Categorie archieven: Zorg

Dag van de Zorg: ‘Onze zorg stopt nooit!’

Vandaag, 12 mei, is het de ‘Dag van de Zorg’. Ieder jaar staat deze dag in het teken van zorg en verpleging. Een dag waar medewerkers van zorginstellingen in het zonnetje worden gezet en daar doet mboRijnland aan mee! Vanochtend kwamen op locatie Zoetermeer – Van Doornenplantsoen docenten en studenten bij elkaar om een bijzondere foto vanuit de lucht te maken. 

Waarom de Dag van de Zorg?
De Dag van de Zorg, voorheen ‘Dag van de Verpleging’, bestaat sinds 1965 en wordt sinds 1974 wereldwijd gevoerd op de geboortedag van Florence Nightinghale, 12 mei. Zij was een Britse verpleegster en wordt gezien als grondlegger van de moderne verpleging. In het heden staat de Dag van de Zorg in het teken van waardering uiten naar zorgverleners. Student Ilse vertelt waarom de Dag van de Zorg zo belangrijk is: “De zorg draait altijd door en iedereen werkt keihard. Daarom mag iedereen die zich inzet voor onze zorg in het zonnetje worden gezet.”

Docenten en studenten komen samen
Vanochtend stond een grote groep docenten en studenten van mboRijnland stil bij het feit dat de zorg erg belangrijk is voor onze maatschappij. Onderwijskundig teamleider, Ilse Nugter en docent, Arianne Riedijk openden de ochtend met uitleg over de betekenis van de luchtfoto. De studenten en docenten vormden namelijk een infinity teken, want ‘Onze zorg stopt nooit! Student Jaimy deelde tips aan huidige en toekomstige zorg studenten: “Soms kan de opleiding zwaar zijn en kan het even te veel worden. Weet dat je niet de enige bent en zoek steun bij elkaar. Samen komen we verder!” 

Studenten Ilse en Jaimy
Ilse Nugter en Arianne Riedijk

 

mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland starten nieuwe praktijkleerroute in Gouda

In september 2023 start een nieuwe praktijkleerroute in de vorm van een leerhuis voor BOL-studenten van de opleidingen Verzorgende IG en Verpleegkundige. Het is een geheel nieuwe vorm van opleiden waarin de studenten de hele opleiding in de praktijk volgen. De pilot start op de locaties De Hanepraij en Savelberg in Gouda en er is plek voor 20 studenten. De nieuwe praktijkleerroute is een samenwerking tussen mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland.

Betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
De nieuwe vorm van onderwijs die deze BOL-studenten krijgen is ontstaan vanuit de behoefte van zowel het werkveld als de student. Marianne Schouwstra, projectleider en docent Verpleegkunde mboRijnland: “De studenten van nu leren graag in de praktijk, op de werkvloer. Ze willen de geleerde theorie graag meteen in de praktijk kunnen brengen. Tegelijkertijd loopt het werkveld er nu soms tegenaan dat studenten tijdens een stage nog niet de theorie hebben gehad die in dat specifieke werkveld nodig is. Of dat de theorie die in het begin van de opleiding is geleerd enigszins is weggezakt. In dit traject wordt alle theorie van de opleiding op een flexibele manier aangeboden, afgestemd op wat op dat moment nodig is in het werk.”

Werken en leren tegelijk
Het leerhuis is een hybride leeromgeving. Dit betekent dat onderwijs en praktijk met elkaar zijn verbonden en verweven. De geleerde theorie wordt een-op-een toegepast in de praktijk. De student formuleert leervragen door het zien, ervaren en doen in de praktijk en gaat hier actief mee aan de slag tijdens de theorielessen. De student ontwikkelt onderzoekende en ondernemende vaardigheden die passen bij de toenemende complexe zorgvraag.

De studenten werken en leren vier dagen per week (maandag t/m donderdag) aan actuele vraagstukken in een contextrijke leerwerkomgeving bij Zorgpartners. De docenten geven vier uur per dag les in een leslokaal in de zorginstelling. Er wordt praktijkgericht lesgegeven en de leervragen van de student en de praktijksituatie vormen het vertrekpunt van de praktijkgerichte lessen. Daarnaast werken de studenten vier uur per dag in de zorginstelling.

Marlies Krijgsman en Esther van Dijk zijn vanuit Zorgpartners Midden-Holland betrokken als praktijkopleiders. Marlies Krijgsman: “Het leerhuis is een mooie manier om studenten vanaf de start van de opleiding vertrouwd te maken met de omgang met bewoners in de zorginstelling, die op veel gebieden afhankelijk zijn van zorg. Door het leerhuis kan veel beter gekeken worden naar individuele leertrajecten van studenten, zodat ieder in zijn eigen tempo kan leren. Bovendien leert de ervaring dat bewoners genieten van de omgang met studenten. Zorgpartners Midden-Holland vindt het belangrijk om te investeren in nieuwe manieren van opleiden en het aantrekken van medewerkers voor de zorg.”

De samenwerkingspartners hopen in dit jaar veel ervaring op te doen en de praktijkleerroute uit te breiden naar meer locaties van Zorgpartners.

