Uitreiking studenten Assistent Dienstverlening en Zorg na hybride leertraject bij Arriva

Maandag 12 juli namen vijf studenten van de mbo-opleiding niveau 1 met profiel Assistent Dienstverlening en Zorg van mboRijnland hun diploma in ontvangst. De studenten kregen hun diploma uitgereikt in Leiden bij Arriva Nederland. De studenten zitten in een hybride leertraject, waarbij zij onderwijs volgen binnen een leerwerkbedrijf. Arriva, het leerwerkbedrijf van de studenten, maakte het mogelijk dat de uitreiking fysiek gevierd kon worden met een familielid of vriend(in) erbij.

“We zochten naar een alternatieve manier van diplomeren, want je gunt elke student die fysieke uitreiking, vooral in zo’n lastig jaar. Na de zomervakantie is er nog ruimte voor enkele nieuwe studenten binnen dit hybride leertraject, zowel voor de studie Assistent Dienstverlening en Zorg (Entree, niveau 1) als voor de studie Servicemedewerker (niveau 2).”, aldus Docent Jeffrey van Geenen.

Sinds september 2020 werken Arriva en mboRijnland samen om studenten Assistent Dienstverlening en Zorg de praktijkervaring te bieden waar ze naar zoeken. In dit hybride leertraject gaan studenten een dag in de week naar school voor hun generieke lessen en zijn ze drie dagen in de week aan de slag bij Arriva. In dit hybride leertraject lopen het leren in schoolse context en in beroepscontext geleidelijk in elkaar over. Zo gebeurt leren en werken in één leeromgeving. Tijdens het leerwerken hebben studenten zelf invloed op de taken die aan de werkprocessen zijn gekoppeld. Zo kunnen studenten werken aan werknemersvaardigheden of volgens een stappenplan. De studenten werken daarnaast niet alleen met een praktijkopleider. Ook de docent is aanwezig op de werkvloer om de studenten te coachen en om tijdens de praktijk samen met de student de koppeling te maken naar de theorie. Als studenten hun niveau 1 diploma behalen, bestaat de mogelijkheid dat ze doorstromen naar Arriva voor de interne BBL-opleiding tot buschauffeur.