Categorie archieven: Entreeopleidingen

Onderzoeksproject ‘Co-constructie van responsieve leeromgevingen’ van start

Een consortium van drie mbo’s (MBO Amersfoort, mboRijnland en Landstede MBO) en twee hbo’s (Hogeschool Utrecht en Fontys Hogescholen) is een onderzoek gestart naar responsieve leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Dit project wordt gefinancierd met een SIA RAAK-PRO subsidie, gericht om samenwerkingen tussen kennisinstellingen te stimuleren.

Erica Bouw, Hogeschool Utrecht, is hoofdonderzoeker en projectleider: “We gaan voor het eerst de krachten bundelen en vergelijken. Elke partner brengt zijn eigen partners mee waar al veel ervaring is opgedaan met ‘hybride’ leeromgevingen. Hoe zet je een leeromgeving in co-constructie op? Hoe maak je de leeromgeving ‘responsief’, zodat deze meebeweegt met veranderingen in de maatschappij, het beroep en de studentenpopulatie?”. Dat zijn de vragen waar het consortium mee aan de slag gaat.

Marianne Wildeman, docentonderzoeker bij het practoraat CIV Leven Lang Flex en betrokken vanuit mboRijnland: “Wat dit project zo bijzonder maakt, is dat door onze bijdrage ook mbo-niveau 1 wordt betrokken bij een beroepsonderwijs breed onderzoek (mbo niveau 1 t/m 4 en hbo). Het practoraat neemt samen met Rijnvicus, werkveldpartner van het college Start-Up, deel aan het onderzoek. We onderzoeken wat helpt bij het samen vormgeven van leeromgevingen op de grens van onderwijs en praktijk, die aanpasbaar zijn aan veranderingen, lang meegaan en als waardevol worden ervaren. Het samenwerken met (docent)onderzoekers van andere mbo- en hbo-instellingen én met studenten, docenten en collega’s uit de hybride leerwerkbedrijven maakt het onderzoeksproces voor mij als docentonderzoeker extra uitdagend en boeiend!”

In de eerste fase van het vierjarig onderzoek wordt een onderzoeksinstrumentarium ontwikkeld. Erica Bouw legt uit: “We ontwikkelen eigenlijk een gedeelde taal, zodat we elkaar begrijpen, vergelijkbare vragen stellen en weten waar we naar moeten kijken als we een leeromgeving bezoeken. Onderdeel van het instrumentarium zijn waarschijnlijk gespreksinstrumenten en reflectietools om goed te kunnen vergelijken en eventuele verbeterkansen in beeld te brengen.”

Lees hier meer over het onderzoek.

Lees hier een eerder interview met hoofdonderzoeker Erica Bouw.

Eerste geïntegreerde leerroute in Zoetermeer voor opleiding Servicemedewerker mboRijnland gestart

Vmbo-leerling kan in 1,5 jaar mbo-2 opleiding Servicemedewerker afronden

22 maart 2023 – In Zoetermeer is de eerste geïntegreerde leerroute een feit. Vmbo-leerlingen van Oranje Nassau College Clauslaan (ONC Clauslaan) zijn in hun vierde jaar gestart met een mbo-opleiding niveau-2 voor Servicemedewerker bij mboRijnland.

Marianne Molsbergen, programmamanager vanuit mboRijnland: “We zijn trots dat het is gelukt om met elkaar een mooi aanbod te maken voor deze geïntegreerde leerroute. Een betere aansluiting tussen vmbo en mbo was het uitgangspunt. Tegelijkertijd zagen we dat de huidige generatie jongeren een andere leerbehoefte heeft. Er is duidelijk meer behoefte aan leren door te doen, in plaats van het cognitieve leren in de schoolbanken. Het dichterbij halen van het beroepsonderwijs is daarin een logische en passende stap.”