Begeleiding
Wat de studenten leren in de praktijk bespreken ze dagelijks met hun docent, werkbegeleider en medestudenten in het leerhuis. Zo wordt de theorie concreet, herkenbaar en toepasbaar. Het uitgangspunt is dat leren van studenten plaatsvindt dichtbij de bewoner, dichtbij het team en op locatie.

Jasper van Waardenburg, onderwijskundig teamleider College Welzijn en Zorg mboRijnland: “Het leerhuis is een mooi voorbeeld van de manier waarop mboRijnland samen met het werkveld vernieuwend onderwijs aanbiedt dat beter aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. We leiden studenten op voor een duurzame loopbaan. Juist binnen het beroepsonderwijs is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk gebeurt buiten de muren van het schoolgebouw en zich verplaatst naar de actuele praktijk om nog beter aan te sluiten bij de werkzaamheden en innovaties die daar plaatsvinden.”

Ben je geïnteresseerd in deze praktijkleerroute? Voor meer informatie kun je een bericht sturen aan m.schouwstra@mborijnland.nl (onderwijs) of marlies.krijgsman@zorgpartners.nl (praktijk).

Living Lab Zorg & Technologie van de toekomst in regio Midden-Holland

Zorgpartners Midden-Holland, mboRijnland en Campus Gouda geven het Experience Lab een vervolg in een Living Lab Zorg & Technologie van de toekomst. In het uitgebrachte bidbook, een routekaart, lichten de partners hun plannen toe. De zorg is dringend op zoek naar medewerkers en heeft ook zorgprofessionals nodig die technologie kunnen toepassen in hun werk. Wethouder Zorg Anna van Popering, gemeente Gouda: “Nu is de tijd om door te pakken met het opleiden van de zorgprofessionals van de toekomst. Dat kunnen we niet alleen. Mooi als we met verschillende partijen uit regio Midden-Holland samen bouwen aan toekomstige zorg.”

De komende periode werken Zorgpartners Midden-Holland, mboRijnland en Campus Gouda aan de doorontwikkeling naar een Living Lab Zorg & Technologie van de Toekomst. Een fysieke plek waar studenten en medewerkers zich kunnen voorbereiden op de zorg van de toekomst. In het vorig jaar geopende Experience Lab in de Rietkraag van Zorgpartners Midden-Holland ervaren, ontdekken en onderzoeken studenten en zorgmedewerkers wat zorgtechnologie is en hoe ze dit kunnen toepassen. Dit fysieke lab, een samenwerking tussen Zorgpartners Midden-Holland, ZWconnect, mboRijnland, Hoornbeeck College, CIV Smart Technology, CIV Welzijn & Zorg en Campus Gouda, smaakt naar meer.

Dick van Duijn, lid van Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland: “Zorgtechnologie helpt onze cliënten met zelfredzaamheid en ondersteunt onze medewerkers. Dat is nodig om in te spelen op de zorgvragen van nu en de toekomst. We zijn blij dat we met de partners in de regio een volgende stap maken met het Living Lab Zorg & Technologie van de toekomst. In een inspirerende ruimte vol met zorgtechnologie blijven we digitaal vernieuwend werken. We versterken elkaar door samen kennis en ervaring te delen, te testen en te onderzoeken.”

Arjan van der Hoorn, directeur College Welzijn en Zorg bij mboRIjnland: “Om goed te kunnen anticiperen op de mogelijkheden in de toekomst is het nodig om nu te experimenteren. Dat kan niet zonder de samenwerking met partners in het veld.”

In het bidbook laten mboRijnland, Campus Gouda en Zorgpartners Midden-Holland weten dit Living Lab Zorg & Technologie breed op te zetten met meerdere partners. Zij bouwen zo vanuit een open samenwerkingswijze verder aan een coalitie rondom zorg & technologie. Van Popering: “De zorg, maar ook onderwijs is van ons allemaal. Om voorbereid te zijn op de toekomst, moeten we vandaag de handen ineen slaan.”

Wil je weten hoe het Living Lab Zorg & Technologie van de Toekomst eruit komt te zien? Bekijk hier het bidbook.

Meer weten over het Experience Lab? Sluit op donderdag 23 februari tussen 14.30 en 15.30 uur aan bij onze online activiteit Lessons learned Living Labs Zorg & Technologie tijdens de Slimme Zorgestafette.

Studenten mboRijnland runnen woongroep van Careyn Weddesteyn in Woerden

mboRijnland werkt samen met zorginstelling Careyn Weddesteyn in Woerden. We zetten samen leerwerkarrangementen op waar studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende met elkaar een woongroep runnen. Het gaat om een mix van BOL- en BBL-studenten van mboRijnland, MBO Utrecht en hbo-studenten van verschillende leerjaren. Zij draaien in gemengde samenstellingen zowel dag-, avond- als weekenddiensten in een huis met 12 bewoners.  

Het doel van deze leerhuizen is het verhogen van het leerrendement voor de studenten en het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg van de bewoners. Linda Belletini, teamleider opleiding Verpleegkunde mboRijnland, is enthousiast: “We willen studenten opleiden tot medewerkers die goed en snel kunnen inspelen op de situatie en ook meer studenten een leerplaats kunnen bieden. Het traject zorgt voor een snellere zelfstandigheid van de student, die hiermee eigen regie heeft over zijn of haar leerproces. Kortom, een mooie manier van onderwijs in de praktijk.”

