Onderzoeksproject ‘Co-constructie van responsieve leeromgevingen’ van start

Een consortium van drie mbo’s (MBO Amersfoort, mboRijnland en Landstede MBO) en twee hbo’s (Hogeschool Utrecht en Fontys Hogescholen) is een onderzoek gestart naar responsieve leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Dit project wordt gefinancierd met een SIA RAAK-PRO subsidie, gericht om samenwerkingen tussen kennisinstellingen te stimuleren.

Erica Bouw, Hogeschool Utrecht, is hoofdonderzoeker en projectleider: “We gaan voor het eerst de krachten bundelen en vergelijken. Elke partner brengt zijn eigen partners mee waar al veel ervaring is opgedaan met ‘hybride’ leeromgevingen. Hoe zet je een leeromgeving in co-constructie op? Hoe maak je de leeromgeving ‘responsief’, zodat deze meebeweegt met veranderingen in de maatschappij, het beroep en de studentenpopulatie?”. Dat zijn de vragen waar het consortium mee aan de slag gaat.

Marianne Wildeman, docentonderzoeker bij het practoraat CIV Leven Lang Flex en betrokken vanuit mboRijnland: “Wat dit project zo bijzonder maakt, is dat door onze bijdrage ook mbo-niveau 1 wordt betrokken bij een beroepsonderwijs breed onderzoek (mbo niveau 1 t/m 4 en hbo). Het practoraat neemt samen met Rijnvicus, werkveldpartner van het college Start-Up, deel aan het onderzoek. We onderzoeken wat helpt bij het samen vormgeven van leeromgevingen op de grens van onderwijs en praktijk, die aanpasbaar zijn aan veranderingen, lang meegaan en als waardevol worden ervaren. Het samenwerken met (docent)onderzoekers van andere mbo- en hbo-instellingen én met studenten, docenten en collega’s uit de hybride leerwerkbedrijven maakt het onderzoeksproces voor mij als docentonderzoeker extra uitdagend en boeiend!”

In de eerste fase van het vierjarig onderzoek wordt een onderzoeksinstrumentarium ontwikkeld. Erica Bouw legt uit: “We ontwikkelen eigenlijk een gedeelde taal, zodat we elkaar begrijpen, vergelijkbare vragen stellen en weten waar we naar moeten kijken als we een leeromgeving bezoeken. Onderdeel van het instrumentarium zijn waarschijnlijk gespreksinstrumenten en reflectietools om goed te kunnen vergelijken en eventuele verbeterkansen in beeld te brengen.”

Lees hier meer over het onderzoek.

Lees hier een eerder interview met hoofdonderzoeker Erica Bouw.