Tijdwinst

De leerling stroomt voortijdig door naar het mbo en wint daardoor tijd. Het behalen van een vmbo-diploma in deze route mag, maar is niet verplicht. Dat is zowel voor de student een voordeel, maar ook voor de arbeidsmarkt die staat te springen om personeel in deze tijd van tekorten. Hoe eerder een gediplomeerde arbeidskracht beschikbaar is, hoe beter.

Doordat het onderwijsprogramma van de mbo-opleiding in nauwe samenwerking met teamleiders en docenten van ONC Clauslaan en mboRijnland tot stand is gekomen, sluit de opleiding naadloos aan. In het eerste halfjaar begeleiden zowel docenten van het vmbo als het mbo de studenten. Dat werkt goed.

Ruggensteuntje

Elly Smit, docent Zorg & Welzijn op ONC Clauslaan en overstapcoach licht toe: “Het eerste halfjaar trekken de begeleidende collega’s van het vmbo en mbo samen op met de studenten. Dat blijkt een succes. Twee studenten hebben bijvoorbeeld gebruikgemaakt van net dat ruggensteuntje om vanuit de vertrouwde omgeving van ONC Clauslaan door de beginfase van het mbo heen te komen. Maar er zijn ook leerlingen die na het afscheid van ONC Clauslaan niet meer zijn teruggekeerd op het oude nest. Zij zijn uitgevlogen en doen het goed!”

Doorlopende en geïntegreerde leerroute

Sinds 1 augustus 2020 kunnen vmbo- en mbo-instellingen gezamenlijk een doorlopende leerroute of een geïntegreerde leerroute aanbieden om een goede aansluiting van vmbo naar mbo te bevorderen. De doorlopende leerroute begint nadat de leerling twee jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf dat moment worden mbo en vo gecombineerd tot een onderwijsprogramma. De leerling behaalt een vmbo-diploma én een mbo-diploma.

De geïntegreerde leerroute begint nadat de leerling twee jaar vmbo heeft gevolgd. Vanaf het derde leerjaar volgt de leerling/student een onderwijsprogramma dat wordt afgesloten met alleen een mbo-diploma niveau 2. Het behalen van een vmbo-diploma is niet verplicht.

Samenwerking

Zeven leerlingen zijn in februari met de geïntegreerde leerroute gestart, het tweede instroommoment op het mbo. Zes leerlingen hebben een Welzijn & Zorg profiel en één een Economie profiel. De voorbereidingen van mboRijnland en ONC Clauslaan zijn in februari 2022 gestart.

Marianne Molsbergen: “We hebben eerst geïnvesteerd in elkaar leren kennen en elkaars ‘taal’ te verstaan. Toen de contouren van het landschap duidelijk werden konden we gezamenlijk gaan inkleuren. Deze laatste fase verliep uiteindelijk het snelst. Ik heb ervaren dat het werken aan doorlopende leerlijnen meer een samenwerkingsvraagstuk is dan een onderwijsontwerp vraagstuk.”

In deze geïntegreerde leerroute gaan de studenten eerder aan de slag in de beroepspraktijk. Al na tien weken gaan ze twee dagen per week leren in de praktijk. Zo ontwikkelen ze praktijkgerichte vaardigheden en kunnen ze een theoretisch vak waar ze tegenaan hikken even laten liggen. Er is meer ruimte voor differentiatie.

Betekenisvol onderwijstraject

Marianne Molsbergen is het meest trots op de co-creatie: “Het organisatie-overstijgend bouwen aan het realiseren van een betekenisvol onderwijstraject. In gezamenlijkheid.”

Feestelijke start nieuwe Logistieke Leerweg

In het logistieke hart van de regio Zoetermeer en Lansingerland is op het Prismaterrein de opleiding Logistieke Leerweg feestelijk geopend door wethouders Jan Iedema en Kathy Arends. Werkbedrijf De Binnenbaan, mboRijnland, Lentiz | MBO Oostland en ondernemers hebben met elkaar samengewerkt om de nieuwe opleiding mogelijk te maken. 

