalen voorzien van apparatuur voor zowel audio- als videostreaming. Voorbeelden van effectieve maar vooral praktische ondersteuning voor het mogelijk maken van zowel synchroon als asynchroon onderwijs.

Kennis en ondersteuning
Een intern portaal waarin (privacy technisch goedgekeurde) educatieve apps te vinden zijn. Een informatieportaal gericht op de nieuwste inzichten voor e-didactiek. Een handreiking ‘Online Lesgeven’. Praktische online sessies voor kennisdeling en training gericht op het gebruik van digitale tools, zoals bijvoorbeeld OneNote, Forms en FeedbackFruits. Het is slechts een greep uit de zaken die in korte tijd gerealiseerd zijn om docenten ondersteuning te geven in de abrupte verschuiven van fysiek naar digitaal onderwijs.

De toekomst
Voor het borgen van de kwaliteit van digitaal onderwijs en het implementeren van technologische onderwijsinnovaties benadrukt projectleider Schuuring dat de focus voor de komende tijd moet liggen op een sterke verbinding tussen alle geledingen van de organisatie. Het continueren van de inzet van sleutelgebruikers en I-coaches vormt hierin een belangrijke succesfactor.

Digitalisering brengt ons dichter bij de belevingswereld van studenten en helpt ons om flexibel onderwijs mogelijk te maken’ – Oege de Jong, College van Bestuur

Dankzij de inzet en betrokkenheid van de volledige organisatie heeft de verschuiving van fysiek naar digitaal onderwijs in een sneltreinvaart plaatsgevonden. Hierdoor heeft mboRijnland in korte tijd een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van digitaal en asynchroon onderwijs als mogelijkmaker van flexibel onderwijs voor de toekomst!

mboRijnland aan tafel bij Jan Peter Balkenende, voorzitter DSGCoalition

Tijdens de VOA Green Deal talkshow hebben diverse partners van VOA (Alphen aan den Rijn), waaronder Otto Jelsma voorzitter mboRijnland, zich gecommitteerd aan een gezamenlijke duurzame missie van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition. mboRijnland streeft naar duurzaam innovatief beroepsonderwijs in regio en bouwt samen met partners aan een lerend regionaal netwerk.

Noodoproep aan ondernemers voor stageplaatsen

Otto Jelsma (vz CvB) en Frank Zwaan (BPV) hebben deze week een brief gestuurd aan ondernemers. De coronacrisis heeft, net als in veel andere sectoren, enorme impact op het beroepsonderwijs. Namens de studenten doet mboRijnland een beroep op stagebedrijven om, als het enigszins mogelijk is, tóch een stageplaats te bieden. Daarnaast is het verzoek om samen met ons de mogelijkheden en kansen te bespreken om tot alternatieven te komen, als de gebruikelijke stage voor onze mbo-studenten niet of nauwelijks te realiseren is. Dit vraagt om maatwerk en een creatieve manier van denken en doen.

Voor onze studenten is een stage in de beroepspraktijk onmisbaar en onlosmakelijk verbonden met het behalen van een diploma. Voor ondernemers is het van belang straks te kunnen beschikken over gekwalificeerde vakmensen met voldoende praktijkervaring.

We doen er alles aan om onze studenten te helpen hun motivatie en plezier voor het vak te behouden en zo mogelijk onnodige studievertraging te voorkomen. We vragen bedrijven en organisaties daarom om samen met ons de krachten te bundelen en te zorgen dat het aantal stageplaatsen behouden blijft.

Hier kun je de hele brief lezen.

Gepersonaliseerd leren werkt

Zoals we afgesproken hebben in onze Kwaliteitsagenda, maken we werk van gepersonaliseerd leren. Voor de één betekent dat verdiepen, voor de ander vertragen en voor weer anderen het versnellen van de studie. In de laatste categorie vallen twee studenten van ons. Zo haalde Sander de Vries versneld zijn HTV-diploma én is nu BOA bij de gemeente Ronde Venen. En heeft de eerste lichting van de studie Servicemedewerker ook hun diploma een half jaar voor de eindtijd gehaald.

