Burgemeesters Aboutaleb en Bezuijen bezoeken projecten zorgtechnologie en automotive

Deze week brachten burgemeesters Ahmed Aboutaleb (gemeente Rotterdam) en Michel Bezuijen (gemeente Zoetermeer) een bezoek aan  het  Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Ze gingen in gesprek met studenten van mboRijnland en De Haagse Hogeschool over toepassingen op het gebied van smart mobility en zorgtechnologie.

Smart Mobility
Om te beginnen bezochten de burgemeesters smart mobility projecten van mbo- en hbo-studenten die met elkaar studeren in de Dutch Innovation Factory (DIF). In samenwerking met I-EM Delft, CIV Smart Technology en docenten van drie opleidingen werken de mbo-studenten een kwartaal aan een casus. Het project bestaat uit drie belangrijke aspecten: het ombouwen van een elektrische auto naar waterstofaandrijving, het verduurzamen van een huis en het genereren van data die worden weergegeven in een dashboard.

Mbo-student Bart Vollebregt vertelde de burgemeesters over zijn aandeel in het project. Als student van de opleiding Technicus Engineering richt hij zich op het verduurzamen van een huis. Door duurzame energiebronnen te gebruiken en het huis te koppelen aan de waterstofauto, ontstaat een smart grid. Dit biedt mogelijkheden voor een efficiënter energiegebruik en een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Bart: “Ik vond het een interessante en unieke ervaring om mijn project toe te lichten aan de twee burgemeesters. Toen burgemeester Aboutaleb aangaf dat hij ook technisch aangelegd is, wist ik dat ik gewoon mijn verhaal kon doen. Door de multidisciplinaire aanpak in dit project hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de energietransitie en worden we bewust van thema’s rondom duurzaamheid.”

Autonoom rijden
Een groep hbo ICT-studenten nam deel aan een challenge van de RDW over het autonoom rijden. Verschillende studententeams uit Nederland strijden daarbij tegen elkaar met zelfrijdende voertuigen op een circuit. Onder leiding van een andere groep hbo ICT-studenten zijn basisschoolkinderen uit groep 6 en 7 aan de slag gegaan met techniek & ICT-opdrachten waaronder een programmeerbare robotauto.

Experimenteerhuis
Vervolgens brachten de burgemeesters een bezoek aan het Experimenteerhuis, waar projectleider Arianne Riedijk hen opving. Het Experimenteerhuis is een belevenis in een levensechte experimenteerruimte. Deze officiële opleidingslocatie van CIV Welzijn en Zorg van mboRijnland richt zich onder andere op het ontwikkelen en het delen van kennis over technologie in zorg en welzijn thuis.

Vijf mbo-studenten van de opleiding Verpleegkunde geven trainingen zorgtechnologie aan zorgmedewerkers, bedrijven en ouderen in de regio. Over hun ervaringen met bijvoorbeeld de Helpsoq, een toepassing waarmee ouderen zelf hun steunkous kunnen aantrekken, gingen ze in gesprek met beide burgemeesters.

Zorgchallenge
Daarnaast werken zes hbo-studenten van de opleiding ICT in het Experimenteerhuis aan hun zorgchallenge. Ze hebben een prototype ontwikkeld van de Retrospecs, een 2D-bril waar zorgverleners via een app taken en activiteiten naartoe kunnen uploaden die de cliënt kan doen. Zo blijft de client actief. Hbo-studenten en mbo-studenten in de DIF werken samen en geven elkaar input voor de vraagstukken waarmee ze bezig zijn.

Nouhaïla, een van de mbo-studenten licht toe: “Wij proberen ouderen met dementie te activeren door verschillende kaartjes voorbij te laten komen met acties die zij kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld een dagplanning, foto’s van vroeger en ideeën voor activiteiten.”

“De mbo-studenten geven vanuit hun stagepraktijk in een zorginstelling feedback op de ideeën voor een bepaalde zorginnovatie. Dat nemen wij weer mee om ons product te verbeteren. Onze samenwerking is erg waardevol”, vult hbo-student ICT Helin aan.

Caroline Gootjes, wijkverpleegkundige bij zorginstelling Vierstroom, zat ook aan tafel met de burgemeesters: “We onderzoeken en bespreken met elkaar hoe we alle kwetsbare mensen, die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, kunnen helpen met slimme zorg. De verpleegkundige van de toekomst moet goed geschoold zijn om de nieuwste technieken toe te kunnen passen. Die trainingen krijgen de medewerkers in het Experimenteerhuis van de mbo-studenten.”