Samenwerking mboRijnland en Bouwcenter Goedhart stimulans voor logistieke sector Alphen aan den Rijn

Vlnr: Marc Schoorel, directeur College Economie, Jeroen Nederstigt, Teamleider bouwshop en magazijn en Gert-Jan Schotanus, wethouder Onderwijs Alphen aan den Rijn

Op 1 juli bekrachtigden mboRijnland en Bouwcenter Goedhart hun samenwerking met een feestelijk moment en een handtekening. Ook Gert-Jan Schotanus, de nieuwe wethouder Onderwijs in Alphen aan den Rijn, was aanwezig.  

Praktijkruimte op de werkvloer

De twee partijen vonden elkaar anderhalf jaar geleden midden in de coronaperiode. Wim Vogelzang (mboRijnland) en Jeroen Nederstigt (Bouwcenter Goedhart) spraken in september 2020 de intentie uit om studenten van de opleiding Logistiek een praktijkruimte te bieden in het magazijn van het bouwcentrum. Dit magazijn werd niet gebruikt door Goedhart, maar had wel alle mogelijkheden in zich om als praktijkruimte te dienen. De voordelen voor zowel het onderwijs als het bedrijf waren snel duidelijk; het magazijn en de materialen werden ter beschikking gesteld aan mboRijnland.

Groei aantal studenten Logistiek

Wim Vogelzang, onderwijskundig teamleider mboRijnland: “De studenten gaan een dagdeel per week naar Goedhart en leren daar in een echte werkomgeving wat ze als logistiek medewerker of teamleider moeten weten en doen. Deze praktijkgerichte aanpak heeft voor een enorme groei gezorgd in het aantal studenten. Vorig jaar waren er twintig BOL- en twintig BBL-studenten, nu zijn in totaal meer dan honderd studenten in het eerste jaar gestart, een groei van 250%.”

In het magazijn kunnen de studenten logistieke handelingen trainen. Ook wordt een van de praktijkexamens voor de opleiding nu bij Goedhart afgenomen. De samenwerking is een groot succes. Jeroen Nederstigt, Teamleider bouwshop en magazijn, Bouwcenter Goedhart: “Toen mboRijnland aanklopte met de vraag of hun studenten Logistiek hier praktijkervaring konden opdoen, wilden we graag meewerken. De praktijkruimte is hiervoor ideaal. Bovendien is het mooi om deze nieuwe generatie op de werkvloer te hebben rondlopen. Ze krijgen een kijkje in de keuken en wie weet blijven ze hier na hun opleiding wel werken.”

Goede aansluiting arbeidsmarkt

mboRijnland streeft voor alle opleidingen naar goede samenwerkingen met ondernemers in de sector. Het leren op de werkvloer (ook wel hybride onderwijs genoemd) is een van de pijlers in het beleid van de instelling. Zowel door de studenten en docenten, maar ook door het bedrijfsleven is dit van grote waarde. Op deze manier geven de partijen met elkaar het onderwijs vorm, zodat afgestudeerde studenten precies weten hoe het in de sector aan toe gaat en een goede aansluiting hebben op de arbeidsmarkt.

Gert-Jan Schotanus, wethouder Onderwijs: “Het bedrijfsleven en het onderwijs hebben de handen ineengeslagen om de tekorten op de arbeidsmarkt weg te werken. Door het praktijkonderwijs op de werkvloer te geven bij Goedhart wordt de opleiding aantrekkelijk voor studenten. Dat heeft al tot een grote stijging van het aantal studenten voor de opleiding Logistiek geleid. Een geweldig resultaat!”