Diploma én een baan
Sander rondde in anderhalf jaar zijn studie af én kreeg een baan als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bij gemeente Ronde Venen. Dit is gelukt omdat zijn stagebegeleider, Maarten van Rijn, ervoor heeft gezorgd dat delen die mboRijnland wat moeilijk kan aanbieden tijdens coronatijd, zijn verplaatst naar de praktijk. Daar was enige inzet van beide partijen voor nodig, maar het is zeker de moeite waard gebleken. Sander ontving zijn diploma in het bijzijn van de locoburgemeester Rein Kroon. Hij gaf Sander goede raad mee: “Je bent op een afdeling gekomen waar hard wordt gewerkt en je hebt jezelf laten zien. Ik ben blij met mensen zoals jij die helder communiceren en niet zeuren, ook al is het 5:15 uur in de ochtend! Jij laat zien dat als je iets wilt en je ervoor gaat, je het ook kunt. En blijf vooral je dromen achternajagen!

Nieuwe opleiding en óók nog versneld gedaan
Ook vanuit het college Start-Up is goed nieuws te melden over gepersonaliseerd leren. Dat college startte zo’n anderhalf jaar geleden met de opleiding Servicemedewerker. Deze nieuwe en brede tweejarige niveau 2-opleiding leidt de studenten op voor het werken in verschillende organisaties en instellingen. Studenten kiezen een arbeidsmarktprofiel: zorg en welzijn, sport en recreatie of zakelijk commercieel, waardoor ze een grote keuze hebben aan beroepen waarin ze aan de slag kunnen gaan.

Eind januari zijn van de eerste studenten uit Leiden de diploma’s vastgesteld. Teamleider Max Janssen vertelt trots: “Voor het MBO College Start-Up is dit een mijlpaal, nog nooit kregen studenten van mboRijnland een diploma Servicemedewerker. Maar vooral alle hulde voor de studenten want zij hebben laten zien dat ze in anderhalf jaar tijd alle werkprocessen beheersen, die bij het kwalificatiedossier horen.” Van de studenten die in januari diplomeerden gaan er enkele door naar een vervolgopleiding. Sommigen moeten nog even wachten tot een instroommoment in augustus. “Wat zou het geweldig zijn als we alle studenten die tussentijds uitstromen meteen kunnen plaatsen in een vervolgtraject. Volgend schooljaar wellicht?”, spreekt Max zijn hoop uit.

Unieke alternatieve online stage voor ruim 600 studenten Economie

Online Business Journey 2021. BPV, maar dan anders!

 

In samenwerking met het bedrijfsleven organiseert mboRijnland een ‘Online Business Journey’ voor eerste en tweedejaars studenten. Op 8 februari 2021 startten meer dan 600 studenten met dit traject.   

 

Creatief en innovatief 

Het tekort aan stageplekken is nijpend voor mbo studenten. Door COVID-19 en alle maatregelen om het virus in te dammen, zijn de beschikbare stageplekken sterk afgenomen. Het MBO College Economie van mboRijnland komt nu met een creatieve oplossing om studenten zonder stage een goed alternatief te kunnen bieden. Het vraagt een andere aanpak, anders denken en doen. Aad Korthout, teamleider mboRijnland: “Het is geweldig om te zien dat het is gelukt om in korte tijd en in samenwerking met het bedrijfsleven ruim 600 studenten voor de komende 8 weken een alternatieve stage aan te bieden. Naast de internationale ervaring die ze opdoen geeft het de studenten weer een boost aan motivatie en inspiratie om met hun vak bezig te zijn en zich persoonlijk te ontwikkelen.” 

