Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang leer je hoe je met kinderen van 0 tot 13 jaar moet omgaan in hun dagelijkse leven. Je bent actief bezig met kinderen, verzorgt ze, praat veel met ze en helpt hen met hun taal- en denkontwikkeling. Je kijkt goed naar wat ze nodig hebben en bedenkt leuke activiteiten voor hen. Je zorgt er ook voor dat de plek waar ze spelen en leren schoon, veilig en uitdagend is. 

Hoe ziet het eerste jaar van de opleiding eruit?
In het eerste deel van de opleiding zit je 5 dagen per week op school en leer je over je toekomstige werkplek, de kinderopvang. Daarna ga je drie dagen per week naar school en loop je twee dagen per week stage. Tijdens de opleiding krijg je hulp van een studieloopbaanbegeleider die je advies geeft. Ook op je stageplek is er iemand die je helpt en begeleidt.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Op school leer je dingen die je later in de praktijk nodig hebt. Het is heel belangrijk om ervaring op te doen in echte kinderopvangplekken. Daar kun je de dingen die je op school leert in de praktijk brengen en verbeteren. Je leert het beroep stap voor stap, eerst met hulp en later zelfstandig. mboRijnland en de plek waar je stage loopt werken samen om je een goede start te geven in je beroep.

Vakken en keuzedelen
De opleiding bestaat uit een beroepsspecifiek deel, een algemeen deel en keuzedelen. Het beroepsspecifieke deel bestaat uit zes taken:

 • Pedagogisch begeleiden en ondersteunen 
 • Activiteiten organiseren 
 • Begeleiden bij persoonlijke verzorging 
 • Zorgen voor een schone, veilige en stimulerende speel- en leeromgeving
 • Het maken en uitvoeren van begeleidingsplannen 
 • Ontwikkelen van eigen deskundigheid en werken aan kwaliteit

Naast de vakken die speciaal voor je beroep zijn, waarin je oefent met dingen die je in de kinderopvang doet, volg je ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen, en burgerschap. Je kunt ook extra vakken kiezen om jezelf nog meer te ontwikkelen.

Naast beroepsgerichte vakken waarin je met herkenbare praktijksituaties uit de kinderopvang aan de slag gaat, volg je de generieke vakken: Nederlands*, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. Ook krijg je keuzedelen die jouw ontwikkeling verrijken en/of verbreden.

*Om in de kinderopvang te werken worden zeer hoge eisen gesteld aan je niveau Nederlands. Deze eisen zijn in de voorwaarden om het diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang te behalen, verwerkt. Hier spelen we tijdens de opleiding op in.

Wat maakt deze opleiding méér dan mbo?
Tijdens de opleiding wordt er samengewerkt met de praktijk. Regelmatig worden er gastlessen op school gegeven door vakmensen uit de praktijk. Ook is er de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland.

Vanaf 1 januari 2025 is de taaleis IKK van kracht. Dat betekent dat alle pedagogisch medewerkers moeten aantonen dat zij de mondelinge vaardigheden – Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren- op niveau 3F beheersen. Daarvoor is er in de opleiding extra aandacht voor Nederlands.  

Toegestane vooropleidingen

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Diploma mbo-opleiding niveau 2
 • Diploma mbo-opleiding niveau 3
 • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

In het kort

Leerweg
BOL
Niveau
Niveau 3
Duur
2 tot 3 jaar
Startmoment
2024, na de zomervakantie
Locaties

Leiden Bètaplein / Lammenschans (BOL)

Startmomenten: Availability 2024, na de zomervakantie (BOL) - Opleiding is vol

Zoetermeer Van Doornenplantsoen (BOL)

Let op: Deze opleiding is VOL op locatie Leiden Lammenschans voor start na de zomer.. Aanmelden voor starten in Zoetermeer is nog gewoon mogelijk.

Deze opleiding is ook in 2 jaar te volgen op de locatie Zoetermeer. Dit is maatwerk.

Als je kiest voor BOL verkort (2 jaar) dan volgt er een aanvullend gesprek om te kijken of deze versnelde vorm bij jouw past.

Direct aanmelden

Over jou

 • Je bent communicatief
 • Je werkt graag met kinderen
 • Interesse in pedagogiek
 • Zorg en welzijn

In de praktijk

Na je opleiding kun je aan de slag bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of een (integraal) kindcentrum (IKC). Een andere mogelijkheid is dat je doorstroomt naar een niveau 4 mbo-opleiding. 

Als Pedagogisch Medewerker Kinderopvang ben je graag met kinderen bezig. Afhankelijk van je werkplek verzorg en begeleid je baby’s, peuters of kinderen in groepsverband. Je zorgt voor een veilige, gezellige en uitdagende speel- en leeromgeving. Je kan goed organiseren en bent de hele dag bezig om alles in goede banen te leiden. Je begeleidt kinderen bij hun creatieve ontwikkeling. Doet sport- en spelactiviteiten met hen of een taalspelletje, iets met muziek of toneelspelen. Bij alles wat je doet, staat de ontwikkeling van de kinderen voorop. Daarover heb je regelmatig contact met de ouders of verzorgers. 

Als je klaar bent

Aanvullende informatie

 • Kosten
 • BOL
 • Buitenland
 • Keuzedelen
 • Ondernemerschap
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Studeren met een laptop

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Je gaat vijf dagen per week naar school. Je hebt veel contact met medestudenten en docenten. Tijdens je opleiding loop je een bepaalde periode stage. Je doet dan veel ervaring op in een bedrijf of instelling. Zo bereiden we je goed voor op je toekomstige beroep.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

Wil jij tijdens je mbo-opleiding stage lopen in het buitenland of vakken volgen aan een buitenlandse school?
Lees meer over internationalisering

Een deel van je opleiding kan je zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!
Lees meer over keuzedelen

Tijdens je studie al een eigen bedrijf starten? Of een winkel runnen? Bij mboRijnland krijg je de kans om jouw ondernemendheid te versterken.
Lees meer over ondernemerschap

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een VOG niet verplicht. Een VOG is wel verplicht op het moment dat je gaat werken of stagelopen als onderdeel van deze opleiding.

Check daarom goed of je een VOG kan krijgen. Dit kun je hier doen: https://watdevog.nl/#wat-de-vog

In de meeste gevallen is het geen probleem om een VOG te krijgen. Krijg je toch geen VOG, dan raden we je af om met deze opleiding te beginnen, omdat je geen stage kunt lopen en dus ook de opleiding niet kunt afronden.

Wil je meer informatie, klik dan hier

Bij deze opleiding raden we je aan om gebruik te maken van je eigen laptop. Meer informatie over het gebruik van een laptop en over de keuze van een laptop vind je hier.

Bijzonderheden

Locaties beginnen en afmaken

Je kunt op verschillende locaties deze opleiding volgen. Vanaf het tweede of derde leerjaar kan het zijn dat je de opleiding of een keuzedeel vervolgt op een andere locatie van mboRijnland.