Sociaal Werker

Tijdens de opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener leer jij werken met mensen voor wie de samenleving best ingewikkeld is en die het niet alleen redden. Jij houdt je bezig met de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze mensen.

Tijdens de opleiding leer je veel over de mensen waarmee je te maken kunt krijgen in hun eigen omgeving. Jouw doel is hun welzijn te bevorderen. Je leert bijvoorbeeld hoe je een goed gesprek kunt voeren en de belangen van een ander behartigt. Je leert wetten en regels kennen om deze mensen goed te kunnen adviseren. Je leert hoe je een plan van aanpak opstelt en hoe je administratieve taken uitvoert. Daarnaast doe je natuurlijk praktijkervaring op, dit is een belangrijk deel van deze opleiding op mboRijnland.

De opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener start met een basisjaar. Je doet kennis en vaardigheden op voor het “Sociaal Werk” die zowel voor de Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener als de Sociaal Cultureel Werker nodig zijn. Halverwege je eerste jaar ga je al stagelopen, bijvoorbeeld bij een woningcorporatie tot een instantie voor schuldhulpverlening of een re-integratiebureau. Gedurende de rest van je studie specialiseer jij jezelf steeds verder. Aan het eind van het traject heb je de kans om een tweede diploma te halen: het diploma Sociaal Cultureel Werker. Hiervoor doe jij drie extra examens.