Categorie archieven: Contractonderwijs

Leven Lang Ontwikkelen van groot belang voor de arbeidsmarkt

De mbo-scholen Albeda, Da Vinci, mboRijnland, Mondriaan en Zadkine gaan samenwerken op het terrein van ‘’Leven Lang Ontwikkelen’’. Daartoe ondertekenden zij op 31 januari jl. in Den Haag een intentieovereenkomst. Met de ondertekening spreken zij af zich gezamenlijk in te spannen om de arbeidsmarkt te voorzien van goed (bij) geschoold personeel, nu en in de toekomst.

“We bundelen de krachten zodat door onze samenwerking voor bedrijven, instellingen en overheden via één loket leven lang ontwikkelen en flexibel opleiden optimaal uitgevoerd kan worden! We dragen op positieve wijze bij aan de ontwikkeling van onze regio”.

Foto van links naar rechts: Henrik Stevens (Da Vinci College), Marloes de Vries (Zadkine), Ron Kooren (Albeda), Hans Schutte (ROC Mondriaan) en Otto Jelsma (mboRijnland).

De redenen voor de mbo-scholen om samen te werken zijn talrijk vanwege kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt in vrijwel alle publieke en private sectoren. Deze tekorten lopen de komende jaren alleen maar op door een beroepsbevolking die wordt gekenmerkt door onder andere vergrijzing maar ook door een positief inkomend migratiesaldo. Er zijn nu al sterk technologische verschuivingen in werkprocessen, inclusief digitalisering op de werkvloer en er is sprake van een groep van naar schatting 1 miljoen personen in Nederland, die zou kunnen werken, maar onvoldoende geschoold is of anderszins niet aan het werk komt. De ’mbo-scholen zien het als hun belangrijke missie om antwoorden te geven op de vragen van het bedrijfsleven.

 

Met actieve nazorg gaat mboRijnland jeugdwerkloosheid tegen

De jeugdwerkloosheid in Nederland daalt, maar nog steeds is 7,3 procent van de 15 tot 25-jarigen in de beroepsbevolking werkloos. Reden genoeg om jongeren voor én na hun diplomering te begeleiden bij het vinden van een baan. Projectleider Arnold Blok vertelt over stageplus, een initiatief van mboRijnland om jongeren te helpen bij het vinden van duurzaam werk.

WAT IS STAGEPLUS EN HOE IS DIT INITIATIEF TOT STAND GEKOMEN?

“In 2020 deden we namens mboRijnland mee aan de pilot van Kwint en Ozdil, onder de naam Operatie Kwintslag, een pilot waarin we hebben onderzocht hoe we studenten nog beter kunnen voorbereiden op duurzaam werk. Tijdens de pilot hebben we StagePLUS ontwikkeld: een initiatief waarbij we studenten helpen bij het vinden van een stage, BBL en/of baan. Zo vergroten we hun kansen op de arbeidsmarkt. Toen de pilot afliep, besloten we om StagePLUS met hulp van de aanwezige subsidies verder doorgang te geven, maar ook om hier een stukje nazorg aan te koppelen. We begeleiden nu ook afgestudeerde jongeren bij het vinden van een baan.”

VOOR WELKE JONGEREN IS DIT RELEVANT?

“Veel jongeren, vooral van niveau 1 en 2, hebben moeite bij de stap richting de arbeidsmarkt. Het kan zijn omdat ze de Nederlandse cultuur nog niet goed kennen, of omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. Andere jongeren vinden het bijvoorbeeld lastig om een goed CV te maken, of hebben gewoon iets meer persoonlijke aandacht nodig. Vaak zijn het kleine dingen waarbij ze goed geholpen kunnen worden. Dat doen we door persoonlijke aandacht te bieden en de jongeren te empoweren bij het vinden van een baan.”

OP WELKE MANIER BEGELEIDEN JULLIE JONGEREN BIJ HET VINDEN VAN EEN BAAN?

“Eén van de belangrijkste stappen die we zetten is jongeren laten zien dat ze zelf de regie hebben. Dat ze niet vastzitten in een patroon, maar het met de juiste stappen kunnen doorbreken. We vragen bijvoorbeeld: wat is je droom, waar krijg jij energie van? Bij StagePLUS werken een aantal stagiaires van de opleiding social work – dit zijn de junior coaches en worden begeleid door een senior coach. De junior coaches zitten veel meer op het niveau van onze studenten en kunnen goed met elkaar levelenZo komen we al snel tot de kern.”

