Categorie archieven: Start-up

Betere samenwerking mboRijnland en pro/vso-scholen voor instroom Entreeopleidingen

mboRijnland en vijftien praktijkonderwijsscholen (pro) en voortgezet speciaal onderwijs scholen (vso) in de regio Rijnland ondertekenden op 20 juni een convenant om de instroom van leerlingen naar de Entreeopleidingen te verbeteren. De ondertekening betekent een belangrijke stap in de samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen en is gericht op het optimaal ondersteunen van jongeren in hun onderwijsloopbaan.

Nadia Boswinkel, coördinator pro/vso mboRijnland: “De samenwerking tussen mboRijnland en de pro/vso-scholen heeft als doel de aansluiting tussen deze scholen en de Entreeopleidingen te bevorderen. Dit is cruciaal om voortijdig schoolverlaten terug te dringen en jongeren de kans te bieden een Entreeopleiding succesvol af te ronden. Door duidelijke afspraken en een goede afstemming willen we er met elkaar voor zorgen dat leerlingen de juiste loopbaanroute kiezen om hun studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Kansrijke toekomst

De toegevoegde waarde van dit convenant ligt in de gestructureerde en warme overdracht van leerlingen. Door nauw samen te werken met de toeleverende school wordt een gedetailleerd doorstroomadvies opgesteld, waardoor de jongere een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt.

“De samenwerking tussen mbo en pro/vso leidt tot een kansrijke toekomst voor leerlingen”, aldus Manon Huttinga en Dick Everts, directie Groene Hart Praktijkschool.

Jaarlijkse evaluatie

Om de voortgang van dit convenant te waarborgen, evalueren de betrokken partijen jaarlijks de resultaten en passen ze indien nodig het convenant aan. Dit structurele evaluatiemoment zorgt ervoor dat de samenwerking blijft aansluiten bij de behoeften van de leerlingen en de veranderende onderwijsomgeving. Met de gezamenlijke aanpak van mboRijnland en de pro/vso-scholen streven de instellingen ernaar om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Het initiatief is een belangrijke stap om de kansen van jongeren in de regio Rijnland te vergroten en hun weg naar een succesvolle carrière te ondersteunen.

De samenwerkende scholen zijn: mboRijnland, De Goudse Waarden, Futura College, Groene Hart praktijkschool, GSG Het Segment, Het Waterland, Kentalis, Leo Kanner P.C. Hooftcollege, Leo Kannerschool VSO, Pleysier College, Praktijkcollege Zoetermeer, Rijnstroom College, SWV De Delta, Teylingen College KTS, Vakcollege Rijnmond en VSO De Burcht.

Studenten mboRijnland bedenken oplossingen om drugscriminaliteit te voorkomen

Woensdag 17 januari ging Crimelabs Gouda van start, een innovatief project waarbij 60 studenten  van mboRijnland aan de slag gaan om concrete oplossingen te bedenken om drugscriminaliteit onder jongeren in Gouda te voorkomen.

Crimelabs Gouda wordt georganiseerd door de gemeente Gouda, het RIEC Den Haag, mboRijnland, Young Perspectives en Kennisland. Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda, vertelde tijdens de kick-offbijeenkomst bij mboRijnland met welk vraagstuk de studenten aan de slag gaan en waarom de gemeente en de andere betrokken organisaties zoveel waarde hechten aan de ideeën van jongeren. 

“We hebben in Gouda net als in andere gemeenten te maken met drugscriminaliteit. Daarbij zijn helaas soms ook jongeren betrokken. We geloven erin dat jullie als jongeren waardevolle ideeën en inzichten hebben om illegaal drugsgebruik en drugshandel tegen te gaan. Dingen die wij als gemeente niet kunnen bedenken. Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar jullie oplossingen!”, aldus de burgemeester.  

Nieuwe inzichten voor beleidsmakers en studenten

Het traject leidt niet alleen tot nieuwe inzichten voor beleidsmakers. Het is ook nuttig en leerzaam voor de studenten: ze doen nieuwe vaardigheden op, voelen zich gehoord en serieus genomen én vergroten hun bewustzijn over de gevolgen van drugscriminaliteit voor zichzelf en hun omgeving.