De logistieke sector is een innovatieve sector met veel kansen voor werkzoekenden, maar kampt met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. In de regio Zoetermeer werd voor deze sector tot voor kort geen BBL-opleiding op niveau 1 en 2 aangeboden. Bij deze opleidingsvorm combineert de student 1 dag studie op school met 4 dagen werken bij een bedrijf.

Hybride leren
Werkbedrijf De Binnenbaan bracht de partijen mboRijnland, Lentiz | MBO Oostland en meer dan 10 bedrijven met elkaar in contact om in dit gat te springen. Na enkele rondetafelgesprekken hebben de onderwijsinstellingen met de inbreng en ideeën van verschillende bedrijven een onderwijsprogramma samengesteld waarin studenten breed worden opgeleid tot logistiek medewerker. Zo ontstond de Logistieke Leerweg. “Deze nieuwe opleiding is een prachtig voorbeeld van een samenwerking tussen ondernemers, de regio en het onderwijs, waarin ieders kracht en expertise samenkomt in het toekomstbestendige programma dat we voor de studenten hebben ontwikkeld”, aldus Katrien van Hees (mboRijnland) en Cees de Jong (Lentiz | MBO Oostland).

Direct betaald werk
De deelnemende bedrijven betalen de opleiding en doordat de studenten in loondienst komen bij de werkgever, ontvangen zij direct salaris. Hierdoor is de Logistieke Leerweg niet alleen interessant voor werkzoekenden in een uitkeringspositie, maar ook voor werkzoekenden die zich willen laten omscholen. Daarnaast hebben enkele deelnemende bedrijven hun eigen gemotiveerde medewerkers de mogelijkheid geboden om een diploma te behalen via de Logistieke Leerweg. “Zonder betrokken ondernemers was deze onderwijsvorm niet mogelijk. Door te investeren in mensen en ze te begeleiden bij hun loopbaan bieden ze de leerlingen niet alleen praktijkervaring, maar vooral ook toekomstperspectief”, aldus Margriet van Driel (voorzitter van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal).

Start studenten
Op 15 september vindt de eerste lesdag plaats op de locatie van het Prismabedrijventerrein. De dertien studenten starten dan officieel met de opleiding die hen klaarstoomt voor de logistieke sector.  Wethouder Kathy Arends: ‘Eind september staan wij in Lansingerland stil bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN. Dit zie ik ook terugkomen bij de Logistieke Leerweg. We verzorgen onderwijs dat passend is bij wat leerlingen nodig hebben en aansluit op de arbeidsmarkt. Hiermee verminderen we ongelijkheid en geven we leerlingen een betere kans op een baan. Daarom ben ik enorm trots op dit initiatief en de partners die dit mogelijk hebben gemaakt.’

Toekomstdroom 
Jan Iedema (wethouder Onderwijs & Economie): “De ambitie van de deelnemende partijen aan de Logistieke Leerweg is om een doorlopende leerlijn van niveaus 1 t/m 4 (mbo) te realiseren, die op termijn wordt verruimd tot niveau 5 Associate Degree (mbo+). Hierdoor kunnen studenten zich na de niveaus 1 en 2 verder ontwikkelen. Door deze ambitie in combinatie met het ruime aanbod, wordt de Logistieke Leerweg dé logistieke opleider van de A12-corridor.”

Uitreiking studenten Assistent Dienstverlening en Zorg na hybride leertraject bij Arriva

Maandag 12 juli namen vijf studenten van de mbo-opleiding niveau 1 met profiel Assistent Dienstverlening en Zorg van mboRijnland hun diploma in ontvangst. De studenten kregen hun diploma uitgereikt in Leiden bij Arriva Nederland. De studenten zitten in een hybride leertraject, waarbij zij onderwijs volgen binnen een leerwerkbedrijf. Arriva, het leerwerkbedrijf van de studenten, maakte het mogelijk dat de uitreiking fysiek gevierd kon worden met een familielid of vriend(in) erbij.