 

Internationale en multidisciplinaire samenwerking  

Tijdens het project gaan studenten van verschillende opleidingen binnen College Economie gedurende 8 weken aan de slag met een opdracht van het (internationale) bedrijfsleven in teams van 5 à 6 student. Daarnaast neemt bij verschillende teams ook een Spaanse student deel. De studenten worden begeleid door coaches van onze internationale partners (JongLeren.es en Dutch Students Abroad) en de deelnemende ondernemers. Meer dan 600 studenten, ruim 25 bedrijven en 20 coaches maken dit project uniek voor het mbo. 

 

Vaardigheden, internationale ervaring en motivatie 

Voor veel studenten betekent dit project dus niet alleen een interessante praktijkervaring, maar biedt dit ook de kans om internationale vaardigheden te ontwikkelen zoals intercultureel communiceren en natuurlijk het vergroten van de Engelse taalvaardigheid. Een mooie kans om op een andere manier ervaring op te doen met de beroepspraktijk. Denken in mogelijkheden en kansen. BPV, maar dan anders! 

Leiden draagt financieel bij aan ontwikkeling virtuele leerapotheek

mboRijnland en diverse partners gaan een virtuele leerapotheek ontwikkelen. De gemeente Leiden draagt bij aan de ontwikkelkosten omdat deze vorm van innovatief onderwijs past binnen de samenwerking die mboRijnland met de gemeente Leiden heeft, onder andere middels het programma Leiden Kennisstad. De virtuele leeromgeving is een initiatief van mboRijnland en bedoeld voor de opleidingen Apothekersassistent, Apotheker en Farmaceutisch Consulent.

De overgang tussen de opleidingen Apothekersassistent, Farmacie en Farmaceutisch Consulent en de beroepspraktijk van een apotheek is soms behoorlijk groot. Tijdens de opleiding hebben de studenten niet altijd de mogelijkheden om complexe praktijksituaties te oefenen. Rollenspelen benaderen slechts in beperkte mate de complexiteit van het werken in een apotheek. Bovendien worden ze door studenten niet als veilig ervaren en eerder beoordelend dan lerend.

Ook in de praktijk blijkt het lastig te zijn om te oefenen met consultvoering, complexe communicatiesituaties en processen in de apotheek. Binnen de apotheek spelen verschillende belangen een rol. De apotheker is eigenaar, moet productie en omzet halen en is onderdeel van de zorgketen. Dat kan het leerproces van studenten onder druk zetten.

Praktijk en opleiding verbinden
Een virtuele leerapotheek kan de opleiding en praktijk van een apotheek dichter bij elkaar brengen. Hierin worden beroepssituaties aan de hand van op de praktijk gebaseerde beschreven scenario’s met 3D- en 360-beelden van een apotheek gefilmd. Iedere situatie in de virtuele leeromgeving wordt gemaakt op basis van scripts waarin scenario’s met beslisbomen zijn beschreven. Studenten kunnen per situatie op verschillende momenten kiezen welke handelswijze het beste is. De antwoordopties geven studenten inzicht in de manier waarop ze kunnen handelen. Bovendien geeft het studenten met weinig praktijkervaring direct inzicht in de mogelijke oplossingen.

Uniek samenwerkingsverband
De virtuele leerapotheek is een samenwerkingsverband van mboRijnland, de Universiteit Leiden, de KNMP, de Stichting Beroepsvereniging Apothekersassistenten (SBA) en de Vereniging Jonge Apothekers. Inmiddels zijn ook de Capabel Hogeschool aangehaakt en ROC Midden Nederland, de Universiteit Utrecht, Albeda College, Deltion College, VISTA College en ROC Scalda. De Dialogue Trainer, BENU Apotheken en Dutch VR zijn als bedrijven aangehaakt. Een uniek samenwerkingsverband van werkveld, mbo, hbo en universiteit. Het mooie is dat mboRijnland initiatiefnemer is van het project.