Doganay Ötün, docent bij mboRijnland: “Het is een prachtig project waarin studenten aan de slag gaan met een onderwerp dat aanspreekt en leeft onder jongeren. Door het onderzoek dat ze gaan doen, worden ze zich meer bewust van de gevolgen van drugscriminaliteit en kunnen ze vanuit hun eigen behoeften en leefwereld oplossingen bedenken om die te voorkomen.“

Ook de studenten zijn enthousiast: “Ik hoop dat ik binnen dit project een oplossing kan bedenken waarmee ik andere jongeren uit Gouda écht kan helpen”, aldus een van de deelnemers.  

Vernieuwende oplossingen

Tijdens vier workshops werken de studenten in groepjes aan vernieuwende oplossingen die bijdragen aan het voorkomen van drugscriminaliteit onder jongeren. De jongeren gaan onderzoek doen, praten met politie, Halt en jongerenwerkers en ontwikkelen een prototype van hun bedachte oplossing. Docenten en trainers van mboRijnland, Kennisland, Young Perspectives en het jongerenpanel van YOPE begeleiden de studenten.

Tijdens de slotbijeenkomst eind maart presenteren de studenten hun oplossingen aan burgemeester Pieter Verhoeve en vertegenwoordigers van het Riec Den Haag, het ministerie van Justitie en Veiligheid en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die de studenten ook tijdens hun onderzoek hebben gesproken. Hiermee laat de gemeente Gouda zien dat ze jongeren serieus neemt en graag betrekt bij de aanpak het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen die in de stad spelen.

Aan het einde van het project bepalen de betrokken organisaties samen welke van de bedachte oplossingen echt in de praktijk gebracht kunnen worden. Crimelabs Gouda is hiermee niet alleen een project waarin studenten met een actueel thema aan de slag gaan, maar ook een concrete mogelijkheid om impact te maken in de strijd tegen drugscriminaliteit onder jongeren.

Bijschrift foto: Een van de deelnemende studenten helpt burgemeester Pieter Verhoeve met het omdoen van zijn ambtsketen, waarna de burgemeester het lab officieel opent. 

Beeld: Emma Steenbergen, Kennisland

Studenten mboRijnland verzamelen cadeautjes voor onder de ‘weggeefboom’

Sinds een paar weken is een aantal studenten van mboRijnland druk bezig met een zelfbedacht project: ‘De weggeefboom’. Mensen uit de wijk kunnen bij pop-in De Kopermolen in Leiden speelgoed, spelletjes, doucheschuim, boeken en allerlei andere spullen inleveren die de studenten inpakken en onder de kerstboom leggen. De cadeautjes worden gesorteerd op leeftijd. Buurtbewoners die het niet zo breed hebben kunnen een cadeautje komen halen om onder hun eigen kerstboom te leggen.

De studenten hebben dit project bedacht om de buurt meer bij elkaar te brengen. Op deze manier willen ze mensen die misschien niet zoveel geld hebben om een kerstcadeau te kopen, blij maken met een cadeau van onder deze weggeefboom.

Het idee vanuit de studenten is ontstaan omdat er dit jaar vanuit het winkelcentrum geen kerstmarkt wordt georganiseerd. De studenten wilden toch graag iets leuks doen met kerst en zijn zelfstandig gaan brainstormen. Verschillende ideeën kwamen hieruit en uiteindelijk is dit samengevoegd tot het idee van de ‘weggeefboom’!

 

De studenten zijn druk bezig geweest met promotie. Zo hebben ze flyers gemaakt en uitgedeeld in de wijk en het winkelcentrum. Ook hebben ze contact gezocht met de wijkvereniging, zodat de flyer in de maandelijkse wijkkrantje werd geplaatst.

De studenten werken en leren bij organisatie Cardea in Leiden. Deze organisatie helpt kinderen, jongeren en gezinnen met complexe uitdagingen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkelen.