De studenten zijn verantwoordelijk voor het gehele zorgproces onder supervisie van gediplomeerde medewerkers. Iedere student heeft twee werkbegeleiders, een gediplomeerde collega en een ouderejaars student. De gediplomeerde werkbegeleider begeleidt de student bij het hele leerproces. De studenten volgen voorafgaand aan het traject een inwerkperiode waarmee ze in drieënhalve week worden voorbereid op hun start.

“Wat ik aan het werken en leren in het leerhuis zo waardeer, is dat we met een team van verschillende studenten samenwerken; mbo, hbo, bol, bbl uit verschillende leerjaren en ons met elkaar verantwoordelijk voelen voor de bewoners”, vertelt een van de studenten.

Evelien Nap, docent Gezondheidszorg mboRijnland, vult aan: “Dit traject is van toegevoegde waarde, omdat we gezamenlijk kennis ontwikkelen en kennis delen voor het onderwijs en de praktijk. Daarmee verhogen we de kwaliteit van het onderwijs en de studenten zijn na hun opleiding direct inzetbaar in het werkveld.”

Ook voor zorginstelling Careyn zitten verschillende positieve kanten aan de samenwerking. Geja Lohman, locatiemanager Careyn Weddesteyn: “Het leerhuis biedt een veilig en innovatief leerklimaat aan de stagiaires van de opleidingen MBO Verpleegkundige en Verzorgende IG.”

Foto’s: studenten aan het werk in leerhuis

Foto header: Arjan van der Hoorn (mboRijnland) en Geja Lohman (Careyn) bevestigen samenwerking met ondertekening overeenkomst

Start leertraject Thuiszorg Leerweg: werken en leren in de praktijk op mbo-niveau

Op 19 januari is de Thuiszorg Leerweg gestart in Zoetermeer, een nieuw BBL-traject. Deelnemers volgen gedurende anderhalf jaar een mbo niveau-1 opleiding bij mboRijnland en werken tegelijkertijd minimaal 16 uur per week als huishoudelijke hulp bij een thuiszorgorganisatie. Thuiszorg Leerweg is een samenwerking tussen mboRijnland, De Binnenbaan, Alcura, Vierstroom Hulp Thuis, Thuiszorg Inis, BTO thuiszorg.

Judith Geraedts, directeur College Start-Up mboRijnland: “Ik ben blij en trots dat we met dit initiatief de krachten kunnen bundelen. Met dit nieuwe traject komen we tegemoet aan de behoefte aan gediplomeerde arbeidskrachten in de thuiszorg. Tegelijkertijd kunnen deelnemers al werkend in de praktijk leren en onderwijs volgen om een diploma te halen. Dit versterkt hun positie en kansen op de arbeidsmarkt.”

Volgens wethouder Marijke van der Meer (Onderwijs) is dit traject een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden voor zowel jongeren als bestaande werknemers om het vak te leren. “Goed opgeleide thuiszorgmedewerkers zijn hard nodig, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Doordat de werkgevers nauw samenwerken met het onderwijs wordt de opleiding precies wat het zijn moet. En door dit soort praktijkopleidingen zorgen we ervoor dat zo min mogelijk mensen aan de kant blijven staan.”

Hoe ziet traject eruit?

Naast algemene vakken, zoals Nederlands en Rekenen, leren de deelnemers over wat ze tegenkomen in de praktijk: juist gebruik van schoonmaakmiddelen en huishoudelijke apparaten, sociale vaardigheden, de omgang met cliënten, hoe kun je zien of het wel of niet goed gaat met ze, hoe kun je dementie herkennen. De cliënten zijn vaak ouderen. De groep deelnemers bestaat uit bestaande werknemers die in dienst zijn bij de deelnemende bedrijven en nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie en daarnaast uit nieuwe werknemers die vanuit De Binnenbaan worden aangeleverd.

Deelnemers krijgen een contract van ten minste 20 uur, waarbij ze 16 uur werkzaam zijn bij de werkgever en 8 uur scholing volgen bij mboRijnland in Zoetermeer. Ook bestaat de mogelijkheid voor anderstaligen om aanvullend Nederlandse les te volgen. De opleiding duurt 1,5 jaar en wordt door de werkgever betaald.

Ook Patrick Verhoef, algemeen directeur De Binnenbaan, is blij met Thuiszorg Leerweg: “Ondanks dat het aantal openstaande vacatures zich al tijden op recordhoogte bevindt, staan er nog steeds mensen aan de kant. Deze krappe arbeidsmarkt vraagt om een vernieuwing om juist deze mensen aan het werk te krijgen. In samenwerking met onderwijs en ondernemers heeft De Binnenbaan de Groenacademie en de Logistieke Leerweg al eerder opgericht om hierop in te spelen. Ik ben zeer trots dat we het aanbod bedrijfsscholen nu in samenwerking met vier ondernemers, mboRijnland en De Binnenbaan hebben uitgebreid met de Thuiszorg Leerweg. Deze nieuwe opleiding biedt door de laagdrempeligheid werkzoekenden de mogelijkheid om een diploma te halen in een kansrijke sector en duurzaam de arbeidsmarkt (weer) te betreden.”