“We zochten naar een alternatieve manier van diplomeren, want je gunt elke student die fysieke uitreiking, vooral in zo’n lastig jaar. Na de zomervakantie is er nog ruimte voor enkele nieuwe studenten binnen dit hybride leertraject, zowel voor de studie Assistent Dienstverlening en Zorg (Entree, niveau 1) als voor de studie Servicemedewerker (niveau 2).”, aldus Docent Jeffrey van Geenen.

Sinds september 2020 werken Arriva en mboRijnland samen om studenten Assistent Dienstverlening en Zorg de praktijkervaring te bieden waar ze naar zoeken. In dit hybride leertraject gaan studenten een dag in de week naar school voor hun generieke lessen en zijn ze drie dagen in de week aan de slag bij Arriva. In dit hybride leertraject lopen het leren in schoolse context en in beroepscontext geleidelijk in elkaar over. Zo gebeurt leren en werken in één leeromgeving. Tijdens het leerwerken hebben studenten zelf invloed op de taken die aan de werkprocessen zijn gekoppeld. Zo kunnen studenten werken aan werknemersvaardigheden of volgens een stappenplan. De studenten werken daarnaast niet alleen met een praktijkopleider. Ook de docent is aanwezig op de werkvloer om de studenten te coachen en om tijdens de praktijk samen met de student de koppeling te maken naar de theorie. Als studenten hun niveau 1 diploma behalen, bestaat de mogelijkheid dat ze doorstromen naar Arriva voor de interne BBL-opleiding tot buschauffeur.

Diploma-uitreiking studenten van de Entreeopleidingen op unieke wijze

Gisteren ontvingen studenten van de Entreeopleiding in Zoetermeer hun diploma. Deze hebben zij fysiek in ontvangst kunnen nemen op een unieke manier. Ondanks de coronamaatregelen kregen de studenten van college Start-Up van mboRijnland in een drive thru van de McDonald’s op de Zilverstraat hun diploma uitgereikt. Zo kon het moment toch fysiek gevierd worden met familie en vrienden erbij.

“We zochten naar een alternatieve manier van diplomeren, want je gunt elke student die fysieke uitreiking, vooral in zo’n lastig jaar. Gelukkig vonden we een oplossing, samen met een van onze partners binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven lang flex, namelijk de McDonald’s Zoetermeer. We zijn erg blij dat we de studenten op deze manier toch konden verrassen met een fysieke diplomering. We zijn erg trots op ze!”, aldus docent Venice Atmopawiro.

Darcy Balzouman, Directeur Operations McDonald’s Zoetermeer en Bleiswijk, vult aan: “Ook wij vinden het belangrijk voor de studenten dat familie en vrienden de kans krijgen om bij de viering van zo’n mijlpaal te zijn. We weten allemaal wat een zware tijd de jongeren het afgelopen jaar hebben gehad vanwege corona.”

In het CIV Leven Lang Flex werken onderwijs, ondernemers en overheden samen om kwetsbare (jong)volwassenen een succesvolle en duurzame start te geven op de arbeidsmarkt. De partners willen zo een bijdrage leveren aan het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk in de regio door de mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen. Voor meer informatie: www.civ-levenlangflex.nl

Praktijkverklaringen geven Eefje & Fianne de erkenning die ze verdienen

Ambitie hebben ze, deze dames van 20. Eefje en Fianne Vermeulen komen uit Schoonhoven waar ze bij hun ouders Peter en Jeanette wonen. De twee hebben nog drie oudere broers en zussen. Sinds een tijdje werken ze als thuishulp bij Vierstroom Hulp Thuis. Ze doen het huishouden bij cliënten thuis, maken een praatje met ze en helpen waar nodig. Om dat werk te doen is geen officieel mbo diploma nodig. Wel vaardigheden. Je moet dus goed zijn in wat je doet en dat kun je leren in de leerroute die nodig is om een praktijkverklaring te halen. Dat is een erkenning voor mensen die wel willen en kunnen werken, maar het lastig vinden om regulier onderwijs te volgen. Daarom volgen ze praktijkonderwijs, gewoon op de werkvloer. Zo zijn Eefje en Fianne nog beter geworden in hun werk, zijn ze bovendien een stuk zelfverzekerder en hebben ze een verklaring op zak waarmee ze altijd kunnen werken en doorgroeien. Uit handen van hun jobcoach Marion Kwinkelenberg (Promen) en werkgever Aafke Slagter (Vierstroom Hulp Thuis) ontvingen zij de allereerste praktijkverklaringen van de regio Midden-Holland. Op diezelfde dag werden er op andere plekken nog vijf uitgereikt. Een mijlpaal.