 

WELKE SAMENWERKINGSPARTNERS HEBBEN JULLIE IN DIT PROCES?

“Jongeren begeleiden doen we niet alleen. Daarvoor werken we samen met partners van gemeenten, het RMC en regionale leerwerkloketten. Dit tilt onze activiteiten echt naar een hoger niveau. De leerwerkloketten kennen de dienstverlening in de regio namelijk heel goed. Zij weten precies naar wie ze de leerlingen kunnen doorverwijzen en hebben een groot netwerk. Zo kunnen we echt nazorg bieden waar jongeren iets aan hebben.”

HOE KOMEN JULLIE IN CONTACT MET (OUD)STUDENTEN?

“Tijdens de opleiding verwijzen we jongeren wanneer dat nodig is naar StagePLUS. Bijvoorbeeld als ze geen stage kunnen vinden of tussentijds moeten uitstromen. De SLB’er speelt hierin een belangrijke rol. Aan het einde van de opleiding wijzen we jongeren ook op StagePLUS tijdens de exitgesprekken. Dan vragen we of ze al een plan hebben voor na de opleiding en of ze nog hulp nodig hebben. Oud-studenten bellen we actief na. Onze coaches zijn hiermee begonnen.”

HOE VERLOOPT ZO’N TELEFOONTJE?

“In het begin kregen we maar de helft van de jongeren te pakken. Wat bleek? We belden altijd te vroeg en dan nemen jongeren gewoon niet op. Daarop hebben we besloten om einde van de middag te bellen, tussen vier en zeven. Toen ging het rendement onwijs omhoog. We hebben een belscript uitgewerkt, en onze eerste vraag is eigenlijk altijd: “Hoe gaat het met je?” Daar wordt ontzettend goed op gereageerd en jongeren beginnen dan vanzelf te vertellen. Zo leren wij wat hun situatie is en of er iets is waarmee we ze verder kunnen helpen.

HOE ADMINISTREREN JULLIE DEZE GESPREKKEN?

“Dat is een heel karwei. We houden de gesprekken tot in detail bij. We hebben een uitgebreide Excelsheet waarin we naam, de opleiding, het opleidingsniveau en alle gegevens genoteerd staan. Na het bellen vullen we ook in of we ze hebben gesproken, wat de reactie was en welke vervolgactie we hieraan koppelen. Nu gaat dit proces nog handmatig, maar uiteindelijk hopen we hier een automatiseringsslag in te maken. We trekken steeds meer op met ons onderwijsservicecentrumzodat we alle werkzaamheden goed kunnen regisseren.”

WAT HOOP JE IN DE TOEKOMST TE BEREIKEN MET DIT PROJECT?

“Het zou heel mooi zijn als we deze ambities kunnen bestendigen. Dat we nazorg in het kader van jeugdwerkloosheid tot een wettelijke taak van mbo-scholen kunnen maken. Mijn droom is dat het voor jongeren vanzelfsprekend is dat je van school gaat mét een baan, en dat je dan later altijd terug kan komen bij je opleidingsinstituut als je hulp of advies nodig hebt. Het mbo als hub in de maatschappij.”

Platform Ontdek de Haagse Ouderenzorg

Ontdek de Haagse ouderenzorg is een actueel en informatief platform over de ouderenzorg. Hoe is het in de ouderenzorg? Welke mogelijkheden zijn er voor mensen die in deze mooie sector willen werken? En hoe kunnen medewerkers die er al werken zich verder ontwikkelen? Op dit platform vind je het antwoord op deze vragen en nog veel meer. Het is een initiatief van dertien werkgevers in de ouderenzorg in de regio Haaglanden, waaronder UWV, Gemeente Den Haag, mboRijnland, ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool. Bekijk hier op de website de partnerpagina van mboRijnland. 

Zij-instromers maken carrièreswitch naar de zorg

Samenwerking regio Gouda om meer zorgmedewerkers op te leiden

Een groep van zeventien zij-instromers zet deze week hun eerste stap in de zorg en start met de verkorte mbo-opleiding tot Verzorgende IG in Gouda. Tijdens hun studie werken zij als betaalde medewerkers in de zorg. Dit traject is een samenwerking tussen CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland, ZW Connect, Zorgpartners Midden-Holland, De Zevenster en De Vijverhof.

Het aantrekken van professionals uit andere sectoren is één van de manieren om in te spelen op de behoefte aan meer zorgmedewerkers. De zij-instromers maken een overstap uit allerlei andere branches zoals retail, horeca en zakelijke dienstverlening.