Marijke Kolen, Manager Thuisondersteuning bij Vierstroom Hulp Thuis: “De vraag naar zorg groeit en groeit. Er lopen mensen met een groot zorghart rond, maar die hebben nooit de kans gekregen om een diploma te halen. Hoe gaaf voor hen en ons is deze eerste opstap en misschien nog wel een opstap naar meer. Zo dragen we een mooi stukje bij aan de urgentie van de problematiek, nu en in de toekomst.”

Programma kick-off

Vandaag vond het formele startsein plaats van de Thuiszorg Leerweg. Deelnemers volgden in de ochtend onderwijs, ‘s middags waren zij samen met de werkgevers uitgenodigd bij mboRijnland om de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst (POK) te ondertekenen. Daarnaast hielden Judith Geraedts, directeur College Start-Up mboRijnland en Marijke van der Meer, wethouder gemeente Zoetermeer, een korte speech. Het feestelijke moment werd afgesloten met een hapje en een drankje.

mboRijnland, De Haagse Hogeschool en gemeente Zoetermeer werken samen aan goed opgeleide professionals in sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg 

De vraag naar goede professionals in de IT, Techniek en  Welzijn & Zorg blijft groeien. Daarom gaan het bedrijfsleven, onderwijspartners en de gemeente Zoetermeer samenwerken aan meer en betere leerplekken in Zoetermeer en de regio. Om ervoor te zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt en er sneller, meer en beter talent in de regio wordt ontwikkeld.

De Haagse Hogeschool, mboRijnland, de Centra voor Innovatief Vakmanschap (Smart Technology en Welzijn & Zorg) en de gemeente Zoetermeer bekrachtigen hun samenwerking in de Dutch Innovation Factory door de Uitvoeringsagenda voor verdieping van het beroepsonderwijs te ondertekenen.

De partners zetten zich in om een leven lang ontwikkelen, de doorlopende leerlijnen en vernieuwend (hybride) onderwijs in Zoetermeer en de regio verder te brengen. Het slimmer verbinden van meer opleidingen zal meer uitstroom van professionals in tekortsectoren moeten opleveren. Dit biedt kansen voor zowel jongeren, omscholers en bijscholers als werkgevers. Ook streven de partners ernaar de instroom van het mbo naar het hbo te laten groeien. 

Arend Hardorff, lid van het College van Bestuur De Haagse Hogeschool: “De huidige arbeidsmarkttekorten in de IT, Techniek en Welzijn & Zorg zijn niet alleen een grote uitdaging voor het bedrijfsleven: het is een complex maatschappelijk vraagstuk. Een vraagstuk dat past bij onze maatschappelijke rol, waar De Haagse als opleider en als kennisinstituut impact wil hebben in co-creatie met onze partners. Samen met de gemeente Zoetermeer en het mboRijnland slaan we de handen ineen, niet alleen voor het opleiden van jongeren, maar ook in het om- en bijscholen van professionals die al werkzaam zijn.” 

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Samen met de gemeente, De Haagse Hogeschool en andere partners zorgen we voor een goede aansluiting van het onderwijs op de wensen en behoeften die leven op de arbeidsmarkt. Door dichtbij de ontwikkelingen te zitten kunnen we kwalitatief, actueel en innovatief onderwijs aanbieden, waardoor afgestudeerde studenten hun talenten direct kunnen inzetten voor de sectoren IT, Techniek, Welzijn & Zorg.

Versterking (kennis)economie 

Nadat eind vorig jaar de samenwerkingsovereenkomst werd getekend, is er nu een uitvoeringsagenda opgesteld. Met deze uitvoeringsagenda hebben de samenwerkingspartners de visie en acties voor de komende 3 jaar vastgesteld. Het beroepsonderwijs in IT, Techniek, Welzijn & Zorg wordt verdiept en verbreed en de partners gaan maximaal inzetten op multidisciplinaire samenwerking. “Het beroepsonderwijs is ontzettend belangrijk voor de stad. Het versterkt de kenniseconomie, bevordert innovatie en trekt studenten en bedrijven aan,” licht wethouder economie Jan Iedema toe. “Deze gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt voor studenten en innovatieve IT-toepassingen voor het lokale bedrijfsleven.”

Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer 

Deze samenwerking in het Dutch Innovation Park (fysiek in de Dutch Innovation Factory: de Playground for Digital Innovators) doelt op uitbouw en versterking van het onderwijs. In de DIF werken de partners vanuit hun eigen kracht, maar steeds meer samen, aan innovatief en vernieuwend beroepsonderwijs en mooie innovaties in het bedrijfsleven. Zo vergroten we sneller de vijver aan beschikbaar talent en creëren we innovaties en new businesses. De activiteiten zullen in het bijzonder aansluiting zoeken op de uitbreiding van het beroepsonderwijs in IT en Techniek. Hierbij ligt ook speciale focus op het aantrekken en betrekken van meer lokale, regionale en landelijke bedrijven die actief zijn in de kernsectoren en samenwerken met bij- en omscholingstrajecten zoals WE-IT.