“Helpen om kousen aan te doen en ogen druppelen is iets wat ik hierna nog wel zou willen leren”, antwoordt Eefje enthousiast op de vraag wat ze nu gaat doen. Zij en haar tweelingzus zijn zo blij met de praktijkverklaring Dienstverlening & Zorg mbo niveau 1 dat ze de smaak te pakken hebben. Eerst maar eens genieten van dit moment, al zegt deze reactie genoeg om te zien wat aandacht en erkenning kan doen met iemand.

Werkgever Vierstroom Hulp Thuis
“Hun werk is zo waardevol. Dit werk gaat verder dan schoonmaken alleen”, drukt werkgever Aafke ons op het hart. “Ook sociale activiteiten zoals een praatje maken horen erbij. Vaak met ouderen, maar er komen steeds meer jongere mensen bij. Er is een flink tekort aan medewerkers, dus mensen als Eefje en Fianne hebben we hard nodig. We zijn zo dankbaar dat zij via Promen bij ons zijn gekomen. Zonder Marion (jobcoach bij Promen, red.) was dat nooit gebeurd. En als je ziet hoe goed ze het doen en hoe ze gegroeid zijn de afgelopen tijd, dan gun ik iedereen die thuishulp nodig heeft een Eefje of Fianne.”

Ontwikkelbedrijven, overheid en onderwijs
De praktijkverklaringen zijn onderdeel van WSP Midden-Holland dat oplossingen biedt om meer mensen aan het werk te helpen. Voor de eerste reeks praktijkverklaringen hebben Promen, mboRijnland, Wellantcollege en de vier gemeenten de handen ineen geslagen om dit samen te bereiken. Algemeen directeur van Promen Frank Rossel vindt het belangrijk dat “werkgevers hiermee duidelijk maken wat hun kandidaten goed kunnen en zo erkenning krijgen.” Wethouder Rogier Tetteroo van gemeente Gouda sluit zich aan bij Frank en voegt er nog aan toe dat “de combinatie van leren en werken perfect past bij deze kandidaten. De kans op blijvend werk wordt hiermee vergroot.” De betrokken onderwijsinstellingen zijn blij met de ontwikkeling dat er in de zogenoemde driehoekcombinatie ontwikkelbedrijf, overheid en onderwijs samengewerkt wordt. “Vijf werknemers hebben hierdoor een praktijkverklaring gekregen”, aldus Klaske Apperloo, directeur College Start-up mboRijnland. “Voor deze medewerkers een mijlpaal. Een leven-lang-leren is voor iedereen. Het maakt weer eens duidelijk dat we alleen vanuit een samenwerking als partners de echte mooie resultaten voor elkaar krijgen.” Ook Frans van Rongen ziet hiermee dat het principe van leven-lang-ontwikkelen steeds meer vorm krijgt. Een speerpunt op het Wellantcollege waar hij directeur is: “De deelnemers die een praktijkverklaring krijgen zijn daar het bewijs van. Trots zijn we op ze en de bescheiden rol die we als Wellantcollege daarin konden spelen. Alle deelnemers van harte gefeliciteerd!”

Meer kans op werk
Iedere werkgever in de gemeenten Waddinxveen, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Gouda kan zich aanmelden als zij aan de slag willen met praktijkverklaringen. WSP Midden-Holland organiseert regelmatig workshops om ondernemers hier meer over te vertellen. Goed om te weten is dat de praktijkscholen van De Goudse Waarden, het Segment en VSO de Ark ook met deze vorm van leren in de praktijk werken. Ben je zelf een medewerker zonder diploma en wil je ook een praktijkverklaring halen? Laat je werkgever dit stuk lezen. De subsidies die er zijn om meer mensen aan het werk te krijgen, maken het naast het mensgerichte aspect en de slimme zet ook financieel aantrekkelijk.