Isabelle Stein van de afdeling Opleidingen bij Zorgpartners Midden-Holland: “Zij-instromers kiezen voor de zorg, omdat ze op een andere manier van betekenis willen zijn voor de samenleving, een nieuwe uitdaging zoeken of zelf zorg hebben verleend aan familie en daardoor geïnspireerd zijn om de zorg in te gaan.”

Nieuwe stap
Een van de startende zij-instromers is Robert: “De zorg trekt me om zo van betekenis te kunnen zijn en andere mensen te kunnen helpen. Het lijkt me een heel dankbaar beroep en het is tegelijk een uitdaging om deze verandering in mijn carrière te maken. Na jarenlang voor grote bedrijven te hebben gefotografeerd, ga ik mij anders inzetten. Ik vind het een uitdaging om mezelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren. Doordat het een verkort programma is, je deze opleiding afrondt met een diploma en tevens aan het werk bent, was ik gelijk enthousiast. Zo kan ik werken en leren combineren!”

Leren in de praktijk
De zij-instromers hebben naast enthousiasme en motivatie een mbo niveau-3 diploma nodig om te kunnen starten aan de opleiding. Ook gaan zij voor minimaal 24 uur per week aan de slag. Daarnaast is er één keer in de twee weken een studiedag op mboRijnland in Gouda. Hier is de mogelijkheid om ook praktijksituaties in te brengen. Tijdens de overige dagen zijn de studenten te vinden op hun werkplek. Er starten 14 zij-instromers in de verpleeghuizen De Hanepraij, Savelberg en De Prinsenhof van Zorgpartners Midden-Holland in Gouda. Twee zij-instromers gaan in De Zevenster in Zevenhuizen aan de slag en één zij-instromer in De Vijverhof in Capelle aan den IJssel. De werk- en praktijkbegeleiders zorgen voor goede begeleiding. Daarnaast maken de zij-instromers gebruik van een online leerplatform waar ze leren en op elkaar kunnen reageren. De opleiding duurt 18 maanden.

Elkaar versterken
CIV Welzijn & Zorg projectleider Mariet Wiltink vindt het uniek dat verschillende partijen elkaar hebben weten te vinden en samenwerken. “Het is een mooi voorbeeld van zowel hybride leren als Leven Lang Ontwikkelen. En dat doe je met elkaar.” Isabelle Stein vult aan: “Dit is een mooi traject voor werkenden en de zorg. De zij-instromers behouden hun inkomen en zijn snel inzetbaar voor de zorg. We verwachten dat deze nieuwe collega’s ook zorgen voor een nieuwe dynamiek en ideeën meebrengen die waardevol zijn voor de zorg.”

Belangstellenden voor dit zij-instroomtraject kunnen contact opnemen met Zorgpartners Midden-Holland via opleidingen@zorgpartners.nl, De Zevenster (onderdeel van WelThuis) via opleidingen@welthuis.nl of De Vijverhof via opleiden@hsbdevijverhof.nl. Je kunt dan ook op de hoogte gehouden worden over een volgend startmoment.

mboRijnland is opleider bij de Nationale Zorgklas

De Nationale Zorgklas is in april in het leven geroepen en sinds mei hebben bijna 200 deelnemers in 20 groepen het Online Trainingsprogramma gevolgd dat wordt verzorgd door vakdocenten. mboRijnland is als één van de opleiders verbonden aan de Nationale Zorgklas. Deelnemers zijn tevreden en enthousiast over het Trainingsprogramma en de vakdocenten en co-trainers geven voor de kwaliteit van de uitgevoerde Trainingsprogramma’s een 8 als gemiddelde score over 20 groepen.

Wat is de Nationale Zorgklas?

De Nationale Zorgklas is een nationaal platform voor de zorg, geïnitieerd en mogelijk gemaakt door landelijke werkgevers- en werknemersorganisaties. De Nationale Zorgklas wil bijdragen aan een duurzame oplossing voor de arbeidskrapte en opleidingsvraagstukken in de zorg. Het biedt een oplossing door nieuw in te stromen medewerkers snel inzetbaar te maken voor ondersteuning in de zorg én door zittende medewerkers en herintreders versneld te kunnen inzetten op een hoger niveau.