‘Lessen van Lieke’ beleeft derde seizoen op YouTube, Insta en Tiktok

YouTube, Insta en TikTok als kanalen om je lesmateriaal te delen met mbo-studenten. Lieke Merkens, docent Verpleegkunde bij mboRijnland, maakt al voor het derde seizoen de YouTube-serie ‘Lessen van Lieke’ voor haar studenten en deelt dagelijks aansprekend onderwijsmateriaal op social media.

Wat in coronatijd begon als een manier om op afstand lesmateriaal in aansprekende vorm aan haar studenten en andere geïnteresseerden in de zorg aan te bieden, is uitgegroeid tot een succesvol format dat nu ook voor andere opleidingen wordt uitgerold. Naast de Lessen van Lieke starten in februari 2023 ook de Lessen van Robert, docent Technical Engineering. In april 2023 volgen de Lessen van Misha, docent Haarverzorging.

Waardevoller onderwijs
Lieke Merkens: “Het is waardevoller onderwijs; met de video’s maak ik beeldend waar de docent het in de les over heeft. Je ziet me aan het bed in interactie met de patiënt, ik verricht allerlei verpleegkundige handelingen en vertel waarom ik die doe; dit is van toegevoegde waarde op het bestaande lesmateriaal uit de boeken.”

Lieke plaatst naast haar video’s op YouTube en dagelijkse posts op Insta, ook materiaal op TikTok. Daar heeft ze inmiddels bijna 17.500 volgers. “TikTok is als een raket gegaan, ik ging zelfs viral met een video die wel 4,8 miljoen keer is bekeken over de hele wereld.”

Lessen van Robert in techniek
Inmiddels staat Lieke niet meer voor de klas, maar wijdt ze zich geheel aan het maken van lesmateriaal voor YouTube en de social mediakanalen. De Lessen van Lieke zijn zo goed ontvangen door zowel studenten als docenten en instellingen, dat het format is uitgebreid naar Lessen van Robert en Lessen van Misha.

Op 9 februari lanceert Robert Krens, docent Technical Engineering, zijn eerste video over werken in de Techniek. “We hebben gekozen voor techniek, omdat het voor veel studenten toch vaak een beetje abstract blijft hoe je werk er dan uitziet. Voor autotechniek kunnen mensen zich daar goed iets bij voorstellen. Ik ga als Technicus Engineering onder andere aan de slag bij een vliegtuigsimulatorenbedrijf en loop een dag mee met een bedrijf dat lichtplannen maakt voor de grootste horecazaken en discotheken van Nederland.”

Als derde opleiding is gekozen voor het kappersvak, omdat het zo goed en praktisch in beeld te brengen is. In april 2023 gaan de Lessen van Misha van start. Als docent Haarverzorging laat ze verschillende technieken in de praktijk zien, die als aanvullend lesmateriaal kunnen worden gebruikt.

Educatieve waarde
Lieke Merkens: “Ik ga in de eerste aflevering van dit seizoen aan het werk in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Mijn lesmateriaal heeft educatieve waarde, het is aanvullend materiaal waarmee je als student in gesprek kunt gaan met je docent. Daarnaast laat ik zien wat een mooi vak Verpleegkunde is. Er zijn veel mensen in de zorg nodig, dus hopelijk dragen mijn video’s bij aan een groeiend aantal studenten dat kiest voor Verpleegkunde.”

De video’s worden gemaakt in samenwerking met bedrijven uit de sector. “We doen het met de praktijk, we maken samen met de bedrijven waar ik kom onderwijs. Hiermee bouwen we ons netwerk uit en komen we in contact met interessante organisaties waar onze studenten mogelijk stage kunnen lopen en aan het werk kunnen”, licht Lieke toe.

Hoe het begon
De eerste serie Lessen van Lieke startte in studiejaar 2020-2021 en vond plaats in een soort huiskamer-setting. In gesprek met een professional werd bijvoorbeeld een kalfsbrein ontleed met tekst en uitleg. In het tweede seizoen wijzigde het format en ging Lieke, op verzoek van haar volgers, zelf naar de bedrijven toe en in de praktijk aan het werk. Ze laat uiteenlopende verpleegkundige handelingen zien. Zo ging Lieke bijvoorbeeld op bezoek bij de PI Scheveningen en verzorgde een schotwond van een gedetineerde. Het nieuwe format laat een dynamischer beeld zien en past beter bij de doelgroep. Eind studiejaar 2021-2022 is besloten om dit format verder uit te breiden naar andere opleidingen.

Over de Lessen van Lieke
Met de ‘Lessen van’ projecten delen de docenten dagelijks onderwijsmateriaal via hun eigen social mediakanalen. Eén keer in het jaar lanceren ze een YouTube-serie die bestaat uit drie afleveringen. Daarin gaan de docenten bij bedrijven aan de slag en laten de beroepspraktijk zien.

