Wat ga je leren?

Tijdens de BBL-opleiding Uitvoerder Bouw / Infra bereiden we je voor om leiding te geven op een bouwplaats van kleinere projecten. Je leert om onder leiding van een projectleider of aannemer op grotere projecten te werken. Zo leer je onder andere bouwprojecten voor te bereiden en van begin tot eind te plannen. Hierbij hou je rekening met de werkzaamheden, mensen, materialen, middelen, planning, kosten en veiligheid.

Tijdens de opleiding Uitvoerder Bouw leer je bouwtekeningen lezen, planningen maken en begrotingen opstellen. Je leert alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol leiding te geven op een bouwproject. Je leert in deze opleiding dus niet alleen welke onderdelen er zijn in een bouwproces, maar je werkt ook aan je beroepshouding. In je werk moet je namelijk goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben. Vaardigheden waardoor je goed kunt samenwerken met je collega’s en leidinggevenden. Ook leer je nauwkeurig en zorgvuldig te zijn en werk je aan je probleemoplossend vermogen.

Over de opleiding
Deze BBL-opleiding volg je na een niveau 3 bouwopleiding, zoals allround timmerman. Veel van onze studenten blijven werkzaam bij het bedrijf waar ze de niveau 3 opleiding hebben afgerond en stromen daar intern door naar de uitvoerkant van het bedrijf. In de praktijk leer je omgaan met zaken als werkvoorbereiding, calculatie, projectplanning, bewaken van de uitvoer en het opleveren van een project. De technische kennis die daarbij nodig is doe je voor een groot deel op in de vooropleiding niveau 3.

De opleiding wordt gegeven op twee avonden in de week. In principe worden op maandagavonden generieke vakken gegeven als Nederlands, Engels en rekenen. Deze vakken sluiten aan op het niveau dat je bij je vooropleiding hebt behaald.

De avonden voor de vaktechnische onderdelen wisselen, deze zijn op dinsdagen en donderdagen. In overleg met de vakdocenten die je begeleiden wordt bepaald hoe je de opleiding doorloopt en wanneer je bijvoorbeeld het generiek programma volgt.

Vakken en keuzedelen
Wat leer je zoal op deze opleiding? Naast de generieke vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen vol je theoretische beroeps specifieke vakken die je werk in de praktijk ondersteunen. Zo leer je bijvoorbeeld over wat het betekent een professionele beroepshouding te hebben. Ook leer je klant- en kostengericht te werken en kwaliteitsbewust aan de slag te gaan.

Je werkt tijdens de opleiding aan de competenties zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, beslissingen durven nemen en analyserend vermogen. Het is als Uitvoerder Bouw belangrijk dat je goed kunt communiceren met alle betrokkenen van een project.

Naast de verplichte vakken, krijg je de mogelijkheid keuzedelen te volgen. Je kunt keuzedelen volgen die aansluiten bij jouw vak specialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Aangezien je al een opleiding hebt afgerond, is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor de keuzedelen.

Wat maakt deze opleiding méér dan mbo?
Bij deze opleiding besteden we specifiek aandacht aan integratie van diverse vakgebieden bij het uitvoeren van projecten. Daarbij wordt gekeken naar moderne methodieken, zoals BIM en geavanceerde teken- en ontwerpprogramma’s. Gezien de snelheid waarmee technieken veranderen, werken we veel samen met bedrijven in de omgeving en worden nieuwe ontwikkelingen behandeld om je te laten ervaren wat ons uitgangspunt is: studenten opleiden tot professionals die slimme gebouwen slim bouwen!

Toegestane vooropleidingen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

  • Diploma mbo-opleiding Bouw niveau 3, bijvoorbeeld Allround Timmerman.

In het kort

Leerweg
BBL
Niveau
Niveau 4
Duur
4 jaar
Startmoment
2024, na de zomervakantie
Locaties

Gouda (BBL)

Leiden Gitstraat (BBL)

Direct aanmelden

Over jou

  • Klantvriendelijk
  • Technisch inzicht
  • Huizen- en wegenbouw
  • Opzichter

In de praktijk

Tijdens de BBL-opleiding Uitvoerder Bouw volg je twee dagen per week les. Daarnaast volg je minimaal 640 uur stage/bpv per studiejaar. Hiervoor heb je een praktijkplaats bij een erkend leerbedrijf nodig. Daarna heb jij je niveau 4 mbo-diploma en ga je aan de slag bij een bouwbedrijf of infrabedrijf. Of je stroomt door naar het hbo. Als uitvoerder bouw verdeel jij de werkzaamheden van het bouwproject over de ploegen, de onderaannemers en de installateurs. Bij kleinere projecten treed je bovendien op als meewerkend uitvoerder.

Of je nu werkt aan een nieuwbouwwijk of je werkt aan de wegen die daar doorheen lopen: je bent een goede organisator, stressbestendig en weet goed met mensen om te gaan. Je neemt als uitvoerder bouw in je dagelijks werk beslissingen die bijdragen aan de succesvolle voortgang van het bouwproject waar jij de kwaliteit van bewaakt. Je bedenkt creatieve oplossingen voor bouwkundige en organisatorische problemen. Je bent verantwoordelijk en stuurt aan waar nodig. Je hebt contact met leveranciers en onderaannemers. Verder regel je dat alles op tijd af is, houd je de veiligheidsvoorzieningen in de gaten en zorg je ervoor dat de juiste materialen op de juiste tijd en plaats aanwezig zijn. Naast het werk ben je ook aanwezig bij vergaderingen en doe je administratief werk, zoals het bijhouden van kosten en het werkrooster.

Studie in cijfers

Aanvullende informatie

  • Kosten
  • BBL
  • Buitenland
  • Keuzedelen
  • Ondernemerschap

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Minimaal drie dagen per week heb je een baan bij een bedrijf of instelling. Je gaat één of twee dagen of avonden per week naar school. Zo leer je vooral in de praktijk. Je verdient vaak al een salaris. Tijdens de opleiding word je begeleid door onze docenten en een praktijkopleider van je bedrijf.
Het is heel belangrijk om meteen bij de start van je opleiding een praktijkplaats bij een erkend leerwerkbedrijf of instelling te hebben. Dan pas kun je de opleiding goed volgen.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

Wil jij tijdens je mbo-opleiding stage lopen in het buitenland of vakken volgen aan een buitenlandse school?
Lees meer over internationalisering

Een deel van je opleiding kan je zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!
Lees meer over keuzedelen

Tijdens je studie al een eigen bedrijf starten? Of een winkel runnen? Bij mboRijnland krijg je de kans om jouw ondernemendheid te versterken.
Lees meer over ondernemerschap