Betere samenwerking mboRijnland en pro/vso-scholen voor instroom Entreeopleidingen

mboRijnland en vijftien praktijkonderwijsscholen (pro) en voortgezet speciaal onderwijs scholen (vso) in de regio Rijnland ondertekenden op 20 juni een convenant om de instroom van leerlingen naar de Entreeopleidingen te verbeteren. De ondertekening betekent een belangrijke stap in de samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen en is gericht op het optimaal ondersteunen van jongeren in hun onderwijsloopbaan.

Nadia Boswinkel, coördinator pro/vso mboRijnland: “De samenwerking tussen mboRijnland en de pro/vso-scholen heeft als doel de aansluiting tussen deze scholen en de Entreeopleidingen te bevorderen. Dit is cruciaal om voortijdig schoolverlaten terug te dringen en jongeren de kans te bieden een Entreeopleiding succesvol af te ronden. Door duidelijke afspraken en een goede afstemming willen we er met elkaar voor zorgen dat leerlingen de juiste loopbaanroute kiezen om hun studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

Kansrijke toekomst

De toegevoegde waarde van dit convenant ligt in de gestructureerde en warme overdracht van leerlingen. Door nauw samen te werken met de toeleverende school wordt een gedetailleerd doorstroomadvies opgesteld, waardoor de jongere een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt.

“De samenwerking tussen mbo en pro/vso leidt tot een kansrijke toekomst voor leerlingen”, aldus Manon Huttinga en Dick Everts, directie Groene Hart Praktijkschool.

Jaarlijkse evaluatie

Om de voortgang van dit convenant te waarborgen, evalueren de betrokken partijen jaarlijks de resultaten en passen ze indien nodig het convenant aan. Dit structurele evaluatiemoment zorgt ervoor dat de samenwerking blijft aansluiten bij de behoeften van de leerlingen en de veranderende onderwijsomgeving. Met de gezamenlijke aanpak van mboRijnland en de pro/vso-scholen streven de instellingen ernaar om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Het initiatief is een belangrijke stap om de kansen van jongeren in de regio Rijnland te vergroten en hun weg naar een succesvolle carrière te ondersteunen.

De samenwerkende scholen zijn: mboRijnland, De Goudse Waarden, Futura College, Groene Hart praktijkschool, GSG Het Segment, Het Waterland, Kentalis, Leo Kanner P.C. Hooftcollege, Leo Kannerschool VSO, Pleysier College, Praktijkcollege Zoetermeer, Rijnstroom College, SWV De Delta, Teylingen College KTS, Vakcollege Rijnmond en VSO De Burcht.