Lancering derde seizoen Lessen van Lieke: 7 februari

Lancering eerste seizoen Lessen van Robert: 9 februari

Lancering eerste seizoen Lessen van Misha: 11 april

Eerste lichting studenten PI Alphen aan den Rijn diploma PBSD mbo 4 op zak

Succesvol resultaat in samenwerking tussen PI Alphen, mboRijnland en CIV Welzijn en Zorg

Blije en trotse gezichten bij de uitreiking van het diploma voor Persoonlijk Begeleider Speciale Doelgroepen (PBSD) niveau 4. Tweeëntwintig studenten van de eerste lichting, allemaal medewerkers van de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn, hebben het versnelde traject in 1,5 jaar behaald. mboRijnland en CIV Welzijn en Zorg bieden deze opleiding aan in nauwe samenwerking met de PI Alphen. Inmiddels is de tweede en derde lichting ook gestart.

Lilian, PIW’er: “Ik vond het vooraf verschrikkelijk om weer de schoolbanken in te gaan. Maar het is me 100% meegevallen. De combinatie met mijn werk was intensief, het kostte me veel van mijn vrije tijd. Maar het ging me goed af. De lesstof was begrijpelijk, gericht op ons werk en daardoor herkenbaar. Vooral het stuk over persoonlijke ontwikkeling was voor mij heel leerzaam en van toegevoegde waarde. Ik raad deze opleiding dan ook zeker aan bij mijn collega’s. En dan vooral aan hen die hier bijvoorbeeld zo’n twee jaar werken.”

Leven Lang Ontwikkelen

De PI Alphen aan den Rijn is een groot voorstander van blijven leren. mboRijnland ziet als onderwijsinstelling ook de toegevoegde waarde van bij-, her- en omscholen om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te houden en biedt opleidingen in verschillende flexibele vormen aan. De opleiding PBSD sluit goed aan bij het niveau van de penitentiaire inrichtingswerkers (PIW). Tijdens deze mbo 4-opleiding wordt dieper ingegaan op het werken met mensen met problemen op sociaal gebied, gedragsproblemen of psychische problemen. Herkenbare situaties waar de medewerkers dagelijks mee worden geconfronteerd. Eigenlijk was de PI zijn tijd ver vooruit, want inmiddels is mbo 4 PBSD een functie-eis voor een PW’er.

Dirk, PIW’er en examinator bij deze opleiding: “De meeste collega’s kennen dit werk. Het gevaar is dan dat je het op de automatische piloot gaat doen. Door deze opleiding werden ze zich veel meer bewust van wat ze doen, maar ook waarom. Dat geldt ook voor mij als examinator. Ik werk al 27 jaar in het gevangenisleven. Het gaf mij ook een frisse kijk. Een paar studenten zijn blij dat het is afgerond, maar bij een paar is het vuurtje aangewakkerd. Die willen doorleren. Leven Lang Ontwikkelen wordt ook vanuit de PI gestimuleerd. Ik ben zelf ook aangestoken. Misschien ga ik ook nog wel mijn mbo 4 halen. Wie weet.”

Cumhur, medewerker BAD (Binnenkomst Afdeling Delinquenten): “Ik vond het fijn om de opleiding met collega’s te volgen. Hierdoor konden we ervaringen uitwisselen. Deze opleiding maakt je bewust waarom je de dingen doet die je doet. Je wordt gedwongen om te reflecteren. Daarnaast heeft deze opleiding meerwaarde voor de organisatie. Dat wat je leert breng je over op collega’s, we kunnen de kennis delen.” 

Van elkaar leren

Ook voor de docenten betekent het een hele nieuwe ervaring. Jiska Wennink, docent omgangskunde mboRijnland: “Aan deze medewerkers lesgeven is natuurlijk iets heel anders. De studenten zijn tussen de 30 en 60 jaar, hebben al enige of vele jaren werkervaring opgedaan en nemen voorbeelden uit de dagelijkse praktijk mee naar de les. Ik heb veel geleerd van de studenten. Ik kom zelf uit de gehandicaptenzorg, dat is natuurlijk een totaal andere wereld dan een gevangenis. Ik heb veel meer inzicht gekregen in hoe een PI werkt en wat de studenten tegenkomen in de praktijk. De lessen waren erg interactief, de voorbeelden uit de praktijk van de PI nemen wij weer mee in onze lessen aan de reguliere BOL-studenten. Kortom, hethttps://horizon.obi4wan.com/webcare2 is kennis en ervaring brengen en halen. Het is voor alle partijen een waardevolle ervaring.”

Werkplekleren

De opleiding maakt gebruik van werkplekleren in combinatie met een digitaal leerplatform. De inzet van een tool als het digitaal leerplatform als onderdeel van het werkplekleren is erg van deze tijd. Naast de reguliere lessen op school is er binnen dit platform ruimte voor contact met docenten, studenten en het werkveld. Hier kunnen opdrachten worden ingeleverd en beoordeeld en er is een plek om te chatten. Bij een deel van het fysieke onderwijs worden ook gastdocenten ingezet welke werkzaam zijn in de PI, dit zorgt ervoor dat de opleiding nog beter aansluit bij de beleving in de praktijk.

Hoe is het nu met studente Kim?