Belangrijk voor Leiden Kennisstad
De gemeente Leiden draagt bij aan de ontwikkelkosten omdat de virtuele leerapotheek past binnen de rol van mboRijnland binnen het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Verder steunt de gemeente het project omdat het bijdraagt aan het voorkomen van voortijdige schooluitval en meer studenten de kans geeft om een startkwalificatie op minimaal MBO niveau 2 te halen.

Einde studiejaar gereed
De verwachting is dat de virtuele leerapotheek aan het einde van dit studiejaar is ontwikkeld. Het bevat dan acht leersituaties. In de komende jaren zullen de deelnemende partijen meer leersituaties voor het platform schrijven. Uiteindelijk is het de verwachting dat het platform ook voor andere opleidingen geschikt zal zijn.

Meer informatie?
Namens mboRijnland zijn Elza van Vliet, Sharon Piket en Joan van Esch betrokken bij het project. Wil je meer weten? Neem dan contact op met projectleider Marcel de Jong – 06 34555011 en mjong@mborijnland.nl

Hogeschool Leiden en mboRijnland intensiveren samenwerking voor lab-opleidingen

Hogeschool Leiden en mboRijnland vernieuwen bestaande afspraken voor verdere intensivering van het samenwerkingsverband voor de opleidingen van Het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO). De kennisuitwisseling tussen de instellingen is toegenomen, waardoor er nog meer mogelijkheden ontstaan ten aanzien van de bestaande doorlopende leerlijnen. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor publiek-private samenwerkingen, wat direct een positieve invloed heeft op de baankansen van studenten én de kans op goede werknemers voor de bedrijven vergroot.

Op de campus van Hogeschool Leiden ondertekenden bestuursvoorzitters Sander van den Eijnden (Hogeschool Leiden) en Otto Jelsma (mboRijnland) vandaag de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst. De partijen vinden het van groot maatschappelijk belang dat overheid, onderzoekers, ondernemers en het onderwijs op structurele schaal samenwerken om de toekomst van Life Sciences & Health veilig te stellen. In aansluiting hierop wordt de samenwerking vernieuwd en wordt momenteel onder andere gewerkt aan het starten van een nieuw Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor Bio Sciences, om zo mede vorm te geven aan de Human Capital Agenda van het Leiden Bio Science Park. Otto Jelsma: “Een nauwe samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekers en ondernemers op het gebied van Life Sciences is nodig voor een naadloze aansluiting van alle niveaus van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. We kijken ernaar uit deze succesvolle samenwerking met Hogeschool Leiden voort te zetten, gezien het verder uitbouwen van de doorlopende leerlijnen bij ons hoog op de agenda staat.”

De instellingen werken al langere tijd nauw samen en maken nu nieuwe, concrete afspraken om dit verder te intensiveren. Sander van den Eijnden vertelt: “We zijn blij met deze hernieuwde samenwerking binnen het laboratoriumonderwijs. Zo kunnen we een goed en gedegen antwoord geven op de vragen die de Human Capital Agenda van het Life Sciences domein ons stelt. Doorlopende leerlijnen, verbindingen in de curricula en gedeelde kennis en personeel maken de opleidingen op zowel mbo als hbo-niveau wendbaar. Voor onze wederzijdse studenten vormt de hernieuwde samenwerking bovendien een stevige kwaliteitsimpuls met betrekking tot hun kennis, competenties en ondernemerschap. Door deze samenwerking kunnen wij hen ook in de toekomst de nieuwste technieken aan blijven bieden.”