Nieuwe kans? Werkenderwijs leren voor fietsenmaker

Bij mboRijnland zijn vandaag veertien studenten gestart met een opleiding tot assistent-fietsenmaker. Omdat ze tegelijk met hun studie werkervaring opdoen, vergroten ze hun kans op een baan. De Zoetermeerse wethouder Jan Iedema (Onderwijs en EZ) was bij de start van de nieuwe opleiding aanwezig om de deelnemers veel succes te wensen.

De studenten – sommigen met een afstand tot de arbeidsmarkt – worden opgeleid tot assistent-mobiliteit en specialiseren zich in fietstechniek. De opleiding is tot stand gekomen door samenwerking met het lokale bedrijfsleven. De technieklessen worden gegeven bij werkleerbedrijf Ecoware in Zoetermeer. Bij verschillende fietsenwinkels in Zoetermeer en bij de Z-stal doen de studenten werkervaring op. De opleiding is opgezet samen met Innovam, DSW en U-stal. Na het behalen van hun diploma kunnen studenten doorleren voor de opleiding mobiliteit niveau 2 (elektrische fietsen, scooters en auto’s).

Innovam

Innovam werkt aan beter opgeleide professionals in de mobiliteitsbranche en verzorgt een breed spectrum aan trainingen en opleidingen. Ook richt Innovam zich op sales in een digitale wereld, personeelsbeleid en opleidingen voor de tweewielerbranche.

DSW

Sociaal Werkbedrijf DSW is een werkleerbedrijf. Bij DSW doen gemotiveerde medewerkers werkritme, kennis en ervaring op. Hierbij heeft DSW de mogelijkheden en niet de beperkingen van mensen voor ogen.

U-stal

U-stal biedt werkgelegenheid aan mensen die elders minder goed aan de slag kunnen komen. Zij werken al of niet in een gesubsidieerde baan of met een Persoonsgebonden Budget. In de tijd dat men werkzaam is bij U-stal doet men werkervaring op en krijgt men de kans om te leren. Daarmee vergroot men de kansen op een plek op de arbeidsmarkt.

mboRijnland

mboRijnland leidt ondernemende vakmensen op, die bijdragen aan een sociale samenleving en een sterke economie. Studenten leren bij mboRijnland een vak waar de samenleving echt iets aan heeft. mboRijnland heeft scholen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Bij mboRijnland staat vakmanschap, verbinding en vertrouwen centraal.

Succesvol eerste studiejaar bij innovatief Entree-onderwijs

36 studenten hebben afgelopen jaar mbo-onderwijs gevolgd waarbij hún capaciteiten centraal stonden. mboRijnland heeft met de leerbedrijven Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en DZB Leiden gezorgd dat de studenten een niveau 1- en niveau 2-opleiding konden volgen in hun eigen tempo. Dit heeft geresulteerd in een slagingspercentage van bijna 100% en zeer tevreden studenten.

Studenten volgden onderwijs dat mbo-niveau 1 (Entree) en 2 combineert. Leren in de praktijk en tegelijkertijd werkervaring opdoen speelt een belangrijke rol bij deze pilot genaam Start Up 1 2. Deze manier van onderwijs loopt in Nederland voorop en biedt onderwijs dat past bij de wensen en capaciteiten van de student. Het maakt studenten ondernemend en nieuwsgierig naar de eigen mogelijkheden. Ook stimuleert het ze om een diploma op een hoger niveau te ambieren dan ze eerder inschatten. Ook verbeteren ze, door meteen in de praktijk aan de slag te gaan, hun werknemersvaardigheden.