Het project loopt van 11 t/m 25 december. Mensen kunnen dagelijks bij de pop-in naar binnen lopen om spulletjes in te leveren. De studenten sorteren de cadeautjes op leeftijd en pakken het in.

Mochten er straks cadeautjes overblijven, dan gaan de studenten op zoek naar een passend project (bijvoorbeeld een AZC, De Voedselbank). Zo krijgen alle cadeautjes toch een mooie en zinvolle bestemming.

 

Over pop-in De Kopermolen

Pop-in De Kopermolen is een pop-up café in het winkelcentrum van de Merenwijk. Hier kan je terecht voor een kop koffie en tijdens de lunch een lekkere tosti. De pop-in is een samenwerking van De Haardstee, Cardea en Van der Vorm Vastgoed. De Haardstee heeft hier leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Cardea biedt jongeren, in samenwerking met mboRijnland, leerwerktrajecten aan.

Eerste diplomering mbo-studenten bij DZB Leiden een feit

Mernie, Perry, Selman, Joshua, Kurt en Selwyn hebben trots hun mbo-diploma niveau 1 in ontvangst genomen. Zij hebben met succes een speciale eenjarige praktijkopleiding, genaamd School@Work, doorlopen bij DZB Leiden. School@Work is ontwikkeld door mboRijnland en op maat gemaakt voor DZB. Het traject is bedoeld voor jongeren boven de 16 zonder diploma, die extra begeleiding nodig hebben. Dat deze manier van opleiden voorziet in een grote behoefte blijkt uit het aantal studenten dat in september gaat starten: maar liefst 20 personen staan te trappelen om te beginnen.

Studenten gaan aan het begin van het studiejaar direct aan het werk en leren in de praktijk bij DZB’s afdelingen Catering, Houtbewerking en Schoonmaak. Zij leren namelijk het beste ‘met de handen’. mboRijnland geeft korte lessen op de werkvloer. Na afloop van het jaar krijgen de studenten passend werk bij DZB of starten ze met een vervolgopleiding.

De studenten zijn enthousiast over deze manier van opleiden. Zo zegt student Selwyn: “Ik ben een fanaat in de keuken, koken is mijn hobby.” Toch wil hij later graag ander werk doen. “Mijn roeping is om in de beveiliging te werken. Daar heb ik een diploma voor nodig en die hoop ik te halen door bij DZB werkervaring op te doen. Ik leer hier over discipline en hoe je het beste met mensen in gesprek kunt gaan. Dat zijn ook belangrijke dingen voor een beveiliger.”

“Ik ben heel blij met deze samenwerking”, aldus Noëlle ter Woerds, directeur DZB Leiden. “Hierdoor kunnen wij een beetje bijdragen aan hun ontwikkeling, waarna ze aan het werk kunnen of een vervolgopleiding doen. Daarnaast vind ik het geweldig om meer jongeren bij ons rond te hebben lopen.”

“Hoe je met collega’s moet samenwerken, leer je niet in de schoolbanken maar in de praktijk”, zegt Arnold Blok, Teamleider Entree-opleidingen bij mboRijnland en programmamanager CIV Leven Lang Flex. “In dit traject wordt onderwijs op de werkvloer aangeboden, in mijn ogen een fantastische invulling van het beroepsonderwijs. Ik ben extra trots op de studenten, dit is hun eerste schooldiploma! Door deze samenwerking kunnen ze doorstromen naar een niveau 2 opleiding of gebruikmaken van het sociale vangnet van de samenwerkende partners.”

Yvonne van Delft, wethouder Energie, Werk en Inkomen en Cultuur Leiden: “School@Work is een mooi voorbeeld van een samenwerking waar je blij van wordt. Deze manier van duurzaam opleiden naar werk past goed bij Leiden en voorziet duidelijk in een grote behoefte. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen en zich kan ontwikkelen op een manier die het beste past. Zo maken we de stad samen weer een beetje mooier.”