De nieuwe samenwerking heeft daarnaast een bedrijfseconomisch voordeel. Zo spelen de beide onderwijsinstellingen hiermee in op een vraag vanuit het werkveld in de Leidse regio. Vooral vanuit de verschillende bedrijven in het Bio Science Park is namelijk veel behoefte aan goed opgeleid laboratoriumpersoneel.

mboRijnland start met opleiding Logistiek+ in Alphen aan den Rijn

Met ingang van schooljaar 2021/2022 start mboRijnland met de Logistiek PLUS opleiding op haar locatie in Alphen aan den Rijn. Hierbij halen studenten een logistiek diploma in een BBL-traject en worden ze tegelijkertijd opgeleid tot vrachtwagenchauffeur. Deze nieuwe opleiding geeft invulling aan de behoefte onder jongeren om ook grootrijbewijs te halen, zodat ze een startkwalificatie op zak hebben.

Annejoke Nijenhuis, Teamleider Economie mboRijnland vertelt: “We bieden al jaren logistieke opleidingen als Logistiek Medewerker en Manager Transport en Logistiek aan bij mboRijnland. Logistiek bevat het gehele logistieke proces, van het inkopen, organiseren en plannen, tot het besturen en vervoeren van goederen. Bij de jongeren die onze opleidingen volgen, merken we dat er ook behoefte is om tot vrachtwagenchauffeur te worden opgeleid. Het probleem hierbij is vaak dat de studenten meestal 15 of 16 jaar zijn als ze bij ons binnen komen, en dat is natuurlijk te jong om te starten met het volgen van rijlessen. Samen met Aldivèr hebben we nu een traject opgezet waarbij de studenten gelijktijdig aan het diploma Logistiek Medewerker of Logistiek Teamleider werken én hun benodigde rijbewijzen kunnen gaan halen. Wij zijn erg verheugd met deze samenwerking.”

Aldivèr is al jaren actief in de groothandel, transport en logistieke sector. Het bedrijf neemt BBL-studenten in dienst, begeleidt ze en plaatst ze bij goed passende leerbedrijven. Karin Hagebeek, consulent bij Aldivèr: “BBL-leerlingen begeleiden doe je niet zomaar; dat kost tijd, een grote mate van betrokkenheid en kennis van zaken. Wij hebben een nauwe samenwerking met mboRijnland, de praktijkopleiders in de leerbedrijven en de rijscholen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de leerling zijn opleiding succesvol doorloopt en zich kan blijven ontwikkelen. Het eindresultaat is een mbo-diploma op niveau 2 en/of 3.”

Online Open Dag
Op zaterdag 6 februari is de Online Open Dag voor deze opleiding gepland. Meer informatie over de nieuwe opleiding vind je hier.

Studenten Start Up verzorgen wekelijkse lunch voor medewerkers coronateststraat

De studenten van Start Up Hybride zouden op dit moment eigenlijk werkzaam zijn in de nieuwe horecagelegenheid Da’s Mooi Diner@School, maar met de huidige coronamaatregelen is daar voor onze studenten weinig te doen. Om toch aan de benodigde praktijkuren en ervaring te komen, hebben de docenten en studenten een project bedacht.

Zo gezegd, zo gedaan
Martin Zoutenbier van Start Up Hybride mboRijnland: “Na wat brainstormen en bepalen wat er mogelijk is met de 1,5 meter restricties, zijn we op het idee gekomen om de medewerkers van de coronateststraat in Zoetermeer, wekelijks een lunch aan te bieden. De lunch wordt gemaakt en verpakt op de leerwerkplek en wij leveren deze af bij de coronateststraat. Dit doen we nu al enkele weken en de lunchpakketten worden dankbaar in ontvangst genomen. Het doel van deze lunches is de studenten voor te bereiden op hun Proeve van Bekwaamheid.”

Wat is Da’s Mooi Diner@School?
De horecagelegenheid Da’s Mooi is nog in de opzetfase en kan starten zodra de horeca weer open mag. Het project draait op studenten die hybride onderwijs volgen. Het project is voor studenten van niveau 1 een doorstroomtraject. Verder zijn er ook studenten van niveau 2 als Servicemedewerker aan de slag. De officiële opening laat door corona helaas nog even op zich wachten.