Gepersonaliseerd leren werkt

Zoals we afgesproken hebben in onze Kwaliteitsagenda, maken we werk van gepersonaliseerd leren. Voor de één betekent dat verdiepen, voor de ander vertragen en voor weer anderen het versnellen van de studie. In de laatste categorie vallen twee studenten van ons. Zo haalde Sander de Vries versneld zijn HTV-diploma én is nu BOA bij de gemeente Ronde Venen. En heeft de eerste lichting van de studie Servicemedewerker ook hun diploma een half jaar voor de eindtijd gehaald.

Diploma én een baan
Sander rondde in anderhalf jaar zijn studie af én kreeg een baan als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bij gemeente Ronde Venen. Dit is gelukt omdat zijn stagebegeleider, Maarten van Rijn, ervoor heeft gezorgd dat delen die mboRijnland wat moeilijk kan aanbieden tijdens coronatijd, zijn verplaatst naar de praktijk. Daar was enige inzet van beide partijen voor nodig, maar het is zeker de moeite waard gebleken. Sander ontving zijn diploma in het bijzijn van de locoburgemeester Rein Kroon. Hij gaf Sander goede raad mee: “Je bent op een afdeling gekomen waar hard wordt gewerkt en je hebt jezelf laten zien. Ik ben blij met mensen zoals jij die helder communiceren en niet zeuren, ook al is het 5:15 uur in de ochtend! Jij laat zien dat als je iets wilt en je ervoor gaat, je het ook kunt. En blijf vooral je dromen achternajagen!

Nieuwe opleiding en óók nog versneld gedaan
Ook vanuit het college Start-Up is goed nieuws te melden over gepersonaliseerd leren. Dat college startte zo’n anderhalf jaar geleden met de opleiding Servicemedewerker. Deze nieuwe en brede tweejarige niveau 2-opleiding leidt de studenten op voor het werken in verschillende organisaties en instellingen. Studenten kiezen een arbeidsmarktprofiel: zorg en welzijn, sport en recreatie of zakelijk commercieel, waardoor ze een grote keuze hebben aan beroepen waarin ze aan de slag kunnen gaan.

Eind januari zijn van de eerste studenten uit Leiden de diploma’s vastgesteld. Teamleider Max Janssen vertelt trots: “Voor het MBO College Start-Up is dit een mijlpaal, nog nooit kregen studenten van mboRijnland een diploma Servicemedewerker. Maar vooral alle hulde voor de studenten want zij hebben laten zien dat ze in anderhalf jaar tijd alle werkprocessen beheersen, die bij het kwalificatiedossier horen.” Van de studenten die in januari diplomeerden gaan er enkele door naar een vervolgopleiding. Sommigen moeten nog even wachten tot een instroommoment in augustus. “Wat zou het geweldig zijn als we alle studenten die tussentijds uitstromen meteen kunnen plaatsen in een vervolgtraject. Volgend schooljaar wellicht?”, spreekt Max zijn hoop uit.