Hogeschool Leiden en mboRijnland intensiveren samenwerking voor lab-opleidingen

Hogeschool Leiden en mboRijnland vernieuwen bestaande afspraken voor verdere intensivering van het samenwerkingsverband voor de opleidingen van Het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO). De kennisuitwisseling tussen de instellingen is toegenomen, waardoor er nog meer mogelijkheden ontstaan ten aanzien van de bestaande doorlopende leerlijnen. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor publiek-private samenwerkingen, wat direct een positieve invloed heeft op de baankansen van studenten én de kans op goede werknemers voor de bedrijven vergroot.

Op de campus van Hogeschool Leiden ondertekenden bestuursvoorzitters Sander van den Eijnden (Hogeschool Leiden) en Otto Jelsma (mboRijnland) vandaag de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst. De partijen vinden het van groot maatschappelijk belang dat overheid, onderzoekers, ondernemers en het onderwijs op structurele schaal samenwerken om de toekomst van Life Sciences & Health veilig te stellen. In aansluiting hierop wordt de samenwerking vernieuwd en wordt momenteel onder andere gewerkt aan het starten van een nieuw Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor Bio Sciences, om zo mede vorm te geven aan de Human Capital Agenda van het Leiden Bio Science Park. Otto Jelsma: “Een nauwe samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekers en ondernemers op het gebied van Life Sciences is nodig voor een naadloze aansluiting van alle niveaus van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. We kijken ernaar uit deze succesvolle samenwerking met Hogeschool Leiden voort te zetten, gezien het verder uitbouwen van de doorlopende leerlijnen bij ons hoog op de agenda staat.”

De instellingen werken al langere tijd nauw samen en maken nu nieuwe, concrete afspraken om dit verder te intensiveren. Sander van den Eijnden vertelt: “We zijn blij met deze hernieuwde samenwerking binnen het laboratoriumonderwijs. Zo kunnen we een goed en gedegen antwoord geven op de vragen die de Human Capital Agenda van het Life Sciences domein ons stelt. Doorlopende leerlijnen, verbindingen in de curricula en gedeelde kennis en personeel maken de opleidingen op zowel mbo als hbo-niveau wendbaar. Voor onze wederzijdse studenten vormt de hernieuwde samenwerking bovendien een stevige kwaliteitsimpuls met betrekking tot hun kennis, competenties en ondernemerschap. Door deze samenwerking kunnen wij hen ook in de toekomst de nieuwste technieken aan blijven bieden.”

De nieuwe samenwerking heeft daarnaast een bedrijfseconomisch voordeel. Zo spelen de beide onderwijsinstellingen hiermee in op een vraag vanuit het werkveld in de Leidse regio. Vooral vanuit de verschillende bedrijven in het Bio Science Park is namelijk veel behoefte aan goed opgeleid laboratoriumpersoneel.