Verkiezingsdebat tussen studenten mboRijnland en Zoetermeerse politiek  

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vond op woensdag 23 februari een Verkiezingsdebat plaats tussen studenten mboRijnland en raadsleden van de gemeente Zoetermeer. Het debat stond in het teken van compassie, gelijke kansen en sociale uitsluiting. De middag werd georganiseerd door ILOZ in samenwerking met mboRijnland. Tijdens deze middag kregen alle politieke partijen de gelegenheid om in gesprek te gaan met mbo-studenten over het belang van een verbonden Zoetermeer. 

Flip Bakker, bestuurslid ILOZ: “De verkiezingen van 16 maart vallen midden in de nationale Week tegen discriminatie. Een goed moment voor een politiek statement. Compassie is dat je de ander behandelt zoals jezelf graag behandeld wilt worden. Is de gemeente Zoetermeer ook in de praktijk de inclusieve en compassievolle gemeente die ze wil zijn?”  

Over deze en andere vragen debatteerden studenten en raadsleden in een levendig debat.

Loes Janssen, locatiedirecteur mboRijnland Zoetermeer: “Het was voor onze studenten een enorme kans om met de lokale politieke partijen in debat te gaan over thema’s die hen persoonlijk bezighouden en raken. Dit zijn de voorzieningen in de wijk of de aandacht en geld voor jongerenactiviteiten in Zoetermeer. Fijn dat ze zich gehoord en gezien voelden door de lokale politici.”

Vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen in Zoetermeer, die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, gingen in debat met mbo-studenten over het belang van goed burgerschap, een verbonden samenleving en het bevorderen van gelijke kansen. Vragen die naar voren kwamen waren: Zijn er voldoende voorzieningen voor jongeren in Zoetermeer, zodat iedereen kan meedoen, wonen en recreëren? Hoe draagt het huidige beleid bij aan het tegengaan van sociale uitsluiting en het bevorderen van gelijke kansen? Wat zijn de plannen om Zoetermeer ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk te maken? Hoe denken jongeren over de tweedeling in de samenleving en welke oplossingen zien zij?

Cemil Yilmaz van IZI-solutions leidde het debat. Hij is een van de samenstellers van de Jongeren-verkiezingswijzer en ervaren in het modereren van jongeren(verkiezings)debatten.

Dank aan alle betrokkene die dit Verkiezingsdebat tot een succes hebben gemaakt!