Blended education in stroomversnelling binnen mboRijnland

Begin maart 2020 werd binnen mboRijnland het startschot gegeven voor het project Blended Education. Centrale vraag: ‘Hoe kunnen we het leereffect van onze student maximaliseren met de inzet van technologische innovaties’. Een belangrijk vraagstuk in het kader van de doelstellingen uit de kwaliteitsagenda. COVID-19 heeft dit vraagstuk in ongekende stroomversnelling gebracht. ‘Door urgentie gedreven heeft mboRijnland een nieuwe manier van lesgeven omarmd en nieuwe technologieën verkend. Het onderwijs heeft, met ondersteuning van dit project, enorme stappen gezet’, aldus College van Bestuurslid, Oege de Jong.

Visie op blended education
Als basis van het project is gewerkt aan het vormen en uitdragen van een gemeenschappelijke visie op blended education binnen mboRijnland. Hiervoor is het bestaande EMBED-model als hulpmiddel ingezet voor de verschillende colleges. Een gemeenschappelijke visie op blended education is een belangrijk startpunt voor de organisatie maar neemt niet weg dat de onderwijsteams en de colleges deze visie verder moeten concretiseren om tot een passende vertaling te komen. Projectleider Marko Schuuring benadrukt het belang om de visie kritisch te blijven evalueren om de aansluiting te houden met de technologische ontwikkelingen in de markt en de onderwijsbehoefte van de organisatie.

Van fysiek naar digitaal onderwijs
Om de verschuiving van fysiek naar digitaal onderwijs mogelijk te maken is geïnvesteerd in het ontwikkelen van een toegankelijke samenwerkingsomgeving in Teams. Vervolgens is deze omgeving verder doorontwikkeld tot een digitale leeromgeving voor studenten en docenten. Dankzij de inzet van sleutelgebruikers en de aanstelling van I-coaches – docenten die naast normale onderwijstaken ook de rol van technovator, adviseur en veranderaar hebben binnen de colleges – is het gelukt om tot een snelle en succesvolle uitrol van het onderwijs op afstand te komen.

Van synchroon naar asynchroon
Om docenten te stimuleren in het maken van educatieve video’s zijn op de verschillende locaties opname- en bewerkingsstudio’s ingericht. Ook zijn 500 lokalen voorzien van faciliteiten voor audio-streaming en daarnaast zijn enkele lokalen voorzien van apparatuur voor zowel audio- als videostreaming. Voorbeelden van effectieve maar vooral praktische ondersteuning voor het mogelijk maken van zowel synchroon als asynchroon onderwijs.

Kennis en ondersteuning
Een intern portaal waarin (privacy technisch goedgekeurde) educatieve apps te vinden zijn. Een informatieportaal gericht op de nieuwste inzichten voor e-didactiek. Een handreiking ‘Online Lesgeven’. Praktische online sessies voor kennisdeling en training gericht op het gebruik van digitale tools, zoals bijvoorbeeld OneNote, Forms en FeedbackFruits. Het is slechts een greep uit de zaken die in korte tijd gerealiseerd zijn om docenten ondersteuning te geven in de abrupte verschuiven van fysiek naar digitaal onderwijs.

De toekomst
Voor het borgen van de kwaliteit van digitaal onderwijs en het implementeren van technologische onderwijsinnovaties benadrukt projectleider Schuuring dat de focus voor de komende tijd moet liggen op een sterke verbinding tussen alle geledingen van de organisatie. Het continueren van de inzet van sleutelgebruikers en I-coaches vormt hierin een belangrijke succesfactor.

Digitalisering brengt ons dichter bij de belevingswereld van studenten en helpt ons om flexibel onderwijs mogelijk te maken’ – Oege de Jong, College van Bestuur

Dankzij de inzet en betrokkenheid van de volledige organisatie heeft de verschuiving van fysiek naar digitaal onderwijs in een sneltreinvaart plaatsgevonden. Hierdoor heeft mboRijnland in korte tijd een grote ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van digitaal en asynchroon onderwijs als mogelijkmaker van flexibel onderwijs voor de toekomst!