Kim Halverhout is een stralende verschijning van 18 jaar. Ze zit in het tweede jaar van de vierjarige opleiding Verpleegkundige op locatie Alphen aan den Rijn. Kim heeft de zeldzame aandoening lipoedeem. Dit is een chronische stoornis waarbij vet zich ophoopt in heupen, benen, billen en armen. De aandoening zorgt voor veel pijn, kramp en vermoeidheid, waardoor Kim niet altijd het reguliere programma kan volgen. De school doet alles wat nodig is zodat Kim in haar eigen tempo en op passende wijze haar opleiding kan afronden. 

In januari spraken we Kim voor het eerst en vertelde ze dat ze aan het sparen was voor haar operaties. Met zes behandelingen in het ziekenhuis kan veel vetweefsel worden weggehaald, een pijnlijke ingreep. Aangezien deze ingrepen behoorlijk wat geld kosten, is de kapper van Kim een crowdfunding gestart om haar te helpen. Half juli sprak ik nogmaals met Kim en Lulu, haar slb’er, om te vragen hoe het nu met haar gaat.  

Kim heeft vanaf februari tot en met juli vier behandelingen ondergaan en dat viel niet mee. “Ik heb onderschat wat de operaties met me zouden doen en hoelang het herstel zou duren”, vertelt Kim. Elke zes weken kreeg de studente Verpleegkundige een behandeling, waarbij vetweefsel werd weggehaald. Door deze zware periode van operaties, het langzaamaan weer herstellen, weer een beetje wat kunnen doen en dan weer de volgende operatie, lukte het Kim niet goed om zich te concentreren op haar opleiding. In samenspraak met haar slb’er Lulu heeft Kim dan ook besloten om het tweede jaar opnieuw te doen. Een flinke tegenvaller. 

Kim: “De eerste keer wist ik nog niet wat me wachten stond, dus ik ging er open in en dacht ‘ik zie het wel’. De tweede keer wist ik natuurlijk al wel een beetje hoe het zou gaan, maar was ik ook alweer een beetje vergeten hoe het was. Maar de derde en vierde keer werd het steeds zwaarder, de operaties werden ook zwaarder en ik merkte dat ik er zelf steeds meer tegenop zag om wéér helemaal onderaan te beginnen en dan weer op te krabbelen.” 

“De eerste week na de operatie kon en mocht ik helemaal niks doen”, vertelt Kim. “Meestal probeerde ik na twee weken het schoolwerk weer wat op te pakken door online les te volgen of af en toe naar school te gaan. Maar dat waren dan vaak halve dagen, want het was nog erg vermoeiend. In het begin lukte het nog wel om bij te blijven, maar toen de school weer helemaal openging en ik in m’n eentje thuis online les volgde als ik weer een beetje hersteld was, merkte ik dat het steeds lastiger werd. Sommige opdrachten werden in groepjes gedaan, dat kon ik niet. Ik volgde vaak de lessen online vanuit huis, maar verstond wat er gezegd werd vaak niet goed. Ik merkte ook dat het voor docenten steeds lastiger werd om rekening met me te houden.” 

Lulu vult aan: “Op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt en tegen Kim gezegd dat ik haar ziek zou melden tot het einde van het schooljaar.” Kim: “Dat luchtte wel op, het herstel na de twee laatste operaties ging daardoor ook een stuk beter. Er zat minder in mijn hoofd, kon school wat meer loslaten.” 

Lulu: “We hebben nu ook samen besloten dat Kim het tweede jaar gaat overdoen, met behoud van een aantal vakken en stage-uren die ze dit jaar al heeft gedaan en meeneemt naar volgend jaar.” Kim heeft er behoorlijk veel moeite mee gehad om te accepteren dat ze haar opleiding niet in vier jaar gaat halen. “Ik vond het wel een lastige keuze, ik ben daar wel perfectionistisch in, ik kan niet zo goed tegen tegenslagen. Het moet allemaal goed gaan en op mijn manier. ”Aan de andere kant is het ook een opluchting voor haar. “Ik vind het heel fijn dat het nu zo geregeld is en dat school zo met mij meedenkt.” 

Lulu vertelt hoe school erin staat: ”Het traject voor Kim is helemaal op maat. mboRijnland staat voor een warme overdracht, een opleiding op maat die past bij de mogelijkheden van Kim. We gaan niet uit van haar beperkingen, maar van haar mogelijkheden. Er zijn er veel meer studenten die met tegenslagen te maken hebben. We vinden het belangrijker dat de opleiding op een goede manier wordt behaald en dat de studenten klaar zijn voor de arbeidsmarkt.” 

Kim loopt dan wel wat vertraging op in haar studie, maar door de ervaringen van afgelopen periode en alle ups en downs heeft ze zich op persoonlijk vlak enorm ontwikkeld. Kim lacht: “Ik ben al gevraagd of ik na mijn studie wil komen werken op de plek waar ik de behandelingen heb gehad. Ik moet zeggen dat ik er steeds meer over nadenk of ik dat zou willen. Het lijkt me heel mooi om als ervaringsdeskundige andere vrouwen te kunnen helpen die dezelfde aandoening hebben als ik.” 

