Subsidie voor consortium vo, mbo, hbo voor klaarstomen nieuwe generatie ICT-talenten

Het consortium van mboRijnland, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en vier regionale scholen in het voortgezet onderwijs heeft een subsidie ontvangen van het ministerie van OCW. Het geld is bedoeld om gezamenlijk doorlopende ICT-opleidingsroutes tussen vmbo, mbo en hbo te ontwikkelen en versterken. De subsidie is toegekend voor de komende drie jaar.

Instroom ICT-sector vergroten
Het geld wordt geïnvesteerd om jongeren in de ICT-sector soepeler te laten doorstromen van het vmbo naar het mbo en het hbo. Het doel is om de instroom naar de ICT-sector te vergroten en het onderwijs beter af te stemmen op de arbeidsmarkt. Dit sluit ook aan bij de wens om regionale arbeidstekorten in de ICT-sector aan te pakken. Al sinds vijf jaar bestaat een tekort aan ICT-professionals. Binnen geen enkele beroepsgroep zijn de tekorten zo groot. Bovendien voorspelde het UWV in zijn jaarlijkse arbeidsmarktprognose nog een groei van 12.000 nieuwe ICT-banen in 2024.

Arjan van der Hoorn, onderwijsdirecteur en penvoerder vanuit mboRijnland: “Geweldig dat we samen met het hbo en een aantal scholen uit het voortgezet onderwijs de kloof gaan dichten tussen de onderwijssectoren. De overstapmomenten zijn altijd een kwetsbaar moment in de studieloopbaan van jongeren. Met deze subsidie kunnen we grote impact maken en zorgen voor een naadloze aansluiting en uitstekende voorbereiding en begeleiding in de ICT-sector.”

Van vmbo naar mbo
Vmbo-scholen het Groene Hart Leerpark, Scala College (beide Alphen aan den Rijn), Oranje Nassau College (Zoetermeer) en Da Vinci College (Leiden) en mboRijnland gaan met deze subsidie hun samenwerking nog meer uitbouwen. Daarbij richten ze zich specifiek op activiteiten als voorlichting, proefstuderen en loopbaanoriëntatie. Hoe beter leerlingen weten wat ze kunnen verwachten in een vervolgopleiding, hoe bewuster ze de keuze voor een opleiding maken. Hierdoor stijgt de kans op studiesucces.

Van mbo naar hbo
Studenten die de opleiding IT Systems and Devices bij mboRijnland volgen, kunnen desgewenst doorstromen naar een Informatica-opleiding bij zowel Hogeschool Leiden als De Haagse Hogeschool. Ook hier gaan mbo en hbo hun samenwerking verder uitbreiden, bijvoorbeeld door het verbeteren van het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’, het uitbreiden van proefstuderen en andere loopbaanoriëntatie-activiteiten. Met De Haagse Hogeschool wordt de samenwerking verder uitgebouwd tussen de ICT mbo-opleidingen en hbo-opleidingen op het gebied van ICT die zijn gehuisvest in de Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer.

Met deze toegekende subsidie streven de onderwijsinstellingen naar grensverleggende onderwijsprogramma’s in de ICT die naadloos aansluiten op elkaar en de arbeidsmarkt.