Met een passend, laagdrempelig en versneld opleidingsaanbod biedt de Nationale Zorgklas een 1e stap en goede introductie voor mensen die tijdelijk in de zorg willen gaan werken of een carrièreswitch willen maken naar de zorg. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze ervaren vakdocenten zijn opgeleid tot Trainer van de Nationale Zorgklas en behoren daarmee tot de Online Trainerspool. In het Online Trainingsprogramma leiden zij deelnemers op een verantwoorde manier binnen 1 week op om aan de slag te gaan in de zorg. Het Trainingsprogramma wordt volledig digitaal verzorgd à la werkplekleren met veel interactie en is persoonlijk, aangenaam en in verbinding met de (toekomstige) werkpraktijk.

Na het opdoen van de essentiële kennis en richtlijnen in het Trainingsprogramma kan het volgen van opleidingsonderdelen in de vorm van mbo-certificaten een waardevolle aanzet zijn naar professionalisering in zorgtaken of een diploma.

Wilt u nieuwe medewerkers een goede en verantwoord introductie geven in de zorg? Of wilt u vrijwilligers en mantelzorgers bedanken voor hun inzet en hen breder inzetbaar maken? Meld hen dan aan voor het Trainingsprogramma, dan gaan wij u helpen!

Subsidiemogelijkheden

Door samenwerking met diverse overheidsinstanties is het Trainingsprogramma voor een groot deel of volledig subsidiabel via SectorplanPlus. Meer informatie vindt u in deze memo.

Als duurzaam opleidingsplatform is het essentieel om aan te sluiten bij de actuele behoefte van het werkveld. De ‘etalage’ van de Nationale Zorgklas wordt mogelijk uitgebreid met mbo-certificaten op niveau 2 en 3, zodat volwassen zij-instromers versneld inzetbaar kunnen raken voor de zorg op basis van een OCW erkend certificaat. Ook wordt onderzocht of de vernieuwde scholing voor de BIG-herregistratie via de Nationale Zorgklas kan verlopen.

Persoonlijk advies
Heeft u vragen of wilt u advies over de Nationale Zorgklas?
Onze accountmanager Margot Röst helpt u graag.
Neem contact op via  llo@mborijnland.nl of telefonisch 088 222 1772.

 

Nieuwe kans? Werkenderwijs leren voor fietsenmaker

Bij mboRijnland zijn vandaag veertien studenten gestart met een opleiding tot assistent-fietsenmaker. Omdat ze tegelijk met hun studie werkervaring opdoen, vergroten ze hun kans op een baan. De Zoetermeerse wethouder Jan Iedema (Onderwijs en EZ) was bij de start van de nieuwe opleiding aanwezig om de deelnemers veel succes te wensen.

De studenten – sommigen met een afstand tot de arbeidsmarkt – worden opgeleid tot assistent-mobiliteit en specialiseren zich in fietstechniek. De opleiding is tot stand gekomen door samenwerking met het lokale bedrijfsleven. De technieklessen worden gegeven bij werkleerbedrijf Ecoware in Zoetermeer. Bij verschillende fietsenwinkels in Zoetermeer en bij de Z-stal doen de studenten werkervaring op. De opleiding is opgezet samen met Innovam, DSW en U-stal. Na het behalen van hun diploma kunnen studenten doorleren voor de opleiding mobiliteit niveau 2 (elektrische fietsen, scooters en auto’s).

Innovam

Innovam werkt aan beter opgeleide professionals in de mobiliteitsbranche en verzorgt een breed spectrum aan trainingen en opleidingen. Ook richt Innovam zich op sales in een digitale wereld, personeelsbeleid en opleidingen voor de tweewielerbranche.

DSW

Sociaal Werkbedrijf DSW is een werkleerbedrijf. Bij DSW doen gemotiveerde medewerkers werkritme, kennis en ervaring op. Hierbij heeft DSW de mogelijkheden en niet de beperkingen van mensen voor ogen.

U-stal

U-stal biedt werkgelegenheid aan mensen die elders minder goed aan de slag kunnen komen. Zij werken al of niet in een gesubsidieerde baan of met een Persoonsgebonden Budget. In de tijd dat men werkzaam is bij U-stal doet men werkervaring op en krijgt men de kans om te leren. Daarmee vergroot men de kansen op een plek op de arbeidsmarkt.

mboRijnland

mboRijnland leidt ondernemende vakmensen op, die bijdragen aan een sociale samenleving en een sterke economie. Studenten leren bij mboRijnland een vak waar de samenleving echt iets aan heeft. mboRijnland heeft scholen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Bij mboRijnland staat vakmanschap, verbinding en vertrouwen centraal.