De crowdfunding voor Kim staat nog open. In augustus en november staan de twee volgende behandelingen gepland. In totaal zijn zeven behandelingen nodig, een meer dan verwacht. De laatste behandeling aan haar armen staat nog niet gepland.  

Draag je Kim een warm hart toe en wil je haar steunen in haar strijd tegen lipoedeem? Bekijk hier haar crowdfunding actie.  

Leren op de werkvloer: eerste studenten zorgopleiding Verbindend Leren halen diploma

LUMC, Marente, Gemiva, Libertas, mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg ontwikkelen samen eigen zorgopleiding

Op woensdag 6 juli hebben 25 zorgprofessionals hun diploma Verbindend Leren van de hybride BBL-opleiding Verpleegkundige niveau 4 behaald. Deze verkorte opleiding is speciaal ontworpen onder de koepel van samenwerkingsverband CIV Welzijn & Zorg. Een unieke samenwerking tussen het LUMC, de zorgorganisatie Marente, de Gemiva-SVG-groep, de thuiszorgorganisatie Libertas en mboRijnland. Komend schooljaar wordt deze opleiding voortgezet met twee nieuwe volle klassen.

Doelstelling van Verbindend Leren is een betere aansluiting tussen onderwijs en werkvloer en hierdoor een geringer verloop van verpleegkundigen. Voor de werkende studenten is de praktijksituatie de leersituatie. De groep, werkend in verschillende zorgbranches, zoals ziekenhuis, ouderenzorg en gehandicaptenzorg, liep in het tweede leerjaar stage in een andere branche. Hierdoor ontwikkelen de deelnemende studenten een breed perspectief.

​​​

Alle geslaagde deelnemers van de opleiding Verbindend Leren

Combinatie werken en leren

Zo liep Jessica Overdijk, deelnemer en begeleider bij Gemiva, stage bij het LUMC op de Acute Opname Afdeling. “Ik heb veel geleerd over klinisch redeneren, vooral de feitelijke kennis. Aan de andere kant was het LUMC onder de indruk van hoe wij met onze cliënten omgaan. We begeleiden hen met rust en veel geduld. Daar kom je ver mee.”

Sacha, deelnemer en werkzaam bij het LUMC: “De opleiding heet met recht Verbindend Leren. De grote meerwaarde is de combinatie van werken en leren. De theorie uit de les neem je meteen mee de werkvloer op. En soms andersom. Het was hard werken om dit naast je baan te doen. Maar de docenten hebben ons goed begeleid, ook op de werkvloer was er begrip. Het was best spannend om op oudere leeftijd weer de schoolbanken in te gaan. Deze nieuwe vorm van onderwijs is een aanrader om op een goede manier verpleegkundigen op te leiden.”

Breed opgeleide verpleegkundige

Lenny Vleugel, adviseur Opleiden en Ontwikkelen bij zorgorganisatie Marente: “De flexibiliteit in deze opleiding en de duur van drie jaar maakt het aantrekkelijk voor zij- en doorstromers. Dat is in de huidige arbeidsmarkt van groot belang. Een bredere kijk op hoe en waar ‘burgers’ zorg ontvangen en wat dit vraagt van een breed opgeleide verpleegkundige. Deze opleiding is een voorbeeld hoe praktijk en onderwijs op een gelijkwaardige manier op zoek zijn gegaan naar de best mogelijke samenwerking om beroepsbeoefenaren op te leiden die de zorg nodig heeft, nu en in de toekomst. Zorgorganisaties leiden hier op ‘over de grens’ van het eigen werkveld heen, werken hierin samen en zijn bereid om nieuwe wegen te bewandelen om zo dichter bij elkaar te komen. Dat vraagt lef!”

Irene Terpstra, leidinggevende van de opleiding Verpleegkundige bij mboRijnland: “Ook uniek is dat we gebruikmaken van leertechnologie; een leerplatform waar leren, werken en technologie samenkomen in de vorm van bijvoorbeeld e-learning, beeldtrainen en een ontwikkelscan. We gaan zeker door, we starten aankomend schooljaar wederom met twee volle klassen. Maar we blijven kritisch, evalueren met alle partijen (studenten, school en praktijk) en proberen de kwaliteit te vergroten. Vorig jaar is RespectZorg aangesloten en Het Gouden Hart (Korian) sluit aankomend jaar aan. Samen met het LUMC en Marente gaan we ons weer inzetten om de verpleegkundigen op te leiden volgens de visie van Verbindend Leren.”

Lenny vult aan: “Verbindend Leren is nu geen project meer, maar wordt structureel als opleiding voortgezet.”

Over CIV Welzijn & Zorg

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg (CIV) is een regionaal samenwerkingsverband tussen instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten. Samen met zo’n 40 partners werken wij aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst. Ook werken we aan ontwikkeling en groei van medewerkers, zodat zij bijdragen aan deze oplossingen. Gericht op welzijn first en technologie in de zorg. Dit doen we onder meer via werkplekleren en moderne leertechnologieën. Dit maakt het CIV Welzijn & Zorg het kloppend hart van hybride leren, modulair onderwijs en praktijkonderzoek. Kijk voor meer informatie op www.civ-welzijnenzorg.nl.

Ervaringen met de opleiding Verbindend Leren lees je hier.