Leerbedrijven steken nek uit

DZB Leiden, het reïntegratiebedrijf van de gemeente Leiden, en het Groene Hart Ziekenhuis Gouda, hebben speciaal voor deze studenten leerwerktrajecten opgezet. Daarmee leveren zij hun bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van deze studenten, die daardoor hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

De succesfactoren: begeleiding en leertraject

Begeleiding van studenten en leren in de praktijk staan hoog in het vaandel. Wekelijks maken docenten afspraken met studenten over hun leerdoelen. Bij deze manier van onderwijs is geen sprake van leerjaren, maar van een leertraject dat past bij de capaciteiten van de student in hun eigen tempo. De Entree- en niveau 2-opleidingen lopen zo naadloos in elkaar over. Na de zomervakantie starten er vijf extra klassen.

Jongeren krijgen nieuwe kans bij Urban Act College Leiden

Jongeren die langere tijd van de radar zijn verdwenen en zich niet herkennen in het reguliere onderwijs, krijgen bij het Urban Act College de kans om hun verkopersdiploma te halen. Het Urban Act College in Leiden is een samenwerking tussen mboRijnland en Urban Act. Op dinsdag 10 juli 2018 is de samenwerking getekend. De doelstelling is om jaarlijks 40 jongeren de mbo-opleiding Entree of niveau 2 te laten volgen.

Urban Act en mboRijnland gaan in Leiden voor het eerst onderwijs aanbieden aan kwetsbare jongeren, die het niet lukt op reguliere wijze een diploma te halen. De inclusieve aanpak wordt breed gedragen binnen Leiden door onderwijs, gemeente en MKB. De achtergrond van deze jongeren varieert, maar door uiteenlopende problemen zijn zij tot op heden niet in staat geweest om hun opleiding af te ronden.

Expertise

mboRijnland verzorgt het onderwijs bij het Urban Act College in Leiden met de vereiste expertise en docenten om deze moeilijke doelgroep te onderwijzen. Urban Act begeleidt ze naar passend werk. Het Urban Act College in Leiden wordt voor deze pilot van één jaar gehuisvest bij het MBO College Entree op de Maresingel 3 Leiden.

Urban Act

Urban Act stelt zich ten doel het sociaal isolement van jonge mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie te doorbreken door hen passende scholing en uitzicht op werk te bieden. Urban Act doet dit door in de wijken kleinschalige leeromgevingen aan te bieden in de vorm van “Urban Act Colleges” in samenwerking met onderwijsinstellingen.

mboRijnland

mboRijnland leidt ondernemende vakmensen op, die bijdragen aan een sociale samenleving en een sterke economie. Studenten leren bij mboRijnland een vak waar de samenleving echt iets aan heeft. mboRijnland heeft scholen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Bij mboRijnland staat vakmanschap, verbinding en vertrouwen centraal.

Beleef locatie Storm Buysingstraat

De vernieuwde schoollocatie van mboRijnland aan de Storm Buysingstraat 18C in Leiden zet op 2 juni, de Dag van de Bouw, de deuren open.

Bouwer Giesbers legt de laatste hand aan het gebouw dat mboRijnland vanaf volgend schooljaar weer gaat gebruiken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om op zaterdag 2 juni tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje te komen nemen op de bouwplaats.

De vernieuwing van de locatie maakt het mogelijk hier kleinschalig en persoonlijk onderwijs te verzorgen. Op de locatie Storm Buysingstraat zijn vanaf augustus 2018 de opleidingen Uiterlijke Verzorging, Sport & Bewegen, Orde & Veiligheid, Medewerkersopleidingen Facilitair, Zorg en Recreatie (Dienstverlening niveau 2)volwassenenonderwijs (VAVO) en Entree gehuisvest.

Bouwer en architect

Bouwbedrijf Giesbers en TenW architecten zijn aanwezig en verzorgen rondleidingen en presentaties over dit Design & Build-project. In het ontwerp van april 2017 is veel aandacht besteed aan de detaillering van de gevels en aan de beleving van het gebouw. Bouwer en architect nodigen je van harte uit om te voelen hoe je dit gebouw kan beleven.